GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 4 PHUC SINH - CHUA NHAT CHUA CHIEN LANH

TIN MNG: Ga 10, 1 - 10

V MUC T NHAN LANH

"That, toi bao that cac ong: Ai khong i qua ca ma vao ran chien, nhng treo qua loi khac ma vao, ngi ay la ke trom, ke cp. Con ai i qua ca ma vao, ngi ay la Muc T. Ngi gi ca m cho anh ta vao, va chien nghe tieng cua anh; anh goi ten tng con, roi dan chung ra. Khi a cho chien ra het, anh ta i trc va chien i theo sau, v chung nhan biet tieng cua anh. Chung se khong theo ngi la, nhng se chay tron, v chung khong nhan biet tieng ngi la."

c Gie-su ke cho ho nghe du ngon o. Nhng ho khong hieu nhng ieu Ngi noi vi ho. Vay, c Gie-su lai noi: "That, toi bao that cac ong: Toi la ca cho chien ra vao. Moi ke en trc toi eu la trom cp; nhng chien a khong nghe ho. Toi la ca. Ai qua toi ma vao th se c cu. Ngi ay se ra vao va gap c ong co. Ke trom ch en e an trom, giet hai va pha huy. Phan toi, toi en e cho chien c song va song doi dao.

SUY NIEM:

C GIE-SU, MUC T NHAN LANH

1.     Boi canh bai Tin Mng ve Chua Chien Lanh

Ngu ngon "Chua chien lanh" nay co lien quan vi oan Tin Mng trc. Khi Chua Gie-su cha ngi mu t thu mi sinh, nhng ngi Pha-ri-seu ne luat, s mat anh hng cua dan chung a ket an Chua Gie-su cha benh trong ngay Sa-bat. Ho cha oi mat vi Chua Gie-su ma ch gay kho de va cuoi cung a truc xuat ngi mu c sang mat ra khoi cong oan. Thai o cua ngi mu that ang kham phuc !Anh a can am bien ho cho Chua Gie-su va a tin nhan Ngai la ang Ki-to.

Boi canh o rat thch hp e Chua Gie-su noi en ngu ngon "Muc T Nhan Lanh" nay. Anh mu chnh la "con chien" a "nghe tieng" va a "nhan biet tieng" cua Muc T cua mnh. Lay "thai o cua chien oi vi Muc T" lam tieu chuan, Chua Gie-su a phan biet au la "Muc T" va au la "ke trom, ke cp". Chua Gie-su cung dung "hanh vi cua Muc T oi vi chien" e nhan chan Muc T va ke trom: "Ke trom ch en e an trom, giet hai va pha huy. Phan toi, toi en e cho chien c song va song doi dao". Nh the, chu iem than hoc cua oan Tin Mng nay la "moi tng giao gia Muc T va an chien, cung la gia Thien Chua va con ngi, ma chung ta can chiem ngam va song trong mua Phuc Sinh nay.

Trong tng giao o, chung ta thay ro net hn ca la hnh anh Chua Gie-su, Muc T Nhan Lanh, mau gng cho tat ca nhng ai co trach nhiem lanh ao cong ln nho, ac biet la cac chu chan. V the, Chua nhat nay ca Giao Hoi hng ve viec cau nguyen va co vo cho n Thien trieu. Va cau nguyen, co vo cho n Thien trieu la g, neu khong phai la cau nguyen cho moi phan t trong Giao Hoi, cach rieng cho mot so chon n goi cao hn, cho cac chu chan song that tot tng quan vi Thien Chua va vi tha nhan ? Bi v, mot khi song tot tng quan "men Chua" chung ta se co mot tng quan "yeu ngi' nh "long Chua mong c".

2.     e tr thanh mot Muc T tot

ay la mot ngu ngon hn la mot du ngon, v trong o co nhieu an du that sat ngha. Dan Chua b nhot trong chuong le luat nang hnh thc cua Do-thai giao ang ch V Muc T Nhan Lanh en dan en "ong co" Giao Hoi e "c song va song doi dao" nh cac B Tch do viec "hy sinh mang song cho oan chien" em lai.

Chua Gie-su, Muc T Nhan Lanh a dien ta c Tnh yeu cua Thien Chua danh cho con ngi. Chua biet ro ten tng ngi mot trong chung ta vi mot tnh yeu ca nhan, rieng t. Ngai khong ay chien i trc mnh, nhng Ngai i trc va dan ng cho chien. Ngai noi vi tng ngi, thu hut hn la hng dan. an chien luon b soi d rnh rap, Ngai san sang ng au vi chung v moi con chien oi vi Ngai eu qu gia vo ngan. Ngai san sang hy sinh mang song v chien. Ngai dan an chien en ong co xanh ti e chang nhng chien c song ma c song doi dao. e thoa man c nguyen o, Ngai a hy sinh mang song v an chien. Vi mot Muc T Nhan Lanh nh the, an chien het long ap lai bang thai o nghe tieng, nhan biet tieng va i theo sau Muc T cua mnh.

Nh nhng ngi lanh ao Do-thai giao luc bay gi, lanh ao cong oan de b cam do dung quyen lc ap che ngi di quyen ch khong dung gng sang, ao dc e loi keo, thuyet phuc ho. Nhng nh ong ba chung ta thng hay noi "hu xa t nhien hng" ang cho chung ta suy ngh. Phai chang ngi lanh ao mat anh hng oi vi ngi di la v loi song cua ho ch khong phai do bat ky mot ly do nao khac ? V the, ieu can hn ca la lo ieu chnh lai loi song cua mnh, ch ng cach chong che bang quyen lc. ay qua la mot dp tot e cac ngi co trach nhiem lanh ao xet mnh lai loi song cua mnh. Trong Giao Hoi, lanh ao la phuc vu ch khong phai e c phuc vu. Theo gng Chua Gie-su, Muc T tot lanh san sang hy sinh mang song mnh cho an chien, e cho chien c song va song doi dao, ngi lanh ao cung biet hy sinh quen mnh mi co the yeu thng phuc vu c.

3.     Cau nguyen cho n Thien trieu

Ngay nay, n goi dang hien ngay cang giam trong luc nhu cau phuc vu ngay cang tang. Li keu goi cua c Ki-to - Lua chn ay ong ma thieu th gat" - tr nen khan thiet hn bat c luc nao khac. Cho nen moi Ki-to hu eu co trach nhiem cau nguyen va co vo cho co nhieu n goi trong Giao Hoi, ac biet la cac v chu chan, cac hoi oan va cac bac phu huynh.

e song n goi cao hn, n goi quen mnh e yeu thng phuc vu, th phai co n Chua doi dao. n Chua co c nh s hy sinh cau nguyen cua rat nhieu ngi. Ban than ngi song i dang hien phuc vu phai co gang va no lc nhieu, nhng s ho tr cua cong ong cung rat can thiet cho ho. The nhng, nhieu khi giao dan ch mong muon cho chu chan cua mnh ao c, thanh thien ma quen hay t khi cau nguyen cho cac ngai. Cung nh lam sao co nhieu tam hon biet dang hien cuoc i mnh e phuc vu neu nh cong oan khong gia tang viec hy sinh cau nguyen cho n Thien trieu. Co the noi, cong oan hy sinh cau nguyen e co nhieu ngi phuc vu cong oan. Nh the, cau nguyen cho n Thien trieu cung khong la g khac hn la y thc va song mau nhiem hiep thong trong Giao Hoi vay.

Mat khac, v "cay tot mi sinh qua tot", "li noi lung lay, gng bay loi keo", cho nen, thiet ngh viec dan than va hng dan cho gii tre tham gia cac cong tac t thien bac ai cua cac v chu chan va phu huynh la cach the hieu qua nhat e co vo n Thieu Trieu. Con ngi muon hng thu chng nao th cang so ngi b bo ri, can c yeu thng phuc vu ngay cang ong chng ay, bi ho cach biet gia ngi giau va ngi ngheo ngay cang ln. V the, yeu thng, quen mnh, phuc vu phai la chon la ung nhat cua ngi Ki-to hu trong xa hoi ngay nay. Va o cung khong phai la ieu g mi la oi vi mau gng Chua Gie-su Muc T Nhan Lanh. Nh the, co vo cho n Thien trieu cung la li mi goi moi Ki-to hu biet song tinh than phuc vu cua Chua.

