GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LE CHUA KI-TO VUA VU TRU - KET THUC NAM A

TIN MNG: Mt 25, 31 - 46

CUOC PHAN XET CHUNG

Khi Con Ngi en trong vinh quang cua Ngi, co tat ca cac thien s theo hau, bay gi Ngi se ng len ngai vinh hien cua Ngi. Cac dan thien ha se c tap hp trc mat Ngi, va Ngi se tach biet ho vi nhau, nh muc t tach biet chien vi de. Ngi se cho chien ng ben phai Ngi, con de ben trai.

Bay gi c Vua se phan cung nhng ngi ben phai rang: Nao nhng ke Cha Ta chuc phuc, hay en tha hng Vng Quoc don san cho cac ngi ngay t thu tao thien lap a. V xa Ta oi, cac ngi a cho an; Ta khat, cac ngi a cho uong; Ta la khach la, cac ngi a tiep rc; Ta tran truong, cac ngi a cho mac; Ta au yeu, cac ngi a tham vieng; Ta ngoi tu, cac ngi en hoi han. Bay gi nhng ngi cong chnh se tha rang: Lay Chua, co bao gi chung con a thay Chua oi ma cho an, khat ma cho uong; co bao gi a thay Chua la khach la ma tiep rc; hoac tran truong ma cho mac ? Co bao gi chung con a thay Chua au yeu hoac ngoi tu, ma en hoi han au ? c Vua se ap lai rang: Ta bao that cac ngi: moi lan cac ngi lam nh the cho mot trong nhng anh em be nho nhat cua Ta ay, la cac ngi a lam cho chnh Ta vay.

Roi c Vua se phan cung nhng ngi ben trai rang: Quan b nguyen rua kia, i i cho khuat mat Ta ma vao la i i, ni danh san cho ten Ac Quy va cac s than cua no. V xa Ta oi, cac ngi a khong cho an; Ta khat, cac ngi a khong cho uong; Ta la khach la, cac ngi a khong tiep rc; Ta tran truong, cac ngi a khong cho mac; Ta au yeu va ngoi tu, cac ngi a chang tham vieng. Bay gi nhng ngi ay cung se tha rang: Lay Chua, co bao gi chung con a thay Chua oi, khat, hoac la khach la, hoac tran truong, au yeu hay ngoi tu, ma khong phuc vu Chua au ? Bay gi Ngi se ap lai ho rang: Ta bao that cac ngi: moi lan cac ngi khong lam nh the cho mot trong nhng ngi be nho nhat ay, la cac ngi a khong lam cho chnh Ta vay. The la ho ra i e chu cc hnh muon kiep, con nhng ngi cong chnh ra i e hng s song muon i.

SUY NIEM 1:

A LAM HOAC A KHONG LAM CHO CHUA GIE-SU

1. VIEN CANH CANH CHUNG: PHAN BIET CHIEN VA DE:

Bai Tin Mng cho thay mot vien canh se xay ra vao ngay canh chung, ngha la vao thi iem tan cung cua thi gian, cung la cua tran the nay. Ngay ay, Thien Chua se phan moi ngi tren tran gian thanh hai loai: mot ben la nhng ke that s tin theo Ngai, ben kia la nhng ke khong tin, hay nhng ke t xng la tin Ngai bang li noi, nhng qua hanh ong lai to ra khong tin. e am ch hai hang ngi nay, bai Tin Mng dung hnh anh chien va de, la hnh anh ma ngon s E-de-ki-en a dung ( x. Ed 34, 17 - 24 ). V chien va de la hai loai thu cung c chan nuoi chung trong mot ong co, chung vi nhau trong mot ran. Ch en thi ky xen long th ngi ta mi phan re chung theo loai. Du ngon lua va co lung ( x. Mt 13, 24 - 30 ) cung cho thay hai loai cay cung song chung vi nhau - khong phan biet c - tren cung mot tha ruong. Ca hai cung ln len ben canh nhau cho ti mua gat, ch ti luc o chung mi b phan re: co lung th bo thanh bo ma ot i, con lua th thu vao kho lam ( 13, 30 ). Tng t, ch ti ngay canh chung, ke tin va khong tin, ke that s tin va ke co ve tin mi c phan chia va tach biet. Chung ta hay th t xet xem, vao ngay o, mnh thuoc loai nao ?

