CHUA NHAT 2 PHUC SINH - LE C ME TRUYEN TIN 8 . 4

TIN MNG: Ga 20, 19 - 31

C GIE-SU HIEN RA VI CAC MON E

Vao chieu ngay ay, ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Do-thai. c Gie-su en, ng gia cac ong va noi: "Bnh an cho anh em !" Noi xong, Ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. Ngi lai noi vi cac ong: "Bnh an cho anh em ! Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em." Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: "Anh em hay nhan lay Thanh Than. Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi."

Mot ngi trong Nhom Mi Hai, ten la To-ma, cung goi la i-y-mo, khong vi cac ong khi c Gie-su en. Cac mon e khac noi vi ong: "Chung toi a c thay Chua !" Ong To-ma ap: "Neu toi khong thay dau inh tay Ngi, neu toi khong xo ngon tay vao lo inh va khong at ban tay vao canh sn Ngi, toi chang co tin." Tam ngay sau, cac mon e c Gie-su lai co mat trong nha, co ca ong To-ma o vi cac ong. Cac ca eu ong kn. c Gie-su en, ng gia cac ong va noi: "Bnh an cho anh em !" Roi Ngi bao ong To-ma: "at ngon tay vao ay, va hay nhn xem tay Thay. a tay ra ma at vao canh sn Thay. ng cng long na, nhng hay tin." Ong To-ma tha Ngi: "Lay Chua cua con, lay Thien Chua cua con !" c Gie-su bao: "V a thay Thay, nen anh tin. Phuc thay nhng ngi khong thay ma tin !"

c Gie-su a lam nhieu dau la khac na trc mat cac mon e; nhng nhng dau la o khong c ghi chep trong sach nay. Con nhng ieu a c chep ay la e anh em tin rang c Gie-su la ang Ki-to, Con Thien Chua, va e anh em tin ma c s song nh danh Ngi.

SUY NIEM 1:

C GIE-SU SONG LAI

1. Sau khi song lai c Chua Gie-su a hien ra nhieu lan

Mac dau a c Kinh Thanh cung nh chnh c Gie-su bao trc ve Ngai, cac mon e van to ra bang hoang s hai khi chng kien cuoc kho nan va cai chet cua c Gie-su. Ong Phe-ro th choi Chua, cac mon e hau het a bo tron ch con mot so t theo Ngi xa xa. Bao nhieu mong c cua cac ong dng nh a tieu tan cung vi cai chet cua Thay mnh. Khi c bao tin Chua song lai, cac ong van con ban tn ban nghi. c Gie-su a phai hien ra nhieu lan e tran an, giai thch va cung co niem tin cho cac ong.

Tin Mng Thanh Gio-an hom nay thuat lai hai lan hien ra cua c Gie-su vi cac mon e trong phong ca ong kn va li au tien cua Ngai la li chuc bnh an cho cac ong. Trong ca hai lan gap g, c Gie-su a lap lai li chuc nay ti ba lan. Ngai a cho cac ong xem tay va canh sn Ngai, cac mon e vui mng v c thay Chua, nhng lan hien ra nay vang mat ong To-ma. Tam ngay sau cac mon e lai tu hop trong nha, co ca ong To-ma o na. Trong khi cac ca eu ong kn, c Gie-su en ng gia cac ong, va sau li chuc bnh an Ngai bao ong To-ma: at ngon tay vao ay va hay nhn xem Thay. a tay ra ma at vao canh sn Thay. ng cng long na, nhng hay tin. ( Ga 20, 27 ) Xem ra Chua co y trach ong To-ma v s cng long cua ong, nhng chnh nh o ma cac mon e va cac the he sau nay la chung ta co them mot bang chng manh me ve viec Chua song lai. nhng lan hien ra khac, c Gie-su cung to ra an can va than mat khi gap g, giai thch Kinh Thanh hoac cung an uong vi cac ong.

2. c Gie-su song lai: bao chng cho phan roi chung ta

Qua vay, Thanh Phao-lo, trong th gi cac tin hu Co-rin-to, co viet: ...Neu c Ki-to a khong choi day, th li rao giang cua chung toi trong rong, va ca c tin cua anh em cung trong rong, ...long tin cua anh em that hao huyen, va anh em van con song trong toi loi cua anh em ( 1 Cr 15, 14 - 17 ). Viec c Gie-su song lai cho chung ta mot bao am chac chan chung ta cung se c song lai nh Ngi. Th th nhat cua Thanh Phe-ro hom nay gii thieu cho chung ta mot gia tai khong the h hoai, khong the van uc va tan phai... Gia tai o chnh la n cu o Ngi a danh san va se bay to trong thi sau het ( 1 Pr 1, 3 - 9 ). Nhng khong nhat thiet phai i lau nh the, v nh c tin, chung ta co the nem trc c niem vui n cu o va co c sc manh e kien tr trong th thach. Va ngc lai chnh nhng th thach o tinh luyen, lam cho c tin cua chung ta nen tinh rong hn: Vang la cua phu van, ma con phai th la, huong ho la c tin la th qu gia hn vang gap boi ( 1 Pr 1, 7 )

3. c Gie-su song lai: khi au cho mot ky nguyen mi, ky nguyen cua Chua Thanh Than.

c Gie-su, sau khi song lai, Ngai a gap g cac mon e va tiep tuc sai cac ong i rao giang Tin Mng. Ngai a ban cho cac ong Chua Thanh Than: Anh em hay nhan lay Thanh Than. Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; Anh em cam gi ai th, ngi ay b cam gi. ( Ga 20, 22 ). T ay, khi au mot ky nguyen mi, ky nguyen cua Chua Thanh Than, ang ap dung n cu o cho toan the nhan loai.

Chua Thanh Than, vi bay n cua Ngai, a bien oi cac Tong o t nhng ngi nhut nhat tr nen can am, t nhng ngi thuyen chai t hoc thanh nhng nha thuyet giang hung hon ( Cv 2, 14 - 41 ). Cac ong a can am, san sang chu moi th thach gian lao, em Tin Mng cua Chua en vi moi ngi, khong phan biet Do-thai hay dan ngoai. Chua Thanh Than cung hoat ong trong Hoi Thanh: oan sach Cong Vu hom nay cho chung ta thay nhng an hue cua Ngai sinh hoa ket trai ni cong ong Ki-to hu au tien: Ho chuyen can nghe cac Tong o giang day, luon luon hiep thong vi nhau, sieng nang tham d le be banh va cau nguyen khong ngng... Ho e moi s lam cua chung, ban at ai cua cai, lay tien chia cho moi ngi tuy theo nhu cau... Ho ong tam nhat tr... va Chua cho cong oan moi ngay co them nhng ngi c cu o ( Cv 2, 42 - 47 ). That la mot hnh anh tuyet vi ve mot xa cong bang va ay tnh nhan ai, hnh anh cua Nc Tri.

