GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 2A MUA CHAY

TIN MNG: Mt 17, 1 - 9

C GIE-SU BIEN OI HNH DANG

Sau ngay sau, c Gie-su em cac ong Phe-ro, Gia-co-be va Gio-an la em ong Gia-co-be i theo mnh. Ngi a cac ong i rieng ra mot cho, ti mot ngon nui cao. Roi Ngi bien oi hnh dang trc mat cac ong. Dung nhan Ngi choi loi nh mat tri, va y phuc Ngi tr nen trang tinh nh anh sang. Va ka cac ong thay ong Mo-se va ong E-li-a hien ra am ao vi Ngi.

Bay gi ong Phe-ro tha vi c Gie-su rang: "Lay Ngai, chung con ay, hay qua ! Neu Ngai muon, con xin dng tai ay ba cai leu, Ngai mot cai, ong Mo-se mot cai, va ong E-li-a mot cai". Ong con ang noi, th ka co am may sang ngi bao phu cac ong, va ka co tieng t am may phan rang: "ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi. Cac ngi hay vang nghe li Ngi !" Nghe vay, cac mon e kinh hoang, nga sap mat xuong at.

Bay gi c Gie-su lai gan, cham vao cac ong va bao: "Choi day i, ng s !" Cac ong ngc mat len, khong thay ai na, ch con mot mnh c Gie-su ma thoi. ang khi thay tro t tren nui xuong, c Gie-su truyen cho cac ong rang: "ng noi cho ai hay th kien ay, cho en khi Con Ngi t coi chet choi day".

SUY NIEM:

HAY VANG NGHE LI NGI !

1. Y ngha th kien hien dung cua c Gie-su

ay la mot th kien ma ba mon e than tn nhat cua c Gie-su nhn thay. Th kien nay mac khai cho ba mon e thay than tnh cua c Gie-su. Nhng g thay trong th kien eu co mot y ngha than b:

   ngon nui cao: bieu tng s sieu viet, thanh thien, cao ca, thanh thoat, xa ri the tuc

       ch co 4 thay tro vi nhau: s mac khai ch bieu lo cho nhng ngi than thiet nhat, mang tnh rieng t.

   s bien hnh oi dang: cho thay mot ban chat sau xa ben trong, mot cai g se c to hien trong tng lai. Ngi thng khong thay c ieu ay, ho ch thay c cai g hien ra ben ngoai trong hien tai.

   dung nhan choi loi nh mat tri: bieu tng cua than tnh, hay thien tnh, ay vinh quang, quyen lc.

   y phuc trang tinh nh anh sang: bieu tng s trong sang, s quang minh chnh ai cc o, hoan toan khong lam loi, khong khiem khuyet.

   Mo-se va E-li-a hien ra am ao: ay la hai nhan vat ln nhat tieu bieu cho Cu c, hay Giao c cu. Mo-se, nha lam luat, tng trng cho luat phap, E-li-a, ngon s ln nhat trong Cu c, ai dien cac ngon s. Luat phap va cac ngon s la cot tuy, la nhng th bieu trng va thieng lieng nhat trong Cu c. Hai ong con la hai ngi co the gia nhat a bao trc s ra i cua c Gie-su. Mo-se la tac gia cua bo Ngu Kinh ( 5 cuon au cua Cu c ) a tien bao mot ai ngon s se en ( x. nl 18, 15 19 ). Con E-li-a la nhan vat ma Thien Chua sai en nh mot dau chng bao trc ngay ma chnh Thien Chua en tran gian ( x. Ml 3,23 ). Trong th kien nay, hai ong bieu tng cho hai chng t song ong nhat lam chng cho thien tnh cua c Gie-su.

   am may sang ngi bao phu ca ba ngi: tng trng ca ba ngi eu en t Thien Chua, va ang song trong vinh quang cua Thien Chua. Trong Kinh Thanh ( cung nh trong cac kinh ien cua cac ton giao ), am may tng trng cho mau nhiem Thien Chua ang hien dien: chang han cot may dan ng dan Do Thai qua bien o ( Xh 13, 21 - 24 ), cot may trc Leu Tam ( Xh 33, 9 - 10; 40, 34 - 38 ), hay Gia-Ve thng hien ra vi Mo-se trong am may ( Xh 16, 10; 19, 9; 20, 21; 24, 15 - 16 ).

   Tieng phan ra t am may: "ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi. Cac ngi hay vang nghe li Ngi !": ay la dau chng manh nhat, v ai nhat mang tnh dt khoat cho biet c Gie-su chnh la Con Thien Chua, ma moi ngi co the tin tng va vang phuc. Chnh Chua Cha trc tiep gii thieu "Con Yeu Dau" cua mnh. Con li chng nao gia tr hn na ?

2. Hay vng tin vao thien tnh cua c Gie-su

Qua th kien hien dung nay, Thien Chua a trc tiep cung co niem tin cho ba mon e than tn nhat cua c Gie-su vao Ngai, va cung gian tiep cung co niem tin cua cac mon e khac, va ca chung ta na. Th kien nay cac ong a mang theo trong tam tr suot cuoc i nh mot hanh trang quy bau giup cac ong tin vng chac vao c Gie-su la Con Thien Chua, la ang Thien Sai, ang Cu The ma moi ngi eu trong mong. Nh niem tin vng chac nay, cac ong rao giang ve c Gie-su mot cach xac tn, va vt qua c moi gian lao th thach do viec rao giang ay.

Thanh Phe-ro a nhac lai bien co nay nh mot dau chng chac chan e moi ngi tin vao li chng cua mnh: "That vay, khi chung toi noi cho anh em biet quyen nang va cuoc quang lam cua c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, th khong phai chung toi da theo nhng chuyen hoang ng theu det kheo leo, nhng la v chung toi a c thay tan mat ve uy phong lam liet cua Ngi. Qua the, Ngi a c Thien Chua la Cha ban cho vinh quang va danh d, khi co tieng t ang tuyet vi vinh hien phan vi Ngi: "ay la Con yeu dau cua Ta, Ta het long quy men". Tieng o, chnh chung toi a nghe thay t tri phan ra, khi chung toi tren nui thanh vi Ngi" ( 2 Pr 1, 16 - 18 ).