2. TIEU CHUAN E PHAN LOAI:

Ch co Thien Chua, vi tr tue sang suot vo cung, nhn thau suot tam can con ngi, mi co the xet tng ngi e xep ho vao loai nao. Tin Mng cho ta thay:

- Ngay ay, toan nhan loai ch c phan ra thanh hai loai: chien va de, tng trng cho ngi hien va ngi d, ke tin va khong tin Thien Chua, khong co loai th ba.

- Ngay ay, Thien Chua phan xet theo hanh ong ch khong theo li noi cua con ngi. Van e la co lam hay khong va lam nh the nao, ch khong phai la co noi hay khong, co tuyen xng hay khong, hay noi va tuyen xng the nao.

- Ngay ay, Thien Chua ch phan xet va phan loai da theo mot tieu chuan duy nhat: cach moi ngi oi x vi tha nhan chung quanh mnh.

Dng nh khong co mot tieu chuan nao khac: Thien Chua khong can phan biet ai la giao hoang, ai la Giam Muc, ai la Linh Muc, ai la Giao Dan; khong can biet ai giau ai ngheo, ai co a v ai la thng dan; tham ch khong can biet ai i le nhieu, ai oc kinh nhieu, ai lan chuoi nhieu, ai Hanh Hng nhieu, ai cung vao Nha Th nhieu, v.v... Ngai ch xet co mot ieu: moi ngi a lam g va khong lam g cho tha nhan. Nh the, chnh hanh ong cua chung ta - ch khong phai li noi hay cai g khac - quyet nh chung ta thuoc loai nay hay loai kia.

3. O LA TIEU CHUAN THC TE E PHAN XET AI TIN VA AI KHONG TIN:

a. Tin vao c Gie-su la ieu kien e c cu o

Tren nguyen tac, ai tin vao c Gie-su th se c cu o ( x. Cv 16, 31; Rm 10, 9; 10, 13 ), va ngi ta c nen cong chnh la nh c Tin ( x. Rm 1, 17; 3, 22 . 26 . 30; 9, 30; 10, 4 ) ch khong phai nh viec lam ( x. Rm 3, 28; 9, 32; Gl 2, 16; 3, 11 ). That vay, ngi ta khong tr nen cong chnh nh vao viec lam, hay nh viec tuan gi nghiem chnh cac ieu luat day. That vay, rat nhieu ngi co nhng hanh ong rat tot, rat thien hao, tham ch rat v ai, nhng khong phat xuat t c Tin hay tnh yeu thng, ma t mot ong lc v ky, nham li loc cho mnh. Nhieu nha t phu bo tien ra xay benh vien, trng hoc e phuc vu ngi ngheo vi ieu kien la benh vien hay trng hoc o phai mang ten mnh, e mnh c lu danh muon thu la ngi ao c, biet yeu thng ngi ngheo. Hanh ong bo th nh the khong lam cho ngi ay nen cong chnh, v khong phat xuat t c Tin hay tnh thng.

b. c Tin ay phai ch thc, c chng to bang viec lam

Ngi ta ch tr nen cong chnh nh c Tin. Nhng c Tin lam cho ngi ta nen cong chnh phai la c Tin ch thc: Qua the, co tin that trong long mi c nen cong chnh ( Rm 10, 10 ). c Tin ch thc khong phai la loai c Tin re tien, la th c Tin ch c tuyen xung ngoai moi mieng ma khong i vao cuoc song, khong c chng to bang viec lam hay hanh ong. Hang re tien thng la hang gia. c Tin ch thc phai la th c Tin at gia, khong ch c tuyen xng ngoai mieng, ma c chng to bang hanh ong, bang nhng hy sinh cu the theo s oi hoi cua c Tin. c Tin cua chung ta luon luon oi hoi mot thai o, mot s la chon thch hp. V khong the va tin, ma lai va co i song truy lac, hen nhat, tham lam, ch ky Thanh Gia-co-be xac nh: c Tin khong viec lam la c Tin chet ( Gc 2, 14.17 ).

c. Viec lam cua c Tin la viec lam g ?