Tom lai, hnh anh Chua Gie-su Muc T Nhan Lanh la tam gng yeu thng phuc vu ma tat ca moi Ki-to hu can co gang noi theo moi ngay, nhat la cac chu chan.

Lm. TRAN NGOC NHN ( Giao Phan a Nang )

SUY NIEM 2:

E AN CHIEN C SONG VA SONG DOI DAO

1. Chien va ngi chan chien co the la hnh anh lac hau, nhng ve y ngha ton giao th khong:

oi vi ngi Viet chung ta th hnh anh chien va ngi chan chien khong phai la mot hnh anh gan gui, v x s chung ta khong thuoc vung Can ong vi nghe chan nuoi chien cu nh Pa-let-tin xa. Hn na trong khi ca at nc ang noi en cong nghiep hoa, hien ai hoa, ma chung ta c nhac i nhac lai cau chuyen an chien vi Muc T, th e rang chung ta b coi la nhng ngi lac hau !Nhng neu i sau vao y ngha va bieu tng ton giao cua hnh anh chien va Muc T th chung ta lai chang thay lac hau t nao. V chng nhng ngi tin Thien Chua eu xac tn rang ho luon c Thien Chua va Chua Ki-to quan tam va tan tnh cham soc, khong ch ve phng dien tam linh ma ve moi phng dien con ngi, khong ch i sau ma ca i nay lan i sau. Moi tng quan gan bo gia ngi chan va con chien la hnh anh song ong, cu the cua moi tng quan gia Thien Chua va ngi tn hu.

2. Nhng net ac trng cua V Muc T Nhan Lanh:

c Gie-su a cong bo Ngi la V Muc T Nhan Lanh, vi nhng net ac trng sau ay:

   V Muc T nhan lanh het long yeu thng nhng ngi thuoc ve mnh. V yeu thng nen Ngi quan tam en moi ngi va en tng ngi. Cang quan tam th cang biet tng tan: biet ho muon g ? ho can g ? ho co the gap phai nhng nguy c cam bay hay th thach nao ?

   V Muc T nhan lanh luon i au, i trc tc hng dan, lanh ao oan chien, tc ng mui chu sao, ganh chu moi kho cc cho ngi thuoc ve mnh. V ay se em chien en nhng mien an toan, co suoi mat va co xanh, e chien c an uong no ne, c ngh ngi thoai mai. Chien se tang trng ca ve chat lng lan so lng. Tham ch v Muc T se hy sinh mang song v chien.

3. Ly do Hoi Thanh lay ngay Chua Nhat Chua Chien Lanh lam ngay cau nguyen cho n goi:

Ban tin Hiep Thong ( tieng noi cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam ) so 11, ra ngay 15.2.2002 ( trang 8 - 9 ) cung cap cho chung ta nhng con so cu the va ang chung ta suy ngh trong ngay hom nay:

Tong dan so cua VN: 80.489.857 ngi ( 76.683.203 dan toc kinh + 3.806.654 dan toc thieu so ).

Tong so Giao Dan: 5.324.492 ngi ( 5.065.105 dan toc kinh + 259.387 dan toc thieu so ).

Tong so Linh Muc cua 25 Giao Phan: 2.526 Linh Muc ( 2.133 trieu + 393 dong ). Tong so Tu S trong 25 Giao Phan: 11.282 ( 1.524 nam + 9.758 n ).

Tong so Chung Sinh: 1.765 ( 1.044 ang hoc + 318 hoc xong + 403 d b ).

Tong so Giao Ly Vien: 45.858 ( 671 giao phu + 219 co lng + 44.968 khong co lng ).

Neu chia bnh quan so giao dan cho so Linh Muc th mot Linh Muc phai phuc vu 2.107 giao dan.

Neu chia bnh quan tong so dan cho so Linh Muc th mot Linh Muc phai phuc vu 31.865 ngi.

Neu chia bnh quan so giao dan cho so Tu S nam n th mot Tu S phai phuc vu 472 giao dan.

Neu chia bnh quan tong so dan cho so Tu S nam n th mot Tu S phai phuc vu 7.134 ngi.

Neu chia bnh quan tong so ngi khong Cong Giao cho tong so ngi Cong Giao th mot ngi Cong Giao phai giup cho 14 ngi khong Cong Giao biet Chua va gia nhap Giao Hoi.

Nguyen nhn vao nhng con so tren, chung ta cung a thay c nhu cau to ln ve nhan s cua Giao Hoi Viet Nam trong s menh song, lam chng va loan bao Tin Mng ma Giao Hoi a nhan c t chnh Chua Gie-su. a anh rang ngay nay trach nhiem song, lam chng va loan bao Tin Mng khong ch cua rieng cac Linh Muc, Tu S ma cua moi Ki-to hu. Nhng cac Linh Muc, Tu S van la lc lng quan trong nhat, la lc lng nong cot va au tau trong lanh vc nay. The nhng n goi Linh Muc, Tu S cang ngay cang giam sut trong cac Giao Hoi a phng, tham ch giam tram trong trong mot so Giao Hoi. Rieng tai Viet Nam, th tnh hnh co may net rieng sau ay:

   Viec thanh nien nam n muon vao Chung Vien, Dong Tu con gap nhieu can tr.

   Viec cac Giam Muc, Dong tu gi cac Linh Muc, Tu S en ni can gi, ac biet en vung sau vung xa, cung chang de dang g.

   n goi tu tr a co dau hieu sut giam thanh th, nhat la cac quan noi thanh.

V the cho nen chung ta khong ch cau xin Thien Chua ban cho Giao Hoi - nhat la Giao Hoi Viet Nam- nhieu Linh Muc, Tu S tai c thanh thien, nhiet thanh ma chung ta con phai nai xin Thien Chua tao thuan li cho cac ng sinh Linh Muc Tu S c ao tao en ni en chon va cho cac Linh Muc Tu S co ieu kien can thiet e thc thi s vu cua mnh.

Lay Thien Chua Cha la Chu Canh ong Truyen Giao, la Chu Vn Nho: xin Cha gi nhieu th gat, th hai nho lanh nghe en nhng ni, nhng ngi can cac th ay !

Lay Chua Gie-su la Muc T Nhan Lanh, Chua a hien tang cuoc i cua Chua cho nhan tran: xin Chua hay loi keo cac Linh Muc, Tu S song theo gng Chua, song giong nh Chua: hy sinh, quang ai va yeu thng e moi ngi c song va song doi dao !

Lay Chua Thanh Than la Than Kh, la La: xin Chua o tran la nhiet thanh truyen giao vao moi tam hon Ki-to hu, nhat la tam hon cac Linh Muc, Tu S va ngi tre, e bien ho thanh nhng th gat hang say nhiet thanh trong canh ong cua Thien Chua.

Gie-ro-ni-mo NGUYEN VAN NOI

SUY NIEM 3:

C GIE-SU, NGI CHAN CHIEN TOT LANH

Hnh anh ngi chan chien ang dan an chien i an co tren cac canh ong co xanh ti, hay a an chien ti cac dong suoi nc trong lanh lam cho ta gi nh ti xa hoi Do-thai khi xa, nh ti khung canh Chua Gie-su song trong at nc Do-thai cach ay gan 2.000 nam. Chua Gie-su a sinh ra va ln len, a c tha hng nen van hoa va quan niem Do-thai giao, v the Ngai a dung nhng du ngon, nhng v du rut ra t nhng hoan canh cu the cua ngi Do-thai e day do cac mon e va nhan loai. Chua Gie-su a dung chnh ngon ng Do-thai, a dung nhng hnh anh quen thuoc nhng rat an tng e noi len mot s iep, mot lenh truyen, hay e gii thieu ve chnh Ngai. Hnh anh ngi chan chien tot lanh la hien than cua Ngai. Qua hnh anh song ong, gi cam va het sc an tng cua ngi chan chien can am, nhiet thanh, nhan t, chanh long thng xot, Chua Gie-su muon noi len S Mang Cu The cua Ngai.

