GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 32 C THNG NIEN

TIN MNG: Lc 20, 27 38

KE CHET SONG LAI

Co may ngi thuoc nhom Xa-oc en gap c Gie-su. Nhom nay chu trng khong co s song lai. May ngi ay hoi c Gie-su: "Tha Thay, ong Mo-se co viet cho chung ta ieu luat nay: Neu anh hay em cua ngi nao chet i, a co v ma khong co con, th ngi ay phai ci lay nang, e gay dng mot dong giong cho anh hay em mnh. Vay nha kia co bay anh em trai. Ngi anh ca lay v, nhng cha co con th a chet. Ngi th hai, roi ngi th ba a lay ngi v goa ay. C nh vay, bay anh em eu chet i ma khong e lai a con nao. Cuoi cung, ngi an ba ay cung chet. Vay trong ngay song lai, ngi an ba ay se la v ai, v ca bay eu a lay nang lam v !"

c Gie-su ap: "Con cai i nay ci v lay chong, ch nhng ai c xet la ang hng phuc i sau va song lai t coi chet, th khong ci v cung chang lay chong. Qua that, ho khong the chet na, v c ngang hang vi cac thien than. Ho la con cai Thien Chua, v la con cai s song lai. Con ve van e ke chet choi day, th chnh ong Mo-se cung a cho thay trong oan van noi ve bui gai, khi ong goi c Chua la Thien Chua cua to phu Ap-ra-ham, Thien Chua cua to phu I-xa-ac, va Thien Chua cua to phu Gia-cop. Ma Ngi khong phai la Thien Chua cua ke chet, nhng la Thien Chua cua ke song, v oi vi Ngi, tat ca eu ang song".

SUY NIEM 1:

TOI TRONG I KE CHET SONG LAI"

Trong Thanh Le ngay Chua Nhat va Le Trong, sau khi nghe Li Chua va nghe giang, ngi tn hu Ki-to co thoi quen lap lai li tuyen xng c Tin cua mnh. Li tuyen xng nay c trnh bay tom tat ma chung ta goi la Kinh Tin Knh. Trong Kinh Tin Knh, cau cuoi cung c ghi nh sau: "Toi trong i ke chet song lai va s song i sau. Amen". Khong co s song lai, th s chet se la tieng noi sau cung. Khong co s song lai, th nhng hy sinh co gang e trung thanh vi c tin se thanh vo ngha. Le d nhien, s song lai la niem tin cua Giao Hoi, va o cung la niem tin cua moi ngi trong chung ta; nhng chung ta phai hieu s song lai nh the nao ay ? Chung ta cung tm hieu ve ieu nay qua cac bai Thanh Kinh hom nay.

Bai Sach Thanh th nhat, trnh thuat ve cuoc t ao cua bay anh em nha Mac-ca-be, anh dau mot giai oan quan trong trong truyen thong Cu c. No chng to niem tin ngay cang gia tang; rang sau khi chet, moi ngi van tiep tuc song. Lan au tien cac v t ao cua thi Cu c a khang nh xac ke lanh se song lai. S d cac v nay choi t s song tran the v ho tin chac rang Thien Chua u quyen nang e phuc sinh ho vnh vien.

Thanh Kinh va giao huan cua Giao Hoi, day chung ta rang: chet khong phai la cham dt cuoc song, ma chang qua ch la thay oi cuoc song. No la s khi au cua cuoc song mi, cuoc song toi hau ma Thien Chua a don san cho con ngi ngay t khi Ngai tao dng nen con ngi. Kinh Thanh tuyet oi xac quyet s kien co cuoc song ben kia cai chet, nhng Kinh Thanh dng nh khong noi ro cuoc song o ra sao; ngoai tr bang mot so t ng chung chung, nh chung ta thay trong cac bai oc Thanh Kinh hom nay. Trong bai Tin Mng hom nay, Chua Gie-su xac nhan co cuoc song mai sau, nhng Ngai khong noi ro cuoc song o ra sao. cho khac Chua Gie-su cung tng e cap en hai canh khac nhau xay ra trong ngay sau het: o la Thien ang va hoa nguc. Chung ta cung tm hieu van tat ve hai canh tren:

Trc het la Thien ang hay con goi mot cach bnh dan la tri. Tin Mng theo thanh Gio-an, Chua Gie-su e cap en Nc Tri nh la cuoc song vnh cu trong cau: "Ta la banh hang song t tri xuong, ai an banh nay th se song i i" ( Ga 6, 51 ), va Chua Gie-su con qua quyet mot cach manh me hn rang: "Ai an tht Ta va uong mau Ta, th se trong Ta va Ta trong ke ay" ( Ga 6, 56 ).

Nh the Chua Gie-su ch dien ta ve Nc Tri bang nhng t ng chung, hay chung ta co the hieu cach cat ngha theo sach bon Giao Ly cu. Tri, hay Thien ang, la ni hng phuc thanh nhan vui ve vo cung va cai phuc ln nhat tren Thien ang chnh la xem thay mat c Chua Tri lien. Tri cung la ni chung ta c chia se s song vi Thien Chua mai mai, hay noi cach khac: "Chung ta c song trong s song cua Thien Chua". Thanh Phao-lo dien ta bang nhng hnh anh sau: "ieu mat cha he thay, tai cha he nghe, long cha he cam nhan a c Chua don san cho nhng ke yeu men Ngai. ay la ieu Chua dung than kh mac khai cho chung ta" ( 1 Cr 2, 9 10a ).

Bay gi chung ta bc sang canh th hai cua ngay phan xet o la hoa nguc. Trong Phuc Am, Chua Gie-su a e cap en ieu nay nhieu lan; mot trong so nhieu cho c Chua Gie-su e cap en o la du ngon "Chien va de" ( xem Mt 25, 32 33 ).

Du ngon ke rang ngay phan xet cuoi cung, ngi ta se b chia lam hai nhom c Vua se en noi nhom ben phai rang ( tc la nhom chien ): "Hi nhng ke c Cha Ta chuc phuc, hay en ma nhan lay nc Thien ang a sam cho anh em t khi tao thanh tri at. V Ta oi, anh em a cho an; Ta khat, anh em a cho uong; Ta khong co cho tru, anh em a cho tro; Ta mnh tran, anh em a cho mac... " ( Mt 25, 34 36 )

oan, c Vua phan bao vi nhng ngi ben trai rang ( tc la nhom de ): "Hi nhng ke khon nan ! Hay xeo i khuat mat Ta ma vao la i i, a sam cho ma quy va cac than d. V Ta oi, cac ngi khong cho an; Ta khat, cac ngi khong cho uong; Ta khong cho tru, cac ngi khong on tiep; Ta mnh tran, cac ngi khong cho mac; Ta au yeu, cac ngi khong tham vieng... " ( Mt 25, 41 43 ).

Du ngon tren cho ta thay: hoa nguc la s xa cach vnh vien Thien Chua, hay noi mot cach khac, hoa nguc la ni khong bao gi ta con c xem thay Thien Chua na.