Lay Cha, nh s chet va phuc sinh vinh hien cua c Gie-su Con Cha, Cha a ban cho chung con mot gia tai vo cung qu gia la c tr nen con cua Cha, c song cuoc song vnh cu chan cha niem vui. Xin cho chung con luon y thc n hue cao ca nay va luon biet ca ngi tnh yeu bao la Cha a danh cho chung con.

P. a-mi-a-no INH NGOC THIEU

SUY NIEM 2:

TO-MA VA CON MAT TH BA

Cach x s cua To-ma cung la cach x s thong thng cua nhieu ngi. Ngi ta ch chap nhan la co that nhng g ma ngi ta co the xem bang mat, bat bang tay, nhng g can, o, ong, em... c. Con nhng g ngi ta khong thay, b xem nh la khong co. Khi toi hoi ban be: Tai sao ban khong tin Thien Chua, khong tin co linh hon, khong tin co s song i sau ? Ho tra li that n gian: "Co thay au ma tin !"

The nhng, co nhieu ieu chung ta khong thay nhng chung ta van phai nhan la chung hien hu. Ngi ta khong the nhn thay tnh mau t ni ngi me, khong nhn thay y ch kien cng ni bac anh hung, khong nhn thay tr khon tuyet vi cua nha khoa hoc ( bi v tnh yeu, y ch, tr tue... la nhng thc tai vo hnh, khong mau sac, khong trong lng, khong khoi lng )... nhng khong ai dam phu nhan rang nhng thc tai nay khong co.

Vi oi mat tran nay, tam nhn cua ngi ta rat han hep, nh "ech ngoi ay gieng coi tri bang vung".

Vi oi mat tran nay, chung ta ch nhan thay mot t s vat phu du ma thoi. Con nhng ieu quan trong, nhng ieu chnh yeu th khong the nhan thay. Nha van Saint-Exupery a kham pha ra ieu nay, ong viet: "L'essentiel est invisible pour les yeux" ( Thc tai thiet yeu th mat tran khong thay c ). Do o, nhan loai can en nhng con mat khac, nhng con mat th ba e nhan thc nhng thc tai cao sieu. Con mat nay giup ngi ta nhn xa, nhn rong, nhn sau, nhn thay ieu thiet yeu, nhn thay chan ly...

Con mat th ba cua cac nha vi trung hoc la ong knh hien vi. Nh con mat nay, nha nghien cu co the nhn thay vi trung va nhng sieu vi cc nho... Con mat th ba cua cac nha thien van la ong knh thien van, nh o cac nha khoa hoc co the thay c nhng ngoi sao cach mat at en mi t nam anh sang... Con mat th ba cua cac nha quan s la man anh ra-a, la ve tinh quan sat... Chung giup cac nha quan s nam ro a hnh cung nh cac b mat quan s cua oi phng nham at ti chien thang.

Trong Phat giao, con mat th ba cua nha tu hanh at ao la 'hue nhan', giup ngi ta thay c nhng thc tai tam linh sieu hnh. oi vi c Gie-su, con mat th ba ma Ngai mong muon cac mon e Ngai phai co la c Tin. Nh Con Mat c Tin, nhan loai co the nhan ra Thien Chua la Cha yeu thng, nhan ra c Gie-su la ang Cu o, nhan ra mnh co hon thieng bat t, biet mnh co cuoc song mai sau, co thien ang hoa nguc...

Tong o To-ma cha co con mat th ba. Anh ch tiep can vi the gii qua oi mat tran. Anh chu trng ch nhng g c xem thay tan mat, c s tan tay... mi la ieu co thc. Chnh v the, khi nghe cac mon e bao anh: "Nay To-ma, Thay a song lai va a hien ra vi chung toi", To-ma cho la chuyen ua.

Cho du To-ma co thay Chua tan mat i na, chac g anh a tin, v biet au o ch la bong ma cua Chua Gie-su hien ve. Anh oi phai kiem chng bang cach xo ngon tay vao lo inh, at ban tay vao canh sn... th anh mi tin ! Chua Gie-su khong hai long vi quan iem o. Ngai noi: "To-ma, v anh a thay Thay nen anh mi tin. Phuc cho nhng ai a khong thay ma tin."

Nh the, phuc cho nhng ai khong dung oi mat tran, nhng dung con mat th ba, Con Mat c Tin e nhan ra Chua.

Lay Chua Gie-su, Chua luon tuyen dng nhng ai co c Tin v o la con mat toi can giup thay c nhng thc tai sieu nhien va at ti n cu o. Chua luon khien trach cac mon e khi cac ong yeu long tin. Chua buon phien v dan chung thieu long tin. Chua khien trach To-ma la ke cng long tin. Xin khai m cho chung con con mat th ba, con mat c Tin, e chung con nhan biet Thien Chua Cha la Cha yeu thng, nhan biet c Gie-su la ang cu o nhan loai va nhan biet Thanh Than Chua la ang thanh hoa moi ngi, cung nhan biet moi ngi la anh em that cua chung con trong Chua Ki-to. Amen.

Linh muc Inhaxio TRAN NGA

SUY NIEM 3:

LI XIN VANG TRONG LE TRUYEN TIN

Nam nay, Le Truyen Tin c di vao ngay mong 8 thang 4 nam 2002.

Trong ngay le Truyen Tin, Hoi Thanh knh nh mot bien co quan trong. Thien than bao tin cho c Me rang: Thien Chua muon chon c Me lam Me ang Cu The. Tin o qua bat ng, vt moi suy ngh, moi tng tng, moi i ch. Phan ng cua c Me bat au la b ng bang hoang lo s, nhng tiep o la xin vang ( Lc 1, 38 ).

Xin vang la xin tuan phuc y Chua. Xin vang la xin cong tac vao chng trnh cu o cua Chua, vi s t bo mnh, vi s tuyet oi pho thac i mnh trong tay Chua.

Lap tc sau li xin vang cua c Me, Ngoi Hai Thien Chua a xuong the nhap the trong long c Me. Tat ca eu dien tien mot cach am tham, khiem ton. T o xin vang a c coi nh mot giao c mi, mot bai ca mi, mot con ng mi, cua con ngi mi.

