Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat 28 Quanh Nam

Nhng Ke Vu Hnh Thc

(Lc 11,47-54)

 

Phuc Am: Lc 11, 47-54

"Se b oi n mau cua cac tien tri a o ra, ke t mau cua Abel cho en mau cua Giacaria".

Khi ay, Chua phan: "Khon cho cac ngi! Hi nhng ngi xay cat mo ma cac tien tri, ma to phu cac ngi a giet chet. That, cac ngi lam chng va tan thanh nhng hanh ong cua to phu cac ngi: v thc ra ho a giet cac v tien tri, con cac ngi th xay mo ma cho ho. Bi o ma s Khon Ngoan cua Thien Chua a noi: Ta se sai en vi chung cac tien tri va cac tong o, trong so cac v o, ngi th chung giet i, ngi th chung bach hai, khien cho dong giong nay se b oi n mau cua tat ca cac tien tri a o ra t luc tao thanh vu tru, ke t mau cua Abel cho en mau cua Giacaria, ngi a b sat hai gia ban th va thanh ien. Phai, Ta bao cac ngi, dong giong nay se b oi n mau. Khon cho cac ngi! Hi nhng tien s luat, v cac ngi cat gi cha khoa s hieu biet. Chnh cac ngi a khong c vao, ma nhng ngi muon vao, cac ngi a ngan can ho lai".

Khi ngi phan bao cung cac biet phai va tien s luat nhng li o, th ho bat au oan ghet Ngi mot cach ghe gm, va chat van Ngi ve nhieu van e, co gai bay Ngi e may ra bat be c li g do mieng Ngi thot ra chang.

 

Suy Niem:

Nhng Ke Vu Hnh Thc

Nhng li Chua Giesu khien trach nhng ngi Pharisieu va cac v thong luat nh c ghi lai ni Phuc Am theo thanh Luca ma chung ta va oc lai tren ay c noi len trong khung canh ba tiec tai nha mot ngi Pharisieu, tc la trong khung canh than tnh cua nhng ngi quen biet vi nhau. Tuy nhien, khung canh va bau kh cua ba tiec than tnh nay a b lam h i, khong phai v Chua Giesu a khong ra tay trc khi an theo nh phong tuc cua ngi Do Thai thi o ma v thai o nghi ng cua ngi mi Chua en d tiec. Ong Pharisieu lay lam la v Ngi a khong ra tay trc khi an va a len an thai o gia hnh, lam dung Le Luat, lam dung s hieu biet cua mnh ma khinh che va e bep anh ch em chung quanh cua nhng ngi Pharisieu va nhng luat s c mi en d tiec.

Nhng luat s Do Thai, nhng nha thong luat cua dan Do Thai thi Chua Giesu la nhng ke co the noi la nam lay ky cng cho sinh hoat cua dan chung. Vai tro cua nhng ngi thong luat nay trong xa hoi Do Thai thi Chua Giesu giong nh vai tro cua nhng than hoc gia, nhng nha chu giai Kinh Thanh, nhng chuyen vien ve luan ly. Ho nam gi s hieu biet ve Kinh Thanh, giai thch giao huan cua Moisen cho dan chung song, nhng tr treu thay ho a khong chu toan bon phan lam ngi hng dan ch ng ma a tr thanh ke can ng v cac tat xau cua ho, nhng ngi nam gi cha khoa. Chua Giesu khong lam giam gia tr s hieu biet Le Luat cua nhng luat s nay, nhng Chua Giesu a trach ho nang li v thai o song phan chng cua ho: Cac ong khong bc vao ma con can khong cho ke khac bc vao. Ho khong tin nhan Chua ma con can tr khong cho ngi khac gap Chua va tin nhan Ngai.

Li trach cua Chua Giesu co the cung thc tnh chung ta ngay hom nay, co the la chung ta hieu biet Chua, co cha khoa e gap Chua nhng chung ta v nhng tat xau cua mnh, v nhng toi loi cua mnh, chung ta khong en vi Chua ma con lam gng xau can tr khong cho anh ch em en vi Chua, v thai o song phan chng niem tin Phuc Am cua chung ta.

Lay Chua,

Xin Chua giup chung con canh tan i song va khiem ton en vi Chua, tin nhan Ngai va chu toan giao huan cua Ngai moi ngay mot tot ep hn.

Lay Chua, Xin hay ban n canh tan i song cho moi ngi chung con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page