GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LE THANH GIA

TIN MNG: Mt 3,12-15.19-23

c Gie-su tron sang Ai-cap va cac anh Ngai b giet.

Khi cac nha chiem tinh a ra ve, th ka s than Chua hien ra bao mong cho ong Giu-se rang: Nay ong, day em Hai Nhi va me Ngi tron sang Ai-cap, va c o cho en khi toi bao lai, v vua He-ro-e sap tm giet Hai Nhi ay! Ong Giu-se lien choi day, va ang em, a Hai Nhi va me Ngi tron sang Ai-cap

Sau khi vua He-ro-e bang ha, s than Chua lai hien ra vi ong Giu-se ben Ai-cap, (20) bao mong cho ongOng lien choi day a Hai Nhi va me Ngi ve at t-ra-en. Nhng v nghe biet Ac-khe-lao a ke v vua cha la He-ro-e, cai tr mien Giu-e, nen ong s khong dam ve o. Roi sau khi dc bao mong, ong lui ve mien Ga-li-le, va en tai mot thanh kia goi la Na-da-ret, e ng nghiem li a phan qua mieng cac ngon s rang: Ngi se dc goi la ngi Na-da-ret. 

SUY NIEM:

Chua Giesu a song ch thc trong mot gia nh

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Moi ngi sinh ra ni tran the nay eu co mot gia nh. Chua Giesu cung khong chon mot con ng nao khac ngoai con ng song trong mot to am gia nh. Vay gia nh cua Chua Giesu

co g khac la ? Tai sao no lai tr nen mau gng cho moi gia nh kito hu noi theo ?

 I. VAN DUNG S BNH THNG E NEU GNG, E GIAO HUAN MOI NGI KITO HU : Chua Giesu thc ra co the giang tran nh mot Tien Nga xuong the hay nh mot Than Thanh khac thng,la lung,giong nh mot huyen thoai than tien trong cac chuyen co tch. Chua Giesu a khong lam the v Ngi muon chon viec bnh thng nh moi ngi e c sinh ra va ln len.Ngi a co mot ngi Cha,mot ngi Me va mot to am gian tran nh muon van to am khac.Nhng gia nh cua Chua Giesu lai la mot gia nh phi thng oi vi moi gia nh v Ngi c sinh ra trong mot gia nh Thanh Thien. Cha cua Chua Giesu la Giuse cong chnh, luon song trong an sung cua Thien Chua va la gia trng cua gia nh Thanh. Me cua Chua Giesu la Maria khiem ton luon song theo thanh y cua Thien Chua Cha. Tat ca gia nh Thanh Giuse eu song trong s hoa thuan yeu thng trong o moi ngi v moi ngi, song cho ngi khac va cho Thien Chua Mot gia nh hoa lai hnh anh cua sach huan ca: lam con phai hieu thao,phai ngoan hien, rong lng va bao dung oi vi cha me. Thai o ay se em lai hanh phuc cho chnh mnh va vun ap hanh phuc cho gia nh v Thien Chua luc nao cung chng giam cho hanh ong, c ch va thai o tot lanh ay. Gia nh Thanh Gia lai con lam noi bat nhng nhan c, luan ly cua mot gia nh nh thanh Phaolo trong bai oc hai gi tn hu colose (Cl 3,12-21 ) a vach ra. Thanh nhan a at nen tang gia nh tren s yeu thng v Thien Chua la Tnh Yeu , ay la moi giay rang buoc moi thanh phan trong gia nh e ho co thai o c x oi vi nhau :chong oi vi v, v oi vi chong, con cai oi vi cha me va ngc lai cha me oi vi con cai. Thai o oi vi nhau trong gia nh khong ch da tren s tung phuc,vang li nhau ma no can c da tren nguon tnh yeu c dien ta ra bang nhng tam tnh:t bi,nhan hau, khiem ton,cam thong, tha th, kien tr, o lng, nhan nai vv...

Va nh the, Thanh mattheo trong oan trnh thuat 2,13-15.19-23 cang lam ro net hn na ve c khiem nhng vang li cua thanh Giuse khi c mong bao em con tre va Me maria tron qua Aicap e tranh s tan sat con tre cua Heroe. ay la s th thach nghiem trong trong i song au tien cua mot gia nh mi sinh con,chung ta co the tng tng ra noi khon kho cua gia nh Thanh luc o. Nhng Giuse a tin, a pho thac va hoan toan khiem ton vang phuc Thanh y Thien Chua e mac Ngai nh lieu ve bc ng lu lac cua gia nh mnh. Thanh Giuse va Me Maria a lt thang, a vt qua th thach gian nan v Chua Giesu luon hien dien gia gia nh cua cac Ngai. Thanh Giuse va Me Maria cung Hai Nhi Giesu a at Ai Cap cho ti khi Giuse c Thien Than bao mong :hay em Me Maria va Chua Giesu ve Nagiaret v cac ke tm giet Hai Nhi a chet ca roi.

Vang ! Chua Giesu a dung mot gia nh tam thng,ngheo kho di cai nhn cua ngi i, nhng trc mat Thien Chua,Gia nh Thanh Nagiaret la mau gng cho moi gia nh cong giao v Gia nh nagiaret co ay u nhan c tot lanh nhat :mot gia nh co trat t,tren thuan di hoa, mot gia nh ch biet phuc vu cho ngi khac va tuan hanh thanh y Thien Chua,gia nh thanh thien, mot gia nh luon co Chua ben,luon co Chua ong hanh. S hien dien cua Chua luon mai la nen tang cua Thanh Gia That :Chua Giesu,Me Maria va Thanh Giuse.

