GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 33 C THNG NIEN LE KNH CAC THANH T AO VIET NAM

TIN MNG NGAY LE KNH CAC THANH T AO VIET NAM: Mt 10,17 22

C GIE-SU TIEN BAO NHNG CUOC BACH HAI

Hay coi chng ngi i. Ho se nop anh em cho cac hoi ong, va se anh ap anh em trong cac hoi ng cua ho. Va anh em se b ieu ra trc mat vua chua quan quyen v Thay e lam chng cho ho va cho cac dan ngoai biet. Khi ngi ta nop anh em, th anh em ng lo phai noi lam sao hay phai noi g: that vay, khong phai chnh anh em noi, ma la Than Kh cua Cha anh em noi trong anh em !

Anh se nop em, em se nop anh cho ngi ta giet; cha se nop con, con cai se ng len chong lai cha me va lam cho cha me phai chet. V Danh Thay, anh em se b moi ngi thu ghet. Nhng ke nao ben ch en cung, ke ay se c cu thoat.

SUY NIEM 1:

HAT GIONG C TIN

1.     Y ngha cua bat b, bach hai trong Cong giao ?

Chung ta co the khang nh: Lch s cua cac Giao hoi cung la lch s cua nhng cuoc bach hai. Bat b, bach hai luon i lien vi nhng ke tin nhan c Gie-su Ki-to la Chua. That ra ngay t trong Cu c, nhng ngi tin vao Thien Chua Gia-ve cung a phai trai qua nhng cn gian nan, th thach v Niem Tin (bai oc 1).

Vay th hoi: Tai sao ngi tn hu thng b bat b va bach hai ? Lch s cho ta thay ngi tn hu b bat b, bach hai thng v mot trong hai hoac v ca hai ly do sau: b ngi i hieu lam va ghen ghet. Nhng vi cai nhn c Thanh Kinh soi sang, th chung ta thay bat b, bach hai v Niem Tin co y ngha sau xa hn. o la e Niem Tin cua chung ta c th thach va toi luyen. Mieng hay thoi vang ch tinh rong sau khi c cho vao la tinh luyen. Niem Tin Ki-to cua chung ta ch vng vang, kien nh, tinh tuyen va trong sang qua gian nan th thach. c Gie-su la "hien than song", la minh hoa tuyet vi ve s kien ay: Mot ang c Gie-su b nhng ngi cam quyen Do-thai va Ro-ma ket an loai tr, v ho cho rang Ngi la moi nguy hiem cho a v, chc quyen cua ho. Mat khac chnh qua kho nan Thap Gia ma c Gie-su chng minh c long thao hieu, tuan phuc oi vi Cha va long yeu thng oi vi loai ngi. S Kho Nan Thap Gia ay la con ng dan ti Phuc Sinh.

Cac v T ao trong Giao Hoi Cong giao Ro-ma cung a co chung than phan vi c Gie-su. Gan gui than thiet vi chung ta hn la 117 Thanh T ao va hang ngan hang van cac v tien boi Viet Nam cung la nhng ngi a chet v ao ma nguyen nhan chnh la hieu lam va ghen ghet. Cac v ay a kien cng va anh dung minh chng Long Tin cua mnh. V the ma ngay hom nay toan the Giao Hoi Viet Nam mng knh cac Ngai mot cach trong the va nhan cac ngai lam Bon Mang.

2. Ngay nay chung ta phai song va lam chng Niem Tin nh the nao e khong then vi cha ong?

Lch s a qua, chung ta khong the thay oi c. ieu chung ta co the lam la t lch s rut ra nhng bai hoc cho i song c Tin. Sau ay la mot vai gi y e chung ta suy ngh va thc hien:

1. Cha ong chung ta a lay mau ao e noi len long tin cay pho thac va trung thanh vi Thien Chua. Chung ta hay biet dung moi phng the e cung co va trau doi Niem Tin: cau nguyen, tnh tam, nghien cu, hoc hoi. Chac chan viec ay oi chung ta phai hy sinh thi gi, tien bac, cong sc; buoc chung ta phai chap nhan mat mat, thiet thoi mot mc o nao o. Nhng so vi cai chet kho hnh thap gia cua c Gie-su, Chua chung ta va vi bao cc hnh cua cac V T ao cha ong chung ta, th co tham vao au !

2. Du b ham oan va b hanh ha tram ieu, cha ong chung ta khong mot li than trach, khong mot chut han thu oi vi vua quan hay ly hnh, ma trai lai luon ton knh, yeu thng, khoan dung, tha th chung ta hay no lc song khiem nhng, yeu thng, hoa ong va phuc vu ong bao anh em theo tinh than Phuc am ma Th Chung Hoi ong Giam Muc Viet Nam nam 1980 va 2001 a trien khai.

3. "Mau Cac Thanh T ao la hat giong c Tin". Mau cha ong chung ta a tham vao tng th at hnh ch S nay, tc hat giong c Tin a c gieo vao long at nc va que hng Viet Nam yeu dau. Chung ta hay ong gop phan rieng cua mnh vao viec lam cho hat giong c Tin ay nay mam, moc thanh cay va sinh hoa ket trai cho Mua Gat Nc Tri. Noi cach khac chung ta hay tr thanh nhng ngi loan bao Tin Mng cho ong bao, anh em.

Lay Thien Chua la Cha cua chung con, chung con cam ta Cha a cho chung con vinh d lam con chau cac Thanh T ao Viet Nam. Nhng Cha i, vinh d cung co ngha la trach nhiem, xin Cha ban sc manh cho chung con e chung con u sc chu toan trach nhiem cao trong ay, bang i song chng ta cua chung con trong xa hoi Viet Nam hom nay.