Tin ay la tin vao Thien Chua, vao c Gie-su. Ma ban chat cua Thien Chua chnh la Tnh Yeu, va c Gie-su chnh la hien than cua Tnh Yeu Thien Chua gia nhan loai. Do o, nhng ai that s tin vao Thien Chua, vao c Gie-su, at phai yeu men Ngai va tr nen giong Ngai, ngha la tr nen mot hien than cua tnh yeu gia nhng ngi chung quanh, gan gui vi mnh nhat, ac biet vi nhng ngi au kho, tung thieu, b ap bc, bat cong, can long thng xot. Nh vay, muon biet ai tin vao Ngai, th c xem cach ngi ay c x vi nhng ngi chung quanh, nhng ngi gan gui nhat ( v con, cha me, anh ch em ruot tht, ban be than thiet... ), va nhng ngi ngheo kho can c cu giup. Neu tin Thien Chua ch thc, ngi ay at se phai c x vi ho bang tnh thng, cu the qua s hy sinh, chap nhan mat mat au kho v ho.

Va lai, nhng ngi chung quanh ta, ac biet nhng ngi ang au kho can c ta nang , cu giup, chnh la hien than cua Thien Chua hay cua c Gie-su ben canh chung ta. c Gie-su xac nh ro ieu ay trong bai Tin Mng hom nay. V the, yeu Ngai th at nhien cung phai yeu hien than cua Ngai ben canh chung ta. Do o, ti ngay phan xet, Ngai ch can dung mot tieu chuan e xet xem chung ta co tin vao Ngai khong, la da vao cach c x cua chung ta vi tha nhan.

e tom gon lai cach nen thanh cho chung ta, c Gie-su noi: Thay ban cho anh em mot ieu ran mi la anh em hay yeu thng nhau; anh em hay yeu thng nhau nh Thay a yeu thng anh em. Moi ngi se nhan biet anh em la mon e cua Thay iem nay: la anh em co long yeu thng nhau ( Ga 13, 34 - 35 ). Tom lai, yeu thng tha nhan chnh la tieu chuan e phan biet gia mon e ch thc cua c Gie-su vi nhng ngi khac.

Toi nghe c Gie-su noi vi toi:

Anh tin Thay va song ao cua Thay the nao, Thay ch can da vao cach anh oi x vi nhng ngi chung quanh anh la Thay biet ngay. Chac chan anh khong the tin Thay ch thc khi anh oi x vi nhng ngi chung quanh anh khong ra g. Ho chnh la hien than cua Thay ben canh anh. Anh oi x vi ho the nao la oi x vi chnh Thay nh vay. Anh yeu ho chnh la anh yeu Thay. Anh lam ieu g cho ho, chnh la anh lam ieu o cho Thay.

Gs. NGUYEN CHNH KET

SUY NIEM 3:

SAN SANG NGHENH TIEP CHUA EN TRONG I MNH

Truyen thong tot ep, nghi thc be ngoai, tap tuc dan gian, o khong phai la ao c Ki-to. Ch co ngh rang c thuoc ve mot gia nh co truyen thong Ki-to giao la a thuoc ve c Ki-to.

Nhap tch Ki-to giao, tha Vang, ky vao so bo sau nghi le phep ra, cha u. Ngi ta co the chnh thc mang danh hieu Ki-to hu nh mang mot quoc tch, ma tuyet nhien khong co nao trang cua dan Thien Chua ma mnh va gia nhap. ieu quan trong tren het la lam sao co c nhng thoi quen suy tng va sinh hoat, nhng phan ng sau xa cua nhng Ki-to hu, von la mot dan toc oi vi mnh van con hoan toan mi me va xa la.

Neu khong, ngi ta van ch co nhan hieu, ch co be ngoai Ki-to hu ma thoi. Ngi ta co the ch nhn thay trong Ki-to giao mot nghe thuat e song, mot tap tuc dan gian, nhng nghi le lam tang ve ep cho nhng khoanh khac ang ghi nh trong i song. Ngi ta em con en nha th e lanh phep ra, v xa nay gia nh van lam the. Nhat nh phai keo chuong mng, phai co phan phat banh keo, phai co qua tang cua bo me au. Ngi ta e cao viec rc le bao ong, la ngay vui gia nh nhan dp con em len cap thieu nien, ngi ta quy tac phong le phep va trong luan ly giang day trong sach giao ly. Ngi ta hoc ao trc khi lam phep ci e tranh nhng phien toai co the bien thanh tham kch trong gia nh. Chu re va co dau von trong gia phong, nhat thiet phai lam phep ci nha th...