Nh vay, Thien Chua thng phat rat cong minh trong ngay sau het, nhng Ngai cung rat t bi nhan ai va bao dung, ngay con tran gian nay; Giao Hoi day cho chung ta biet con mot ni trung gian, o la luyen nguc. ay la ni thanh luyen nhng ngi sau khi chet ma ban than khong qua toi loi, hay khong trong sach cho u e c nhan ngay vao Nc Tri. ieu nay a c cong ong Florencia va Trento xac nhan da vao mot so ban van Thanh Kinh va truyen thong cua Giao Hoi.

Va gi ay bon phan cua chung ta, nhng ngi con song, la phai nang dang le va cau nguyen cho cac linh hon ni luyen nguc, va nhat la trong thang Mi Mot nay la thang ma Giao Hoi danh rieng e tng nh ngi qua co. ay la thang chung ta ac biet co dp e bao hieu ong ba, to tien, cha me, anh ch em. ay la mot viec lam ao c co nen tang trong Thanh Kinh, sach Mac-ca-be quyen th hai cho biet rang: "Giu-a thu lanh nha Mac-ca-be sau mot tran chien a quyen va gi tien ve Gie-ru-sa-lem e xin le va cau nguyen cho nhng ngi a t tran" ( 2 Mcb 12, 43 ).

Tr lai vi bai Tin Mng cua Chua Nhat hom nay, t nhng thac mac cua nhom Xa-oc: ay la mot nhom t te cao cap trong Do-thai giao. Ho co quyen ca ve sinh hoat ton giao lan chnh tr, t trc thi c Ki-to. Ho ch chap nhan 5 sach cua ong Mo-se ( Ngu Kinh ). Ho khong tin co s song lai...

T nhng van nan cua nhom Xa-oc, c Gie-su a xac quyet ro Giao Ly cua Ngai: co i sau, co s song lai, co thien than, i sau khong con co chuyen dng v ga chong.

Do hau qua cua toi nguyen to va nhat la toi loi cua chnh mnh, con ngi phai chu nhng au kho ni cuoc song hien tai. Tuy nhien, vi tnh yeu vo bien, Thien Chua van luon phu tr con ngi cach ac biet qua nhieu phng the, va cu the va nhiem mau: Giao Hoi B Tch An Sung... Nh o con ngi co the chu toan trach nhiem ma Ngai a trao ban cach nay hay cach khac. Du cng v va hoan canh nao, vi tnh yeu cao ca cua Ngai, chung ta yen tam va quyet tam song theo li Ngai day. Chung ta phai la ngi xay nha tren a ( Mt 7, 24 ), la hat giong ri vao at tot ( Mc 4, 8 ), la hat giong chap nhan thoi muc i ( 1 Cr 15, 42 ). Khi song c nh vay th ngay trong cuoc song tran gian nay chung ta a cam nhan c bao tnh thng men, hay noi mot cach khac, chung ta c nem trc cuoc song vnh cu. Va tat nhien, chung ta con c ket hp vi Thien Chua trong cuoc song vnh cu mai sau.

Lm. BUI NGOC TUAN, Ha Noi.

SUY NIEM 2:

S SONG VA CAI CHET

Con ngi sinh ra e lam g ? Con ngi co chet khong ? Chet roi i ve au ? Con ngi co song lai khong ? Co s song i i khong ? o la nhng van nan c con ngi at ra t muon i. Ngay t thi cu c a co ngi tin vao s song vnh cu nh trch oan sach Mac-ca-be oc sang nay noi ve bay anh em kien tr tha chu chet ch khong an tht heo v s mat coi phuc la chong lai vua vu tru. Thi Chua Gie-su cung co ngi tin vao s song lai, co hang ngi khong tin vao s phuc sinh sau khi chet. Nhom Xa-oc, mot phai qua khch, ng trc mat Chua Gie-su la ang Hang Song, nhng ho van khong tin vao s phuc sinh, trai lai ho a th thach Chua Gie-su xem Ngi quan niem the nao ve s song lai v ho biet rang Ngi ang rao giang ve s Phuc Sinh.

oi vi ngi Ki-to hu: Song la tam b, Chet la trng sinh.

I.   CON NGI AI CUNG PHAI CHET.

Chet la nh luat tat yeu cua con ngi. Sinh ky t quy. Co sinh co t. Ai cung phai trai qua mot lan c sinh ra va mot lan phai t gia coi i, bo lai tat ca. Con ngi t co ch kim vi a tien cua van minh, cua tien bo khoa hoc ky thuat, cua y khoa a tm het phng thuoc nay ti phng thuoc no hau keo dai them tuoi tho. Ho co tm ra phng thuoc trng sinh e lam cho i song bat t. Nhng tat ca eu vo ch. Con ngi khong tai nao lam c s song v nh thanh Phao-lo noi: ...Toi loi gay nen s chet;nh the s chet a lan tran ti moi ngi, bi v moi ngi a pham toi. ( Rm 5, 12 ) hoac ...Thay v Thien Chua vinh quang bat t, ho a th hnh tng ngi pham la loai phai chet. ( Rm 1, 23 ).

Chet la cai bi at nhat cua con ngi. Cai chet khong dung tha cho bat c ai va cho bat c ngi nao.

Mai mai khong tai nao con ngi co the nu keo c s song, khong bao gi con ngi co the che ra c loai thuoc trng sinh bat t v noc cua s chet la toi loi a lan tran ni tran gian ngay t luc ong ba nguyen to A-am va E-va pham toi phan nghch, quay lng lai vi Thien Chua ( St 3, 16 17 ).

II.    LI CHUA SOI CHIEU

Thien Chua la Thien Chua cua ke song ch khong phai Thien Chua cua ke chet v nh thanh Phao-lo noi: ...Neu toi loi a thong tr bang cach lam cho ngi ta phai chet, th an sung cung thong tr bang cach lam cho ngi ta nen cong chnh e c song i i, nh c Gie-su Ki-to, Chua chung ta. ( Rm 5, 21 ). Li Chua trong trch oan Lc 20, 27 38 hom nay noi ve viec ngi Xa-oc a ra mot cau chuyen khong co that e th Chua Gie-su xem Chua quan niem the nao ve s song lai. Cau chuyen gia tng map m nham che mat Chua Gie-su.

Nhng Chua Gie-su a biet ro t tng, y tham sau cua tam long oc a cua ho. Ngi khong noi ro song lai the nao, song lai lam sao. ay Chua Gie-su co y xac nh ro rang Ngi la Chua ban s song, Ngi la ang tac sinh khi Ngi mn sach Ngu Th cua Cu c ma noi vi nhom Xa-oc rang moi ngi Do-thai luc o va cung chnh ngay ho cung a chap nhan. Neu Thien Chua la ban cua Ap-ra-ham, I-xa-ac, Gia-cop khong phai trong giay lat, phut giay, tam b ma la ban vnh vien, i i. Chua la ang lam cho song: ...cung chet vi c Ki-to... cung se cung song vi Ngi... ( Rm 6, 8 ). Chnh cai chet tren Thap Gia cua Chua Gie-su a lam cho s song len ngoi, thong tr: Ngi a chet, la chet oi vi toi loi, va mot lan la u. Nay, Ngi song lai, la song cho Thien Chua ( Rm 6, 10 ).