Khi noi xin vang c coi nh mot giao c mi, toi nh lai viec c Me voi va len ng i tham vieng ba E-li-da-bet ( Lc 1, 39 - 45 ). i tham e chia se, e phuc vu, e nang khch le ba E-li-da-bet. Theo c Me, th mnh c Chua thng, la e mnh biet thng ngi khac. Mnh c Chua chon cong tac vi Chua trong viec cu o, th mnh phai quyet tam dan than gop phan cu o ngi khac. Mnh nhan n Chua ban, th mnh se co gang chia se n o cho ngi khac.

Thiet tng o la mot giao c mi ve bac ai lien i phat sinh t li xin vang.

Khi noi xin vang c coi nh mot bai ca mi, toi nh lai tam tnh c Me trong kinh Ta n Linh hon toi tung ho Chua ( Lc 1, 46 - 55 ). Tam tnh c Me la li noi chan thanh cua ngi con be nho, ay khiem ton, ng ngang biet n va pho thac oi vi Chua. Tam tnh c Me la khat vong cu o toa ra sc nong cua tnh yeu thng xot, nhng lai khiem nhng te nh oi vi ong bao, nhan loai. Tam tnh c Me la cai nhn tien tri sau sac cua trai tim khiem nhng ve tng lai danh cho nhng ke khiem ton.

Thiet tng o la mot bai ca mi ve khiem ton khi i t li xin vang.

Khi noi xin vang c coi la mot con ng mi, toi nh lai bien co c Me sinh Chua Gie-su tai hang a Be-lem ( Lc 2, 1 - 7 ). ang khi hau het moi ngi eu coi giau sang chc quyen danh vong la nhng bac thang gii thieu ga tr con ngi, th c Me a khong ngh nh vay, a khong van ong chut nao e c nh vay. Trai lai, c Me a lang le i vao con ng kho ngheo. Con ng o a khi i t hang a Be-lem va keo dai tng ngay, tng thang, tng nam, suot ca cuoc i c Me. Tren con ng o, c Me a cau nguyen, a suy gam trong long, a lang nghe Chua, a thong hiep vi s song Chua.

Thiet tng o la mot con ng mi ve s ngheo kho c vach ra t li xin vang.

Con ng mi o, bai ca mi o, giao c mi o eu noi len c Me la con ngi mi. Mi ve nhieu phng dien, nhng nhat la ve phng dien Chua Thanh Than ng xuong tren c Me, e oi mi con ngi cua Me ( Lc 1, 35 ).

Qua viec Ngoi Hai xuong thai trong long c Me, Chua Thanh Than a a tnh yeu thng xot cua Thien Chua vao nhan loai, a mac khai Thien Chua la tnh yeu, a khai m mot nguon mach n thanh cu o vo cung phong phu cho moi ngi thien ch.

Do o, c Me la con ngi mi, la tac pham tuyet vi cua Chua Thanh Linh. Vi ac iem la c Me co mot trai tim giong trai tim Chua Giesu, trong sach, hien lanh, khiem nhng, chay rc la tnh yeu thng xot.

Nhng chia se van tat tren ay co the giup chung ta phan nao, e chuan b mng Le Truyen Tin mot cach song ong sat vi thi s.

Thi s hien nay, neu nhn ve goc o xin vang y Chua, th o la ca mot van e ang phai lo ngai. Bi v co nhng ngi coi trong y Chua va xin vang y Chua. Cung co nhng ngi coi thng y Chua va chong lai y Chua. Co nhng ngi hieu sai y Chua, vo tnh hoac co tnh. Co nhng ngi gan cho y Chua nhng y rieng cua mnh. Co nhng ngi muon y Chua hp theo y rieng mnh, cho du y rieng mnh la quai g.

Thi s hom nay la t-ra-en, que hng cua c Me, ang la manh at dien ra vong xoay han thu va o mau. Vong xoay kinh hoang nay cang ngay cang m rong tren at, ong thi cang xoay sau vao long dan. T manh at nay hang ngay truyen i khap nam chau nhng tin au n, gay nen ban khoan nang ne cho hoa bnh the gii. Thi s nay lam cho rat nhieu ngi phai khoc, phng chi c Me.

Nhng theo toi, thi s hien nay quan trong nhat chnh la chuyen cua ban than ta. Ta co lang nghe y Chua khong ? Va ta co xin vang y Chua thc khong ? oan Phuc Am sau ay se gi y cho ta thay ro y Chua ve ta trong thi s hom nay:

Cung luc ay, co may ngi en ke lai cho c Gie-su nghe chuyen nhng ngi Ga-li-le b tong tran Phi-la-to giet, khien mau o ra hoa lan vi mau te vat ho ang dang. c Gie-su ap lai rang: "Cac ong tng may ngi Ga-li-le o toi loi hn moi ngi Ga-li-le khac, bi le ho a chu au kho nh vay sao ? Toi noi cho cac ong biet: Khong phai the au. Nhng neu cac ong khong sam hoi, th cac ong cung se chet het nh vay. Cung nh mi tam ngi kia b thap Si-lo-e o xuong e chet, cac ong tng ho la nhng ngi mac toi nang hn tat ca moi ngi thanh Gie-ru-sa-lem sao ? Toi noi cho cac ong biet: Khong phai the au. Nhng neu cac ong khong chu sam hoi, th cac ong cung se chet nh vay ( Lc 13, 1 - 5 ).

Suy gam oan Phuc Am tren, toi co cam tng la Chua muon bao tin cho tng ngi chung ta biet ro y Chua. o la ng qua ban tam xet oan ngi khac, nhng hay u tien lo phan roi cua mnh. Lo bang cach sam hoi an nan, oi mi chnh mnh. Cach o la cach tot nhat e gop phan vao viec cu o ngi khac.

Chua bao tin cho chung ta y Chua la nh the o. Rat ro rang. Fatima c Me cung bao cho chung ta tin o. Cung rat ro rang. Chung ta hay ap lai bang li xin vang.

Xin vang cua chung ta la mot hanh trnh dai i ve vi Chua. Hay bc i vi nhng bc nho. Nh hang ngay cau nguyen bang kinh Knh Mng va chuoi Mai Khoi. Nh hang ngay en ben trai tim c Me, e xin trai tim c Me chia se cho ta bau kh thinh lang, chiem niem, la bac ai nong nan va sc manh la lung cua khiem nhng ngheo kho. Nh hang ngay thc hien oi ba viec bac ai, thng cam lien i vi nhng ngi ngheo, benh tat, xa Tin Mng, b xa hoi loai tr. Nh hang ngay tap noi va lam nhng g mang tnh cach phuc vu hoa bnh hiep nhat trong yeu thng va te nh. Nh hang ngay dung long tin men bien nhng met moi kho au cua mnh thanh cua le en toi ta n, va xin n an bnh cho gia nh que hng va the gii.