Chua Giesu qua a ti e nang cao gia tr gia nh va muon cho moi gia nh luon lay mau gng Thanh Gia That lam kim ch nam cho gia nh mnh.. .

Chua Giesu a rat thc te,a rat ngi, Ngai khong muon giang tran mot cac bat thng,mot cach than thanh nh bao cau truyen than ky ve nhieu nhan vat gia tng,than thoai ma...

Chua Giesu a ti trong mot gia nh e lam gng cho moi gia nh. Ngi khong phai nh mot Thanh Giong hay nh Phu ong Thien Vng,mot than ong, mot ngi ky d nhng Chua Giesu a song ch thc trong mot gia nh va o la cai rat bnh thng e giao huan,e lam gng cho moi gia nh.

II. GIA NH THANH NAGIARET TR NEN MAU GNG CHO MOI GIA NH NOI THEO :

Ngay nay nhan nhan tren the gii nen tang cua nhieu gia nh b lung lay,xieu veo...Nhieu cap v chong ly d nhau, con cai h hong, mat net, hanh phuc tron chay khoi nhieu gia nh. Tai sao lai nh vay ? v cac gia nh o khong co trat t tren di, nhat la khong co Chua hien dien trong gia nh. Cac gia nh nay a xua uoi Chua ra khoi gia nh cua mnh. Ho a song nh khong co Chua, ho coi Chua nh a chet va tiep tuc song trong u toi cua toi loi. Ta hay oc lai Khai Nguyen oan noi ve ong ba nguyen to pham toi, sa nga,kieu ngao,an trai cam v muon bang Chua,nen t ong ba nguyen to a ay Chua ra khoi cuoc song,ra khoi gia nh cua ho va s chet a ap vao tran gian v con ngi a pham toi,a song xa Chua. Nhieu gia nh ngay nay tuy co the gia,co uy quyen,danh vong nhng cac gia nh ay song bat hanh v ho a e cua cai,duc vong lan at hay noi cach khac chnh ho a ay Thien chua ra khoi cuoc song gia nh, ho a khong con nhn ra Thien Chua na.. .

Chnh v the, nhieu gia nh a khong vt thang c nhng gian nan,th thach,ho a anh long ong a,xo ay mac cho so phan,mac cho nh menh a ay.. .c Thanh Cha Gioan Phaolo II a giong len tieng noi hay cu lay gia nh,hay trung thanh vi nhau, trong cuoc ve tham que hng Balan cua Ngai vao thang 5 nam 1987, Ngai a lap lai hai c ch rat ep :vieng mo cha me va c hanh Thanh Le ac biet cho cac oi hon phoi.

Hom nay,Giao Hoi mi goi moi ngi Kito hu chiem ngam Thanh Gia That. Xet ve mat t nhien Gia nh Nagiaret cung gap biet bao nhieu chong gai th thach, a gap biet bao song gio hau nh kho long vt qua nh Me Maria mang thai trc khi ve chung song vi thanh Giuse, nh luc khong tm c ni trong cac quan tro, nh luc bong am con tron qua at khach que ngi, nh luc lac mat con vv...Gia nh Nagiaret hau nh cung gap ay tran s kho khan, nhng.. .

Thanh Giuse va Me Maria a khong song tren may tren gio,cac Ngai a hoan toan thc te, a hoan toan tin cay vao sc manh cua Thien Chua.Cai b quyet a giup thanh Giuse va me Maria vt thang th thach o chnh la co Chua luon ben canh,co Chua luon hien dien. Co Chua ben, moi kho khan se c giai quyet mot cach de dang.

Moi gia nh khap ni tren the gii eu khong thoat ra canh bnh thng cua con ngi: phai ng au vi biet bao kho khan,biet bao th thach giang mac nh bao hanh, ma tuy, x ke, nhng phim anh, nhng phng tien truyen thong xau nham anh o va tuyen truyen cho loi song t do thai qua,pha o gia nh, nh nan cho phep pha thai, giet hai mam song nhamm ap o nen tang linh thanh cua gia nh do Chua thiet lap vv...

Vay.. .

Chiem ngam Gia nh Nagiaret la lay Chua lam cung ch,la nen tang cho gia nh,la mac lay nhng tam tnh men yeu, t bi,quang ai nh thanh Phaolo a ra.

Chiem ngam gia nh Nagiaret la chap nhan moi kho khan a co,ang co va se xay ti nhng Chua hien dien moi kho khan se c giai quyet mau chong va thoa ang

Chiem ngam gia nh Nagiaret la nhan ra rang di lp ngheo cua Thanh Gia That ta oc ra c s thanh thien tot bac va s khiem nhng vang phuc ma thanh Giuse va Me Maria a thc hien trong i song cua mnh,nh o Chu luon hien dien e khoa lap nhng thieu thon cua moi gia nh.

Chua Giesu qua a rat thc te khi chon mot gia nh hoan toan thanh thien e sinh ra, e ln len.. .Chua a lam cho gia nh co nen tang vng chac nh s hien dien lien tuc cua ngi trong moi gia nh.

III. LI CAU KET.. .

Lay Chua Giesu, xa Chua a chon mot gia nh tuyet hao thanh thien e sinh ra va ln len, xin cho chung con luon biet qu men gia nh va noi gng gia nh cua Chua e song cuoc i tran the.

Xin cho chung con luon biet song yeu thng e co Chua luon hien dien trong gia nh chung con, co Chua, gia nh se hanh phuc v Thien ang ang hien dien. 

Xin cho chung con luon biet bao ve chan ly ngan i cua gia nh la song B Tch Hon Phoi do Chua thiet lap nh long Chua mong c. Amen.