1. Chua Gie-su la Muc T va la Ca chuong chien:

Xuyen suot lch s dan Do-thai, Thien Chua luon t gii thieu mnh nh la v Muc T cua dan Ngi Hnh anh a-vt ma sach Sa-mu-en quyen th nhat, oan 17, cau 34 ti 36 dien ta la hnh anh tien trng cua Chua Gie-su trong Tan c. a-vt chan dat an chien, yeu thng tng con chien mot, Ngi san sang chong lai thu d khi chung tan cong bay chien. Sau nay, a-vt a chien thang Go-li-at bang mot chiec na cao su, nham ban ngay vao tran Go-li-at hung hang, kieu ngao. Hnh anh cua mot a-vt nho be, vi toc hoe vang a tr nen dung manh, cao trong khi Thien Chua cat nhac a-vt len lam vua, xc dau phong vng e a-vt lam vua lanh ao dan Thien Chua.

Hnh anh Muc T con c dien ta cach t m, gay gon khi ngon s E-de-ki-en nhan danh Chua noi len: ...Ta, v Chu te toi cao, Ta tuyen bo rang... Ta se tach bay chien ra khoi cac ngi... Ta se giao chung cho mot v vua giong nh a-vt toi t ta e lam Muc T cua chung va Ngi ay se lo lang cham soc chung ( Ed 34, 23 ). Vang, chnh Thien Chua se chon cho mnh nhng toi t, nhng mon e cung goi la Muc T e Ngai trao cho ho trach nhiem chan dat dan theo y cua Ngi.

Tuy nhien, v cac Muc T a b bang hoai, ho ch lo cho li ch rieng, tm li nhuan cho mnh va cho than nhan, gia nh cua mnh, ho tr nen bat xng vi s vu a lanh nhan, nen Thien Chua a sai cac ngon s loan truyen se ti thi chnh ang Thien Sai la Chua Gie-su se en e lanh ao dan Ngi.

Chua Gie-su a tuyen bo vi dan Do-thai: Ta la Muc T tot lanh ( Ga 10, 11 ). Ngai la hien than cua Thien Chua, Ngi c Chua Cha sai en e yeu thng, cham soc, quy tu moi con chien. Ngi biet ten tng con chien nh Cha Ngai biet Ngai ( Ga 10, 14 - 15 ). Ngai goi ten tng con chien va dan i ( Ga 10, 3 ). ieu het sc quan trong la Ngai san sang hy sinh mang song v chien: Khong co tnh yeu nao cao vi cho bang tnh yeu cua ngi hien mang song v ngi mnh yeu ( Ga 15, 13 ) hoac Khi nao Ta b treo len, Ta se keo moi ngi len cung Ta. Chua Gie-su a chng to Ngai la v Muc T tot lanh, v chu chan khong bao gi hen nhat thay soi tan cong chien ma bo tron, nhng Ngai luon cu vt, tap hop, chan dat ( Ga 10, 9 va 16 ).

Khi minh nh Ngai la Ca chuong chien, Chua Gie-su muon khang nh rang bat c con chien nao khong qua Ngai khong the ti Chua cha c. Dan Thien Chua phai i qua ca duy nhat la c Gie-su. i qua Ngai, dan Chua mi co t do va at c cuoc song vien man. Bc qua ngng ca la c Gie-su, dan Chua hay con ngi mi nhan c n cu o, s song mi, s song sung man Chua ban cho.

Ngoai Chua Gie-su, ngha la khong bc qua ca chuong chien, con ngi khong co s song doi dao. Nh vay, ngi chan chien ch thc nao cung phai ngang qua Chua Gie-su, v Ngai la hang rao bao am s an bnh, an toan cho chien cua Ngai. Ke nao khong ngang qua Ngai, chien se khong biet, khong nghe va khong theo ke o v ho la ke lng gat, trom cap.

2. Cac muc t phai noi theo gng V Muc T duy nhat la c Ki-to:

Chua Gie-su Phuc Sinh van hien dien vi nhan loai, Ngi khong con co mat bang xng bang tht nh trc na, ngha la khong con nh luc Ngi song vi cac Tong o, cung an, cung lam cung chia se nhng u t, suy ngh. Nay, Chua a chu chet, a Phuc Sinh, Ngi la ang vo hnh du rang Chua Gie-su van con mang dau tch cua cuoc thng kho. i song cu the cua nhan loai can phai co s du dat, cham soc cach hu hnh. S mang ay, Chua Phuc Sinh a trao cho Hoi Thanh. Phe-ro la v Tong o, Chua trao lam nen tang cua Giao Hoi sau li tuyen tn ay sang suot cua Phe-ro ma Chua noi la do Chua Cha mac khai ( Mt 16, 18 ).

Thanh Gio-an nhan manh them khi Phe-ro tha 3 lan vi Chua rang ong yeu men Chua, Chua trao trach nhiem cham soc an chien la Giao Hoi cua Chua tran gian ( Ga 21, 15 - 17 ). Tuy nhien khi trao s mang nang ne, cao quy cho Phe-ro va cac Tong o, Chua muon cac ong tr nen nhng ke hau ha phuc vu ( Mc 10, 41 - 45 ). Chua nhan manh: Hay hoc cung ta v Ta hien lanh va khiem nhng. Hien lanh va khiem nhng la c tnh can ban, toi can cua cac Muc T Chua Ki-to. Ngi chan chien tot chnh la Ta ( Ga 10, 14 ).

Cac v Muc T phai la nhng ngi gan bo mat thiet vi Chua Ki-to, nghe tieng Ngi, giang day, cat ngha giao ly, chan ly cua Ngi. Hnh anh ngi chan chien cam tu va, thoi tu hop an chien, met la vac chien lac tren vai khi tm thay, luon phai la hnh anh song ong cua cac Muc T Chua, ang noi tiep s vu cua Chua Phuc Sinh gia tran gian nay. c tnh can ban cua ngi Muc T tot lanh la tnh yeu t hien cua Chua Gie-su, mot tnh yeu luon c ao va ch i con ngi ap tra.

3. Moi ngi eu co mot n Goi phai ap tra va c keu mi tr nen ngi chan chien tot lanh:

La ngi Ki-to hu, chung ta co c Ki-to la V Muc T duy nhat luon muon quy tu tat ca ve oan chien duy nhat cua Ngi, ngha la khong phan biet dan c tuyen chon hay dan ngoai le. Ngai muon tu hop tat ca vao Giao Hoi cua Ngai, Ngai muon ban n cu roi cho moi ngi du ho la dan ngoai hay dan cua Chua. Chua Gie-su la hien than cua Thien Chua Cha luon keo moi ngi ve vi Ngai, dan moi ngi thanh tam thien ch ve ong co xanh e moi ngi co the nhan ra tieng cua Ngai.

Trong Thanh Le sang nay, Thanh Le danh rieng cau nguyen cho n goi Linh Muc, tu s chung ta y thc rang moi ngi chung ta phai nhiet thanh cau nguyen cho cac Muc T Chua luon noi gng bat chc Chua la Muc T mau mc, ly tng. V Muc T can am, nhan hau, ay long trac an hay rong tnh thng xot, v Muc T thanh thien, hoan hao, chan thanh, luon ket hp mat thiet vi Thien Chua Cha va moi ngi, v Muc T ay tnh yeu, tnh yeu ben b, vng chac, yeu cho en cung ( Ga 15, 13 ). Va nh the, chnh chung ta cung c mi goi ap tra lai tnh yeu vo bien cua v Muc T tot lanh, ong thi ta cung c keu mi hoc hoi va tap nhng c tnh cao ep, quy bau nhat cua c Ki-to nhan hau va tr nen muon ngi nh mot thanh nhng v Muc T tot nh Chua Gie-su.