Tuy the, ngi ta cung rat san long gia nhap nhng ton giao khac, neu o la cai mot cua thi thng ! Ngi ta ao c, sau nay khi man phan, con chau se xin cho mnh mot le quy lang, co en nen, co nhng bai hat cau hon, e khoi mang tieng la gia nh mnh ang sa sut, ma chay thieu sot.

Tat ca nhng ieu ke tren xet ra khong can thiet. That s can thiet chnh la s ot nhap cua c Ki-to vao cuoc song cua chung ta, mot bien co lam ao lon moi s.

khi iem, s viec Chua en oi hoi mot tam hon chuan b, mot trai tim san sang cai thien nep song. ieu rat kho giai quyet la ngi ta qua dung dng ban than, cho nen noi en tu than cai tnh that kho lot tai. Chung ta hieu tai sao mot so ong cung muon tin, cung muon co c tin, vay ma khong dam cat bc tien vao con ng cai thien.

oi han nep song la vui long t bo nhng g mnh a thch, ra khoi khung canh tam thng nhng de chu, thoai mai biet bao, e chap nhan va quyet tam t nay lam an lng thien, cat t moi giao du vung trom, ang hoang trong moi van e, nhan lay rui ro, mat cong an viec lam v dam trnh bay y kien, co the t bo nep song an vui, ganh lay trach nhiem e giup ke khac, phe phan thi cuoc theo loi nhn ung vi Tin Mng, can am xac nh lap trng. Khong dam lam vay tc la khong ng an, la cha thanh that. S viec Chua en vi chung ta, mot oi hoi gat gao, chung ta phai san sang oi ngc hng tien, nh the lam mot cuoc lot xac bao gi cung phai chu kho tam.

e that s thuoc ve c Ki-to, t i song n gian nhan loai, chung ta hay lam mot cuoc Vt Qua, tien len cuoc song than tnh bang hu vi Thien Chua, bc vao khung canh cac than thanh. Chung ta phai co mot thai o toi can thiet, khong co khong c, o la phai nhn nhan s h khong cua mnh, toi loi cua mnh, tom lai: la het long khien nhng.

V vay, nhng ke n s thuoc gii bnh dan, thng chuan b de dang hn, chu ao hn la nhng ke giau co, nhng ke ng nam quyen bnh, nhng ke a v cao sang, nhng ke thanh cong. Lp ngi ngheo hen, n s, chan that, t khi t khen mnh, chang dam kham phuc ban than mnh.

Tin tng mnh la hoan hao, hoac neu t t phu hn, cho mnh nh the nay la c lam roi, tm cach t bao cha ve nhng sai trai, yeu hen, tng rang mnh xng ang c Thien Chua biet ai v mnh c the gian trong ne, o la a ng vao v tr bat li oi vi tnh thng cua Thien Chua.

Cung cach ung an nhat e sa soan on c Ki-to en trong i mnh, o la thanh that suy ngh va cau nguyen rang: Lay Chua, con chang ang Chua ng vao tam hon con. Ch co Chua mi co the nang con len lam con cai cua Chua. Con thanh khan nhn nhan con yeu uoi, toi loi. Lay Chua, Chua muon con phai lam g ? Con la toi t, la n ty hen ha cua Chua, xin Chua hay lam trong con ieu g Chua muon

Trch Faites le Passage cua P. Thivollier, ban dch cua cu An-ton LE VAN LOC

CHNG TA:

LAM CHO CHNH CHUA GIE-SU

Thanh Jean de Kenti, mat nam 1473, hoi con la giao s tai ai hoc Cracovie nc Ba-lan, a at ra mot nguyen tac c ap dung tai phong an tap the cua cac sinh vien cua mnh nh sau:

Moi khi moi ngi ang an uong ma co mot ngi ngheo kho en xin bo th, th ngi trc nhat coi ca phai chay vao bao ngay cho ngi ngoi au ban an, ngi nay co trach nhiem ng len ho to: Cac ban i, hom nay co Chua Gie-su en xin dung ba an chung vi chung ta... Sau o, moi ngi se cung ng day on tiep ngi hanh khat vao ban an nh mot v thng khach...

Thanh nhan a muon thng xuyen nhac nh mnh cung nh cac sinh vien tre nh en Li Chua Gie-su a truyen day: ieu g anh em lam cho nhng ngi hen mon nhat trong anh em, o la anh em a lam cho chnh Thay ! ( Mt 25, 40 ).

