Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th T sau Chua Nhat 28 Quanh Nam

Thien Chua La Tnh Yeu

(Lc 11,42-46)

 

Phuc Am: Lc 11, 42-46

"Khon cho cac ngi, hi nhng ngi biet phai, va khon cho cac ngi, hi nhng tien s luat".

Khi ay, Chua phan rang: "Khon cho cac ngi, hi nhng ngi biet phai! V cac ngi nop thue thap phan, bac ha, van hng, va cac th rau, ma lai bo qua c cong bnh va long yeu men Thien Chua: Phai thi hanh nhng ieu nay, va khong c bo nhng ieu kia. Khon cho cac ngi, hi nhng ngi biet phai! V cac ngi a thch ngoi ghe nhat trong cac hoi ng, va a thch c chao hoi ngoai pho ch. Khon cho cac ngi, v cac ngi giong nhng mo ma khong ro ret, ngi ta bc i tren ma khong hay biet!"

Co mot tien s luat tra li Ngi rang: "Tha Thay, Thay noi nh the la Thay s nhuc ca chung toi na". Ngi ap lai rang: "Hi nhng tien s luat, khon cho cac ngi na! V cac ngi chat len ngi ta nhng ganh nang khong the vac c, ma chnh cac ngi du mot ngon tay cung khong ong ti".

 

Suy Niem:

Thien Chua La Tnh Yeu

oi dien vi s gian doi va bat lng cua nhng ngi pharisieu va cac nha thong luat, Chua Giesu a khong ngan ngai len tieng khien trach ho. Thai o thch khoe khoang va cai be ngoai cong chnh, gia tao nhng ben trong long th cha ay nhng gian xao cua nhng ngi pharisieu hay nh hanh ong chen ep va ap bc cua cac nha thong luat oi vi ngi dan ban cung la coi re cua cac bat cong xa hoi. Chua Giesu khong co chu y ket an nhng ngi pharisieu va nhng nha thong luat, ngc lai, Ngai ch muon khien trach e canh tnh lng tam cua ho, e ho lang nghe li Ngai la Con Thien Chua ma tr ve con ng ngay thang.

Chua Giesu day cho ho biet rang ch co mot ieu luat ln nhat vt len tren moi Le Luat khac o la luat men Chua yeu ngi. Nhng ai song theo luat yeu thng nay la thc hanh y muon cua Thien Chua. Thanh Phaolo tong o trong th gi cac tn hu Roma nhac nh rang: Tat ca chung ta can en long thng xot cua Thien Chua, v chung ta khong the t mnh tr nen cong chnh trc mat Ngi. Thanh Phaolo cung len tieng canh giac nhng ngi t cho mnh la cong chnh ma khong can ti long thng xot cua Thien Chua, va t o nay sinh ra thai o xet oan ngi khac. Ngi noi: Con ban, hi ngi xet oan nhng ke lam ieu o trong khi chnh mnh cung lam nh vay. Ban tng mnh khoi se b Thien Chua xet x sao?

V the, ai phan xet va ket an nhng ngi khac la long b bat cong v chnh mnh cung thuoc vao cung mot loi lam, hay noi cach khac, tat ca chung ta eu la nhng ngi toi loi nh nhau. Mat khac, thai o len an ngi khac gay ra s chia re gia chung ta vi nhng ngi khac. Ngay ca trng hp chung ta co lam c nhng cong nghiep tot lanh i na th hanh ong nay cua chung ta cung khong lam cho Thien Chua hai long. Mot cong nghiep tot lanh co tac ong lam cho moi ngi c hiep nhat vi nhau ch khong tao nen s chia re.

Thien Chua chnh la s hiep nhat va tnh yeu. Nhng ai song theo tinh than nay la song theo thanh y cua Thien Chua. Chung ta can at mnh trc s thng xot va long bac ai cua Thien Chua, o la con ng duy nhat dan en s cu roi. Chung ta can hng ve Thien Chua e xin Ngi ban cho hong an cu roi ma Ngi a ha ban cho toan the nhan loai, khong ke o la ngi Kito hay dan ngoai, ngi cong chnh hay ngi toi loi. V tat ca chung ta eu can ti tnh yeu thng va s thng xot cua Thien Chua, la v Cha chung cua tat ca chung ta tren tri.

Lay Chua,

Chua la coi nguon cua s cong chnh va bac ai. Xin soi sang va hng dan lng tam chung con e chung con biet song mot cach lng thien va cong bang ma khong xuc pham hay lam ton thng en nhng ngi anh em khac. Qua thai o song lng thien va chan that o chung con lam chng ta cho tnh yeu va s hien dien cua Chua tren tran gian nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page