Lay Chua Gie-su la Hat Giong V ai ma Thien Chua Cha da gieo vao long at. Xin Chua ban sc manh va tnh yeu cho chung con e chung con cung tr thanh nhng hat giong Tin Mng gieo vao long xa hoi Viet Nam hom nay.

Lay cac Thanh T ao Viet Nam, chung con hanh dien c lam con chau cac Ngai. Xin cac Ngai cau bau cung Thien Chua cho chung con dung kh, long kien cng, c hy sinh, long trung thanh vi niem Tin, e chung con vt thang moi tr ngai t ben ngoai cung nh t chnh trong tam hon chung con trong i song chng ta hom nay.

Gie-ro-ni-mo NGUYEN VAN NOI

SUY NIEM 2:

T AO LA TRUYEN GIAO

Giao Hoi cung mng ky niem 41 nam thanh lap hang Giao Pham Viet Nam.

T khi v tha sai Phan-xi-co Buzomi ( Francesco Buzomi, SJ. ) co cong thiet lap c cau giao x au tien Viet Nam bc chan len nc nay nam 1615 cho ti khi hang Giao Pham Viet Nam c thiet lap nam 1960, thi gian keo dai xap x 3 the ky ri. Giai oan lch s ay lan lt c anh dau bang viec thiet lap thanh phan nhan s quan trong cho viec xay dng Giao Hoi a phng.

Khi s cha ac-lo ( Alexandre de Rhodes, SJ. ) a khai sinh ra hoi Thay Giang nam 1630. Nhng quan trong hn gap boi la nam 1659 Toa Thanh thiet lap hai giao phan ang Ngoai va ang Trong va at di quyen quan tr cua hai v tan Giam Muc Francois Pallu ( Phan L ) va Pierre Lambert de la Motte. o la hai v ong sang lap hoi Tha Sai Hai Ngoai Paris ( MEP ). Chnh c Cha Pierre Lambert de la Motte trong 3 nam 1668 1670, a ban chc Linh Muc cho 9 ngi Viet Nam au tien, hau het xuat x t hoi Thay Giang. Chn Linh Muc nay lam nen hang giao s Viet Nam au tien.

T cuoc phong chc Linh Muc do c Cha Pierre Lambert de la Motte cho ngi Viet Nam au tien la thay Giu-se Trang 28 tuoi nam 1668, ti cuoc phong chc Giam Muc cho Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyen Ba Tong do c Thanh Cha Pi-o XI nam 1933 tai Ro-ma, giai oan ay keo dai 2 the ky ri. T khi co Giam Muc Viet Nam cho ti khi co hang giao pham Viet Nam, giai oan lch s ay ch keo dai 33 nam.

Ve nhan s cua giao hoi a phng, ke tiep viec thiet lap hang giao s Viet Nam la viec thanh lap Dong N Men Thanh Gia tai Kien Lao ( Nam nh ) va Bai Vang ( Ha Nam ) do c Cha Pierre Lambert de la Motte nam 1670. Khi ay c Cha cam thay nh a at c ieu ngai m c t dp vieng mo hai Thanh Phan-xi-co de Sales va Thanh n Gio-an-na Chantal tai Phap nam 1657. n soi sang a en tren ngai vi hnh anh mot Giao Hoi co Linh Muc va n tu la hai con kinh tuon o c Tin va c Ai tran lan tren mot at nc: Linh Muc la hien than cua long nhiet thanh, lieu mang nh ngi chien s xong pha ni tran tuyen hiem nguy; con n tu la bieu tng cho s trong trang va ket hp i song cau nguyen vi cong viec bac ai phuc vu.

ieu c Cha Pierre Lambert de la Motte m c qua la hnh anh ly tng ve Giao Hoi khong phai luc nao cung at c. Nhng n c Tin va c Ai luon phai co e lam nen Giao Hoi, ac biet trong thi cam ao. Cung chnh n c Tin va c Ai lam nen cac Thanh T ao.

Mng knh cac Thanh T ao Viet Nam

Lch s 117 Thanh T ao Viet Nam an kht vi quang thi gian 117 nam gia 1745, khi hai v Thanh Phan-xi-co Frederich Te va Mat-theu Liciniana au hy sinh mang song cho ti nam 1862, khi Thanh Phe-ro a va b thieu va b tram quyet. Tat ca 117 v a chu chet v c Tin di cac trieu ai vu Le Chua Trnh, Tay Sn va trieu Nguyen ( Minh Mang, Thieu Tr, T c ).

Trong so 117 v T ao co 8 v Giam Muc, 50 Linh Muc, 59 giao dan, trong so nay co mot phu n la Thanh A-ne Le Th Thanh, ngi me cua sau ngi con.

Cac v ay ch la tng trng cho hang may tram ngan ngi a chu chet v ao trong ba the ky 17, 18 va 19. au tien phai ke trong tong so ay, thay giang An-re Phu Yen b tram quyet v ao ngay 26.7.1644 trc s co mat cua cha ac-lo. Thi hai thay An-re c chon tang trong nha th dong Ten tai Macao. Cuoi nam 1645 khi ve Au Chau, cha ac-lo a em au thay sang Ro-ma, con than van con Macao.

