Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Sau sau Chua Nhat 14 Quanh Nam

Con ng Cua Giao Hoi

(Mt 10,16-23)

 

Ra i la hnh anh hao hung nhat, ep nhat va ung an nhat ve Giao Hoi. Chua Giesu goi cac mon e la e sai cac ong ra i. Sau khi Ngai song lai, cac mon e lai cang hieu ro hn t the phai ra i khong ngng cua mnh. Cac tong o a ra i, cac nha truyen giao a ra i.

Toan bo lch s cua Giao Hoi la mot cuoc ra i. Nhng vi Giao Hoi ra i khong phai la chet trong long mot t ma la chet ca con ngi cua mnh. Chet i vi nhng rong reu cua quyen lc va tien cua luc nao cung bam lay Giao Hoi va lam cho Giao Hoi tr tre trong viec canh tan. Chet i vi nhng giam ham Giao Hoi trong nhng an toan gia hieu. Chet i vi nhng bong toi cua s d luon e nang tren c cau cua Giao Hoi.

Ra i va chet i, o la con ng tat yeu cua Giao Hoi. Mot Giao Hoi khong co can am ra i va chet i se ch la mot phao ai ben ngoai th kien co nhng ben trong th gia lanh khong co sc song. Giao Hoi phai khong ngng len ng ra i va chet i bi v Giao Hoi la than the nhiem mau cua ang la ng i. Ngai a dng lai lap nghiep Bethlem, Nazareth. Ngai a ra i va i mai cho en tan cung con ng la Nui So. ng cua Ngai la ng cua chong oi, cua bo ri va cua bach hai va cua thap gia. Giao Hoi se khong la Giao Hoi cua Chua Kito neu Giao Hoi khong b bach hai. Giao Hoi se khong la Giao Hoi cua Chua Kito neu Giao Hoi khong i con ng thap gia cua Ngai. Bach hai la con ng cua Giao Hoi t hai ngan nam qua. Tron tranh con ng ay, tm cach thoa hiep vi tran the e khong b bach hai la che lap khuon mat ch thc cua Chua Kito. Ra i nh chien gia bay soi, khong g vinh d va hien ngang bang mot cung cach ra i nh the. Trong bai giang cho cong oan cong giao tai Bakos nam 2001 nhan dp vieng tham Azecbaizan. c co Giao Hoang Gioan Phaolo II a ca ngi nhng ai a tng b bach hai nh sau:

Giao Hoi hoan vu nghieng mnh trc nhng ai a thanh cong trong viec gi mnh trung tn vi nhng cam ket khi chu phep ra. Toi ngh ac biet en nhng ai a song thng xuyen tai quoc gia nay, va nhng ai a phai chu tan tham kch bach hai va ganh lay nhng hau qua va c tin cua ho vao Chua Kito. Anh ch em a thay ton giao cua mnh b che gieu nh mot tro me tn d oan hay nh mot co gang e tron tranh trach nhiem lch s. V ly do o ma anh ch em b coi la cong dan hang hai, b nhuc ma va b gat ra ngoai le xa hoi bang nhieu cach. Vinh d cho anh em la nhng ngi tin.

c g moi thanh phan dan Chua eu cam nhan c vinh d ay, vinh d cua nhng ngi ra i tren con ng thap gia cua Chua Kito.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page