Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay sau Chua Nhat 19 Quanh Nam

Cau Nguyen Cung Me Maria

(Mt 19,13-15)

 

Tin Mng hom nay nhac nh chung ta tinh than cua nhng ke be mon va tre th. Tren ng len Gierusalem, Chua Giesu rat quan tam en nhng cuoc gap g cua Ngai vi nhng ke be mon, hang ngi b bo ri, ma ai bieu la tre em. Hnh nh cac mon e luon co thai o ve binh oi vi Chua Giesu. Ho thng ngh co ngha vu phai bao ve Ngai, bi v theo ho mot bac thien sai va quan vng khong the e cho tre em va nhng ke hen ha en gan. Nhng Chua Giesu khong phai la ang Thien Sai theo y ngh va s ch i cua cac mon e, Ngai co cai nhn ve s mang cua Ngai va ve con ngi khac vi cac ong.

Chua Giesu ch thc hien s mang thien sai cua mnh qua con ng thap gia va Ngai ch thc s gan gui vi nhng ai mang lay gng mat kho au nh Ngai, tc la nhng ke be mon, nhng ngi b bo ri, nhng ke b gat ra ben le xa hoi. Cung nh Chua Giesu, ang hoan toan vang phuc va pho thac cho Thien Chua, nhng ke be mon ay khong con biet bam vu vao sc manh va quyen lc nao khac hn la chnh Thien Chua. Ho la nhng ngi ngheo cua Giave nh Cu c a tng loan bao. Vu kh cua ho, sc manh cua ho, ni nng ta duy nhat cua ho, le song cua ho la chnh Chua. Chua Giesu e cao nhng con ngi ay va Ngai mi goi nhng ai muon lam o e Ngai cung hay mac lay tam tnh pho thac va tin yeu nhng con ngi ay.

Ky thc, lch s van tiep tuc chng minh rang cha khoa cua nhieu van e ln cua nhan loai khong nam trong khoa hoc ky thuat va sc manh cua vu kh. S iep va b mat Fatima a c ng nghiem. Ba tre em vo hoc va ngheo nan tai mot ngoi lang nho ben Bo ao Nha a chng minh cho the gii thay sc manh vo song cua li cau nguyen, tc cua long tin va long pho thac cua con ngi. Li tien tri cua Me Maria van tiep tuc c ng nghiem: Ngi cat khoi toa cao nhng ngi quyen the va nang day nhng ai khiem nhng.

Knh nh Me trong ngay th bay nay, chung ta cung cau nguyen vi chnh tam tnh cua Me.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page