Cung phai ke ti nhng vu sat hai tap the Bien Hoa va Ba Ra 1861 1862. Rieng Ba Ra khi ay co khoang 2.300 giao dan t lau song kha yen on cho ti thang 8, 1861. Chnh nhng cuoc hanh quan cua binh oi Phap tai Bien Hoa cuoi nam 1861 sang nam 1862 a lam c cho nhieu vu giao dan b sat hai tap the. Hoi thang 9 nam 1861 nha cam quyen tai Ba Ra nhot nhng ngi Cong Giao b bat vao bon nguc: nguc Dinh la nguc chnh ngay Ba Ra, nhot 300 an ong; nguc Thm Long Kien khoang 4 cay so ve pha Bac Ba Ra, giam 135 an ba con nt; nguc Thanh Long ien giam 140 an ba con nt; nguc th bon tai ho ao at o, nhot 125 an ba tre con. Bon nguc cha tong so la 700 tn hu ngay em co lnh canh gac can mat. Nhng vi ba nguc giam phu n va tre em, lnh gac co phan de dai hn.

V the mot Linh Muc Viet Nam co the ti tham vieng va ban B Tch cho nhieu ngi b giam ba nguc nay. o la cha Tr gia dang i buon, ganh hai tnh nc mam vao ban trong nguc. Chnh cha Tr ngay 8.1.1862 ti tan nguc Dinh ni bao giao hu tng b giam th ch con thay mot ong tro tan vi xac chet nam ngon ngang ma chnh ngai cung vi mot Linh Muc na a lo chon cat.

Nhn ve pha trc: S mang gii thieu Chua Gie-su

T ngay cha Tr lo chon xac 288 tn hu chet v ao tai Ba Ra ti nay, 139 nam a troi qua. ieu khong the tng tng c la phan mo tap the cua gan 300 chng nhan anh dung tai Ba Ra nay nam trong lanh tho cua Giao Phan Xuan Loc vi dan so tn hu ong ao nhat. T Ba Ra nhn ra vung bien Vung Tau ngoai tng Chua O Quan ang dang tay om ap the gii, nay con co bc tng c Me la Me Thien Chua cao 30 met tren nui Bai Dau, ang gii thieu Chua Gie-su cho the gii.

Boi canh ci m va lac quan ay xem ra khong thch hp lam vi bai Tin Mng Ga 17,11b 19 c chon cho Thanh le Knh Cac Thanh T ao Viet Nam hom nay. Xem ra co s oi khang khong the nao hoa giai c gia the gian va cac mon e cua Chua Gie-su.

Nhng ay Chua Gie-su trong ba tiec ly ang cau nguyen cung Cha cho cac mon e. Ngi ngo li cung Cha la ang Thanh ( c.11 ). S kien cac mon e thuoc ve Thien Chua ( c.9 ) la ly do tai sao cac mon e phai tach ri khoi the gian v trong Cu c s Thanh thien cua Thien Chua oi khang vi cac the tuc. Mot cach ac thu, cac mon e can c Thanh Hien trong s that tc la trong chnh li cua Thien Chua. Cac mon e a lanh nhan va a gi li ma Chua Gie-su mang lai cho ho t Thien Chua ( 17, 6.14 ); chnh li o a lam cho ho nen sach ( 15, 3 ); bay gi li o at ho rieng ra nham s mang la truyen lai li o cho ngi khac ( 17, 20 ).

Vay bai Tin Mng hom nay nhac nh chung ta la con chau cac Thanh T ao Viet Nam 3 ieu sau ay:

       Ngi Ki-to hu chung ta thuoc ve Thien Chua theo gng cac Thanh T ao Viet Nam. ieu o co ngha la chung ta phai song ro net c Tin ma Thien Chua ban cho ta. Gia mot the gii xem ra de dang hn neu ta chap nhan ieu kem hn c Tin va kem hn s cong chnh cua Thien Chua, ta biet ta phai ve phe vi ai. Ro rang cac Thanh T ao a ve phe vi Chua Gie-su va a phai tra gia bang chnh mang song cua cac ngai.

       Ngi Ki-to hu can nhn moi s va moi ngi vi cap mat yeu thng cua Thien Chua. Thieu c Tin la thieu cap mat yeu thng cua Thien Chua, the gii loai ngi xem ra se la mot the gii qua xau e Thien Chua co the sai Con cua Ngi en cu chuoc. Khong mot v Thanh T ao nao lai bi quan nh vay. Cac ngai chet la e on nhan n cu chuoc do Con Thien Chua xuong the lam ngi.

       Dau ch thi ai cho thay phai oi thoai thay v oi khang. Se chang co oi thoai neu khong chia se c Tin vi ngi khac, neu khong anh gia cac nen van hoa theo gia tr tng oi cua moi nen van hoa, neu khong quan tam ti cong bang.

Con chau cac Thanh T ao Viet Nam can nhn ve pha trc. Cuoc oi thoai lien quan ti ieu g o la c ban ni con tim nhan loai: o la long c ao tm kiem Thien Chua gia mot the gii mang ay vet thng do toi gay nen. Cac Thanh T ao a ganh lay ganh nang do hau qua cua toi chat len vai cac ngai. Ve phan ta, e co s kha tn trong oi thoai, ta a co trong con tim cua ta s san sang o cha ?

Lm. AUGUSTINE, SJ.,

TIN MNG CHUA NHAT 33 C: Lc 21, 5 19

S SUP O CUA THANH GIE-RU-SA-LEM

Nhan co may ngi noi ve en Th c trang hoang bang nhng vien a ep va nhng o dang cung, c Gie-su bao: "Nhng g anh em ang chiem ngng o se co ngay b tan pha het, khong con tang a nao tren tang a nao". Ho hoi Ngi: "Tha Thay, vay bao gi cac s viec o se xay ra, va khi sap xay ra, th co iem g bao trc !"

c Gie-su ap: "Anh em hay coi chng keo b la gat, v se co nhieu ngi mao danh Thay en noi rang: "Chnh ta ay", va: "Thi ky a en gan"; anh em ch co theo ho. Khi anh em nghe co chien tranh, loan lac, th ng s hai. V nhng viec o phai xay ra trc, nhng cha phai la chung cuc ngay au".

