GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT TH 5 A MUA CHAY

TIN MNG: Ga 11, 1 - 45

CHUA CHO LA-DA-RO SONG LAI

Co mot ngi b au nang, ten la La-da-ro, que Be-ta-ni-a, lang cua hai ch em co Mac-ta va Ma-ri-a. Co Ma-ri-a la ngi sau nay se xc dau thm cho Chua, va lay toc lau chan Ngi. Anh La-da-ro, ngi b au nang, la em cua co. Hai co cho ngi en noi vi c Gie-su: "Tha Thay, ngi Thay thng men ang b au nang." Nghe vay, c Gie-su bao: "Benh nay khong en noi chet au, nhng la dp e bay to vinh quang cua Thien Chua: qua cn benh nay, Con Thien Chua c ton vinh." c Gie-su quy men co Mac-ta, cung hai ngi em la co Ma-ri-a va anh La-da-ro.

Tuy nhien, sau khi c tin anh La-da-ro lam benh, Ngi con lu lai them hai ngay tai ni ang . Roi sau o, Ngi noi vi cac mon e: "Nao chung ta cung tr lai mien Giu-e !" Cac mon e noi: "Tha Thay, mi ay ngi Do-thai tm cach nem a Thay, ma Thay lai con en o sao ?" c Gie-su tra li: "Ban ngay chang co mi hai gi o sao ? Ai i ban ngay th khong vap nga, v thay anh sang cua the gian nay. Con ai i ban em, th vap nga v khong co anh sang ni mnh !"

Ngi noi nhng li nay, sau o Ngi lai bao ho: "La-da-ro, ban cua chung ta, ang yen giac; tuy vay, Thay i anh thc anh ay ay." Cac mon e noi vi Ngi: "Tha Thay, neu anh ay yen giac c, anh ay se khoe lai." c Gie-su noi ve cai chet cua anh La-da-ro, con ho tng Ngi noi ve giac ngu thng. Bay gi Ngi mi noi ro: "La-da-ro a chet. Thay mng cho anh em, v Thay a khong co mat o, e anh em tin. Thoi, nao chung ta en vi anh ay." Ong To-ma, goi la i-i-mo, noi vi cac ban ong mon: "Ca chung ta na, chung ta cung i e cung chet vi Thay !"

Khi en ni, c Gie-su thay anh La-da-ro a chon trong mo c bon ngay roi. Be-ta-ni-a cach Gie-ru-sa-lem khong ay ba cay so. Nhieu ngi Do-thai en chia buon vi hai co Mac-ta va Ma-ri-a, v em cac co mi qua i. Va c tin c Gie-su en, co Mac-ta lien ra on Ngi. Con co Ma-ri-a th ngoi nha. Co Mac-ta noi vi c Gie-su: "Tha Thay, neu co Thay ay, em con a khong chet. Nhng bay gi con biet: Bat c ieu g Thay xin cung Thien Chua, Ngi cung se ban cho Thay." c Gie-su noi: "Em ch se song lai !" Co Mac-ta tha: "Con biet em con se song lai, khi ke chet song lai trong ngay sau het." c Gie-su lien phan: "Chnh Thay la s song lai va la s song. Ai tin vao Thay, th du a chet, cung se c song. Ai song va tin vao Thay, se khong bao gi phai chet. Ch co tin the khong ?" Co Mac-ta ap: "Tha Thay, co. Con van tin Thay la c Ki-to, Con Thien Chua, ang phai en the gian." Noi xong, co i goi em la Ma-ri-a, va noi nho: "Thay en roi, Thay goi em ay !" Nghe vay, co Ma-ri-a voi ng len va en vi c Gie-su.

Luc o, Ngi cha vao lang, nhng van con cho co Mac-ta a ra on Ngi. Nhng ngi Do-thai ang trong nha vi co Ma-ri-a e chia buon, thay co voi va ng day i ra, lien i theo, tng rang co ra mo khoc em. Khi en gan c Gie-su, co Ma-ri-a va thay Ngi, lien phu phuc di chan va noi: "Tha Thay, neu co Thay ay, em con a khong chet." Thay co khoc, va nhng ngi Do-thai i vi co cung khoc, c Gie-su thon thc trong long va xao xuyen. Ngi hoi: "Cac ngi e xac anh ay au ?" Ho tra li: "Tha Thay, mi Thay en ma xem." c Gie-su lien khoc. Ngi Do-thai mi noi: "Ka xem ! Ong ta thng anh La-da-ro biet may !" Co vai ngi trong nhom ho noi: "Ong ta a m mat cho ngi mu, lai khong the lam cho anh ay khoi chet ?"

c Gie-su lai thon thc trong long. Ngi i ti mo. Ngoi mo o la mot cai hang co phien a ay lai. c Gie-su noi: "em phien a nay i." Co Mac-ta la ch ngi chet lien noi: "Tha Thay, nang mui roi, v em con trong mo a c bon ngay." c Gie-su bao: "Nao Thay a chang noi vi ch rang neu ch tin, ch se c thay vinh quang cua Thien Chua sao ?"

Roi ngi ta em phien a i. c Gie-su ngc mat len va noi: "Lay Cha, con cam ta Cha, v Cha a nham li con. Phan con, con biet Cha hang nham li con, nhng v dan chung ng quanh ay, nen con a noi e ho tin la Cha a sai con." Noi xong, Ngi keu ln tieng: "Anh La-da-ro, hay ra khoi mo !" Ngi chet lien ra, chan tay con quan vai, va mat con phu khan. c Gie-su bao: "Ci khan va vai cho anh ay, roi e anh ay i."