Neu li xin vang cua chung ta c hiep thong sau sac vi li xin vang cua c Me, th ay se la mot hy vong mi cho tng lai ban than ta, cho Hoi Thanh ta, cho que hng Viet Nam chung ta, va cho tat ca nhan loai.

Gm. BUI TUAN, Giao Phan Long Xuyen

 

SUY NIEM 4:

LE TRUYEN TIN, TH HAI 8.4.2002: SUY NIEM NAM S VUI

Me than yeu cua con, con rat yeu thch oc kinh Mai Khoi ma Me a day va hang luon nhac nh chung con sieng nang nguyen gam. Nhng Me i, xa nay con ch co quen oc thoi, ch khong nh hoac oi khi khong biet suy gam cac mau nhiem Mai Khoi nh the nao. That la thieu sot khi ch oc ma khong suy gam cac mau nhiem, phai khong Me ? Hom nay, con viet th nay cho Me e xin Me giup con suy niem cac mau nhiem cho sot sang hn, hau them long men yeu Me va knh yeu Chua nhieu hn. Xin Me giup con. Con xin viet ra ay Nam S Vui e xin Me day do con them.

Th nhat th ngam: Thien Than truyen tin cho c Ba chu thai, ta hay xin cho c khiem nhng.

Knh mng Ma-ri-a ay n phuc... Khi lap i lap lai li kinh nay, con muon cung vi Thien Than Gap-ri-en xa kia knh mng Me ay n phuc v Thien Chua cung Me. Hn na, Me that s co phuc hn moi ngi phu n khi c Chua chon lam Me cua Ngoi Hai Thien Chua. Mac du vay, Me a het sc khiem ton khi noi len li Xin vang theo Thanh y Chua. Con cau xin Me giup con song n s khiem nhng, khong c nh Me hoan toan, nhng t ra cung giong nh Me mot phan nao o.

Thanh Ma-ri-a c Me Chua Tri.... Sau khi nghe Thien Than bao tin nh vay, th Thanh Than Chua a ng xuong trong Me tran ay, va bay gi Me a bat au la Me cua Thien Chua Ngoi Hai. Vay con xin Me thng cau cho chung con la nhng ke toi loi khi nay va trong gi lam t e chung con luon xng ang la con cai Chua.

Th hai th ngam: c Ba i vieng Ba Thanh E-li-sa-bet, ta hay xin cho c long yeu ngi.

Knh mng Ma-ri-a ay n phuc... Con nh lai khi xa Me a khong quan ng xa kho nhoc e i tham Thanh E-li-sa-bet, ngi ch ho cua mnh. Luc o, Chua Gie-su a trong long Me, nen con that s vui mng khi knh chao Me ay n phuc c Chua Tri cung Me. Va khi oc ...Ba co phuc la hn moi ngi n va Gie-su con long Ba gom phuc la, con cung khong quen nhng li cua Thanh N E-li-sa-bet a noi vi Me khi Me va bc vao nha. V tnh ch em, Me a tan tnh giup ch mnh. Con xin Me giup con song bac ai va yeu thng tha nhan, luon biet xa ky giup moi ngi v tnh yeu.

Thanh Ma-ri-a c Me Chua Tri... Xin Me cau cho con la ke co toi, ac biet la cac loi ve c bac ai. Nhieu khi con a ch ky, ch bo bo suy tnh cho mnh ma khong biet ngh cho ngi khac. Lai co luc con th khong giup ngi ang can s giup cua con. Xin Me cau cho chung con !

Th ba th ngam: c Ba sinh c Chua Gie-su ni hang a, ta hay xin cho c long kho khan.

Knh mng Ma-ri-a ay n phuc... Mot em ong lanh gia, trong mot hang a Be-lem, Me a ha sinh Chua Gie-su. Hoa cung niem vui cua Me, va cung vi cac Thien Than va cac Thanh, con xin knh mng Ma-ri-a ay n phuc. Va chnh luc nay, Me la ngi co phuc hn het tat ca cac ngi phu n tren tran gian: Me la ngi au tien nhn thay c Ki-to con cua Me, ang Cu o cua loai ngi.

Thanh Ma-ri-a c Me Chua Tri... Ben mang co, ni Hai Nhi Gie-su ang say giac ngu, xin Me cau cho chung con la nhng ke toi loi. V toi loi chung con, Chua a xuong the lam ngi, mot con ngi ngheo kho. Xin Me giup chung con song tinh than ngheo kho nh Chua a day, xin giup chung con song thanh am e ngay cang tr nen giong Chua nhieu hn.

Th bon th ngam: c Ba dang c Chua Gie-su vao en Thanh, ta hay xin cho c vang li chu luy.

Knh mng Ma-ri-a ay n phuc... Vi Chua Gie-su Hai ong am tren tay, Me that s ay n phuc v chnh c Chua Tri ang cung Me. Me a vang theo y Chua, the hien qua viec tuan theo Luat Chua dang con vao en Th. Con con nh li tien bao cua Thanh Si-me-on noi vi Me. Chac luc ay, Me cung a suy ngh, nhng khong noi ra ma ch suy gam trong long. Co the Me cha thay c nhng vien canh ma Chua Gie-su se gap phai sau nay, nhng ch nguyen trong long mot ieu la xin vang theo thanh y Chua. Xin Me giup con luon biet noi Vang vi Chua, ngo hau moi thanh y cua Ngai c thc hien toan ven ni con.

Thanh Ma-ri-a c Me Chua Tri... Xin Me cau cho chung con la nhng ke a nhieu lan pham toi bat phuc tung, khong nghe theo tieng Chua mi goi trong tam hon, khong song theo nhng g Ngai a day. Me biet con yeu uoi, nen xin Me, hay giup con dam can am song xin vang nh Me. Con khong dam xin Chua ng gi en cho con nhng th thach kho khan, v chnh nhng th thach mi giup linh hon con c toi luyen, nhng con ch xin Chua, nh li cau bau cua Me, ban cho con c them nhieu n thanh e con u ngh lc vt qua moi th thach ay va song trung thanh men yeu Chua suot i con.

Th nam th ngam: c Ba tm c c Chua Gie-su trong en Thanh, ta hay xin cho c gi ngha cung Chua luon.

Knh mng Ma-ri-a ay n phuc... Vi mau nhiem nay, con han hoan knh mng Me v Me c Thien Chua ( cau be Gie-su cua Me ) cung a tron 12 nam. Mot lan, Me a e lac mat Chua Gie-su, Me a het sc lo lang i tm. Va khi tm lai c Chua roi, Me vui mng xiet bao. Cung mng vi Me, con xin dang len nhng li kinh Knh Mng nay.