Neu muc ch cua s hien dung nay la e cung co niem tin cac tong o vao thien tnh cua c Gie-su, th no cung co muc ch cung co niem tin moi ngi chung ta. c tin c cang c xac tn manh me t trong tham tam, ch khong ch tuyen xng ngoai mieng, se lam cho i song Ki-to hu cang them sau sac va phong phu, cang lam tnh yeu va noi lc ta them doi dao.

3. "Hay vang nghe li Ngi !"

Qua bien co hien dung, c Gie-su chang nhng c gii thieu cho chung ta. S gii thieu co gia tr hay khong, va gia tr en mc nao tuy thuoc vao the gia cua ngi gii thieu. Con ai co the gia trong ton giao cho bang Mo-se va E-li-a, va nhat la con ai the gia trong toan vu tru bang Chua Cha, ang tao dng nen ca vu tru bao la nay. Chua Cha a gii thieu Ngai: "ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi. Cac ngi hay vang nghe li Ngi !"

Li gii thieu ay tuy ngan ngui nhng noi dung rat quan trong, gom 3 iem sau ay:

a ) c Gie-su la Con Thien Chua: o la mot chc v duy nhat va cao nhat sau Chua Cha trong toan vu tru. Ngai la Con duy nhat cua mot Thien Chua oc nhat. Va Ngai cung la Thien Chua, ong ban tnh vi Chua Cha. Ngai ay uy tn va rat ang tin tng do ban chat Thien Chua cua Ngai.

b ) c Gie-su rat ep long Chua Cha: Mot ngi ep long Chua Cha tat nhien het sc hoan hao, khong mot khiem khuyet nao. V the, Ngai ay uy tn va rat ang tin tng do pham chat het sc cao qu cua Ngai.

c ) V the, Chua Cha khuyen chung ta "hay vang nghe li Ngi!" Li khuyen cua Thien Chua yeu thng chung ta vo cung lai ay khon ngoan va quyen nang at phai co mot gia tr vo cung ln. Khong mot li khuyen nao oi vi ta co the khon ngoan va em lai li ch cho ta nh vay. Vay chung ta hay vang nghe li c Gie-su.

Thanh Phe-ro, ngi a chng kien viec hien dung cua c Gie-su va a nghe c li gii thieu ve Ngai cua Chua Cha, a phai thot len tam tnh cua mnh: "Tha Thay, bo Thay th chung con biet en vi ai ? Thay mi co nhng li em lai s song i i" ( Ga 6, 68 ). Chnh c Gie-su cung a xac nhan: "Ai tuan gi li toi, th se khong bao gi phai chet" ( Ga 8, 51 ). "Khong bao gi phai chet" ay ngha la co c s song i i.

4. S song i i do vang nghe li c Gie-su

Li ch ln lao do viec vang nghe li c Gie-su chnh la co c s song i i. S song i i ay khong phai la mot cai g xa la ma phai qua the gii ben kia mi cam nghiem c, ma la mot cai g thc te va cu the, co the cam nghiem c ngay i nay, tham ch "tai ay va luc nay" ( hic et nunc ) mot cach het sc hien sinh. S song ay a c c Gie-su noi en trong cau: "Toi en e cho chien c song va song doi dao" ( Ga 10, 10 ). i nay, s song i i c the hien bang s song doi dao noi lc va sinh kh e co the song tran ay bnh an va hanh phuc, trong tinh than v tha, quen mnh, biet yeu thng va hy sinh cho tha nhan khong met moi. o la th hanh phuc ch thc cua thien ang la ni ch co yeu thng, khong con ch ky hay thu han. o la s bnh an va hanh phuc vo bien trong noi tam, th hanh phuc khong b le thuoc vao hoan canh hay nhng yeu to ben ngoai, mot th hanh phuc khong ai lay mat c.

S song i i ay ta co c la do vang nghe li c Gie-su, e chung ta co the nhn cuoc i, quan niem moi s nh c Gie-su a nhn va quan niem, e ta co the t tng, noi nang va hanh x nh Ngai a tng t tng, noi nang va hanh x. i nay, s song ay co the v nh dang hat, va no se phat trien thanh cay co thu va sinh hoa ket trai i sau. Ch khi ta co c "hat giong s song i i" i nay do viec vang nghe li c Gie-su, ta mi co c "cay s song i i" ay i sau ( x. Kh 22, 2.14.19 ).

Lay Cha, Cha a gii thieu c Gie-su cho con, a khuyen con hay vang nghe li Ngai. Con biet: s song i i - la ieu con ao c nhat va co kha nang lam thoa man con nhat - con co the tm c nh vang nghe li Ngai mot cach triet e va sau xa. Xin Cha giup con thc hien c ieu ay. Amen.

Gs. NGUYEN CHNH KET

CHNG T:

MOT GIAO X GIA NHNG NGI NHAP C

Linh Muc Francois Agen mien ong nc Phap, ni co ong ngi Hoi giao nhap c. Vi moi ngi, cha a chu y en pham cach tng giao hn la s khac biet ve chung toc, van hoa va ton giao gia ngi ban x va nhng ngi nhap c, va ieu o a tien trien tot ep trong i muc vu tan tuy nhiet thanh cua cha...

Cha thng tam s: Toi hieu la toi co the rao giang khong ch bang li noi, ma con bang i song. Toi a kham pha c moi lien he gia i song va Tin Mng von la gia tr cua mot cuoc i c em se chia cho tha nhan. That ro rang, oi vi toi, pham tnh tng giao la chuyen quan trong, chng ta i song phai i trc muc vu... Toi a en vi Giao X nay cach ay 6 nam.