Nh the, Chua Gie-su Ki-to la Chua cua s song: o la niem tin cua moi ngi Ki-to hu. Ngi Xa-oc dng nen mot cau chuyen gia tng, map m anh lan con en hau gai bay Chua Gie-su. Ho ang ng trc ang tac sinh ma ho khong nhan ra Ngi v mat ho a ra mu toi nh Phi-la-to ng trc ang la S That ma ong khong bao gi co the nhan ra. Ong hoi Chua Gie-su mot cach ngo nghe: S that la g ? ( Ga 19, 38 )

Lay Chua Gie-su, bay anh em trong sach Mac-ca-be trch oc trong thanh le sang nay a tuyen xng long tin trc mat vua Chua quan quyen the gian v Vua Chua tran gian ch co the giet than xac va khong giet c linh hon. Chnh Thien Chua mi co quyen ban s song. Xin Chua cho chung con luon cam nghiem rang: Song la tam b, i song vnh cu mai sau mi quan trong e chung con luon biet song lanh thanh, biet song vang phuc y Chua hau chung con c hng hanh phuc i i.

Xin Chua ban cho chung con luon tin tng rang: Neu chung con cung chet vi Chua, chung con cung se c song lai vi Ngi ( Rm 6, 8 ). Xin cho chung con luon hieu thau Chua muon qui tu tat ca moi ngi, khong phan biet ai ca e moi ngi c song va song doi dao ( Ga 10, 10 ). Va nh the i song chung con se thang hoa tot ep v chnh chung con a mac lay c Ki-to, ch khong nh nhieu ngi ang song ma nh a chet v ho ch ky, co cum ch ngh ti mnh, cuoc i cua ho qua thc a chet ngay khi cong ang song.

Lm. Giu-se NGUYEN HNG LI, DCCT, iem Truyen Giao Fyan, a Lat

SUY NIEM 3:

NIEM TIN VAO S SONG LAI

1. Niem tin vao s song lai cua ngi xa va cua ngi hom nay

Sach 2 Mac-ca-be c bien soan vao khoang nam 124 trc Cong nguyen, co mot tam quan trong ang chu y v sach nay cha ng nhng khang nh ro rang ve s phuc sinh, ve thng hat i sau, ve viec cau nguyen cho ngi chet, ve cong trang cua cac v t ao, s chuyen cau cua cac thanh. Bai oc 1 la cau chuyen t ao cua bay anh em cua mot gia nh a chet di ban tay vua An-ti-o-kho v ho nhat quyet tuan gi Le Luat cua Thien Chua va xac tn rang: sau khi chet, ho se c Thien Chua cho song lai. o la niem tin vao s song lai cua ngi xa.

Ngay nay, cung khong thieu g ngi tin chac chan rang chet khong phai la het, ma chet ch la mot chuyen tiep t cuoc song hien tai sang cuoc song vnh hang, t cuoc song i nay sang cuoc song i sau. o la cac tn o cac ton giao tren the gii. Nhng khong ch co nhng tn o cac ton giao tin vao s song mai hau ma con co nhieu ngi khac ngoai cac ton giao cung tin vao ieu ay.

Nhng chung ta cung phai nhn nhan rang: ben canh nhng ngi tin vao s song lai, ngay nay cung nh ngay xa co rat nhieu ngi khong tin vao s song ay. Tin hay khong tin vao s song lai la quyen cua moi ngi, nhng e chng minh long tin hay long khong tin cua mnh la mot van e khong n gian v rat kho a ra nhng ly le u sc thuyet phuc, theo nhan quan ngi tran.

2. Co nhieu cach the hien niem tin vao s song lai ?

Neu chung ta quan sat cach song cua cac tn o cac ton giao, tc cua nhng ngi tin vao s song lai, chung ta de dang nhan ra co nhieu cach the hien khac nhau:

V tin vao s song i sau, nhieu ngi song thu ong, cam chu tat ca moi kho khan, th thach, thiet thoi cua cuoc song i nay. Nhng cung v tin vao s song lai, nhieu ngi vt qua c nhng kho khan th thach va chap nhan nhng hy sinh t bo mot cach lac quan, tch cc va tin tng ch khong ch thu ong va cam chu. V tin vao s song i sau va cho rang o mi la s song that, nhieu ngi tm cach xa lanh "the gian" tc khinh re va tron tranh cac thc tai tran the nh gia nh, nghe nghiep, xa hoi loai ngi e i tm mot i song an dat, thanh thoat, cang tach ra khoi cuoc i bao nhieu cang tot bay nhieu. Nhng cung v tin vao s song i sau va cho rang i song ay la tiep noi va la ket qua cua cuoc song i nay nen nhieu ngi song dan than vao cac cong viec cua tran the: gia nh, nghe nghiep, xa hoi. e xay dng the gii nay theo cac gia tr cua Tin Mng.

Lay Chua Gie-su Ki-to Phuc Sinh, chung con tin vao s song lai va xin ha vi Chua la t nay chung con se co gang het sc mnh e em tinh than cua Chua vao trong gia nh, khu xom, xa hoi cua chung con va the hien tinh than ay bang cac viec lam cu the nh yeu thng, phuc vu, oan ket, xay dng.

Gie-ro-ni-mo NGUYEN VAN NOI

SUY NIEM 4:

CUNG CHET VA SONG LAI VI C KI-TO

c Cha Fulton J. Sheen trong tac pham Tren nh caoThap Gia a ke rang: Sau khi b Thien Chua uoi ra khoi a ang va ganh chu hnh phat lao dch, A-am a phai vat va kho cc tm kiem cua an.

Mot lan kia, tren ng ra nng ray, A-am vap phai than xac bat ong cua A-ben. A-am nang day vac con len vai a ve nha at trong vong tay E-va. Ong Ba lay goi nhng A-ben khong ap tra. Trc ay A-ben la a con ngoan, lanh li, khong co tram lang nh vay. Ong Ba nang tay A-ben len, ban tay lai ri xuong at bat ong, trc ay A-ben khong he nh the. Ong Ba nhn vao oi mat cua con: lanh lung, trang da, vo t mot cach b mat, trc ay oi mat cua A-ben co vo tnh nh vay bao gi au. Ong Ba kinh ngac, noi kinh ngac tang dan len. The roi hai Ong Ba cht nh li Thien Chua: Ngay nao ngi an trai cay nay, ngi se phai chet.

Cai chet cua A-ben la cai chet au tien cua nhan loai. Khi Nguyen to pham toi, a ang a ong ngo cai then. au kho va s chet a tran vao the gii va chay doc theo thi gian.