Chung ta co the cung vi tac gia Thanh Vnh 23 ca ngi va hng ve tri cung cat tieng ca: Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi. Tren ong co xanh r, Ngai cho toi nam ngh... Chua la Muc T toi, toi chang thieu thon chi. ong thi, chung ta cam nghiem rang s iep cao ca, s iep cu o Chua Gie-su muon loan bao cho nhan loai, cho moi ngi: Thien Chua yeu the gian, en noi a ban Con Mot, e ai tin vao Con cua Ngi th khoi phai chet, nhng c song muon i. Qua vay, Thien Chua sai con cua Ngi en the gian, khong phai e len an the gian, nhng la e the gian, nh Con cua Ngi, ma c cu o ( Ga 3, 16 - 17 ).

 Vang, s mang Chua trao pho cho Giao Hoi la quy tu, cu vt moi ngi nh Chua Gie-su Ki-to a lam. S mang ay se mang lai ket qua tot ep neu moi ngi chung ta biet quy tu, phuc vu nh Chua Gie-su la ang Chan Chien Nhan Hau.

Lm. Giu-se NGUYEN HNG LI, DCCT

CAU NGUYEN:

LI CAU NGUYEN DANH CHO CHA S

Lay Chua, trc het, chung con xin cam ta Chua v a cho co nhng ngi bang long nhan tr thanh cha s cua chung con. Neu ngau nhien, cac v ay a thch co mot i song em a hn ben canh v con, di mot mai am gia nh, th phai noi la chung con rat nan.

Chua i, xin cam n Chua a cho cac v ay dam co can am hy sinh, nh vay ma chung con c nuoi bang Banh ban S Song, tao lap c nhng gia nh vng chac, c tay ra linh hon va c chet bnh an.

Cam n Chua v nhng tat xau cua cac cha s chung con. Neu cac v ay ma la ngi hoan toan th cac ngai se kho ma chu ng noi s yeu uoi. Con neu cac v ay luc nao cung khoe manh th chac chan cac ngai se thng hay khinh re nhng ngi au yeu. Lay Chua, Chua nhn thay ro hn chung con.

Cac cha s that la nhng con ngi ky la. Cac ngai va phai la cac nha S Pham oi vi tre em, va phai la nha chuyen mon ve cac van e lien quan en gia nh oi vi cac oi v chong tre, va la nhng chuyen vien tam ly oi vi thanh nien, va la ngi kiet xuat ve s hieu biet va tnh te nh trong toa hoa giai.

Trong cac buoi hop vi nam gii, cac ngai phai ban ve Hoi Thanh nh mot giao s Than Hoc; con trong cac buoi hop vi n gii, cac ngai phai m sach Tin Mng ra nh nhng nha chu giai Kinh Thanh. Khi i tham cac gia nh co hoc thc, cac ngai phai biet oi chut ve cuon tieu thuyet mi c xuat ban e co the trao oi vi ho, neu khong muon b ho coi la ngi kem van hoa.

oi vi ngi thch khuynh hng xa hoi, cac ngai phai noi c kha t m ve s oi choi gia t ban va lao ong. oi vi nhng ngi khong phai la Cong Giao, cac ngai phai la nhng nha Than Hoc va cng quyet va ci m, va la nhng nha s hoc chn chan. Va oi vi biet bao hang ngi khac na, neu ke ra e se khong bao gi het.

Con con quen rang, cac ngai phai chao lai ngi ta khi c ngi ta chao hoi au ng cuoi pho. Ben ngoai, cac ngai van niem n cho du trong long ang phai ngam ang nuot cay. Con cung quen mat rang, moi Chua Nhat, cac ngai phai la nhng nha hung bien, la mot ngi lnh xng thay ca oan, va oi khi la ca mot nhac cong na. Roi trong tuan, co khi cac ngai con kiem luon th ien, th moc, th sn va ngi nau bep...

Lay Chua, xin cho cac nha chuyen mon bach khoa nay c chung con xet oan mot cach khoan hong, mot s khoan hong ch ang ch danh cho nhng ngi phai thi hanh mot chng trnh khong an khp vi nhau va vo nhan ao nh the !

Xin lam cho chung con hieu rang: neu oi vi 14 mon chuyen mon va ke tren, v Linh Muc cua chung con ch thanh cong co mot na, hay ch mot phan t ma thoi, th chung con cung a lay lam man nguyen roi !

Lay Chua, xin day chung con biet tha th cho nhng s nong nay va nham lan cua cha s chung con, cho chung con hieu rang, chung con ch phai chu ng co moi mot mnh cha s, trong khi cha s chung con th phai ganh tren vai moi con chien trong Giao X.

Lay Chua, xin cho chung con biet to cho cha s chung con thay rang, chung quanh ngai, khong phai ch co s th lanh am. Xin nhac nh chung con biet luon cau nguyen cho cac Linh Muc, cau nguyen cho co them nhieu n keu goi mi na. Co le o la ieu tot hn ca. Amen.

Theo Noi San cua Giao X Thanh AN-TON, Paris 5.1992

NAY CON AY


Cha i, Cha a goi con,

Con ay, xin hay day con moi ieu.

Cha la Thay day knh yeu,

Con la tre nho sm chieu ben Cha.

Ngoi trng con hoc vi Cha,

Cho con song tron y Cha trong i...

Cha i, Cha a goi con,

Con ay, xin hng dan con tren ng,

a chan con bc hanh hng,

Nh la l khach dam trng xa xoi.

Chnh Cha duy nhat Niem Vui,

Cho con cam nem moi ni moi ngay...

Cha i, Cha a goi con,

Con ay, xin hay sai con vao i,

Cho con en vi moi ngi

Anh em ngheo kho ngc xuoi nhoc nhan.

Cha la Long Men cha chan

T tay con se chia san an can...

Cha i, Cha a goi con,

Con ay, xin gi gn con ven tuyen.

Gia long Hoi Thanh du hien,

Cho con ng vng trung kien vuong tron.

Cha la a Tang tren non,

Con con, vien soi ty hon chan oi...

Giup con can am khong ri

Ngay ni Than Kh keu mi goi con,

at con hien dien sat son

Nh la chng ta Thanh Than cua Cha.

Ngi khen Cha mai Halleluyah,

Halleluyah mai, Danh Cha tron i...

MK LE QUANG chuyen dch t

Me Voici cua MICHELINE DUBE, Clarisse


KINH CAU CHO CAC LINH MUC

Lay Chua Gie-su Ki-to Linh Muc i i, ang Chan Chien Lanh, nguon mach S Song, Chua a cho chung con tham d vao chc T Te Vng Gia cua Chua, e chung con loan truyen nhng ky cong cua Chua ( 1 Pr 2, 9 ), va dang hien Chua nhng le te thieng lieng: la i song kinh nguyen, viec lam va nhng noi vui buon kho au. Chung con xin ta n Chua v chc T Te chung nay cho moi Ki-to hu chung con.

Nhng chung con cang ta n Chua hn na, v Chua a chon mot so anh em chung con at lam Linh Muc tha tac, e thay mat Chua ma day do, thanh hoa va hng dan chung con.

Lay Chua, xin thanh hien cac Linh Muc nh Chua a t thanh hien ( Ga 17, 19 ). Xin cho cac ngai nen giong Chua trong moi s: nh Chua la ang hien lanh va khiem nhng trong long ( Mt 11, 29 ), nh Chua la anh sang cho the gian ( Ga 9, 5 ), va nh Chua la Muc T dam hien mang song v an chien cua mnh ( Ga 10, 15 ).

Xin Chua ban cho cac Linh Muc s khiem nhng va long nhiet thanh cham lo viec Chua, tranh nhng viec xa la vi pham chc cua mnh. Xin cho cac ngai ch biet rao truyen Li Chua ch khong rao giang y kien rieng cua mnh hay cua loai ngi. c g cac ngai sot sang trong viec muc vu, nhat la trong viec c hanh Thanh Le va cac B Tch, v o la nguon nang lc vo gia cho cac tn hu chung con.

