Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat 22 Quanh Nam

Chap Nhan Chnh Mnh

(Lc 5,1-11)

 

Phuc Am: Lc 5, 1-11

"Cac ong a t bo moi s ma i theo Ngi".

Khi ay, dan chung chen nhau lai gan Chua Giesu e nghe li Thien Chua, luc o Ngi ng b ho Ghenesaret. Ngi trong thay hai chiec thuyen au gan b; nhng ngi anh ca a ra khoi thuyen va ho ang giat li. Ngi xuong mot chiec thuyen, thuyen o cua ong Simon, va Ngi xin ong a ra khoi b mot chut. Roi Ngi ngoi tren thuyen, giang day dan chung.

Va giang xong, Ngi bao ong Simon rang: "Hay ay thuyen ra cho nc sau va tha li bat ca". Ong Simon tha Ngi rang: "Tha Thay, chung con a cc nhoc suot em ma khong c g het; nhng v li Thay, con se tha li". Cac ong a tha li va bat c rat nhieu ca; li cac ong hau nh b rach. Bay gi cac ong lam hieu cho cac ban ong nghiep thuyen ben canh en giup cac ong. Nhng ngi nay ti, ho o ca ay hai chiec thuyen, en noi nhng thuyen ch nang gan chm.

Thay the, ong Simon sup lay di chan Chua Giesu va tha Ngi rang: "Lay Chua, xin Chua hay tranh xa con, v con la ngi toi loi". Ong kinh ngac va tat ca moi ngi o vi ong cung kinh ngac trc me ca ma cac ong va mi bat c; ca ong Giacobe va Gioan, con ong Giebee, ban ong nghiep vi ong Simon cung the. Nhng Chua Giesu phan bao ong Simon rang: "ng s hai: t ay con se la ke chinh phuc ngi ta". Bay gi cac ong a thuyen vao b, va a t bo moi s ma i theo Ngi.

 

Suy Niem:

Chap Nhan Chnh Mnh

Triet gia hien sinh Phap Albert a co lan noi rang: Con ngi la tao vat duy nhat khong chap nhan la mnh. Ong co y noi rang con ngi khong chap nhan nhng gii han va bat toan cua mnh. Con ngi luon muon noi loan e vt qua chnh mnh. S noi loan ay ro rang nhat la trong lnh vc khoa hoc. Nhng kham pha khoa hoc va nhng ng dung ky thuat ngay cang lam cho chnh con ngi chong mat. Chung ta th nhn vao d tnh san sinh con ngi theo phng phap vo tnh ma hien mot so nha khoa hoc ang muon lao mnh vao. Nhng he luy cua mot cn cam do nh the la vo cung khung khiep. Chnh tnh cach khong d oan va khong lng trc c ay cua nhng he luy la cho thay nhng gii han va bat toan cua tr khon cung nh kha nang cua con ngi. Con ngi cang tien bo lai cang nhan ra gii han cua mnh. ay phai la thai o t nhien cua con ngi. Muon hay khong, con ngi khong the choi cai c nhng gii han cua mnh.

Con ngi ch la ngi khi nhan ra nhng gii han cua mnh va chap nhan chnh mnh. Tin Mng khong ngng lap lai chan ly ay. Cang khiem ha, con ngi cang c nang cao. Cang nhan biet nhng gii han cua mnh, con ngi cang nhan ra moi giay lien ket va le thuoc cua mnh vi ang Tao Hoa, con ngi cang thay c s cao ca ch thc cua mnh. ay la ly tng ma Tin Mng hom nay co the gi len cho chung ta.

Sau mot em vat va, cac mon e khong bat c mot con ca nao. Hn ai het, nhng ngi anh ca co kinh nghiem ve thi tiet, ve song nc va co le cung hn ai het, lenh enh gia ai dng menh mong, ho de cam nhan c than phan nho be bat toan cua con ngi. Nhng thanh Phero ch thc s y thc c than phan ay khi chng kien me ca la do Chua Giesu thc hien. i sau vao than phan ay, thanh nhan khong ch thay nhng gii han va bat toan cua mnh ve phng dien nghe nghiep hay nhan ban, ma con nhan ra mot s bat lc khac cua ban than, o la bat lc trong n thanh. That the, thanh Phero kham pha ra than phan toi loi cua mnh.

Con ngi co the nhan ra nhng gii han, bat toan, va ngay ca lam l cua mnh, nhng e thay mnh la ngi toi loi, con ngi phai nhan ra moi giay lien ket vi ang Tao Hoa. Toi loi thiet yeu noi len moi lien ket vi ang Tao Hoa ma con ngi a cat t. Me ca la va cho thanh Phero thay quyen nang cua ang Tao Hoa, va la phi bay con ngi toi loi yeu hen cua mnh. Phan ng cua thanh Phero la mau mc cho cuoc song c tin cua ngi tn hu Kito. Phan ng nay cung la hang so trong cuoc i cua v Giao Hoang tien khi nay. Sau nay, kinh nghiem choi Chua lai cang cho thanh nhan y thc c than phan toi loi cua mnh va ong thi cam nhan c quyen nang cua Thien Chua.

Mot thi hao ngi c a noi: Ai biet chap nhan nhng gii han cua mnh, ngi o ang i gan en s hoan hao. Thanh Phero c nen cao trong co le khong do tai lanh ao hay chnh s thanh thien ca nhan cua mnh ma trc tien la tam long khiem ton sam hoi va tin tng quyen nang va tnh yeu cua Chua. Tu trung, o cung chnh la tam tnh ton giao ch thc cua con ngi. Co ton giao thiet yeu la y thc c than phan thu tao, bat lc va toi loi cua mnh, ong thi cung cam nhan c tnh yeu va s tha th cua Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page