Thien Chua a sinh ra s song, nhng toi loi a khi phat ra s chet. Song va chet la hai thai cc oi choi nhau. S song va s chet la mot ky cong cua Thien Chua. Con ngi khong the lam ra c s song cung khong tai nao ngan can c s chet. The gii cang van minh th T Than cang xuat hien di muon hnh van trang khac nhau. Co cai chet em em th thai, co cai chet au n khon kho, muon chet khong c, muon song khong yen. Cang chay tron T Than, th T Than cang en gan. Cang tranh au n th au n cang nhieu.

moi thi ai, cai chet van la mot mau nhiem thach thc ly tr con ngi. Tai sao con ngi lai phai chet ? chet la g ? o luon luon la nhng cau hoi lam xao xuyen tam nao con ngi trong moi khong gian va thi gian. S chet la mot e tai suy niem phong phu. Moi ton giao, moi con ngi nhn va hieu mot cach tuy theo quan niem cua mnh, tuy theo niem tin, tuy theo chon la va thai o cuoc song.

oi vi Ki-to giao chung ta, Thien Chua la Chua cua s song, y nh cua Ngi la thong ban s song ch khong phai s chet. Vay s chet bi au ma co ? Kinh Thanh tra li rang: s chet la hau qua cua toi loi ( Rm 5, 12; 6, 23 ). Nhng Thien Chua, v qua yeu thng the gian en noi a ban Con Mot cua Ngai e nhng ai tin vao Ngi Con ay se khong phai chet nhng c song muon i ( Ga 3, 16 ) va li tuyen bo cua Chua Gie-su trc khi lam cho La-da-ro song lai la mot trong nhng li ky dieu nhat: Thay la s song lai va la s song.

Li mac khai nay co nhieu ngi tin vao Chua, nhng cung khong t ngi nghi ng, khong tin. Bai Phuc Am hom nay ke ve phai Xa-oc khong tin co s song lai, ho at ra nhng van nan vo ly e chat van Chua Gie-su. Ho trch sach e nh luat 25, 5 6 e hoi Ngi:Nha kia co 7 anh em trai. Ngi anh ca ci v roi chet khong con. Theo luat Mo-se, ngi em phai lay ch goa e co con noi doi, va ca 7 anh em eu chet khong con. Khi song lai, ch goa o v se la cua ai ?

Nhng cau tra li cua c Gie-su a ven m phan nao bc man i sau. i sau khac i nay. Ngi ta khong lay v ga chong, khong can con noi doi, nhng song nh cac thien than, ch lo phung s va ca ngi Chua. i sau khong con bong dang cua Than Chet. Con ngi thoat khoi quy luat thong thng cua le t sinh. Toan bo con ngi ca xac lan hon c song lai. Than xac tuy a tan thanh tro bui theo thi gian, nhng se c bien oi cach ky dieu e chung hng hanh phuc vnh cu vi linh hon. Bi v c Chua la Thien Chua cua To phu Ap-ra-ham, Thien Chua cua to phu I-xa-ac va Thien Chua cua to phu Gia-cop. Ngi khong phai la Thien Chua cua ke chet, nhng la Thien Chua cua ke song, oi vi Ngi tat ca eu ang song.

Qua mau nhiem Thng Kho va Phuc Sinh sap ti, c Gie-su se hoan tat mac khai nay. c Gie-su a chien thang s chet bang chnh cai chet tren Thap Gia va Ngi a song lai e trao ban s song mi, s song cua ang Phuc Sinh. Chnh bi s yeu men, vang phuc va dang hien nen cai chet cua Chua Ki-to la mot s chien thang, be gay mui nhon cua than chet ( 1 Cr 15, 14 ). Thanh Phe-ro a noi mot cach sau sac: Toi loi cua chung ta, chnh c Ki-to a mang vao than the, ma a len cay thap gia, e mot khi a chet vi toi loi, chung ta c song cuoc i cong chnh ( 1 Pr 2, 24 ).

V c Gie-su a thang c nhng xao xuyen, thang c nhng tuyet vong, nen Ngi a bien cai ho tham hay bien ca menh mong ngan trung xa cach gia con ngi va Thien Chua thanh bien ca tnh thng lien ket hiep nhat Thien Chua va loai ngi. c Ki-to a tr nen con ng giao hoa va Thap Gia c Ki-to a tr thanh nh chiec thang noi lien tri va at, ket hp Thien Chua va loai ngi. Yeu tnh s chet a c bien oi. S chet khong con la tang toc na ma a tr thanh Le Vt Qua e tien ti Vinh Quang Thien Quoc. T nay c Gie-su khong con le thuoc vao than xac vat chat na, nhng g thuoc ve than xac vat chat eu a chet tren Thap Gia. Chua Ki-to a c Than Kh hoa ( Rm 8, 11; 1 Pr 3, 18 ), va s song cua Ngi thuoc ve Thien Chua ( Rm 6, 10 )

Niem tin vao c Gie-su, ang a chet va song lai la niem tin cao ca nhat. Khi trai tim mot ngi Ki-to hu ngng ap th chuong Nha Th vang len bao tin cho moi ngi biet linh hon mot ngi a c Chua goi ve. Nghe chuong bao t, moi ngi en tang gia e tham vieng, phan u, oc kinh cau nguyen, tham d nghi thc tam liem, cung a ngi chet en Nha Th. Linh cu c at ngay trc Nha Tam cua Chua Gie-su. Cay nen Phuc Sinh tng trng cho s song lai cua Chua va cua nhng ai theo Ngai c thap sang len at canh quan tai. Thanh Le c c hanh e hiep thong cau nguyen cho ngi chet, noi len viec Giao Hoi tran trong vi ca xac chet. ai dien cho Giao Hoi la Linh Muc tien a ngi qua co t Nha Th en at Thanh, lam phep huyet e thanh hoa ni ngi chet an ngh va noi len niem hy vong tuyet vi: Chung ta gi than xac ngi than yeu lai ay, i ngay song lai gap nhau tren Thien ang.

S chet va s song lai cua Chua Ki-to khong nhng a chuoc lai c cho con ngi nhng g no a mat v toi loi, nhng con la mot cuoc sang tao, bi v nh s chet va song lai cua Ngi khong nhng la nhp cau lien ket gia Thien Chua va con ngi c ma con thiet lap mot tng quan mi, o la tng quan Cha Con. Nh cuoc Thng Kho va Phuc Sinh cua Chua Ki-to, con ngi c tha th, c goi ra sach toi loi, khoi an chet i i va tr nen con cai Thien Chua. T nay con ngi c goi Thien Chua la Ap-ba, Cha i ( Rm 8, 15 ).

Tin va song trong an tnh cua Chua Ki-to chnh la chien thang s chet, chnh la a mang trong mnh mam song cua s song i i: Ai song va tin vao Thay th se khong bao gi chet ( Ga 11, 26; 1 Ga 3, 14 ). Khong bao gi chet chnh la khong bao gi mat s hien hu trong tng quan vi Thien Chua, khong bao gi mat s song trong tng quan an tnh vi Ngi.