SUY NIEM 1:

TA LA S SONG LAI VA LA S SONG

Cuoc khung bo that tang thng xay ra Nc My mi ay, la mot tieng chuong canh tnh cho tat ca chung ta ve cuoc song. Qua s kien nay, chung ta cam nhan c rang cai chet la mot thc tai van xay ra hang ngay chung quanh chung ta, la mot nh menh luon gan chat vi than phan con ngi. Cai chet mang en s chia ly, au buon va thng tiec. Hn na, no nh mot nhat dao cat t tat ca moi d tnh ve cuoc song cua con ngi. That au long khi ng trc cai chet ot ngot cua nhng ngi than yeu, ban be. oi vi ngi cong giao, o la mot huyen nhiem ma con ngi khong giai thch c. ng trc huyen nhiem nay con ngi hoan toan bat lc va vo vong, nhng vi Anh Sang Niem Tin vao Thien Chua, con ngi se c song lai trong anh sang s song mi cua Thien Chua. Nhng g xem ra vo ngha lai co y ngha va gia tr vnh cu.

Tin Mng hom nay cho chung ta tiep can mau nhiem Phuc Sinh cua c Ki-to, qua viec La-da-ro c Chua cho song lai. Mac-ta va Ma-ri-a a trai qua kinh nghiem c tin trc cai chet cua em mnh. Hai ch em Mac-ta va Ma-ri-a rat au buon va tuyet vong. Ca hai eu thng khoc va tiec rang Chua Gie-su khong co mat luc o. Con g e hy vong na. Co chang cung ch la niem tin tng vao mot s song mai hau, bi v La-da-ro a chet c bon ngay roi va khong con co the cu van c na, ca mo a lap lai. That khong con mot chut hy vong nao ca. ong cam trc noi au cua hai ch em, c Gie-su a bat chap moi kho khan, nguy hiem en tnh mang van tr lai Giu-e-a e an ui Mac-ta va Ma-ri-a. Ngai cung thon thc va ri le khi tren ng en mo. Va, e ton vinh Chua Cha, khi ng trc mo cua La-da-ro, c Gie-su a ngc mat cau nguyen va cat tieng cam ta Chua Cha a nham li Ngai. La-da-ro c song lai, that vui mng va sung sng khi Ngai phuc hoi niem hy vong cho Mac-ta va Ma-ri-a ang trong noi n au ay tuyet vong.

Chung ta ang song trong mot the gii van minh, vi s tien bo cua khoa hoc ky thuat, con ngi a phat minh ra c nhieu ieu mi la. Nhng, co mot ieu ma con ngi khong the va khong bao gi lam ra c, o la s song. S song la mot tang pham ma Thien Chua ban cho con ngi, e phuc vu theo chng trnh cua Ngai. Do o, khong mot ai, du cap bac nao trong xa hoi co quyen huy bo s song con ngi. Gan ay, tren ti vi bao ch co noi ti nhng trng hp me giet con, ai trong chung ta khi nghe qua eu co cung mot tam trang that thng tam au xot, nhng con biet bao nhng trng hp thng tam khac na nh van e pha thai va cho phep lam chet em du ang la van e that nhc nhoi au long. Ho cung la con ngi ang can en chut tnh thng, long thng hai, tieng noi benh vc va long quang ai cua con ngi, v tat ca eu khong the t bao cha cho chnh mnh.

The gii van minh nhng lai co nhieu bong toi s chet. Chet niem tin, chet cua tnh ngi, chet cua long tin tng lan nhau, chet cua s hy sinh phuc vu va chet cua long quang ai... Moi ngi chung ta co cam thng va dam mang chng t s song cua Thien Chua vao trong the gii ang can tnh thng nay khong ? Hay chung ta cung ch la nhng ngi bang quang, song chet mac bay. The gii nay ang can en nhng tam long quang ai, nhng chng ta ch thc cua Thien Chua hn bao gi het. Hay bat chc va lam nh Chua Gie-su, mang s song, tnh yeu, niem vui, e lam song lai nhng niem tin, s chan chng, han thu, tnh ch ky va tnh yeu a chet trong long con ngi.

Chua Gie-su a noi: Ta la s song lai va la s song. Chua khong muon chung ta phai chet nhng Ngai muon chung ta c song va song mot cach sung man, nen Ngai a cho La-da-ro c song lai, tra lai niem vui va hanh phuc cho Mac-ta va Ma-ri-a. c g moi ngi chung ta biet can am chet i nhng cai ma chung ta chet mai, chet ma chang lam song lai c, o la toi loi, han thu, ch ky, am me, e on lay s song mi trong tnh thng cua Thien Chua.

N Tu CECILIA ( lay t Vietcatholic )

SUY NIEM 2:

NGAI LA S SONG

Cac bai oc hom nay eu noi en s chet va s song nh e don long chung ta bc vao mau nhiem trung tam cua ao Chua: mau nhiem Thng Kho va Phuc Sinh cua c Ki-to.

