Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 25 Mua Thng Nien Nam B

Muon Lam au

Th Phai Phuc Vu Trong Khiem Ha

(Kn 2:12,17-20; Gc 3:16-4:3; Mc 9:29-36)

 

Phuc Am: Mc 9, 29-36

"Con Ngi se b nop. Ai muon lam ln nhat, th hay t lam ngi rot het".

Khi ay, Chua Giesu va cac mon e t tren nui xuong, roi i ngang qua x Galilea va Ngi khong muon cho ai biet. V Ngi day do va bao cac ong rang: "Con Ngi se b nop vao tay ngi ta va ho se giet Ngi. Khi a b giet, ngay th ba, Ngi se song lai". Nhng cac ong khong hieu li o va s khong dam hoi Ngi.

Cac ngai ti Capharnaum. Khi a vao nha, Ngi hoi cac ong: "Doc ang cac con tranh luan g the?" Cac ong lam thinh, v doc ang cac ong tranh luan xem ai la ngi ln nhat. Bay gi Ngi ngoi xuong, goi mi hai ong lai va bao cac ong rang: "Ai muon lam ln nhat, th hay t lam ngi rot het va lam ay t moi ngi". Roi Ngi em mot em be lai at gia cac ong, om no ma noi vi cac ong rang: "Ai on nhan mot trong nhng tre nho nh the nay v danh Thay, tc la on tiep chnh mnh Thay. Va ai on tiep Thay, thc ra khong phai on tiep Thay, nhng la on tiep ang a sai Thay".

 

Suy Niem Tin Mng

Muon Lam au Th Phai Phuc Vu Trong Khiem Ha

Chua Nhat 25 Thng Nien, Nam B

Kn 2:12,17-20; Gc 3:16-4:3; Mc 9:29-36

Trong Thanh kinh Cu c, nhieu li tien tri ve ang cu the e cap en mot vng quoc pho quat co tnh cach hoan cau. Theo li cac ngon s, th en mot thi gian nao o, tat ca cac dan toc eu qui phuc dong doi avt, va cac ch dan se hng ve Gierusalem. Tuy nhien cac ngon s noi ve mot vng quoc thieng lieng ma ang cu the se thiet lap.

Mac du mot lan na trong Phuc am hom nay, Chua Giesu bao trc viec Ngi se phai chu kho nan va t hnh, roi c phuc sinh, cac tong o van khong nhan thc c y ngha cua li Ngi giang day. Ho van con nuoi hi vong Thay mnh se thiet lap mot vng quoc tran gian. V the doc ng, ho tranh luan vi nhau xem ai se la ngi quan trong nhat trong vng quoc cua Chua.

e loai tr quan niem sai lam ve ang cu the, Chua Giesu lap tc triet ha tnh t kieu t ai cua ho, bang cach day ho ve c khiem ton: Ai muon lam ngi ng au, th phai lam ngi rot het va lam ngi phuc vu moi ngi (Mc 9:35). Theo li Chua day th tnh t kieu t ai la mot net xau ma ngi mon e Chua phai xa tranh va loai tr e luyen tap nhan c khiem ton e lam ngi rot het. Mot vai hau qua cua tnh t kieu ma ta oc thay trong thanh kinh la cac than d, v khong vang li phung s Thien Chua, nen a b ay ai xuong am phu. A-am va E-va a b uoi ra khoi vn a ang, cung v ngh rang mnh co the tr nen ngang hang vi Thien Chua, khi an trai cam. Coi re cua s d la ghen tng va kieu ngao nh trong bai trch sach Khon ngoan hom nay neu ra nhng y nh cua ngi kieu ngao nh lam e gai bay, nhuc ma, tra tan va len an ngi cong chnh. (Kn 2:1-20). o cung la ieu ma thanh Giacobe tong o nhan xet trong th gui giao oan: au co ghen tng va tranh chap, ay co xao tron va u moi viec xau xa (Gc 3:16).