Lm Giuse Nguyen hng Li, dcct, Fyan.

mot gia trng chnh trc va mot ngi me hien du

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 )

NGAM

Cau hoi gi y:

- Y ngha cac bai oc trong Le Thanh Gia

- Gia nh: Trng ao tao con ngi

Suy t gi y:

1. Y ngha: Cac bai oc hom nay eu hng ve viec cung co i song gia nh.

Sach Huan Ca (3,2-6) nhac nh cho chung ta bon phan lam con la thao knh, vang li cha me. Ai thc hanh nh vay se c Chua chuc phuc. Khi cau nguyen, ho se c Chua lang nghe, c thnh at va trng tho.

Trong Th Co-lo-se, thanh Phao-lo liet ke cac c tnh noi bat trong i song gia nh : thng cam, nhan hau, khiem nhu, hien hoa, nhan nai, tha th, biet n va ngai con them: Tren het moi c tnh, anh em phai co long bac ai: o la moi day lien ket tuyet hao. Ngai cung day v chong phai yeu thng va co ngha vu vi nhau, con cai phai vang li cha me.

Tin Mng Thanh Mat-theu (2,13-15.19-23) gii thieu cho chung ta hnh anh Thanh Gia trong cn gian nan nguy khon: phai tron sang Ai-cap v vua He-ro-e ang tm giet Hai Nhi. Tren ng i ve xa xoi hiem tr, vi biet bao kho nhoc, thieu thon, nhng Thanh Giu-se va c Me luon to ra can am, am tham chu ng, khong mot li than trach. Chnh tnh yeu gia nh a giup cac v vt qua moi kho khan.

2. Gia nh la trng ao tao con ngi.

Ngay t khi tao dng loai ngi, Thien Chua a thiet lap gia nh va A-am E-va chnh la gia nh au tien cua loai ngi. Trai qua bao the he, gia nh c cung co them va luon duy tr c cho ng cua mnh : la te bao, la nen tang vng chac cua xa hoi. Chnh v the viec giao duc, ren luyen chiem mot v tr het sc quan trong. Cau noi: Day con t thu len ba en nay khong con phu hp. Viec giao duc con ngi oi hoi phai c chuan b sm hn: ngay t khi a tre con trong bung me (thai giao), hoac phai xa hn na : la phai tao ieu kien cho cac thanh nien nam n hoc hoi sau hn ve i song hon nhan ma ho sap bc vao.

Trong gia nh, con tre ln len va hoc c rat nhieu ieu: Hoc an, hoc noi, hoc goi, hoc m, noi chung la hoc lam ngi, va cha me la nhng ngi thay au tien het sc quan trong cho viec hnh thanh nhan cach ni cac em, anh hng trc tiep en cac em: Cha nao con nay, Cha me hien lanh e c cho con. Trach nhiem giao duc that nang ne, oi hoi nhieu hy sinh nhan nai, hao ton tien cua, sc lc va cha me con phai la nhng gng sang cho cac con noi theo. Thien Chua trao trach nhiem, Ngai cung ban n sung giup con ngi hoan thanh trach nhiem o. Qua vay, kinh nghiem i thng cho thay: Biet bao thanh nien nam n tng song vo t, bay nhay, an mac chai chuot, nhng khi co gia nh th lien thay oi: biet lo toan, cham ch lam an hn, san sang xa than cho cong viec mu sinh, nhieu khi quen ca ban than. Moi phan t trong gia nh c lien ket vi nhau bang nhng moi tng quan mat thiet : Con dai cai mang va ho hanh dien v nhau nh sach Huan Ca hom nay dien ta: c Chua lam cho ngi cha c ve vang v con cai, cho ngi me them uy quyen vi cac con (Hc 3,2). ep biet bao nhng hnh anh ve gia nh: Ong ba noi ngoai, cha me.ng ng la nhng bac v vong trong xa hoi, nhng tai gia nh, khong ngai bong am va oi khi, con san sang lam bo, nga cho con chau ci. Ngi me, ngi ch du khong khong biet hat cung co hat khan ca co cot sao cho con, em het khoc. met nhoc nhng van vui ti. Gia nh la ni ma nhng tre th, nhng cu gia c bao ve, c cham soc tot nhat vi tnh yeu thng va long hieu thao theo ne nep gia phong. o la ieu ma cac to chc xa hoi khac kho co the thay the c.

Chnh tnh yeu thng trong gia nh a lam nen nhng ky tch, nhng hnh anh ep e o. Anh em nh the tay chan, con cai hieu thao oi vi cha me, cha me thng yeu cham soc con cai khong tnh toan, so o, khong mong c bao en, ieu ma ngoai xa hoi t khi thay c. Tnh yeu o that giong vi tnh yeu nhng khong, tnh yeu vo v li cua Thien Chua. Chnh trong cai noi gia nh yeu thng o ma nhng con ngi mi c hnh thanh, c song an vui va phat trien tron ay. 

NGUYEN

Lay Cha, chung con cam ta Cha a ban cho chung con mau gng gia nh thanh thien: Thanh Giu-se, mot gia trng chnh trc, tan tuy trong cong viec. c Ma-ri-a, mot noi tr, mot ngi me hien du, luon chu ao moi viec trong nha. c Gie-su ngi con hieu thao, Ngai cang ln cang them khon ngoan va an ngha oi vi Thien Chua va ngi ta. Xin cho moi gia nh chung con biet noi gng gia nh Thanh Gia, lam cho gia nh mnh tr thanh gia nh thanh thien, gop phan lam cho xa hoi ngay them tot ep.