Trch NOI LA CHO I so 2

CAU TRUYEN:

BA TIEC NC TRI

Vao mot mua ong lanh gia het sc khac nghiet cua nc Anh, mot phu n quy toc noi tieng thng c goi mot cach tran trong la Lady Grey, a ngh ra mot sang kien, quyet nh b mat cai trang thanh mot ngi hanh khat i an xin tng nha trong thu o Luan-on.

en mot so nha, ba b xua uoi mot cach tan nhan. mot so ni khac, ba ch c bo th cho nhng th ang vt vao thung rac. Hau nh tat ca nhng ni ay lai eu la nhng gia nh quy toc giau co.

The roi, ba lai tm en nhng khu nha lup xup ngheo nan nhat. Tai mot tup leu xieu veo, ba a c mot ong lao tan tat an can mi vao si am ben bep lo, cung chia nhau mot mieng banh mnh en...

Hom sau, ngi phu n quy toc ay a cac ngi hau en mi tan nha nhng ni ma a en xin an vao buoi toi hom trc. Tat ca c mi vao can phong chieu ai trong dinh th cua ba, moi ngi co cho ngoi rieng c don san. Ho trong thay trc mat mnh la nhng mon an y nh cai ho a em bo th cho ba gia hanh khat: ngi th la mot mieng banh moc en khong the an noi, ngi th cu khoai thoi, ngi th mot coc nc la ban thu, lai co mot so a an trong khong chang co g...

Ngc lai, kha nhieu mam lai c don that trang trong gom nhng coc sa ti, nhng mau banh m nong gion, nhng mieng b be be nhng ngon lanh. Moi ngi ang con ngan ng cha hieu la the nao, th ba chu nha xuat hien va giai thch:

Ngay hom qua, toi a ch than th i an xin tng nha manh at Luan-on nay, y toi ch muon biet ro hn ve tam long nhan ai cua chung ta. Hom nay, toi xin c ap le quy v bang cach mi quy v dung ba an la chnh nhng th quy v a bo th cho toi. Toi tin rang chung ta cung se c tiep ai nh vay trong ba tiec mai sau, trc mat Thien Chua la ang ma bay gi co le Ngi ang ng trc ca ngoi nha cua chung ta e trong i tam long nhan ai cua chung ta...

en luc nay, ba mi cho mi nhng thc khach ac biet cua ba bc vao, o chnh la nhng con ngi ngheo hen nhng lai giau s chia se chan thanh. Trong so ay co ca ong lao tan tat em hom trc. Tat ca a c mi dung ba kha thnh soan, khi ra ve lai c tang them nhieu lng thc thc pham, mot so tien va quan ao am co the giup ho va gia nh vt qua mua ong nam ay...

Trch NOI LA CHO I so 4

THONG TIN:

CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI CHIA SE

Ban Nguyen nh Tram ( Giao X Thanh Gia ) giup benh nhan ngheo ............................................................... 50.000 VND

Mot Linh Muc an danh ( Sai-gon ) giup ngi ngheo ............................................................................................ 300.000 VND

Cac an nhan an danh ( thong qua cac Srs. N T Bac Ai ) cu tr lu lut Ha Tnh ..................................... 1.500.000 VND

Tien ban bo 4 CD Le Song ( ai Chan Ly A Chau ): 600 CD x 3.000 VND .................................................... 1.800.000 VND

TR GIUP CHO 4 EM KHUYET TAT

NHOM MAU XANH HY VONG SAI-GON

Cha Le Quang Uy, DCCT, xin gii thieu 4 em bai liet khuyet tat thuoc Nhom Mau Xanh Hy Vong c nhan tr giup moi em 50.000 VND mot thang, trong hai thang 11 va 12.2002, tong cong: 400.000 VND. Hau het cac em eu co hoan canh gia nh cha me gia yeu hoac benh tat, rat ngheo, goc Mien Trung, vao Sai-gon, tro chung thanh mot nhom tai so 59 / 13 Nguyen Bnh Khiem, phng akao, quan 1, Sai-gon, rat can c tr giup e ong tien hoc nghe lo cho tng lai.