Sau het, gia nhng kho khan au kho i, xin ban cho cac ngai s bnh tnh, long can am trong moi th thach, tin tng va pho thac ni Chua Thanh Than, chuyen can cau nguyen va song ket hp vi Chua, vang theo Thanh Y Chua Cha tren Tri trong het moi s.

Lay Chua, xin ng e chung con thieu thon Linh Muc, xin ban cho Giao Hoi nhieu chung sinh va Linh Muc thanh thien. Xin cho chung con biet yeu men, vang phuc va thanh tam cong tac vi cac Linh Muc coi soc chung con, e i nay cung nhau xay dng Nc Chua, i sau chung con lai c sum hop vi nhau tren Nc Hang Song. Amen.

Ban su tam cua Lm. TRAN PHUC NHAN

CHIA SE:

BAI CHIA SE TRONG THANH LE TA N CUA TAN LM. DCCT

PHE-RO O MINH TR GIAO X MHCG TH BAY 13.4.2002

Vao chieu ngay ay, ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Do-thai. c Gie-su en, ng gia cac ong va noi: "Bnh An cho anh em !" Noi xong, Ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. Ngi lai noi vi cac ong: "Bnh An cho anh em ! Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em." Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: "Anh em hay nhan lay Thanh Than. ( Ga 20, 19 - 21 )

Can c vao Li Chua, cu the la oan Tin Mng chung ta va nghe cong bo, chung ta co the hoi nhau, co the hoi chnh anh o Minh Tr, mot ngi ban, mot ngi anh em cua ban than chung toi va cua moi ngi chung ta: Linh Muc, Anh la Ai ?

Bnh An cho anh em ! C moi lan hien ra sau khi Phuc Sinh, Chua Gie-su lap lai nhieu lan vi cac mon e: Bnh An cho anh em ! Ngai muon tran an e ho khong con s hai na chang ? S ngi Do-thai ang muon nho co nho tan goc ? S ngi Ro-ma vu cho toi anh cap xac Chua ? Hay s gap ma, gap mot oan hon hien ra vi mnh ? Co le ch mot phan thoi, bi Bnh An Chua Gie-su muon noi en vt tren tat ca moi khai niem ve bnh an cua loai ngi thng ngh.

Trc gi i nop mnh chu chet, Chua Gie-su a tran troi di chuc cho cac mon e: Thay e lai bnh an cho anh em, Thay ban cho anh em Bnh An cua Thay. Thay ban cho anh em khong nh the gian ban tang. Long anh em ng xao xuyen cung ng s hai ! ( Ga 14, 27 ). ung la nhan lay Bnh An cua Chua Gie-su e khong con xao xuyen va s hai, nhng khong phai ch la th s hai va xao xuyen chung ta thng gap trong cuoc song, khi ngi i ngo nhan, can tr, vu oan, khep toi, truc xuat, quan che hay bach hai cac mon e cua Chua. Nhng tren het, ay la Bnh An cua chnh Chua Gie-su muon ban tang e cac mon e Chua co the u can am e on nhan mot s vu.

Chung ta hay lu y vi oan Tin Mng Gio-an chng 20, ngay sau khi noi: Bnh an cho anh em ! Chua Gie-su trao ngay cho cac mon e mot s mang: Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em." Roi nh the e cho cac mon e them xac tn, Chua Gie-su con thoi hi tren cac ong va bao: "Anh em hay nhan lay Thanh Than. Nh vay a qua ro: Bnh An ay la chnh Than Kh, la Ngoi Ba Thanh Than. Trong ngay truyen tin ma chung ta va mng le mi ay, khi Chua Cha sai Chua Gie-su trong s vu nhap the lam ngi, Chua Cha a e cho "Thanh Than ng xuong tren co thieu n Ma-ri-a, va quyen nang ang Toi Cao a rp bong tren suot cuoc i Ngi se la Me cua Chua Gie-su ( x. Lc 1, 35 ). That khong khac g s than Thien Chua noi: Bnh An cho co, hi Ma-ri-a, hom nay Thien Chua a sai co, a muon co nhan lay s vu cu mang va ha sinh Chua Gie-su, ang c sai xuong tran, nhap the lam ngi e cu moi ngi !

Vay, en ay, chung ta nhan thc ro rang: Chua Gie-su trao ban Bnh An, Chua Gie-su thoi lan hi va sc song Thanh Than tren cac mon e ngay xa, chnh la e cac ong c sai i, len ng trong s vu tiep noi s vu song yeu thng va can am loan bao Tin Mng cua Chua Gie-su cho en tan cung the gii...

Con vi chung ta hom nay th sao ? ac biet oi vi mot tan Linh Muc nh anh o Minh Tr hom nay th sao ? Cach ay hai ngay, tai Nha Th Chnh Toa Giao Phan Xuan Loc, sau phan Kinh Cau Cac Thanh, chac t co ngi e y en mot li nguyen cua c Giam Muc trc khi trao s vu Linh Muc cho anh Tr: Lay Cha la Thien Chua toan nang, chung con nai xin Cha nham li o tran n phuc Chua Thanh Than va n chc Linh Muc tren toi t cua Cha ay, ngo hau ngi anh em chung con dang len e thanh hien cho long khoan hau Cha, se luon luon c Cha rong tay ban n che ch, chung con cau xin nh c Ki-to, Chua chung con. Amen.

Va khi nghi thc thanh hien hoan tat, c Giam Muc trao nu hon Bnh An cho tan Linh Muc Tr va noi: Bnh An cua Chua cung con, anh Tr, chac la luc o, xuc ong en nghen ngao, a tha lai: Va cung cha. Ngay sau o, cac Giam Muc va mot so Linh Muc ai dien cho hn 400 Linh Muc co mat trong Nha Th chnh toa Xuan Loc luc ay, cung a en trao hon Bnh An nh the cho anh Tr. Co le trong suot ca cuoc i, cha bao gi va se khong bao gi anh Tr lai c... hon nhieu nh the, hay noi ung hn, lai c chan hoa Bnh An, chan hoa n Chua Thanh Than nhieu nh the !

Ro rang, trong s vu mot Linh Muc, Bnh An va on nhan ay au co phai e cho ngi Linh Muc yen tam se khong b trung gio, se khong mac phai benh tat, se khong b xe ung, se khong b lam kho de luc nay luc khac, nhng chnh la e ngi Linh Muc, mot cach khang khai va qua cam xac tn, nh Thanh Phao-lo a tng te nhan: Toi song nhng khong phai la toi ma la chnh c Ki-to song trong toi ( Gl 2, 20 ), ngay gia cuoc i hom nay.

Neu c Ki-to a b ngi Do-thai am mu xo xuong vc ma van Bnh An lach mnh gia am ong ma i; th at han ngi Linh Muc hom nay cung se lt i, se vt thang moi kho khan trong Bnh An y nh vay.

Neu c Ki-to a b nha cam quyen Ro-ma cho anh on tan nhan, chup mot cai mu bang gai tren au, vac cay kho gia oan vai va ong inh en chet tren oi Can-ve ngay xa, ma Ngai van Bnh An noi mot li bao dung tha th; th at han ngi Linh Muc hom nay cung se vui ve ganh chu moi ngo nhan, vu khong va bach hai cua the gian trong Bnh An y nh the.

Chung ta con nh Giao Phan Long Xuyen, cach ay khoang 5 nam, a co mot Linh Muc tre b nhng ngi say ru anh nh on tren ng ve Cao Lanh, ch v cha a l e xe Honda cua mnh quet nga mot em be, e roi trc khi tat th benh vien Ch Ray, cha van tha th, van xin bai nai cho hung thu, e roi sau o chnh con ngi ay va ca gia nh ngi ay a an han ma sam hoi chan thanh.