Phero amiano inh Ngoc Thieu 

 

tnh ngha v chong

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Hang nam Cha me Chua Giesu co thoi quen len Gierusalem e mng Le Vt qua. Cau Phuc Am ngan ngui va ay y ngha o la mot nguon anh sang rang r va am ap co sc soi sang va si am cac gia nh Cong giao.

Mot gia nh i hanh hng e th phng Thien Chua : Thanh Giuse, Me Maria va Chua Giesu len 12 tuoi. Hai Ong ba la ngi sung ao, tuan gi le luat cach trung tn. Ho thao thc chu toan bon phan oi vi Thien Chua la ang phai yeu men tren het moi s. Chnh tre Giesu a co mot y thc rat sau xa ve ieu o : Ngi lai Gierusalem e hoc hoi tm hieu Thanh Kinh, Ngi y thc la phai at tnh yeu Thien Chua Cha tren ca tnh yeu oi vi gia nh.

Mot gia nh Cong giao song ao c, chu toan bon phan oi vi Thien Chua chac chan se hanh phuc am am va tran ay yeu thng. au co Thien Chua o co tnh yeu va hanh phuc. au khong co Thien Chua o ch co ghen ghet, tranh chap, thu oan va o la hoa nguc.

Mot gia nh ma cha me, con cai sieng nang tham d Thanh le, ban toi oc kinh chung gia nh, dung li Chua lam anh sang soi ng ch loi, song hoa thuan yeu thng nhau th o chnh la gia nh gng mau theo Thanh Gia That. T gia nh tot nay se trao tang nhng ngi con tot cho xa hoi va giao hoi. c Giao hoang Pio XI trong thong iep ve giao duc Kito giao a day rang :Nen giao duc ben b nhat va hu hieu nhat la nen giao duc c nhan lanh t mot gia nh Kito giao co quy cu khuon phep. gng lanh cha me cang chieu to ket qua giao duc cang ln lao. Gia nh la trng hoc au tien giao duc con cai, cha me la thay co au tien day do con cai. c Giao hoang Gioan XXIII, trong mot la th gi cha me nhan ngay mng ngu tuan cua mnh co oan Tha Ba Me, hom nay con c 50 tuoi. Chua thng ban cho con nhieu chc tc trong Hoi thanh, c i nhieu ni, hoc nhieu sach, nhng khong co trng hoc nao day do va lam ch cho con bang hoi con c ngoi tren chan ba me.c Hong y F X Nguyen Van Thuan cung tng viet :Chung vien th nhat, e t vien th nhat, trng s pham th nhat la gia nh cong giao. Khong v giam oc tai ba nao, hay chuyen mon en au co the lam thay cha me c.Neu c s bac nhat ay b hong, tng lai Hoi thanh va xa hoi cung rung rinh sup o.Nen giao duc cua gia nh Cong giao c xay tren nen tang la long yeu men Thien Chua va con ngi.

Chua Giesu a song 30 nam gia nh Nazareth, hap thu nen giao duc ao hanh cua Cha me Giuse - Maria.Du la con Thien Chua nhng khi a lam ngi th Ngai cung trai qua mot qua trnh ln len dan dan ve the xac va tinh than. Phuc am Luca cho biet : Con Hai Nhi ngay cang ln len, them vng manh, ay khon ngoan va an sung trc Thien Chua va ngi ta (Lc 2,52).Khi d le tr ve : Sau o Ngi theo Cha me ve Nazareth va hang vang phuc cac Ngai (Lc 2, 51).Rieng me Ngi th hang ghi nh nhng ky niem ay trong long. Con c Giesu th tien ti them khon ngoan va voc dang.Ngai khong la Than ong. khong la Phu ong Thien Vng ma la tang trien trong qua trnh lam ngi nh moi ngi chung ta. Khi mi sinh ra hay nam trong noi Chua Giesu cha co s khon ngoan nh khi tuoi 30. Chua Giesu a phai ln len dan dan ve the xac va ve s khon ngoan nh tien trnh lam ngi cua con ngi. Trong tien trnh ay c Me va Thanh Giuse ong mot vai tro quan trong. Thanh Giuse day cho Tre Giesu mot nghe nghiep :nghe th moc va co the noi them ve cach oi x vi moi ngi trong xa hoi.c Maria day cho Tre Giesu cach cau nguyen theo truyen thong Israel.

Cac nha tam ly hoc cho biet rang : a tre can en s nang cua ngi cha cung nh ngi ngi me. Ngi cha tao cho con cai hung, cai nghiem trang mc thc.Ngi me anh hng tren cam tnh con cai ve s te nh, du dang, bao dung. v the a tre mo coi cha thng song uy m, nhat am thieu cng quyet va ngh lc. a tre mo coi me thng mang tnh cng coi, coc can, de u buon, thieu te nh vui ti. a tre thng c giao duc ve i song tnh cam va ly tr.i song tnh cam de anh hng ni ngi me, i song ly tr thng nh cay ngi cha.Do o ngi Y co ly khi nhan xet : Ngi me yeu thng du dang,ngi cha yeu thng khon ngoan. Ngi Anh nhan xet ch ly : Khi con th con cai bu me, luc ln khon chung lai bu cha. Tuc ng Viet nam co cau : Me anh mot tram khong bang cha ngam mot tieng. Nen tang cho viec ao tao ly tr va tnh cam la ao c, tren nen mong ao c vng chac e xay ngoi nha gia nh. Ca hai bai oc sach Huan ca va th Thanh Phaolo trong Chua nhat le Thanh gia that eu khuyen song thao knh cha me.

