Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Sau sau Chua Nhat IV Phuc Sinh

ng Ve Que Tri

(Ga 14,1-6)

 

Khi tm giai ap cho mot bai o tm ng t mot khi iem dan ti mot a iem c yeu cau th ngi tham d thng lung tung, v co qua nhieu ng co the dan ti ni nhng thc s lai dan en ngo cut. Nhng neu tinh y quan sat mot chut, ngi ta co the thay cong viec tm kiem de nh tr ban tay. o la thay v bat au t iem khi hanh vi nhieu ngo re, chung ta hay bat au t ni en roi i ngc lai. Vi phng phap nay ta se de dang tm ra con ng ngan nhat dan en ni phai en. Nh vay, ieu quan trong khong phai la biet ng khong ma thoi, ma con la va nhat la biet ni mnh en, can biet ni mnh en trc khi bat au i. Khi hoi Chua Giesu: Tha Thay, chung con khong biet Thay i au, th lam sao chung con biet ng i ti, thanh Thomas tong o a ly luan theo cung mot nguyen tac nh noi tren.

Nhng trng hp ma thanh Thomas tong o at ra xem ra nh khong can thiet na, neu ngi tm ng co c moi lien lac than tnh vi chnh ang la ng, la s That va s Song. Chua Giesu a mac khai cho cac o e cua Ngai biet ni phai en va con ng dan en o la chnh Ngai: Thay la ng, la s That va la s Song. Vay, ieu quan trong nhat la theo Ngai, song ket hiep vi Ngai, ng ri xa Ngai, nhat la khi gap gian nan th thach. Chua a canh tnh trc cac mon e: Tam hon cac con ng xao xuyen, hay tin vao Thien Chua va tin vao Thay.

ng ve que tri co nhieu th thach nhng ngi o e co the vt qua de dang neu biet e cho Chua hng dan, e cho Chua a mnh en ni Chua muon. B quyet can ban cua i song Kito la e cho Chua t do hng dan mnh i, la biet cong tac vi n Chua, la e cho Chua Giesu Kito chiem hu nh thanh Phaolo tong o ngay xa, ngai a boc lo cho nhng ngi con tinh than cua ngai b quyet i Kito, o la: Toi song nhng khong phai la toi song, ma chnh Chua Kito song trong toi. Kiep song toi ang song, toi muon song trong niem tin hoan toan vao ang a yeu thng toi va trao nop chnh mnh cho toi.

Lay Chua Giesu Kito Phuc Sinh, Chua a neu ch cho chung con biet ng dan ve que tri, ng dan chung con en nguon hanh phuc that. Nhng con co mot ieu can, o la s cong tac cua chung con. Chung con can tin tng vao Chua, can e Chua hng dan cuoc song mnh. Neu chung con t phu, y lai vao sc rieng mnh, th chung con se lam h chng trnh cua Chua. Xin Chua thng ban n giup chung con thay oi tam thc va thay oi con tim moi ngay mot tr nen vang phuc va cong tac tch cc vi s hng dan cua Chua.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page