Trong mot chung c gan Nha X co rat nhieu gia nh goc Bac Phi va Bo-ao-nha. e tranh s nghi ngai cua ho, toi ch tm cach en chi bong a vi bon tre san cua chung c. ay la lan au tien trong i Linh Muc, toi a tham nhap vao moi trng cua nhng ngi nhap c, von b ngi dan tai cho e s va o k...

Dan da, ngi ta nghiem thay mot s thuan hoa qua lai. Bon tre en vi nhom sinh hoat chat che hn, con ngi ln th quan tam cham soc cac tre nho. Vi cac ba me gia nh va thanh nien, chung toi co gang giup ho vt khoi y niem bang nhom e tm cach gan lai vi nhau, to chc thanh cac cau lac bo thanh nien nam n...

Chung ta hay lang nghe them nhng chia se cua chnh cac ban tre ngi nhap c tai Giao X. Cau Mustapha 16 tuoi ke lai: Chung em co thoi quen noi ve ton giao, nhng moi ngi van trung thanh vi niem tin cua mnh. Chung em hoc biet cac tn ngng khac nhau. Va kien thc chung em a c m rong. Khi lang nghe nhau va giai thch cho nhau ve nhng ieu ay, ngi ta dan dan khong con e ngai nhau na.

Em be Myriam mi 10 tuoi, gia nh theo Hoi Giao, cung lu lo noi nh mot ngi ln: Bon con au co cung ao vi nhau, cha Francois a khong tm cach du bon con theo ao cua cha, ma con hay day bao bon con ve ao Hoi. am ra bon con cang them tin vao Thanh Allah va tien tri Mohammed na !

Cha Francois het sc ngac nhien trc s sang tao va sc song cua bon tre von d rat khac nhau ve van hoa va ton giao, nhat la khi chung c bay cach thc t to chc vi nhau thanh nhng Nhom nho, chung tin tng nhau va manh dan cung bat tay vao lam chung mot viec tot. Trong Nhom, chung ton trong nhau ghe lam. o khong phai la mot lp Giao Ly nhng lai lam trien n nhng hat giong a co san ni chung qua tng bien co, bat au t moi trng xa hoi, gia nh va long tin. Cac hoat ong c hng dan, cac buoi le Hoi Giao hay Cong Giao la bay nhieu dp e gap g nhau, cung tuyen xng long tin vi nhau.

V du ve dp le Ramada, cau Emmanuel giai thch: Trong thang Ramada, can phai thinh lang e nh en Chua, cung can phai tha th cho nhau. Chuyen nay kho qua, nhng em cam thay mnh muon tr nen tot hn va than vi ban be hn... Cac t bch bao cua Nhom khuyen khch viec ao sau tam tnh nay. Qua cac cau hoi thac mac cua bon tre, ngi phu trach Nhom va chnh bon tre tm cach hieu van e cho ti ni ti chon va noi ra bang kieu ngon ng cua mnh ve niem tin cua chung, cua cha me chung.

Trong cac buoi hop mat, mot oan Tin Mng, hoac oi khi la mot oan Kinh Coran c cong bo chung, khien cho cac phu huynh bon tre ung ho. Ong bo cua cau thanh nien Hoi Giao ten Yasmana vui ve noi vi con: Con co the i vi cha Francois bao lau tuy y, ngai giup con hoc kinh Coran tot lam !

Cha Francois tam s: Toi tin vao kha nang con ngi co the gap nhau, ben kia moi khac biet chnh la s phong phu ho tng neu nh nhng cuoc gap g o c the hien bang yeu thng, on nhan va oi thoai. Nhng khac biet ay tr nen qua tang cho nhau...

Va the la Agen, sau nhieu nam song gia cac rao can dng dng lang le, tham ch co ca han thu ngam ngam gia cac ton giao, nhieu ngi trong Giao X a thay oi quan iem. Viec xay dng mot en Th Hoi Giao c quyen gop va ho a nhan c ca s tr giup t cac nc nh Maroc va Algerie.

Mot hom, cha gap cac ngi phu trach xay cat en Th va hoi ho la cac giao dan cua cha co the en vieng tham khi en Th hoan tat khong ? Ho ngac nhien va ong y ngay. Pha hoi ong Linh Muc cung tan thanh. Va en mot Chua Nhat no, khoang 50 tn hu cac Giao X tai vung Agen a tu tap tai san en Th. Sau vai li gii thieu va t phut ngap ngng, nhng ngi Hoi Giao ang cau nguyen a tien ra on nhng ngi ban Cong Giao. Tng nhom nho, ho a hng dan cac giao dan vao tham cac phong. Ch trong mot gi ong ho, moi ngi a gap g nhau mot cach bnh d cho viec oi thoai va kham pha...

Ke t hom ay, moi bc tng ngan cach hoan toan bien mat. Mot so Ki-to hu a kham pha ra ngi lang gieng, ngi ong nghiep cua mnh. Tat ca eu c anh ong bi tam long chan thanh cua nhau. Cac ban Hoi Giao a chia se niem vui cam nghiem rang ho a c on nhan va ton trong.

Ti phien ho, ho a mi cong oan Giao X en d le khanh thanh en Th. Em Jaonad 13 tuoi a noi mot cach chng chac: Can phai co mot the gii luon luon nh the e chung em c song hanh phuc ! Cha Francois xac tn: Tan ay long cua phan ln nhan loai la cac gia tr tuyet oi. Thien Chua hien dien gia ho. La chon gan bo vi Chua Thanh Than ang hoat ong trong long moi ngi, o la ieu phai at ti !

Theo LI HANG SONG 4.1999

CAU NGUYEN:

C KI-TO VINH HIEN

Oi c Ki-to muon trung vinh hien,

Nguon song vo hnh cua vu tru bao la,

Trung tam rc r cua tram trieu sn ha,

iem hoi tu cua muon hnh van the...