Thanh gia la mot gia nh ly tng, ao c, yeu thng cham lo cho nhau.Bau kh yeu thng ao hanh Thanh gia la trng hoc au tien huan luyen Chua Giesu, Thanh gia la trng day cau nguyen,day giao ly, day lao ong, day yeu thng en hien mnh cho ngi khac, chuan b cho Chua Giesu ganh vac s vu Chua Cha trao pho sau nay.Chua Giesu a vang phuc ky luat trng nay, chap nhan nhng v thay au tien la cha me va Ngai a ln len chng chac, trng thanh, quan bnh the xac tr tue, tam linh. Chua a song hoc tap ren luyen 30 nam e rao giang 3 nam.

Mng le Thanh Gia That, chung ta cau nguyen cho moi gia nh tren the gii biet noi theo mau gng gia nh Nazareth luon coi trong tnh ngha v chong va hanh phuc gia nh, cham lo giao duc con cai, nhat la i song ao c, trong moi s luon c hng dan theo Thanh y Chua. Xin Chua thng ban bao ve gi gn tng gia nh la hnh anh cua Thanh gia, tng tre em la hnh anh cua Hai nhi Giesu va xin tnh yeu Thien Chua tran ay trong moi gia nh.

Lm. Giuse Nguyen Hu An (Phan Thiet)

 

T GIA NH THANH GIA EN GIA NH CHUNG TA

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Thien Chua khong ha ban cuoc song de dai. Bi o, ai ngh rang, cuoc song nay a qua lao ao, kho nhoc, bay gi i tm Thien Chua e c Ngi giai thoat khoi nhng bat hanh i thng, ngi o that bai. Cuoc song thc tien, va hanh phuc cua no khong la muc ch ton giao nham ti. ung hn, bc theo Chua, con ngi hay cong tac vi n Chua, e song tron cuoc i mnh.

Niem vui ngay Thien Chua giang sinh con cha dt, khuc hat an bnh cua thien than con cha kp lang ong, noi han hoan v la nhng ngi au tien tren the gii qua moi the he on nhan tin mng Giang sinh cua cac muc ong con cha kp phoi phai, hay niem hoan lac v nhan ra va c ton th ang Cu Tinh tran gian cua ba ao s chac con ang dang tran, th noi vui mng tng chng ln lao ay, lai la noi vui khong tron ven. Tai hoa bat au ap en tren chnh gia nh ma Chua Giesu chon e sinh ra: bao vng Heroe ang tm giet hai Hai nhi Giesu.

Cung giong nh lan trc, thien than cho thanh Giuse biet bao thai Giesu trong long da c Maria la do Chua Thanh Than. Lan nay thien than lai mong bao cho Giuse: Hay thc day, em Hai nhi va Me Ngi tron sang Ai-cap, va o cho ti khi toi bao lai ong: v Heroe sap sa tm kiem Hai nhi e sat hai Ngi. Hnh nh Thien Chua luon luon thc hien nhng ieu ngc i. Hai nhi Giesu ay la Thien Chua lam ngi lai chay tron nhng con ngi ma chnh mnh tao ra, lam cho c Maria va thanh Giuse cung b lien luy. Nhng khong ch co the, Heroe du khong the giet Thien Chua, th cung a giet hang loat tre em Do-thai. Bi o s lien luy nay bong dng m rong toan coi Giuea. Song gio a ap en. Gia nh thanh gia long ong, cung nh cac gia nh tren que hng thanh gia co con tre t hai tuoi tr xuong, tr nen am am, the lng. Co Chua ay. Chua ang ng tren que hng ay. Chua ang hien dien to tng tren chnh gia nh thanh gia. Nhng au phai co Chua la song gio i qua, bat hanh cham dt! ieu quan trong khong nam cho Chua co ra tay dep yen song gio hay khong. Nhng quan trong la niem tn thac cua ta co vng vang hay khong? Ban c suy ngh ky lai ma xem. au phai vo c ma ngay le thanh Gia that, Giao Hoi lai muon ta suy niem cuoc di tan cua gia nh thanh Gia: mot cau chuyen Kinh Thanh mang noi buon. Ma thc ra, gia nh be nho nay, trong cuoc song gap phai rat nhieu au kho, bat bnh an, bat au t ngay au tien khi Maria va Giuse gap nhau, cho en khi tre Giesu ln len roi trng thanh. Cuoc di tan ch la mot trong nhng noi au cua cuoc i thanh Gia.

Ban va toi, ai cung co mot mai am, ai cung bat au sinh ra, ln len, c um boc, ch che trong mot mai am. Roi moi ngi ln len, lai tao ra cho mnh nhng mai am. Mai am ay chung ta cung chung mot tieng goi than thng: gia nh.

Noi nh the, khong co ngha la mai am gia nh c mai suon se, c mai phang lang nh mat nc ho thu. Neu gia nh thanh Gia a chu nhieu au kho, th gia nh chung ta cung khong thieu nhng kho au. Nhng e doa cua gia nh chung ta hom nay la: s ngheo tung, n nan lam cho nhng thanh vien trong gia nh chan nan: ngi cha th nghien ru, ngi me thua buon bo be nha ca, con cai dot nat Tnh cam gia v chong, cha me, con cai, anh ch em tr nen nguoi lanh. Tnh yeu thieu, th xung ot gia nh cung bat au dien ra, lam cho hanh phuc cang luc cang xa vang.