Vi bai oc 1, ngon s E-de-ki-en cho chung ta hnh anh mot ngha trang ay xng kho va tr troi am ch dan Chua ( nha t-ra-en ) trong tnh trang lu ay Ba-bi-lon. Trong th kien, ong thay nhng xng o rap lai vi nhau thanh nhng bo xng: them gan, them tht, phu da roi Than Kh Chua thoi sinh kh vao. Lap tc, cac t thi c hoi sinh, choi day thanh mot ao quan ln tien ve at ha.

Trong th gi tn hu Ro-ma, thanh Phao-lo a day: Chnh Than Kh Chua ng trong anh em ,...se lam cho than xac anh em c s song mi.

Con trong bai Tin Mng Thanh Gio-an hom nay, c Gie-su cho ong La-da-ro song lai. ieu o khien cho Mac-ta, Ma-ri-a va so ong dan chung chng kien het sc vui mng va niem tin cua ho dc cung co them.

1.  c Gie-su a giai phong chung ta khoi ach t than nh the nao ?

Bi phep c Chua Thanh Than, Ngi a nhap the trong long Trinh N Ma-ri-a va a Lam Ngi. Li kinh tren a gii thieu cho chung ta bc khi au ke o cu roi cua Thien Chua c thc hien ni c Gie-su, Ngoi Hai Thien Chua. Ngai en tran gian e giai phong chung ta khoi kho au, khoi s chet, hau qua cua toi nguyen to va ban cho chung ta phuc trng sinh, phuc lam con Thien Chua. Ngai a giai phong chung ta bang cach nao ?

Ngai a giai phong chung ta bang tron cuoc i cua Ngai ni dng the:

- Bang i song kho ngheo, khiem nhng: Ngai chap nhan canh i thap hen nhat trong xa hoi: sinh ra ni hang a mang co, ba mi nam Na-da-ret, trong xom lao ong, song bang nghe th moc, mot nghe rat tam thng trong xa hoi Do-thai luc bay gi.

- Bang li noi: Ba nam cuoi i, Ngai a i giang day khap mien at Do-thai, loan bao Tin Mng cho moi ngi nh li ngon s I-sai-a a bao trc: Than Kh Chua ng tren toi, v Chua a xc dau tan phong toi, e toi loan bao Tin Mng cho ngi ngheo hen. Ngi a sai toi i cong bo cho ke giam cam biet ho c tha, cho ngi mu biet ho c sang mat, tra lai t do cho ngi b ap bc, cong bo mot nam hong an cua Chua ( Lc 4, 18 - 19 ).

- Bang hanh ong: Vi trai tim nhan hau, Ngai a xoa du nhng tam hon kho au, cu giup ke oi ngheo, cha lanh nhng ai benh tat... va trong bai Tin Mng hom nay, Ngai a en nha Mac-ta va Ma-ri-a vao luc La-da-ro, em trai hai ba mi mat, c Gie-su a thon thc trong long va xao xuyen. Ngi hoi: Cac ngi a de xac anh ay au ? Ho tra li: Tha Thay, mi Thay en ma xem. c Gie-su lien khoc. Ti mo, Ngai a keu ngi ta em phien a i va sau khi cau nguyen, Ngai a truyen cho La-da-ro ra khoi mo: Ngi chet lien ra, chan tay con ang cuon vai va mat con phu khan.

- Bang chnh ban than: c Gie-su a t hien mnh chu chet tren thap gia en thay toi loi nhan loai va a song lai. ay la tot nh cua ke o cu roi, la dau an tnh thng bao la cua Thien Chua: Khong co tnh thng nao cao ca hn tnh thng cua ngi a hy sinh tnh mang v ban hu cua mnh ( Ga 15, 13 ). Ngai a chien thang s chet va khai hoan trong vinh quang. T ay, cay thap t, dau hieu cua s chet, tr nen moi giao hoa at tri va la cha khoa m cho chung ta bc vao cuoc song vnh cu.

2.  Nhng bai hoc:

Cac bai oc hom nay cho chung ta nhng net chnh trong ke o cu roi cua Thien Chua: Ke o nay do c Chua Cha khi xng, c Chua Con thc hien va c Chua Thanh Than ng dung cho nhan loai. Canh rieng bai Tin Mng Thanh Gio-an cho chung ta nhng kinh nghiem qu bau ve c Tin: Nh Mac-ta va Ma-ri-a a mi c Gie-su en cha cho em mnh, chung ta cung can chay en vi Chua moi khi gap nhng hoan canh kho khan trong cuoc song, quyet khong tm en vi nhng hnh thc boi toan me tn d oan. Theo suy ngh thng tnh, ngi ta de gan cho nhng ai gap tai hoa hoac nhng benh tat hiem ngheo la do chnh loi cua nhng ngi o: ac gia ac bao hay b Chua phat ( theo loi noi cua ngi Cong giao ).

Trong cau chuyen Tin Mng hom nay, c Gie-su cho chung ta mot cai nhn mi ung an hn ve cn benh va cai chet cua La-da-ro: Benh nay khong en noi phai chet, nhng la dp e bay to vinh quang Thien Chua. Gap Mac-ta trong tnh trang La-da-ro a chet va c chon cat xong xuoi, c Gie-su a phai co giai thch e ba co the nhan ra rang: khong can phai i en ngay sau het La-da-ro mi song lai, nhng la ngay bay gi neu ba tin vao Ngai, v chnh NGAI LA S SONG LAI va LA S SONG.

