Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat IV Mua Chay

c Tin a Ti Phep La

(Ga 4, 43-54)

 

Chua Giesu cha lanh con trai ngi quan chc tai Caphacnaum khi Ngai Giua ve Galile va thanh s Gioan ghi ro ay la phep la th hai Ngai thc hien tai Cana. Phep la th nhat la hoa nc thanh ru vao giai oan au i rao giang cong khai. Hoa nc thanh ru theo li e ngh cua c Maria, me Ngai, e cu van danh d cho gia chu tiec ci. Cha lanh ngi con mot quan chc nha vua, Chua Giesu cho thay Ngai en v moi ngi va moi tang lp xa hoi. Ngai a ra tay e mang lai hanh phuc cho moi ngi khong can biet ho la ai va ieu kien on nhan phep la la c tin. c tin cua con ngi cong vi n cua Thien Chua tao nen phep la.

Moi ngay song hom nay cua chung ta la s la lung Thien Chua thc hien. Khong nhan ra c s la lung ay la v chung ta khong co c tin. Khong co th khong phai Thien Chua khong ban n c tin cho chung ta au ma la do chung ta khong muon lanh nhan n ay v s set, s phai song theo Tin Mng, s nen thanh, s phai song tot hn. Chang han nh s kien cha s e ngh chia se Li Chua th rut lui, tranh ne. Nhng qua that la ho d le ch cha dang le. a t lau ho quen canh linh muc chu te, cong bo Tin Mng va giang trong khi ho m m mang mang vi giac ngu cha dt, nhng suy ngh vien vong. Nay phai tiep can Li Chua va e cho Li Chua soi doi trong moi ngo ngach trong long ho, nhac ho ra khoi tnh trang n li va khoan viec cho ngi khac th ho thay s. Khong la lung g ho khong the va khong bao gi co the chng kien c nhng ky dieu Thien Chua lam trong i song ho moi ngay.

Li loan bao Tin Mng cung tr nen vo ngha ngay trong nha th ong nghet ngi en d le ch khong dang le. Ong hay ve i, con ong song roi, vien quan chc tin khong oi hoi g hn. Vao trng hp chung ta, co le chung ta chan ch e xin them mot vai dau ch nao o chng minh li Chua that s co ket qua. Ong ve nghe tin con a khoe, ong hoi gi va nhan ra gi o Chua a cha lanh cho con ong. Co le gia nhan khong biet g. Chua van the, Ngai co nhng thc hien ky dieu mot cach rat bnh thng, mot cau noi n gian, quyen lc vt khong gian va thi gian e mang lai ket qua mong muon mien la chung ta tin.

Lay Chua, chung con co ao nhng ho then: Co ngi ch mot lan nghe, gap Chua va tin ngay. Ho thay c tnh yeu thng ho, nhan ra c nhng hanh ong v tnh yeu thng Chua. Con chung con tuan nao cung gap g Chua, ma chung con en vi Chua nh cai xac khong hon cua chung con. Nguyen xin ang la ng, la s that va la s song cung co niem tin chung con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page