GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 10 A THNG NIEN

TIN MNG: Mt 9, 9 - 13

c Gie-su i ngang qua tram thu thue, th thay mot ngi ten la Mat-theu ang ngoi o. Ngi bao ong: "Anh hay theo toi !" Ong ng day i theo Ngi. c Gie-su ang dung ba trong nha, th ka, nhieu ngi thu thue va ngi toi loi keo en, cung an vi Ngi va cac mon e. Thay vay, nhng ngi Pha-ri-seu noi vi cac mon e Ngi rang: "Sao Thay cac anh lai an uong vi bon thu thue, va quan toi loi nh vay ?" Nghe thay the, c Gie-su noi: "Ngi khoe manh khong can thay thuoc, ngi au om mi can. Hay ve hoc cho biet y ngha cua cau nay: Ta muon long nhan ch au can le te. V toi khong en e keu goi ngi cong chnh, ma e keu goi ngi toi loi".

SUY NIEM:

AP LAI LI MI GOI CUA CHUA

1. c Gie-su a goi Ong Mat theu va dung ba tai nha ong vi cac ngi thu thue:

1.1 Trong xa hoi Do-thai thi c Gie-su ngi thu thue la mot thanh phan xa hoi b coi khinh mot cach ac biet. V hai ly do: mot co tnh chat chnh tr, mot co tnh chat ton giao.

   Ho la mot th cong chc cua Nha Nc Ro-ma o ho la Nha Nc ngoai bang v vet tien bac cua dan t-ra-en e phuc vu li ch cua e quoc mnh. Nen nhng ngi thu thue cho Nha Nc ay b coi la ke thu cua dan toc va To quoc Do-thai.

   Vi nghe thu thue, ho thng ap bc dan chung va bt xen tien bac cho rieng mnh. Ngay nay chung ta goi toi cua nhng ngi thu thue ay la toi bien thu cong qu. o cung la mot toi ln trong cac toi ma Mi Gii ran cua Thien Chua ngan cam.

Chnh v the ma ngi Pha-si-seu - nhng ngi t cho mnh la ao c - xa lanh va khinh khi nhng ngi thu thue, goi la la phng thu thue, coi ho la quan toi loi.

1.2 c Gie-su - du biet rat ro tnh trang xa hoi tren - van goi ong Mat-theu mot nhan vien thu thue, lam mon e Ngi va van en dung ba tai nha ong. V sao ?

   Khi c c Gie-su nhan lam mon e, chac chan ong Mat-theu a rat vui mng va hanh dien v hong an ay. Nen ong mi mi c Gie-su va cac mon e khac cua c Gie-su en nha ong an cm. c Gie-su a nhan li mi cua ong e to tnh ngha thay tro yeu thng, gan bo vi ong.

   D nhien trong dp hiem co nay, ong Mat-theu khong the khong mi ban be than thiet va ong nghiep cua ong en cung d tiec. ay la dp e nhng ngi Pha-si-seu boc lo quan iem cua mnh. Co the noi v ho coi thng ong Mat-theu va cac ngi thu thue ban ong, nen ho cung coi thng c Gie-su va cac mon e Ngi, khi thay c Gie-su a ket ban vi nhng ngi ma ho coi khinh. ay cung la c hoi ngan vang e c Gie-su boc lo quan iem cua mnh cung chnh la quan iem cua Thien Chua.

1.3 Quan iem cua nhng ngi Pha-ri-seu ngc han vi quan iem cua c Gie-su: Ngi Pha-ri-seu coi khinh, xa lanh va len an nhng ngi thu thue va toi loi, trong khi c Gie-su lai yeu thng, gan gui, ket than, benh vc va cu vt ho. Ngi Pha-ri-seu xet oan theo ben ngoai va da vao le luat trong khi c Gie-su nhn thau tam can con ngi va da vao Tnh Yeu Thng Cu o cua Thien Chua. Hai quan iem xa nhau mot tri mot vc la the ! Va ngon s Ho-se a khuyen chung ta phai tm biet Thien Chua va on nhan quan iem cua Ngi.

2. T giao huan cua Li Chua hom nay, chung ta rut ra c nhng bai hoc qu gia sau ay phu hp vi hoan canh xa hoi va Giao Hoi Viet Nam hien nay:

Bai hoc th nhat: Trc mat Thien Chua va c Gie-su moi ngi eu co ga tr nh nhau, eu la con cai cua Ngi va la anh ch em cua nhau, moi ngi eu c mi goi song yeu thng, san se va ton trong lan nhau. Nhng ngi cang co nhieu ( sc khoe, tai nang, cua cai, a v, chc quyen, ac sung ) cang co trach nhiem ln oi vi cong ong, oi vi anh em, nhat la oi vi nhng ngi kem may man, tung thieu, bat hanh.

Bai hoc th hai: Khong ai co quyen xet oan ngi khac. Quyen o thuoc ve mot mnh Thien Chua. Khong ai c coi khinh, xua uoi, len an ngi khac. c Gie-su va Thien Chua luon ng ve pha nhng ngi yeu the co than, nhng ngi ngheo tung, bat hanh, b ap bc, boc lot trong cong ong.

