GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT IV THNG NIEN - NAM A

TIN MNG: Mt 5,1-12a

5:1 Thay am ong, c Gie-su len nui. Ngi ngoi xuong, cac mon e en gan ben. 5:2 Ngi m mieng day ho rang:

5:3 Phuc thay.ai co tam hon ngheo kho, v Nc Tri la cua ho

5:4 Phuc thay ai hien lanh, v ho se c at Ha lam gia nghiep.

5:5 Phuc thay ai sau kho, v ho se c Thien Chua ui an.

5:6 Phuc thay ai khat khao nen ngi cong chnh, v ho se c Thien Chua cho thoa long.

5:7 Phuc thay ai xot thng ngi, v ho se c Thien Chua xot thng.

5:8 Phuc thay ai co tam hon trong sach, v ho se c nhn thay Thien Chua.

5:9 Phuc thay ai xay dng hoa bnh, v ho se c goi la con Thien Chua.

5:10 Phuc thay ai b bach hai v song cong chnh, v Nc Tri la cua ho.

5:11 Phuc cho anh em khi v Thay ma b ngi ta s va, bach hai va vu khong u ieu xau xa. 5:12 Anh em hay vui mng hn h, v phan thng danh cho anh em tren tri that ln lao.

SUY NIEM:

PHUC THAY !

Trong Kinh Thanh, Hanh phuc la tieng ca tung ngi biet lam cho n Chua ban sinh li, nen ho cam thay hanh phuc ngay t bay gi, va neu ho luon trung thanh vi con ng a chon, ho se c nhn nhan la ngi cong chnh trong gi phan xet.(Tin Mng thanh Mat-Theu, Centurion, 1991,tr.58)

1.       Bon moi phuc au cua Mat-Theu ca tung ngi biet hng ve Thien Chua va t choi bao lc.

         Phuc thay ai co tam hon ngeo kho, v Nc Tri la cua ho. S ngheo kho ma moi phuc nay nham ti khong phai la s ngheo kho ve vat chat; nhng la thai o cua mot ngi ngheo t nhan mnh khong co quyen oi hoi g trc mat Chua, trai lai moi s mnh co eu do ban tay nhan t cua Thien Chua .

J. Potel chu giai: Ngi Kito hu phai nhn nhan mnh a lanh nhan s song ni Thien Chua ma c Gie-su day rang phai nhan ra va yeu men Ngai nh mot ngi Cha. S ngheo kho tinh than chnh la chap nhan t tham sau long mnh rang s song la qua tang thng xuyen cua ngi Cha nay. Thien Chua khong can li khen ngi, Ngai t hien mot cach vo v li: o chnh la nguon mach s khiem nhng Kito giao. S khiem nhng triet e nay tao nen pham gia cua mot con ngi va cua tat ca moi ngi. That vay, pham gia nay khong da tren s giau co cung nh nhng c tnh nhan ban, nhng da tren tnh yeu ma Thien Chua danh cho moi ngi, nhat la ngi ngheo. Chnh ay la trong tam cua Tin Mng vnh cu.

         Phuc thay ai hien lanh, v ho se c at ha lam gia nghiep. Moi phuc th hai nay noi dai moi phuc tren t mot cau thanh vnh 36: Nhng ai hien lanh se chiem hu trai at va se hng mot nen hoa bnh sung man. J. Potel noi tiep: S hien lanh la hoa trai cua s kho ngheo. Ngi ngheo th khong co phng tien the ly hay phap ly bao ve mnh . Vay phai chang ngi ngheo hoan toan tr troi trc nhng ngi khong nhn nhan quyen cua mnh ? Khong, vu kh cua ho chnh la s hien lanh, s nhan nai, s tn nhiem vao Thien Chua. S chien thang vnh vien khong en t vo lc. Ngay nay ngi ta goi no la ket qua cua s khong dung bao lc.

         Phuc thay ai sau kho, v ho se c Thien Chua ui an. Tan ay sau cua noi tuyet vong, ngi tn hu van thay anh len mot niem hy vong: Tia hy vong nay la khuon mat cua Thien Chua . Ngai en gan e an ui ngi am chm trong cn th thach.

         Phuc thay ai khao khat nen ngi cong chnh, v ho se c Thien Chua cho thoa long. Rao qua toan bo Kinh Thanh, S cong chnh moi phuc th bon c hieu la t ieu chnh tam hon va thai o theo cach the Thien Chua a lam. Thien Chua ay la ang a en e gap g con ngi va noi ket vi ho bang giao c. Nh vay tron i mnh, ngi Kito hu tm cach ap ng nhng oi hoi tinh than va luan ly do giao c nay e ra bang cach thc hien s cong chnhoi vi Thien Chua va oi vi ong loai.