Lay Cha t ai, chung con ta n Cha a ban cho chung con Ngoi Hai Con Mot yeu dau cua Cha lam gia cu chuoc en bu toi loi chung con. Chung con cung ta n Cha a ban cho chung con Chua Thanh Than, ang hang hoat ong e thanh hoa giup chung con tr nen nhng ngi con tot lanh cua Cha.

Xin Cha cho chung con, khi tham d vao mau nhiem Thng Kho va Phuc Sinh cua Con Cha, co mot long sam hoi chan thanh, san sang cung chet vi c Ki-To e cung c song lai vi Ngai trong vinh quang cua Cha. Amen.

P. Damiano INH NGOC THIEU

CAU NGUYEN:

CHUA NGUON BNH AN

Lay Chua, Nguon Bnh An muon thu,

Xin a tay ma che ch i con,

T neo chet a ve theo sinh lo,

en yeu thng, ri xa cho han thu,

Tm anh sang, bo tham u tam toi...

Lay Chua, Nguon Bnh An muon thu,

Xin a tay ma dat loi i con,

T tuyet vong en vi giong suoi mat,

Sach hoai nghi e hy vong an can,

Chon chan ly, bo sai lam lac bc...

Lay Chua, Nguon Bnh An muon thu,

Xin a tay ma ban Nc Trng Sinh,

Thoi chinh chien, hat bnh ca trong sang,

N nu ci thay khan trang toc tang,

Ruong vn xanh, thay can kho bui cat...

Lay Chua, Nguon Bnh An muon thu,

o an bnh chan cha ca tim con,

Cho the gii, nhan loai con bao loan,

c giao hoa thay nt ran chia tan,

Khat khao hoai, oi lay Chua, Bnh An...

Lead me from despair to hope, from fear to trust...

Lead me from death to life, from falsehood to truth...

Lead me from hate to love, from war to peace...

Let peace fill our heart, our world, our universe.

 

Me TE-RE-XA CALCUTTA,

LE QUANG UY dien y th.

Trch NOI LA CHO I tap 2

 


CAU TRUYEN:

CHANG CO IEU G KHO OI VI CHUA

Mot ngi vo than, khong tin co i sau, khong tin co s song lai cua than the, en chat van mot v Linh Muc: Ngi chet lam sao co the song lai c, mot khi than the a b thieu thanh tro bui va bay theo luong gio, hoac a b thu d an nuot i. The xac cua con ngi, sau khi chet, neu a b phan tan nh vay, th song lai lam sao c ?

Linh Muc ap: ieu o thc ra khong co g la kho hieu. Chang co s g kho oi vi Thien Chua. Chnh cai than the ma chung ta ng co ay cung do s to hp cua nhng the chat t bon phng mang lai: Rau, gao, tht, muoi, ng v.v... eu khong phai en t mot cho. Nh vay, neu nhng nguyen lieu ay a t cac ni hp lai ma thanh cai than the hien hu cua chung ta ngay nay, th co kho g cho Thien Chua khi muon ket hp nhng th a phan tan e khien cho con ngi ta c song lai ?

Trch NOI LA CHO I tap 8

CHNG T:

THNH NGUYEN TH XIN CU MANG CH SAFYA HUSSEINI

Ngay 6.3.2002, Ephata va Gospelnet a gi en a ch embassy@nigerian.it cua Lanh S Quan Nigeria tai Roma Thnh Nguyen Th so 1 vi danh sach gom 617 ngi xin an xa cho ch Safya Husseini. Vi Thnh Nguyen Th so 2 tiep theo, con so tong cong trong danh sach a len ti 718 ngi, trong o co mot oc gia viet rieng la th di ay. Chung toi se dch sang Anh ng va gi i vao ngay 14.3.2002, kp trc 18.3 la ngay Chung Tham vu an ch Safya Husseini.

Chung toi xin ang tai la th nay ay nh mot chng t song ong cua long nhan ao gia con ngi vi con ngi, het sc phu hp vi s iep Tin Mng Chua Nhat th 5 Mua Chay ngay 17.3.2002, c Gie-su a cu cho ong La-da-ro c song lai t coi chet.

Ha Noi, ngay 11 thang 3 nam 2002

Knh gi ngai ai s Nigeria tai Roma,

Toi viet la th nay gi ti ngai trong tam tnh cua mot phu n Viet Nam ang mang thai a con be nho cua mnh c 4 thang tuoi. Khi toi nghe thong tin rang ch Safya Husseini la cong dan nc Nigeria b ket an t hnh v toi co con ngoai gia thu, toi that s thay xuc ong va bang hoang bi v mot a tre nho se ra i ma thieu vong tay cham soc cua chnh me no.

V la mot phu n ang mang thai nen toi hieu hn ai het tnh mau t cao quy va cho du hoan canh nao th ngi phu n cung gang vt qua e bao ve a con than yeu cua mnh. Toi va lap gia nh cuoi nam 2001 va hien ang mang thai. Toi va chong toi rat vui mng hanh phuc va ch on a con chao i. Chung toi co quan iem la nhng a tre sinh ra chnh la nhng mon qua Thng e ban tang, cho nen chung toi cng quyet chong lai nan pha thai.