Tran cua Ngai, vang Thai Dng trang le,

oi mat Ngai, suoi ngoc chieu can khon.

T bc chan cuon cuon anh trang vang,

Tay nam gon ca mi phng tinh tu...

Ngc bao la am om toan vu tru,

Nam muon loai trong mot khoi toan chau,

Giong thac tuon nguon anh sang nhiem mau,

Ngai, ang tien thien va tuyet cung toi hau...

Ngai, ang a sinh ra, chet kho au va song lai,

e phuc hoi trong tong the nguy nga,

Moi vinh quang, muon giong le hai ha,

Bao hoan lac, niem thng va noi kho...

c Ki-to, ben au cua con thuyen lch s,

iem dng chan cua lan song thi gian.

Di chan Ngai, con khao khat reo vang:

Chua la Thien Chua cua con,

Hom nay va ngay mai, bat tan...

LE CHRIST GLORIEUX, TEILHARD DE CHARDIN, Lm. Dong Ten

N Tu MAI THANH dch.

S IEP:

S IEP CUA C THANH CHA NHAN NGAY QUOC TE TRUYEN THONG LAN TH 36

"INTERNET: DIEN AN MI E LOAN BAO TIN MNG"

Chua nhat 12 thang 5 nam 2002

1. Anh ch em than men, Giao Hoi trong moi thi ai tiep tuc cong trnh a khi s t ngay le Hien xuong, khi cac Tong o, trong quyen nang Chua Thanh Than, ra i tren cac ng pho cua Gie-ru-sa-lem e loan bao Tin Mng cua c Gie-su Ki-to bang nhieu th tieng ( x. Cv 2, 5 - 11 ). Suot nhng the ky tiep theo, s vu phuc am hoa o lan rong en moi hang cung ngo hem cua a cau, luc Ki-to giao cam re tai nhieu ni va hoc cach noi bang nhieu ngon ng khac nhau, bi v luon vang phuc lenh truyen cua c Ki-to la rao giang Tin Mng cho moi dan nc ( x. Mt 28, 19 - 20 ).

Nhng lch s truyen giao khong ch la van e banh trng ve a ly, bi v Giao Hoi cung can phai vt qua nhieu ngng ca van hoa, moi ngng ca eu oi hoi nhng nang lc va sang kien mi me trong viec loan bao Tin Mng cua c Gie-su Ki-to. Thi ai nhng kham pha ln lao, thi Phuc hng va phat minh nganh in, thi Cach mang ky nghe va s xuat hien cua the gii hien ai: nhng thi gian o cung la nhng ngng ca oi co nhng hnh thc phuc am hoa mi me.

Gi ay, vi cuoc cach mang truyen thong va tin hoc ang o cao trao, Giao Hoi hien nhien ang ng mot cong vao khac co tnh quyet nh. V the, qua la thch hp vao ngay Quoc Te Truyen Thong nam 2002 chung ta se suy ngh ve chu e: "Internet: Dien an mi e Loan bao Tin Mng".

2. Internet qua la mot "dien an" mi, hieu theo ngha cua Ro-ma co la mot a iem cong cong ni o cac viec chnh tr va thng mai c tien hanh, cac bon phan ton giao c chu toan, nhieu sinh hoat xa hoi c dien ra, va nhng g tot ep nhat va te hai nhat trong ban tnh nhan loai c pho bay ra. ay la mot khoang khong gian cua thanh pho ong uc va hoi ha, phan anh nen van hoa bao quanh ong thi tao nen mot nen van hoa cho rieng mnh. ieu o cung ung vi khong gian may tnh ( cyberspace ), ay c xem nh la mot lnh vc mi m ra vao luc khi au thien nien ky mi.

Giong nh nhng lnh vc mi cua cac thi ai khac, no cung ay nhng nguy c va ha hen, va khong thieu vang s mao hiem a anh dau nhng thi ky thay oi ln lao khac. oi vi Giao Hoi, the gii ao mi me nay mi goi lam cuoc mao hiem ln lao la s dung nang lc cua no e loan bao s iep Tin Mng. Vao luc khi au cua thien nien ky mi, thach o nay nam trung tam y ngha cua viec tuan theo menh lenh "ra khi" cua Chua: Duc in altum ! ( Lc 5, 4 ).

3. Giao Hoi tiep can phng tien mi me nay vi thai o thc tien va tin tng. Cung nh nhng phng tien truyen thong khac, ay la mot phng tien ch khong la mot cung ch. Internet co the ban tang nhng c hoi tuyet vi e loan bao Tin Mng neu c s dung cach thanh thao va khi ta y thc ro en mat manh va mat yeu cua no. Trc tien, khi cung cap nhng thong tin va gi len nhng thch thu, no tao nen s gap g ban au vi s iep Ki-to giao, ac biet gia nhng ngi tre cang ngay cang hng ve the gii may tnh nh la ca so cua the gii. V the ieu quan trong la cong oan Ki-to hu suy ngh ve nhng cach thc thc tien e giup nhng ngi mi tiep can Internet chuyen t the gii ao cua may tnh en the gii thc cua cong oan Ki-to hu.

Tiep o, Internet cung co the cung cap mot hnh thc bc i theo ma viec loan bao Tin Mng oi hoi. ac biet trong mot nen van hoa khong mang lai cho ta nhng tr giup, i song Ki-to hu can en nhng ch dan va giao ly vng chac, va o co le la lanh vc ma Internet co the cung cap nhng tr lc qu bau. a co tren mang biet bao nguon thong tin, tai lieu va giao duc ve Giao Hoi, lch s va truyen thong, giao thuyet va dan than cua Giao Hoi trong moi lanh vc tren moi ni cua the gii.