Roi Ngi noi tiep: "Dan nay se noi day chong dan kia, nc nay chong nc no. Se co nhng tran ong at ln, va nhieu ni se co on dch va oi kem; se co nhng hien tng kinh khung va iem la ln lao t tri xuat hien. Nhng trc khi tat ca cac s ay xay ra, th ngi ta se tra tay bat va ngc ai anh em, nop cho cac hoi ng va nha tu, va ieu en trc mat vua chua quan quyen v danh Thay. o se la c hoi e anh em lam chng cho Thay. Vay anh em hay ghi long tac da ieu nay, la anh em ng lo ngh phai bao cha cach nao. V chnh Thay se cho anh em an noi that khon ngoan, khien tat ca ch thu cua anh em khong tai nao chong choi hay cai lai c. Anh em se b chnh cha me, anh ch em, ba con va ban hu bat nop. Ho se giet mot so ngi trong anh em. V danh Thay, anh em se b moi ngi thu ghet. Nhng du mot si toc tren au anh em cung khong b mat au. Co kien tr, anh em mi gi c mang song mnh...

SUY NIEM 2:

GI LINH HON

Vao khoang nam 538 trc Cong nguyen, sau khi c hoang e Ba-t la Ky-ro ban sac ch an xa, con cai t-ra-en ri at lu ay Ba-bi-lon, tien ve Thanh ien, khi cong tai thiet que hng x s gia muon van gian nan khon kho. ng trc canh o nat hoang tan cua en Th, at ai b ngoai bang lan chiem, tinh than cua dan Do thai hoi hng khong khoi lao ao. May nh co s ho tr cua Et-ra va N-khe-mi-a la hai ngi giau co, the lc di trieu vua Artaxerxes, dan t-ra-en a xay lai c mot phan nho en Th Gie-ru-sa-lem va Thanh hien no vao koang nam 516 trc Cong nguyen. The nhng, cha hng tron niem vui t tr va t do, ngi Do-thai lai b cac quoc gia hung manh nh Ai-cap va Hy-lap quay pha. en nam 169 trc CN, ngi Xy-ri-a do vua An-ti-o-kho II dan au, a tien vao anh chiem cp pha en Th. Mot lan na en Thanh Gie-ru-sa-lem lai ri vao canh hoang tan o nat.

Mai en nam 63 trc Cong nguyen, sau khi ngi Ro-ma chiem ong Pa-let-tin va at He-ro-e lam quan tong tran cai tr vung at Giu-e, en Th mi c tai thiet nguy nga va c Thanh hien vao nam 19 trc CN. Biet bao cam thach, vang bac, go qu, va cong sc c o ra cho viec xay cat mot en Th long lay, lam nen niem t hao va sc song cua ca dan toc t-ra-en. Trong cuon sach Nhng Cuoc Chien cua Ngi Do-thai, s gia Josephus a mo ta ve niem t hao o nh sau: Mat tien cua en Th u lam choang ngp tam tr va oi mat ngi ta. No c boc bang nhng mieng vang ln. Khi anh thieu dng va toa sang chan tri, th ca en Th rc len bi nhng tia sang phan chieu, khien nhng ai muon nhn thang vao o cung b loa mat, en noi ho phai quay i. oi vi khach la, th t ang xa, en Th noi bat len nh mot nui tuyet trang xoa. Khong co phan nao ma khong c cham tro hay boc vang.

ng tren nui Cay Dau nhn xuong en Th rc r trong anh nang huy hoang, cac mon e khong khoi buong li tram tro khen ngi. Nhng, thay v hoa ieu vi nhng rung cam trc ve hoa le cua en Th, c Gie-su lai tien bao ve mot s sup o khong tranh khoi. Nhng g the gian cho la vng chac va xinh ep ch la nhng th mong don va tam b. Tat ca se b tan pha. Ngay nh cong trnh va niem t hao cua t-ra-en ay cung se b sup o, khong con hon a nao nam tren hon a nao ( Lc 21, 6 ). c Gie-su a tien bao nh the.

Va s g a xay ra ? Nam 70 sau khi Chua Gie-su sinh ra, tng Ti-to em ai quan Ro-ma en vay ham thanh Gie-ru-sa-lem. Dan chung b oi khat en noi phai an tht lan nhau. Ke nao tm cach tron khoi vong vay eu b giet chet. Tnh ra so ngi bo mang len en 1.100.000, va so ngi b bat sau khi thanh that thu la 97.000. en Th b lnh Ro-ma phong hoa tan tanh. Tng Ti-to ch cho cha lai mot mang tng thanh e sau nay con chau t-ra-en en o ma than khoc. Nh the, li tien bao cua Chua Gie-su a ng nghiem.

Nhng s sup o cua thannh Gie-ru-sa-lem ch la hnh bong cua ngay the tan. Roi ay, se chang con th g ton tai. Thi gian se huy diet tat ca. S song, sac ep, sc lc, sung sng... cua cuoc i nay eu mong don va ngan ngui. Moi s eu tien ve cai chet, du nhanh hay cham.