Thanh Ma-ri-a c Me Chua Tri... Xin Me cau cho chung con la nhng toi nhan, la nhng ke lam luc lam ng lac loi. Me i, xin Me giup con ng e con lac mat Chua bat ky giay phut nao trong cuoc i ay th thach cam do nay.

Con xin tam dng tai ay, hen gap lai Me th sau, con se xin Me ch day con suy niem Nam S Thng Kho cua Chua Gie-su. Nhan Le Truyen Tin, con chuc mng Me v an sung lam Me Thien Chua ma Me a lanh nhan; va cung vi Me, con xin dang len Chua tam tnh thanh knh ta n v Chua a thng ban cho Me an sung trong ai nay. Con cua Me.

Lm. Don Bosco TRAN C QUY

SUY NIEM 4:

MAU NHIEM VUI TH NHAT - THIEN THAN TRUYEN TIN CHO C BA MA-RI-A

Trong chng au Phuc Am cua mnh, Thanh Lu-ca thuat lai bien co c Ma-ri-a c truyen tin ve s mang cua mnh: Ba E-li-sa-bet co thai c sau thang, th Thien Chua sai s than Gap-ri-en en mot thanh mien Ga-li-le, goi la Na-da-ret, gap mot trinh n a thanh hon vi mot ngi ten la Giu-se, thuoc dong doi vua a-vt. Trinh n ay ten la Ma-ri-a ( c. 26 27 ).

LI CHAO CUA THIEN THAN

S than vao nha trinh n va noi: "Mng vui len, hi ang ay an sung, c Chua cung ba." Nghe li ay, ba rat boi roi, va t hoi li chao nh vay co ngha g ( c. 28 - 29 ).

Ma-ri-a c s than goi bang mot ten mi. ay la ieu Chua thng lam oi vi nhng ngi Ngai goi e lnh s mang trong yeu trong Chng Trnh cua Ngai ( x. St 17, 5.15; 32, 29; Mt 16, 18 ). Ten mi nay cua Ma-ri-a la ang ay an sung, ieu nay cho thay Ma-ri-a a c Thien Chua chon e lnh s vu trong yeu va c ban an sung can thiet e hoan thanh s vu.

c Chua cung ba nh vang lai li chao cua thien than cho Ght-on khi ong c Chua goi tr thanh v thu lanh giai phong dan t-ra-en khoi ach thong tr cua quan Ma-i-an ( Tl 6, 11 - 18 ). Khong ch la li chao, c Chua cung ba con la li khang nh mot s kien co lien quan mat thiet en mau nhiem Nhap The. Thanh Au-tinh bnh luan li o bang cach at vao mieng thien than cau sau ay: Ngai vi ba con nhieu hn vi toi: Ngai trong tam hon ba, nh hnh va tr thanh nhuc the trong ngi ba, Ngai tran ngap linh hon ba, Ngai ng trong cung long ba ( Sermo de Nativitate Domini, 4 ).

TIN MNG

Roi thien than ben noi cung Ma-ri-a: Tha ba Ma-ri-a, xin ng s, v ba ep long Thien Chua. Va nay ay ba se thu thai, sinh ha mot con trai, va at ten la Gie-su. Ngi se nen cao ca, va se c goi la Con ang Toi Cao. c Chua la Thien Chua se ban cho Ngi ngai vang vua a-vt, to tien Ngi. Ngi se tr v nha Gia-cop en muon i, va trieu ai cua Ngi se vo cung vo tan" ( c. 30 - 33 ).

Tong thien than Gap-ri-en loan bao cho trinh n Ma-ri-a rang trinh n se tr nen Me Thien Chua bang cach lap lai li ngon s I-sai-a loan bao t xa xa rang ang Me-si-a se sinh bi mot ngi trinh n, li tien tri ay nay c hoan thanh ni c Ma-ri-a ( x. Mt. 1, 22 - 23; Is 7, 14 ). I-sai-a mo ta viec hoan thanh li ha ay cho chung ta thay trong mot oan van co the noi la diem le nhat trong Kinh Thanh, ma chung ta nghe oc trong em Giang Sinh:

Dan ang lan bc gia toi tam a thay mot anh sang huy hoang; am ngi song trong vung bong toi, nay c anh sang bng len chieu roi. Chua a ban cha chan niem hoan hy, a tang them noi vui mng. Ho mng vui trc nhan Ngai nh thien ha mng vui trong mua gat, nh ngi ta hy hoan khi chia nhau chien li pham. V cai ach e len co dan, cay gay ap xuong vai ho, va ngon roi cua ke ha hiep, Ngai eu be gay nh trong ngay chien thang quan Ma-i-an. V moi giay lnh nen xuong ran ran va moi ao choang am mau se b em thieu, lam moi cho la.

V mot tre th a chao i e cu ta, mot ngi con a c ban tang cho ta. Ngi ganh vac quyen bnh tren vai, danh hieu cua Ngi la Co Van ky dieu, Than Linh dung manh, ngi Cha muon thu, Thu Lanh hoa bnh. Ngi se m rong quyen bnh, va lap nen hoa bnh vo tan cho ngai vang va vng quoc cua vua a-vt. Ngi se lam cho vng quoc c kien co vng ben tren nen tang chnh trc cong minh, t nay cho en mai muon i. V yeu thng nong nhiet, c Chua cac ao binh se thc hien ieu o ( Is 9, 1 - 6 ).

c Giesu tuyen bo Ngai hoan thanh li ha nay khi Ngai ban cho cac mon e s vu ln lao: "Thay a c trao toan quyen tren tri di at. Vay anh em hay i va lam cho muon dan tr thanh mon e, lam phep ra cho ho nhan danh Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than, day bao ho tuan gi moi ieu Thay a truyen cho anh em. Va ay, Thay cung anh em moi ngay cho en tan the" ( Mt 28, 18 - 20 ).

