Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay sau Chua Nhat 31 Quanh Nam

Giao Huan Cua Chua Giesu

(Lc 16,9-15)

 

Phuc Am: Lc 16, 9-15

"Neu cac con khong trung thanh trong viec tien cua gian doi, th ai se giao cua chan that cho cac con".

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Hay dung tien cua gian doi ma mua lay ban hu, e khi mat het tien bac, th ho se on tiep cac con vao chon an ngh i i. Ai trung tn trong viec nho, th cung trung tn trong viec ln; ai gian doi trong viec nho, th cung gian doi trong viec ln. Vay neu cac con khong trung thanh trong viec tien cua gian doi, th ai se giao pho cua chan that cho cac con.

"Khong ay t nao co the lam toi hai chu: v hoac no ghet chu nay va men chu kia; hoac phuc chu nay va khinh chu no. Cac con khong the lam toi Thien Chua ma lai lam toi tien cua c". Nhng ngi biet phai la nhng ke tham lam, nghe noi tat ca nhng ieu o, th nhao ci Ngi. Vay Ngi bao cac ong rang: "Chnh cac ong la nhng ke pho trng mnh la cong chnh trc mat ngi ta, nhng Thien Chua biet long cac ong; bi chng ieu g cao sang oi vi ngi ta, th lai la ghe tm trc mat Thien Chua".

 

Suy Niem:

Giao Huan Cua Chua Giesu

Co the noi toan chng th 16 Phuc Am theo thanh Luca qui gop nhng li day cua Chua Giesu ve viec s dung tot nhng cua cai cung nh ve s no le cho tien bac. oan Phuc Am chung ta va oc lai tren ay va muon suy niem hom nay tiep lien va bo tuc cho nhng g Chua Giesu muon noi qua du ngon ve nhng khach c mi d tiec nhng t choi khong en, v long ho con qua bam vu vao nhng li loc rieng t.

Chung ta cung nen lu y ni ay trc khi suy niem nhng li Phuc Am tren rang Chua Giesu trnh bay giao huan cua Ngai cho tat ca moi ngi, khong phan biet giau ngheo. Viec s dung tot tien cua hay viec lam dung s dung xau tien cua khong tuy thuoc vao so lng t nhieu, giau ngheo nhng tuy thuoc vao chnh tam hon con ngi co thai o nh the nao oi vi tien cua. Noi cach khac, moi ngi bat luan giau hay ngheo eu co the co thai o sai lac trc tien cua vat chat. Chua Giesu khong len an tien cua t ni chnh no nhng Ngai canh tnh chung ta ve thai o phai co trc tien cua. Chung ta hay lu y en cau noi cua Chua Giesu: Khong ai co the lam toi cho hai chu mot lt. Khong the nao phuc vu Chua va lam toi cho tien cua. T ng c dung trong nguyen van ma chung ta dung t lam toi cho hay phuc vu trong khung canh Kinh Thanh, co mang them mot chut y ngha cua hanh ong phung vu ton th. Nh vay, cau noi c hieu nh sau: Khong ai co the ton th hai chu c. Cac con khong the cui mnh th lay Thien Chua va th lay than tien tai mot lt c. Con ngi chung ta ch ton th, ch th lay mot mnh Thien Chua ma thoi. Ai ton th Thien Chua va yeu thng anh ch em mnh that s, th khong the nao ton th tien cua, at tien cua nh la muc ch cuoi cung cua i mnh. Neu tien cua khong phuc vu cho chung ta e co c nhng ngi ban mi trong nc Tri, hay noi cach khac, neu chung ta khong at tien cua vao viec phuc vu cho anh ch em th tien cua se tr nen than tng khong the nao dung hoa c vi Thien Chua.

Lay Chua, ang a nhap the lam ngi, song kho ngheo, a lam cho chung con c giau co s song cua Chua.

Xin giup chung con song trung thanh vi n goi trong cuoc song hang ngay, e chung con ng ri vao cam do, th lay tien cua ma bo quen Chua va anh ch em. Xin cho chung con biet s dung ung tien cua, lam vinh danh Chua va tao ra phuc li cho anh ch em.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page