V the, Thanh An-phong, ang sang lap Dong Chua Cu The, tng nhac i nhac lai: Ch co mot viec ta phai lo la viec roi linh hon, v moi ngi ch co mot linh hon ma thoi. Thanh Phan-xi-co Sa-vi-e cung noi: Moi ngi ch co mot linh hon. Neu c roi th c hng thien ang, neu b mat th phai sa hoa nguc. Xa Vua a-vt suy ve ieu nay ma thot len li nguyen cau: Toi ch c trong mot ieu, em ngay toi khan xin, la cho toi c vui song trong nha Chua tron i ( Tv 26, 4 )

Nhng e c trong nha Chua, tc la e chiem c Nc Tri, ngi ta phai no lc chien au. Chnh c Gie-su a noi: Nc Tri di sc cng bao, va nhng ke cng bao chiem oat lay. ( Mt 11, 12 ) Khong gang cong chong tra ba thu, thieu quyet tam i vao ca hep, lam sao co the tm c thien ang ch thc.

Lm. BUI QUANG TUAN, DCCT, t VietCatholic

CHNG T:

GNG ANH HUNG T AO VIET-NAM

Hanh cac Thanh T ao Viet-nam ke lai rang:

Ong Trum ch va con re la ong Ly My eu b bat trong cuoc bach ao. Trc sc ep cua bao lc cung nh cam do bong loc, ca hai ong eu tha chu chet ch kien quyet khc t khong chu ap len Thanh Gia. Sau khi 2 lan t nguyen chu on thay cho nhac phu a gia yeu, ong Ly My oi dien vi quan quan, manh dan tuyen xng c Tin: Tha quan ln, toi a suy xet va tin nhan ao Thien Chua la ao that nen toi khong the choi bo. Gia nh co ai bao quan ln ap len au c Vua la ngi a ban chc cao quyen trong cho quan ln, at han quan ln chang dam lam. Vay th toi ay, le nao lai ca gan ap len tng anh Thien Chua ma toi het long th knh ?

Co con gai ten My mi 12 tuoi, vao tham ong Ly My trong nguc, a khch le: Xin cha hay can am chu chet v Chua ! en cau be Tng mi 9 tuoi cung noi: Cha ng lo cho chung con. Cha hay an tam vng long xng ao va chu chet v ao ! Cuoi cung la li khuyen cua ba v: V con ai ma chang thng tiec, nhng ong hay vac thap gia, trung thanh vi Chua cho en cung. ng lo ngh ve me con toi !

Theo LI HANG SONG 8.2000

 

NHNG NGI SAN SANG CHU CHET

Van hao Nga hien ai Siniavski a tng mang an kho sai, hien ang song lu vong va day hoc tai Phap. Vi nhan quan cua mot ngi khong co tn ngng, ong a viet ve niem tin Ki-to giao cua cac tn hu xuyen qua cac cuoc bach hai moi thi va moi ni tren the gii nh sau:

Trong cac ton giao, Ki-to giao a chon lay vai tro cua mot tieu oan xung kch, mot ai oi trng gii b nem vao cho nguy hiem nhat cua mat tran. Cac ban hay doi mat nhn theo nhng ngi anh hung Ki-to giao ay.

Trong oi ngu cua ho, hang ngi khon ngoan khong co la bao. Tieu s cua ho la mot chuoi dai nhng cuoc tuan ao va t vong nang ne cua mot oan quan ch biet noi gng Thien Chua cua ho. o la nhng chien s pho bay trc the gian nhng vet seo va thng tch nh nhng dau hieu hien ngang, t hao va vinh quang.

Ho thuoc u moi thanh phan trong xa hoi, ca gii ha lu ban cung, ca bon trong pham. The nhng, ho eu a nhan lay Thap Gia. Bat c ai cung eu co the gia nhap oi ngu cua ho, ngi dot nat cung nh ke a tng pham toi, ch vi mot ieu kien la san sang nhay vao la.

o la th ton giao cua mot niem hy vong ln nhat phat sinh t canh tuyet vong. Khong mot ton giao nao tren the gii nay lai co c s tiep can mat thiet nhat vi t than nhieu nh Ki-to giao. Ma khong phai la ho khong biet s hai au ! Ho khong he chiem ngng s vnh cu, nhng ho chiem lay s vnh cu bang cach phan au vi mot th vu kh duy nhat; o la san sang chu chet !

Linh Muc BERNARD BRO, Mua Chay 1975, ban dch cua cu An-ton LE VAN LOC

CAU TRUYEN:

TUYET OI TRUNG THANH

Tieu oan di quyen ch huy cua thieu ta quan oi hoang gia Tay-ban-nha la Don Rodil a b quan oi phng bao vay a 9 thang rong ra. Do vay, cac binh lnh phai chu qua nhieu ton that hiem nguy, lai them nhng thieu thon lng thc khien cho ho am ra quan tr, am mu chong lai v ch huy. Tat ca co 13 ngi noi loan, do mot vien trung uy cam au. Moi cai a chuan b san sang, ch con ch ung 9 gi toi ngay 23.9.1825 la bung no. Tuy nhien, trc o may gi, thieu ta Don Rodil a phat hien c am mu cua phe noi loan, ong cho lenh bat tat ca, a vao tra tan va hoi cung, nhng khong mot ai chu he rang khai them ong bon nao khac, ngoai viec cho biet gi ho a quyet nh hanh ong. Don Rodil tc gian a ra lenh x ban 13 toi pham cung ung vao luc 9 gi toi hom ay.

Du vay, Don Rodil van cha thay yen long. Ong cho ngi cap toc i mi cha Pedro Maria Lux von la Linh Muc Tuyen Uy cua tieu oan. Cuoc chat van bat au: Tha cha, 13 ten phan boi nh noi loan eu a b x t ung 9 gi toi hom nay... Cha Pedro iem tnh noi: Toi co hay tin, khi ay toi a en nha nguyen e khan cau Thien Chua cu vt linh hon cua ho !