Tr lai hoan canh ch Safya, toi that s men phuc v khi ch co thai vi mot ngi an ong khong phai la chong mnh ma ch van quyet gi a tre va cho no c chao i. ay la mot hanh ong nhan ao va cao quy neu lien he vi tnh trang mot nc ang phat trien nh Viet Nam chung toi, viec pha thai ch rieng o tuoi v thanh nien a la mot con so kinh hoang. Hn the na, hanh ong pha thai hien nay con c coi la hien nhien, nhng ngi i pha thai va giup pha thai hau nh khong co mot s an han au xot nao. Toi at gia s: ch Safya a chu pha thai trc ay th co le ch a khong b ket an t hnh nh bay gi chang ?

Toi rat hieu ban an t hnh danh cho ch Safya chnh la nham en viec ran e nhng phu n khac khong pham mot toi nh vay, nhng lieu co v the ma so phu n co quan he tnh duc vi nhng ngi an ong khong phai la chong mnh se giam i hay khong, hay la nan pha thai van se tang len trong xa hoi hien nay ?

V the, toi xin viet la th nay tha thiet mong ngai ai s chuyen at thnh nguyen chan thanh cua chung toi en ngai tong thong nc Nigeria, cho ch Safya c an xa e tiep tuc song va cham soc be Adama, a con vo toi cua mnh. Toi hieu bat c mot at nc nao cung eu co nhng luat le rieng, do vay xin cho ch Safya co the nhan mot hnh thc x phat hanh chnh e lam gng cho ngi khac.

Toi xin chan thanh cam n ngai ai s a danh thi gian e oc bc th nay, va rat mong on nhan c s ong cam cua ong e thnh nguyen th nay at c ket qua tot ep.

Mot phu n Viet Nam, TRAN THU HANG, Viet Nam, 39 Kham Thien, Ha Noi

THONG TIN:

THONG TIN VE CHNG TRNH CHEN CM AM LONG CHUA GIE-SU

Neu phai ch a danh Kontum tren ban o Viet Nam, th khong nhng Giao Dan, ma ngay ca nhieu Linh Muc, Tu S cung phai boi roi, du van m ho nghe biet o la mot trong 4 tnh thuoc Tay Nguyen ( aklak, Lam ong, Gia-Lai, Kontum ). a phan Kontum trc ay va bay gi, van la Giao Phan rong nhat ve a d: trc ay, bao gom cac tnh Kontum, Gia Lai, Phu Bon ( nay la huyen Ayunpa ), aklak, Phc Long ( nay thuoc tnh Bnh Phc ). No con nhan luon mot phan cua Attopeu nc Lao. Nam 1967, Toa Thanh a thanh lap Giao Phan mi Ban Me Thuat, gom hai tnh aklak va Phc Long va tan phong c Giam Muc Phe-ro Nguyen Huy Mai cai quan ( ngai c Chua goi ve nam 1990 ).

Du vay, ngay nay Kontum van con la Giao Phan rong ln nhat, vi 27.620 Km2 ( so vi a phan Vinh ln hang th hai vi 22.502 Km2 ). Nhng ngoai cai nhat ay, Giao Phan Kontum con co nhieu cai nhat khac, muon neu ra e them long tin tng Chua Quan Phong, e xin li cau nguyen, e mong s cam thong va e keu mi nhieu tam hon cung hiep tam hiep lc vao vu mua boi thu, nhng ha hen lam gian truan, nh a va ang nh the.

Vi von ven hn 30 Linh Muc, Giao Phan Kontum khong ch nhat ve thieu Linh Muc, ma nhat ca ve tuoi i bnh quan cua cac Linh Muc: 65,7 tuoi ! ieu o cung co ngha la, du tuoi tac cao, cac Ngai van khong c ngh ngi. Nhng Linh Muc mng thng tho, tuoi 80 nh cac cha Hoang ( 81 ), ng ( 81 ), Nen ( 80 ), vv... au toc bac ph, mang trong ngi nhieu th benh cua tuoi gia, cua rng thieng nc oc, cua nhieu nam thang vat va thieu thon, ma van ngay ngay bn chai bang u loai phng tien, nhieu nhat van la cuoc bo, e en c vi con chien ngi dan toc Ba-na, Se-ang, H'Mong, R-ngao, J'rai, v.v... rai rac trong tng lang nho, mac dau ngay nay khong con du canh du c nh trc 1975. Tren moi van luon n nu ci.

Kontum la Giao Phan vui nhat, v khong con gi cho noi buon, bi v co ai buon khi thay c mua au ! Ma Kontum th mua mang Nc Tri luon boi thu ! Vi 11.560 Km2 dien tch, Kontum ch co 300.000 dan ma ba phan t la ngi cac dan toc thieu so, trong o co 86.000 la Cong giao tren 100.000 tn hu Hat Kontum.

Hat Pleiku, trong 80.000 Giao Dan, th hn mot phan ba ( 28.000 ) la anh em dan toc thieu so, a phan la ngi dan toc J'rai, mot dan toc ma trc 1975, biet bao mo hoi, nc mat va ca mau cua cac Linh Muc, ac biet la cac cha Dong Chua Cu The nh cha Mau, cha Phan, cha Tn, cha Tai, thay Sau Quan v.v..., a o ra, ti am hat mam c tin, nhng tng chng nh nho tren a, tuyet nhien khong co mot ngi dan toc nao nhan B Tch Ra Toi. Phao-lo gieo, con Chua Ki-to gat.

