Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Sau sau Chua Nhat 31 Quanh Nam

Ke Bat Lng

(Lc 16,1-8)

 

Phuc Am: Lc 16, 1-8

"Con cai i nay khi oi x vi ong loai th khon kheo hn con cai s sang".

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Mot ngi phu ho kia co mot ngi quan ly; va ngi nay b to cao a phung ph cua chu. Ong chu goi ngi quan ly en va bao rang: "Toi nghe noi anh sao o. Anh hay tnh so cong viec quan ly cua anh, v t nay anh khong the lam quan ly na". Ngi quan ly tham ngh rang: "Toi phai lam the nao, v chu toi cat chc quan ly cua toi? Cuoc at th khong noi, an may th ho ngi. Toi biet phai lieu the nao e khi mat chc quan ly th se co ngi on tiep toi ve nha ho".

"Vay anh goi tng con n cua chu en va hoi ngi th nhat rang: "Anh mac n chu toi bao nhieu?" Ngi ay ap: "Mot tram thung dau". Anh bao ngi ay rang: "Anh hay lay van t, ngoi xuong mau ma viet lai nam mi". Roi anh hoi ngi khac rang: "Con anh, anh mac n bao nhieu?" Ngi ay ap: "Mot tram gia lua mien". Anh bao ngi ay rang: "Anh hay lay van t ma viet lai: tam mi".

"Va chu khen ngi quan ly bat lng o a hanh ong cach khon kheo: v con cai i nay, khi oi x vi ong loai, th khon kheo hn con cai s sang".

 

Suy Niem:

Ke Bat Lng

e noi ve mau nhiem cua nc Tri, Chua Giesu khong nhng dung nhng hnh anh, nhng cau chuyen, nhng nhan vat tot ma Chua con dung ca nhng cau chuyen noi c la khong tot g cho lam. Va khi dung en nhng cau chuyen, nhng hnh anh, nhng nhan vat khong tot, Chua Giesu khong co y cho cac o e bat chc song theo thai o xau nhng e lam noi bat mot ac tnh nao o va khuyen cac o e hay lam ieu tot vi cung mot ac tnh nh vay. Chang han ni Mt 10,16 Chua Giesu a dung en hnh anh con ran e khuyen cac o e hay khon ngoan nh con ran; va trong Phuc Am thanh Mattheu chng 24, Chua Giesu so sanh mnh vi hnh anh ke trom en ban em vao gi chu nha khong ng. Chua khong e cao nep song cua con ran hay cua ten an trom, ma ch muon noi en ac tnh lanh li cua con ran e tranh nhng cam bay va nhac en s viec Chua en mot cach bat ng nh ke trom, e keu goi cac o e hay tnh thc san sang luon luon.

e hieu them ve du ngon ngi quan ly gian ngoan nay, chung ta hay nh rang vao thi Chua Giesu, tai vung at Palestina, nhng ngi song ve nghe quan ly tai san cho ngi giau la nhng ke co toan quyen sap at viec kinh doanh tai san cua ong chu, mien sao c li cho ong chu. Va ngi quan ly c chia phan trong khoan li kiem c. Do o, trong du ngon Chua Giesu ke tren ay, sau khi biet ro la ong chu se sa thai mnh do nhng loi lam a pham, ngi quan ly dung quyen cua mnh ma bt xuong so n va d nhien, khi lam nh the anh se chu thiet thoi, v tien li khong con nhieu va se c chia li vi ong chu t i. Nhng anh chap nhan chu thiet thoi nh vay trong hien tai e co li khac la tnh bang hu cua nhng ngi mac n ong chu. Ho se giup lai anh sau o khi anh mat viec. o la thai o khon ngoan cua ngi ay t bat trung. Va cau cuoi cung cua du ngon: Con cai toi tam khon ngoan hn con cai s sang nhan manh en y ngha chnh cua du ngon. Chua Giesu khong nham e cao ngi quan ly gian ngoan sap b ong chu cho ngh viec, nhng ch nham nhan manh en nhng co gang toan tnh cua ngi quan ly sao cho co li cho cuoc song vat chat cua mnh.

Ap dung cho cac o e cua Chua Giesu, nhng con cai cua s sang, Chua Giesu muon sao cho cac o e cua Ngai co gang van dung het kha nang tr khon cua mnh e lam cho nhng nen bac tai nang Chua ban cho c tro sinh nhng hoa trai tot ep. Nhng ke xau, nhng ngi ac ma con biet ra sc van dung het kha nang tr khon cua ho e lam chuyen xau, nghch luat Chua, hai anh em. Trong khi o, tai sao nhng ngi o e ch thc cua Chua Giesu, nhng con cai s sang lai khong dan than het sc mnh, khong s dung het kha nang tr tue cua mnh e lam ieu tot, bo ch cho chnh mnh cung nh cho anh ch em chung quanh.

Ngi o e ch thc cua Chua khong the nao co mot thai o y lai, li bieng trong viec tot va phai dan than tch cc het sc lc mnh. Con hay yeu men Thien Chua het long, nhng cung phai het sc lc, vi het kha nang tr khon Chua ban cho.

Lay Chua

Xin thc tnh moi ngi chung con khoi s u l, li bieng tinh than. Nc Chua danh cho nhng ke manh, cho nhng ai dan than het mnh cho ieu tot. Xin thng ban cho chung con ngh lc kien tr trong viec tot, ep long Chua, bo ch cho anh ch em chung quanh. Xin cho chung con biet hang say lam viec tot ma khong can phan thng nao khac hn la biet chung con ang lam tron y Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page