The ma trong xa hoi Viet Nam ta hien nay, co khong t thanh kien tao bc tng ngan cach gia ngi nay vi ngi no, gia thanh phan nay vi thanh phan kia cua dan toc: goc gac Bac Trung Nam; ngi kinh, ngi thieu so; Cong Giao, Tin Lanh, Phat Giao, Nho Giao, ao ong ba ...; ngi giau va ngi ngheo; quyen the va thng dan... Lam sao chung ta bo c nhng thien kien sai lam va tai hai ve nhau e moi ngi, moi thanh phan yeu thng ton trong nhau va chan thanh cong tac vi nhau xay dng mot tng lai tot ep cho ca dan toc ?

Tng t nh the, trong Giao Hoi Cong Giao Viet Nam ta hien nay, cung co khong t thanh kien tao bc tng ngan cach gia ngi nay vi ngi no, gia thanh phan nay vi thanh phan kia cua Giao Hoi: goc gac Bac Trung Nam; tien bo hay bao thu; than nha nc hay khong than nha nc; hoc tay hay hoc ta; hoi oan nay hay hoi oan no; ngi giau hay ngi ngheo; lanh ao hay giao dan thng...

ieu tai hai khon lng xay ra trong khoang hai ba chuc nam nay la co mot so ngi nhe da hay qua ngay th tin vao nhng luong d luan tham oc nghe ngi ta noi: nghe ngi ta noi the nay, nghe ngi ta noi the kia, ve ngi nay ngi no thuoc Giao Hoi. Nhng tin on ay cang lam cho ho ngan cach, nghi ng a co san trong mot so tam hon cang sau hn.

Lam sao chung ta bo c nhng thien kien sai lam va tai hai ve nhau e moi thanh phan Dan Chua yeu thng, ton trong nhau va chan thanh cong tac vi nhau e xay dng Giao Hoi thanh mot Cong oan Hiep Thong cua Chua Gie-su Phuc Sinh va cua Chua Thanh Than nham phuc vu Nc Tri ang phat trien trong long dan toc Viet Nam nay ?

Lay Chua Gie-su, chung con cam ta Chua v Chua a goi ong Mat-theu lam mon e Chua. Chua cung goi chung con va tat ca moi ngi lam mon e Chua. Xin Chua giup chung con tr thanh mon e than tn cua Chua. Xin Chua giup moi ngi xoa tan mac cam e ap lai li mi goi cua Chua !

Lay Chua Gie-su, chung con cam ta Chua v Chua a en dung cm tai nha ong Mat-theu cung vi cac mon e cua Chua va cac ban be thu thue cua ong chu nha. Chung con cam ta Chua v Chua a boc lo coi long va quan iem cua Chua trong ba an ay khi Chua len tieng benh vc nhng ngi b khinh khi va xac nh s mang cu nhan o the cua Chua. Xin Chua giup chung con thau hieu va on nhan quan iem cua Chua. Cung xin Chua day chung con biet coi trong moi ngi, khong phan xet ket an anh em !

Gs. Gie-ro-ni-mo NGUYEN VAN NOI

CAU NGUYEN:

LI CAU NGUYEN CUA DAN CHUA

Tat ca nhng ai ang vat va mang ganh nang ne, hay en cung toi. o la li an ui rat ln cho nhng ngi thu thue va toi loi b gii lanh ao Do-thai loai bo nh trng hp ong Mat-theu. Ong ang ngoi tram thu thue th c c Gie-su goi. Ong lien ng day i theo Ngi. Ta hay xin Chua cho ta biet lang nghe tieng Chua goi va hay dang len Chua nhng li nguyen sau ay.

1.     T xa xa / Ngon S I-sai-a a loan bao / oan dan ang ngoi trong toi tam, / a thay mot anh sang huy hoang. / Th ay c Gie-su xuat hien / la anh sang huy hoang o. / Ta hay xin Chua Thanh Than ban n giup sc / e ta co s san sang ra khoi canh tam toi / va bc i trong anh sang cua Chua / theo gng thanh Mat-theu. / Chung con cau xin Chua.

2.     Thanh Mat-theu khi c Chua goi / a to long biet n / bang mot ba tiec linh nh / qua o, ong gii thieu nhieu ban be ong en vi c Gie-su. / Ta hay xin Chua khi day ni ta / long tri an sau xa oi vi moi n lanh Chua ban / va cung biet noi gng thanh Mat-theu / gii thieu nhieu ngi quen biet en vi Chua Gie-su. Chung con cau xin Chua.

3.     T xa xa / ngon s Ho-se a cho biet / Thien Chua muon tnh yeu ch khong can hy le. / Nay c Gie-su en la hien than cua ang Thien Chua ay. / Ngi coi trong tnh yeu c bay to / gia ong ao nhng ngi thu thue ma Mat-theu mi ti d. / Ta hay xin Chua giup ta / xac nh ro gia tr moi viec ta lam / nh tnh yeu ma ta danh cho Thien Chua va anh ch em ong loai. Chung con cau xin Chua.