01. Em PHAM TRONG BIEN, sinh 1980 tai Trang Na, Nghe An, hoc nghe sa xe may.

02. Em PHAM TH HI, sinh nam 1980 tai Trang Na, Nghe An, hoc nghe may.

03. Em NGUYEN VAN LUAN, sinh nam 1980 tai Ngha an, Nghe An, hoc nghe moc.

04. Em NGUYEN BA VNG, sinh 1983 tai Thanh Tan, Nghe An, ang hoc lp 10 Bo Tuc Van Hoa.

HOC BONG CHO 4 EM HOC SINH NGHEO LONG KHANH - ONG NAI

Sr. Savio, Dong c Ba Truyen Giao, gii thieu trng hp gia nh anh Le Hong Minh, chay xe om, va ch Vu Th Hng, ngu tai so A 26 ap Tn Ngha, xa Xuan Thien, huyen Long Khanh, tnh ong Nai, hoan canh rat ngheo, khong u sc lo lieu cho cac con an hoc. Gospelnet xin tr giup cho 4 chau, moi chau 50.000 VND mot thang, trong hai thang 11 va 12.2002, tong cong: 400.000 VND.

01. LE HONG VU, sinh 1985, hoc lp 11.

02. LE VU HONG PHUNG, sinh 1987, hoc lp 10.

03. LE VU PHUNG TIEN, sinh 1990, hoc lp 8.

04. LE VU HONG PHUC, sinh 1992, hoc lp 4.

TR GIUP MOT EM HOC SINH NGHEO LAM ONG CO TIEN ONG HOC PH

Sr. Savio, Dong c Ba Truyen Giao, gii thieu trng hp chau VU AI THI, sinh 1986, ang hoc lp 12 Bo Tuc Van Hoa tai a Lat, con anh Vu Ngoc Vinh, lam nghe sa xe ap, va ch Nguyen Th ao, hien ngu tai thon Proh Kinh Te, xa Proh, huyen n Dng, tnh Lam ong. Gia nh co tat ca 4 con, eu co gang cho i hoc mac du hoan canh rat ngheo, nam trong dien phai cu oi v hai nam lien ca vung nay b han han mat mua. Gospelnet xin tr giup mot lan so tien 400.000 VND, phu vi cac Srs. Dong c Ba Truyen Giao a giup 600.000 VND e em Thi ong hoc ph.

HOC BONG CHO 14 EM GIAO X C HANH BAN-ME-THUAT

Cha Tran Ngoc Cau, Giao X c Hanh, Giao Hat Quang c, Giao Phan Ban-me-thuat, gii thieu danh sach 14 em hoc sinh ngheo ngi dan toc Cong Giao, ngu tai thon 2 xa Quang Tan, can c tr giup:

01. Ma-ri-a TH BE, sinh 10.2.1994, con ong ieu Kln va ba Th Bch, hoc lp 3C.

02. Giu-se IEU NGOT, sinh 10.12.1994, con ong ieu Mr va ba Th Brn, hoc lp 3C.

03. Phe-ro IEU LUC, sinh 10.11.1994, con ong ieu Klcong va ba Th Lom, hoc lp 3C.

04. Phe-ro IEU TSINH, sinh 16.3.1997, con ong ieu M va ba Th Wat, hoc lp Mau Giao.

05. Phe-ro IEU PHUC, sinh 10.10.1986, con ong ieu Kloang va ba Th Lom, hoc lp 7C.

06. An-na TH LUY, sinh 10.2.1994, con ong ieu Ghe va ba Th Dyang, hoc lp 7C.

07. E-li-sa-bet TH LOAI, sinh 10.2.1986, con ong ieu Klong va ba Th Ngot, hoc lp 7C.

08. Phe-ro IEU SN, sinh 10.10.1994, con ong ieu Srien va ba Th Bre, hoc lp 3C.

09. Ma-ri-a TH GROT, sinh 10.6.1987, con ong ieu M va ba Th Wat, hoc lp 5C.

10. Ma-ri-a TH NHAT, sinh 10.5.1990, con ong ieu Rang, mo coi me, hoc lp 5C.

11. Ma-ri-a LAN TH NH Y, sinh 5.2.1994, con ong ieu Ghe va ba E-li-sa-bet Th Dyang, hoc lp 2C.

12. Giu-a IEU NHAT, sinh 12.8.1993, con ong ieu Ghe va ba E-li-sa-bet Th Dyang, hoc lp 3C.

13. E-li-sa-bet BRUM, sinh 25.10.1989, con ong ieu Ghe va ba E-li-sa-bet Th Dyang, hoc lp 5C.

14. Ma-ri-a TH NHANG, sinh 10.10.1994, con ong ieu Phe va ba Ma-ri-a Th Broi, hoc lp 2C.

Gospelnet xin tr giup moi em 50.000 VND mot thang, trong hai thang 11 va 12.2002, tong cong: 1.400.000 VND. Rat mong quy oc gia va an nhan gan xa chia se them cho cac em ve lau ve dai.

