GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT CHUA THANH THAN HIEN XUONG

TIN MNG: Ga 20, 19 - 23

Vao chieu ngay ay, ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Do-thai. c Gie-su en, ng gia cac ong va noi: "Bnh an cho anh em !" Noi xong, Ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. Ngi lai noi vi cac ong: "Bnh an cho anh em ! Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em." Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: "Anh em hay nhan lay Thanh Than. Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi."

SUY NIEM 1:

NGAY HOI LN CUA GIAO HOI

1.     Y ngha cac bai oc:

Cac bai oc hom nay eu qui hng ve Chua Thanh Than va cac n hue cua Ngai. Ngay sau khi song lai, vao ngay th nhat trong tuan, c Gie-su a hien ra vi cac Mon e e thc hien li ha ban Chua Thanh Than. Sau li chuc bnh an va cho cac ong xem tay va canh sn Ngai, c Gie-su a thoi hi vao cac ong va bao: Anh em hay nhan lay Thanh Than. Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha, anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi. ( Bai Tin Mng ). Tuy vay, khong co mot dau hieu ben ngoai nao, cung khong co s thay oi nao ni cac mon e, phai i en nam mi ngay sau, tc vao ung ngay Le Ngu Tuan, mi thay quyen nang cua Chua Thanh Than bieu lo ro net. Co the noi ay la ngay hoi ln cua Giao Hoi.

Ngay ay, Chua Thanh Than en ao ao nh tieng gio thoi manh ua vao ay ca nha va xuat hien nh nhng hnh li la tan ra au xuong tng ngi mot va ai nay eu c tran ay n Thanh Than, ho bat au noi cac th tieng la khien nhng ngi t nhieu ni en nghe phai sng sot than phuc v ai nay eu nghe cac ong noi tieng ban x cua mnh ( Bai oc 1 ). S mang cua Chua Thanh Than la bay to va ap dung n cu o cho moi ngi bang cach giup ta tuyen xng c Gie-su la Chua va qua cac n sung khac nhau, Ngai lien ket chung ta trong mot nhiem the duy nhat la Giao Hoi ( Bai oc 2 ). Ngai a ban cho cac mon e va cac tn hu nhng n hue nao ?

2.     Nhng n hue cua Chua Thanh Than:

Chua Thanh Than hien xuong, Ngai a em lai cho cac mon e n bnh an, s bnh an cua nhng ngi thien tam v luon co Chua cung. Ngai a ban cho cac ong n can am khong con phai s hai hoi hop cach len lut, ma san sang ra gia cong trng e rao giang ve c Gie-su Na-da-ret, ang a c Thien Chua sai en, a b ong inh, chu chet tren thap gia. c Gie-su o a song lai ra khoi mo va len tri. Ngai chnh la Thien Chua. Cac ong a lam chng cho c Gie-su bang li rao giang, bang i song gng mau thanh thien va sau cung bang chnh mang song mnh. Kem theo nhng li giang day, Chua Thanh Than con cho cac ong lam nhieu dau la iem thieng ( Cv 2, 43 ) khien cho dan chung phai kinh ngac.

Chua Thanh Than a ban n soi sang giup cac ong nh lai va hieu ro hn nhng g c Gie-su a day trong thi gian Ngai con vi cac ong. Ngai con ban cho cac ong s khon ngoan ac biet bien cac ong, von la nhng ng phu t hoc, thanh nhng nha thuyet giang hung hon. Sau mot ngay giang day Thanh Phe-ro a em ve cho Chua khoang ba ngan ngi. Ho a sam hoi xin gia nhap ao Thanh Chua ( Cv 2,14 - 41 ).

Chua Thanh Than hoat ong trong cong oan tn hu lam cho i song ao c tro sinh nhieu hoa trai tot ep: Cac tn hu chuyen can nghe cac Tong o giang day, luon luon hiep thong vi nhau, sieng nang tham d le be banh va cau nguyen khong ngng. Tat ca cac tn hu hp nhat vi nhau va e moi s lam cua chung... hng theo nhu cau. Ho ong tam nhat tr, ngay ngay chuyen can en en th... Ho ca tung Chua va c toan dan thng men. Va Chua cho cong oan moi ngay co them nhng ngi c cu o ( Cv 42 - 47 ). Ca mot bau kh han hoan bao trum cong oan cac tn hu.

3. Chung ta phai lam the nao e on nhan n Chua Thanh Than ?

e co the on nhan n Chua Thanh Than, chung ta can phai cau nguyen vi Ngai. Chua Thanh Than luon hoat ong trong Giao Hoi cung nh trong tam hon moi ngi chung ta, nhng Ngai khong lam mot mnh, Ngai oi chung ta phai cong tac vi Ngai. S cong tac o bieu lo qua li cau nguyen: xin Chua en giup chung ta. o la ly do tai sao moi khi oc kinh hay khi s lam mot cong viec g, chung ta thng oc kinh Chua Thanh Than. Chua Thanh Than la ang Phu Tr luon ke can e thanh hoa, nang va uon nan chung ta, nhng chung ta thng hay lang quen Ngai hoac t hieu biet Ngai va lien he vi Ngai. Cau nguyen la viec ma cac Tong o va cong ong tn hu tien khi a lam, o la hi th, la sc song cua moi ngi chung ta.

Hay lang nghe tieng noi cua Chua Thanh Than qua Li Chua, li day bao cua cac v be tren, qua nhng bien co cuoc i va qua tieng noi cua lng tam. Nhng ieu quan trong hn na la e Chua Thanh Than hoat ong trong ta, khong ngan can Ngai. Nhng n hue cua Chua Thanh Than tuon o nh ma tren mat at, nhng ch nhng ai m long ra mi on nhan c ma thoi. Toi nguy hiem nhat, khong the tha th c la toi pham en Chua Thanh Than, toi co tnh phu nhan s that.

Trong cuoc song i thng, rat nhieu khi s that a b cha ap, be cong hoac khong c ton trong ung mc v li v danh hoac v nhng muc tieu en toi khac. Cung mot li noi hay s viec neu phat xuat t nhng bac quyen quy th se c ong ao quan chung on nhan hoan ho, nhng cung chnh li o, viec o c noi len hay thc hien bi nhng ngi dan bnh thng, thap co be mieng th b coi thng, chang may ai quan tam. Can phai can am ng ve pha s that, lam chng cho s that v s that la chnh Thien Chua.

Lay Chua Thanh Than la nguon Tnh Yeu, nguon Sc Manh va Sc Song cua chung con. Chung con cam ta Chua v biet bao hong an Chua a o xuong tren chung con. Xin cho chung con y thc nhieu hn na s hien dien cua Ngai trong Giao Hoi cung nh ni moi ngi chung con. Xin cho chung con yeu men Chua hn, cho chung con biet lang nghe va em ra thc hanh nhng g Chua day bao chung con. Amen.

P. a-mi-a-no INH NGOC THIEU

SUY NIEM 2:

AN HUE CHUA THANH THAN

Khi hai ngi quy men nhau, hay thng yeu nhau, e bieu lo tnh yeu ho se tang cho nhau nhng mon qua quy gia: mot canh hoa, mot tam thiep, mot mon qua... Mot tang pham hay mot an hue ma mot ngi em tang cho ngi khac la do long quang ai va nhan hau. Quang ai v ngi tang hoan toan t nguyen. Nhan hau v tnh thng c the hien qua tang pham.

S song, sc khoe, tai nang, bnh an, cua cai, con cai... la nhng an ban cua Thien Chua cho con ngi. An hue ln nhat, n trong ai nhat ma Thien Chua ban cho nhan loai la Chua Thanh Than.

Chua Thanh Than Hien Xuong la An Ban ln lao cho Giao Hoi va cho c Ma-ri-a.

1. An hue Chua Thanh Than cho Giao Hoi

c Ki-to la ngi au tien a quan niem tnh yeu mot cach v tha cha ai tng nghe thay: Khong co tnh yeu nao ln hn tnh yeu cua ngi hy sinh tnh mang mnh v ban hu ( Ga 15, 13 ). V yeu thng con ngi, Ngai a chu kho nan, a phuc sinh va trao ban s song mi cho nhan loai. o la s song than linh, la Chua Thanh Than.

Hom nay ay trong ngay Le Ngu Tuan, cac Tong o ang hop nhau cau nguyen trong nha Tiec Ly cung vi c Ma-ri-a. Chua Thanh Than a Hien Xuong di hnh li la au tren au moi ngi, ban tran ay sc song mi. Quyen nang Chua Thanh Than en tren Giao hoi vi sc lay ong va chuyen thong.

Sc lay ong v Chua Thanh Than a en nh the cuong phong thoi vang day ay nha. Ghe ban khong bay bong, tng mai nha van nam yen, nhng long ngi a c lay ong. Quyen nang Chua Thanh Than nh gio manh a lam bat tung cac o khoa, cac ca to ca nho cua ngoi nha cac Tong o ang an nau. Quyen nang Thanh Than tung ho ra khoi phao ai e vi hai ban tay khong va mot trai tim ay nhiet huyet ho i vao the gii rao giang Tin Mng c Gie-su Phuc Sinh.

c sc lay ong va ay la Thanh Than, cac Tong o cung len tieng cao rao nhng ky cong cua Thien Chua. Thanh Phe-ro, long ay Thanh Than, a hung hon thuyet giang ve Chua Gie-su Thng Kho va phuc sinh. Co 3.000 ngi xin c Ra Toi. Giao Hoi c khai sinh t o vao ngay Le Ngu Tuan. Thanh Than en, Giao Hoi khai sinh.