The roi, hoa n trong ke a, khong ch mot oa, ma ca bo, nhieu bo, rc r: hang oan lu anh em dan toc en xin gia nhap Hoi Thanh, nhat la sau ngay phong hien thanh cac ang T V ao Viet Nam, trong o co c Co Giam Muc Te-pha-no The ( Etienne Cuenot ), thanh to cua Giao Phan Kontum. Ngay nay, cac cha va Tu S Dong Chua Cu The van ngay em hy sinh trong canh ong truyen giao Kontum, coi soc cac Trung Tam Truyen Giao, va co the dien ta trong tieng ca ngi ta n Chua: cac Ngai moi tay, v gat khong xue. Lay Chua, xin hay ban them th gat cua Chua !

The nhng, Kontum con mot cai nhat khac khong the dau ai c: ngheo nhat ! Ngoai iem ac biet la a phan duy nhat khong co nha hu dng nh a noi tren ay, th Kontum t c s ton giao nhat. Anh em cac dan toc t ngi, vung sau vung xa, luon chu nhieu thiet thoi trong i song: trnh o dan tr thap, con ton tai nhieu tap quan, trong o thoi quen du canh du c dau a giam rat nhieu, nhng tam ly va nao trang van cha de thay oi.

V du ngay nay van con nhng buon, lang ma a be sinh ra khong co quyen song va phai b em chon theo, neu ngi me chet ( trong khi t vong san phu rat cao ). Cac Ya ( ten goi cac n tu ngi dan toc ) a phai lan loi i xin, nh ngi xin va on ve nuoi dng hai nha co nhi Vinh Sn I va II, ma con so khong khi nao di 400, them mot ganh het sc nang cho mot Giao Phan ngheo va e len vai Chu Chan la cac c Giam Muc Alexis Pham Loc ( a ngh hu ) va c Giam Muc Phe-ro Tran-Thanh Chung, luon phai cha tay khap moi ni, khap moi hng, e nh nhng tam long hao tam chia se, giup cac Ngai nuoi dng nhng manh i bat hanh ( nhng may man ) nay.

La vung at nam trong day Trng Sn, Kontum va Gia Lai khong c thien nhien u ai: at ai xoi mon, soi a, kh hau khac nghiet, ch phan nao thch hp vi cay cong nghiep dai ngay, oi hoi von au t ln va ky thuat canh tac kha cao, khong phai la la chon cua phan ong anh em dan toc. Mot vai vung at tng oi bang phang, thch hp cho lua nc, chay dai hai ben b song ak Bla, th rat nho be va manh mun, phan ln lai do ngi Kinh khai thac.

Kontum van la Giao Phan ngheo nhat, vi nhng tn hu ngi dan toc ngheo nhat, nhng kien trung vi c tin, luon can am va hy sinh. Do nhieu ly do khach quan, cong vi con so t oi, cac Linh Muc a khong the en c vi moi anh em ang khao khat nhan lanh cac b tch, nhat la B Tch Mnh Mau Thanh Chua, them khat c tham d Thanh Le. c vong that n s, nhng biet may kho khan: T nhng buon, lang xa, co khi phai mat cong bang rng loi suoi ca ngay, nhieu ngay mi en c mot Nha Th hay Nha Nguyen gan nhat, co the la trong th xa, co the la cac vung ven, nhng cung co the la cac cho mat hut trong rng sau: au cung c, mien la co Linh Muc, mien la co Thanh Le !

Song kho khan chang de vt qua, ma kho khan nhat la ngheo kho: ho phai nhn oi e en c vi Thanh Le, nhn oi nhng rat vui mng v c tham d ban tiec thieng lieng va cung vui mng tr ve lai buon, lang. Van lam lui cuoc bo, bang rng loi suoi va van vi cai bung oi cua ngay trc, cua nhng ngay trc, khi len ng i tm Chua.

Cha the giup anh em nhieu va khong u kha nang giup anh em trong viec to ln, cac cu chung sinh Kontum, gom cac Linh Muc va Giao Dan a tng theo tu hoc Tieu Chung Vien Kontum, ma nay v nhieu ly do sinh song va lam viec cac ni khac, trong va ngoai nc, van hng tam hon va tnh thng ve vung at a mot thi la m c dang hien phuc vu cua ho, nhan thay khong the e anh em dan toc b oi, t la trong hai dp ai Le Giang Sinh va Phuc Sinh. o la y ngha va ly do ra i cua chien dch CHEN CM AM LONG CHUA GIE-SU, giup anh em dan toc ngheo kho, co cm an, t la trong hai dp ai Le.