Vien s quan ch huy nheo nheo mat co ve cham biem: Dng nh cha qua chu y quan tam en ho th phai ? Cha Pedro dong dac tra li: V o la bon phan cua mot Linh Muc nh toi. San ay, toi cung xin cam n thieu ta a e toi c giup ho xet mnh chu ao va lanh nhan B Tch Hoa Giai trc khi chet.

Giong noi cua Don Rodil a bat au cang thang: Tha cha, chac han bon chung a thu nhan tat ca vi cha khi xng toi, a ke het vi cha nhng mu mo d nh cua ho. Vay, nhan danh hoang e Tay-ban-nha, toi yeu cau cha hay noi lai tat ca cho toi nhng g ma bon chung a thu nhan trong toa Hoa Giai. Xin cha ng bo sot bat c mot chi tiet nao ! Cha Pedro van bnh than, nho nhe tra li: Tha thieu ta ch huy trng, rat tiec la toi khong the ap ng c yeu cau cua thieu ta. Khong khi nao toi lai he lo mot ieu g ma nhng ngi en xng toi a noi vi toi trong toa Hoa Giai. Cho dau hoang e co truyen cho toi i na, toi cung phai dt khoat t choi. Chnh ngha vu cua mot Linh Muc buoc toi phai lam nh vay. Mong thieu ta bo qua !

Thieu ta Don Rodil nghe vay th tc gian, san ti gat gong: Cha nen biet, s d toi tan tam lo toan cong viec nay, tat ca ch v long yeu men va trung thanh oi vi hoang e va to quoc Tay-ban-nha cua chung ta o thoi. Toi bat buoc cha phai thuat lai het, neu khong, cha se phai tra gia at ay, cha co hieu khong ? Cha Pedro nhn thang vao mat vien s quan: Neu Thien Chua muon toi chet v ngha vu Linh Muc, toi xin ngi khen Thanh Y cua Ngi, con nh lam ieu thieu ta oi buoc th qua that la toi khong the !

Vien s quan ap ban quat ln: Nay ong Linh Muc ngoan co, biet am mu cua ke phan boi ma khong chu to giac, o chnh la ong loa, la tong pham, v the, ong cung la mot ke phan boi hoang e va to quoc ! Cha Pedro van ngc cao au: Khong, toi van luon trung thanh vi hoang e va to quoc. The nhng, khong ai co quyen bat toi phai phan boi Thien Chua !

en ay th Don Rodil khong kem noi na, ong ta hung hang chay ra m ca phong, goi vien ch huy pho cua mnh: ai uy ch huy pho au roi ? Hay ra lenh cho 4 binh s trong oi x ban, mang sung an ay u en ay cho toi ngay !

Ch may phut sau, oi lnh a san sang tuan lenh. Don Rodil truyen cho ho ieu cha Pedro ra phap trng, ni va x ban 13 ke noi loan, xac van con e nguyen ay. Ti ni, Don Rodil quat bao cha phai quy xuong, nhng cha Pedro van gi giong noi cham rai: Xin hay e toi ng ma chu ban ! Toi khong phai la mot ke co toi, hn na, toi ch quy goi trc mat Thien Chua la Chua cua toi ma thoi !

Dt li, cha chap tay ngc mat len bau tri em va tham th cau nguyen vi Chua mot cach sot sang. Trong luc o, thieu ta Don Rodil ho khau lenh cho 4 ngi lnh nang sung len, roi quay lai noi vi ngai: Cha Pedro, mot lan cuoi cung, toi yeu cau cha noi lai tat ca nhng g bon phan loan a noi vi cha khi xng toi. Bay gi van con kp ay, bang khong, cha se phai chet tc khac nh mot ten toi pham !

V Linh Muc gia van thinh lang cau nguyen, nh khong he biet nhng hong sung ang san sang nha an ve pha mnh. Tieng vien thieu ta vang len trong em: Nhan danh hoang e va to quoc Tay-ban-nha, toi lenh cho cha phai noi nhng g cha a nghe !

Cuoi cung th cha Pedro cung a len tieng, giong dong dac va cng quyet khong chu khuat phuc. Va sau ay la nhng mau oi thoai cuoi cung:

- Nhan danh Thien Chua, toi tuyen bo t choi e ngh cua thieu ta !

- o co phai la li noi sau het cua cha khong ?

- Phai !

- Cha nhat nh khong chu khai g ?

- Phai !

- Cha khong con g hoi han na ch ?

- Phai !

Vien thieu ta ch huy cht nh thay ban than khiep s run ray trc sc manh tinh than va dang ng va can trng lai va khiem ton cua v Linh Muc gia, Don Rodil phai dung het sc mnh quat len:

- Ban !

Va dt li, 4 hong sung ong loat nha an, va cha Pedro qu xuong, tren tay van con chap lai, gi chat xau chuoi Mai Khoi. Luc o la ung 10 gi em ngay 23.9.1825.

Lm NGUYEN NGOC RAO, TRCH t LINH MUC, NGI LA AI ? 1965.

HAT GIONG LI CHUA

Ong Chirwin, trong cuon Thanh Kinh trong the gii truyen giao co ke lai cau truyen co that sau ay:

Tokichi Ishii, mot ten t toi a tng giet ngi khong gm tay ang ch ngay chu hanh quyet. Co hai ba trong hoi Legio Mari cua Nhat-ban thng i cong tac Tong o trong cac nha giam, a nhieu lan co gang tm cach vao tham va khuyen nhu Ishii nhng anh that bai ra ve, cac ba ch con biet e lai mot cuon Thanh Kinh Tan c vi mot li e ngh that du dang nhan ai: Luc nao thay buon qua, khong biet lam g th anh chu kho m cuon sach nho nay ra oc nhe !

