Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Sau sau Chua Nhat 15 Quanh Nam

Tinh Than Vu Hnh Thc

(Mt 12,1-8)

 

Cuoc tranh luan tren cua Chua Giesu vi nhng ngi biet phai c tng thuat cach ay u trong ca bon Phuc Am, nhng ni Phuc Am thanh Mattheu nay th tac gia xem ra muon lu y oc gia hai iem: th nhat la long nhan t u tien tren viec thc hanh nhng viec ao c va th hai la quyen hanh cua Chua Giesu vt len tren nhng viec ao c.

Ta a thch long nhan t ch khong a thch cua le. Long nhan t phai la can ban cho nhng phan oan cua ta oi vi anh ch em. Can hanh x theo long nhan t nay hn la ch lo xet oan anh ch em theo nhng viec be ngoai. Hn na, nhng viec ao c trong o co viec ngh ngay sabat la e con ngi en gan Thien Chua. Chua Giesu, Con Thien Chua, ang hien dien gia cac tong o, Ngi lam cho nhng viec ao c khac tr thanh th yeu, bi v mot khi a at en muc tieu la song hien dien vi Chua roi, th nhng phng tien, nhng viec ao c phai nhng cho. Neu cac biet phai chap nhan rang cac thay t te lam viec trong en th vao ngay ngh sabat se khong loi luat ngh sabat, th nhng o e cua Chua Giesu loi luat ngay sabat sao c v a co Chua ben canh ho roi.

ay co ang cao trong hn en th. Chua Giesu dung viec tranh luan e mac khai ve chnh mnh la ang cao trong hn en th, la ang Thien Sai, ang d nhien co quyen tren ngay sabat. c chi chung ta ng xet x anh ch em qua nhng viec ao c ben ngoai. Nhng viec lam nay la ieu tot, ang lam, nhng khong phai la tieu chuan tuyet oi e ta da vao ma xet x anh ch em. Long nhan t th quan trong hn.

Lay Chua,

Xin giup con vt qua c tinh than vu hnh thc trong i song c tin. Xin thng ban cho con tam hon nhan t yeu thng nh Chua, e biet cam thong va oi x vi anh ch em chung quanh moi ngay mot tot ep hn.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page