V the, ro rang rang trong khi Internet khong the thay the kinh nghiem sau xa vi Thien Chua ma ch i song sinh ong, phung vu va b tch mi co the trao tang, chan chan no cung cap mot bo sung va tr lc vo song cho viec chuan b gap g c Ki-to trong cong oan va nang ngi mi tin trong cuoc hanh trnh c tin va mi bat au.

4. Tuy nhien co mot so cau hoi can thiet va hien nhien nay sinh khi s dung Internet e loan bao Tin Mng. Qua the, ban chat cua Internet la cung cap mot nguon thong tin hau nh vo tan, ma phan ln ch co tnh nhat thi. Trong mot nen van hoa c nuoi dng bang cai chong qua, ngi ta de co nguy c tin rang chnh nhng s kien, ch khong phai nhng gia tr mi quan trong. Internet trao tang nhng kien thc rong rai ch khong day ve cac gia tr; va khi cac gia tr b coi thng, nhan tnh cua chung ta b giam sut va con ngi de dang quen i pham gia sieu viet cua mnh. Dau no co kha nang vo bien lam nhng ieu tot ep, nhng mot vai cach the e hen va gay hai ma Internet co the c s dung la ieu ma moi ngi eu thay, va chnh quyen chac chan co trach nhiem bao am rang cong cu tuyet dieu nay phuc vu ch chung va khong tr thanh mot nguon gay nguy hai.

Hn the na, Internet xac nh lai cach tan can moi tng quan tam ly cua mot con ngi oi vi thi gian va khong gian. Ngi ta chu y en cai hu hnh, ch li va co gia tr tc thi; co the thieu cai thuc ay ao sau t tng va suy t.

Qua the con ngi rat can en nhng khoanh khac va thinh lang noi tam e suy t va xem xet cuoc song va mau nhiem cua no, va dan dan lam chu cach trng thanh chnh mnh va the gii bao quanh. Hieu biet va khon ngoan la ket qua cua viec chiem ngng the gii, ch khong den t s tch luy n thuan cac s kien, dau gay thch thu nh the nao i chang na. Chung la ket qua cua mot cai nhn thau suot y ngha sau xa cua s vat trong tng quan vi nhau hay vi toan the thc tai.

Hn na, nh mot dien an trong o moi s c chap nhan mot cach thc te va hau nh khong co g ben vng, Internet ung ho mot loi suy ngh mang tnh tng oi va oi khi khuyen khch tron chay khoi trach nhiem va dan than ca nhan.

Trong mot boi canh nh the, lam sao chung ta co the trau doi s khon ngoan phat xuat khong ch t thong tin nhng t suy t, s khon ngoan biet cach phan biet phai trai, va duy tr bac thang gia tr phat sinh t s khac biet o ?

5. Nh Internet, ngi ta nhan len nhng c hoi tiep xuc theo nhng cach thc ma cho ti nay khong the tng tng c. S kien ay m ra nhng kha nang ky dieu truyen ba Tin Mng. Nhng cung phai nhan thc rang nhng moi tng quan c thiet lap nh cac phng tien dien t khong bao gi co the thay the s tiep xuc trc tiep va nhan ban, can thiet cho viec loan bao Tin Mng ch thc. Bi v viec loan bao Tin Mng luon tuy thuoc chng ta ca nhan cua ngi c sai i loan bao Tin Mng ( x. Rm 10, 14 - 15 ).

Giao Hoi phai lam nh the nao ay e chuyen t loai tiep xuc nh Internet en s giao tiep sau xa hn ma viec loan bao Ki-to giao oi hoi ? Chung ta phai phat trien nh the nao s tiep xuc au tien va trao oi thong tin do Internet em lai ?

Chac chan la cuoc cach mang ien t ha hen se mang lai nhieu kham pha tch cc e phat trien the gii; nhng cung co kha nang no lam gia tang nhng bat bnh ang hien co khi s chenh lech ve thong tin va phng tien giao tiep cang gia tang. Lam sao chung ta co the bao am rang cuoc cach mang thong tin va giao tiep ma Internet la phng tien hang au se giup cho viec toan cau hoa ve phng dien phat trien con ngi va tnh lien i la nhng muc tieu gan lien mat thiet vi s vu loan bao Tin Mng cua Giao Hoi ?

Cuoi cung, trong thi buoi nhieu nhng nay, cho phep toi at ra cau hoi: lam sao chung ta co the bao am rang phng tien ky dieu nay trc kia c hnh thanh trong boi canh hoat ong quan s gi ay co the phuc vu cho chnh ngha hoa bnh ? No co the giup cho nen van hoa cua oi thoai, tham gia, lien i va hoa giai ma khong co no thi hoa bnh khong the trien n khong ? Giao Hoi tin rang no co the; va e bao am rang o la ieu se xay ra, Giao Hoi nhat quyet i vao dien an mi me nay, khi c trang b bang Tin Mng cua c Ki-to, Hoang t Hoa Bnh.

6. Internet lam cho hang t hnh anh xuat hien tren hang trieu man hnh may tnh tren khap a cau. T giai ngan ha hnh anh va am thanh o, khuon mat c Ki-to co hien len va tieng noi cua c Ki-to co c nghe khong ? Bi v ch khi khuon mat cua Ngi c thay va tieng noi cua Ngi c nghe ma the gii se biet en Tin Mng cu chuoc. o la muc tieu cua viec loan bao Tin Mng. Va o chnh la ieu se lam cho Internet tr thanh mot khong gian ch thc cua con ngi, bi v neu khong co cho cho c Ki-to th cung khong co cho cho con ngi.

V the, trong Ngay Truyen thong the gii nay, toi dam keu goi toan the Giao Hoi dung cam bc qua ngng ca mi me nay, e ra khi trong bien sau la mang may tnh, e hom nay cung nh trong qua kh, s dan than cao ca cho Tin Mng va van hoa co the to cho the gii "vinh quang cua Thien Chua tren khuon mat c Ki-to" ( 2 Cr 4, 6 ). Nguyen xin Chua chuc lanh cho nhng ai ang hanh ong cho muc tieu o.

