GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 31 C THNG NIEN

TIN MNG: Lc 19, 1 10

ONG DA-KEU GAP C GIE-SU

Sau khi vao Gie-ri-kho, c Gie-su i ngang qua thanh pho ay. Va ka, co mot ngi ten la Da-keu; ong ng au nhng ngi thu thue, va la ngi giau co. Ong ta tm cach e xem cho biet c Gie-su la ai, nhng khong c, v dan chung th ong, ma ong ta lai lun. Ong lien chay ti pha trc, leo len mot cay sung e xem c Gie-su, v Ngi sap i qua o.

Khi c Gie-su ti cho ay, th Ngi nhn len va noi vi ong: "Nay ong Da-keu, xuong mau i, v hom nay toi phai lai nha ong !" Ong voi vang tut xuong, va mng r on rc Ngi. Thay vay, moi ngi xam x vi nhau: "Nha ngi toi loi ma ong ay cung vao tro !" Con ong Da-keu th ng ma tha vi Chua rang: "Tha Ngai, nay ay phan na tai san cua toi, toi cho ngi ngheo; va neu toi a cng oat cua ai cai g, toi xin en gap bon".

c Gie-su noi ve ong ta rang: "Hom nay, n cu o a en cho nha nay, bi ngi nay cung la con chau to phu Ap-ra-ham ! V Con Ngi en e tm va cu nhng g a mat !"

SUY NIEM 1:

NGHE THUAT CAM HOA CUA CHUA GIE-SU

ng trc toi nhan hay nhng ngi sa nga, h hong, d luan xa hoi thng len an, khinh miet, loai tr o la thai o von co cua nhng ngi Do-thai co tieng la ao c nh cac thay t te, cac luat s va biet phai oi vi nhng ngi toi loi nh Da-keu.

Ngay ca Chua Gie-su, du Ngai ch tiep on nhng ngi toi loi thoi th cung a b tai tieng roi. Khi Cac ngi thu thue va cac ngi toi loi lui ti vi c Gie-su e nghe Ngi giang. Nhng ngi Pha-ri-seu va cac kinh s ben xam x vi nhau: "Ong nay on tiep phng toi loi va an uong vi chung."

Chnh thai o khinh th va loai tr ngi toi loi nh the lai cang xo ay ngi sa nga lun sau hn trong toi loi cua mnh. C x nh the la dm xuong ch khong phai la nang len. Con ve phan Chua Gie-su, Ngai co cach c x rat ep oi vi ngi toi loi va chnh cach c x cao thng nay co mot sc cam hoa than dieu. Cung cach oi x cua Ngai la niem n tiep on va tran trong ho, coi ho nh ban be. D luan hoi ay a xem Ngai la tay an nhau, ban be vi quan thu thue va phng toi loi. ( Mt 11, 19 )

Chua Gie-su tha biet Da-keu la ai va thuoc hang ngi nao, nhng Chua Gie-su khong nhn Da-keu bang anh mat khinh miet cua ngi Do-thai, nhng oi x vi ong bang tam long tran trong va yeu thng.

Khi thay Da-keu vat veo tren canh cay ch xem Chua Gie-su i qua, Chua vui ve than mat vay chao ong trc: "Nay ong Da-keu... Chua Gie-su goi ch danh ong nh a tng quen biet t lau. Viec goi ten than mat nay khien ta nh lai li Chua Gie-su noi ve quan he gan bo gia ngi chan chien tot va oan chien cua mnh: Chien nghe tieng cua anh va anh goi ten tng con chien ( Ga 10, 3 ).

Va Chua Gie-su tiep: xuong mau i !. Co le ay khong phai la li thuc giuc ma ch la li vui ve than mat gia ban be. Roi Chua Gie-su lai muon that chat moi tnh bang hu qua viec cung an uong ong ban vi Da-keu, va hn the na, e ngh lai tai nha ong e rong gi han huyen tam s: Hom nay, toi se lai nha ong.

Sang kien tnh yeu cua Chua Gie-su luc o chac han phai khien cho Da-keu sng sot. Mot bac thay kha knh va noi tieng nh c Gie-su ma lai en tro tai nha mot ngi toi loi nh Da-keu ? Chuyen thc ma tng nh m ! Va Da-keu vo cung sung sng on tiep c Gie-su vao nha mnh.

Thai o yeu thng, tran trong va quy men cua c Gie-su oi vi Da-keu a lam cho ong oi i that s, mot s thay oi tan can t ai dam mong i. Bay gi Ong Da-keu ng len tha vi Chua rang: "Tha Ngai, ay phan na tai san cua toi, toi cho ngi ngheo; va neu toi a chiem oat cua ai cai g, toi xin en gap bon."

Dam em na phan gia san ln lao cua mnh trao ban cho ngi ngheo kho, lai chap nhan en gap bon nhng thiet hai a gay ra qua la mot ngha c anh hung ! T mot ngi ang khinh, Da-keu bong tr thanh mot ngi rat ang kham phuc !