Trong nhng ngay dai phai ch i cuoc x ban, qua that Ishii am ra buon chan va khung hoang, khong biet lam g cho khuay khoa, anh ta trong thay cuon Tan c e tren ban a phu bui lau nay va to mo m ra oc. Anh ta khong ng tap sach nho ay lai khien anh say me oc ngau nghien tng cau.

Sau o mot tuan, Ishii ke lai cho ngi cai nguc Cong giao: Khi toi oc en cau c Gie-su noi tren Thap Gia: Xin Cha tha cho ho v ho khong biet viec ho lam... th toi dng lai. Con tim toi nh b mot con dao dai am thau. Toi co the goi o la Tnh Yeu cua c Gie-su, hay toi phai goi o la Long Thng Xot cua Ngi ? Toi khong biet, nhng ieu duy nhat toi biet, o la s hung d tan bao ni toi a tan bien, va toi a tin vao c Gie-su...

Ngay b em i hanh quyet, moi ngi hien dien eu ngac nhien v Ishii a bien oi thanh mot con ngi khac han !

So tay su tam cua cha TIEN LOC

CHU HY SINH E BAO TON KINH THANH

Ngay 3 thang 4 nam 311, hoang e Galere cua e quoc Ro-ma Phng ong a cho ban hanh mot sac lenh cham dt cac cuoc bach hai oi vi ngi Ki-to hu. The nhng khi ong ta chet, hoang e ke v la Maximilian Daia lai tai dien tham kch, va do vay, Giao Hoi Cong giao lai co them nhng v anh hung vui long chu chet v ao Chua, ac biet, ho a quyet long hy sinh e bao ton sach Kinh Thanh, tac pham vo gia cua Thien Chua a trao ban cho nhan loai.

c Giam Muc Felix Phi chau, khi b bat phai em nop nhng quyen Kinh Thanh hien ang lu gi, ngai a bnh tnh tuyen bo: Tha chnh tay toi phai ot sach Kinh Thanh con hn e Kinh Thanh b thieu rui bi tay ngi bach hai ao Chua !

N Thanh Irene Salonique, em gai cua n Thanh Agape a khang khai tuyen xng: Chung toi san sang chu thieu song hoac chu bat c kho hnh nao, hn la giao nop nhng cuon Kinh Thanh !

Thay Pho Te Hermes tai Heraclee th manh dan noi vi phap quan: Du cac ong co thanh cong trong viec bat giao nop tat ca cac sach Kinh Thanh, du tren the gian nay chang con dau vet Thanh Truyen cua chung toi i na, th cac the he con chau chung toi sm muon g cung se tai tao c nhng tac pham ay nhieu gap boi, va ho se cang hang say giang day s knh men Thien Chua nhieu hn na !

HANH TRANG GIAO LY VIEN so 3.

THONG TIN:

THONG TIN THEM VE EM NGUYEN PHNG TOAN B TRAN DCH BUONG PHOI

Nh tin a ang tren GOSPELNET so 34, ngay th nam 8.11 va qua, em NGUYEN PHNG TOAN a c chuyen t benh vien Lao Pham Ngoc Thach sang benh vien Nhan Dan Gia nh. Song v khong co tien ong vien ph ( 3 trieu ri ) nen benh vien Gia nh a t choi kheo va cho em Toan quay tr lai benh vien Pham Ngoc Thach. Em Toan chang nhng b tran dch ma con b tran kh buong phoi nen kho qua khoi.

So tien 1 trieu VND cua GOSPELNET a c thay Tran Xuan Sang gi en cho ngi me cua em Phng Toan ang cham soc cho em va ba vo cung biet n nhng ngi a giup . Xin moi ngi tiep tuc cau nguyen va giup em Toan va gia nh trong cn hiem ngheo nay e em co c mot tam hon bnh an trong nhng ngay cuoi i cua em. GOSPELNET xin tr giup them cho gia nh em Nguyen Phng Toan so tien 500.000 VND.

THONG TIN VE ANH NGUYEN VAN HOAN B TAI NAN THNG TAT TRAM TRONG

Thay Le Van Hoang, Dong Phan-xi-co va gi th trnh bay hoan canh ang thng cua anh NGUYEN VAN HOAN, ngu tai Giao X Quang Bien, xa Quang Tien, huyen Thong Nhat, Tnh ong Nai, Giao Phan Xuan Loc. V chong anh a co mot a con 2 tuoi. Gia thang 7.2001, trong khi i bo hang vao sang sm, anh a b xe ung va can len 2 chan. Hn 2 thang ieu tr vi 9 lan giai phau tai benh vien Ch Ray, ket qua chan trai b cat en ui. Chan phai bo bot vi 2 oan gay. Hoan canh kho khan v sap chuyen da, anh xin xuat vien va ve nh nha ba me, trong luc chnh ba cua anh cung ang co benh nang ve phoi va gan. Sau hn mot thang nay nam nha, thuoc men thieu thon, cac vet thng sng len, au nhc, gia nh lai mi a anh len benh vien Ch Ray tai kham. Ket qua, sieu am la mom cut chan trai b nhiem trung phai phau thuat tr lai. Con vet gay xng ui chan phai lai la ra, cung phai mo ra bo bot lai. V anh lai va mi sinh chau be th hai. Anh Hoan hien c mot ngi anh ruot la cong nhan, phai xin ngh viec len nuoi em mnh benh vien Ch Ray.

GOSPELNET xin nh thay Le Van Hoang chuyen en tr giup gia nh anh Nguyen Van Hoan so tien 500.000 VND e lo lieu thuoc men.

