Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 2 thang 11

Le Cac ang

Cau Cho Cac Tn Hu a Qua i

(Ga 6, 51-59; Lc 23, 33. 39-43; Ga 17, 24-26)

 

(Le Nhat)

Phuc Am: Ga 6, 51-59

"Tht Ta that la cua an, va mau Ta that la cua uong".

Khi ay, Chua Giesu phan cung dan Do-thai rang: "Ta la banh hang song t tri xuong; ai an banh nay, th se song i i. Va banh Ta se ban, chnh la tht Ta, e cho the gian c song". Vay ngi Do-thai tranh luan vi nhau rang: "Lam sao ong nay co the lay tht mnh cho chung ta an c?"

Bay gi Chua Giesu noi vi ho: "That, Ta bao that cac ngi: Neu cac ngi khong an tht Con Ngi va uong mau Ngai, cac ngi se khong co s song trong cac ngi. Ai an tht Ta va uong mau Ta th co s song i i, va Ta, Ta se cho ke ay song lai ngay sau het. V tht Ta that la cua an, va mau Ta that la cua uong. Ai an tht Ta va uong mau Ta, th trong Ta, va Ta trong ke ay. Cung nh Cha la ang hang song a sai Ta, nen Ta song nh Cha, th ke an Ta, chnh ngi ay cung se song nh Ta. ay la banh bi tri xuong, khong phai nh cha ong cac ngi a an manna va a chet. Ai an banh nay th se song i i".

 

Le Nh

Phuc Am: Lc 23, 33. 39-43

"Hom nay ngi se tren thien ang vi Ta".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi a en ni goi la Nui So, chung ong inh Ngi vao thap gia cung vi hai ten trom cp, mot a ben hu mot a ben ta Ngi. Bay gi Chua Giesu than th rang: "Lay Cha, xin tha cho chung, v chung khong biet viec chung lam". Roi chung rut tham ma chia nhau ao Ngi. Mot trong hai ke trom b ong inh tren thap gia cung s nhuc ngi rang: "Neu ong la ang Kito, ong hay t cu ong va cu chung toi na".

oi lai, ten kia mang no rang: "Mi cung chu ong mot an ma mi chang s Thien Chua sao? Phan chung ta, nh the nay la ch ang, v chung ta chu xng vi viec chung ta lam, con ong nay, ong co lam g xau au?" Va anh ta tha cung Chua Giesu rang: "Lay Ngai, khi nao ve nc Ngai, xin nh en toi". Chua Giesu ap: "Qua that, Ta bao ngi: ngay hom nay, ngi se tren thien ang vi Ta".

 

Le Ba

Phuc Am: Ga 17, 24-26

"Con muon rang Con au, chung cung ay vi Con".

Khi ay, (Chua Giesu ngc mat len tri cau nguyen rang:) "Lay Cha, nhng ke Cha ban cho Con th Con muon rang Con au chung cung ay vi Con, e chung chiem ngng vinh quang ma Cha a ban cho Con, v Cha a yeu men Con trc khi tao thanh the gian. Lay Cha cong chnh, the gian a khong biet Cha, nhng Con biet Cha, va nhng ngi nay cung biet rang Cha a sai Con. Con a to cho chung biet danh Cha, va Con se con to cho chung na, e tnh Cha yeu Con trong chung, va Con cung trong chung na".

 

Suy Niem:

Cau Cho Cac Tn Hu a Qua i

Hom nay chung ta tng nh va cau nguyen cho nhng ngi than cung nh moi ngi qua co. Le cau cho cac ang a c thanh Audilo, tu vien trng tu vien Crainy, tai Phap, thiet lap cach ay mot ngan nam, lien sau le Cac Thanh, qua o Giao Hoi vui mng c hanh viec thong hiep cac thanh va n cu roi.

Thanh Audilo a thuc giuc cac tu s trong tu vien hay cau nguyen mot cach ac biet cho ngi qua co. Li cau cho cac ang khong may choc a lan rong ra khap ni. e nuoi dng tam tnh va li cau nguyen cua chung ta trong ngay hom nay, thiet tng chung ta nen lang nghe lai s iep ma c Thanh Cha Gioan Phaolo II a gi cho c cha Raymon Sagi, giam muc Otinsalone va Margone, nhan dp ky niem mot ngan nam thanh Audilo thiet lap le cau cho cac ang linh hon.

