Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat VI Phuc Sinh Nam C

Dung Mao Ngi Kito

(Ga 14, 23-29)

 

Trong anh sang Chua Kito Phuc Sinh, chung ta hay cung nhau suy niem li dan do cuoi cung cua Chua Giesu trc khi bc vao cuoc kho nan va chet tren thap gia roi song lai, va tr ve cung Thien Chua Cha. oan Phuc Am cua Chua Nhat th 6 Phuc Sinh c trch t Phuc Am theo thanh Gioan chng 14,23-29 la nhng li can dan mo ta dung mao ngi Kito qua moi thi ai. Ngi Kito trc het phai la ngi song v tnh yeu Chua Kito, la ke yeu men Chua Kito. Va v tnh yeu nay khong phai la mot li noi suong nhng can c dien ta cu the bang hanh ong, bang viec tuan gi nhng li Chua day, nhng menh lenh, ma menh lenh cao ca nhat gom tom moi menh lenh la menh lenh song tnh yeu: Nh Thay a yeu thng cac con, cac con hay biet yeu thng nhau. Tnh yeu thng la khi au cho cuoc song con ngi tren phng dien t nhien cung nh tren phng dien sieu nhien. V yeu thng, Chua a dng nen con ngi. V yeu thng, Chua a cu chuoc con ngi. Tha hng mot than phan yeu uoi bat toan, con ngi kho thc hien menh lenh tnh thng. Qua bao the he, bao ngan nam, ao tnh thng c loan truyen, the ma the gii ngay nay, vi nhng han thu, cang thang, van con xa vi van minh tnh thng. Nen van minh cua han thu, cua s tra thu, ghen ghet va lam dung lan nhau, xem ra cang ngay cang lan rong, xem ra nh chng trnh cua Thien Chua b that bai. Nhng thai o tot cua ngi Kito co le khong phai la thai o phan oan chng trnh hanh ong cua Thien Chua ma la thai o pho thac va cong tac vi n Chua, vi chng trnh cua Ngai. Ngi Kito, khi yeu men Chua nong nhiet chac chan se khong co n, nhng co Thien Chua Ba Ngoi ng trong tam hon: Ta va Cha Ta, chung ta se en ng trong ke ay. o la ac iem th hai cua dung mao ngi Kito.

Ngay xa, trong cuoc Xuat Hanh khoi canh no le Ai Cap, Thien Chua en c ngu vi dan Ngai a chon. Dan Chua rat qu trong s hien dien nay. Sau thi lu ay, tien tri Dacaria loan bao en mot thi Thien Chua ti c ngu mot cach ac biet vi dan Ngai. Qua cach noi xac quyet cua Chua Giesu, cac tong o ngay xa a hieu va chung ta ngay hom nay cung vay, chung ta hieu la thi mi o a en. Thien Chua a khong c ngu gia dan ma con c ngu trong tam hon moi tn hu, trong tam hon moi ngi chung ta. S hien dien cua Thien Chua trong tam hon cac tn hu yeu men Ngai la mot hong an rat qu va cung rat de b mat, moi lan chung ta song phan nghch vi menh lenh yeu thng cua Chua. V the, Chua a co lan dung mot hnh anh khac, hnh anh cay nho va nganh nho, va canh tnh, va keu goi cac tong o hay co gang song ket hiep vi Ngai: Thay la cay nho, cac con la nganh nho. Nganh nao ket hp vi than cay se tro sinh nhieu hoa trai. Nhng nganh sinh hoa trai con c Thien Chua cat xen e sinh hoa trai nhieu hn na. Viec Thien Chua cat xen co the hieu nh la tac ong cua Thien Chua huan luyen hng dan cuoc i cua moi ngi Kito. S trng thanh i song thieng lieng khong phai la mot s trng thanh t nhien, nh canh cay t ong ln len, nhng la mot s trien n c hng dan cat xen theo chng trnh cua ngi th xen, theo y nh cua Thien Chua cho moi ngi. Khong ai biet Thien Chua muon cat xen ieu g ni cuoc i moi ngi. Tot hn het la chung ta hay de dai, hay san sang vang phuc thanh y Thien Chua c mac khai t t cho chung ta qua tac ong cua Chua Thanh Than ma Chua Giesu ha ban xuong cho moi tn hu, o la ac iem th ba cua dung mao ngi Kito. La ke song vang phuc theo Chua Thanh Than, ang an ui va mac khai s that. Ngai se hng dan chung ta en s that va lam cho chung ta hieu c s that moi ngay mot tron ven hn.

Xin Chua ban cho moi ngi chung ta c ay u n Chua Thanh Than va long can am e thc hien menh lenh tnh thng cua Chua moi ni va moi luc.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page