Kho tang van hoc thien co ghi lai cau chuyen sau ay. Thien s Sengai co mot anh e t h hong, em em thng leo tng tron ra ngoai chi em. V thien s biet c ieu o nen vao em no, sau khi phat hien ngi e t vt tng bang cach leo len mot chiec ghe kha cao, v thien s i en v tr at ghe, nhac chiec ghe bo sang ben roi ng vao cho o.

Trong em toi, ngi hoc tro leo tng tr vao, roi theo thoi quen at chan len ghe e nhay xuong, khong de lai at chan len lng thay. Khi phat hien thay ng ngay trc mat, anh hoc tro hoang s ch i nhng li khien trach nang ne. The nhng cuoi cung v thay ch noi may li yeu thng: Ao con t am sng em roi ! Mau vao thay ao ngay keo cam lanh !

The la t o, ngi hoc tro khong bao gi con i chi em na.

Nhng li trach moc, len an, nhng thai o khinh b hay loai tr ch tao nen nguy c lam cho nhng con ngi toi loi lun sau vao con ng lam lac. Nhng chnh thai o ton trong va tam long yeu thng se tao nen sc cam hoa dieu ky. o la nghe thuat cam hoa long ngi rat khon kheo ma Chua Gie-su a s dung e lam nen phep la ni con ngi Da-keu, bien cai mot con ngi tng la het thuoc cha tr thanh mot ngi mi rat ang kham phuc.

Vay, lay Chua Gie-su, trc ngi lam loi,

Xin cho chung con thay the nhng li ket an bang nhng li le yeu thng;

Xin cho chung con biet thay oi cai nhn khinh khi bang cai nhn ton trong;

Xin cho chung con biet thay the thai o xa lanh bang thai o tiep on an can

Nh o, chung con se tao c hoi cho nhieu anh em lam loi co c may phuc thien va oi mi cuoc i.

Lm. I-nha-xi-o TRAN NGA ( Phan Rang )

SUY NIEM 2:

THAI O OI VI NGI TOI LOI

1.      Hai thai o co the co oi vi nhng ngi toi loi

oi vi nhng ngi toi loi, e giup ho t bo con ng toi loi e tr nen tot hn, ngi ta co the co hai thai o:

Mot la tay chay xa lanh ho e nh o ho nhan ra toi loi cua mnh ma sa cha. Sach Dan so a tng khuyen: Nay, ch ti gan leu cua nhng con ngi h on ay, va ng ung ti tat ca nhng g cua ho, keo v lien lu ma anh em cung b huy diet cung vi tat ca toi loi cua ho ( Ds 16, 26 ). Thanh Phao-lo co khi chu trng tng t: Tha anh em, nhan danh Chua Gie-su Ki-to, chung toi truyen cho anh em phai xa lanh moi ngi song vo ky luat, khong theo truyen thong anh em a nhan c t ni toi ( 2 Tx 3, 6 ), va ngai khuyen Ti-mo-the: Anh hay xa lanh tat ca nhng ngi ay ( 2 Tim 3, 5 ). Chnh c Gie-su cung co khi chu trng phai dung bien phap nay oi vi nhng ke ngoan co nh bien phap cuoi cung sau khi tat ca moi bien phap eu that bai: Neu no khong nghe ho, th hay i tha Hoi Thanh. Neu Hoi Thanh ma no cung chang nghe, th hay ke no nh mot ngi ngoai hay mot ngi thu thue ( Mt 18, 17 ).

Do o, nhieu Ki-to hu c goi la ao c cung chu trng nh vay, tham ch ap dung no mot cach het sc may moc. Bien phap nay mang tnh canh cao, trng phat, nhieu khi can thiet va co tac dung rat tch cc, nhng cung rat lam khi b phan tac dung: tao kho khan, gay bat man, bt ng song lng thien, hoac ay sau vao ng toi loi.

Thai o th hai, ngc lai, la gan gui va bieu lo tnh thng oi vi ho. ay la thai o ma c Gie-su thng x s oi vi ngi toi loi, va hau nh luon luon co tac dung tot. Ngai khong he xa tranh nhng ngi thu thue, bon iem, von b coi la hang ngi toi loi, nh nhng kinh s va ngi Pha-ri-seu thng lam. Ngai san sang tro nha ngi toi loi ( x. Lc 19, 7 ), an uong va giao du than thien vi ho ( x. Mt 9, 10; Mc 2, 15; Lc 5, 30 ). Ngi Do-thai thi ay khong the tng tng c mot ngon s nh Ngai lai co the oi x than mat nh the oi vi ngi toi loi, hoac e ho ung cham en than the mnh ( x. Lc 7, 39 ). Khong nhng the, Ngai con nhan mot ngi thu thue vao so cac mon e than tn nhat cua mnh ( x. Mt 10, 3; Lc 5, 27 ).