2.       Bon moi phuc sau hng en thai o ac trng cua ngi mon e Dc Kito

         Phuc thay ai xot thng ngi, v ho se c Thien Chua xot thng. Khi chiem ngam cach Thien Chua, ang nhan t va xot thng c x vi ta, ngi mon e cua c Ki-to hoc biet tha th nhng xuc pham va tr giup anh em mnh song trong canh tuyet vong.

         Phuc thay ai co tam hon trong sach, v ho se c nhn thay Thien Chua . S trong sach ay khong co lien quan trc tiep en tnh duc. No cung khong phai la s chnh trc, s khong gia doi, s i oi gia noi va lam. S trong sach ay la con ng hp nhat vi Thien Chua.

         Phuc thay ai xay dng hoa bnh, v ho se c goi la con Thien Chua . Jean Potel giai thch: oi vi c Gie-su, song hoa bnh bang cach ren luyen mot i song hoa hp va an lanh khong u. Ngai oi mot c ai tch cc, nhat la khi khong co hoa bnh trong gia nh, ni cong oan Kito hu Hoa bnhse c goi khong co bien gii cung nh tnh yeu Thien Chua khong co gii han. Nhng ngi xay dng hoa bnh la con Thien Chua: d nhien nhiem vu cua con la tiep tuc cong viec cua Cha mnh, ma ieu Cha tren tri muon la em hoa bnh en cho con ngi.

         Phuc thay ai b bach hai v s cong chnh, v Nc Tri la cua ho. Trung thanh tuan gi giao huan cua c Ki-to nh trong cac moi phuc khong phai la khong co nhng hieu lam, nhng oi nghch, nhng bach hai, v nhng gia tr Nc Tri i ngc lai vi nhng gia tr thng c e cao nh nhng tieu chuan cuoc song. oi vi c Gie-su , nhng mon e b bach hai cua Ngai la nhng ngi ngheo that s cua moi phuc th nhat. Ho ch co li ha Nc Tri cho nhng kho au ho ganh chu.

Tat ca cac moi phuc eu ve len mot khuon mat, o la khuon mat cua c Gie-su. Jean Potel ket luan: c Gie-su han hoan on nhan Nc Tri ma Ngai het long ch i va a hoan toan dan than v Nc Tri ay. Cuoc i, li noi, hanh vi cua Ngai eu bieu lo ni Ngai mot con ngi ngheo hen, hien lanh, thng xot, trong sach, kien tao hoa bnh; mot ngi ch song v Nc Tri ang en, v trieu ai cua ang ma cac mon e Ngai se cau khan khi goi la Cha.

FICHES DOMINICALES

 

CAU NGUYEN:

XIN CHUA DAY CON SONG CAC MOI PHUC

         Phuc cho nhng ngi co tam hon ngheo kho

Lay Chua, xin thao g nhng moi day rang buoc chung con,

day chang cht cua long them muon, san tm lac thu

day ghim vao nhng cai hao huyen va cua cai xa hoa,

o toan la nhng th ma mot ngay kia con se mat het thoi.

Lay Chua,

Xin giup con tr thanh nhng ngi ngheo, khong lam ra ve ta ay mau mc,

khong i tm cach thng lng ngam ngam,

Xin cho chung con biet cach ly vi ca nhng y kien cua chung con ,

Xin cho chung con c t do, khong b thoi quen gi lai

Nh the th chung con mi co the het long cham chu en ngi khac c,

Nh the th chung con mi co the nhe nhom hng tron niem vui cua Nc Chua.

         Phuc cho nhng ngi hien lanh

Lay Chua,

Chua thay ro nhng cn cuong phong bao ong lam cho the gii khiep am,

nao la bat giam vo c, va sat hai tan khoc,

nao la tra tan da man va thanh toan nhau,

o la nhng canh kinh hoang nh the li sach Khai Huyen ang dien ra hom nay,

ngi ta khong ngng hu doa nhau, ha nhuc nhau.

Lay Chua,

Xin ng e chung con ri vao cam bay o,

Xin cu chung con khoi cn tc gian, hung bao,

khoi long kieu cang va tnh s set

la bay nhieu nguyen nhan cua moi th bao ong .

Xin day chung con yeu thng ngi khac, tat ca moi ngi,

ca khi ho chong oi chung con, cho du chung con b coi la ngu an.

Xin day chung con thch thuyet phuc hn la hieu thang,

thch dung nhng phng tien khiem ton.

Xin luyen chung con thanh nhng con ngi hieu hoa va bat bao ong.

         Phuc cho nhng con ngi khoc loc

Lay Chua, Chua gan gui nhng ngi ngheo,

Chua khoc than vi ngi than khoc,

Chua khoc ben canh ba goa Na-im, vi ch em ong La-da-ro.

Nc mat chng to rang tam hon cha b hoa a.