Buon thng, nhuc nha, kho au, khon on va ca en cai chet ma van khong the e bep va triet ha c Bnh An cua Thien Chua, th huong chi luc bnh thng, ngi Linh Muc lai cang khong the cat giau ky Bnh An ay cho rieng mnh, nhng se song, se c x, se giang day, se lam muc vu vi mot niem Bnh An rc r nh the Bnh An ay la muoi, la men, la anh sang toa lan trong cuoc song cho moi ngi, nhat la nhng ngi ngheo kho va bat hanh, nhat la cho ngi toi loi ang can c th tha va giao hoa.

Vay, cuoi cung, Linh Muc, Anh la ai ? Chung ta a tm c cau tra li, mot nh ngha nho nhng quan trong, n s nhng sau tham, cao quy nhng gan gui de thng, gop vao cho can tnh het sc phong phu cua mot Linh Muc, o la: Linh Muc, Ngi chuyen giao Bnh An cua Chua Gie-su cho moi ngi. Hay noi bang mot hng khac, Linh Muc, ngi c Chua Gie-su sai i trong Bnh An, e trc tien, ngi Linh Muc song Bnh An, va roi chia se Bnh An ay cho moi ngi.

Trong Thanh Le, co mot phan cuoi cung ma Sach Le Ro-ma ghi n gian la Nghi Thc Ket Le, cai phan ma nhieu ngi ng ngoai san Nha Th van thng no may xe bo ra ve e kp i chi, e kp vao mot nha hang hay voi ve nha e xem ti-vi, xem phim bo Hong Kong..., cai phan ma nhng ngi ng ngay trong Nha Th ang th phao v cho rang sap c giai tan ra ve sau mot van le dai gan mot tieng..., cai phan ma ca oan thng chia tr v mai chuan b cho bai hat knh c Me cuoi Le, cai phan ma neu lay ong ho bam gi, ngi ta se ch thay no keo dai trong von ven 25 giay... vang, cai phan ngan ngui va b coi thng xem nhe ay, that ra quy lam, de thng lam, tuyet vi lam, va cung tham tha lam, phan ay c Than Hoc goi la phan Phung Vu Sai i.

Tat ca ch co 6 cau ngan oi ap gia Linh Muc va cong oan tham d: Chua cung anh ch em... Va cung cha... Xin Thien Chua toan nang la Chua Cha, va Chua Con, va Chua Thanh Than, ban phuc lanh cho anh ch em... Amen. Le a xong, chuc anh ch em ra ve Bnh An... Ta n Chua.

De thng, tuyet vi va tham tha la v khong au lai giong nh Ba Tiec Thanh: sau khi a c Thien Chua tha th moi toi loi phan Phung Vu Tap Hop ( Liturgie du Rassemblement ); sau khi a c an no ne Ba Tiec Li Chua phan Phung Vu Li Chua ( Liturgie de la Parole ); va ke o, c nuoi dng bang chnh Mnh va Mau Thanh Chua Gie-su trong phan Phung Vu Ta n ( Liturgie de lEucharistie ), xin lu y la tat ca eu mien ph, khong phai tra tien, eu c Thien Chua ban nhng-khong mot cach than thng tru men; th gi ay, en phan Phung Vu Sai i ( Liturgie du Renvoi ), Thien Chua Ba Ngoi lai con trao cho chung ta mot mon qua vo gia e mang ve nha, mot mon qua khong co g tren i nay mua c, khong co ai tren i nay ban cho ta c, o chnh la Bnh An, mot Bnh An e lanh nhan s vu cua Chua Gie-su nh ta a noi en t au.

Thu that, ban van tieng Viet cho nay cua Sach Le Ro-ma khong hay, khong tham tha, khong anh ong tam hon chung ta. Chung toi luc tm trong ban van tieng Phap th thay hay hn: Allez dans la Paix du Christ ! Nhng hoa ra ban tieng Anh, tieng My lai con hay hn na: The Mass is ended, go in Peace of Christ, to love and serve the Lord. Xin mao muoi man phep Uy Ban Phung T Hoi ong Giam Muc Viet Nam e a ra mot li trao Bnh An cuoi Thanh Le co ve am mau tinh than Dong Chua Cu The chung toi nh the nay: Thanh Le a xong, anh ch em hay len ng trong Bnh An cua c Ki-to, e yeu thng va phung s Thien Chua, e yeu thng va phuc vu tha nhan, nhat la nhng ngi ngheo kho b bo ri. Ha-le-lui-a ! Ha-le-lui-a !

Lat na ay, chnh anh Tr, Tan Linh Muc Phe-ro o Minh Tr cua gia nh chung ta, cua Giao X Hu Phc, cua DCCT, hay noi ung hn, cua toan Giao Hoi chung ta, cung se ket thuc Thanh Le Ta n hom nay bang mot li trao Bnh An, tuy co le se khong dam t y oi y nh the, nhng chac chan la mang mot noi dung sau xa va tuyet vi nh the.

Xin anh ch em ng qua ban tam en chuyen sau Thanh Le nay, se chup hnh ky niem vi ai, se an tiec vui ra sao, se tang qua cho anh Tr luc nao... Nhng xin hay khao khat m long ra e on nhan Bnh An, va e han hoan ap lai bang mot tieng reo vang: Ta n Chua, Ha-le-lui-a, Ha-le-lui-a !

Lm. LE QUANG UY, DCCT, 13.4.2002

LAM CHA S NGAY NAY...

Neu cha giang lau qua 10 phut - Cha lai noi thao thao bat tuyet !

Neu cha mi moi ngi chiem niem ve Thien Chua - Oi, cha ch toan la noi chuyen tren may tren gio !

Neu cha e cap hi nhieu en cac van e xa hoi - Ro rang la cha lai khuynh ta roi !

Neu cha ch c ngu trong khuon vien Giao X - Cha a t y cat t lien he vi the gian !

Neu cha c ca ngay trong Nha Chung - Cha chang chu i gap g tiep xuc vi ai ca !

Neu cha thng xuyen i tham ngi nay ngi kia - Cha chang chu bao gi Nha X !

Neu cha san sang lam Phep Ra Toi va chng Hon Phoi cho bat c ai en xin - ung la cha a ban tong ban thao cac B Tch !

Neu cha oi hoi cao hn va nhieu hn - Cha ch muon Giao Hoi gom toan nhng ngi tron hao !

Neu cha thanh cong vi thieu nhi - ao cua cha la ao au tr !

Neu cha nang tham vieng cac benh nhan - Cha ch ph thi gi, va khong i sat vi cac van e cua thi ai !

Neu cha sa sang Nha Th - Cha lai nem tien qua ca so mat roi !

Neu cha khong tu bo g - Cha a bo be moi s !

Neu cha cong tac chat che vi Hoi ong Giao X - Cha lai e cho ngi ta xo mui cha roi !

Neu cha khong lap Hoi ong Giao X - Cha oc tai qua i mat !

Neu cha hay mm ci - Cha qua de dai !

Neu v ang tr hay qua ban tam mot chuyen g o nen khong nhn thay mot ngi nao o - Cha khinh ngi va va ch !

Neu cha hay bc boi v mot sai sot nao o cua ngi khac - Cha thieu s o lng nhan t roi ay !

Neu cha hien hoa nhan nhuc - Cha thieu ngh lc ca quyet !

Neu cha con tre - ung la cha con thieu kinh nghiem trng i !

Neu cha a co tuoi - Xin mi cha ngh hu i la va !

Vay th, knh tha cha s, xin cha c can am len nhe !