Tac ong cua Chua Thanh Than tren Giao Hoi that manh liet. Ch mot nhom Tong o nho be, s hai, co cum, hoang mang, luc nao cung ca ong then cai. The ma gi ay khi c tran ay Thanh Than ho a tr nen manh me phi thng, hien ngang, can trng lam chng va loan bao Tin Mng Phuc Sinh. Cac Ngai c trang b bang quyen nang Thanh Than e be gay sc manh cua s d, toi loi.

Du b e doa on vot, du gong cum tu toi, cac ngai van trung kien mot niem tin vao Chua. Cac Ngai a lay mau ao minh chng cho li rao giang. Du b an ap bach hai, Giao Hoi van ln manh khong ngng. Hai mi the ky qua, con thuyen Giao Hoi do ngi dan chai Ga-li-le cam lai van lt qua moi thang tram cua lch s vi muon van th thach giong to e luon i ti.

Vay th b quyet an tang trong o va ly do ton tai vnh cu cua Giao Hoi la g neu khong phai chnh la sc manh la quyen nang Chua Thanh Than.

Ngay nay, Giao Hoi van ch co mot sc manh ac biet, o la quyen nang Chua Thanh Than. Vi quyen nang nay Giao Hoi khong bao gi chu ong chat ca e an hng hay co thu. Nhng luon ra khoi thap nga e rao truyen Tin Mng, dan than vao cuoc song muon mat cua thi ai, ong hanh va thch ng vi nhan loai trong the gii ngay nay.

Cong ong Vatican II la mot Le Hien Xuong Mi cua Giao Hoi. Chua Thanh Than van luon thoi sinh kh mi va ban cho Giao Hoi nhng an hue ln lao. Me Te-re-xa Calcutta, Cha Thanh Pi-o, c Thanh Cha Gio-an Phao-lo II la nhng gng mat v ai a va ang lam bng len sc song tnh thng, hoa bnh cua Chua Thanh Than trong the gii suc soi v chien tranh va han thu nay.

2. An hue Thanh Than cho c Ma-ri-a

Ngay Le Ngu Tuan, c Ma-ri-a cung tran ay Thanh Than. Khi cac Tong o ra i rao giang tin mng th c Me lai rut vao ni thanh vang, thinh lang song an dau vi c Ki-to trong Thien Chua ( Col 3, 3 ). Chnh c Me a khai sang trong Giao Hoi n goi song i an dat va cau nguyen ben canh i song tong o hoat ong.

ieu o cho chung ta thay, trong Giao Hoi hoat ong cho du v NcTri cha phai la tat ca. Giao hoi con can en nhng tam hon cau nguyen e lanh nhan n Chua Thanh Than trc khi dan than vao s vu. Th Muc Vu nam 1999 cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam a xac nh: Ngi loan bao Tin mng phai la mot nha chiem niem trong hoat ong ( So 14 ). Giao Hoi can li cau nguyen cung nh can hoat ong cho cong cuoc Truyen Giao. c Me la nguyen mau cho i song cau nguyen nay. Thanh Te-re-xa Hai ong Gie-su suot i song trong Dong Kn, the ma Giao Hoi a at Ngai lam Bon Mang cac x Truyen Giao.

Le Ngu Tuan ket thuc chu ky Phung Vu mua Phuc sinh vi An Hue Chua Thanh Than ban cho Giao Hoi cau nguyen va hoat ong. Moi ngi tn hu c mi goi song hai chieu kch ay moi ngay e hoa trai Thanh Than la bac ai, hoan lac, bnh an, hien hoa, tiet o... c tro sinh trong tam hon va cuoc song chung ta ( Gl 5, 23 - 23 ).

Lm. Giu-se NGUYEN HU AN, Giao Phan Phan Thiet

SUY NIEM 3:

LE HIEN XUONG HOM QUA, HOM NAY VA MAI MAI

Trong bai oc mot ( Cv 2, 1 - 11 ) ngay Le Chua Thanh Than Hien Xuong, Lu-ca mo ta Thanh Than xuong tren cac Tong o va hieu qua cua n ay ni cac ong. Trnh thuat cua Lu-ca tuy ch e cap rat van tat ve thi gian va a iem a dien ra bien co ay nhng rat phong phu, suc tch ve noi dung: Khi en ngay le Ngu Tuan, moi ngi ang te tu mot ni, bong t tri phat ra mot tieng ong, nh tieng gio manh ua vao ay ca can nha, ni ho ang tu hop. Roi ho thay xuat hien nhng hnh li giong nh li la tan ra au xuong tng ngi mot ( c.1 - 3 )

Le Ngu Tuan trong dan Do-thai c c hanh nam mi ngay sau Le Vt Qua, bat nguon t s ta n ve mua mang gat hai c bang cach dang len Thien Chua nhng hoa trai au mua. Viec ngi Do-thai han hoan c hanh mua gat vat chat ay, qua s quan phong cua Thien Chua, a tr nen bieu tng cho mua gat tinh than ma cac Tong o bat au thu hoach trong ngay Le Chua Thanh Than Hien Xuong.

Gio va la la nhng yeu to tieu bieu i kem cac cuoc to mnh cua Thien Chua trong Cu c ( x. Xh 3, 2; 13, 21; Tv 104, 3 ). Gio va tieng ong han phai manh lam v nghe tieng ay, co nhieu ngi keo en ( c.6 ). Gio co sc lay ong, lam bat goc re. Chua Thanh Than a lay ong tam hon cac Tong o, lam troc goc tnh nhat am ru ru trong nha v s ngi Do-thai va cac co tat khac a tham can co e cua cac ong. La tng trng cho hoat ong cua Chua Thanh Than: soi sang long tr cac Tong o, giup cac ong thau hieu nhng li giang day cua c Gie-su, ung nh li c Gie-su a ha ban trong Ba Tiec Ly ( Ga 16, 4 - 14 ).

Bang cach ot la yeu men trong long cac ong, Chua Thanh Than xua tr s s hai va cung co cac Tong o tr nen manh me, dan d i rao giang, ra khoi nhng can nha ca ong then cai kn mt. Sau cung la con co sc thanh luyen: quyen nang cua Thien Chua co the got sach moi vet nh toi loi, lam cho tam hon ta c trang hn tuyet.

Le Hien Xuong khong phai la mot bien co rieng le, biet lap trong i song cua Hoi Thanh, mot bien co a qua va a het. c Thanh Cha Gio-an Phao-lo II khang nh: Chung toi co quyen, co nhiem vu va han hoan loan bao cung anh ch em rang Le Hien Xuong van con ang tiep dien. Chung ta hoan toan co ly do chnh ang e co the noi en gia tr trng ton cua Le Hien Xuong. Chung ta eu biet nam mi ngay sau Le Phuc Sinh, cac Tong o tu tap tai Lau Thng, ni a c hanh B Tch Thanh The lan au tien va cung chnh t ay cac Tong o a bc ra e gap ang Song Lai lan au tien, kham pha ni ban than quyen nang cua Chua Thanh Than xuong tren mnh, sc manh cua ang ma Chua a nhieu lan ha ban nh ket qua cua cuoc kho hnh tren Thap Gia; va c cung co nh the, cac Tong o bat au hanh ong, ngha la thi hanh s vu cua mnh ( ... ) Nh vay, Hoi Thanh Tong o c khai sinh. Nhng ngay hom nay - va lien tuc khong t oan cho en giay phut nay - en Thanh Phe-ro tai Ro-ma va moi en Th, moi Nguyen ng, moi ni cac mon e cua Chua tu hop, eu la s noi dai cua Lau Thng nguyen thuy ( Bai giang ngay 25.5.1980 cua c Gio-an Phao-lo II ).

Than Kh cac Tong o lnh nhan khong phai la than kh n hen nhng la Than Kh sc manh. Sc manh ay la sc manh cua Thien Chua. Sach Cong Vu Tong o cho thay Chua Thanh Than en ban cho cac Tong o sc manh, can am va long yeu men e hoan thanh s mang c Gie-su a giao.

Ngay hom nay, Chua Thanh Than cung xuong tren chung ta trong B Tch Ra Toi va B Tch Them Sc. Chua Thanh Than khong ch c ban cho ta trong mot khoang khac roi thoi, ma Ngi con theo ta trong suot cuoc hanh trnh dan bc theo sau c Gie-su cua ta. Chua Thanh Than ban cho ta sc manh e tham gia cong viec cua c Gie-su. Ngi la sc manh nang ta luc ta yeu uoi, dan dat ta luc ta nghi nan, an ui ta luc ta sau kho va bao tr, bao cha, phu tr cho ta trong suot cuoc hanh trnh c Tin, tien bc ve Nha Cha.

Hay bc i trong long men. Hay bc i trong Than Kh. Ta khong the tien bc ma khong co Chua Thanh Than.