Lay Chua,

Xin cho long chung con ay long u ai,

ay tnh thng cam oi vi tha nhan,

khi au vi nhng ngi gan chung con nhat.

Xin day chung con biet chia se noi au kho cua nhng ngi gap buon phien,

biet ganh nang cua ho,

Xin day chung con biet ket than vi ho,

nh vay ma chung con c gan gui vi Chua .

Lay Chua,

Xin day chung con biet nhn thay nhng ngi ang au kho,

Chua ang khoc vi nhng giot nc mat cua ho,

biet bao tieng nc n a troi dat vao ai dng cua tnh thng.

Lay Chua,

Xin day chung con biet canh phong

ben ngng ca a vao lanh a menh mong cua kho au.

         Phuc cho ke khao khat cong ly.

Chua la ang thanh, la nguon moi s thanh thien,

Xin giup chung con nen thanh giong Chua.

chung con nho be,

chang ang la bao trc nhan Chua,

Khoang cach gia Chua va chung con vo tan biet bao,

Nhng tren con ng nay, a co muon ngan v thanh i trc chung con,

Moi v phan chieu mot tia sang cua gng mat Chua,

Moi v phac hoa mot net cua cac moi phuc.

Lay cac thanh, cac ngai chieu toa s thanh thien cua Thien Chua,

Xin cho chung con c cam nghiem Chua hien dien,

khi chung con chiem ngam Thanh Nhan,

khi chung con ton th Thanh The.

         Phuc cho nhng ngi biet thng xot

Lay Chua,

Ngai la ang nhan hau khoan dung,

Tai sao chung con lai khong co nen giong Ngai ?

chung con tnh toan, chung con phan oan, chung con ket an,

chung con qua quyet mnh se noi cau cuoi cung,

chung con thong ke nhng lan a b xuc pham,

va chung con chuan b tra ua,

Con Chua th luon luon tha th,

Chua van con tin tng vao con ngi ,

Chua au co ap dung luat co vay, co tra

Chua ch biet yeu thng va het sc t do.

Chua nong hau on tiep a con i hoang tr ve,

Chua bo lai tat ca e i tm con chien bo ran,

Chua cham nom ngi th en lam viec gi th mi mot,

vi mot niem tin, mot long trong cay, va mot tnh thng khong ai oan noi,

Lay Thien Chua cua long t bi nhan hau,

biet nhoen ci va cho khong,

Xin thong ban cho chung con mot chut ien ro cua long t bi.

         Phuc cho nhng trai tim trong sach.

Lay Chua,

Xin tay ra chung con khoi moi vet nh,

cua long them muon, hao danh, gia hnh,

Xin giai cu chung con khoi moi han thu, va nhng suy ngh quanh co,

khoi nhng tnh toan nho nhen, tranh chap, gianh git,

khoi nhng thai o hong hach, gay go, ngan chan, phong ve.

V ch co mot cach song ang quy ma thoi,

o la yeu men va e cho ngi ta yeu men mnh,

Lay Chua la anh sang trong suot,

Xin cho trai tim con trong suot nh giong suoi,

e bau tri xanh co the soi mnh trong o,

Xin cho anh mat con la mot tia sang,

e ngi ta thay c Chua trong cap mat con.

         Phuc cho nhng ngi xay dng hoa bnh

Lay Chua,

Xin giup chung con xay dng hoa bnh,

Khong phai ch tam ngng ban,

hay bang long vi nhng thoa hiep m am,

Nhng hoa bnh phai la mot chien thang vut qua nhng yeu uoi,

nhng mau thuan cua chung con.

Ch khi nao chung con a hoa giai vi chnh mnh,

chung con mi co the en vi ngi khac c,

chung con mi co the em het nang lc

au tranh chong moi hnh thc an ap, moi th vo ky luat, moi quyen u tien

V khong the co hoa bnh neu khong co cong ly,

Va cung khong the co yeu thng,

neu ngi kia, giai cap xa hoi kia, dan toc kia khong c cong nhan va ton trong.

Xin Chua g chung con ra khoi moi thu han,

Xin ng e chung con lang nhuc ai ca,

Xin giup chung con thanh nhng con ngi kien tao hoa bnh, va mang theo hoa giai.

         Phuc cho nhng ngi phai chu cc v phuc vu ngi khac.

Lay Chua,

Chua ke ben nhng ngi b bo ri,

nhng ngi tat nguyen va that sung,

nhng ngi vo toi b tong nguc,

va nhng ngi ang quan quai sau cn tra tan.

Lay Chua, Chua gan ben ho,

Chua cung la nan nhan au kho v bat cong,

Xin Chua nang cac chien s ang au tranh cho cong ly,

ang len tieng bao ve hanh phuc cua con ngi,

Xin giup chung con biet ton trong va yeu thng moi ngi,

Xin ban cho chung con sc manh e au tranh,

cho du chung con se vat va khi lao mnh vao tran chien.