QUYEN NANG CUA THIEN CHUA

Ba Ma-ri-a tha vi s than: "Viec ay se xay ra cach nao, v toi khong biet en viec v chong !" S than ap: "Thanh Than se ng xuong tren ba, va quyen nang ang Toi Cao se rp bong tren ba, v the, ang Thanh sap sinh ra se c goi la Con Thien Chua. Ka ba E-li-sa-bet, ngi ho hang vi ba, tuy gia roi, ma cung ang cu mang mot ngi con trai: ba ay van b mang tieng la hiem hoi, ma nay a co thai c sau thang. V oi vi Thien Chua, khong co g la khong the lam c" ( c. 34 - 37 ).

oi vi Chua th khong co g ma khong the thc hien c! Ngai tao dng tri at va moi c dan ( St 1 ). Ngai co the em s song vao trong cung long ngi n a co tuoi, co tieng la son se va cung co the gieo s song vao trong mot cung long trinh trong. Ngai co the hoa nc thanh ru ( Ga 2, 1 - 11 ). Ngai co the lay phan an cua mot em nho ma nuoi nhng ca mot am ong quan chung ( Mt 14, 15 - 21; 15, 32 - 39; Mc 6, 34 - 44; 8, 1 - 10; Lc 9, 10 - 17; Ga 6, 1 - 15 ). Ngai co the cha ke que i c, ngi mu c sang mat. Ngai co the bien oi banh va ru tr thanh mnh va mau Ngai ( Mt 16,16 - 28; Mc 14, 22 - 23; Lc 22, 17 - 20 ) nham cung cap cho chung ta cua an em lai s song i i ( Ga 6, 35.48 - 58 ).

TIENG XIN VANG CUA MA-RI-A

Bay gi ba Ma-ri-a noi: "Vang, toi ay la n ty cua Chua, xin Chua c lam cho toi nh li s than noi." Roi s than t biet ra i ( c. 38 ).

Bnh luan ve cac cau tren, c Gio-an Phao-lo II noi:

Virgo fidelis, c n trung tn that tha. c trung tn cua Ma-ri-a ngha la g ? Trung tn bao gom cac chieu kch g ? Chieu kch th nhat goi la tm kiem. Trc het, Ma-ri-a to ra trung tn khi ngai bat au tm kiem y ngha sau xa cua chng trnh Thien Chua ni mnh va cho the gii. Quomodo fiet ? S viec xay ra nh the nao ? Ngai hoi S Than Truyen Tin ( ... ).

Chieu kch th hai cua trung tn goi la tiep nhan, chap nhan. Li Quomodo fiet ? tren moi Ma-ri-a chuyen thanh mot li fiat: Xin c lam cho toi nh li s than truyen, toi san sang, toi chap nhan. ay la gi phut he trong cua c trung tn, gi phut ma con ngi cam thay mnh se khong bao gi hieu thau c t nh the nao; trong ke hoach cua Thien Chua co cac khu vc mang tnh nhiem mau nhieu hn la tnh sang sua, ro rang; cho du co ra sc phan au en au chang na th cung chang tai nao lnh hoi ay u s viec ( ... )

Chieu kch th ba cua c trung tn la s kien nh, kien tr song theo nhng ieu mnh tin tng, san sang ieu chnh cuoc i mnh cho phu hp vi muc tieu mnh theo uoi. San sang chap nhan b hieu lam, bat b con hn ngon hanh bat nhat, tin mot ang ma lam th mot neo; ieu nay goi la tnh kien nh ( ... )

Tuy nhien, moi s trung tn eu phai trai qua cuoc th nghiem khoc liet nhat: s th thach cua thi gian. Do o, chieu kch th t la tnh thuy chung nh nhat. Kien tr ngay mot ngay hai th de. Kien tr trong suot cuoc i th kho va ay mi la ieu quan trong. Kien tr ang khi hao hng, ho hi phan khi th de, con van gi c s kien tr trong cn th thach khon quan mi kho. Va ch co s kien tr keo dai cho en suot i mi la tn trung. Li thafiat xin vang cua c Ma-ri-a trong buoi Truyen Tin tr nen vien man trong tieng fiat xin vang am tham ma Me lap lai di chan Thap Gia ( c Gio-an Phao-lo II, Bai giang tai Vng Cung Thanh ng Mexico City, 26 thang 1 nam 1979 ).

KET LUAN

Chung ta va cung chiem c Ma-ri-a tran ay thanh thien, co mot khong hai ngay t luc mi c thu thai, c Trinh N thanh Na-da-ret c Thien Than vang lenh Thien Chua en truyen tin va knh chao la ang ay an phuc ( x. Lc 1, 28 ). Va Trinh N a ap li s than rang: Nay toi la Toi Ta Chua, xin hay xay ra cho toi theo li ngai ( Lc 1, 38 ). Nh the, c Ma-ri-a, con chau A-am, v chap nhan li cu o cua Thien Chua, a tr nen me Chua Giesu. Het long on lay y nh cu roi cua Thien Chua, v khong mot toi nao ngan tr ngai.

c Ma-ri-a a tan hien lam toi t Chua, phuc vu cho than the va s nghiep cua Con ngai, va nh an sung cua Thien Chua toan nang, phuc vu mau nhiem cu chuoc di quyen va cung vi Con ngai. Bi vay, cac Thanh Giao Phu a ngh rat ung rang: Thien Chua a khong thu dung c Ma-ri-a mot cach thu ong, nhng a e ngai t do cong tac vao viec cu roi nhan loai, nh long tin va s vang phuc cua ngai.

Thc vay, Thanh I-ren-ne noi: Chnh ngai, nh vang phuc, a tr nen nguyen nhan cu roi cho mnh va cho toan the nhan loai. Va cung vi Thanh I-ren-ne con co rat nhieu Thanh Giao Phu thi xa cung khong ngan ngai giang day rang: Nut day a b that lai do s bat tuan cua E-va, nay c g ra nh s vang phuc cua c Ma-ri-a; ieu ma E-va a buoc lai bi cng long tin, c Ma-ri-a a thao ra nh long tin; va so sanh vi E-va, cac ngai goi c Ma-ri-a la Me ke song, va thng qua quyet rang: Bi E-va a co s chet, th nh Ma-ri-a lai c song ( Vatican II, Lumen gentium, 56 ).

Truyen Tin cho c Ma-ri-a va Nhap The cua Ngoi Li la mau nhiem tham sau nhat ve moi quan he gia Thien Chua va loai ngi va la bien co quan trong nhat trong lch s nhan loai: Thien Chua lam ngi va cung chung ta mai mai. Ay vay ma khi Ngoi Hai Thien Chua xuong lam ngi, nhap the trong cung long tinh khiet cua c Trinh N Ma-ri-a, th bien co le ra phai long tri l at lai dien ra trong am tham, khong ken khong trong.

Ta thay rang Thanh Lu-ca a thuat cau truyen tren bang mot ngon ng het sc bnh d. Thai o cua ta trc oan Li Chua la hay tran trong va nang s dung nhng li Phuc Am nay, chang han nh ta co the thc hanh tap quan Ki-to giao oc kinh Truyen Tin moi ngay va suy niem nam mau nhiem vui cua Kinh Mai Khoi.