Ket qua cua thai o nhan t o la biet bao ngi toi loi ( thu thue, iem... ) tr lai con ng ngay chnh, say me nghe Ngai rao giang Tin Mng, ma bai Tin Mng hom nay ke ra mot trng hp ien hnh. Chnh v c Gie-su san sang vao nha ong Da-keu, mot ke b coi la toi loi, an uong va tro tai nha ong, ma con ngi ong a hoan toan thay oi. Th tng tng xem, neu Ngai cung oi x vi Da-keu nh cach ma ngi Do-thai thng lam la tay chay va xa lanh ong, th ket qua ra sao! Con biet bao trng hp tr lai khac v thai o bao dung va gan gui cua Ngai ( x. Lc 7, 36-50; Ga 4, 39 42; 8, 2 11 ), en noi c Gie-su cho biet chnh bon toi loi biet hoi cai ay con vao thien ang trc va ong hn ca bon kinh s va Pha-ri-seu na ( Mt 21, 31 32 ).

2.      Ngi Ki-to hu nen co thai o nao ?

Thc ra, thai o nao cung co cai hay va cai d cua no. V the, ngi Ki-to hu nen tuy nghi ma ap dung thai o nay hay thai o kia trong tng trng hp, mien sao at c ket qua tot. Thai o yeu thng gan gui thng co nhieu c may cam hoa c ngi toi loi hn thai o tay chay rat nhieu. ieu nay c chng to trong Tin Mng qua thai o cua c Gie-su. Thai o tay chay ch nen ap dung mot cach han che, nh mot bien phap cuoi cung, sau khi moi bien phap khac eu that bai. Va ch nen ap dung khi c thuc ay bi tnh thng va tinh than trach nhiem ch khong phai bi long ghen ghet, ac cam, vi tinh than bo mac, vo trach nhiem. Rat tiec, bien phap nay lam khi a b lam dung trong Giao Hoi gay ra rat nhieu ieu ang tiec.

Cung nen nhac lai rang can phan biet s ac va ngi ac. Can phai ghet bo va xa tranh s ac ch khong phai ngi ac. c Gie-su va cac Tong o day ta phai yeu thng ngi ac va ke thu, lam n cho ho ( x. Mt 5, 44; Lc 6, 27; Rm 12, 20, v.v... ). Trong so cac ieu ac, th dng nh c Gie-su to ra ghet tnh kieu ngao, s gia hnh, tnh hay ket an va khinh che ngi khac hn tat ca nhng tnh xau khac. Toi loi bao nhieu Chua cung tha c, nhng dng nh Chua khong tha toi cho nhng ke khong chu tha th cho ngi khac ( x. Mt 18, 23 35 ), nhng ke hay ket an ngi khac ( x. Lc 6, 37 ), nhng ke t kieu va len mat che bai ngi khac ( x. Lc 18, 9 14 ).

Chnh v the ma nhng ngi a tng hanh nghe thu thue va mai dam, ma biet hoan cai hoan lng th lai de vao thien ang hn bon kinh s va Pha-ri-seu la nhng ke hay len an va khinh che ke khac. Do o, chung ta phai xet lai thai o cua chung ta oi vi ngi xau, coi chng keo Chua ket an ta nang hn nhng ke b ta ket an v thai o bat bao dung va kieu ngao cua ta.

3. Kinh nghiem cai hoa trong viec giao duc con cai

Kinh nghiem giao duc con cai cho toi thay: con cai ma h hong khong phai v chung khong biet ieu nao nen lam ieu nao nen tranh cho bang chung khong co u ong lc thuc ay chung lam nhng ieu chung biet phai lam, va xa tranh nhng ieu chung biet la khong nen lam. Chung cung co mot tam ly nh thanh Phao-lo, va cung la tam ly cua tat ca moi ngi: ieu toi muon, th toi khong lam, nhng ieu toi ghet, th toi lai c lam. S thien toi muon th toi khong lam, nhng s ac toi khong muon, toi lai c lam ( Rm 7, 15 . 19 ). Ai cung co tnh xac tht yeu uoi: Tnh xac tht th c muon nhng ieu trai ngc vi Than Kh, con Than Kh lai c muon nhng ieu trai ngc vi tnh xac tht, oi ben knh ch nhau, khien anh em khong lam c ieu anh em muon ( Gl 5, 17 ).

V the, ng quan trong hoa nhng lam loi cua chung hn viec bieu lo tnh thng va thong cam cua ta. Hay bat chc Thien Chua: Chua nham mat lam ng, khong nhn en toi loi loai ngi, e ho con an nan hoi cai ( Kn 11, 23 ). Ngai kien nhan ch i ta tr ve vi Ngai. Tai sao ta khong the kien nhan ch i con cai mnh thay oi ?

ieu quan trong la tao cho chung sc manh hn la cho chung mot m ly thuyet. Khi lam cho con cai mnh cam nghiem rang chung c cha me yeu thng, quan tam, ton trong, cham soc va san sang hy sinh tat ca cho chung, th toi nhan thay chung to ra yeu thng cha me hn, hieu thao, vang li, chu kho lam viec hn, v the t lam loi hn. Khi ay, toi thay ro rang hnh phat khong lam chung s cho bang viec nhn thay chung toi buon.