Phuc am hom nay a ra hnh anh cua tre em e day ta bai hoc ve c khiem ton. Quan sat ngi ta thay nhng ac tnh cua con tre la tn nhiem, n s va chan thanh. Tre con thng khong co tham vong va khong t phu. on nhan tre em co ngha la on nhan nhng ngi giong nh tre con: ngi khiem ton, ngi thap hen, ngi ngheo oi, ngi au yeu, ngi yeu the, ngi b bo ri.. Neu phan tch, ta thay ngi khiem ton co nhieu c tnh cua tre con. Ngi khiem ton la ngoi biet nhan ra mnh yeu hen, toi loi va tuy thuoc vao Chua trong moi s, va hanh ong theo s xac tn cua mnh: khong gia tao, khong ong kch. Ngi khiem ton la ngi biet tuy thuoc vao quyen nang cua Chua, vao n khon ngoan va chng trnh quan phong cua Chua.

Trinh n Maria neu gng mau cho ta ve c khiem ton. Trinh n khong m c a v lam me ang cu the nh gii phu n Do thai thi bay gi. Thien Chua nhn thay long khiem ton cua trinh n Maria nen a chon trinh n lam me ang cu the. Khiem ton thc s la song trung thc vi long mnh va nhn nhan s thc ve mnh: u iem cung nh khuyet iem. V nhn nhan s thc ve mnh nen trinh n Maria a cat tieng ca tung Thien Chua ve nhng viec trong ai Ngi a thc hien ni mnh trong kinh Ngi Khen (Magnificat).

Chnh Chua Giesu a en e day ta bai hoc phuc vu trong khiem ton. Ngi la Thien Chua nhng a ha mnh xuong, mac lay than xac yeu hen cua loai ngi, sinh song gia nhan loai. Trong ba tiec li, Chua neu gng phuc vu trong khiem ton bang cach ra chan cho cac tong o va day ta ra chan cho nhau ngha la phuc vu lan nhau. Nh vay ta thay Chua Giesu en e oi ngc lai nhng gia tr cua loai ngi. Theo li Chua day th ngi ta khong bao gi thoa man trong viec tm kiem a v va vinh d, neu ch v ham muon vinh d va a v.

Noi nh vay khong co ngha la Chua Giesu ngan can ngi ta lam ln. Trong xa hoi cung nh trong Giao hoi phai co nhng ngi lam ln, nhng ngi nam gi a v no kia e ieu hanh guong may to chc trong Giao hoi va xa hoi. Tuy nhien Chua bao lam ln la e phuc vu ch khong phai ch v ham chc tc. Lam ln con co nhieu c hoi va phng tien e phuc vu nh co ngan khoan, co ngi tha hanh. Chua bao ta ch tm c s bnh an va hanh phuc thc s khi song trong gng mau khiem ton phuc vu. Chua ch cho ta thay viec lam v ai that, khong phai la viec pho trng cho ngi khac biet en, nhng c tm thay trong viec quen mnh e phuc vu tha nhan. Va o la mot nghch ly cua Kito giao. e nhac nh cho mnh va cho hang giao s va giao dan li Chua day ve viec khiem ton phuc vu, cac c giao hoang thng them cham ngon La tinh Servus servorum, co ngha la ay t cua cac ay t vao trc ch k ten.

 

Li cau nguyen xin cho c noi gng khiem ton phuc vu:

Lay Chua Giesu la Con Thien Chua va la Chua.

Chua a en the gian lam ngi e day bao nhan loai

bai hoc phuc vu trong khiem ha.

Xin tha th nhng lan con to ra t kieu, t ai va t phu

vi nhng ngi anh ch em con.

Xin day con biet nhan ra s hien dien cua Chua

ni ngi anh ch em con,

nhng ngi au kho, bat hanh ve the xac va tinh than

e con biet phuc vu trong khiem ton. Amen.

 

Lm Tran Bnh Trong


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page