4.     Gia the gii ay nhng bat cong / vi nhng phan biet giau ngheo / ngi c ke la cong chnh, con ke khac b liet vao so nhng ngi toi loi, / c Gie-su co mot chon la ro rang va dt khoat, / Ngai tuyen bo: / Toi khong en e keu goi ngi cong chnh / ma e keu goi ngi toi loi. / Ta hay xin Chua giup / e ta nhan ra ban than ta / can c Chua thng giai thoat khoi vong toi loi. Chung con cau xin Chua.

Lay Chua, Chua thay ro toan the cong oan Ki-to hu chung con ang tham d Thanh Le eu can c Chua oai thng. Xin giup chung con lang nghe tieng Chua noi vi chung con e chung con a ra thc thi, theo gng thanh Mat-theu xa. Chung con cau xin nh c Ki-to.

Nhom tac gia Cung Nhau Tm Hieu va Chia se i Song Tin Mng

CHNG T:

MOT NHA VO THAN TM THAY NIEM TIN VAO THIEN CHUA

Bac s Jerome Stowell, mot nha khoa hoc vo than a tm thay quyen nang cua ang Tao Hoa trong mot cuoc khao nghiem khoa hoc. Luc ay ong ang co gang tm o o dai song ( longueur d'onde ) cua bo oc con ngi. Bac s vo cung ngac nhien, v chang nhng ong a tm thay o dai song ma con tm c ca mot cai g v ai va ky dieu hn. Ong nhan thc rang ang Tao Hoa ang nam gi "mot quyen so" ghi chu tat ca nhng t tng cua moi mot ngi chung ta. Bac s Stowell t thuat nh sau:

"Trc kia, toi ch tin rang Thien Chua bat qua ch la mot san pham pha tron cua tr oc con ngi. The roi mot hom, trong mot phong th nghiem benh ly hoc, chung toi muon kham pha xem co cai g xay ra trong bo oc cua con ngi trong giai oan qua o ( periode de transition ) t s song qua s chet.

Chung toi chon mot thieu phu sap chet v benh ung th nao, nhng au oc van con ti tnh va sang suot. Ba ang hap hoi va the nao cung chet. Vi mot dung cu co nh theo may pick-up, may vi am va moi trang b thu thanh rat tinh vi khac, chung toi a kham pha ra tat ca nhng g ang dien bien trong bo oc cua ba ta. Chnh dung cu nay trc ay a tng c dung e o ien lc cua mot ai phat thanh manh 50 kilowatts trong khi ai nay truyen i mot tin tc cho ca the gii.

Vao nhng giay phut chot cua i mnh, ba ta khi s cau nguyen va ca ngi Chua. Ba xac nh c Tin cua mnh trong Chua, ba pho thac ban than cho s che ch cua Chua, va tha vi Chua rang ba ch biet co Chua la quyen nang duy nhat song ong, cao ca va t ai.

Trc canh o, chung toi la nhng nha khoa hoc ng nhn nhau, trong luc thieu phu van tiep tuc cau nguyen. Chung toi thay tren go ma cua cac nha khoa hoc tng giot le t t lan xuong. Thnh lnh, chung toi nghe mot tieng "tach" tren chiec may o ma chung toi a quen khuay i mat. Cay kim ch so 500 ben pha dng cc cua chiec ong ho, va con muon co vn len mot cach kinh khung".

Cuoc th nghiem noi tren cung em tai dien vi mot ngi an ong v mot chng benh xa hoi tram trong nen phai a vao benh vien. Cung chnh luc b cn benh hanh d oi ay, anh ta ang ng ben b vc cua t than. Ngi an ong ay bat au rua sa va trach moc Thien Chua ma anh ta cho la a lam cho anh au kho. La thay, chiec may noi tren ch con so 500 ve pha am cc, ma con muon ha thap xuong na.

Ay the la nh nhng dung cu tinh vi, chung toi a chng nghiem c quyen nang tch cc cua S Thien va quyen nang tieu cc cua S D muon ch lai vi S Thien ay. Chung toi a ghi nhan c rang bo oc cua mot ngi an ba co n va hap hoi, nh s tng giao vi Thien Chua, a co mot ien lc gap 55 lan luong ien dung e truyen tin tc i cho ca the gii. Chung toi cung a ghi nhan c rang, s chong oi Thien Chua va phu nhan s hien hu cua Ngai cung cung mot ch so ien lc ay, nhng lai ngc ve pha kia tc la ve pha am cc.

Neu nhng nha khoa hoc chung toi con co the ghi nhan cac s kien tren, th toi het long tin qua quyet rang Thien Chua la ang Quyen Nang ky dieu muon phan troi vt, han Ngi co the ghi nhan moi t tng cua chung ta t tren Nc Tri...