AN QUANG TAM

Viet theo:

1. A Scriptural Reflection on the Rosary: the First Joyful Mystery, Maryann Marshall, www.petersnet.net

2. The Navarre Bible St Luke, Nha Xuat Ban Four Courts Press, Kill Lane, Blackrock, Co. Dublin, Ireland, 1997.

CAU TRUYEN:

NEN TIN NGI SONG

Co hai thanh nien da en lam no le cho mot ong chu Hoi giao Bac Phi. Ong thng hay day hai a phai tin li tien tri Mahomed. Ong cung ke cho hai ay t biet thi hai cua Mahomed hien ang c lu gi trong mot chiec hom thanh Medine ben x A-rap.

Mot ngay kia, hai a tre nghe mot nha truyen giao noi ve s chet va s song lai cua c Gie-su. em hom o, hai thieu nien ban vi nhau: Anh ngh sao, ong chu chung ta noi Mahomed a chet va xac v tien tri nay ang c gi trong mot chiec hom. Con v giao s da trang lai day chung ta rang: c Chua Gie-su la Con Thien Chua, Ngai en tran gian chu chet cho chung ta va a song lai, hien ang song ng ben hu Chua Cha tren tri, nh vay biet tin ben nao ?

a be kia tra li: Toi ngh, chung mnh nen tin vao ngi ang song hn la tin vao mot ke chet.

Trch NOI LA CHO I tap 8

THONG TIN:

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI GIUP

- Ba Chn S Bnh Trieu ( Hoa Ky ) qua co Le Anh Hien, giup ngi ngheo .............................................................. 150 USD

- Mot an nhan an danh Trang Thi ( Ha Noi ) giup ngi ngheo va ngi dan toc Kontum ................... 2.000.000 VND

- Mot an nhan ( Sai-gon ) gi qua Bu ien, giup ngi ngheo ............................................................................ 500.000 VND

- Mot an nhan an danh ( Hoa Ky ) qua cha Bui Quang Diem, giup ngi ngheo ........................................................ 100 USD

THONG TIN VE MOT GIA NH NGHEO CU CHI

Cha Mai Van Hien DCCT, gii thieu trng hp gia nh ch Ma-ri-a LE TH NGA, sinh nam 1954, hien ngu tai xa Tan Thong Hoi, huyen Cu Chi, thuoc Giao X Tan Thong cua cha Phao-lo Nguyen Van Khi. Gia nh khong co at, ch dng choi nh tren at cua ngi quen. Ch Nga b benh hau san suot 3 nam qua sau khi sinh a con th 6. Danh sach cac con cua ch la: NGUYEN Y HAU, sinh nam 1987, hoc lp 8 trng Trung Hoc C S Tan Thong Hoi, NGUYEN O HOAI NAM, sinh nam 1989, ang hoc lp 6 trng neu tren, NGUYEN O HOAI PHNG, sinh nam 1990, hoc lp 4 trng Tieu Hoc Tan An Hoi, NGUYEN O HOAI TAN, sinh nam 1994, hoc lp 2 trng neu tren, NGUYEN O HOAI GIANG, sinh nam 1996, hoc trng Mau Giao Bong Sen, NGUYEN O HOAI SN, sinh nam 1999.

Gospelnet xin tr giup ch Nga lo lieu cho cac con, moi chau be 50.000 VND mot thang trong 2 thang, tong cong: 600.000 VND. Rat mong quy oc gia gan xa nhan tr giup lau dai cho gia nh ch.

THONG TIN VE CHUYEN I CHIA SE VI ONG BAO DAN TOC PLEIKU

T ngay 22 en 24 thang 3 va qua, mot nhom ca oan thuoc xom 7 va xom 8 Giao X c Me Hang Cu Giup Sai-gon cung mot so anh ch em thien nguyen a len tham iem truyen giao Pleichuet, Giao Phan kontum, do mot cong oan anh em DCCT phu trach. Sr. Nguyen Th Chung, 1 thanh vien trong nhom, a ghi lai cac cam nhan ve chuyen i chia se ngay trong Tuan Thanh nay...

Oi, lam sao toi ke cho het va dien ta cho ung nhng khuon mat thanh thien kia. Tat ca nh mot cuon phim c t t trai ra trong au toi, hi lon xon mot chut, b ngat tng khuc, chap noi vi nhau, luc la canh vui nhon vi nhng cuoc chi, luc vui ua than ai ben nhau, co luc la nhng canh au thng v co nhng benh nhan u loai en e c kham benh, nho rang va phat thuoc, luc lai la canh trang nghiem cua Le La ngay di bau tri Tay Nguyen tr tnh... Va toi ch viec thuyet minh cho cuon phim ma khong can theo mot th t nao.

o la nhng khuon mat vi lan da en sam, co ca chut phan hong cua bui at ba-dan. o la nhng nu ci rang r that vo t vi nhng ham rang trang nh nhng hat bap nam sat nhau. o la nhng cap mat hien lanh vi lam mi cong, day va huyen m, co ca nhng cai mui xinh xinh vi giong nc... xanh xanh... Tat ca nhng hnh anh o c sap xep lai that trat t trong mot buoi sang long trong, linh nh va ram ro cua Chua Nhat Le La, ngay 24.4.2002.

Dan au la cha Vng nh Tai vi mai au ch con l th vai si toc bac ph, dang ngi thap be, ve mat n s. Toi ngh: Oi, ong Chua Chien Lanh ang tien vao en Thanh Gie-ru-sa-lem, hien ngang ma du dang, n s, khiem ton va qua con ngi na. Canh la da non ong ang cam that la co mot khong hai, no c mot em thanh nien kheo tay trong ca oan t Sai-gon len ay, ket thanh mot chum vi mot hnh Thanh Gia lam nen, xung quanh la hoa hong, hoa cuc, co ca nhng con cao cao, ca mot con ran uon quanh na, giong nh the cac mon e ang quay quan ben Chua Gie-su. Va ka, nhng mon e bang xng bang tht luc nay ang ho vang: Ho-san-na ! Ho-san-na ! Con Vua a-vt... nhng bang tieng Jrai va vi am ieu ac thu Tay Nguyen...

Ben canh ong cha gia la ong thay sau Nguyen c Thnh, to ln, khoe manh, tre trung nh mot canh tre non tran ay sc song va hy vong. Ong mi len ay phuc vu may nam ma tieng dan toc a khong thua ai. Ong cha a tng choc ong thay: Ong nay kha... Chu kho noi tieng dan toc lung tung tam bay nen mi mau gioi vay o !

The la ong cha, ong thay va oan dan lu lt tien len, li ca vang ca mot vung tri Tay Nguyen. Trong am ong ay a so la con nt, mi luc nay con chi tro co gio co cang e choi nhau het mnh, vay ma bay gi khuon mat a nao a nay eu nghiem trang trnh trong.