Chnh tnh thng ay thong cam va tha th ma chung cam nhan c ni chung toi, va nhng gng hy sinh, chien au ma chung thay ni chung toi a giup chung vt thang khi chien au vi cam do, vi thoi h tat xau cua tuoi tre. Chung toi kham pha ra rang e tr nen tot, con cai chung ta can tnh thng, s du dang, au yem, s quan tam, gan gui cua chung ta hn nhng li khuyen bao, trng phat. Neu chung khong cam nghiem c tnh thng cua ta, th moi li khuyen, moi co gang giao duc cua ta eu tr nen vo ch.

V the, toi khong muon khuyen bao con cai toi qua nhieu, nhat la ve nhng ieu ma toi ngh chung a qua biet roi. Khuyen va trng phat qua nhieu ch lam cho bau kh gia cha me va con cai luon cang thang, khien s than mat va thong cam gia chung vi ta ngay cang giam i. Nhat la lam cho chung co cam tng rang chung ta ghet chung hoac khong thng chung u. Va t o, chung cang ngay cang xa cach ta, khong muon nghe ta noi g na, khien cho moi li khuyen bao ran e cua ta eu ra cong da trang.

Co nhan ta co cau: Giao a thanh oan ma toi phai cong nhan la ung khi thay mnh that bai trong viec giao duc con cai mot thi gian. Hay che bai va phien trach chung qua nhieu co the lam chung that vong, mat t tin, khien chung ngh rang chung khong the lam c ieu tot. V neu khong co ong lc la tnh yeu thuc ay, chung khong the lam c nhng ieu chung biet la phai lam. Tnh yeu cua chung oi vi ta la ong lc manh nhat e chung nen tr nen tot.

3.      Ap dung vao viec cai hoa ngi xau

Lam cho moi ngi chung quanh ta tr nen tot hn la mot bon phan cua moi Ki-to hu. T bai hoc cua bai Tin Mng hom nay, va t kinh nghiem giao duc con cai, toi nhan ra rang: e tr nen tot, ngi ta can li khuyen khch hn trach c, can cam thong hn ket an, can ong vien hn trng phat, can tnh thng va gng sang hn li khuyen bao, can c gan gui hn b xa tranh. Ca hai cach eu tot, nhng cach trc thng tot, de s dung va co hieu qua hn cach sau ma khong gay tai hai. Cach sau kho s dung hn rat nhieu, v no co the ong cham en t ai, danh d, quyen li cua ngi khac, hoac tao nen kho khan cho ho, nen de b phan tac dung, co the gay ac cam, thu ghet, cang thang.

V the, muon s dung cach sau th phai het sc khon kheo va te nh. Nhng du s dung cach nao th cung phai lam cho ngi ma ta muon cai hoa cam nhan c tnh thng, thien cam va thien ch cua ta oi vi ho. Va trc khi cam hoa ai, hay nhan thc rang rat nhieu khi trong qua kh, hien tai cung nh tng lai ta cung yeu uoi va lam loi khong kem g ho.

Cau nguyen:

Lay Cha, xin cho con nhan ra ban tnh yeu uoi va hay lam loi cua mnh trc khi muon cam hoa bat ky ai. Nh nhan thc o, con se thong cam vi tat ca nhng yeu uoi va lam loi cua moi ngi, con se yeu thng ho nhieu hn. Chnh nh s yeu thng va thong cam o, con se cam hoa c nhieu ngi hn. Xin cho con hoc c cach hanh x cua c Gie-su oi vi nhng ai b moi ngi coi la toi loi nh Da-keu. Cho con biet that s yeu thng nhng con ngi nh the trc khi muon cam hoa ho. Amen.

Giao s NGUYEN CHNH KET

SUY NIEM 3:

MUA XUAN CHO CUOC I HOI SINH

Co hai th mua xuan: Xuan at tri va xuan tam hon. Xuan at tri cho cay coi am choi, nay loc, ra hoa ket trai. Xuan tam hon khi long ngi thanh than, bnh an, chan cha niem vui. Tam hon Da-keu phi phi mua xuan ve, on nhan n Cu o khi gap g c c Gie-su, ang Cu o. Da-keu c bien oi t mot cuoc i toi loi thanh cuoc song quang ai, phuc vu nh gap g c Ki-to, bien oi cuoc i mnh.

Chua Gie-su i qua Gie-ri-kho, tien ve Gie-ru-sa-lem, bc vao kho nan cung vi oan ngi hanh hng tang tang lp lp. Chua ngc mat len cay sung, anh mat Chua va anh mat Da-keu gap nhau. Anh mat Da-keu boc bach tat ca tam long va cuoc i cua mnh: mot ngi thu thue; mot ngi b va tuyet thong cach ly; mot tam hon khat khao muon gap Chua; mot con chien lac ang tm loi ve...