Vatican, ngay 24 thang 1 nam 2002, le Thanh Francois de Sales, c Giao Hoang GIO-AN PHAO-LO II

Lm. PHAN DU SINH, OFM chuyen ng, lay t ban tin cua John PHAM HUNG SN


THONG TIN:

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN TRAO TANG

Tnh en ngay 20.2.2002, Gospelnet a nhan c cac khoan tien tr giup ngi ngheo cua quy oc gia va an nhan gan xa sau ay:

c Hong Y FX. Nguyen Van Thuan Roma ( Y ): ................................................................................................. 500 USD

Cha Nguyen Van Chien Roma ( Y ): ........................................................................................................................ 100.000 LIRE

Cha Tran Manh Hung, DCCT Roma ( Y ): ................................................................................................................. 50 USD

Cha Tran Quoc Bao, DCCT Roma ( Y ): .................................................................................................................. 100 USD

Ca oan Giao X Viet Nam Paris ( Phap ) qua ch Lan Hng: .......................................................................... 136 USD

Cong oan Giao Dan Giao X Viet Nam Paris ( Phap ): ........................................................................................... 1.600 FR

Cong oan Giao Dan Viet Nam Nantes ( Phap ): ....................................................................................................... 1.100 FR

Cong oan Giao Dan Viet Nam Pau ( Phap ): ....................................................................................................... 260 EURO

Cong oan Giao Dan Viet Nam Reutlingen ( c ):.............................................................. 20 EURO + 100 FR. SUISSE + 900 DM

Ca oan Me Trien Dng Reutlingen ( c ): ...................................................................................................... 120 EURO

Cha Bui Thng Lu va quy Tnh Thng Stuttgart ( c ) vi mot D An: .................................................. 2.000 DM

Cha Pham c Tr, OMI Strasbourg ( Phap ): ......................................................................................................... 500 FR

Cha Le Phu Hai, OMI Strasbourg ( Phap ) chuyen 100 y Le cho cac cha truyen giao VN:........................................................... 5.000 FR

Giao s Nguyen ang Truc Strasbourg ( Phap ) :..................................................................................................... 20 POUND + 500 FR

Bac s Phan Minh Hien Paris ( Phap ):....................................................................................................................... 100 EURO

Anh Paul Phuc Paris ( Phap ):....................................................................................................................................... 100 USD

Anh Boniface Hung Paris ( Phap ): ........................................................................................................................... 650 EURO

Gia nh bac s Vu Bch ao ( Phap va Hoa Ky ): ..................................................................................... 500 FR + 45 EURO + 600 USD

Ch Anne Paris ( Phap ): .............................................................................................................................................. 300 FR

Gia nh anh ch ng Long va Ngoc Anh Paris ( Phap ):...................................................................................... 100 EURO

Ch Tong My Hanh Grenoble ( Phap ):..................................................................................................................... 150 EURO

Gia nh anh ch Trong Trang va Kim Xuyen Paris ( Phap ): .............................................................................. 200 EURO

Gia nh anh ch Hoc Leou va Bach Dung Paris ( Phap ):.................................................................................... 200 EURO

Gia nh anh ch Van Hng va Hoang Ly Paris ( Phap ):....................................................................................... 100 USD

Cac anh ch em lp d tong cua Los Angeles ( Hoa Ky ) qua ch Le Kim Loan: .............................................. 700 USD

Gia nh ong Nguyen Van Toan ( Hoa Ky ) qua cha Tran Quoc Bao, DCCT: ................................................... 200 USD

Gia nh Lucy Ngoc Nguyen ( Hoa Ky ) qua cha Tran Quoc Bao, DCCT: ......................................................... 200 USD

Ch Vo Minh Tri Paris ( Phap ): ................................................................................................................................ 400 FR

Anh ch Vo Minh ao ( Canada ): ................................................................................................................................ 850 USD

Ch Vo Minh Nht ( Hoa Ky ): ........................................................................................................................................ 50 USD

Anh ch Vo Minh Hai Vancouver ( Canada ): ......................................................................................................... 100 USD

Ong Ho Phi ( Hoa Ky ) qua cha Cao nh Tr, DCCT: ............................................................................................. 100 USD

Gia nh ba Hu Ngoc ( Sai-gon ) qua cha Le Quang Uy, DCCT: ........................................................................ 400.000 VND

Co Nguyen Tran Nh Phung ( Sai-gon ) qua cha Le Quang Uy, DCCT: ............................................................. 500.000 VND

Mot an nhan an danh ( Sai-gon ) qua cha Pham Van Bao, DCCT: ........................................................................... 1.000.000 VND

Gospelnet xin c thay mat cho cac trng hp ngat ngheo do Gospelnet thong tin, a va se nhan c tr giup, chan thanh ghi n tat ca quy an nhan gan xa a quang ai chia se tng tr. Xin quy v tiep tuc tr giup cho Gospelnet trong cong viec en vi ngi ngheo.

 

THONG TIN VE HAI CHAU BE NGHEO THU C

Cha Hi-la-ri-o Nguyen Cong Minh, Giao X Nguyen Duy Khang, Thu c, dien thoai so 8.971.012, co gi th gii thieu hoan canh gia nh anh NGUYEN MANH CNG, sinh nam 1961, hien ngu tai so 441 khu pho 2, phng Linh ong, quan Thu c, thanh pho Sai-gon. Anh Cng b benh ong kinh va tam than, van phai mot mnh nuoi con v ngi v bo nha i t khi a con nho mi c 3 thang, ngi me gia 70 tuoi, v buon phien lo lang nen a qua i trong nam 2001. Hai chau be la:

1. NGUYEN PHAM QUOC CNG, sinh nam 1990, hoc lp 6 trng Linh ong.

2. NGUYEN PHAM MAI THY, sinh nam 1991, hoc lp 5 trng ang Van Bat.

Gospelnet xin tr giup cho 2 chau be trong 8 thang, ke t thang 1.2002 en het thang 8.2002, moi em se nhan c 50.000 VND moi thang. Tong cong la 800.000 VND.