Sau cuoc kham pha ky dieu ay, hanh ong au tien cua bac s Stowell la cau xin Thien Chua bay to Ngi ra cho ong cach ro rang hn. Gia luc ong ang quy goi cau nguyen, trong mot tam trang co n va kinh s, ong a c Thien Chua oi mi ca tam tnh va cuoc i. Sau o ong a bo cong viec va nghe nghiep cua mnh, bat au i khap o ay e noi ve s nhan t cao ca cua Thien Chua.

Trch Tuyen Tap NOI LA CHO I so 8

CAU TRUYEN:

CANH DIEU YEU THNG

Ngi Rumani noi ve nguon goc cua tro chi tha dieu bang mau chuyen nh sau:

Tai mot lang kia, co mot ngi ngheo ma ai cung goi la Cob. Cob la mot ten goi khong may thanh cao trong ngon ng Rumani. Ngi ta goi ong bang ten ay v cai mieng sun rang cung nh oi chan khap khieng cua ong. Con ngi co dang ve xau x ay le d nhien ch co the la mot ngi ngheo ma thoi. Khong v, khong con, ong Cob lam than nh tat ca nhng ngi ngheo khac. i en au, ong cung tr thanh tro ua cho moi ngi. Vay ma con ngi ay khong he than than trach phan hoac to ra gian d, buon phien moi khi b choc gheo.

Ca i, ong ch co moi mot ban khoan: la cha he lam mot viec thien cho ngi khac. Ong yeu ngi, ong muon tang that nhieu qua cho moi ngi. Nhng ong cam thay mnh qua ngheo e co the thc hien c giac m ay. Ong thng t nhu: "Benh tat, au yeu, khon kho, chet choc, o la so phan chung cua moi ngi. Ai khong nho le th cung khoc tham trong long. Nc mat la cm ba cua loai ngi. Do o, can phai lam cho con ngi phan khi, vui ti". Ngh the, ong trnh bay len Chua c nguyen nh sau: "Xin Chua cho con co the mang lai cho nhng ngi au kho mot qua tang".

Mot qua tang cho nhan loai au kho, nhng ong Cob van khong biet mon qua o phai nh the nao. Trong khi ch i, moi lan b ci che, moi lan b em ra lam tro ci, ong van ti ci vi y ngh rang: "t ra mnh cung lam cho ngi vui".

Sau mot thi gian suy ngh, cuoi cung ong Cob mi tm ra c mon qua tang ma ong se mang lai cho nhan loai au kho: o la mot canh dieu bay l lng tren khong. Ngh o la s linh ng cua Chua, ong Cob i nhat tat ca nhng g can thiet e lam mot canh dieu. Ong miet mai cat xen, sn ve e hoan thanh c mot canh dieu ong a, sang choi nh mot chiec a bay.

Khi canh dieu gap gio bay cao, ca dan lang keo nhau ra canh ong e nhn ngam canh dieu cua ong Cob. Moi ngi a mat nhn len khong trung va quen han nhng nhoc nhan cua cuoc song. o la qua tang ma ngi khon kho nhat cua ngoi lang a mang lai cho ngi ong loai cua mnh.

Mot tac gia nao o a noi: "Trai tim khong phai la mot mon hang e mua ban, ma la mot mon qua e trao tang". Mot trai tim khong biet trao tang la mot trai tim chet. S giau co va ngheo nan co the phan biet con ngi thanh giai cap th bac. Co ngi tien rng bac bien, co ngi ngheo rt mong ti. Nhng moi ngi ch co mot qua tim, va qua tim o le ra phai giong nhau, bi v ngi ta khong the can lng c qua tim. Do o, qua tang xuat phat t qua tim eu vo gia. Gia tr cua mon qua khong he tai so lng cua tien cua, ma qua tim c goi gem trong mon qua.

Chua Gie-su a nhn thay qua tim ma mot ngi an ba goa a goi tron trong mot ong xu nho dang cung en Th. Nhan vat Cob trong cau chuyen cua ngi Rumani tren ay a at tat ca con tim cua mnh vao canh dieu e lam vui cho con ngi. Mot anh mat, mot nu ci, mot li noi an ui, mot ban tay nang , o la bao nhieu qua tim ma con ngi co the trao tang cho nhau. Va co the la nhng mon qua cao quy nhat ma nhng ngi xung quanh ang ch i ni chung ta.

Trch sach LE SONG, ai Chan Ly A Chau

CHIA SE:

BAN HAY QUAN TAM EN I SONG CUA BAN !

Trong mot cuoc bat ao, trc khi ra lenh tra khao va x t mot thanh nien Cong Giao, v quan kia du do: Bo ao i, ta se cho mot nen vang ! - Bam quan, t qua ! - The may nen vang mi u ? - Quan hay cho toi u nen vang e mua mot linh hon khac ! Ma bo ao la bo linh hon ! Ma linh hon cua toi th... vo gia !

Ban than men, i song cua ban va toi ang song, la vo gia v o la hong an ln lao nhat va tot ep nhat, ma Chua ch ban cho chung ta co c mot lan duy nhat tren i nay: moi ngi chung ta ch c Chua cho song mot lan ma thoi. Chung ta khong the nao ban i e mua lai mot i song khac. Va chung ta cung khong the nao song lai e lai song mot cuoc i th hai tren mat at nay.