Lay Chua, Chua a dng nen chung con cho Chua, va chung con con khac khoai mai cho en khi c an ngh trong Chua. Amen

Lm. NGUYEN HU AN ( Giao Phan Phan Thiet )

CHNG T:

CHIEU KHAN VAO THIEN ANG

Chieu th hai ngay 7.1.1985, nhan vien phi trng Los Angeles m mot cai va-li khong co giay t va thay trong o co xac cua mot ngi an ba. Ba ngay sau, nhan vien cong lc thanh pho Sacramento, tieu bang California, tm thay t thi mot ngi Iran ten la Mahmoud Ayazl. Sau khi ieu tra, ngi ta c biet hai t thi ay co lien he vi nhau, v xac ngi an ba nam trong va-li Los Angeles chnh la v anh Ayazi.

Anh nay a c ngu Hoa Ky hn 4 nam va vao cuoi nam 1984 a ve Iran e ci v. Sau khi am ci c hanh c hai tuan le, anh Ayazi va v ap may bay qua Frankfurt, Tay c. en ay anh mi biet nh co the thng tru, anh co the tr ve Hoa Ky luc nao cung c, nhng ngi v mi ci cua anh th can phai co chieu khan nhap canh chnh thc, va theo thu tuc, v anh co the phai ch i en mot nam.

V khong muon e v lai mot mnh tai Frankfurt va cung khong muon cho v tr ve Iran, anh Ayazi a cho v vao mot cai va-li ln, nh em lau vao Hoa Ky. Nhng khi nhan c chiec va-li phi trng Los Angeles, anh thay v mnh a chet nen bo chiec va-li lai o, lai xe en Sacramento va lay sung ban vao au t sat.

Cau chuyen that bi at ! Tr lc cua tnh yeu ay khong phai la viec phu tnh phu ngha hay v nhng tr lc g khac ma ch v giay t, v mot cai chieu khan. Neu co chieu khan chnh thc cua Hoa Ky, co v mi cua anh Ayazi a nhap canh mot cach ang hoang va cau chuyen bi tham nay a khong xay ra.

Trong khi loai ngi bo tay tuyet vong v khong the vao Nc Tri, th c Gie-su la Ngoi Hai Thien Chua a en ung luc e chet thay cho nhan loai va m rong ca Nc Tri, ca o chnh la than xac cua Chua. Ngoai ra Kinh Thanh cung cho biet rang, muon vao ca thien ang chung ta phai co chieu khan thien ang, o la c tai sinh nh bao huyet vo toi cua Chua Gie-su a ra sach toi loi. Khong ai co the thay Nc Thien Chua neu khong c sinh lai bi n Tren. ( Ga 3, 3 )

Trch NOI LA CHO I tap 8

CAU TRUYEN:

BAN CO YEU MEN CHUA KHONG ?

Toi quy xuong cau nguyen, nhng khong c dai lau,

Toi con co biet bao ieu phai ganh.

Toi phai voi vang len e chay i lam viec

V hoa n sap phai thanh toan roi.

Vay toi quy va oc kinh voi va,

Roi ng phat day ngay.

Toi a thi hanh xong cac viec ao cua mnh,

Va linh hon toi han se thanh than.

Suot ca ngay toi khong tm c mot phut,

e gieo mot cau noi vui ti.

Khong th gi e noi ve Chua cho ban be,

V toi s ho se ci vao mat.

Toi ban qua, toi ban qua, toi phai lam nhieu chuyen qua !

ay la cau toi ren r suot ngay.

Khong co th gi danh cho mot tam hon can en,

Ngoai gi cuoi cung la e chet i.

Toi en trc long nhan Thien Chua,

Toi o, guc mat ng trc Ngi

V tay Ngi dang cam mot quyen sach,

Va sach ay la cuon Sach Hang Song.

Chua nhn va quyen sach roi bao:

Ten con au, sao Ta tm khong thay.

Co mot lan ta nh viet ten con,

Nhng en gi Ta van cha cha tm c... thi gian !

Nguyen tac: Do You Love Him ?

Tac gia Khuyet danh, TRAN DUY NHIEN dch

THONG TIN:

THONG TIN VE CHUYEN I CU TR LU LUT TNH ONG THAP

CAC KHOAN THU:

DANH SACH

TIEN VND

USD

GHI CHU

A. QUY AN NHAN HAI NGOAI DO CH MK HUYNH CUC CHUYEN:

01. MK Tran Hu Tung va Lam

 

100

 

02. MK Than Van Quang va Huynh Cuc

 

100

 

03. MK Nguyen Quoc Hng

 

20

 

04. Vo Hoang Dung va Thuy ( Than hu )

 

20

 

05. MK Nguyen Diem Thu

 

20

 

06. MK Trng Nguyen Hau

 

30

 

07. MK Nguyen nh va Nhan

 

30

 

08. Phan Anh Tuan ( MK Canada )

 

20

 

09. Mot ngi ban MK cua ngi ngheo

 

20

 

10. MK Trng Thanh Hang

 

50

 

11. MK La Hung Nam va Dao ( Canada )

 

30

 

12. MK Tran Ngoc Huyen Tran

 

20

 

13. MK Tran ang

 

30

 

14. MK Nguyen Quoc ong va Thanh Hai

 

30

 

15. Anh ch Tuan Anh Hong Nhung ( than hu )

 

100

 

16. Quy GOSPELNET ( Hai ngoai )

 

100

 

17. MK Ba Hoang va Quynh Chi

 

100

 

18. Bui An Khang ( Than hu )

 

100

 

19. Ngo Minh Tai va Diem Hang ( Tam Ca )

 

50

 

20. Mot Linh Muc an danh DCCT

 

20

 

21. ong Phu Cng ( Tam Ca )

 

50

 

22. Michael va Kieu Lan ( Tam Ca )

 

30

 

23. MK Nguyen Thien Nam va Khanh Mai

 

20

 

24. MK Le nh Phong va Thanh Xuan

 

50

 

25. MK o Trong Khoa va Thuy Trang

 

30

 

26. MK Nguyen Tuan va Bch Loan

 

20

 

27. MK Vu Quoc Hng va Huynh ao

 

30

 

28. MK Huynh Cuc chuyen ve nhng cha nhan kp

 

30

Se chuyen quy cho lan cu tr 2

TONG CONG: 1.220 USD ( MK Quoc Duy a nhan u ngay 2.11.2001 )

B. QUY AN NHAN CHUYEN EN CHA QUANG UY, DCCT:

29. Ong ba Tran Thien Huy ( Hoa Ky )

 

100

Qua Cha Nguyen Tat Hai

30. Anh Ch T Thang va Lam Nhan ( Hoa Ky )

 

300

Qua Cha Tien Loc

31. Ong ba Pham Bnh Thuan ( Hoa Ky )

 

30

 

32. Pham The nh va Minh Chau ( MK - VN )

400.000

 

 

33. Huynh oan Ki-to Benh Nhan va Ngi Khuyet Tat

100.000

 

 

35. Nhom anh em MK Viet Nam

1.000.000

 

 

TONG CONG

1.500.000

430

Duy a nhan u ngay 2.11

C. QUY AN NHAN VN CHUYEN QUA MK QUOC DUY:

36. Ch Ha ( Ca oan Dominique Savio )

2.500.000

 

 

37. Nhom ban cua MK Quoc Duy

500.000

 

 

38. Mot MK an danh

200.000

 

 

39. MK Sn Hai My Dung

100.000

 