AN QUANG TAM, Sai-gon

SUY NIEM 4:

CHUA THANH THAN, SC MANH NANG C TIN

Neu s kien Chua len tri ket thuc Phuc Am theo thanh Lu-ca, th chnh s kien nay lai m au sach Cong vu Tong o. Khong phai ngau nhien ma Lu-ca lam the. Trong quyen Phuc Am cua mnh, Lu-ca he m mot phan suy ngh khi ghi lai cau noi cua Chua Gie-su ngay trc luc Ngi len tri: Thay se gi cho cac con ieu ma Cha Thay a ha ( Lc 24, 49 ). Va trong Cong Vu Tong o, ieu ma Chua Cha a ha tr nen hieu lc: Chua Thanh Than ang hoat ong manh me trong the gii. Nh vay ieu quang trong oi vi thanh Lu-ca, co le khong phai ket thuc hay m au mot quyen sach. Tren het, ngai muon noi vi chung ta rang: Chua len tri ket thuc mot giai oan lch s ma trong o li ha cu o a c thc hien va m ra mot giai oan lch s mi, bao gom cac hoat ong cua Chua Thanh Than. Mot trong cac hoat ong o la nang c tin chung ta.

1. Ngi nang c Tin trong chnh y thc truyen giao ni moi ngi

ieu nay ro rang qua thai o cua cac Tong o. Thanh Gio-an ke lai: mot buoi chieu Chua nhat, cac Tong o tu hop va ong kn ca lai. ay hai t ong kn can c nhan manh. V cac ngai khong ong kn e tranh s on ao, khong ong kn e tam quyen i nhng lo toan i thng, khong ong kn v gap g Thien Chua. Nhng ong kn v s ngi Do-thai. Va bi s, nen du ong kn, cac thanh Tong o van trong tam trang roi bi.

Nhng khi Chua Thanh Than ng en, tam trang roi bi nay b pha v. Y thc truyen giao phat trien t con so khong, bong vt qua sc ngi be bong cua cac Tong o, va ty le thuan vi long can am phat xuat t mot c tin dung manh: Tin vao ang Phuc Sinh. T ay, chnh Thanh Than tac ong, lam cho cac ngai manh dan loan bao Li Chua, dam song, dam chet cho c tin dung mang ay.

Le nao, sau khi nhan ra thai o truyen giao cua cac thanh Tong o, chung ta lai tr ve vi cuoc song i thng ma khong co g thay oi ? Ngay t bay gi, ta hay sam cho mnh mot y thc truyen giao bang chnh trach nhiem hang ngay cua ta: o la trach nhiem cua mot linh muc, mot ngi buon ban, mot ngi day hoc, mot cong nhan, mot hoc sinh... Ta cung co the the hien tinh than truyen giao trong nhng viec lam het sc nho be nh: tha th cho mot ngi mat long ta, dat mot cu gia qua ng, chao hoi nhng ngi ta quen biet...

Neu ta co mot y thc truyen giao trong trach nhiem va trong nhng viec lam t ngay nay qua ngay khac nh the, khong nhng c tin khong b lung lac gia cac moi trng ta song, ma con vng manh va co sc thu hut na. Bi v Chua Thanh Than ang hoat ong ni ta, lam cho no tr thanh kh cu a cong viec truyen giao tham lang cua moi ngi at hieu qua.

2. Chua Thanh Than nang c tin trong nhng hoan canh kho khan cua i song

Ai ma khong t la mot lan tham tha noi au, noi bat hanh ? o co the la cai chet bat ng cua mot ngi than, mot cn bao benh, mot tnh yeu b phu bac... o cung co the la cai ngheo, cai dot, la a con cha ngoan, v chong thieu tin tng nhau... Trong hoan canh kho khan nh the, c tin b chun bc chang ?

V tnh ngi mong don, nen c tin can c toi luyen. Cac thanh Tong o cung tng c toi luyen nh the. c Gie-su, ngi ma Phe-ro ai dien anh em mnh tuyen xng la Con Thien Chua; ngi a tng hien dung trc mat Phe-ro, Gio-an, Gia-co-be; ngi a tng lam phep la nh ang co uy quyen trc mat cac ngai, bay gi ch la mot ngi b anh bai the tham. Trong hoan canh o niem hy vong cua cac Tong o nh mot tim en chc tat. c tin ang lun dan.

Khi Chua Thanh Than en, c tin cac Tong o tr nen manh me. Ngi khong ch nang cach nhat thi, nhng trong bat c hoan canh nao ma cac ngai gap phai nh: b chong oi, b s nhuc, b tu ay, nhat la b sat hai.

Ngay nay Chua Thanh Than van vi ta. Toi co kinh nghiem the nay: trong nhng hoan canh xem ra bi at nhat, toi lai c n nang nhieu nhat. Khi bien co ay qua roi, toi thng nhn lai, va rat nhieu lan phai t thot len: Oi tnh yeu nhiem mau !

Toi ong cam rat sau vi t tng cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam trong ban gop y cho tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc A Chau. T tng o la: Hoi Thanh tai A chau phai tr nen mot Giao Hoi khong quyen lc. Nhn vao Hoi Thanh Viet nam, toi thay rat ung! Nhng cung rat la lung, v mot Hoi Thanh nh the lai co sc song cang tran va c tin vng vang.

Cung the, chnh toi tan mat hoac nghe ke lai nhng canh i rat be tac, nhng niem tin yeu lai sang ngi. Co ai a tng chng kien canh mot co gai tre b benh ung th sap chet, an ui ngi me ang nt n cha ? o la mot giao ly vien. Thay toi en tham, co nh toi noi chuyen vi me co e xoa du noi au cua ba. Co ha, trc toa Chua, co se cau nguyen cho gia nh co, cho cha s, cho toi va cho lp giao ly ma co ang phu trach. Trong tnh canh o, toi ch con biet im lang on nhan bai hoc ve c tin ma co va giup toi nhan ra.

Bi au mot Giao Hoi con tre trung, con thieu thon nhieu mat nh Giao Hoi tai Viet Nam lai cang tran sc song ? Bi au ni mot co gai yeu mem lai an cha mot c tin can am en the ? Chnh Chua Thanh Than tao nen tat ca. ang Phu Tr ma Chua Gie-su ban ang am tham nang c tin cua Hoi Thanh, cua moi ngi. Ch can biet m long ra, ch can khiem ton mot t, va ng ly trong s cng coi, chung ta se kham pha ra sc manh cua Chua Thanh Than ang tac ong ni niem tin cua mnh. anh rang ai cung s oi au vi au kho, nhng au kho lai la phng the ren luyen c tin. Tin rang Chua Thanh Than se khong e chung ta chien au mot mnh, Ngi nang nh a tng nang cac thanh Tong o khi xa.

Li cua ang Phuc Sinh noi vi chung ta: Bnh an cho anh em. Xin Ngai ban n bnh an o cho chung ta, v n bnh an rat can cho nhng ngi song i truyen giao. n bnh an cung rat can cho nhng bien ong, nhng thang tram cua cuoc i. Xin dang tat ca len Chua Thanh Than, ang la sc manh nang c Tin chung ta.

NGUYEN MINH HUNG

TM HIEU:

OI IEU HOC HOI VE CHUA THANH THAN

Nghe en Chua Thanh Than, ngi viet t thay mnh, du hang ngay quen lam dau Thanh Gia va oc kinh Sang Danh, nhng lam luc cung khong hng en Ngoi Ba Thien Chua mot cach ay u nhiet tam, v the phai voi vang oc lai tai lieu hau tm hieu va hoc hoi ve Chua Thanh Than.

Nh giao huan cua Giao Hoi, viec hoc hoi giup cam nhan phan nao Thanh Than rat ke can vi con ngi nh nguon mach cuoc song hang ngay va canh tan bo mat the gian. Nh n Ngai phu tr, ngi viet manh dan ghi lai oi ieu cam nhan vi long khiem ton c mong chia se cung quy giao hu hau, nh la yeu men cua Thanh Linh, hiep thong cung toan the Dan Chua mng Le mot cach y thc, linh ong va hu hieu ( PV 11 ).

Bai viet xin tom lc hoc hoi ve Chua Thanh Than da vao nguon goc va y ngha ngay Le cung nh giao ly cua Giao Hoi va giao huan cua Cong ong Vatican II.

NGUON GOC VA Y NGHA

Nam mi ngay sau le Phuc Sinh, Giao Hoi mng Le Hien Xuong, hay Le Ngu Tuan bao gom trong y ngha cua t Pentecost ( Anh ) hoac Pentecote ( Phap ) do goc Hy-lap cua t pentekoste co ngha ngay th nam mi. Le Ngu Tuan tng t cach goi Le Cac Tuan trong Do-thai giao ( Xh 34, 22; nl 16, 10 ). Theo dien giai Thanh Kinh cua nha bien khao F.G. Holweck, khi Thanh Phao-lo cho giao oan Co-rin-to biet se lai E-phe-so cho en Le Ngu Tuan ( 1 Cr 16, 8 ), ngi muon noi en ngay Le Cac Tuan cua ngi Do-thai.

Xet theo Phung Vu, vao the ky th nhat, trong Ki-to giao, Le Hien Xuong goi la Chua Nhat Trang - Whitsunday, v ngay o cac ngi d tong cha c thanh tay vao dp Le Thanh Thuy, Vong Phuc Sinh va qua, eu c mac y phuc trang va chu Phep Ra Toi vao Th Bay Le Vong Hien Xuong, vi nghi thc tng t Th Bay Le Vong Phuc Sinh.