Long Chua xao xuyen, thng men vo van, mot tam hon ma Chua ang muon tm ve ay. Niem vui cua ang Cu o i tm va cu cha nhng g h mat a bat thanh li; Hi Da-keu hay xuong mau, v hom nay Ta phai lu lai tai nha ngi. Da-keu ci sung sng, nhay xuong at, chay mau ve nha, lam tiec tiep ai khach quy.

Trc ay Da-keu ch ngh en tien va song ch ky cho rieng mnh, khong ngh en ngi khac, trc ay ong von tham lam, bat lng. Long quang ai cua ong a b chon vui bao nhieu nam nhng hom nay gap c c Gie-su ong a biet song trao ban cho ngi khac, quan tam en ngi ngheo, song cong bang vi moi ngi, long quang ai o c boc phat cach ro rang: Toi xin bo th phan na cua cai cua toi cho ngi ngheo, va neu toi co gian lan g cua ai, toi xin en lai gap bon. Qua la mua xuan ve trong tam hon Da-keu, ngap tran anh nang va niem vui, bnh minh n Cu o chan hoa long tr ong, gia nh ong.

Trong sach Lv 5, 20 26; Xh 21, 37; Ds 5, 6 eu noi en phai tra lai, en bu cho ngi ngheo, ke b thiet hai mot so cua cai. o la luat trong Cu c. Da-keu trnh bay ngay van e cho thay co le Ong a nghien cu Thanh Kinh, biet c cac luat le o, tieng long hoi sinh va nh vay ong a co thao thc tham kn, co ban khoan va ch i. Trong cuoc song d gia vat chat, ban ron vi cong viec lam an, ong van thay long tru nang u t, e roi hom nay co c hoi ong tm kiem Chua mong lam lai cuoc i mi. Thanh Luca a noi ro. Ong la thu lanh cua nhng ngi thu thue.

Gie-ri-kho bay gi la hai cang, thu thue ni xuat nhap cang phon thnh phai la mot tay co the lc. Trong nghe nghiep o, ban be cua ong phai la nhng ngi thu thue, cac s quan Ro-ma. Vay tai sao ong lai vat va chen lan vi am ong e mong gap mot ngi ten la Gie-su, ke hoan toan khac a v xa hoi vi ong ? La ngi giau co, sang trong, ong bo ca the hien san sang treo len cay sung nh mot a tre e nhn cho c c Gie-su i qua.

Hn na, von b dan chung thu ghet, ong co the b nguy hiem tnh mang khi oi dien vi quan chung gia am ong. Nh the ong phai lieu, va bo ra ngoai moi phe bnh. ong lc nao thuc ay ong i tm c Gie-su ?Chac chan khong phai v s to mo, nhng co le nh li Thanh Kinh anh ong va tam hon mong hoan cai a thuc bach ong len ng tm Chua !

Hoan cai la ket qua cua mot cam nhan ve tnh yeu, mot u t thao thc tm kiem. Anh mat, li noi va thai o cua Chua Gie-su em mua xuan ve cho tam hon Da-keu. Nhng g xa nay troi buoc ong, lam cho ong say me kiem tm gi tr nen vo v. Da-keu tr nen ngheo hn trc, nhng ong lai hanh phuc hn xa nhieu lan, v ong a gap c Chua, c nhan lanh n Cu o cua ngi Muc T Nhan Lanh i tm con chien lac.

Lay Chua, c g chung con nhn tha nhan bang anh mat cua Chua, noi vi ho bang ngon ng Phuc Am, song vi ho bang hanh vi bac ai, hy vong vao long tot ni moi ngi, tin tng vao s quang ai ni ho, hau chung con co the a mua xuan ve cho tat ca nhng ai chung con gap g trong cuoc i. Amen

Lm. Nguyen Hu An, Phan Thiet

CAU TRUYEN:

HOAN CAI MOT TAM HON

Theo mot truyen thuyet ve thanh Gio-an, tac gia sach Tin Mng, sau 3 nam ngai b lu ay ao Patmos, khi tr ve E-phe-so, ngai c biet chuyen ve mot chang trai ma ngai a tng ky vong rat nhieu tai cong oan E-phe-so. Hien anh ta a sa nga va tr thanh mot thu lanh trom cp khet tieng. Thanh Gio-an tuy a gia yeu gan 100 tuoi van mot mnh chong gay tm len ngon nui sao huyet cua anh ta. Mi en lng chng nui th cu gia b bon lau la bat troi dan ve cho thu lanh.

Va gap mat, chang trai a giat mnh kinh s v nhan ra thay cu cua mnh. Thanh Gio-an sau khi c ci troi, on ton khuyen nhu: Nay con yeu cua thay, sao con lai tranh nhn vao mat thay ? Bay gi ng trc mat con, thay ch la mot con ngi gia yeu, khong the t ve c c ma... Ngai thinh lang mot chut roi lay hi noi tiep: Con ng ngai, toi loi cua con chac chan a c Thien Chua tha th. Chnh thay a xin ieu ay cung Chua Gie-su ay long thng xot cho con roi. Thoi, con hay cung vi cac ban con ri bo ngon nui nay ma theo ve vi thay nhe...