HOC BONG CHO 12 EM TNH QUANG NAM

Nh Gospelnet so 73 ra ngay 25.8.2002 a thong tin, cha Ngo Tan Lc, DCCT, gii thieu 12 em hoc sinh ngheo c tr giup 50.000 VND moi thang, trong thi gian 3 thang, ke t thang 9 en het thang 11.2002. Nay Gospelnet so 85 tiep tuc tr giup cho thang 12.2002, tong cong: 600.000 VND:

Ngoai ra, Gospelnet 85 cung xin tiep tuc tr giup them 4 trng hp gia yeu, neo n va ngheo Quang Nam can tr giup di ay, cho thang 12.2002, tong cong: 200.000 VND.

Tat ca so tien 800.000 VND neu tren c trch ra t khoan chia se cua ba Nguyen Hoang Vnh ( Hoa Ky ) mi gi ve. Xin thay mat cha Lc va gia nh cac em to long biet n en quy an nhan.

HOC BONG CHO 43 EM CAM RANH VA HUE

Nh Gospelnet so 68, ngay 30.6.2002 a thong tin, thay Vu Tung Lan, DCCT, gii thieu danh sach 43 em hoc sinh ngheo Cam Ranh va Hue. Ke t thang 7 cho en het thang 10, a tr giup c cho cac em tong cong so tien la 9.250.000 VND. Nay Gospelnet xin tiep tuc tr giup hai thang 11 va 12.2002, tong cong: 4.300.000 VND. c trch ra t khoan chia se cua lp Giao Ly D Tong Los Angeles ( Hoa Ky ) do ba Le Kim Loan gi ve. Xin thay mat thay Lan va gia nh cac em to long tri an en ba Le Kim Loan va cac anh ch em hoc vien Giao Ly.

TR GIUP MOT GIA NH CO HOAN CANH NGAT NGHEO TNH ONG NAI

Cha Le Quang Uy, DCCT, gii thieu trng hp gia nh ch Ma-ri-a NGUYEN TH HOA, ngu tai oi 2 xa Nam Linh, huyen Phu Xuan, tnh ong Nai, goa ca hai i chong, hoan canh kho khan, co 2 ngi con: Em LE TRONG HAI, 19 tuoi, ang hoc lp 10 D Loc Ninh, tnh Bnh Phc, va em NGUYEN VAN HUNG, 17 tuoi, b benh phu thung nang. Gospelnet xin tr giup so tien 200.000 VND e ch Hoa lo lieu cho hai con.

TR GIUP CHO HAI CH EM HOAN CANH NGAT NGHEO GOC HUE

Thay Giu-se Vu Van Tue, DCCT, gii thieu mot gia nh co 2 ch em gap hoan canh ngat ngheo:

01. Chau NGUYEN THANH THUY, b tai nan chan thng so nao, hien ang ieu tr tai benh vien Thong Nhat, ong Nai. Gospelnet xin tr giup ngay so tien 1.000.000 VND e lo lieu thuoc men.

02. Chau NGUYEN TH THANH THANH, sinh ngay 23.2.1992, con ong Nguyen Ca va ba ang Th Hoa, hien ngu tai so 544, Tra Co, Bnh Minh, huyen Thong Nhat, tnh ong Nai. Chau ang hoc lp 5 B trng Bnh Minh. Gia nh qua ngheo khong lo noi tien hoc cho chau, s phai bo d dang. Gospelnet xin tr giup 4 thang, moi thang 50.000 VND, ke t thang 9 en het thang 12.2002, tong cong: 200.000 VND.

Tat ca so tien 1.200.000 VND neu tren c trch ra t khoan chia se cua anh ch em hoc vien lp Giao Ly D Tong Los Angeles ( Hoa Ky ) do ba Le Kim Loan gi ve. Xin thay mat Thay Tue va gia nh cac em to long tri an en ba Le Kim Loan va cac anh ch em hoc vien Giao Ly.