 

40. MK am Th Kim Th

100.000

 

 

41. Ch Thuy Anh ( Dominique Savio )

200.000

300

 

42. Anh Nht ( Dominique Savio ) quyen gop

5.000.000

 

 

43. Phuc Dung ( Dominique Savio ) quyen gop

2.600.000

 

 

44. Ch Tran Thien Hng quyen gop

140.000

 

 

45. Cty cua MK Quoc Duy:

 

 

 

- Ch Lieu

300.000

 

 

- Ch Ho

50.000

 

 

- Ch Linh

50.000

 

 

- Anh at

50.000

 

 

- Phong Retail DP

250.000

 

 

- Chi Phong Media

300.000

 

 

TONG CONG: 12.340.000 VND va 300 USD

TONG CONG CAC MUC:

12.340.000

1.500.000 nhan t cha Quang Uy

13.840.000 VND ( I )

1.220 USD nhan t MK Huynh Cuc

430 USD nhan t cha Quang Uy

300 USD nhan t MK Quoc Duy

1.950 USD X 15.030 VND

= 29.308.000 VND ( II )

13.840.000 VND ( I )

 

43.148.000 VND

CAC KHOAN CHI:

HANG MUC MUA SAM

N GIA

SO LNG

SO PHAN

THANH TIEN

Gao

2.700 VND / Kg

6.600 Kg ( 20 Kg / phan )

330 phan

17.820.000 VND

Ao thun

3.000 VND / ao

500 ao + 200 ao tang

330 phan

1.500.000 VND

M goi

500,50 VND / goi

3.800 goi

330 phan

1.910.000 VND

Banh m

800 VND / chiec

400 chiec

 

320.000 VND

Bao xop Phong b

 

 

 

180.000 VND

Phim chup anh

48.000 VND / cuon

1 cuon

 

48.000 VND

Chuyen ch cac mat

 

 

 

230.000 VND

Tien mat bo phong b

50.000 VND / phan

 

300 phan

15.000.000 VND

Tien gi tang rieng cac trng hp ac biet

 

 

2.040.000 VND

TONG CONG: 39.048.000 VND

Nh vay, 330 phan qua cu tr, moi phan gom: 20 Kg gao, 10 goi m, 2 ao thun va 50.000 VND. Khoang 50 gia nh khac nhan them cac goi quan ao cu. Ngoai ra cac iem gi tre trong thi gian lu lut cung nhan c 500 goi m, 5 thung gom 400 chiec banh m va mot so quan ao tre em do co Tran Th Sa tang ( c biet co Sa a ban so 700 ao thun vi gia thap hn gia von rat nhieu, va ban MK Tuyet a e ngh cong ty Miliket ban 38 thung m goi vi gia ung ho ).

Tien hp ong xe va chi ph an uong cua oan vi 12 thanh vien trong 2 ngay th bay 3.11 va Chua Nhat 4.11.2001 la 1.900.000 VND, eu do tien tui anh em t bo ra, khong tnh vao so tien chi cua quy cu tr.

Rieng so tien 2.040.000 VND a gi rieng cho cac trng hp ac biet c trnh bay nh sau:

Trng hp gia nh cua ch Thanh b Ung Th Vu vao giai oan cuoi: gi giup 500.000 VND va 60 Kg gao.

Trng hp gia nh ong ba Nam, ca hai eu b bai liet nam mot cho, nha b toc mai: gi giup 8 tam ton x 32.000 VND / tam = 256.000 VND, cong vi 100.000 VND tien mat va 40 Kg.

Ngoai ra, 24 trng hp cac gia nh qua ngheo khac, moi gia nh c gi giup them 50.000 VND.

oan cu tr gom 12 ban trong ca oan Dominique Savio va nhom Mai Khoi, khi hanh t Sai-gon rang sang th bay 3.11 i tnh ong Thap. Sau khi hoan tat cong viec cu tr, chieu Chua Nhat 4.11, oan vong qua Cao Lanh e i Sa-ec, b tre pha nen khi en c Giao X Cai Tau Ha th khong kp d Thanh Le do cha JB. Nguyen Minh Sang, DCCT, c hanh. oan ngh ngi mot chut roi vao Nha Th t to chc oc Tin Mng Chua Nhat, cau nguyen, hat Thanh Ca ta n, roi len ng ve lai Sai-gon qua nga cau My Thuan. oan chia tay nhau tai Sai-gon luc 21g cung ngay.

Tong thu: 43.148.000 VND

Tong chi: 39.048.000 VND

Ton quy: 4.100.000 VND, cong vi 30 USD ban MK Huynh Cuc gi ve sau ( cha kp nhan )

Chuyen vao Quy GOSPELNET cho cu tr lu lut t 2: 4.100.000 VND va 30 USD.

 

THONG TIN VE EM NGUYEN PHNG TOAN B BENH TRAN DCH BUONG PHOI

Cha Uy knh men, hom trc con co ghe tham gia nh cua em NGUYEN PHNG TOAN va sang nay con co em Mnh Thanh Chua cho em Toan b benh tran dch buong phoi, hien ang nam o benh vien Pham Ngoc Thach, Quan 5 va c biet tnh trang cua em Toan nh sau:

Em Toan 21 tuoi, la con th hai trong gia nh 4 ngi con. Gia nh cua em ang thue mot ngoi nha o chuot tai ng Nguyen Khoai, Quan 4. Ba me em Toan eu i ban ve so. Ngi anh ln cua Toan khoang 23 tuoi lam cong nhan. Hai a em nho con lai nha lo cm nuc. Nha ch an moi ngay mot lan hoac la buoi sang hoac la buoi toi. Tuy gia nh ngheo dang nhat nh thanh pho nay, ba Toan luon can dan con cai phai co gang song ngheo cho sach, rach cho thm. Nh vay, gia nh Toan khong co ai b nghien ngap hay trom cap du ang song mot Quan ay day nhng te nan.

Ngay em Toan nam vien gia nh em ch co trong tay 100.000 ong. May ma qua may lan mo benh vien An Bnh a khong lay tien. Song v benh tnh cua em qua nang nen phai chuyen en Trung Tam Lao Phoi Pham Ngoc Thach. Hien nay em ch con da boc xng va thieu thon t be. Con ch co the giup mot so tien va qua cap t oi cho em Toan. Neu co mot may chup hnh con se ghi lai hnh anh cua gia nh em Toan that thng tam en dng nao. Me Toan co tam s khong biet em co qua khoi hay khong ma c troi chet e khong lam kho ba ma na va se phu ho cho ba me. That la mot mau gng co hieu.

Hy vong qua nhng giong ch nay, con muon cha Uy va nhng ngi hao tam giup cho em Toan va gia nh trong cn hiem ngheo nay.

Tu s An-ton TRAN XUAN SANG, SVD

GOSPELNET xin nh thay Tran Xuan Sang chuyen ngay en gia nh em NGUYEN PHNG TOAN so tien 1.000.000 VND e lo lieu thuoc men cho em. Nguyen xin Thien Chua Quan Phong to bay y nh yeu thng cua Ngi tren em Toan va gia nh gng mau cua em. Xin quy oc gia oc c thong tin nay, dng lai dang cho em Toan mot Kinh Lay Cha.

