Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay sau Chua Nhat 20 Quanh Nam

Trung Thc Vi Li Noi

(Mt 23,1-12)

 

Nhng li khien trach cua Chua Giesu oi vi cac kinh s, nhng nha thong thai Kinh Thanh biet ro ve Luat Mose e giang day cho dan chung c hng ti hai tat xau quan trong la gia hnh va khoe khoang. Gia hnh v nep song cu the cua ho khong phu hp vi nhng g ho giang day cho dan chung. Ho noi ma khong lam, ho giai thch Luat Mose cach t m nhng la e cho ke khac tuan gi con ho th khong them ong ngon tay vao o. That ra khong phai la ho khong tuan gi, v ho luon an chay, bo th cho en th, ho cau nguyen, ho oc Kinh Thanh. Nhng ho lam tat ca nhng ieu nay e lam cho ngi ta trong thay, e c khen thng, c danh li. Ho lam nhng ieu tot lanh o la e khoe khoang, la e c ngi khac nhn thay, la e c tranh hn thiet, e c cho ngoi danh d, e c goi la thay, o la ho thc hanh nhng hnh thc ben ngoai va khong co tinh than ton th va yeu men Chua ni chnh ho. Chua Giesu trach nhng kinh s va biet phai nh the la e canh tnh cac mon e ng i vao con ng khong tot.

Viec ngi th sang, viec mnh th quang. Chung ta de dang nhn thay va phi bay nhng tat xau cua anh ch em nhng lai lam ng hoac che dau nhng tat xau cua chnh mnh. Trc o, Chua Giesu a canh tnh cac mon e Ngi nh sau: Neu s cong chnh cua cac con khong hn s cong chnh cua cac kinh s va nhng biet phai, th cac con se khong c vao Nc Tri; cac con ng e ai goi mnh la Thay, v ch co mot Thay, con tat ca cac con la anh ch em vi nhau. Cong oan cac mon e ch co mot Chua Giesu la Thay va mot Thien Chua la Cha. Chung ta nen lu y oan Tin Mng nay khong co y choi bo quyen hanh trong cong oan nhng o e, nhng ch chong lai long ham quyen, ham danh, lam dung a v e phuc vu cho cai toi cao ngao cua mnh. Nhng con ngi ham quyen ham danh nh vay muon chiem cho cua Thien Chua trong tam hon anh ch em.

Chua Giesu khong loai bo tac vu phuc vu cong oan e hng dan cong oan: Ai nghe cac con la nghe Thay, nhng Chua muon lu y rang nhng tha tac vien cua Chua co trach nhiem oi vi cong oan can song neu gng cho anh ch em, thc hanh trung thc nhng g mnh rao giang.

Ai lam ln trong cac con phai la ke phuc vu cho tat ca. Quyen hanh trong cong oan nhng ke tin Chua la quyen tha tac nhan danh Chua va phuc vu anh ch em, giup anh ch em en vi Chua ch khong phai la e cho quyen hng li ca nhan. Tat ca moi thanh phan trong cong oan, nhng o e eu phai hng ve cung mot iem trung tam duy nhat la Thien Chua Cha va song hiep nhat, hiep thong vi nhau trong Chua Kito.

Lay Chua,

Xin giai thoat cac con khoi cam do song gia hnh, khoe khoang. Xin thng cung co chung con tat ca trong n goi va s mang rieng biet cua mnh ni cong oan dan Chua. Xin o tran n Chua Thanh Than xuong tren cac con, giup cac con hieu biet va yeu men Chua het long va dan than het sc mnh phuc vu lan nhau v yeu men Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page