Ro-ma xa, Le c Chua Thanh Than Hien Xuong goi la Chua nhat o - Pascha rossa - v le phuc ngay Le mau o tng trng la yeu men cua Chua Thanh Than, hoac mau o cua nhng li nh the la xuat hien va rai rac au tren tng mon e khi Chua Thanh Than ng en ( CV 2, 3 ). Con ao Xi-xi-ly ( Sicily ), Le Hien Xuong goi la Pascha rosatum ( rosa la bong hong ) v tai mot so thanh ng Y, giao hu co thoi quen trang hoang tran nha th bang nhng la cay bong hng tng trng hnh li, nhac lai phep la vao ngay le Ngu Tuan, cac mon e thay xuat hien nhng hnh li giong nh li la. Phap, trong buoi le co ni ngi ta thoi ken trom-pet vi am ieu ao ao, bat chc tieng gio manh ua vao ay ca can nha ( Cv 2, 2 ).

Tom lai, qua nghi le, Giao Hoi muon nh cac dau ch ben ngoai giup cho Phung Vu them phan linh ong ( Catholic Encyclopedia, Pentecost 1, 2 )

GIAO LY CUA GIAO HOI

Ngi viet ch xin gon gang mot vai ieu v a so giao hu a biet le ao ve cac B Tch.

Theo Giao Ly, hai hieu qua chnh cua phep Ra Toi la ra sach cac toi loi va ban n thanh, sinh ra trong s song mi, c tr nen en th Chua Thanh Than ( GL 1279 ). Trong khi Phep Them Sc hoan tat an sung cua Phep Ra Toi, ban Chua Thanh Than, lam cho chung ta ben re sau vao hong an lam con Thien Chua, sap nhap mat thiet hn vao Than The Chua Ki-to, lien lac them chat che vi Hoi Thanh, ban sc manh nh ngi lnh chien cua c Ki-to, e lam chng c tin bang li noi va viec lam, va in mot dau an thieng lieng vao linh hon ngi Ki-to hu ( GL 1316 - 17).

Ngoai ra, khi noi ve Chua Thanh Than, ngi giao hu hay nh en nhng bieu tng giup chung ta gap g mat thiet vi Thanh Than trong cuoc song hang ngay, nh:

Nc la dau hieu s sinh ra mi, nh li Thanh Phao-lo noi ve ngi Ki-to hu c ra trong mot Than Kh duy nhat; c uong mot Than Kh duy nhat ( 1 Cr 12, 13 );

S xc dau lam cho ngi Ki-to hu tr nen mot Ki-to mi nh c Ki-to - Christus la ang c xc dau bi Thanh Than ( GL 695 );

La tng trng nang lc bien oi cua cac hanh vi Thanh Than, nh Sach Huan ca noi ve tien tri E-li-a ng len nh mot ngon la va li noi ong boc chay nh bo uoc ( Hc 48, 1 )

Ang may va anh sang mac khai Thien Chua hang song va cu o, vi s sieu viet cua vinh quang Ngai, nh Thanh Than xuong trong ang may che phu Chua Gie-su ( Lc 1, 35 ).

Dau an bieu tng Thien Chua a ong an tren Chua Ki-to va tren chung ta ( Ga 6, 27 ).

Ban tay, nh Chua Gie-su at tay tren benh nhan e cha lanh ( Lc 21, 27 ); gi tay chuc lanh cho tre em ( Mc 6, 5 ). Cac Tong o nhan danh c Gie-su, at tay ban Thanh Than.

Ngon tay, nh trong kinh hat Veni Creator, keu cau Chua Thanh Than nh ngon tay cua ban tay mat cua Chua Cha digitus paternae dexterae.

Chim bo cau, trong Cu c la hnh anh trong cuoi tran hong thuy, chim bo cau tr ve mo ngam mot canh o-liu ( St 8, 8 12 ), va trong Tan c, khi Chua Gie-su chu Phep Ra xong va bc len khoi nc, Chua Thanh Than, di hnh chim bo cau, au xuong tren Ngai ( Mt 3, 16 ).

Le Hien Xuong cung la dp giup ngi tn hu cau xin c tham nhuan Bay n Chua Thanh Than: n khon ngoan, thong hieu, lo lieu, sc manh, suy biet, ao c va kinh s Chua, nh li tien tri I-sa-i-a loan bao trong Cu c:

Tren ngai Than Kh Ya-ve se au xuong,

Than kh khon ngoan va tr tue,

Than kh mu lc va anh dung,

Than kh hieu biet va hng thu trong s knh s Gia-ve ( Is 11, 2 - 3 ).

Hong an Thanh Linh tro sinh 12 Hoa Qua Nhan c: Bac ai, vui ve, bnh an, nhan nai, nhan t, hien lanh, hoa nha, net na, trung thanh, kien tr, tiet o va trong sach.

Xin Ngai hay en ay long chung con va oi mi chung con nen giong hnh anh Chua !

DI ANH SANG CONG ONG VATICAN II

Thanh Kinh la kho tang phong phu giup hoc hoi ve Chua Thanh Than. Trong Mua Phuc Sinh, quy giao hu a nghe sach Cong Vu Tong o ke ve tac ong cua Thanh Linh oi vi cac mon e cua Chua Gie-su va oi vi cong oan Dan Chua trong Giao Hoi tien khi. Thay v ghi lai mot so trch dan, ngi viet gi y ve mot so oan Thanh Kinh tieu bieu e quy giao hu nao muon tm hieu them se co the tm oc chnh ban Li Chua.

V du: Tin Mng theo Thanh Mat-theu ( Mt 1, 18, 20; 28, 19 ), Lu-ca ( Lc 1, 35 ), Mac-co ( Mc 3, 22 - 30 ), Gio-an ( Ga 14, 16 - 17, 23, 26; 15, 26; 16, 7, 13 - 17; 20, 22 - 23 ), th Thanh Phao-lo ( Dt 5, 5; 8, 9, 14 - 16; 1 Cr 2, 10 - 11; 12, 3 - 11; 13, 13; 6, 11 ); noi ve Mau Nhiem Nhap The cua Chua Gie-su, bi quyen nang Chua Thanh Than, xuong the lam ngi; Chua Gie-su ket hp vi Thanh Linh lam vinh danh Thien Chua Cha trong cuoc i tran the, va trc khi ve tri, ngai ban Than Kh dan ti s that toan ven.

Mot t v du t sach Cong Vu Tong o ( Cv 2, 1 - 11; 5, 3 - 4; 6, 3 - 5; 8, 29; 10, 44 - 47 ) noi ve Thanh Than oi mi cac Tong o va i song cua Dan Chua t Giao Hoi s khai.

Hoc hoi ve Chua Thanh Than con c them sau sac nh giao huan cua Cong ong Vatican II ( 1962 - 1965 ) v theo xac tn cua v Giao Hoang a m Cong ong, Chan Phuc Gio-an 23, Cong ong Vatican II la y muon va cong viec cua Chua Thanh Than va, di s hng dan cua Ngai, chung toi - toan the hoi ngh - quyet tm cach canh tan chnh mnh e cang ngay cang nen trung thanh hn vi Phuc Am cua c Ki-to.

Qua bon hien che ( Phung Vu, Giao Hoi, Mac Khai va Muc Vu ), cung nh cac van kien khac, Cong ong giup ngi tn hu hieu biet ve nguon goc Chua Thanh Than, ve danh hieu va vai tro cua Ngai; ve mac khai va an hue cua Thanh Than; ve tac ong cua Thanh Than trong Phung Vu va trong mau nhiem c Ma-ri-a, Me Thien Chua, Me cua Giao Hoi. Sau ay la mot vai v du ve giao huan cua Cong ong ve tng quan mat thiet Chua Thanh Than va Giao Hoi, cung nh Thanh Than va con ngi:

Chua Thanh Than c sai en trong ngay Le Ngu Tuan e thanh hoa Giao Hoi mai mai va, nh the, nhng ai tin se c ti cung Chua Cha qua Chua Ki-to trong Giao Hoi duy nhat. Chua Thanh Than ng trong Giao Hoi va trong tam hon cac tn hu nh ng gia en th... Ngai xay dng va dan dat Giao Hoi bang nhieu an hue khac nhau theo pham trat va oan sung, trang b Giao Hoi bang hoa qua cua Ngai ( Ep 4, 11 - 12; 1 Cr 12, 4 ). Ngai lam ti tre va khong ngng canh tan Giao Hoi. ( Hien Che Giao Hoi - GH, 4 )

oi vi con ngi, Chua Gie-su a xin Thanh Than hay en e dan dat con ngi thien tam en s vien man cua chan ly ( Mac Khai - MK, 20 ). Suy niem ve Chua Thanh Than, ngi tn hu hanh dien la ngi Cong Giao v Thien Chua a cho thong d vao Thanh Than Ngi, chnh ang duy nhat hien hu ni au la c Gie-su, cung nh trong cac chi the, lam song ong, lien ket va thuc giuc toan than, ta ho tac ong cua linh hon hoan thanh ni than xac con ngi ( Hien Che Giao Hoi, 7 ).

Nh the, ngay khi con song i nay, chung ta a nhan c nhng hoa trai au mua cua Thanh Than ( Dt 8, 25 ), va nh Thanh Than lam bao chng cho quyen tha t ( Ep 1, 14 ), toan the con ngi c canh tan t noi tam cho ti khi than xac c cu roi ( Dt 8, 23 ) ( Hien Che Muc Vu, MV 22 ).

c g, nhan Le c Chua Thanh Than Hien Xuong, mot vai cam nhan khiem ton t hoc hoi nay se gop phan giup ngi tn hu gan bo vi Thanh Than, e quan tam hn trong viec tiep nhan Li Chua, sieng nang tm hieu Thanh Kinh va giao huan cua Cong ong Vatican II. Ngoai ra, nhng ai muon ao sau chi tiet ve Thanh Than hoc, xin gi y co the dung Muc Luc Phan Tch chu e Cong ong ( cua Giao Hoang Hoc Vien Pi-o 10, tr. 1297 - 1300 ) e oi chieu vao cac van kien cua Cong ong va Thanh Kinh, hau giup canh tan s song ao theo tinh than Tan Phuc Am hoa.