THONG TIN VE CAC TRNG HP GIA YEU NEO N

Cha Mai Van Hien, DCCT, va gi mot th va hnh anh kem theo en cho GOSPELNET, trnh bay ve cac trng hp het sc ngat ngheo hoac qua neo n gia yeu, rat mong c tr giup cap thi nh sau:

TRNG HP MOT:

Cu ong Phe-ro HUYNH VAN QUY, sinh nam 1917 ( 84 tuoi ) va cu ba la Ma-ri-a NGUYEN TH AU, sinh nam 1921 ( 80 tuoi ), hai cu song neo n, khong con cai, ch biet song nh s an cua hang xom lang gieng. a ch: So 5 M 37 ap 5, xa Pham Van Hai, huyen Bnh Chanh, khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, ngoai thanh Sai-gon. Rat can c tr giup e sinh song ap oi qua nhng ngay cuoi i.

TRNG HP HAI:

Anh Gio-an Bao-ti-xi-ta NGUYEN THANH TAN, sinh nam 1962 ( 39 tuoi ), khong co nghe, ch biet i lam mn nhng rat that thng. V la ch Ma-ri-a TRNG TH KIM TNG, sinh nam 1962, ( 39 tuoi ) khong co nghe, lo noi tr. Cac con: Tran Quoc Dng, sinh nam 1992 ( 9 tuoi ) Nguyen Minh Nhat, sinh nam 1994 ( 7 tuoi ), Nguyen Hoang Thien, sinh nam 1996 ( 5 tuoi ), Nguyen Minh Hieu, sinh nam 2000 ( 1 tuoi )

Gia canh cua anh ch Thanh Tan va Kim Tng a qua ngheo, lai ong con, can nha ang het sc tan ta, khong biet xap luc nao. cac con ln khong c i hoc. a ch: Lo B, ap 5, xa Pham Van Hai, khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, huyen Bnh Chanh, ngoai thanh Sai-gon. Rat can c tr giup e sa cha tam can nha va lo lieu cho cac con an hoc.

TRNG HP BA:

Cu ba Ma-ri-a inh Th Tu, sinh nam 1924 ( 77 tuoi ) khong con con trai, hien phai chung vi ngi con dau va chau noi, b con dau oi x rat tan te. a ch: So 5 M 29, ap 5, xa Pham Van Hai, khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, huyen Bnh Chanh, ngoai thanh Sai-gon. Rat can c tr giup e khong b hoan toan phu thuoc vao ngi con dau bat hieu.

TRNG HP BON:

Ba Le Th Kim Quy, sinh nam 1937 ( 64 tuoi ). Ngi con trai ln la Pham Quang Quoc, sinh nam 1967, b tam than nang, phai nhot quanh nam trong cui, va ngi con trai ke la Pham Quang Tuan, sinh nam 1970, cung b tam than nhng dang nhe hn, phai thxuyen coi soc gi gn.

Gia canh ba Kim Quy het sc ngat ngheo v ba a ln tuoi, rat om yeu, khong lam viec nang c, lai phai nuoi hai ngi benh tam than suot bao nhieu nam qua. a ch: So 7 A 44, ap 7, xa Pham Van Hai, khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, huyen Bnh Chanh, ngoai thanh Sai-gon. Rat can c tr giup e lo lieu thuoc thang cham soc cho hai con.

TRNG HP NAM:

Cu An-phong INH TRONG THNH, sinh nam 1922 ( 79 tuoi ), khong v khong con, co duy nhat mot ngi than nhng gia nh ay lai qua ngheo, khong the cham soc nuoi dng cu, nen phai nh gia nh anh ch Nguyen Van C giup . Cu Thnh a lanh nhan B Tch Thanh Tay va B Tch Them Sc vao thang 5 nam 2001.

Cung xin noi them la gia nh anh ch C va neu cung rat ngheo, ch giau long nhan ai. Hien nay gia nh nay ang cu mang 2 cu gia ( trong o co cu Thnh ) va sap ti se them mot cu gia na. a ch: xa Pham Van Hai, khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, huyen Bnh Chanh, ngoai thanh Sai-gon. Gia nh anh ch C rat can c tr cap e ho co kha nang cham soc cac cu gia mot cach chu ao hn na.

TRNG HP SAU:

Cu ba Tran Th Phan, sinh nam 1918 ( 83 tuoi ) song vi ngi con nuoi: ch Ngo Th Sang, sinh nam 1965 ( 36 tuoi ). Cu Phan khong chong khong con, hien song vi ngi con nuoi, buon ban keo banh lat vat ngay tai nha, thu nhap qua t va that thng, khong u song, thng xuyen phai nh vao s an chia se cua nhng ngi hang xom tuy cung ngheo nhng tot bung. Can nha ang hien nay b dot nat toan bo, nen nha luon b ngap ung moi khi con nc len. a ch: To 12, ap 5, xa Pham Van Hai, khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, ngoai thanh Sai-gon. Rat can c tr giup e sa cha tam ni an va lo lieu sinh ke qua ngay. Them mot tin vui la sau mot thi gian hoc hoi Giao Ly, cu ba Tran Th Phan se c cha Mai Van Hien, DCCT, c hanh B Tch Thanh Tay vao ngay th ba 6.11.2001 ngay tai nha mot giao dan vung Kinh Te Mi Le Minh Xuan. Xin quy oc gia cau nguyen them cho ba cu.

GOSPELNET a quyet nh tr giup chung trc mat tat ca 6 trng hp ngat ngheo noi tren so tien la 2.300.000 VND e cha Mai Van Hien phan phoi ngay cho tng gia nh.

THONG TIN VE EM LE DUY KHANH B BAI LIET

GOSPELNET va nhan c Mail cua Sr. Ma-ri-a Phan Th Hong, Dong Saint Paul a Nang gii thieu mot trng hp:

Em LE DUY KHANH sinh nam 1985, con anh Le Van The, chay xe om, va ch Hoang Th Anh, lo noi tr va cham soc cho con. Em Khanh con co mot em trai la Le Hoang Long, ang hoc lp 7. a ch: H17 / 23 K96 ng Hai Ho Phng Thanh Bnh Thanh pho a Nang. Em Khanh bat au b benh vao cuoi nam lp 3 ( 1994 ) cho en nay. Tnh trang sc khoe ngay cang yeu. en nam lp 6 th benh tr nang, khong the i hoc c na. Chan va tay eu b teo rut. Hien tai em ch nam mot cho. Tat ca cac sinh hoat ca nhan eu phai co cha me lam giup trong suot 4 nam qua. Em la ngi Cong giao, rat hon nhien vui ve, ao c va sot sang.

GOSPELNET xin trch quy gi en em so tien 1.000.000 VND thong qua cha Phan c Hiep, DCCT, e chuyen ra a Nang. Rat mong c quy oc gia chia se tr giup them cho gia nh em.