Lai co mot nhom cac ba me u con tren lng bang mot tam vai, co a con s sinh, cha u mot tuan tuoi. Nhng a ln hn mot ty th lon ton i theo nam vay me, a ben phai, a ben trai... Mi hom trc, khi gap nhng ba me giau con nay, toi rat ngac nhien v thay ho khong co chut g la lo au phien muon, ngc lai ai cung hn h hanh dien v a c Chua ban cho ong con nhieu chau. Co ba sinh oi, me be mot a, va con be ch cua no be giup mot a, a nao cung xanh xao v suy dinh dng, khuon mat dng nh ch thay co hai con mat to tron, ke na la cai mui nho xu long thong hai giong song vi oi b cam thach ! Toi hoi ba me con tre mang: Co bao gi ke hoach hoa sinh san khong ? Ba ta khong hieu la g. Khi toi cat ngha roi th ba co ve ngac nhien nhn toi nh the muon noi: Toan la chuyen ky quac, lam nh vay la trai vi ao dan toc va ca ao Chua na. Cha me toi, ong ba noi ngoai toi, ca dan toc toi eu nh the ca, ma van vui, van song hanh phuc. Chung toi co ao c g khac au... The roi ho ch ci !

Tr lai vi canh am rc. Toi chu y en am thanh nien thieu n, nhng khuon mat that khoi ngo tuan tu va xinh ep, them vao na la net hon nhien trong sang, nh the hoan toan ben nay bc rao can cua ong tien, cua chuyen ua oi an chi xa lang hoac li bieng gian tham. Ngi ta co the oc c o mot tam hon trung hieu, ngay thang, nhay cam trc nhng van e tam linh sau sac.

Toi lai quay ong knh sang cac em ca oan ngi dan toc ay, toi thay ho dien ta nhng bai hat am ieu Tay Nguyen cua ho that hay va song ong, vi het ca tam hon. Ma ka, ca en cha me ong ba cua cac em cung the, ho to ra hay nhng hay nhn, chu thua chu thiet, vui ve vi phan ngheo, n s chat phac, khong thch bon chen theo kieu... ngi Kinh. Niem tin cua ho vao Thien Chua th khoi phai ban na. Toi nghe noi, co lan ca Nha Th ay tran ngi, tat ca ln be gia tre eu khoc st mt khi ong cha giang ve Tnh Yeu cua Thien Chua oi vi con ngi... Va toi ngh ay la nhng giot nc mat yeu thng va no tron hanh phuc, luon boi ap cho Niem Tin, vun trong cho cuoc song tam linh va moi tng giao vi Thien Chua va tha nhan. Ho that s ang song tran ay 8 moi Phuc cua Thien Chua.

Ong knh may anh gi ay cung quay sang nhng khuon mat ngi Sai-gon chung toi, la thay, cung ang rc sang Niem Tin. Sau mot chang ng gian truan va th thach, dai gan 13 gi ong ho xe chay, t 20g30 em en 9g30 sang hom sau, ai cung met nh t. The ma va ti ni, cha kp an sang, ca nhom a chia ra tng cum e phuc vu ngay. Ngi dan toc a en ay ca san, ch i t sang tinh m. Trc het la mot nhom phat the, roi nhom nha 7, 8 ban sinh vien sap ra trng bat au cha rang, 2 bac s th lao vao kham benh, mot nhom lo phat thuoc theo toa, lai co mot nhom chia ra ht toc va cat mong tay. Moi ngi eu hang say lam viec cho en khi c tiep te nhng to m an lien e lot long tai cho. Sau o lai tiep tuc chien au en qua 12g mi an ba tra vi cm hop. Tri xap toi, chung toi mi giup c het gan mot ngan benh nhan e thu don i an ba chieu. Va an ngau nghien v oi, chung toi va nhanh mieng phong van ong cha, nh vay ma chung toi biet c bao cong kho cua nhng ngi tien phong len truyen giao ni ay e hom nay hoa trai c xum xue nh the.

Toi cht ngh, khi xa ong Ap-ra-ham a mac ca vi Chua ve so ngi cong chnh e xin Ngai tha th cho thanh Xo-o-ma khoi b huy diet, vay ma ong a khong tm ra noi 10 ngi. Con qua chuyen i nay, toi kham pha ra rat nhieu ngi cong chnh, chac cung phai u e cu cho ca at nc Viet Nam nay thoat khoi thien tai, khoi moi s d do toi loi hoanh hanh va tac hai...

Co mot iem khong the bo qua la, cho du chuyen i qua met nhoc vat va, moi ngi van sot sang oc chung c moi ngay mot chuoi Kinh Mai Khoi, xen ke bang cac bai hat ve Me Ma-ri-a. Ch g nhng n thieng c Thien Chua ban cho oan chung toi, cho iem truyen giao Pleichuet than thng nay, se con keo theo nhieu n khac, e Tin va Yeu luon gan lien va tang trng mai mai en muon ngan i. Amen.

N Tu NGUYEN TH CHUNG, Phuc Sinh 2002

THONG TIN VE CHNG TRNH CHIA SE PHUC SINH VI ONG BAO DAN TOC KONTUM

Gospelnet xin hng ng t th nhat vi chien dch Chen Cm Am Long Chua Gie-su ( a c thong tin tren Gospelnet so 52 ) chia se niem vui Phuc Sinh vi khoang 30.000 ong bao dan toc tai Giao Phan Kontum, do cac anh em cu chung sinh Kontum ng ra phoi hp to chc, bang cach quyen gop Gii Tre Giao X c Me Hang Cu Giup Sai-gon, Dong c Ba Truyen Giao Th Nghe, Hoc Vien va Tu Vien Dong Chua Cu The Sai-gon cung mot so anh ch em Giao Dan. So vat pham cua Gospelnet quyen gop a c gi i vao sang Th Bay Tuan Thanh gom: 1.100 cuon v 100 trang danh cho hoc sinh, 1.200 goi m tom, va khoang 7 bao quan ao cu.

Gospelnet ang chuan b t th hai e chia se them. Rat mong quy oc gia gan xa cung hng ng. Xin lien he vi chung toi trc ngay Chua Nhat 14.4.2002 theo a ch Linh Muc Le Quang Uy, DCCT, 38 Ky ong, Quan 3, ien thoai so 0903.34.09.14, a ch E-Mail: ttmvdcct@fptnet.com, hoac lien he trc tiep vi ong ba Nguyen The Bai ( Nha Trang ) a ch E-Mail: credo67@dng.vnn.vn