Theo P. DESCOUVEMONT, Trong GUIDE DES DIFFICULTES DE LA FOI CATHOLIQUE, 1989

CAU TRUYEN:

BA MA SE TIEP TUC HY SINH CHO CON

c Hong Y Cardjin, v sang lap phong trao Thanh Lao Cong ( JOC - Jeunes Ouvriers Catholiques, Thanh Nien Lao ong Cong Giao hay goi tat la Thanh Lao Cong ) a ke lai cau chuyen ve gia nh ngai nh sau:

Toi tr thanh Linh Muc chnh la nh cha me toi. Cha toi la mot cong nhan ngheo, a hy sinh rat nhieu e co the nuoi dng may anh em toi. Toi con nh, nam len 13 tuoi, vao mot buoi toi, toi ron ren en gan cha toi, ngi ang ngoi tram ngam vi chiec ong ieu, con me toi th ang khau lai mot so giay dep a sn rach cua lu chung toi. Toi rut re tha vi cha toi: Ba i, sang nam hoc mi nay, con co the c tiep tuc hoc na khong a ? Cha toi im lang hoi lau roi mi buon ba tra li: Con i, tuoi con, ba a phai i lam roi, nay th ba a gia, sc a can roi, co le con phai... Toi hieu y cha toi muon g, nhng toi van co nai n thuyet phuc: Ba i, con ngh la Chua a goi con, con muon tr thanh Linh Muc !

Khi va nghe toi cho biet y nh xin i tu, nc mat cha toi bong t t lan dai tren oi go ma gay com. Phai mot luc sau o, cha toi mi nghen ngao noi c: Ba ma a hy sinh qua nhieu, nhng e c mot ngi con hien dang cho Chua th ba ma nguyen se lai tiep tuc hy sinh !

Va cha me toi a tiep tuc lam viec nhieu hn na e toi c i hoc. Va man trung hoc, toi c tin cha toi om nang. Tren ging hap hoi, cha toi nhn toi mm ci, o la li chuc phuc cuoi cung ngi a danh cho toi. Sau khi vuot mat cha, toi a tam nguyen vi Chua se no lc tu tap e tr thanh Linh Muc, nhat la mot Linh Muc cho gii cong nhan th thuyen... Va cuoc song gi ay quanh toi luon c thap sang bi nhng tam hon khiem ton trong tham lang, nhng con ngi hien t, biet on nhan nhng g Chua gi en vi thai o vang phuc va tri an. Ho a hoc c s hien hau va khiem nhng cua Chua Gie-su, e em en cho chung ta va mi goi chung ta cung len ng song nhan ai va khiem cung...

LI HANG SONG, 7.1996

N GOI TAN HIEN CHO CA GIA NH

Hai v chong nha bao ngi Ha-lan ten la Val Der Meer De Walcheren a cung xin chu B Tch Thanh Tay vao nam 1911 e gia nhap Giao Hoi Cong Giao. Sau o, ong ba a lan lt khuyen cac con cung theo ao, roi lai cung lan lt theo uoi n Goi Tan Hien cua cac Dong Tu. Ngi con trai ln sau nay a tr thanh mot Linh Muc Dong Bien-c Nam ( Benedictin ). Ngi con gai ke lam n tu trong an vien Bien-c N ( Benedictine ).

Nam 1933, nh long khao khat tuyet oi va y ch tan hien cho Chua, Toa Thanh a chap thuan n xin cua hai ong ba e c phep chia tay nhau trong Long Men ch that. Ong xin c vao tu Dong Bien-c Nam, ni ngi con trai Linh Muc va sm la i, con ba th xin vao Dong Bien-c N chung vi ngi con gai. Trong thi ky tap tu, Be Tren ca hai Dong ch nh cho ong ba phai tiep tuc thng xuyen th t cho nhau. Sau hai nam, ca hai ong ba van ay thien ch, san sang hy sinh dang mnh cho Chua. The nhng, Be Tren cua hai ben eu nhan thay moi duyen tnh cua ong ba con qua khang kht, nen a khuyen ca hai tr ve vi i song gia nh. Ong ba vang li tr ve, tiep tuc song hanh phuc ben nhau, chan hoa long yeu thng bac ai oi vi tha nhan, nhat la vi nhng ngi ngheo kho.

en nam 1954 th ba Val Der Meer qua i. Noi lai y hng t 20 nam ve trc, cu ong 74 tuoi a xin tr lai tu vien. Va vao ngay 22.12.1956, cu c thu phong Linh Muc tai nha nguyen Tu Vien c Me, ni ngi con gai cua cu van ang song cuoc i an tu gng mau a hn 40 nam qua...

Nguyet San c Me Hang Cu Giup so 100, ve n Goi, 9.1959

THONG TIN:

THONG TIN VE CHNG TRNH HOC BONG HA NAM 1 CHO 10 EM HOC SINH NGHEO

Thay Nguyen Van Phng, DCCT, gii thieu danh sach 10 di ay eu c ngu tai thon Thng Trang, xa Liem Phong, huyen Thanh Liem, tnh Ha Nam:

01. Em NGUYEN VAN HAI, sinh 11.12.1992, ang hoc lp 4 trng PTCS xa Liem Tiet, me mat sc lao ong, ca nha eu lam nghe nong, thu nhap rat thap va bap benh.

02. Em NGUYEN TH NGA, sinh 2.2.1990, ang hoc lp 6 trng PTCS xa Liem Phong, gia nh lam nghe nong, qua ngheo.

03. Em NGUYEN VAN HIEU, sinh 9.3.1988, ang hoc lp 8 trng PTCS xa Liem Phong, gia nh co 5 ngi con, bo mat sc lao ong.

04. Em NGUYEN VAN THNG, sinh 17.10.1986, ang hoc lp 10 trng PTTH Thanh Liem A, gia nh 10 ngi con, qua ngheo.

05. Em NGUYEN VAN VIET, sinh 3.6.1989, ang hoc lp 7 trng PTCS xa Liem Tiet, gia nh 7 ngi con, bo b benh tam than.

06. Em NGUYEN VAN LINH, sinh 2.4.1989, ang hoc lp 7 trng PTCS Liem Phong, gia nh qua ngheo, me b cat mat mot la phoi, mat sc lao ong hoan toan.

07. Em NGUYEN VAN TUYEN, sinh 8.6.1990, ang hoc lp 6 trng PTCS Liem Phong, gia nh 5 ngi con, me mat sm.

08. Em NGUYEN TH DINH, sinh 9.10.1986, ang hoc lp 10 trng PTTH Thanh Liem A, gia nh 5 ngi con, me b benh than kinh toa, mat sc lao ong hoan toan.

09. Em NGUYEN TH NHUNG, sinh 7.5.1998, ang hoc lp 8 trng PTCS xa Liem Phong, gia nh qua ngheo, me lai thxuyen om au, khong lam ruong c.

10. Em NGUYEN TH THUY, sinh 14.2.1983, ang hoc lp 12 trng PTTH Thanh Liem A, gia nh 3 ngi con, me b benh tim o 3, ch co the lam nhng viec nhe trong nha.

Gospelnet xin at ten chng trnh nay la HOC BONG HA NAM 1, moi em c tr giup moi thang 50.000 VND trong 3 thang, ke t thang 5 en het thang 7.2002, tong cong: t 1: 1.500.000 VND. Rat mong quy oc gia gan xa co ngi se ng ra nhan tr giup cho cac em lau dai hn.