Mau nhiem vt qua phai la trong tam cua nhng suy t va la nen tang cua nhng li cau nguyen cua chung ta trong ngay hom nay.

c Thanh Cha viet nh sau:

Khi cau nguyen cho ngi qua co, trc tien Giao Hoi chiem ngam mau nhiem Phuc sinh cua Chua Kito, ang mang lai n cu roi va s song vnh cu cho chung ta qua thap gia cua Ngai. Do o, cung vi thanh Audilo, chung ta co the lap lai khong ngng nh sau: "Thanh gia la ni nng an, la ng i va la s song cua toi. Thanh gia la kh gii bat diet cua toi. Thanh gia chien thang moi s d. Thanh gia ay lui moi bong toi". Thanh gia cua Chua Giesu nhac chung ta rang moi cuoc song eu c anh sang phuc sinh soi dan va khong co mot hoan canh nao la hoan toan h mat, bi v Ngai a chien thang s chet va m ng cho chung ta tien vao s song that. Trong ngay cau cho ngi a qua i, chung ta noi len niem hy vong cho chung ta.

c Thanh Cha giai thch:

Tin vao s phuc sinh cua than xac la nhn nhan rang se co mot chung cuc, mot cung ch cho moi ngi. Mot cung ch thoa man khat vong cua con ngi en o no khong con g phai khao khat na. Niem khat vong ay c thanh Augustino dien ta mot cach that ky dieu nh sau: "Chua a dng nen chung con cho Chua va tam hon chung con khong the an ngh khi cha c ngh an trong Chua". Do o, tat ca chung ta c mi goi e song vi Chua Kito, ang ng ben hu Chua Cha va c chiem ngam Thanh Than, v Thien Chua la oi tng cua niem hy vong Kito. Cau nguyen cho ngi qua co, chung ta khong ch tng nh en nhng ngi than va cac tn hu Kito. Chung ta cung c mi goi e tng nh va cau nguyen cho tat ca moi ngi qua co, du tin hay khong tin, du thuoc ve hay ngoai Giao Hoi hu hnh.

c Gioan Phaolo II a trch dan kinh Tin Knh cua c Phaolo VI nh sau:

Chung ta tin rang Giao Hoi la can thiet trong n cu roi, bi v Chua Kito la trung gian duy nhat va la con ng cu roi duy nhat, va bi v Ngai hien dien vi chung ta trong than the Ngai la Giao Hoi, nhng chng trnh cua Thien Chua om tron lay tat ca moi ngi. Do o nhng ai khong do loi cua ho ma khong biet Tin Mng cua Chua Kito va Giao Hoi cua Ngai, nhng thanh tam tm kiem Chua va hanh ong theo lng tam cua mnh nh n Chua thuc ay, ma thc thi y muon cua Ngai, nhng ngi o cung thuoc ve dan Ngai, cho dau bang mot cach the ma chung ta khong thay va do o cung co the c phan roi i i. Ch co Chua mi biet con so nhng ngi ay.

Chnh v the ma c Thanh Cha keu goi chung ta hay cau nguyen cho tat ca moi ngi qua co. Li cau nguyen ma Giao Hoi khong ngng dang len Chua co mot gia tr ln lao, o la ac iem cua mot tam hon luon hng ve long nhan t cua Chua. Giao Hoi tin rang cac linh hon a c thanh luyen, a c nang bi li cau nguyen cua cac tn hu, va nhat la bi thanh le tren ban th cung nh cac viec bo th va nhng viec lam ao c khac.

Trong phan ket thuc s iep gi cho c giam muc kiem tu vien trng tu vien Crainy, nhan dp ky niem mot ngan nam thiet lap ngay cau cho cac ang, c Thanh Cha tha thiet keu goi nh sau:

Toi co vo cac tn hu cong giao hay sot sang cau cho nhng ngi qua co, cho ngi than trong gia nh va cho tat ca moi anh ch em a ly tran e ho c tha th khoi hnh phat cho toi loi cua ho, va co the lang nghe c li mi goi cua Chua: "Hi linh hon yeu dau, hay vao ngh ngi muon i trong vong tay t ai cua Ta.

Trong ngay hom nay va trong suot thang 11 nay, chung ta hay dang moi y nguyen va nhng hy sinh cua chung ta e cau nguyen cho ngi than va moi ngi qua co. c g nhng li cau nguyen va hy sinh ay cung nuoi dng va cung co niem hy vong cua chung ta vao cuoc song mai hau, va nh o mang lai y ngha cho cuoc song cua chung ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page