Chang trai nghe en ay th quy xup xuong, xap mnh khoc loc trong niem vui c hoan cai va tha th. Sau o, moi ngi c chng kien mot canh tng la lung: mot ong lao du mot chang trai xuong nui, theo sau la tat ca thu ha trong bang cp...

Trch NOI LA CHO I tap 2

TAI LIEU:

TM HIEU VE AN XA TRONG THANG CAC LINH HON

Ngay nay, van e ve An xa khong con c moi Ki-to hu e y lu tam en, nen co s hieu sai lech hay coi thng kho tang an sung ma Thien Chua trao ban cho Giao Hoi. Nhan ngay le cau nguyen cho cac linh hon, chung ta cung nhau tm hieu kho tang an sung ma Giao Hoi luon rong m va mi goi moi ngi lanh nhan e giup cac linh hon c hng nh an xa, tha mot phan hnh phat ( n tieu xa ) hay tha tat ca hnh phat ( n ai xa ) do hau qua cua toi gay ra.

Da vao Tong Huan Indulgentiarum Doctrina ( 1.1.1967 ), Huan thuyet ve An Xa cua c Thanh Cha Paulus VI ( 30.6.1963 6.8.1978 ) va Quy luat ve An xa ( 1968 ) e xac nh ro ngha hn:

1. Co the hng an xa hay nhng cho cac linh hon.

2. n tieu xa c ban khi ngi tn hu thc hanh nhng ieu phuc c do Giao Hoi quy nh vi ieu kien an nan va t bo cac toi a pham, o la:

2.1 oc mot kinh do Giao Hoi ch nh.

2.2 Hng tam hon len vi Chua ang luc lam viec.

2.3 Lam mot viec bac ai giup ngi ngheo.

2.4 Lam mot viec hi sinh ham mnh v yeu men Chua.

Moi viec ao c ay khi thc hanh c hng mot phan an xa hay tieu xa.

3. Moi ngay ch c nhan mot n ai xa, tr trng hp nguy t. e lanh n ai xa trong luc nguy t, ngi hap hoi cam Thanh Gia Chua Ki-to va tin tng vao long t bi cua Ngi.

4. ieu kien lanh nhan n ai xa:

- Thc hanh mot viec do Giao Hoi ch nh.

- Xng toi rieng.

- Rc le va cau nguyen theo y Giao Hoang vao ngay hom o.

5. Xng toi co the trc hoac sau nhieu ngay. Nhng phai rc le va cau nguyen theo y c Giao Hoang vao ngay hom o.

6. Cau nguyen theo y c Giao Hoang: oc kinh Lay Cha va Knh Mng hoac mot kinh nao o do long sung knh rieng; ong thi hng y cau nguyen ve c Giao Hoang.

7. c lanh n ai xa khi:

- Vieng Nha Th, nha nguyen ngay 2.11, nhng danh cho cac linh hon.

- Vieng Nha Th giao x cua mnh:

   Ngay Le Bon Mang cua Nha Th.

   Ngay 2.8.

An xa nay goi la Portioncula, la ten cua mot Nha Th do Thanh Phanxico Assisi cau nguyen thng xuyen. Do li xin cua ngai, vao nam 1221, c Thanh Cha Honorius III ( 24.7.1216 18.3.1227 ) ban cho bat c ai vieng Nha Th nay th c n ai xa vao ngay 2.8. T o tr i Giao Hoi m rong viec ban an xa trong nhieu Nha Th. c Phao-lo VI gi nguyen truyen thong nay.

8. Dung o vat thanh a c linh muc lam phep nh tng chu nan, anh eo, trang hat va ao dong hai bat... cung nhan c n tieu xa. Con neu do c Thanh Cha hay giam muc lam phep th nhan c n ai xa vao ngay le knh hai Thanh Phe-ro va Phao-lo Tong o; ieu kien: oc kinh Tin Knh.

9. Loai bo cac an xa ve ca nhan, ni chon, s vat... t nay ch noi en an xa do viec lanh a lam.

10. Cha giai toi co the thay oi cho cac hoi nhan e ho lanh nhan an xa khi ngi nay khong co ieu kien phai gi e hng mot an xa do Giao Hoi quy nh.

Jos. PHAM C DUNG

SUY T VE NGAY 31.10:

MOT NGAY E NH EN THAN D

Hom nay ngay cuoi thang 10. Buoi chieu ngay cuoi thang 10 c ngi My va cac nc chu anh hng cua My goi la Halloween, ngha la vong Le Cac Thanh Nam N. Co le do nhng ri rt con lai cua mot ngay le ngoai giao bat nguon t thi nhng ngi Celtic trc Cong nguyen, ngay vong le cac thanh mang mau sac am am ma quai.

