Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam Tuan Thanh

Bai Giang cua TC Gioan Phaolo II

trong Thanh Le Tiec Ly

Th Nam Tuan Thanh nam 2002

(Ga 13, 1-5)

 

1. Van yeu thng nhng ke thuoc ve mnh con the gian, va Ngi yeu thng ho en cung (Ga 13,1).

Nhng li trong ban van Tin Mng va c cong bo nhan manh ro rang bau kh Ngay Th Nam Tuan Thanh. Nhng li nay cho chung ta mot cai nhn thau suot ben trong ieu c Kito cam nhan trong em b phan boi (1Cor 11,23), va nhng li nay linh hng chung ta tham gia sot sang vi long cam ta cua moi ngi trong nghi thc long trong ma chung ta ang c hanh.

Chieu nay, chung ta bat au cuoc Vt Qua cua c Kito, bien co hnh thanh nen giay phut bi at va chung cuoc cho s hien dien tran the c chuan b va mong i t lau cua Ngoi Li. c Giesu a en gia chung ta khong phai e c phuc vu nhng e phuc vu, va Ngai mang tren vai nhng thang tram va hy vong cua nhan sinh trong moi thi ai. Tien oan trc cach nhiem mau ve le hy sinh tren Thanh Gia, tai phong Tren Gac, Ngai muon lai vi chung ta trong hnh banh va ru, va ky thac cho cac mon e cung nh nhng ngi tiep bc cac ngai s mang va quyen nang e lam song mai ky niem song ong va ro net ve bien co o trong b tch Thanh The.

Viec c hanh nay, v vay, loi cuon cach nhiem mau tat ca chung ta va a chung ta vao Tam Nhat Thanh, thi gian trong o chung ta cung se hoc t ang la Thay va la Chua e giang canh tay chung ta ra va i ra bat c ni au chung ta c keu goi thc thi di chuc cua Cha tren tri.

2. Hay lam viec nay e nh en Thay (1Cor 11,24-25)

Vi lenh truyen thuc giuc chung ta lap lai c ch cua Ngai, c Giesu hoan tat viec thiet lap B Tch cua Ban Th. Khi Ngai ra chan xong cho cac mon e, mot lan na, Ngai mi goi chung ta hay bat chc Ngai: Thay a neu gng cho cac con, e cac con cung lam nh Thay a lam cho cac con (Ga 13,15). Bang cach nay, Ngai thiet lap mot s lien ket than mat gia b tch Thanh The, b tch cua qua tang hy sinh cua Ngai, va huan lenh yeu thng khien ta chao on va phuc vu anh ch em mnh.

Viec d phan vao ban tiec cua Chua khong the tach ri khoi bon phan yeu thng anh ch em chung quanh ta. Moi lan chung ta tham d ban tiec Thanh The, chung ta cung noi Amen trc Mnh va Mau Thanh Chua. Khi lam nh the chung ta cam ket thc hien ieu c Kito a lam, la ra chan cho anh ch em mnh, tr nen mot hnh anh thc s va to tng cua ang a hoan toan trut bo vinh quang mac lay than no le (Phil 2,7).

Tnh yeu la di san cao quy nhat ma c Kito e lai cho nhng ai c Ngai keu goi theo Ngai. Chnh tnh yeu cua Ngai, c chia se bi cac mon e, la ieu c ban tang cho tat ca nhan loai trong buoi chieu nay.

3. Ai an va uong ma khong phan biet c Than The Chua, la an va uong an phat mnh (1Cor 11,29).

Thanh The la mot ban tang cao ca, nhng cung la mot trach nhiem ln lao cho nhng ai tiep nhan. ng trc Phero, ngi a t choi khong chu e c ra chan, c Giesu a nhan manh en nhu cau phai nen thanh sach e co the d phan vao ban tiec Thanh The.

Truyen thong cua Giao Hoi luon nhan manh en s lien ket gia b tch Thanh The va b tch Hoa Giai. Toi cung muon tai xac nhan ieu nay trong Th Gi Cho Cac Linh Muc Ngay Th Nam Tuan Thanh nam nay, bang cach mi goi cac linh muc tren het hay tai kham pha ve ep cua B Tch Th Tha. Ch co cach nay cac ngai mi co the giup cac tn hu, nhng ngi c pho thac cho s cham soc muc vu cua cac ngai, tai kham pha B Tch nay.

B tch Hoa Giai tai tao lai cho nhng ngi a chu phep ra toi an sung thanh thien ma ho anh mat do nhng toi trong, va lam cho ho xng ang lanh nhan B tch Thanh The. Hn the na, qua cuoc oi thoai trc tiep xay ra thong thng khi c hanh b tch nay, b tch nay con ap ng nhu cau truyen thong ca nhan, mot ieu ma ngay nay, cang ngay cang tr nen kho khan nh mot he qua cua bc tien cuong nhiet cua xa hoi ky thuat.

Qua hanh ong soi sang va kien nhan cua mnh, cha giai toi co the em hoi nhan vao trong s hiep thong sau sac vi c Kito, s hiep thong do B Tch nay phuc hoi va B Tch Thanh The a en mc ay hoa trai.

Cau mong sao cho s tai kham pha B Tch Hoa Giai giup tat ca cac tn hu tien gan en ban tiec Mnh va Mau Thanh Chua trong niem knh trong va vi long sot men.

4. Van yeu thng nhng ke thuoc ve mnh con the gian, va Ngi yeu thng ho en cung (Ga 13,1)

Chung ta hay tr lai Phong Tren Gac trong tinh than! Ni ay chung ta tm thay lai chnh chung ta trong c tin chung quanh Ban Th cua Chua, khi chung ta c hanh Ba Tiec Ly. Lap lai nhng c ch cua c Kito, chung ta cong bo rang cai chet cua Ngai a cu chuoc nhan loai khoi toi loi va tiep tuc mac khai niem hy vong ve mot tng lai cua n cu o cho nhng ngi nam, ngi n cua moi thi ai va cua moi ni chon.

Cac linh muc c keu goi e tiep tuc nghi thc ma, di hnh banh va ru, the hien le hy sinh cua c Kito, trung thc, that s va thiet thc, cho en ngay sau het. Tat ca cac Kito hu c mi goi e tr nen nhng ay t khiem ha va te nh cua anh ch em ho, e hp tac trong n cu o cua ho. Chnh la nhiem vu cua moi tn hu phai cong bo qua chnh cuoc song cua ho rang Con Thien Chua a yeu thng chnh ho en cung. Chieu nay, trong s yen lang ay nhiem mau, c tin chung ta c nuoi dng.

Hiep thong vi toan the Giao Hoi, chung con cong bo cai chet cua Ngai: Lay Chua, ay long biet n, chung con a nem niem vui s phuc sinh cua Ngai. ay long tn thac, chung con cam ket song trong niem trong mong Ngai lai en trong vinh quang. Hom nay va mai mai, Lay Chua Kito, ang Cu Chuoc chung con. Amen!

+ Gioan Phaolo II, Giao Hoang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page