V xa Ta oi, cac con a cho Ta an. oi vi cac cu chung sinh Kontum, o khong con la li mi goi, ma la bon phan en ap mot phan cong n dng nuoi, giao duc cua a phan, cua Giao Hoi va xa hn, cua cac tn hu khap hoan cau. Viec lam nay, that long ma noi, co phan muon mang va co loi nhieu vi anh em dan toc ngheo kho.

n c Ngay Mng Chua Giang Sinh 2001 va qua, anh em cu chung sinh Kontum( goi tat la CVK ) trong va ngoai nc, cung nh cac an nhan Hoi Bao Tr Truyen Giao Kontum ( goi tat la KMF ) a gop lai, gi ve 1.730 USD va 1.600.000 VN. Hai Cha chnh, pho x Phc Hai thuoc Giao Phan Nhatrang va ba con Giao Dan a tang 130 kg ruoc va ca kho.

ong thi cac cha giao x Chnh Toa, Phc Hoa, Phc Hai, Bac Thanh, Thanh Hai thuoc Giao Phan Nha Trang, cac cha chnh, pho giao x Thanh a thuoc Tong Giao Phan Sai gon, a van ong ba con Giao Dan hao tam gom tang rat nhieu ao quan, vat dung khong dung na, e gi len nh cac Linh Muc, cac n tu, cac nhom tong o giup chuyen en tan tay nhng anh em ngheo, cac em co nhi va cac benh nhan phong cui, si am than xac va tam hon cua ho, cung la am long Chua Gie-su.

Vi 1.730 USD, cac n tu ( ac biet la cac soeurs Dong Saint Paul de Chartres va soeur Gregoire Nhng ) va cac nhom tong o ( nhat la Nhom Vinh Sn, trong o co nhng anh ch la tn o Phat- giao ) a phuc vu cho tren 17.000 ngi an no. Ngoai ra con gi gao ( t 200 - 400 kg ) va thc pham en 7 a iem xa, nh cac n tu giup phan phat hoac nau an. Hai co nhi vien vi tren 400 em cung c cham soc ac biet e on mng Chua Hai Nhi.

Nha Th Go ( Nha Th Chnh Toa Kontum ), ngi cui ve d ai Le va cac em nho c phuc vu cm, chao ngon t chieu 23 cho en sang 25 thang 12. Tong cong uc chng 30.000 anh em dan toc ngheo kho co an no trong Ngay Mng Chua Giang Sinh, v that vo ly khi ca nhan loai no say, ma co nhng anh em tm ve th phng Chua Hai Nhi, lai b oi !

Nhng Kontum van con mot cai nhat khong the khong ke en: Kontum la vung at Thanh ( li c Co Giam Muc thanh thien Paul Seitz, ten Viet la Phao-lo Kim ), ni ke a en th khong de dang quay ve ma khong yeu men, nh nhung.

Cung co the noi khong sai, rang: Nhng ai biet en Kontum, bat c t nguon nao va hnh thc nao, eu khong the khong cha ban tay than ai va quang ai e chia se vi Giao Dan a phan Kontum, nhat la vi cac anh em dan toc trung kien nhng con rat ngheo kho, chia se gian truan vat va vi cac Linh Muc va Tu S ang ngay em dan than trong canh ong menh mong nhng thieu thon nay, chia se ganh nang vi c Giam Muc Kontum ma tai-vat-lc e chu-tat cho vo so cong viec ln nho, ch hoan toan trong cay vao t tam va s quang ai cua tn hu gan xa.

Nhng mot chia se con ln hn ma Giao Dan, anh em dan toc, cac Linh Muc, Tu S nam n va c Giam Muc Giao Phan Kontum muon gi ti tat ca nhng ai a, ang va se cha ban tay giup , ay la niem vui cua ngi th gat: Ai i trong le sau, se ve trong vui sng, ai gieo trong nc mat, se ve gia tieng ci ( li mot bai Thanh Ca theo y Thanh Vnh 125 )

Cac ngai ( Giam Muc, Linh Muc, Tu S ) la nhng ngi gieo, nhng chnh quy v cung la nhng th gieo bang nhng li cau nguyen, bang tnh yeu men at Thanh Kontum va bang ca nhng hy sinh giup vat chat ln nho. Trong tam tnh ta n va vi niem tin, chung ta co the khang nh li nay: Giup ngi ngheo, la cho Chua vay. Chen cm quy v chia se cho ngi ngheo, chnh la chen cm am long Chua Gie-su.

Mua Chay Thanh 2002, CU CHUNG SINH Kontum

Gospelnet xin san sang lam mot nhp cau khiem ton e quy oc gia gan xa co the chia se tinh than, vat chat, ke ca cac y dang Thanh Le chuyen cho cac Linh Muc, thuoc men, tap v, quan ao cu, xe lan... cho nhng anh ch em ngheo, ac biet la nhng ngi ong bao dan toc thuoc Giao Phan Kontum trong dp ai Le Phuc Sinh sap en. Xin lien he vi Lm. Le Quang Uy, DCCT, 38 Ky ong, Quan 3, Sai-gon, ien thoai: 0903.34.09.14, hoac qua E-Mail: ttmvdcct@fptnet.com.

THONG TIN VE HOC BONG PLEICHUET

Va qua, chng trnh HOC BONG PLEICHUET thuoc Giao Phan Kontum, do thay Pho Te Nguyen c Thnh, DCCT, chu trach nhiem phan phoi, a c cac an nhan Phap nhan tr giup trong 8 thang, ke t thang 11 nam 2001 en het thang 6 nam 2002. Danh sach gom 11 em hoc sinh dan toc Jrai, moi em nhan c 50.000 VND moi thang. Nay, anh ch Nguyen Duy Linh San Diego, California, Hoa Ky, lai san sang nhan tr giup them trong 6 thang ke tiep, ke t thang 7 en het nam 2002. Tong cong so tien la: 11 em x 50.000 VND x 6 thang = 3.300.000 VND ( = 220 USD ). Gospelnet a chuyen so tien nay en thay Thnh ngay 11.3.2002. Xin thay mat 11 em hoc sinh dan toc Jrai ngo li tri an anh ch Nguyen Duy Linh.