Trong cac ca tiem, hang hoa c trng bay mot khung canh quai d: nhng hnh nom c to ve vi mot bo mat cua than chet, nhng mang nhen trang xoa giang mac khap ni, nhng o chi tre em cung c khoac len nhng net kinh hai quai d. Tren man anh truyen hnh cung nh tai cac rap chieu bong, a so cac phim trnh chieu eu mang noi dung quai an, kinh d. Buoi toi ngay Halliween, thanh nien thieu n thng cai trang thanh ma quai e i tng nha ca hat va ke cho nhau nghe chuyen ma quai.

Phai chang moi nam ngi ta danh mot ngay e nhac nh ve s hien hu va tac quai cua than d ? Nhng lieu con ngi ngay nay con y thc c toi loi va s tac ong cu than d khong ? Thi s Baudelaire cua Phap a co lan noi: "S thanh cong cua ma quy la thuyet phuc c con ngi rang no khong hien hu".

Vi nhng kham pha mi trong nganh tam ly hoc cung nh benh ly hoc, ngi ta cho rang tat ca nhng vu quy am ma Kinh thanh noi en ch la nhng hien tng tam ly benh hoan ma ngay nay khoa hoc co the tm ra nguyen nhan. Vi luan ieu ay, con ngi ngay nay t hao a loai tr ma quy ra khoi cuoc song.

Co le ngay nay, ngi ta t co dp chng kien nhng vu quy am nhan tng nh Thanh kinh a ghi lai. Tuy nhien, du muon du khong, khong ai co the choi cai c mot sc manh luon cay xeo tam hon con ngi, luon loi keo con ngi en cho t huy va huy diet lan nhau. Mai mai cau noi cua thanh Phao-lo van ung cho kinh nghiem cua moi ngi: "ieu thien toi muon lam th toi khong lam, ieu ac toi khong muon la, th toi lai lam". Co mot sc manh vo hnh nao o luon khuyen du, luon loi keo con ngi vao toi ac...

Thanh Phe-ro han khong the nao quen c li canh cao cua Chua Gie-su: "Hi Xa-tan, hay tranh khoi mat Ta". Trong la th au tien gi cho cac tn hu, v Giao Hoang au tien a nhan nhu: "Hay tnh thc luon. Ke thu cua anh em la ma quy nh s t luon gam thet ln quanh, tm moi e can xe. Anh em hay chong c va kien vng trong c Tin".

La ngi tn hu, chung ta khong ngng cau nguyen bang chnh li Kinh cua Chua Gie-su: "Xin cu chung con khoi ac than". c g li Kinh ay luon nhac nh chung ta ve s tac ong lien l cua ma quy trong cuoc song cua tng ngi chung ta. Nhng chung ta khong phai hai s bi v chung ta khong chien au mot mnh ma cung vi va bang chnh sc manh cua ang a noi: "ng s hai, v Thay a thang the gian".

Sach Le Song Ban Viet Ng ai Chan Ly A Chau

THONG TIN:

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN CU TR LU LUT MIEN TAY

1. QUA BAN MK PHAM HUYNH CUC ( HOA KY ):

V chong MK Tran Hu Tung Lam ( Hoa Ky ) : 100 USD

V chong MK Than Van Quang Huynh Cuc ( Hoa Ky ) : 100 USD

Ban MK Nguyen Quoc Hng ( Hoa Ky ) : 20 USD

Ban MK Trng Nguyen Hau ( Hoa Ky ) : 30 USD

V chong Vo Hoang Dung va Diem Thuy ( Hoa Ky ) : 20 USD

Ban MK Nguyen Diem Thu ( Hoa Ky ) : 20 USD

V chong MK Nguyen nh Nhan ( Hoa Ky ) : 30 USD

Ban MK Phan Anh Tuan ( Canada ) : 20 USD

Mot ngi ban cua ngi ngheo ( Hoa Ky ) : 20 USD

Ban MK Trng Thanh Hang ( Hoa Ky ) : 50 USD

Cac ban La Hung Nam va Dao ( Canada ) : 30 USD

Ban MK Tran Ngoc Huyen Tran ( Hoa Ky ) : 20 USD

Ban Tran ang ( Hoa Ky ) : 30 USD

V chong MK Quoc ong Thanh Hai ( Hoa Ky ) : 30 USD

Anh ch Tuan Anh va Hong Nhung ( Hoa Ky ) : 100 USD.

V chong MK Ba Hoang va Quynh Chi ( Hoa Ky ) : 100 USD.

Anh ch Bui An Khang ( Hoa Ky ) : 100 USD.

V chong Tam Ca Ngo Minh Tai va Diem Hang ( Hoa Ky ) : 50 USD.

Trch quy GOSPELNET Hai Ngoai cua Tam Ca va Mai Khoi : 100 USD.

Anh o Phu Cng ( Hoa Ky ) : 50 USD.

Anh ch Le nh Phong va Thanh Xuan ( Hoa Ky ) : 50 USD.

Anh ch Tam Ca Michael va Van nh Kieu Lan ( Hoa Ky ) : 30 USD.