Ky s TRAN VAN TR, Hoa Ky 5.2002

CHUA THANH THAN VA BIEN CO HIEN XUONG

AY LA AU ?

Chung ta ri khoi b ho, ni tng xay ra mot me li ky dieu va c Ki-to trao cho Tong o Phe-ro s mang chu chan. Chung ta tr ve lai Gie-ru-sa-lem. Mat khac, qua la thu v neu ta xem lai cac boi canh, t au cuon sach nay, c at tai Gie-ru-sa-lem. Khong ch la muon xem lai thoi, nhng con e nhan ra tam quan trong cua Gie-ru-sa-lem trong cuoc song cua c Gie-su. Chung ta luon luon hnh dung c Gie-su nh la mot ngi rao giang ray ay mai o tren cac vung nong thon, the nhng hnh anh ay la sai hoan toan .

NAM MI NGAY SAU...

Ngay Le Ngu Tuan hien nay van con la mot trong nhng ngay le ln cua ngi Do-thai. Le nay c c hanh nam mi ngay ( ngha Hy Lap cua ch Pentecote ) sau Phuc Sinh. Neu khong qua chi li ve con so, th 50 tng ng vi mot tuan cac tuan ( 7 lan 7 ): mot s vien man cong vi so 1.

Nh moi le Do-thai khac, le Ngu Tuan bat nguon t nhng le hoi nong thon ngoai giao. Trong vong luan chuyen cac mua Can ong, le Vt Qua ri vao thi ky cu e va thu hoach au mua: do o co le hien te chien con va dang banh khong men. Le Ngu Tuan tng ng vi mua gat. Nhng vao thi Chua Gie-su, th le Ngu Tuan a mang mot y ngha hoan toan ton giao t nhieu the ky roi, va y ngha o c gan lien vi lch s dan Giao c. Le Ngu Tuan c c hanh e mng viec Chua ban Le Luat tai nui Xi-nai, mot thi gian ngan sau khi ri khoi Ai-cap, mot bien co c tng niem bang ai Le Vt Qua.

LE VT QUA VA LE NGU TUAN

Tng quan gia le Vt Qua va le Ngu Tuan Do-thai giup ta hieu ro le Vt Qua va Le Ngu Tuan Ki-to giao. Trong em Vt Qua, dan Do-thai ra khoi Ai-cap, nhng gia nh ho khong nhan c Le Luat, th ho han ch la mot am ngi lang thang tren sa mac: ho a thoat khoi canh no le, nhng lai i vao trong mot ni bap benh va khong phng hng.

Cung vay, vi cuoc Vt Qua cua mnh, c Gie-su a chien thang cai chet va toi loi. Cac Tong o cam nhan niem vui, nhng se con lai g neu bien co Phuc Sinh khong c noi dai trong hnh hai cua cac Mon e ? S noi dai nay c ban cho qua viec phai Thanh Than en, nh Chua Gie-su a ha.

T LE NGU TUAN NAY EN LE NGU TUAN KIA

Chung ta han se b cam do xem mac khai qua Le Luat Xi-nai la oi lap vi viec sai phai Thanh Than xuong tren cac Tong o va Mon e. Mot mat la Le Luat, hoan toan ben ngoai, ch trao cho dan t-ra-en; mat kia, Thanh Than mang chieu kch hoan vu.

Khong nen xem thng Le Luat: Thanh Phao-lo bao rang le luat la tot lanh va thanh thien ( Rm 7, 12 - 16 ). t-ra-en khong lanh nhan Le Luat cho rieng mnh. Thien Chua a mac khai cho ho con ng s song e roi ho lam chng ve con ng ay cho moi dan toc. Vao thi Chua Gie-su, cac truyen thong Do-thai noi rang moi dan toc eu co mat tai Xi-nai: Moi dan a c nghe Le Luat; nhng moi dan toc eu t choi, ch tr co mot dan duy nhat: t-ra-en a nhan lanh va Le Luat c trao ban cho ho.

Trai lai, can phai lu y rang le Ngu Tuan Ki-to giao xay ra tai Gie-ru-sa-lem, du cho lenh sai i rao giang khap hoan vu a c Chua Gie-su truyen Ga-li-le-a, ni gap g gia dan t-ra-en truyen thong vi lng dan, ni ma Chua a thc thi mot phan kha ln s vu cua mnh.

Nhng ngi tha hng bien co nay la ngi Do-thai, cac Tong o va Mon e. Ngi Do-thai thoat au la nhng khan gia rat ngac nhien, roi tr thanh nhng thnh gia au tien khi Phe-ro rao giang, va cung ngay hom o, ho on nhan Phep Ra. S d ho noi nhieu ngon ng khac nhau, ay la v ho len Gie-ru-sa-lem e hanh hng trong ngay le, va v trong cac x s cua ho, tieng Hp-ri khong phai la ngon ng hang ngay. Tnh chat hoan vu cua viec rao giang Tin Mng phat trien tng bc mot.

Bay gi chung ta a biet c nhng ngi lanh nhan: mot hat nhan gom cac Mon e c Gie-su, trong so o co cac Tong o, tat ca eu la ngi Do-thai, qui tu tai Gie-ru-sa-lem nh nhng ngi ong ao vi mnh, e mng le. Nhng ho lanh nhan n g ? Phai chang ch la mot sc manh, mot anh sang, hay hn the na: s hien dien cua mot ngoi v ? Chua Thanh Than la ang xay dng Giao Hoi, la Than Kh ma ta nhan lanh tran ay qua B Tch Them Sc. Tuy nhien ta can phai co mot t tng chnh xac hn ve ngoi v cua Thanh Than.

CHUA THANH THAN LA AI ?

Chua Thanh Than la mot ang. e i xa hn, ta se da tren tn ieu. Ban tuyen tn cua cac Tong o that ngan gon iem nay, ch ven ven: Toi tin Chua Thanh Than. Nhng tiep o ke ra 5 tn ieu ma ta xem la thien ch ma Chua Thanh Than em en cho nhan loai:

                    Giao Hoi Cong Giao

                    Cac Thanh thong cong

                    Phep Tha Toi

                    Xac loai ngi song lai

                    S Song i i

Qua danh sach nay, ban tuyen tn cho thay mot vai iem noi bat trong hanh ong cua Chua Thanh Than: Ngi hiep nhat, thanh hoa, ban s song vien man. Rieng ve Than Kh, th ban Tuyen Tn cua cac Tong o ch neu ung danh cua Ngi: Ngi la Chua Thanh Than. That vay, noi en Chua Thanh Than la noi en mot ang ch khong phai xac nh rang Thien Chua la Kh, ngha la thieng lieng, nh cau tra li ma ai cung biet trong sach Giao Ly: Thien Chua la ang thieng lieng

Cau noi ay rat nguy hiem, v cac thien than cung thieng lieng.

Tin Mng va Thanh Phao-lo noi hi khac:

   Thien Chua la Than Kh ( Ga 4, 24 )

   Chua la Than Kh, va ni nao Than Kh Chua hien dien th ni o co t do ( 2 Cr 3, 17 )

Than Kh, khong pha tap vi bat c g khac, chnh la ac trng cua Thien Chua. Nhng nh the cha u e noi ve Chua Thanh Than nh la mot ngoi v. Chua Gie-su noi rong hn khi Ngi yeu cau cac tong o ra toi nhan danh Chua Cha va Chua Con va Chua Thanh Than hay khi Chua Thanh Than to mnh qua chim bo cau luc Chua Gie-su chu phep ra. Chua Thanh Than la mot ang, bi v Ngi co mot ieu rat ca biet cua mot ngoi v ay la cai Ten. Chung ta nh lai la viec mac khai Ten cua Chua quan trong en the nao oi vi Mo-se. Le luat day phai ton, phai ton knh Danh Thien Chua va Kinh Lay Cha xin cho Danh Cha ca sang.

Ngoi v cua Chua Thanh Than cung c khang nh qua li Kinh Tin Knh: Toi tin Chua Thanh Than. Trong ngon ng Kinh Thanh, loai ngi c mi goi ch tin vao Thien Chua ma thoi. Mat khac, moi ngi co the co nhng niem xac tn va nguyen tac cua mnh. Nhng toi khong at niem tin vao s T Do hay Ly Tr: ay la ton th ngau tng, ieu ma Le Luat len an.

Nhng the ky va qua cho thay rang viec ton th nhng gia tr tot ep nh phi ngoi v, a co the tr nen au n nh the nao oi vi con ngi, neu nhng gia tr ay c em thay cho ang Tuyet oi. Con ngi trong Kinh Thanh ch tin Thien Chua ma thoi.

S d Chua Ki-to e ngh ta tin Chua Thanh Than, ay la v Chua Thanh Than ung la mot ang, du cho ten cua Ngi - Thanh Than - t noi ro ngoi v cho bang ten cua Chua Cha hay Chua Con.

Mot dau ch khac cua tnh chat ngoi v cua Thanh Than, ay la chung ta c keu goi cau nguyen vi Ngi. Li cau nguyen ch co the dang len mot ang. Chnh v the ma cau nguyen la mot hanh vi ac thu cua c Tin: viec cau nguyen at toi oi dien vi Thien Chua, trong mot cuoc oi thoai khong buoc phai the hien bang li noi hay cam xuc th mi tr thanh mot trao oi that s.