THONG TIN VE VIEC TR GIUP 6 EM HOC SINH NGHEO HAI DNG

Cha Nguyen Hu Trung, DCCT co gi cho chung toi danh sach 6 em hoc sinh co hoan canh gia nh rat ngheo, hien ang hoc tai Trng Tieu Hoc Hoang Hanh, va eu c ngu tai vung nong thon mien Bac Viet Nam, thuoc xa Hoang Hanh, huyen Ninh Giang, tnh Hai Dng, nh sau:

1. VU TH PHNG, sinh 11.12.1993, hoc lp 2B

2. TRNH TH THAO, sinh 20.10.1994, hoc lp 1B

3. NGUYEN TH BUP, sinh 24.4.1993, hoc lp 2B

4. NGUYEN HU TOAN, sinh 5.3.1989, hoc lp 6A

5. PHAM CONG HOANG, sinh 21.10.1993, hoc lp 2A

6. TRNG NH TUYNH, sinh 2.5.1994, hoc lp 1C

ay la 6 trng hp ngheo nhat c chon ra e xin tr giup trc tien. Hau het cac em eu thuoc gia nh ngheo lai kha ong con, co trng hp lai song chung vi ong ba, at canh tac qua t, hoac khong co, ngi cha trong gia nh co khi phai i lam thue lam mn xa nha hoac ang b benh nang, ngi me cung phai lao ong vat va hoac b benh tat man tnh. Mong c cua cac em va cua gia nh la cac em c i hoc, khong phai d dang e vao i qua sm lo sinh nhai chung vi cha me. Do vay, cac em rat can c tr giup e mua sam tap v va sach giao khoa, quan ao i hoc, ong cac khoan hoc ph, hoac trang trai thuoc men khi benh tat bat ng...

Gospelnet xin trch 3.900.000 VND t so tien cac anh ch em hoc vien Giao Ly D Tong tai Giao Phan Los Angleles, a gi ve cho chung toi thong qua ch Le Kim Loan, e tr giup moi thang cho moi em la 50.000 VND trong suot nam, tnh t thang 12 nam 2001 en het nam 2002 ( 50.000 VND x 6 em x 13 thang ). Thay mat cha Nguyen Hu Trung va gia nh cac em, Gospelnet xin cam n tam long quang ai cua cac anh ch.

THONG TIN VE MOT NGI GIA CAN XE LAN

Ong VU TUNG GIANG, 68 tuoi, ngu tai oi 1, thon Ca Tung, xa Cam An Bac, huyen Cam Ranh, tnh Khanh Hoa, b mac phai can benh teo c ca hai chan, lai gia yeu, khong the i lai c neu khong co xe lan.

Gospelnet xin trch 1.500.000 VND ( 100 USD ) t so tien gia nh anh ch VO MINH AO ( Canada ) e mua tang ong Vu Tung Giang mot chiec xe lan. Thay mat gia nh ong Giang, xin cam n s chia se quy bau cua gia nh anh ao trong dp au Xuan Nham Ngo.

THONG TIN VE HOC BONG XUAN HIEP

Gospelnet xin tiep tuc gi so tien 3.500.000 VND en Sr. Nguyen Th Anh, Dong a-minh Rosa Lima e lo cho 14 em hoc sinh trong chng trnh mang ten Hoc Bong Xuan Hiep trong hai thang 11, 12 cua nam 2001 va cac thang 1, 2, 3 cua nam 2002.

Hoc bong nay do 3 ban tre, 1 Linh Muc va 5 oi v chong trong Nhom Mai Khoi ( MK ) Viet Nam, nhan tr giup eu an hang thang cho moi em hoc sinh ngheo c 50.000 VND a bat au t thang 1 nam 2001 cho en nay.

THONG TIN VE GIA NH CH PHAM TH BNH BAC GIANG

Nh Gospelnet so 29 a thong tin, cha Nguyen Huy Tao, Giao X ai Lam, Giao Phan Bac Ninh, co gii thieu trng hp gia nh ch PHAM TH BNH thon Tam D, xa ai Lam, huyen Luc Nam, tnh Bac Giang. Ch Bnh a mac benh Ung Th Hach, Gospelnet a tr giup 200 USD cho gia nh ch lo lieu chay cha. Sang au nam 2002, Gospelnet c tin bao ch a qua i sau khi c cha Tao ban cac B Tch sau cung mot cach chu ao tan tnh. Cha Tao lai tiep tuc gi th keu goi tr giup cho gia nh cua ch vi 9 ngi con ang ri vao hoan canh het sc tung ngat. Gospelnet quyet nh tr giup them 100 USD cho gia nh ch.

So tien nay trch t khoan tien chia se cac anh ch em hoc vien Giao Ly D Tong tai Giao Phan Los Angleles, va a c chuyen ra mien Bac kp trc Tet Nham Ngo. Xin thay mat cha Tao va gia nh ch Bnh cam n cac an nhan.

THONG TIN VE CAC HOC SINH NGHEO BNH THUAN

Cha o Van Tha, DCCT co gii thieu cac em hoc sinh ngheo Giao X Tan Chau, xa Tan Ngha, huyen Ham Tan, tnh Bnh Thuan, can c tr giup e mua tap v cho hoc ky 2. Gospelnet xin gi en cha 100 USD trch t khoan tien cua cac anh ch em hoc vien Giao Ly D Tong tai Giao Phan Los Angleles, va. Xin thay mat cha Tao va gia nh cac em cam n cac an nhan.