THONG TIN VE 3 TRNG HP NGAT NGHEO SOC TRANG

Cha a-minh ang Xuan ong, cha s Ho ao Cai Trau, Hat Tra Long, Giao Phan Can Th, Hop Th 9, Bu ien Tr Tran Nga 5, Thanh Tr, tnh Soc Trang, ( ien thoai: 079.869.160 ) va gi cho GOSPELNET mot la th gii thieu 3 trng hp ngat ngheo trong Giao X cua cha, xin c tr giup.

1.     Em Phao-lo LE THANH QUOC, sinh 1985, con ong Phe-ro Le Thanh Hieu va ba Te-re-xa Nguyen Th Vien. Em b bai liet hai chan ngay t thu nho, khong the phuc hoi. Em rat thong minh va ham oc sach. Em a c Rc Le Lan au Phuc Sinh 2000 va se c lanh nhan B Tch Them Sc vao ngay 1.12.2001 ti ay. Nha em kha xa Nha Th Cai Trau, moi Chua Nhat, ngi nha cua em lai phai cong em xuong xuong roi cheo en ben Nha Th, roi lai cong len. Em rat mong co c mot chiec xe lan e t di chuyen trong nhng oan ng bo e i hoc Giao Ly va tham d Thanh Le moi Chua Nhat cung nh co the c i hoc van hoa.

2.     Em Phe-ro LAM VAN DE, sinh nam 1977, mo coi ca cha lan me t lau, vi gia nh ngi anh la Phe-ro Lam Van Muon. Gia nh nay co ti 9 ngi ma lai khong co mot cong ruong nao ca. Em De bam sinh a khong co tr khon, khong biet noi, ch la len u , khong ai hieu em muon noi g. Gia nh anh Muon xin c tr giup e co the mu sinh va san soc cho em trai mnh.

3.     Em Ma-ri-a TRNG TH THANH NG, sinh nam 1976, con ong Phe-ro Trng Van Phon va ba Ma-ri-a Pham Th Bai. Gia nh co tat ca 8 mieng an ma khong co mot cong ruong nao e mu sinh. Em ng khong co tr khon, lai b khuyet tat ca tay chan ben phai. Gia nh ong Phon rat mong c tr giup e sinh song va san soc a con b khuyet tat.

GOSPELNET xin gi en cha ang Xuan ong so tien 500.000 VND cho gia nh em LAM VAN DE, 500.000 VND cho gia nh em TRNG TH THANH HNG, va mot chiec xe lan co the xep c do ong ba Nguyen Van Hiep ngi Phat Giao mua tang cho em LE THANH QUOC, tat ca se c chuyen ve Can Th nh ch Bui Th Hong Nga ( ien thoai: 071.838.427 ) chuyen ve Soc Trang. Rat mong quy an nhan gan xa tr giup them thng xuyen cho hai gia nh em De va em ng.

THONG TIN VE CHAU BE NGUYEN MONG TUYEN B BAI LIET

GOSPELNET va nhan c qua Bu ien th cua cha Mai Van Thc, Giao X Madagouil, Giao Phan a Lat ( ien thoai: 063.874.367 ), do anh Pham Van Lng, thuoc Huynh oan Ki-to Benh Nhan va Ngi Khuyet Tat chuyen, gii thieu trng hp chau be NGUYEN MONG TUYEN, me la ch Phung Th Thuy, 22 tuoi, mi goa chong phai mot nach 2 con nho la Mong Tuyen ( 3 tuoi ) va mot chau nho ( 3 thang tuoi ), hien c ngu tai thon 3, xa Ha Lam, huyen a Hoai, tnh Lam ong. Chau Mong Tuyen bam sinh b bai liet toan than, khong noi c. Ch Thuy tuy la ngi ngoai Cong giao, nhng rat mong c gi chau Mong Tuyen vao mot Nha Tnh Thng Cong giao e c cham soc va cha tr trong khi ch co gang lo mu sinh nuoi chau nho.

GOSPELNET xin tr giup ngay so tien 500.000 VND cho ch Phung Th Thuy va co gang lien he e gii thieu chau Mong Tuyen c vao C S Nuoi Day Tre Khuyet Tat Thien Phc, a ch: xa An Nhn Tay, huyen Cu Chi, Sai-gon.

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI TR GIUP

Anh em Mai Khoi va Tam Ca Hoa Ky thc hien chng trnh LE SONG e giup:

- Quy GOSPELNET Mo Tim cua chau be HOANG AO XUAN MAI: 100 USD

-     Quy GOSPELNET cua ngi ngheo: 100 USD

-     Quy GOSPELNET cu tr lu lut Mien Tay ( a dung e cu tr lu lut ): 100 USD

Ch Tran Th ao, ai Hoc Y Dc c s 2 ( Sai-gon ) giup Quy GOSPELNET: 500.000 VND.

Mot ban cu ca vien Tam Ca Viet Nam giup Quy GOSPELNET: 1.000.000 VND.

Ong ba Nguyen Van Hiep, ngi Phat giao ( Sai-gon ): Mot chiec xe lan xep c.

Dong Men Thanh Gia a Lat ( cong oan Le Van Sy, Sai-gon ): 500.000 VND.

Nh vay, tnh en ngay 11.11.2001, Quy Mo Tim cua chau be HOANG AO XUAN MAI a c tat ca la: 3.700.000 VND va 100 USD. Con Quy Mo Tim cua chau be HA LE MY TIEN la: 870 USD va 3.500.000 VND. Cac chau van con phai ch c xet mien giam va len lch giai phau v cac benh nhan con rat ong.