THONG TIN VE HAI CHAU BE CAN MO TIM

Ngay 10.3.2002, Gospelnet a nhan c th t Sr. Ha Thanh, Dong Phan-sinh Tha Sai c Me, bao tin chau be HOANG AO XUAN MAI ( xin xem Gospelnet so 31 ) se c nhap Vien Tim e giai phau tim ngay 15.3.2002. Sr. Lan Thanh Tam, Dong a-minh Rosa Lima a nhan gia nh a chau be len Sai-gon kp thi. Xin quy oc gia gan xa cau nguyen ac biet cho chau co u sc khoe e ca giai phau c thanh cong tot ep. Rat hy vong chau be se c mien giam vien ph 100 % ( 1.850 USD ).

Rieng chau be AO LE MY TIEN van ang tiep tuc c Vien Tim ieu tra trong dien c mien giam do hoan canh gia nh qua ngheo. Gospelnet va gi cho thay o Minh Tr, DCCT, chuyen ve cho gia nh chau so tien 500.000 VND e boi dng sc khoe cho chau trong giai oan ch i nay.

THONG TIN VE 2 SINH VIEN MONG TM C VIEC LAM

Ban NGUYEN TH NGOC HA, sinh ngay 8.9.1975, tot nghiep thang 9 nam 2001 khoa S Pham Anh Van, khoa 1997 2001, trng ai Hoc Dan Lap Ky Thuat Cong Nghe, co the nhan day kem mon Van va mon Anh Van t lp 6 en lp 12. Ban QUACH TH QUE CHAU, sinh ngay 2.11.1978, tot nghiep nam 2000, chuyen nganh Quan Tr Kinh Doanh trng ai Hoc M Ban Cong Sai-gon, co chng ch Anh Van trnh o C va bang Vi Tnh Van Phong, ang rat can viec lam. Ca 2 trng hp neu tren co the lien he tai so 45 / 55 ng Tran Huy Lieu, phng 12, quan Phu Nhuan, ien thoai: 08.8.451.711. Xin quy oc gia lu tam giup cac ban tre sm co c viec lam.

THONG TIN VE MOT CU GIA CAN XE LAN ONG NAI

Ngay 8.3.2002, Sr. Tuyet Trinh, Dong a-minh Thai Bnh ( Rosa Lima ) gii thieu trng hp cu ba I-ne NGUYEN TH LY, 70 tuoi, a b liet hn mot nam nay, hien ngu tai ap Hoa Bnh, xa Bao Hoa, huyen Xuan Loc, tnh ong Nai. Ong ba Phan Thanh Hiep, Phat giao, a nhan tr giup ngay cho ba Ly mot chiec xe lan cua c, con kha mi va tot, tr gia 800.000 VND. Xin thay mat ba Ly e to long biet n quy an nhan.

 

THONG TIN VE 2 GIA NH NGHEO ONG NAI

Thay Vu Tung Lan, DCCT, gii thieu 2 gia nh ngheo ang rat can s tr giup e cac con co the c tiep tuc hoc hanh:

1. Gia nh anh PHAM BIET ( 40 tuoi ) va ch NGUYEN TH THANH DUNG ( 39 tuoi ), hien ngu tai so 42 / 5 / A Hng Long, xa Hng Loc, huyen Thong Nhat, tnh ong Nai. Gia nh song ao c hoa thuan, co 3 con la:

- PHAM TH MY HOA ( 19 tuoi ) chuan b thi vao ai hoc, nhng gia nh khong u kha nang, nen nay chau phai nha e giup cho cha me. Thay Lan van khuyen khch em on bai e hy vong khi c cac an nhan tr giup, co the co tien ghi danh thi vao ai hoc kp trong nam nay.

- PHAM THIEN THUAN, ang hoc lp 10.

- PHAM TRUNG TN, ang hoc lp 6.

2. Gia nh anh TRAN QUOC HANG ( 41 tuoi ) va ch PHAM TH NGOC LIEN ( 42 tuoi ). Hien ngu tai Hng Long, xa Hng Loc, huyen Thong Nhat, tnh ong Nai, ca hai v chong eu phai i lam thue, va vay tien e cho cac con an hoc, hy vong rang sau nay cac con cua ho se giup ch nhieu hn. Gia nh song ao c hoa thuan, co 4 ngi con:

- TRAN KIM PHNG sinh ngay 20.8.1983, ang hoc nam 1, Trung Hoc Kinh Te ong Nai.

- TRAN KIM NAM, sinh ngay 27.3.1986, ang hoc lp 10.

- TRAN NGOC QUOC, sinh ngay 18.1.1988, ang hoc lp 8.

- TRAN KIM HOANG, sinh ngay 24.1.1995, ang hoc lp 1.

Gospelnet xin trch quy tr giup ac biet cho 7 em hoc sinh neu tren, moi thang 50.000 VND trong 3 thang, ke t thang 5 en het thang 7 nam 2002, tong cong la 350.000 VND.

Rieng trng hp em Pham Th My Hoa, khi em quyet nh se thi ai hoc trong nam nay, Gospelnet se tr giup tien ghi danh, va neu thi au, se tr giup tiep cho em co the ong c tien hoc ph nam au tien.