Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Ba sau Chua Nhat V Phuc Sinh

Hiep Nhat Va Bnh An

(Ga 14, 27-31a)

 

Cac mon e ngay xa a c nghe Chua Giesu chia se tam tnh cua Ngai khi Ngai cung vi cac ong ngoi ben canh nhau trong ba tiec ly. Chung ta cung a nghe lai nhng li than thng o moi khi chung ta cung vi Ngai va vi nhau dang Thanh Le. Giao Hoi at e nhng li than thng ay sau kinh Lay Cha va trc khi chung ta on nhan Mnh Mau Thanh Chua Kito. Chung ta chng minh c bao boc trong bnh an cua Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than, nhat la chung ta a don long mnh u e co Chua ng trong long chung ta.

D nhien, Chua Giesu thc s tin rang Thien Chua qua Chua Giesu Kito khong chap nhat g toi loi cua chung ta ma da tren c tin cua Giao Hoi, cua cong oan dan Chua a ban cho chung ta, cho Giao Hoi c n hiep nhat va bnh an. Chac chan la Giao Hoi rat ro ieu Chua Giesu noi vi cac mon e: Thay ban cho cac con khong nh the gian ban tang. Va chung ta cung phai hieu c ieu o e han hoan vi bnh an ma Chua ban cho chung ta. The gian la g trong nhan quan cua thanh Gioan.

The gian la ma qu, la manh lc cua ma qu, la the gii cua ma qu, la tat ca nhng con ngi va nhng sinh hoat ong loa vi ma qu. Bnh an cua the gian nay ban tang la bnh an co c do vu lc, do an ap, do chien tranh, do mu mo xao quyet, do toi ac, do chiem oat va e doa, mong manh biet bao s bnh an tam b nay, ch can mot vai thay oi rat la n gian th cung u e cho ngi ta mat i bnh an va lai ri vao hoang s, vao dan vat. Ma qu va ong loa cua ma qu von d rat quen thuoc vi chien lc tr mat nh tr ban tay, va v the khong t nhng ngi tr thanh nan nhan cua s bnh an do chung tao nen. Con bnh an cua Chua ban cho lai la s bnh an cua nhng ngi c tha th tat ca. Bnh an cua mot con ngi thay thanh than trong than xac va nhe nhang trong tam hon. Bnh an cua mot cuoc i co Thien Chua. S bnh an bat chap nhng kho khan, bat chap moi th thach. S bnh an cua mot con ngi khong thay ho then g khi ngc mat nhn len tri, a mat nhn chung quanh va nham mat lai nhn vao chnh mnh.

Lay Cha ch thanh, la con ngi ai cung khao khat bnh an va co rat nhieu ngi thay hanh dien v s an toan nhat thi ho co c tran gian nay, khi ho da cay vao quyen lc hoac la do mot con ngi hay cua mot nhom ngi, thc te cho thay bnh an ay qua mong manh. Cac con cam ta Cha v s bnh an ban cho chung con qua Chua Giesu va vi tac ong cua Chua Thanh Than. S bnh an cua ang b bat, b tra tan, b bo mac, b coi la ien khung va b treo len gia nhng t toi trom cp, ngay th ba Ngai a song lai. Chung ta that hanh phuc v co c s bnh an ay.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page