Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th T sau Chua Nhat 16 Quanh Nam

Ngi Gieo Giong

(Mt 13,1-9)

 

Hom nay chung ta bat au oc va suy niem chng th 13 Phuc Am theo thanh Mattheu. Chng 13 nay c cac nha chu giai goi la bai dien van th ba trong so nam bai dien van cua Chua Giesu c tac gia Phuc Am thanh Mattheu ghi lai trong sach Phuc Am cua mnh. Va muc ch cua bai dien van dai nay c ghi ni chng 13 la e trnh bay mot chng trnh song cua ngi o e cua Chua, ngi o e lang nghe Li Chua.

Co tat ca la bay du ngon c tac gia xep lai vi nhau va hom nay chung ta suy niem du ngon ve ngi gieo giong. Du ngon nay dai va gom co ba phan. Phan th nhat Chua Giesu cong bo du ngon ngi gieo giong. Phan th hai Chua Giesu giai thch them tai sao Ngai dung du ngon ma giang day. Va phan th ba Chua Giesu giai thch y ngha cua du ngon cho cac mon e.

Chung ta hay suy niem y ngha chung cua du ngon. Chua Giesu day cho cac o e cua Ngai ngay xa va cho chung ta hom nay mot bai hoc ve tinh than lac quan trong i song c tin. Cuoi cung, n Chua se thang, Li Chua se c on nhan va sinh hoa ket qua tot ep. Nhng hoa trai o co the bu cho nhng thiet mat trong thi gian ch i chien thang cuoi cung va vnh vien cua Li Chua va an sung cu roi cua Ngai.

Bai hoc ve tinh than lac quan tin tng nay c giai bay trong bon du ngon ve hat giong, ve hat cai, ve men trong bot va ve hat giong t ong moc len. nhng cau au cong bo du ngon (Mt 13,1-9) chung ta thay yeu to chnh ma tac gia Phuc Am thanh Mattheu muon chung ta lu y en khong phai la manh at, khong phai la ngi gieo giong ma la chnh hat giong. Tuy co b mat mat, b thiet thoi v nhng hoan canh moi trng khac nhau, nhng co hat giong tro sinh c hoa trai.

Sau nay, khi giai thch ve du ngon cho cac mon e, yeu to chnh khong con la hat giong na ma la cac loai at khac nhau on nhan hat giong. Cac loai at tot xau la nhng trang thai tam hon con ngi on nhan hat giong Li Chua.

Nhng hom nay chung ta hay dng lai chiem ngam hat giong tro sinh hoa trai. Chung ta hay tin tng vao sc manh cua Li Chua, khong nga long that vong trc nhng nghch canh, nhng moi trng khong thuan li cho Li Chua. Nhng ngi Do Thai chong oi khc t Chua a khong lam h chng trnh cu roi cua Ngai. Ngay hom nay cung khong thieu nhng hoan canh oi nghch vi Li Chua nhng chac chan se khong diet bo c sc manh tro sinh hoa trai cua Li Chua. ay la iem ta cho niem hy vong cua ngi o e.

Lay Chua la niem hy vong cua con,

Chua la ngi gieo hat giong Li Chua khap ni. Xin thng m rong tam hon chung con on nhan Li Chua, lam cho Li Chua c tro sinh ni i song chung con, tro sinh tinh than kien tr, phuc vu quang ai va hoan cai canh tan i song mnh moi ngay mot tot ep hn.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page