Ngheo a vay, s giau co cung gay khong t au buuon. Tranh gianh cua cai, tranh giang at ai, nha ca lam cho gia nh xau xe, con cai phan nghch cha me, v chong, anh ch em oan han nhau Them vao o, nan nga thai, pha thai, ngoai tnh, ly d cang lam cho gia nh them nhieu moi e doa.

ng trc nhng canh huong cua xa hoi nh the, ban va toi la Kito hu, chung ta se giai quyet van e ra sao? Toi ngh, giai phap hay nhat la giai phap cua long tin. Chua van ang ng trong gia nh ta. Co the Chua se khong dep tan bao to. Nhng trong bao to, ta co con c tin nh thanh Giuse, nh c Maria? Chnh long tin se si am tnh yeu gia nh. Kho au se khong thieu. Nhng neu co c tin, c tin se an ui ta nhieu hn, giup ta chap nhan nghch canh de hn. ieu quan trong: chnh khi ta tin vao Thien Chua, c tin se giup tnh yeu cua ta ben vng, cac thanh vien trong gia nh biet yeu men nhau hn.

Lm JB NGUYEN MINH HUNG

THANH GIA, MAU GNG MOI THI

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Vao cuoi the ky 19, c Giao hoang Leo XIII to y nh muon chon mot v thanh quan thay e phu tr ch che cho toan Giao hoi. Mot cuoc nghien cu sau rong i song nhieu v thanh c tien hanh. Cac thanh giao hoang va giam muc c chu y trc tien. Th en la cac v thanh tha sai, t ao, hien tu. Bao cuoc tham do, tng trnh, thao luan dien ra soi noi. Nhng chng tch hao hung cua cac ngai c trng dan va so sanh. Nhng cuoi cung c Leo a chon mot v thanh ma cuoc i c xep vao hang tham lang nhat, khong mot bai viet va cung chang mot bai giang. o chnh la thanh Giuse, cha nuoi cua Chua Giesu va la phu quan cua Me Maria.

c Giao hoang ch n gian ly luan rang: Thien Chua a tin tng ky thac c Giesu cho Thanh Giuse coi soc, nen chang co g la nghch ly khi ky thac Giao hoi cua c Giesu cho thanh nhan ch che.

Thanh kinh a ghi nhan vai tro oc ao cua v gia trng Giuse khi ng au vi bao phong ba xay en cho gia nh. Trc nhng hiem nguy e doa tnh mang Hai nhi Giesu, Thanh Giuse va c Maria a lap tc a Con len ng ri khoi que hng yeu dau, en t nan ni vung at Ai cap xa la. Roi khi biet tin ke tm giet Hai nhi Giesu la Heroe a qua i, ong ba lien em Con hoi hng. Nhng luc thay Arkhelao, con vua Heroe noi ngoi cha mnh lam vua x Giua, th cac ngai lai a tre Giesu ve Galile hau gi gn an toan tnh mang cho Con.

Bao cuoc vien du gian nan vat va cung bao noi lo lang ay vi tam hon, nhng Giuse va Maria van khong chun bc, mien sao thanh y Thien Chua c hien thc mi thoi. c Maria, con ngi cua niem tin, a yeu men Thien Chua vi tron xac hon, mot long xin vang e Thien y c thanh s. Thanh Giuse, ngi mang danh "cong chnh," v luon trung thanh vi luat Chua, a bc theo li ch dan cua Ngai trong het moi s. T bien co "nhan Maria ve nha mnh" cho en viec "a Hai nhi tron sang Ai cap," t s kien "em con tre va me Ngi ve at Israel" cho en hanh trnh "lanh sang a phan x Galile," tat ca eu la e thc thi ieu Thien Chua phan day.

Rieng c Giesu, tai lang Nazaret thuoc x Galile, Ngai a ln len di mai am gia nh. Ba nam cong khai rao giang Tin Mng so vi thi gian c ngu tai Nazaret ch la 1 phan 10 ngan ngui. Trong suot 30 nam, c Giesu a ln len, trng thanh, va vng bc vao i trong vong tay than ai cua c Me va Thanh Giuse. Phai chang ieu o cung noi len tam anh hng quan trong cua i song gia nh: e con cai c an toan ln len va tang trng ay u ve the xac lan tinh than, e con cai c tr nen nhng thanh vien hu ch cho Giao hoi va xa hoi, gia nh chnh la nhan to can ban va vn m can thiet vo cung.

Vo phuc lam sao khi nhng a con khong co mot mai am gia nh e song va phat trien! Bat hanh lam sao bao mai gia nh b tan nat v phan ly hay roi v roi chong!

c Giao hoang Gioan XXIII, trong mot la th gi cha me nhan ngay mng ngu tuan cua mnh co oan: "Tha ba me, hom nay con c 50 tuoi. Chua thng ban cho con nhieu chc tc trong Hoi Thanh, c i nhieu ni, hoc nhieu sach, nhng khong co trng hoc nao day do va lam ch cho con bang hoi c ngoi tren chan ba me."

c Hong y Nguyen Van Thuan cung tng viet: "Chung vien th nhat, e t vien th nhat, trng s pham th nhat la gia nh Cong giao. Khong v giam oc tai ba nao, hay chuyen mon en au, co the thay the cha me c. Neu c s bac nhat ay b hong, tng lai Hoi thanh va xa hoi cung rung rinh sup o."

Nh the, nhng roi loan xa hoi, nhng khung hoang Hoi thanh, tat ca eu do anh hng t khung hoang va roi loan trong gia nh. Cung co gia nh, thanh hoa nen tang can ban o la bc i can thiet e tai lap trat t xa hoi va the gii. Nhng da vao au e cung co va thanh hoa?

Thanh Gia chnh la mau gng cho moi gia nh. Mai am se thanh hnh khi ngi ta biet lang nghe tieng Chua, bc theo ng Ngai ch bao. Gii luat yeu thng, cha me phai la ngi neu gng sang trc nhat trong viec thc thi.