Trong ton giao, khong phai ton giao nao cung nhan manh nh ao mac khai qua Kinh Thanh ve s hien hu cua mot Thien Chua co ngoi v. Tai Hy-lap va Ba-bi-lon, cac than linh rat ra ve ngi ta. Ho thc s giong chung ta nh nhng anh ch em. Ho co nhng tat xau nh chung ta, nhng mc o ln hn cho va tam vi cac than linh. Nhng cac than linh mang hnh dang con ngi, qua pham phu, khong lam man nguyen nhng ke mong tm kiem Chua vi mot yeu cau cao: o la phai vt len tren hang loat cac nhan vat hang hai ay. Co ton tai chang mot nguyen ly tien quyet, vo bien, thng hang, phi ngoi v ? ay la khuynh hng cua cac ton giao ong Phng hay cua nen triet hoc Hy-lap trong cai cot loi nhat.

Chung ta hay noi ve than linh, hn la noi ve Thien Chua. Noi ve cac y niem ay mot cach trung tnh, hn la co phai tnh, v phai tnh co ve con ngi qua. Ngay ca trong cac at nc Ki-to giao lau i, cai nao trang nay cung kha pho bien. Ngi ta de dang noi: Han phai co mot cai g o ben tren chung ta. Mot cai g o: mot sc manh mu quang, co the la nguy hiem, nhng chac chan la vo cam vo tnh.

Trai lai, oi vi ao mac khai qua Kinh Thanh, con ngi giong Thien Chua iem ho la mot v. Nhan v khong phai la mot gii han hay mot bat toan. oi vi con ngi, lam mot nhan v, co ngha la co kha nang m long ra oi vi ngi khac ma khong bien mat, hiep lam mot vi ngi khac va nh the mnh lai cang la mnh hn. Trong cong trnh sang tao cua Thien Chua, ien hnh hoan hao nhat la hon nhan: khong con la hai, ma ch la mot than xac, va ong thi moi ngi lai thc s la chnh mnh hn khi ho mot mnh. Chnh nh cai nhn va tnh yeu cua ngi kia ma moi ngi biet ro mnh hn.

Can phai than trong khi t bnh dien con ngi nang len bnh dien Thien Chua. Tuy nhien, chan tnh cua chung ta co the giup mnh kham pha ra chan tnh cua Thien Chua. Trong Thien Chua, s hiep nhat la tuyet oi. Chung ta khong noi g sai lech so vi Cu c. v: Nay t-ra-en, hay nghe ay, c Chua, Thien Chua cac ngi la mot c Chua Duy Nhat. ( nl 6, 4 ); cung nh khi ta tuyen xng qua Kinh Tin Knh: Toi tin mot Thien Chua.

Trong s hiep nhat tuyet oi, tng quan gia Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than that hoan hao. Khong the co ngoi v nay ma khong co ngoi v kia: Khong the nao ngh en Cha ma khong co Con, hay ngh en Con ma khong co Cha. Khong the nao ngh en Than Kh tach biet Cha va Con. Chua Gie-su la Li cua Thien Chua: Ngi khong the tach ri khoi Thien Chua, ang phan day trong Ngi. ang tiep tuc cong trnh cua Chua Ki-to, la Chua Thanh Than, khong the nao tach ri khoi Thien Chua, ang thc hien moi cong cuoc thanh hoa, qua Ngi ( Li Nguyen Thanh The so 4, Sach Le Ro-ma ). Tiep tuc khong co ngha la thay the; qua Chua Thanh Than, Chua Ki-to ang hoat ong ngay hom nay, v Ngi ang song.

Mau nhiem Ba Ngoi khong phai la mot bai toan o hay mot thach thc oi vi lng tri. ay la nguon chan ly cho cuoc i cua moi chung ta: tr nen chnh mnh nh tnh yeu cua ngi kia.

Ban Tuyen Tn cua cac Tong o neu rat van tat ve Chua Thanh Than va tiep theo la nhng hoat ong cua Ngi. Trong ban Tuyen Tn Cong ong Nicee-Constantinople, chung ta tuyen xng:

Toi tin c Chua Thanh Than, la Chua ban s song.

Ngi bi c Chua Cha va c Chua Con ma ra.

Ngi cung c phung th va ton vinh vi c Chua Cha va c Chua Con.

Ngi a dung cac tien tri ma phan day.

Tai Cong ong Nicee nam 325, Giao Hoi khang nh c Tin vao Chua Ki-to la Con Duy Nhat, hiep lam mot cung c Chua Cha, e oi lai vi nhng ngi ch muon xem c Ki-to la mot ban than ( na than na ngi ) hay ch la mot sieu nhan. Va luc nao cung vay, van e Chua Thanh Than luon c neu len. Ngi co ang c tuyen xng la Thien Chua, ong hang vi Chua Cha va Chua Con khong ? Sau ay la luan c cua cac ngh phu ( giam muc ) tai Cong ong Constantinople nam 381:

        Chua Thanh Than ban cho chung ta S Song.

        S Song ma Ngi ban cho chung ta khong ch la tran gian. Ngi bien chung ta thanh con cai Thien Chua, qua phep ra bang nc va Than Kh ( Ga 3, 5 );

        Ngi khong the nao lam c nh the, gia nh Ngi khong phai chnh la Thien Chua.

Bi v Ngi la Thien Chua that, nen Thanh Than xng ang c tuyen xng la Chua nh c Ki-to. Ngi cung c phung th va ton vinh nh Chua Cha va Chua Con. ( Xin lu y la cung ch khong phai la cung nh ngi Viet Nam chung ta quen mieng oc bay lau nay ).

Trong tng quan vi Chua Cha va Chua Con, lam sao nh v Chua Thanh Than ? Van ban tien khi ch noi rang Ngi xuat phat t Chua Cha: v ngay tieng Cha a co ngha la nguon xuat phat. Ki-to giao Phng ong chon cach noi rang Chua Thanh Than xuat phat t Chua Cha, qua Chua Con. Ki-to giao Phng Tay chon cach noi rang Chua Thanh Than xuat phat t Chua Cha va Chua Con ( filioque ). Ca hai cach noi eu chnh ang. c Giao Hoang Gio-an Phao-lo II a cong bo nh the.

Viec tranh luan ve Filioque a tr thanh nguon goc chnh cua s bat hoa gia Ki-to giao Phng ong va Phng Tay. ay khong phai la ieu khong ang ke, v hai cach noi ay phan anh hai cach tiep can khac nhau ve mau nhiem Thien Chua. Nhng ieu quan trong oi vi Niem Tin Cong Giao, ay la Chua Cha va Chua Con khong the tach biet nhau. Hai ang khong tach ri nhau trong Cong Trnh Cu o. Hai ang khong bao gi tach ri nau trong chan tnh vnh cu cua mnh. Trong Thien Chua, khong ang nao hanh ong mot mnh.

Hoat ong cua Than Kh la chuan b cho ang Cu The en: chnh Ngi a tng len tieng qua cac Ngon S va, cuoi cung, toan bo Cu c la Ngon S cho c Ki-to. Ta nen xac nh lai chan ly nay cua c Tin mnh: Cu c c Thien Chua linh hng, cung nh Tan c. Chung ta de co khuynh hng xem Cu c ch la nhng tien e xa xoi.

Khi thi gian a man, chnh bi Chua Thanh Than ma Ngoi Li tr thanh xac tht trong long c Ma-ri-a: iem nay c ghi ca trong ban Tuyen Tn cac Tong o lan trong ban Tuyen Tn Nicee-Constantinople.

Cac B Tch la mot trong cac cach thc ma mau nhiem Nhap The tiep tuc dien ra ngay hom nay: nh vay, Chua Thanh Than chac chan khong vang mat trong cac phep B Tch.

Chua Thanh Than khong ch la mot pham chat cua Thien Chua. Khi c Gie-su noi vi ngi phu n Sa-ma-ri-a: Thien Chua la Than Kh, Ngi noi len s khac biet triet e gia Thien Chua va tran gian tho tao. Nhng khi Ngi loan bao Chua Thanh Than en, th Ngi noi ve mot ngoi v Thien Chua. Chnh v the ma Ngi goi la ang Bau Cha. oi vi mot ngi bnh dan, thuat ng nay khong ro rang lam: ay la ch dung e dch ch Hy-lap Paracletos, co ngha la ang giup , bao tr, tr giup. Ngi la ang bien ho, luat s, ang yen ui, bao cha, hoac bau cha...: tat ca nhng vai tro o la vai tro cua mot ngoi v.

Trong Phuc Am Thanh Gio-an, Chua Gie-su noi ve Thanh Than c Chua Cha va Chua Con phai en vi ten goi la mot ang Bau Cha khac ( Ga 14, 16 ). Ngi at Thanh Than ngang hang vi Ngi. Chua Gie-su la mot ang, ban khong he nghi ng ieu nay. Thanh Than tiep tuc cong viec cua Ngi cung la mot ang: ban cung ng nghi ng ieu ay.

Ban co the keu cau Ngi en giup ban ma khong can phai them that mot tnh chat than ky nao vao tac ong cua Chua Thanh Than. ac biet, ban co the cau nguyen vi Ngi.