THONG TIN VE GIA NH CU BA HO TH SAT

Sr. Phan Th Hong cung gii thieu trng hp: Cu ba HO TH SAT, 82 tuoi, b mu 14 nam qua. Cu hien tai H 5/1 Khu 76 Hoang Hoa Tham, to 32, khoi pho Chnh Trach, a Nang, cung vi ngi con gai co 2 con, chong a bo i, nen ch phai i lam thue va nuoi me, nuoi con. a con gai nho Phan Nguyen Hong c, sinh nam 1987 ( lp 8 ) b benh viem cau than. Gia nh rat ngheo khong co tien chay thuoc thang lo lieu cho con. a con gai ln la Phan Nguyen Ngoc Anh sinh nam 1978.

GOSPELNET xin tr giup cap thi so tien 500.000 VND, knh nh cha Phan c Hiep chuyen ra a Nang cho Sr. Hong e gi tan tay cu ba. Xin quy oc gia tai a Nang m long giup them.

 

THONG TIN VE GIA NH ANH INH VAN BCH THUAN

Anh Nguyen Van Sang, Nhom ong Hanh ( tham vieng, nang va cau nguyen vi nhng ngi muon cai nghien Ma Tuy ) gii thieu hoan canh gia nh anh INH VAN BCH THUAN. Anh Thuan, ngi Cong giao, sinh nam 1954, c ngu tai tai so 59 / 2 Nguyen Du, phng Ben Nghe, quan 1, Giao X Hoa Bnh. Cha me anh va ngi v anh eu a qua i. Anh co mot ngi ch va 2 ngi em, rieng anh co 2 con con nho. Anh Thuan ang trong tnh trang that nghiep, a quyet tam cai nghien bang phng phap cau nguyen ( Tam Linh Tr Lieu ) sau khi chi Ma Tuy tren 20 nam qua. Hien tai, nh Long Tin, anh Thuan a cat c cn nghien, nhng van con b nhng vat va au n van hanh ha, cha the tm ke sinh nhai nuoi con an hoc.

GOSPELNET a quyet nh tr giup cho anh inh Van Bch Thuan so tien 400.000 VND, trao cho anh Nguyen Van Sang quan ly moi mat chi tieu trong gia nh thay cho anh Thuan.

THONG TIN VE CHAU NGUYEN TH HAO SAP MO TIM

Chieu th t 8.11.2001, Sr. Thu Lan thuoc Tu Hoi Ma-ri-a Tham Vieng ( ien thoai: 08.8.493.258 ) en trnh bay hoan canh chau be NGUYEN TH HAO, sinh ngay 2.10.2000, con anh nguyen Nh Hien va ch o Th Kim Diep, c ngu tai Loc Thanh, Bao Loc, Lam ong. Chau b benh Tim bam sinh, phai mo cap ky vi chi ph 1.850 USD. Gia nh het sc ngheo nen Vien Tim a xet duyet mien giam mot na chi ph, phan con lai th cac soeurs Tu Hoi a no lc i vay mn giup cho. Nay ch con phai lo khoan chi ph hau phau.

GOSPELNET a trch quy tr giup cho gia nh chau be so tien 3.000.000 VND va gii thieu vi ban MK Thanh Dung, y ta hau phau cua Vien Tim Sai-gon, e chau be c quan tam chu ao hn. Xin quy oc gia gan xa chia se them trc tiep vi cac soeurs theo so ien thoai a neu, va ac biet cau nguyen cho ca giai phau c thanh cong tot ep.

THONG TIN VE VIEC LAM THEM CHO CAC BAN SINH VIEN

GOSPELNET va nhan c mot E-Mail cua ban Hoa Xuan Vinh muon chia se mot thong tin mi ve viec lam cho cac ban sinh vien, xin ang tai nguyen van nh sau:

Quy oc gia GOSPELNET knh men,

Xin ta n Chua v Ngai a ban cho trang bao GOSPELNET cung nh EPHATA VIET NAM va ABBA, CHA I, rat nhieu y ngha cho i song thng ngay cua moi ngi, nhat la cho i song tam linh cua anh em sinh vien ai Hoc. Cac trang bao luon c cac anh ch cu sinh vien photo ra va trao cho cac trng nhom sinh vien cua cac trng trong vung Thu c oc, cac em sinh vien thay rat bo ch. Khong nhng cac em Cong giao oc ma con chuyen tay cho nhng ban sinh vien cha tng biet Thien Chua la ai ? Vi nhng cong viec giup ch cho nhng ngi thieu may man, nhng ngi neo n khong ni nng ta. Va co nhng bai chia se t nhng benh nhan SIDA, hay nhng cong viec truyen giao cua nhng chng nhan ma Chua ang gi gam. Chnh nh trang bao nay ma cac thong tin ve cac trng hp benh nhan ngat ngheo neo n va cac nan nhan cua lu lut, cac chuyen i cu tr, cac ky sinh hoat giao lu va phuc vu tai cac vung sau vung xa, cac Trai Phong va Nha Tnh Thng, cac c hoi tm viec lam cho Sinh Vien, a c gi en cho moi ngi gan xa. Xin ta n Chua va cam n nhau that long.

Nhan ay, cung xin chia se vi cac ban sinh vien gan xa mot thong tin mi ve viec lam: Nhom Cu sinh vien Cong giao Thu c lau nay van khong ngng tm kiem cac viec lam ban thi gian cho cac ban sinh vien va cung cung nhau ong tien quy hang thang e co c mot t kinh ph lo them cho cac ban sinh vien ngheo hieu hoc. Mi ay, anh em a quyen tien thanh lap mot xng c kh mang ten KY NGHE SAT HOA THANH VINH a ch xng: 43 / 16 khu pho 3, phng Hiep Bnh Phc, quoc lo 13, quan Thu c, Sai-gon.

Xng nay nham tao viec lam cho cac anh em sinh vien Cong giao cha co viec lam them e co chut t kinh ph trang trai viec hoc tap va trong sinh hoat hang ngay, chnh v vay ma chung toi xin quy an nhan quan tam va gup gii thieu gia cong nhng mat hang nh: Lam ca sat, ca nhom, ca inox, cau thang cuon, lan can, nha vom, li rao va cac cong trnh khac. Gia ca bnh dan, u tien cho nhng cong trnh cua Nha Dong, Nha X, va cac cong trnh khac trong khu vc t Bien Hoa, Long Thanh, Long Khanh, Bnh Dng va khu vc Sai-gon. Moi lien lac xin vui long lien he so ien thoai c s 08.8.971.032 gap anh Tan, hoac lien he so ien thoai di ong 0913.160.822 gap Vinh. Xin chan thanh ghi n.

HOA XUAN VINH, Cu SVCG cum Thu c

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN CAC AN NHAN MI GIUP

Quy GOSPELNET cu tr lu lut Mien Tay con lai cho chuyen i sau: 4.100.000 VND va 30 USD

Cac an nhan Giao X Xay Dng, Sai-gon giup quy hoc sinh ngheo: 200.000 VND

Ch Tran Th ao, Phong Tan Soi, ai Hoc Y Dc c s 2: 100.000 VND