Ve phan con cai, se khong co dung mao nao tuyet vi va ang bc theo cho bang dung mao cua c Giesu, ngi Con "hang tung phuc hai ong ba" va khong ngng vang theo thanh y Thien Chua Cha. en khi trut hi th cuoi cung tren thanh gia, Ngai van khong he quen bon phan cham soc bac "sinh thanh" qua viec trao pho Me Maria cho ngi mon e than tn nhat la Gioan: "Nay la Me con" (Gn 19:27) va thi hanh en cung y Cha: "Moi s a hoan tat" (Gn 19:30), "Lay Cha, Con pho hon con trong tay Cha" (Lc23:46).

Gia nh se hanh phuc, tieng ci se vang len, bnh an se ng tr, khi cha me va con cai biet no lc song tron ven vai tro cua mnh. Vai tro o se that s tron ven khi ngi ta knh men Thien Chua.

Du cha me hay con cai, khong ai lai khong co bac sinh thanh. The nen bat c ai cung can lang nghe oan sach c Huan Ca sau ay:

"Ai yeu men cha mnh, th en bu toi loi

Ai thao knh me mnh, th nh ngi thu c mot kho tang.

Ai thao knh cha mnh, se c vui mng trong con cai.

Khi cau xin, ngi ay se c nham li

Ai thao knh cha mnh, se c song lau dai.

Hi ke lam con, hay ganh lay tuoi gia cha ngi,

Ch lam phien long ngi khi ngi con song... (Hc 3: 3-17)

Chac chan song chan thanh vi bon phan lam con nh the se la ieu ep long Thien Chua vo cung. Va an phuc cua tri cao se khong ngng tuon o tren nhng gia nh ang no lc bc theo mau gng sang ngi cua Thanh Gia Giesu, Maria, Giuse.

Lm. Bui Quang Tuan, CSsR

( Theo Nguyet san c Me Hang Cu Giup)

 

CAU NGUYEN :

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Dan vao cau nguyen: Trao lu toan cau hoa ang keo theo rat nhieu thach o cho cac gia tr van hoa xa hoi va ton giao ngay ni mai am gia nh, ta hay at mnh di gng ngi sang cua Me Maria, cua Thanh Ca Giuse va cua Chua Giesu tai Na-da-ret va hay nguyen xin:

1-       Chua Giesu / Ngoi Li Nhap The / luon la hien than cua Tnh Yeu Thien Chua / en cu chuoc loai ngi. / Ngi cu chuoc ta / vi tron cuoc song tran the / nh / qua cuoc bach hai / do bao chua / He-ro-e./ qua cuoc t nan ni Ai Cap [1]. / Ta hay xin Chua / ban sc manh / giup ta am nhan lay / moi hoan canh / cua cuoc song / nh Chua e cho xay ra / hau lam vinh danh Chua. Chung con cau xin Chua.

2-       Noi gng Me Maria / Ngi N Ty cua Thien Chua / cung nh noi gng Thanh Ca Giuse / ang luon san sang / len ng / theo tieng Chua goi./ Ta hay xin Chua giup ta / biet lang nghe / tieng Chua noi vi ta / sau tham / ngay ni coi long ta / e ta thc thi y Chua. Chung con cau xin Chua.

3-       Chua Giesu / luon la tam gng / e moi ngi / trong gia nh ta soi. / Chnh Chua day ta / nen hoc cung Chua / khiem nhng / va hien lanh / thc trong long [2]. Ta hay xin Chua / uon nan long ta / e ta nen giong Chua. Chung con cau xin Chua.

4-       oi dien / vi mau nhiem Thien Chua / la Cha nhan lanh / hang bao boc / ch che / an con di the. / Ta hay xin Chua du dat / e ta nng ta vao Chua va c bnh an. Chung con cau xin Chua.

5-       Ta hay en / vi Me Maria, / xin Me cau bau cung Chua cho ta / nghiem c biet bao hong an / Chua hang o xuong tren ta [3]/ e vi long biet n / sau xa / ta ap lai / cho tng xng. Chung con cau xin Chua.

Ket thuc: Lay Chua, cac gia nh Kito hu chung con c ao lam tac nhan, cho cong cuoc Tin Mng hoa gia the gii hom nay. Xin thng giup cac gia nh chung con tr nen nh men trong bot vi t cach la Giao Hoi tai gia. Chung con cau xin nh Chua Kito Chua chung con.

Nhom tac gia

Cung Nhau Tm Hieu va Chia se i Song Tin Mng

 

ANH SANG THE GIAN

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Vao mot em xau tri khong trang khong sao gia the gii chien tranh th hai, mot hang khong mau ham cua quan lc Hoa Ky ang di chuyen qua lai mien nam Thai Bnh Dng. Ngi ta tat het cac en chieu sang v s tau ngam cua ch quan phat hien muc tieu. The roi, mot chiec phi c phat xuat t hang khong mau ham t lau nhng nay khong biet ang au trong bau tri toi en nh mc. Mot chiec phi c khac c lenh cat canh e i tm chiec phi c mat tch. Vo vong1 e khoi b ai dng bao la nuot mat, ngi ta can mot cho ap an toan. o la hy vong duy nhat luc nay. Trong oc cua v ham trng loe len mot s lieu lnh tao bao ghe s. Ong ha lenh:Bat en len. Lap tc, mot chiec may bay nhe nhang ap xuong tren boong hang khong mau ham nh con chim cau bay ve to.