Je sais en qui je crois, HY Jacques Perrier Gs. TRAN DUY NHIEN dch 5.2002

CHNG T:

NGI THAY GIAO DA EN

Nam 1917, tai mot xom ngheo bang Mississipi Hoa Ky, mot toan ngi da trang qua khch a bua vay bat troi mot thanh nien da en v nghi ng anh ang dien thuyet keu goi ong bao anh noi loan chong lai ho. Anh ta ten la Lawrence. Anh b loi en mot goc cay, trong day thong long vao co, di chan xep mot ong cui to. am ong ra lenh cho anh c noi nhng li cuoi cung trc khi chet...

Lawrence tham cau nguyen vi Chua Thanh Than, roi sau o hien ngang len tieng lap lai tat ca nhng g anh a dien thuyet trc o cho ngi da en. Anh bat au bang cach phac hoa canh song cua hai dan toc anh em da en va da trang trong s tng tr oan ket. Anh ngo y se to chc mot ngoi trng e day cho ong bao anh e ho xng ang song ben canh ngi da trang. T o, hai ben se de dang hieu biet va giup nhau. Anh neu ten mot so ngi da trang co uy tn trong vung a ha tai tr cho anh. Anh con kheo leo noi vai cau duyen dang lam cho am ong bat ci. Cuoi cung, anh khang nh: anh au tranh vi s dot nat mu ch va chong lai s ngheo nan lac hau, ch khong he co ac y vi ai ca.

Anh va dt li, am ong mi ay con oi giet anh, gi ay lai ho reo hoan ho anh nhiet liet, ua nhau en thao giay thong long va cong kenh anh len. Lai co ngi ng ra keu goi moi ngi hay giup anh. The la ngi ta co bao nhieu tien eu moc ra, nem nh ma xuong di chan anh da en ngheo xac x nhng giau thien ch va hao tam...

Sinh ra mien Bac Hoa Ky, Lawrence la con mot bac th ht toc, c gia nh danh dum nuoi an hoc en het bac ai hoc. Ra i, anh co the tm c viec ngay va co mot i song sung tuc ni que nha, the nhng, canh c cc lam lu cua nhng ong bao da en a thoi thuc anh bo tat ca e lu lac xuong mien Nam xin mot chan thay giao lang cho ngi da en. Chnh ay, anh hieu c nguyen nhan moi khon cung ngi da en phai ganh chu la cho: a dot nat mu ch ma lai con me tn d oan, va trang tay, khong biet mot th nghe nao, t o ho lai cang b ngi da trang khinh b ay oa. Ban ngay, Lawrence vat va day hoc, toi en, anh t hoc them nghe trong trot, chuan b cho c m se truyen nghe lai cho ong bao.

Mua xuan nam 1909, va tron 24 tuoi, Lawrence khan goi tm ti khu xom Braston co ong ngi da en, d nh chon ni ay e m trng. Anh i tm nhng ngi trai chu da trang e xin phep m trng day nghe trong trot cho ngi da en. Ho cha may tin tng vao lap luan cua anh, nhng ho cung khong co y ngan can lam g. Sau o, anh lai i van ong nhng ngi da en chu gom gop moi ngi mot chut e co the dng trng. Ho vui mng hy vong lam, nhng v ni ay va mi b mat mua do nan con trung tan pha, ho lai qua ngheo nen chang gop c g ang ke. Nhng Lawrence nhat quyet khong chu bo tay...

Mot hom, anh cam theo cuon Kinh Thanh, tm ra ven rng thanh vang ngoi mot mnh di bong mot cay co thu. ang mai me suy t cau nguyen, anh cht bat gap mot em be da en ang rut re nhn anh t xa. Anh goi: Nao em be, lai ay chi vi anh i ! a be tien lai, no thay anh co cuon sach ep th mn va cung bat chc cam len oc cham chu ra ve biet ch. Lawrence ph ci khi thay em cam ngc au cuon sach, anh vo vai em hoi: Chac em thch oc sach lam phai khong ? Vay th ngay mai em hay tr lai ay, anh se bat au day cho em biet doc biet viet nhe !

Hom sau tr lai goc cay, Lawrence a thay em be co mat cung vi hai a na. The la ngoi trng a khai giang ngay di tan cay ven rng vi 3 tro nho au tien, hieu trng kiem thay giao duy nhat chnh la Lawrence, va giao an la cuon Kinh Thanh ! Anh chon bai giang va tap oc au tien la mot oan Li Chua noi ve tnh yeu thng. c mot luc, anh nhn quanh a thay mot so ngi ln da en lap lo cac bui cay gan o, mai me theo doi nh uong lay tng li giang day giao ly cua anh. The la anh mi tat ca cung ngoi vao e tap oc oan van c viet nan not tren tam van cu. S so lp hoc gi ay gom 5 tre em va 7 ngi ln.

Ngay lai ngay, tieng on lan ra, Lawrence thu nhan c hn 50 hoc sinh. Mua ong ve, lp hoc di vao mot can nha cu nat bo hoang. Ngi trai chu tot bung biet chuyen, tang luon cho anh can nha cung vi 16 mau at bo hoang chung quanh va so tien 50 o-la. Cac hoc sinh ln xum lai sa cha vach va mai nha, lam lo si va quet voi. Anh lai tm en mot trai chu khac xin c mot so ln go van va mua chu cac vat dung can thiet cho ngoi trng.

Nam 1917, thoat c vu hanh quyet oan uong nh a ke t au, anh ta n Chua roi lai quyet nh m mot cuoc hop, mi tat ca nhng ngi da en cung cac an nhan ngi da trang trong vung en nghe anh noi chuyen ve d kien tng lai. Anh cho biet ay se la ngoi trng noi tru cho cac hoc sinh rai rac kha xa. Cac em se va hoc va lam e t nuoi song bang viec canh tac khu at quanh ay. Anh cung xin moi ngi co mat ong gop them e xay dng mot day lp hoc mi v s so hoc sinh a qua cao.

Va dt li, cac an nhan a trao ngay cho anh mot so tien kha ln, con ong bao da en th gop chung tng ong xu le danh dum chat bop. Co ngi con ha tang mot phan hoa li vu mua sap ti, ngi khac ve nha mang ti mot bao bong vai hoac na con ln, mot cap ngong... va hau het eu ha se giup cong gop sc. The la hom sau, ca oan nhng ngi an ong trai trang keo en on cay, xe van, dam nen, dng cot, xay vach. Pha cac ba cac co th buoi tra mang cm nc en cho canh th.

Qua nam 1910 th ngoi trng hoan tat, mang ten la Ngoi Trng Thon Que, cung vi so ca tram hoc sinh tai cho con co them 18 em t xa ve noi tru. Tat ca c hoc ch, nau bep, cat may va nghe moc. Buoi toi, lp xoa mu ch co gan 100 em nho. Moi hoc sinh eu mang ti gop, ngi th bao bot m, ngi th chu heo con e s dung chung thay v ong hoc ph va tien an. Lawrence cung mi c mot so thay co giao thien ch en giup. Anh thng nhac ho luon cau nguyen trong niem chac tin rang moi s eu do Chua ban va lo lieu, nhng phan mnh van phai no lc lam viec e cong tac vi Ngi...

Nam 1912, Lawrence ci v, ca hai va gang cong day hoc, lai va i khap ni xin cac manh thng quan ho tr e tra lng giao vien va nuoi song cac hoc tro ngheo. Anh ch he c gap nhng tre b v lang thang la lai dat ve nuoi an va cho hoc hanh t te. ac biet co mot em 14 tuoi song nh thu hoang trong rng, a c Lawrence tm thay em ve trng. 8 nam sau, cau thi o tot nghiep trung cap hng nghiep, va trong ngay nhan bang, c toa a say me nghe cau thuyet trnh ve ien va cac loai ong c. Lai con gia nh anh Collins cung bay con 12 a nheo nhoc c nhan vao trng, 12 nam sau, ong bo Collins cung cung len nhan bang vi v con.

Tnh en nam 1953, trng a ao tao c 1.700 hoc sinh au tu tai va 325 ngi tot nghiep ai hoc. Khong t nhng hoc vien gi ay la trai chu, dc s, giao s, nhac s, ca s, s quan, linh muc va muc s. Co ngi hoc tiep e lay bang tien s ai hoc Chicago. Nam 1960, trng co s so 500 em vi 40 thay day, 650 mau at s hu cung vi nhng day lp khang trang, nhng vn cay an trai va hoa mau, ca nhng x nghiep che tao b, sa ti va nhng c xng hng nghiep c trang b toi tan.

Nha cam quyen bang Mississipi cuoi cung cung a nhn ra cong lao hy sinh tan tuy va long yeu thng vo han oi vi ong bao da en khon kho cua ong Lawrence. Ho chnh thc trao tang ong tc hieu Cong Dan So Mot cua Bang Mississipi. Sau khi ong qua i, mi ay khong lau, ngi ta a dng tng e ghi nh mot tam long v tha cao quy. Tng ai ghi hang ch: Ong John Lawrence, mot ngi con ngoan cua Chua, mot thay giao tan tuy va mot ngi ban than thng nhat cua moi ngi...

T tap ch TIN VUI, 1974.

CAU TRUYEN:

NGON EN TRONG EM TOI

Mot buoi sang ep tri, mot ngi mu chong gay en tham mot ong ban than ngoi lang ben canh, cach xa mot oan ng dai. Gap lai nhau sau mot thi gian a kha lau, ca hai eu vui mng tro chuyen han huyen quen ca cm nc ngh ngi. Thi gian troi nhanh, tri a xe chieu, xc nh a qua tre, ngi mu voi va xin kieu t ra ve. Ong ban gia gi mai khong c, anh bao: Thoi c, bac ve, nhng e toi a bac mn mot cay en bao e bac cam i doc ng cho an toan.