Neu hien nay chung ta lam h i mnh, chung ta se lam h no mai mai. Neu hien nay chung ta lam ep i mnh, chung ta se lam ep no i i. Bi o, ieu chung ta phai quan tam het sc, la quan tam en i song cua chung ta e lam sao cho no c tr nen tot ep, c tr nen mot bai ca thanh thot, mot bai th tuyet dieu, mot tac pham hap dan.

Chung ta hay no lc het sc e lam sao cho cuoc i chung ta tr nen thch thu, hap dan, va ay u y ngha. Chung ta hay lam sao cho cuoc i chung ta c tr nen can am, chu ng, nhan nai, e lt thang moi th thach, moi kho khan. Chung ta hay lam sao cho cuoc i chung ta c ay thanh cong mot cach chnh ang nhat, mot cach tuyet vi nhat, theo kha nang tot nhat cua chung ta.

Xung quanh chung ta, khong thieu nhng ngi ang song cuoc i vo nh, vat vng. Co the ho la nhng ngi that bai va mat hng trong cuoc song. Ho that bai v ho a khong tm cach the hien c nhng kha nang cua mnh. Roi t o, ho bi quan, lun bai, mat hng thu, xem cuoc song cua mnh nang ne, trong khi cuoc song cua ho ang ly ra phai la mot niem vui bat tan, la mot cuoc phieu lu ay ky thu.

Vay chung ta hay lam sao kham pha ra cho c cai ban than sau tham nhat cua chung ta, e nh o, chung ta co the lam cho i song mnh tr nen tot ep.

Muon c vay, chung ta hay biet mnh co nhng s trng nao e co gang lam cho chung moi ngay mot them tron lanh hn; va hay biet mnh co nhng s oan nao e hang ngay cai thien chung thanh nhng s trng, hoac loai bo nhng s oan nao nguy hai cho ly tng cua chung ta.

Trong viec kham pha ban than e tm cach lam cho i mnh tot ep, chung ta hay hoc cho biet cach song the nao la t tin, t trong. Chung ta hay t bo thai o tieu cc. Chung ta hay chon la cho mnh mot thai o tch cc. Chung ta hay lam the nao e e ra cho mnh nhng muc tieu that ro rang va hu ch cho cuoc song, va phai eo uoi e thc hien cho ky c nhng muc tieu nay. Chung ta hay ngay em suy ngh lam the nao e cho con ngi cua mnh c phat trien luon mai: chnh nhng t tng trong au oc chung ta ch huy va ieu khien nhng hoat ong ben ngoai cua chung ta.

Ngay nao chung ta khong quan tam en i song cua chung ta e lam sao cho no ep hn, thanh thien hn, thanh cao hn, ch li hn, th ngay o, chung ta song nh mot ngi chet: than xac chung ta tuy van th, van an, van tieu hoa, nhng au oc cua chung ta a lun tan, suy ngh va t tng cua chung ta a b chon song roi !

Ban than men, chung ta ng chet trong khi chung ta ang song. Nhng chung ta hay song mot cach tot ep cuoc i chung ta ang song.

Lm. NGUYEN HAI ONG

TM HIEU:

oc gia Que Ngoc co gi cho Gospelnet hang tuan mot so cau hoi chuan b cho oan Tin Mng Chua Nhat sau o. Chung ta co the oc trc oan Tin Mng, cau nguyen, suy ngh va co gang tra li cac cau hoi nay. So bao sau se co neu nhng li giai ap cho van e a at ra. Thiet ngh ay la mot phng cach tch cc e song Li Chua moi Chua Nhat... Tac gia a ap dung viec nay trong chng trnh Muc Vu Giao Ly suot nhieu nam qua, at nhieu ket qua sau xa, va nay muon chia se vi ban oc Gospelnet...

CHUAN B CHO CHUA NHAT 11 A THNG NIEN ( Mt 9, 36 - 10, 8 )

1. ai y oan Phuc Am Mt 9, 36 - 10, 8 la g ?

2. Con so 12 ay co y ngha g ac biet ?

3. Thanh phan cau tao Nhom S o 12 nh the nao ?

4. Tai sao Chua lai noi ng en vi dan ngoai ?

5. Trong viec Truyen Giao th ieu quan trong nhat la g ?

6. Tai sao Chua lai can con ngi e lam viec Truyen Giao ?

7. n Thien Trieu la tieng goi cua Chua, nhat la n goi ac biet, c at tren nhng tieu chuan g ? Cach Truyen Giao ma ai cung lam c la cach g ?