Giong nh the, tai Belem, cung co the noi la vi mot cach tao bao, Thien Chua a ra lenh:Hay thap sang the gian len. Va c Giesu a sinh ra i. Mot luong sang mi bat au soi roi e ay lui bong toi cua tran gian, cua toi loi va cua tuyet vong. V ta hang khong mau ham c thap sang trong ai dng toi en, c Kito cung a en vi nhan loai toi loi nh laAnh sang tran gian. Toi la anh sang tran gian. Ai theo toi, se khong phai i trong bong toi, nhng se nhan c anh sang em lai s song.(Ga 8,12). Ni khac, thanh Gioan con viet:Bong toi ang qua i va anh sang that a to rang.(1Ga.2,8). Khi c Kito la ang Cu o vao the gian cung giong nh bnh minh rang ngi ni chan tri cua lch s nhan loai.

Thien Chua ta ay long trc an

Cho vang ong t chon cao vi vieng tham ta,

Soi nhng ai ngoi trong tam toi

Va trong bong t than,

Dan ta bc vao ng neo bnh an

(Lc 1,78-79)

Trong an hue khon ta, Thien Chua Cha a cho con Ngai chu chet tren thap ga e cu chung ta khoi bong toi i i. Qua la mot s iep cho Mua Giang Sinh va cho moi ngay trong nam mi Nham Ngo nay.

Lm J.INH HUY HNG

 

CAU TRUYEN:

 

CO NGHE TIENG CHIM HOT KHONG?

( GOSPELNET, so 42 - 30.12.2001 ) Mien An o theo An Giao a tao ra mot hnh anh tuyet dieu e dien ta tng quan gia Thng e va tao vat cua Ngai. Thng e a lam cho tao vat nhay mua. Chnh Ngai la vu cong, tao vat la vu khuc. Vu khuc khac vi vu cong, tuy nhien vu khuc khong the ton tai neu khong co vu cong. Ban khong the mang vu khuc ve nha trong mot chiec hop, nh y ban muon. Khi vu cong ngng th vu khuc cung ngng.

Tren ng tm kiem Thng e, con ngi suy t qua nhieu, ngh ngi qua nhieu, noi nang qua nhieu. Cho dau khi ho nhn vu khuc o ma ho goi tao vat, ho cung ch e het ngay gi suy t va ban tan (vi mnh hay vi ngi khac), ngh ngi, phan tch va triet ly dong dai. Toan nhng ch la ch. Toan tieng ong va tieng ong ma thoi.

Ban hay im hi lang tieng e am mnh trong vu khuc. Ban ch viec nhn: mot ngoi sao, mot oa hoa, mot chiec la ua, mot con chim, mot vien a... Bat c yeu to nao ket thanh vu khuc cung eu quan trong ca. Ban hay nhn, hay lang nghe, hay cam nhan, hay ung cham, hay thng thc. Chac chan khong sm th muon ban cung se nhan chan Thng e, Ngai chnh la v vu cong!

Co mot e t ngay nao cung than van vi thien s mot cau nh sau: "Thay a giau con b quyet toi hau cua thien." Anh ta khong chap nhan viec thien s khong chu tra li. Ngay kia, thien s dat anh i dao doc theo sn oi. Khi ho ang thong tha sanh bc th nghe mot con chim hot.

Thien s hoi: "Con co nghe con chim hot khong?"

e t tra li: "Da co."

Nay, bay gi con a ro la thay khong giau giem con ieu g."

e t tra li: "Da,"

Neu ban a thc s nghe mot con chim hot, neu ban thc s nhn thay mot than cay... th ban ang co kha nang hieu biet vt qua ngon t va khai niem.

Ban noi g? Ban bao rang mnh a nghe hang chuc con chim hot va thay hang tram cay rng ? A! Co ung la ban a nhn thay cay rng hay ch nhn thay cai nhan hieu ma thoi? Khi ban nhn mot cay rng va thay mot cay rng, th ban cha thc s nhn thay cay. Khi ban nhn mot than cay va thay mot phep la, luc bay gi ban mi nhn thay cay thc s! Long ban co bao gi tran ngap niem han hoan thinh lang khi nghe tieng hot cua mot con chim cha?

Nguyen tac: Anthony de Mello

Dch gia: o Tan Hng va Tran Duy Nhien

 

THONG TIN:

THONG TIN VE HO TR TRE EM MNG CHUA GIANG SINH

Trong nhng ngay chuan b on Chua Gie-su sinh ra, chung toi a c nhom ban tre Cong giao Viet Nam Hoa Ky do cha Pham Minh Cng linh hng ho tr 2000 USD, e ho tr cho tre em mo coi co c ngay le Giang Sinh am no.

Vi so tien o, chung toi a ho tr nh sau :

-          Nhom tre ng pho iem Tim, Sai gon 2.000.000

-          Nhom tre ng pho iem Tim, Ha Noi 1.000.000

-          Nhom tre ng pho Thao an, Sai gon 1.000.000

-          Nhom tre dan toc K Ho c Trong, Lam ong 1.000.000

-          Nhom Anh Hai, Hue 600.000

-          Mot so tre em n le 500.000

-          Mot em 9 tuoi b tai nan 160.000

-          Nhom Ninh Phat, Le Minh Xuan 1.800.000 + 100 USD

-          Tre em ngheo ngi Kinh va dan toc Nam Ban, Lam ong 100 UISD

-          Mai am tre mo coi do ch n phu trach, Sai gon 400 USD

-          Hai be gai l co thai phai song xa nha e sinh con, do s Que,OP phu trach 100 USD

Tong so tien a s dung: 8.060.000 va 700 USD.

Thay mac cho cac em, chung toi chan thanh cam n cac ban tre va cha linh hng. Knh chuc Quy v tiep tuc c Chua ban tran ay an sung va c Ngi s dung nh cach tay yeu thng cua Ngi cho nhan loai.[1] Mt 2,13.

[2] Mt 12,19.

[3] Tv 29,6.