Ngi mu bat ci ln, ong gi cay gay len, t choi: Bac lai quen mat rang toi a b loa t lau roi sao ? Tri con sang hay la co toi en nh em ba mi, th oi vi toi cung chang khac g, ch can cay gay nay la toi van i c nh thng ! Ngi ban voi giai thch mot cach kheo leo, s ban mnh lai phat long v mac cam: Khong, y toi muon noi rang: tri toi roi, neu bac cam en i ng nh the, ngi ta de dang trong thay bac ma tranh ! Nghe vay, ngi mu vui ve ong y nhan lay cay en bao a thap sang, cam n ong ban tot bung roi bat tay t gia...

Tri xap toi rat nhanh, trang lai khong co, tuy vay, ngi mu mot tay chong gay, mot tay cam en, t tin rao bc tren con ng e kha phang phiu. Cht, co mot ngi i ngc chieu bong am xam vao ong gia mu loa. Ca hai eu nga nga ra ben ng, ngi lam lem at cat, tran th au ieng v cu va cham kha manh. Ngi mu bc boi quat hoi: Anh kia, anh khong co mat hay sao ma lai khong trong thay cay en bao toi ang cam tren tay e ma tranh, i vi ng, that la co mat ma nh mu ? Anh thanh nien bay gi mi nhan ra mnh a vap phai mot ong gia b mu, anh nho nhe xin loi, ong thi cung phan bua: Ua, bac co cam en tren tay sao ? Nhng, bac i, en cua bac hnh nh a tat t lau roi th phai ! Cha trach, tri toi nh the nay, chau co trong thay bac au ma tranh !

en luc nay, ong gia mu loa mi v le, th ra ngi ban tot bung cho mn cay en bao a quen xem lai dau ot ben trong a gan can, i chang c bao lau th en a tat ! Anh thanh nien ong long trac an, noi vi ong gia: Thoi, the nay bac a, nha bac au e chau a bac ve, chau cung khong voi viec g. Ngi mu cam ong, xin loi v luc nay a khong biet ieu lai con qua cau gat. Ong chap nhan bam vao tay chang trai de thng, va i va bao: Cam n anh ! Bay gi th chnh anh la ngon en, ma cung la cay gay cho lao gia nay i ng roi ay !

Trch NOI LA CHO I so 2

THONG TIN:

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI CHIA SE

- Ong Vo Minh Hanh ( Canada ) giup ngi ngheo .............................................................................................................. 30 USD

- Cac an nhan ( Phap ) giup mua thuoc cho oan kham benh GX Chnh Tam ( GP Phan Thiet ) ....................... 500 EURO

- Mot gia nh an danh ( Viet Nam ) giup ba Tran Th Khoanh dng lai nha Ben Tre ........................................... 500 USD

- Ba an nhan an danh ( Viet Nam ) giup 2 xe lan Quang Nam ........................................................................... 2.100.000 VND

- Anh ch Phan Thanh Hiep ( Viet Nam ) giup ngi ngheo ................................................ 200 chai dau gio va 500.000 VND

THONG TIN VE CAC CU GIA TNH QUANG NAM

Cha Ngo Tan Lc, DCCT, Giao Phan a Nang, gii thieu 6 trng hp ngi gia ca, benh tat va neo n, tai vung nong thon ngheo tnh Quang Nam, rat can c tr giup sau ay:

1. Cu LE TH HAI, 90 tuoi, khong con chau, ngu tai thon My Hao, xa ai Phong, huyen ai Loc.

2. Ba NGO TH NHONG, 62 tuoi, tan tat, ngu tai thon Phu My, xa ai Minh, huyen ai Loc.

3. Cu PHAN CAY, 70 tuoi, b benh tam than va bai liet, ngu tai thon Tay Gia, xa ai Minh, huyen ai Loc.

4. Cu LE TH TRI, 89 tuoi, qua gia yeu, ngu tai thon Tay Gia, xa ai Minh, huyen ai Loc.

5. Cu TRAN NH NIEN, 79 tuoi, b liet do tai bien mach mau nao, ngu tai thon ong Gia, xa ai Minh, huyen ai Loc. Rat can mot chiec xe lan e di chuyen.

6. Cu LE CANH, 76 tuoi, b liet do tai bien mach mau nao, ngu tai thon Tay Gia, xa ai Minh, huyen ai Loc. Rat can mot chiec xe lan e di chuyen.

Gospelnet xin tr giup 4 trng hp au, moi cu so tien 300.000 VND. Tong cong: 1.200.000 VND. Rieng trong 2 trng hp sau, a co 3 an nhan an danh tr giup so tien 2.100.000 VND e mua 2 xe lan tai a Nang. Tong cong: 3.300.000 VND. So tien nay se c gi bang ng Bu ien theo a ch: ong Ngo Kim Tuyen, thon Phu My, xa ai Minh, huyen ai Loc, tnh Quang Nam, e chuyen en cha Ngo Tan Lc lo lieu cho cac cu. Gospelnet xin chan thanh cam n quy an nhan.

THONG TIN VE CHNG TRNH HOC BONG ONG XOAI ( GP. BAN ME THUOT )

Cha Le Tran Bao, chnh x ong Xoai va Sr. E-li-da-bet Vu Th Hai, Dong N Vng Hoa Bnh, cong oan phuc vu tai Giao X ong Xoai, Giao Phan Ban Me Thuot, thuoc phng Tan ong, th xa ong Xoai, tnh Bnh Phc, gii thieu mot danh sach gom 18 em hoc sinh ngheo trong Giao X ong Xoai, xin c tr giup hoc bong nh sau:

01.    LU TH MINH HIEU, con ong Lu Ngoc Vinh ( lam thue ), lp 6A trng THCS ong Xoai.

02.    NGUYEN TH THANH HA, con ong Nguyen Phi Khanh, lp 7A trng THCS Tan Xuan.

03.    NGO TH HUYEN, con ong Ngo Van Tam ( lam nong ), lp 6A trng THCS Tan Phu.

04.    TRNH VAN HAO, con ong Trnh Van Toan, lp 5 trng Tieu Hoc Tan ong.

05.    LE TH AI NHI, con ong Le Viet Xuan ( lam nong ), lp 6 trng THCS Tan Xuan.

06.    NGUYEN TH PHNG, con ong Nguyen Xuan Hoai, lp 5 trng Tieu Hoc Tan Phu.

07.    TRAN MINH QUANG, con ong Tran Van Cuoc, lp 7 trng THCS Tan Xuan.

08.    NGUYEN TH NGOC HNG, con ong Nguyen Ngoc Lam ( mua ve chai ), lp 6 trng Tan Phu.

09.    IEU VON, con ong ieu Mon ( dan toc Stieng ), lp 2 trng Tieu Hoc ong Tam.

10.    TH OM, con ong ieu Luc ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 2 trng Tieu Hoc ong Tam.

11.    LAM TH VY, con ong Lam Phuc ( lam ray ), lp 3 trng Tieu Hoc ong Tam.

12.    TH LE, con ba Th Ung ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 4 trng Tieu Hoc ong Tam.

13.    TH PHNG, con ong ieu Bang ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 4 trng Tieu Hoc ong Tam.

14.    TH THUY, con ong ieu Xuan ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 4 trng Tieu Hoc ong Tam.

15.    TH NHO, con ong ieu Thanh ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 1 trng Tieu Hoc ong Tam.

16.    IEU NANG, con ong ieu Tan ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 2 trng Tieu Hoc ong Tam.

17.    IEU SANG, con ong ieu Ha ( dan toc Stieng, lam ray ), lp 2 trng Tieu Hoc ong Tam.

Gospelnet xin nhan trao hoc bong tr giup cac em moi thang 50.000 VND. Tong cong: 850.000 VND moi thang. Trc mat, v tien quy chung a gan can, chung toi ch co the giup khi au thang 5 nam 2002. Rat mong quy an nhan gan xa chung long gop sc giup cho cac em lau dai ve sau. Gospelnet cung xin giup rieng cho em TRAN NGOC THUY DIEM ang hoc lp 12 trng Trung Hoc th xa ong Xoai so tien 100.000 VND, v em ang hoc thang cuoi cung cua nam hoc. Neu sau nay em au vao ai hoc, chung toi se co gang tr giup tiep. Tong cong so tien t mot gi en Sr. Vu Th Bai e phan phoi cho 18 em la 950.000 VND.

THONG TIN VE MOT GIA NH NGHEO

GIAO X TH TRAN PHU BAI, HUE

Sr. Nguyen Th Hoa, Dong Con c Me i Vieng, ang phuc vu tai Giao X Phu Lng, Giao Phan Hue, gii thieu trng hp ngu tai Giao X Th Tran Phu Bai, cach Hue gan 15 km, o la gia nh cu ba NGUYEN TH LAN, 80 tuoi, phai lam lung vat va e nuoi ngi con la NGUYEN TH CUC, 30 tuoi, t khi sinh ra ti nay ch nam mot cho tren ging. Gospelnet a nh v chong anh Hung va ch Thu Giao X DCCT Hue mang so tien 300.000 VND en gap Sr. Hoa va tham vieng, trao tien cho cu Lan tai nha.