Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 13 thang 09

Le Thanh Gioan Kim Khau, Giam muc, Tien s Hoi Thanh

 

Ngay 13/09: Thanh Gioan Kim Khau.

Lm. Giuse inh Tat Quy

1. oi Dong Lch S

Thanh nhan sinh tai nc Tho nh Ky vao nam 334 tai Antiokia. Ngi ta goi Ngai la Gioan thanh Antiokia. Ngai c menh danh la Kim Khau: "Chrysostome" bi v mieng ngai khi giang th luon luon tuon ra nhng li qu nh vang. Thanh nhan co tai hung bien va tr khon ngoan minh man hiem co. Gioan thanh Antiokia ngay t khi con nho a c me Ngai giao duc vi mot long nhan ai bao la, truyen at cho ngai mot c tin sat a va long hy sinh hao hiep. Nam 373, thanh nhan c tuyen vao chc oc sach, nhng tai li khau, hoat bat cua Ngai a lam say me bao ngi, t o danh tieng Ngai vang doi khap ni.

V danh tieng lay lng noi bat do long ao c thanh thien va tai hung bien co sc thuyet phuc nhieu ngi tr ve vi Chua, ngi ta nhat loat ton thanh nhan len chc giam muc, nhng Ngai khiem ton khc t va ch thch an mnh, an chay va cau nguyen. Nhng y Chua la lung khong ai hieu thau, sau bon nam song khac kho, ngai lam benh da day nang, buoc ngai phai tr ve Antiokia. Nam 386, thanh nhan lanh nhan s vu linh muc va trong cng v linh muc, suot 12 nam, thanh nhan a lam say me dan thanh Antiokia nh long sot sang, tai an noi thuyet phuc, mieng tuon trao nhng li qu nh vang va a rat nhieu ngi quay ve vi Chua do li giang day cua ngai. Thanh nhan a pha nhng co tuc me tn, cuoc song hao phong, xa hoa, truy lac cua nhng ngi giau va keu goi moi ngi lu tam en nhng ngi ngheo. Chnh thanh nhan neu gng sang song kho ngheo va giup ngi ngheo tan tnh. Nam 397, Ngai c bau lam giam muc thanh Constantinople. Thanh nhan lu tam nghien cu ve thanh Phaolo tong o, cai to hang giao s, thiet lap mot so qui che e thanh hoa ban than, huy bo tan can moi tap tuc xa x gay ton ph tien bac, cua cai, vat chat. Ngai chong oi kch liet cac be roi Ario, Novatio vv.

Nam 403, Ngai b N hoang Eudoxie ket an lu ay v thanh nhan dam len tieng phan oi Eudoxie a chiem oat tai san cua mot ba goa Callitrope. Thanh nhan a phai chu biet bao nhieu au kho, cay ang, chong gai va th thach v Chua. Moi ngi se mai mai than phuc long bac ai, tai giang thuyet va cac sach v gia tr ngai a e lai cho hau the.

Cuoc i cua ngai co the v nh mot bong hoa ep gia nhng bong hoa khac muon mau, muon sac, muon hng. Bong hoa thm la chnh ngai b cam tu, b tra khao, anh ap, nhng hng thm mai mai toa ra thm ngat lam say me moi ngi.

Thanh nhan qua i vao ngay 14 thang 7 nam 407. Chua thng cong Ngai bang vo so phep la sau khi Ngai chet. c Thanh cha Pio X a nang Ngai len bac tien s Hoi Thanh va at Ngai lam bon mang cua nhng nha giang thuyet.

2. Nhng S Nghiep ac Biet

+ Trc het, ta thay thanh nhan la mot con ngi that can am, khong he lui bc trc nhng the lc xau.

S kien Gioan Kim Khau b lu ay cho thay vao luc ay quyen lc the tuc ang khong che Giao Hoi ong Phng, cung nh he lo nhng tranh chap gia Constantinople va Alexandria nham gianh quyen kiem soat Giao Hoi. Trong khi ay, t the ky th t, u the vt troi cua Roma la van e khong con g e tranh cai. Tuy nhien, cung can lu y rang mac du anh hng ngay cang phat trien cua Giao Hoang, s kien nhng li phan khang cua c Giao Hoang Innocent khong c chap thuan, cho thay sc manh the tuc cua Giam Muc thanh Roma khong co may tac dung tai Phng ong vao thi ky ay.

+ Tiep en ai cung phai nhan ngai la "mot nha thuyet giao v ai nhat trong thi ky Hoi Thanh au tien". Nhng bai giang cua Gioan co anh hng to ln va lau dai. So lng cac bai giang cua ngai rat ln, bao gom hang tram bai giang theo cach giai ngha Kinh Thanh trong Tan c (ac biet la nhng th tn cua thanh Phaolo va Cu c. Trong so cac bai luan giai Kinh Thanh cua Gioan, co ti 67 bai giang ve Sang the ky, 59 bai ve Thi Thien (Thanh vnh), 90 bai ve Tin mng Matheo, 88 bai ve Tin Mng Gioan, va 55 bai ve sach Cong Vu Cac Tong o

c ghi lai, sao chep va lu hanh, nhng bai giang nay the hien phong cach cua Gioan, rat thang than va cung rat gan gui:

"Neu quy v hoi (cac tn hu Kito) xem Amos hoac Obadiah la ai, hoac co bao nhieu v s o va cac nha tien tri, ho se ng yen cam lang; nhng neu quy v hoi ho ve cac con nga ua hoac cac nai nga, ho se tra li cach hao hng va trang nghiem con hn cac nha thong thai hoac cac nha hung bien."

Mot trong nhng iem ac trng c tm thay trong cac bai thuyet giao cua Gioan Kim Khau la viec nhan manh en bon phan cham soc nhng ngi ngheo kho. c soi dan t nhng giao huan chep trong Tin Mng Mattheo, ong keu goi ngi giau t bo nhng tham vong vat chat ma quan tam nhieu hn en ngi ngheo. Gioan thng s dung cac ky nang hung bien e pho bay s hm hnh cua nhng ngi giau vo cam:

Anh em co muon ton vinh than the Chua Kito? Ch xa lanh Chua khi ngai ang tran truong. Ch ton knh Chua khi ngai mac trang phuc lua la trong en th, ma xa lanh Chua khi ngai ang rach ri, oi lanh ben ngoai. ang a noi: "Nay la than the ta" cung chnh la ang a bao "V ta a oi, cac ngi khong cho ta an", va "he cac ngi a lam viec o cho mot ngi trong nhng ngi rat hen mon nay cua anh em ta, ay la a lam cho chnh mnh ta vay"... Co ch g khi en trc ban Tiec thanh ay nhng chen thanh ma vang trong khi anh em chung ta ang chet v oi ngoai kia? Hay i ra ma cham soc nhng ngi oi khat, roi vao ma d le trc ban th"

Lay thanh Gioan Kim Khau, xin ban cho chung con biet dung mieng li e ca tung va cam ta tri an Thien Chua.

Xin cho chung con long can am dam noi len s that, du s that lam ngi khac mat long.

Xin ban cho moi ngi Kito hu biet song kho ngheo nh Chua.

Lm. Giuse inh Tat Quy

 

(Nguon: Tong Giao Phan Saigon)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page