THONG TIN VE HOC BONG AN THI ONG

Ke t thang 9.2001, Gospelnet a nhan li keu goi cua cha Hoang Minh c, DCCT, hien ang phu trach iem truyen giao An Thi ong thuoc huyen Can Gi, e tr giup cho 12 em hoc sinh ngheo, moi em 50.000 VND mot thang trong chng trnh mang ten Hoc Bong An Thi ong.

Nay Gospelnet xin tiep tuc gi en cac em 3.000.000 VND cho 5 thang, ke t thang 1 en het thang 5.2002.

So tien nay c trch t khoan tien chia se cua anh ch em hoc vien Giao Ly D Tong tai Giao Phan Los Angleles. Xin thay mat cha c va gia nh cac em cam n cac an nhan.

THONG TIN VE 2 TRNG HP TAI BIEN MACH MAU NAO

Cha Tran Ngoc Nhn, hien ang phuc vu tai mot Giao X mien nui, gom hai huyen Tien Phc va Tra Mi cua tnh Quang Nam, giap vi cac Giao Phan Kontum, Quang Ngai, co gi th keu goi cu giup cho hai trng hp giao dan b tai bien mach mau nao ang ieu tr tai benh vien va va c cha xc dau. Cha a xin ba con giao hu cau nguyen ac biet cho hai ong va danh het so tien an chay ngay th sau va qua cho hai ong nhng chang u thieu vao au:

1. Ong NGUYEN TUAN, sinh nam 1938, ai dien giao dan Giao Ho Tra ong, cach Nha Th Tien Phc 40 km, hom 25 thang chap, phat benh c chuyen xuong benh vien Tien Phc roi benh vien Tam Ky, ong ang trong tnh trang luc tnh luc me. Mot ngay phai ong tien phong 200.000 VND cha ke tien thuoc.

2. Ong ANG HU TR, sinh nam 1954, Giao Ho Tien Phong, cach Nha Th Tien Phc 8 km, ang lao ong tren ray th phat benh. Bi at na la v ong cung ang benh, cac con i lam an Sai-gon cha ve kp, ch co mot a con gai 8 tuoi lo cho ong benh vien. Ong Tr ang hon me va benh vien Tien Phc muon chuyen xuong Tam Ky.

Gospelnet xin gi en cha s Tran Ngoc Nhn so tien 200 USD ( = 3.000.000 VND ) e cha phan phoi tr giup ngay cho hai trng hp ngat ngheo noi tren.

So tien nay c trch t khoan trao tang cua gia nh anh ch VO MINH AO ( Canada ) Rat mong quy cha va quy oc gia gan xa, nhat la quy v ong hng Giao Phan a Nang, se tng tr chia se them.

THONG TIN VE 6 EM HOC SINH SAI-GON CAN C TIEP TUC TR GIUP

Theo s gii thieu cua anh Pham Van Lng thuoc Huynh oan Ki-to Benh Nhan va Ngi Khuyet Tat, t nam 2001 Gospelnet a trch quy tr giup viec hoc cho 3 ngi con cua anh NGUYEN VAN OI ( b khuyet tat nang ), ngu tai 1455 / 7 Huynh Van Chnh, phng 19, quan Tan Bnh, Sai-gon, va 3 ngi con cua anh VO THANH TOAN ( b khuyet tat nang ), ngu tai 111 / 88 / 8B, Lac Long Quan, phng 3, quan 11.

Nay Gospelnet tiep tuc tr giup cho gia nh anh Toan tnh t thang 3.2002: 50.000 VND x 3 chau x 4 thang = 600.000 VND, va cho gia nh anh oi tnh t thang 1.2002: 50.000 VND x 3 chau x 6 thang = 900.000 VND. Tong cong: 1.500.000 VND ( = 100 USD ). So tien nay c trch t khoan trao tang cua gia nh anh ch VO MINH AO ( Canada ). Xin thay mat cac gia nh nay cam n quy an nhan.

THONG TIN VE 6 EM HOC SINH KHANH HOA

Ngay 20.2.2002, thay Vu Tung Lan, DCCT, gii thieu hai gia nh sau ay ang gap hoan canh kho khan, can c tr giup e cac con co the c tiep tuc i hoc ma khong b d dang:

1. Gia nh anh Nguyen Quang Khanh ( sinh 1959 ) va ch Hoang Th Kim Quy ( sinh 1959 ), ngu tai oi 1, thon Ca Tung, xa Cam An Bac, huyen Cam Ranh, tnh Khanh Hoa, phai lam thue lam mn quanh nam het sc chat vat e nuoi 6 con nho, trong o co 3 chau hoc lc xuat sac can c tr giup:

- Chau NGUYEN HOANG PHNG NGA, sinh ngay 10.2.1987, hoc lp 9

- Chau NGUYEN QUANG NHAT, sinh ngay 3.11.1988, hoc lp 6

- Chau NGUYEN HOANG THUY PHNG, sinh ngay 3.9.1994, hoc lp 2.

2. Gia nh anh Le Van Linh ( sinh 1960 ) va ch Tran Th Cai ( sinh 1968 ), ngu tai oi 1, thon Ca Tung, xa Cam An Bac, huyen Cam Ranh, tnh Khanh Hoa, ca hai anh ch eu la Giao Ly Vien trong Ho ao, hien khong co nha ca, phai au, sinh ke het sc chat vat, co 2 con, rat can c tr giup:

- Chau LE TRAN KHANH NAM, sinh 1989, hoc lp 7, hoc lc kha.

- Chau LE TRAN THANH TAM, sinh 1992, hoc lp 4, hoc lc kha.

Gospelnet xin tr giup cho 5 em hoc sinh noi tren, moi em 100.000 VND moi thang, trong 3 thang lien, ke t thang 3 en het thang 5.2002, tong cong so tien la 1.500.000 VND.

So tien nay c lay t 100 USD cua ong Ho Phi ( Hoa Ky ) mi trao tang cho Gospelnet. Xin thay mat gia nh cac em cam n s chia se quy bau cua ong Ho Phi.