THONG TIN:

VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI CHIA SE

- Nha s Nguyen Th Bang Ha ( Sai-gon ) giup ch Tran Th Thu Van b tai nan ................................................. 400.000 VND

- Mot Linh Muc an danh ( Sai-gon ) giup ngi ngheo ............................................................................................ 600.000 VND

- Bac s Vu Bch ao ( Phap ) giup ngi khuyet tat va 340 bo quan ao tre em ............................................. 1.200.000 VND

- Mot an nhan an danh New Orleans ( Hoa Ky ) giup ngi ngheo ............................................................................. 250 USD

VE VIEC TR GIUP LP LAI MAI LA 22 CAN NHA CAN TH

Cha Le Ngoc Nga, Giao X Thi Thanh, Giao Phan Can Th, gii thieu 22 gia nh ngheo nong thon sau ay nam trong iem truyen giao cua ngai, rat can c tr giup tien mua la da nc e lp lai mai nha a qua giot nat kp cho mua ma nam nay:

01. Huynh Van Lem, ngu tai ap Ong Da, xa Long Tuyen: can tr giup 200 la

02. Nguyen Th Th, ngu tai ap Ong Da, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

03. Huynh Th Anh, ngu tai ap Ong Da, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

04. Nguyen Th Au Nh, ngu tai ap Ong Da, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

05. Vo Th Nam, ngu tai ap Rach Bang, xa Long Tuyen: can tr giup 500 la

06. Tran Th Chiem, ngu tai ap Lo Ren, xa Giai Xuan: can tr giup 300 la

07. Nguyen Th Ba, ngu tai ap Rach Cam, xa Long Hoa: can tr giup 400 la

08. Nguyen Th Than, ngu tai ap Lo Ren, xa Giai Xuan: can tr gup 400 la

09. Nguyen Trng Giang, ngu tai ap Rach Bang, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

10. Tran Thanh Dung, ngu tai ap Rach Ranh, xa Long Tuyen: can tr giup 350 la

11. Trng Th T, ngu tai ap Rach Cam, xa Long Hoa: can tr giup 400 la

12. Trng Th Ba, ngu tai ap Rach Cam, xa Long Hoa: can tr giup 500 la

13. Trng Th Trn, ngu tai ap Rach Cam, xa Long Hoa: can tr giup 300 la

14. Nguyen Th Van, ngu tai ap Rach Cam, xa Long Hoa: can tr giup 400 la

15. Nguyen Van Minh, ngu tai ap Rach Cam, xa Long Hoa: can tr giup 400 la

16. Nguyen Th Chau, ngu tai ap Rach Chuoi, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

17. Nguyen Th Hong, ngu tai ap Ong Kinh, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

18. Nguyen Th Ha, ngu tai ap Rach Chuoi, xa Long Tuyen: can tr giup 400 la

19. Cao Phc Yen, ngu tai ap Rach Chuoi, xa Long Tuyen: can tr giup 500 la

20. Nguyen Th Tam, ngu tai ap Nc Lanh, xa Long Tuyen: can tr giup 300 la

21. Thai Th Bieu, ngu tai ap Ong Da, xa Long Tuyen: can tr giup 500 la

22. Nguyen Th T, ngu tai ap Rach Chuoi, xa Long Tuyen: can tr giup 500 la

Tong cong: 8.750 la. Gospelnet xin trch quy, cong vi so tien 250 USD do mot an nhan an danh New Orleans ( Hoa Ky ) chia se e tr giup toan bo so tien: 8.750 la x 700 VND/ la = 6.125.000 VND, chuyen qua tru s Giao Phan Can Th tai Sai-gon e cha Le Ngoc Nga lo lieu phan phoi ngay cho 22 gia nh ngheo neu tren ( Ben canh ay la anh chup 1 trong so cac can nha trong danh sach can c lp lai mai ).

VE CAC GIA NH NGHEO GIAO X HOA HNG

Ong ba Nguyen Tien Dung, ngu tai so 591 CMT8, phng 15, quan 10, Sai-gon, gii thieu 5 trng hp ngheo hoac gia yeu neo n tai Giao X Hoa Hng, can c tr giup sau ay:

1. Cu ba An-na NGO TH QUY, 81 tuoi, ngu tai 575 / 94 CMT8, P.15, Q.10. Gospelnet xin tr giup so tien la 200.000 VND va 1 hop sa ac.

2. Cu ba Ma-ri-a NGUYEN TH HIEN, 82 tuoi, ngu tai 116 / 10 To Hien Thanh, P.15, Q.10. Gospelnet xin tr giup so tien la 200.000 VNDva 1 hop sa ac..

3. Ba Ma-ri-a NGO TH NGOC MAI, 52 tuoi, ngu tai 116 / 10 To Hien Thanh, P.15, Q.10. Gospelnet xin tr giup so tien la 200.000 VND.

4. Cu ba Ma-ri-a TRAN TH TN, 76 tuoi va em la cu ba Ma-ri-a TRAN TH CAY, 73 tuoi, ngu tai so 521 / 48 B CMT8, P.13, Q.10. Gospelnet xin tr giup so tien la 400.000 VND va 2 hop sa ac..

5. Ch Ma-ri-a NGUYEN TH THAO, 41 tuoi va 5 a con la Hong Van, Hong Vy, Hong Loan, Hong ao, Hong Th, ngu tai 521 / 74 / 2 CMT8, P.13, Q.10. Gospelnet xin tr giup so tien la 500.000 VND.

