Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat 16 Quanh Nam

Phep La Trong Cuoc i

(Mt 12,28-42)

 

Tai sao nhng ngi kinh s va pharisieu c mot mc oi Chua lam mot dau la ac biet, cho dau nhng phep la Ngai a thc hien trong thi o khong phai la hiem co? Chnh v ho khong co tam hon trong sach va ngay thang. Ho en vi Chua vi thai o ganh t, qua khch, tranh gianh anh hng. V the, ho a khong nhan ra nhng phep la Chua Giesu a lam cung nh khong hieu c y ngha va gia tr cua phep la. Nhng phep la Ngai lam ch nham ch li cho va v con ngi, e con ngi nhan ra tnh thng cu o Thien Chua a va ang hoat ong, ang hien hu ni mot con ngi cu the vi ten la Giesu. Chnh Chua Giesu, ang cu o, lam cho con ngi c cung nhau song hanh phuc va sung man trong Nc cua Ngai.

Trong cuon sach noi tieng rat quen thuoc vi chung ta co ta e Phep La Trong Nhng Cai Thng Ngay, tac gia a a ra nhng t tng, nhng li khuyen rat sau sac va thiet thc, lam mau mc cho nhng suy t va tam tnh song cua chung ta. Co le trong chung ta ai cung ong y vi y tng cua tac gia. Mot khi chung ta nhn tha nhan va the gii quanh ta vi cai nhn trong sach, mot khi a cam nghiem c s hien dien cua Chua trong cuoc i cua ta, th khong co g la khong giup chung ta nhan ra s quan phong cua Chua. Chua luon can thiep trong moi giay phut cua cuoc i chung ta. Phan chung ta, chung ta co san sang hay co u kien nhan va khiem nhng e nhan ra s can thiep cua Ngai khong. Hay nham mat lai va e tam quan sat moi c phan cua ta cung nh moi hoat ong, nhng chuyen ong ang dien ra trong ta va trong the gii chung ta ang song, vi sc song cua muon loai thu tao. T cai to ln v ai nhat cho en cai vi phan t, roi niem tin, t tng, y ngh, tam t, tnh cam cua con ngi, au au chung ta cung gap thay quyen nang va s quan phong yeu thng cua Thien Chua. Tat ca nhng ieu ky dieu o la g neu khong phai la nhng phep la trong cuoc i ta.

Cam ta Chua a cho chung con co phc c biet Chua va c lam con Chua. Chung con biet rang c tin se tr nen an phat cho con neu con e s kieu ngao, tnh ch ky thong tr con. Xin cung co c tin va xin ban sc manh cua tnh yeu Chua cho chung con, nh o c tin ma chung con a lanh nhan c tro sinh nhieu hoa trai, em lai n cu o cho chung con va cho tat ca moi ngi, o la phep la ln nhat cua cuoc i con.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page