HO SE C VAO NC TRI

Lay Chua, xin day chung con song cac moi phuc

o la nhng cha khoa m vng quoc,

nhng con ng dan en chan ly,

Nh cac moi phuc, chung con se nhan ra,

au la Chnh Yeu, au la cai phu

au la Quan Trong, va au la phu phiem

au la Trng Cu, va au la cai chong qua

cai g phai ng hang au, va cai g phai nhng bc.

Xin Chua giai cu chung con khoi moi s hai,

s b la, s khong con c u ai, s thieu thon, s phai chu kho cc.

Nh vay chung con co the song tron ven cac moi phuc,

va bc vao Vng Quoc cua Chua,

Vng Quoc cua Tnh Thng.

Gilbert Cesbron

 

CHNG T:

RA GAO CHIA OI

Me terexa Calcutta ke rang:

Hoi o, nham luc thieu ng trong thanh pho Calcutta, co mot cau be chng 4 tuoi em en cho toi mot chen ng va bao toi:

- Tha me, con a nhn an ng suot mot tuan nay. Xin me hay dung t ng nay cho cac tre mo coi cua me.

Mot c ch anh hung biet bao oi vi mot em be mi co 4 tuoi ! Em a hoc biet yeu ke khac en o hy sinh nhng g mnh can thiet. Mot dp khac, em bat toi em ra gao ra vo e nau cm cho ca nha an. Nhng roi co mot ngi en gap toi va noi:

- Tha me, gan ay co mot gia nh ngi Hinu co 8 a con, ma ca tuan nay ho chang co g an ca.

Lap tc toi bng ra gao i theo ngi an ong ay tm en nha ngi Hinu kia. Bc vao tup leu lup xup,toi bat gap nhng khuon mat xanh xao va cn oi luc o ang hanh ha ho. Khong cam long c, toi trao het ra gao cho ba ta. Ba nay cam ong on lay ra gao, roi lap tc ngoi xuong chia lam 2 phan. Sau o, ba bng mot na ra i... va mot luc sau ba tr lai. Toi ngac nhien hoi ba:

- Ba i au vay ? em gao cho ai ?

Khong chut do d, ba noi

- Ho cung oi lam.

- Nhng ho la ai ?

- Ho la nhng gia nh Hoi giao. Ho cung co nhng a con oi kho nh con. Ho ben kia ng, va ca tuan nay, ho cung chang co g an ca.

Toi tr ve nha. Toi khong muon em them gao cho ho ngay hom o, e ho co dp hng niem vui cua s chia se !

Trch Bong Lua Vang

CAU TRUYEN:

Chiec Ao Rach

Mot linh s An-o giao theo trng phai kho tu nhiem nhat, rat hai long ve s tien bo cua e t. Nhan thay anh ta khong con can en s du dat cua mnh na, ngai lang le bo i, e lai cho anh mot tup leu tranh xieu veo va mot chiec ao rach. T o, sang nao anh ta cung xuong song Hang ( Gange ) e thanh tay theo ung nghi thc, ong thi e giat chiec ao rach la tai san duy nhat cua anh...

Mot hom, anh thay chiec ao rach phi b song a b chuot can nat bm, khong con co the dung c na. Anh anh vao lang xin mot chiec ao cu khac. The nhng hom sau, chiec ao lai b chuot can tan tanh. Anh nay ra y phai nuoi mot con meo e no diet con chuot.

Khong ng t khi co them con meo, anh phai chia bt khau phan an von a qua t cua anh, va anh a phai i xin ngi ta them cm va banh, nhng th an tng oi ngon, hp khau v con meo. The roi c phai cc nhoc i xin an, mot hom anh nay ra y xin an mot con be con e nuoi cho ln thanh con bo, lay o lam von sinh nhai. Nhng a nuoi bo th lai phai lo i cat co, kn nc cho bo, am ra anh chang con gi e cau nguyen na. Anh lai nay ra y phai thue mot chu be am trach rieng khau nay.

Chang bao lau, so bo va so ngi cat co thue cho anh tang nhanh, anh tr nen mot ong chu mot nong trai giau co. Anh bong cam thay mnh co n va can co ngi chia se va cai quan cai san nghiep o so nay, anh quyet nh phai ci v, sinh con e cai...

Hn mi nam sau, v linh s cu cua anh co dp tr lai tham anh, ngai khong con nhan ra tup leu ngheo nan xa xa na v gi ay, thay vao o la ca mot dinh th nguy nga. Ngai tm ngi e t cu va hoi: The nay la the nao ha con ? Anh thu nhan: Tha thay, tat ca c nghiep nay con a co, ch v con a khong lam cach nao gi c... chiec ao rach !