Tong cong so tien tr giup la 1.500.000 VND, xin nh ong Nguyen Tien Dung chuyen.

VE CH TRAN TH THU VAN B TAI NAN BNH TRIEU

Ch TRAN TH THU VAN, 21 tuoi, gia nh rat ngheo, tam tru tai so 382 to 5, khu pho 1, ap Hiep Bnh Trieu, xa Hiep Bnh Chanh, Sai-gon. Khi ch co thai c 4 thang th ngi chong bo i, nay ch ang co thai c hn 7 thang, nhng van co gang oi mot ro gio cha i ban dao khu vc nha ga Bnh Trieu, ngay 25.5.2002, khong ng ch ang yeu met, s xuat e b xe la ung phai, chan thng than ben phai, gay xng chau, b h thai hoan toan, va nang nhat la chan thng so nao, hon me, cap cu vao benh vien Nhan Dan Gia nh. Cha me ch nghe ngi quen gii thieu, en en c Me Hang Cu Giup DCCT e cau nguyen va xin cac cha tm cach giup . Chung toi a nhan giay t nam benh vien, goi ien thoai cho cac bac s khoa Gay Me Hoi Sc benh vien e xac minh ky lng, va Gospelnet a tr giup ngay 1.000.000 VND cho gia nh ch. So tien nha s Nguyen Th Bang Ha giup them 400.000 VND se c chuyen en sau.

VE MOT BENH NHAN NGHEO T KINH TE MI VE

Ch PHAM TH NHIEN, 49 tuoi, t vung Kinh Te Mi Bnh Long, Loc Ninh, tnh Bnh Phc, tr ve Sai-gon, chong a bo i t lau, co gang nuoi 3 con nho, hien tam tru tai so 79/80 ng Tran Van ang, quan 3, Sai-gon, thuoc Giao X An Phu, b au cot song va da day. Chung toi a gii thieu en bac s Hoang c Quyen Phong Kham a Khoa Quan Phu Nhuan, e c kham chu ao va ke toa, va sau o Gospelnet tr giup tien mua thuoc 100.000 VND.

VE MOT BENH NHAN NGHEO CAN XE LAC VNH LONG

Thay Ra-pha-en Le Van tri, DCCT, gii thieu ong LE VAN TNG, 56 tuoi, ngu tai so 5 / 5 Khu 6, ng oc Phu Yen, th tran Tra On, tnh Vnh Long, nam ngoai choi canh ruong, b trung gio, tai bien mach mau nao, liet na ngi. Gospelnet xin tr giup mot chiec xe lac tr gia 800.000 VND. So tien nay c trch t khoan tien 1.200.000 VND tr giup ngi khuyet tat cua bac s Bch ao.

VE HAI NGI NGHEO CAN XE LAC VA XE LAN CAN TH

Ch Bui Th Hong Nga va ch Nguyen Th Thanh Hue, thuoc Cau Lac Bo Ngi Khuyet Tat Can Th, gii thieu 5 trng hp ngi khuyet tat ngheo can c tr giup sau ay:

1. Anh TRNG MINH LI, sinh 1969, hoc van lp 3/12, b liet ca 2 chan, hien ngu tai nha so 22/23/108A ng Mac nh Chi, thanh pho Can Th. Gospelnet xin tr giup mot chiec xe lan tr gia 600.000 VND, e anh co the i ban ve so.

2. Anh NGUYEN VAN HOANG, sinh 1983, b liet ca 2 chan, i lam thue, hien ngu tai ap Phung Qui, xa Thanh An, huyen Thot Not, tnh Can Th. Gospelnet xin tr giup mot chiec xe lac tr gia 800.000 VND e anh co the i lai lam viec thuan li hn.

3. Gia nh ong O XUAN HIEP, 64 tuoi va ba CHAU TH NHAN, 62 tuoi, ngu tai phng 4, khu vc 5, th xa V Thanh, co 4 ngi con b bai nao: o Th Xuan Hang, 39 tuoi, ngoi phai co ngi , khong t i lai va lam cac viec ca nhan c; o Xuan Hoa, 37 tuoi, ngi lun, phai nam va lan qua lan lai; o Th Xuan Nga, 35 tuoi. nam liet mot cho; o Th Xuan Mai, 32 tuoi, nam liet mot cho. Gospelnet xin tr giup 2.000.000 VND.

4. Ong LAM VAN HOA, 64 tuoi, ngu tai phng 4, khu vc 5, th xa V Thanh, cut mot chan, chan kia phai thao khp, nam tren vong, khong co ca mung e giang, song nh vao s chia se um boc cua loi xom. Gospelnet xin tr giup 500.000 VND.

5. Ong TO VAN BANG, 52 tuoi, ngu tai phng 4, khu vc 5, th xa V Thanh, b liet tuy song, ch ngoi mot cho, song nh vao s chia se um boc cua loi xom. Gospelnet xin tr giup 500.000 VND.

