Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat 17 Quanh Nam

Nhng ieu Ky Dieu

(Mt 13,31-35)

 

Song than cua c Maria la nhng ngi cong chnh a c Thien Chua thi an va c nhan ra chng trnh ky dieu Ngai thc hien trong i song ho. Thien Chua cung thc hien nhng ieu ky dieu trong i song chung ta. Chung ta co nhn thay va cam nhan c niem hanh phuc c lanh nhan hong an Chua ban cho hay khong. Chung ta hay can than, ng e niem hanh phuc, cai phuc cua ngi c biet va song vi Chua Giesu, c nhn thay nhng ky cong cua Chua trong i song vut mat khoi tam tay. Chung ta ng e Chua khien trach nh nhng ke nhn ma khong thay, nghe ma khong hieu nh a trach nhng ngi cung thi vi Chua va a c ghi lai trong oan Tin Mng cua thanh Mattheu chung ta va nghe. o la nhng ngi khong muon nghe, khong muon hieu Li Chua cung nh khong muon nhn nhng ky cong Chua a lam va chang can quan tam en con ngi Giesu, ang Cu The ang hien dien gia ho bi v tai ho a ay, mat ho a m, va tr ho ngap tran nhng tham vong cua cai vat chat.

Niem hanh phuc mau qua, niem vui ma con ngi t tao ra cung ton th no nh mot th than v the khong con co cho cho Chua va nhng g thuoc ve Ngi. Li Chua en, ng lai va sinh hoa trai ni tam hon nhng ai mng vui, san sang m rong on ch vi long khao khat niem hanh phuc vo bien, ch thc va trng cu. That ra, niem hanh phuc o la Chua Giesu van vi chung ta luon mai trong Li cua Ngi va b tch Thanh The. Chung ta hay lanh nhan vi tinh than trach nhiem va vi long yeu men chan thanh, keo tat ca lai tr nen an phat cho ta neu ta khong xng ang nh li thanh Phaolo nhac nh cac tn hu Corinto: Ai nay phai t xet mnh roi hay an banh va uong chen nay. That vay, ai an va uong, ma khong phan biet c than the Chua la an va uong an phat.

Mot cach tch cc hn, thanh Giacobe khuyen chung ta ve thai o va phan vu cua chung ta phai co oi vi Li Chua ni th cua ngai chng 1, 22-25 nh sau: Anh em hay em Li Chua ra thc hanh, ch ng nghe suong ma la doi chnh mnh. Ai thiet tha va trung thanh tuan gi luat tron hao, luat mang lai t do. Ai thi hanh luat Chua ch khong nghe qua roi bo, th se tm c hanh phuc trong moi viec mnh lam.

Chung ta a c chia se vi cac thanh trong niem vui cua cac ngai la nhng ngi c cong tac va thc hien chng trnh cu roi cua Thien Chua. o cung la niem vui ma chung ta c cam nghiem cach tron ven trong va vi Chua Giesu. Xin Chua cho chung con luon trung thanh vi n chung con a lanh nhan trong b tch ra toi e chung con san sang lang nghe va thc thi thanh y Chua trong suot cuoc i chung con.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page