THONG TIN VE CHNG TRNH HOC BONG DAKLAK 1 CHO 13 EM HOC SINH NGHEO

Sr. Bui Th Hue, Dong N Vng Hoa Bnh, Buon Ma Thuot, gii thieu danh sach 13 em hoc sinh co hoan canh gia nh rat ngheo, hien song rai rac trong tnh Daklak, co giay xac nhan cua cha Nguyen Van Thanh ( Giao X Quang Nhieu ) va cua cha Nguyen Van Ngha ( Giao X Thuan Hieu ) nh sau:

01. Em NGUYEN HONG VU, sinh 1985, ang hoc lp 9 trng PTCS Nguyen Tri Phng

02. Em NGUYEN TH HONG VAN, sinh 1989, ang hoc lp 7 trng PTCS Nguyen Tri Phng

03. Em LE TH MINH OANH, sinh 1986, ang hoc lp 9 trng PTCS Nguyen Tri Phng

04. Em LE ANH TUYET, sinh 1990, ang hoc lp 6 trng PTCS Nguyen Tri Phng

05. Em HUYNH QUOC BAO, sinh 1989, ang hoc lp 7 trng PTCS Nguyen Tri Phng

06. Em HUYNH BAO QUOC, sinh 1989, ang hoc lp 7 trng PTCS Nguyen Tri Phng

07. Em BUI TH HAU, sinh 1990, ang hoc lp 6 trng PTCS Nguyen Tri Phng

08. Em BUI VAN SA, sinh 1986, ang hoc lp 10 trng PTTH C Mgar, Quang Phu

09. Em HUYNH TH THU KIEU, sinh 1988, dhop 8 trng PTCS Hoa An

10. Em HUYNH NGOC VU, sinh 1990, ang hoc lp 6, trng PTCS Hoa An

11. Em OAN MINH VNG, sinh 1990, ang hoc lp 6 trng PTCS Hoa An

12. Em TRNG TH YEN, sinh 1985, ang hoc lp 11 trng PTBC Le Hu Trac.

13. Em ANG HOANG ANH QUOC, sinh 1982, ngi goc Cham, ang hoc Trong Thiet Ke Sai-gon.

Gospelnet xin tr giup moi em 50.000 VND tam thi trong 3 thang, t thang 5 en het thang 7.2002, tong cong: 1.950.000 VND, knh nh Sr. Hue chuyen en cac em. Chng trnh nay se mang ten HOC BONG DAKLAK 1. Rat mong quy oc gia gan xa co ngi se nhan ng ra tr giup cho cac em lau dai hn.

THONG TIN VE MOT SINH VIEN XUAT SAC CAN TR GIUP

Cha ang S Bnh, Nha Th Hoa Bnh, Buon Ma Thuat, gii thieu gia nh anh ch Nguyen c Tien co ngi con gai la NGUYEN TH ANH KHUYEN, hien ang hoc nam 3 ai Hoc S Pham, hoc lc xuat sac. Gia nh phai co gang lo cho 5 ngi con i hoc, hien ang ri vao thi iem ngat ngheo tung thieu. Gospelnet xin tr giup ngay 300.000 VND e gia nh kp thi lo lieu, khong e cac chau b d dang viec hoc. Chung toi cung se co gang lien he tm cho em Anh Khuyen mot hoc bong lau dai, t la en khi tot nghiep ai Hoc.

THONG TIN VE MOT BENH NHAN CAN PHAI MO TIM

Co Nguyen Th Giao, Van Phong Xa Hoi, 42 Tu Xng, quan 3, gii thieu trng hp ch LAI TH THOA, sinh nam 1972, hien ngu tai ap 1, xa Long Hng, huyen Phc Long, tnh Bnh Phc, que tai Mien Bac, co cha me gia yeu, song bang nghe nong. Ch Thoa cung chong, con trai va 2 co em gai vao Mien Nam tm cong viec e lo sinh ke. Nam 2001, ch Thoa c Vien Tim xac nh la b benh Tim nang, can mo cang sm cang tot, neu khong se b liet. Hien tai, ch a b te canh tay trai va vung lng, phai uong thuoc hang thang het vai tram ngan. Ngoai benh tim, ch con b benh soi mat ( vien soi ng knh 4mm ) gay au n khi phai i bo nhieu. Chi ph d kien cho viec giai phau Tim la khoang 40 trieu VND. T thang 3.2001, ch Thoa a gom gop, vay mn c 12 trieu, Van Phong Xa Hoi 42 Tu Xng, Quan 3, ch co the ho tr 3 trieu, Hoi Bao Tr Benh Nhan Ngheo Sai-gon ha se giup them khoang 5 ti 7 trieu. Nh vay, con thieu gan 20 trieu. Gospelnet xin trch quy tr giup trc mat la 3.000.000 VND ( 200 USD ). Rat mong quy oc gia gan xa, moi ngi mot chut chia se them cho ch Thoa.

THONG TIN VE MOT BENH NHAN CAN PHAI NONG VAN TIM

Sr. Yen Tan, Dong N T Bac Ai Vinh-sn, gii thieu trng hp em NGUYEN TH KIM NHUNG, sinh ngay 11.9.1984, ang hoc lp 10 A2 trng PTTH Ninh Hai, hien ngu tai ap Lng Cach, xa Ho Hai, huyen ninh Hai, tnh Ninh Thuan. Mot lan tren ng i hoc th em Nhung b ho ra mau, c cac Sr, hng dan i kham benh th mi phat hien b benh Tim. Theo cac bac s Vien Tim va Khoa Tong Hp Biet cua Benh Vien thong Nhat, em Nhung phai c nong van tim hai la bang bong, ngay th nam 11.4 va qua, em Nhung a nhap vien va trong tuan ti se c mo, chi ph het khoang 7 trieu VND, benh vien Thong Nhat ha giup 2 trieu, con thieu 5 trieu. Nh vay, Gospelnet xin tr giup 3.000.000 VND ( 200 USD ).

THONG TIN VE MOT EM BE B BENH NGAT NGHEO TNH ONG NAI

Sr. Nguyen Th Thao, Dong a-minh Rosa Lima, mien Vo Nhiem, gii thieu trng hp em MAI HUY HOANG, ngu tai ap 4, xa Xuan Tam, huyen Xuan Loc, tnh ong Nai, thuoc Giao X Hiep Lc. Cha la Mai Van Quan, i lam mn, thng xuyen that nghiep, me la Nguyen Th Bch Ngoc, ban hang rong ngoai ng, co tat ca 5 con. T cuoi nam 2000, em Hoang b xng la lach, viem ai trang va thieu mau tram trong, phai a vao benh vien Nhi ong 1. Gan ay em lai b them benh loet da day, oi ra mau. Tien thuoc thang het sc ton kem va gia nh lam vao canh kiet que. Gospelnet xin tam thi tr giup 300.000 VND. Rat mong quy oc gia gan xa nhan tr giup them cho gia nh em.

THONG TIN VE CHAU BE HOANG AO XUAN MAI A MO TIM THANH CONG

Sr. Nguyen Th Thao, Dong a-minh Rosa Lima, mien Vo Nhiem, bao tin vui: be HOANG AO XUAN MAI a c cac bac s Vien Tim mo thanh cong, moi chi ph eu c xet mien hoan toan ke ca tien truyen mau. Gospelnet a trch them quy e giup gia nh chau 500.000 VND boi dng sau khi giai phau. Xin quy oc gia tiep tuc cau nguyen cho chau HA LE MY TIEN ang ch c xep lch mo. Gospelnet a trch tr giup cho gia nh chau tong cong 10.100.000 VND thanh toan cac khoan n nan vay mn vi lai xuat cao e co tien ong chi ph giai phau cho chau trc ay.

THONG TIN VE MOT CHAU BE KHUYET TAT ONG NAI

Anh Pham Van Lng, thuoc Huynh oan Ki-to cac Benh Nhan va Ngi Khuyet Tat, gii thieu trng hp chau be NGUYEN HOANG KHANH NGUYEN, sinh nam 1996, con cua ong Nguyen Van Tam, ngu tai so nha 21 / 1 ap Nam Ha, xa Xuan Bao, huyen Xuan Loc, tnh ong Nai. Chau b khuyet tat t be, khong i ng c, hoan canh gia nh lai het sc kho khan. Gospelnet xin tr giup so tien 300.000 VND.

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN CAC AN NHAN MI GIUP

- Bac Chn S Bnh Trieu ( Hoa Ky ) giup ngi ngheo ...................................................................................................... 50 USD

- Ong Nguyen Van Ngh ( ong Nai ) gi qua ng Bu ien, giup ngi ngheo ......................................... 500.000 VND

- Ch Mai Cam Phng ( Hoa Ky ) giup hoc bong cac em hoc sinh ngheo ................................................................... 100 USD

- Mot Linh Muc an danh ( Viet Nam ) giup ngi ngheo ......................................................................................... 500.000 VND