VE QUA CHO CAC EM NGHEO NHAN NGAY QUOC TE THIEU NHI 1.6

Nhan ngay Quoc Te Thieu Nhi 1.6.2002 va qua, Gospelnet a chuyen en cac ni so qua tr gia tong cong la 2.000.000 VND nh sau:

- Cac em hoc sinh ngheo lp Tnh Thng cua Khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan ( cha Mai Van Hien phu trach ): 300 cuon tap 100 trang va 200 cay but bic tr gia tong cong 580.000 VND, trong o co 100 cay but bic cua thay Pham Cong Thuan chia se.

- Cac em hoc sinh ngi dan toc vung Pleichuet, Giao Phan Kontum ( cha Tran Sy Tn va thay Pho Te Nguyen c Thnh phu trach ): 700 cuon tap 100 trang, tr gia tong cong 1.000.000 VND.

- Cac em hoc sinh ngheo Giao X Long Hng, Giao Phan Vnh Long ( cha Nguyen Quang Duy phu trach ): a giup 100 cuon tap, nay them 200 cuon na, tr gia tong cong 420.000 VND.

VE CAN NHA CHO CH HO TH BAY BEN TRE

Cha Nguyen Van Thng, Giao X Thanh Phu, tnh Ben Tre, thuoc Giao Phan Vnh Long, gii thieu trng hp ch HO TH BAY, 32 tuoi, co chong va hai con, ngu tai xa Thi Thanh, tnh Ben Tre, gia nh rat ngheo, cach ay 2 nam ri b tai nan khi lao ong, chan thng cot song, bai liet ca hai chan, phai ban ca manh ruong nho e cha tr ma khong co ket qua. Hien nay ch phai dung nep nhom va hai cay nang mi ng c. Can nha ch ang a qua rach nat moi mot, s khong tru noi qua mua ma nam nay. Gospelnet xin tr giup gia nh ch 2.000.000 VND e tu sa lai ngoi nha.

VE MOT GIA NH NGHEO ONG NAI

Sr. Tuyet Trinh, Dong a-minh, gii thieu gia nh anh INH THAI HOANG, ngu tai Giao X Thai Xuan, ap Bao nh, xa Xuan nh, huyen Xuan Loc, tnh ong Nai. V la ch Nguyen Th Mng, sinh nam 1960, co 5 con la: inh Th Kim Hng, sinh 1980; inh th Kim Hue, sinh 1983; inh Van Phuc, sinh 1985; inh Minh c, sinh 1988; inh Phat at, sinh 1999. Gia nh rat ngheo, khong co at canh tac. Ngay ngay anh va hai chau ln i lam mn, moi ngay c 10.000 VND. Gia nh trong ngoi nha giot nat, can c sa cha e tru c trong mua ma nam nay. Gospelnet xin tr giup 1.500.000 VND.

VE MOT GIA NH LAM CANH NGAT NGHEO ONG THAP

Cha Nguyen Quang Duy, DCCT, gii thieu trng hp mot gia nh tan tong, anh NGUYEN VAN DUNG, ngu tai ap Vnh Hng, xa Vnh Thanh, huyen Lap Vo, tnh ong Thap. Anh Dung ang nuoi cha me gia vi hai con nho, ngi v la Nguyen Th Dung, lao ong chnh cua gia nh, i lam thue ve nha b chet ot ngot khong ro ly do. Nha qua ngheo nen quan tai cho v phai mua chu. Gospelnet xin tr giup 500.000 VND.

VE CHNG TRNH CHIEC AO CHO CHUA GIE-SU

Chieu toi th ba ngay 4.6.2002, tai Giao X c Me Hang Cu Giup Sai-gon, gan 700 ban tre hoc vien lp Linh Hoat Vien nang cao, nhan hoc hoi ve cac phng phap nang ong, a c cac cha va cac thay DCCT to chc mot tro chi Hoat ong Xng ( Systeme d' Atelier ) theo chu e Chiec Ao Cho Chua Gie-su.

Trong mot thang tr lai ay, cac ban a chia nhau i khap ni quyen gop quan ao cu va cac loai vat pham khac. ac biet la quan ao a c cac ban t giat sach nha roi mi mang en. en khi trien khai chng trnh, cac ban a chia ra thanh 6 nhom ( nh 6 phan xng ) phu trach phan loai, may va, ui la, xep gap, dan nhan, vao goi, ong bao. Tong so thanh pham la: 4.581 n v ao hoac quan, danh cho ngi ln ( nam va n ) va danh cho tre em ( nam n, di 5, 10 va 15 tuoi ), 11 thung m goi, 100 cuon v 100 trang, mot bao ln giay dep, mot bao mu non va so tien 285.000 VND e danh cho chi ph van chuyen tat ca so qua quyen gop tren t Sai-gon len Kontum, giao cho cha Tong ai Dien Giao Phan Kontum phan phoi en cac cha va cac soeurs ang phu trach cac iem truyen giao cho ong bao dan toc Tay Nguyen.