Anh ch MK Nguyen Thien Nam va Khanh Mai ( Hoa Ky ) : 20 USD.

Mot Lm. DCCT an danh : 20 USD.

V chong MK o Trong Khoa va Thuy Trang ( Hoa Ky ) : 30 USD.

V chong MK Nguyen Tuan va Bch Loan ( Hoa Ky ) : 20 USD.

V chong MK Vu Quoc Hng va Huynh ao ( Hoa Ky ) : 30 USD.

 


Tong cong ve tien quyen gop c : 1.220 USD

2. QUA LM. LE QUANG UY, DCCT:

Ong Ba Tran Thien Huy ( Hoa Ky ) : 100 USD a nhan.

Hai ban T Thang Lam Nhan ( Hoa Ky ) : 300 USD a nhan.

Ong ba Pham Bnh Thuan ( Hoa Ky ) : 30 USD a nhan.

V chong MK The nh Minh Chau ( Sai-gon ) : 200.000 VND a nhan.

V chong MK The nh Minh Chau ( Sai-gon ) gi them : 200.000 VND a nhan.

Huynh oan Ki-to Benh Nhan va Ngi Khuyet Tat ( Sai-gon ) : 100.000 VND a nhan.

GOSPELNET trch quy gi tang : 200 chiec ao thun cac c.

 


Tong cong ve tien quyen gop c : 430 USD va 500.000 VND

3. QUA BAN MK DOMINIQUE QUOC DUY ( VIET NAM ):

Ban MK am Th Kim Th ( Viet Nam ) : 100.000 VND a nhan.

Mot ban an danh ( Viet Nam ) : 200.000 VND a nhan.

V chong MK Hai My Dung ( Viet Nam ) : 100.000 VND

Ch Ha Dominique ( Viet Nam ) : 1.000.000 VND a nhan.

Ch Ha Dominique ( Viet Nam ) quyen gop c : 1.500.000 VND a nhan.

Nhom ban cua MK Quoc Duy ( Viet Nam ) : 500.000 VND a nhan.

Ch Thuy Anh ( Sai-gon ) : 200.000 VND a nhan.

Ch Thuy Anh quyen gop them c : 300 USD a nhan.

Anh Minh Nht Dominique ( Viet Nam ) quyen gop c : 5.000.000 VND a nhan.

MK Quoc Duy quyen gop : Mot so kha ln quan ao cu.

 


Tong cong ve tien quyen gop c : 300 USD va 8.600.000 VND

Tong ket tat ca cac khoan quyen gop c, tnh en het ngay 1.11.2001: 1.950 USD va 9.100.000 VND, 200 chiec ao thun va mot so kha ln quan ao cu.

GOSPELNET cung a lien he e mua them 500 chiec ao thun na, va a c co Sa ( mot an nhan am tham t lau ) nhan li ban vi gia ung ho la 3.000 VND mi chiec, ch con bang mot na so vi gia ban hang s.

Tat ca so tien va hien vat nay se c chuyen cho ban MK QUOC DUY va mot so anh ch em trong Ca oan Dominique va Nhom Mai Khoi e to chc chuyen i cu tr trc tiep vi ong bao b lu lut hai xa Hng Thanh va Thanh Li, huyen Thap Mi, tnh ong Thap vao cac ngay th bay 3.11 va Chua Nhat 4.11.2001. Moi chi tiet cu the lien quan, chung toi se tng trnh tren GOSPELNET so 34 sau khi chuyen i hoan tat. Chung toi cung hy vong se con thc hien c nhng chuyen i khac na nh vao s nhiet tnh quyen gop cua quy oc gia gan xa va cua to chc Help The Poor cho chng trnh cu tr lu lut nam nay.

THONG TIN VE CHAU BE TRNG VAN BAO PHAI MO TIM

Cha Phao-lo Nguyen Tho, iem Truyen Giao Chau O cua Dong Chua Cu The, thuoc tnh Quang Ngai, gii thieu trng hp chau be TRNG VAN BAO, 9 tuoi, con ong Phao-lo Trng Van R va ba Ma-ri-a Pham Th Man. Chau Bao co 3 anh em, hien ang hoc lp 4, b benh h van tim hai la. Em a phai vao benh vien Hue, chi ph ton kem a het mat 8.000.000 VND ma benh khong thuyen giam, nay th cac bac s quyet nh phai mo, nhng gia nh chau khong the nao co c so tien khong lo la 18.000.000 VND e trang trai v hoan canh gia nh cua chau het sc ngheo.

Trc mat, GOSPELNET a quyet nh m mot quy mang ten QUY MO TIM CHO CHAU TRNG VAN BAO. Rat mong quy oc gia an nhan gan xa, ac biet la nhng ngi ong hng Quang Ngai, tng tr them e chau be sm c giai phau.

QUY MO TIM CHO CHAU TRNG VAN BAO

Trch quy GOSPELNET khi iem: : 1.000.000 VND

Ba Tran Th Mai, Giao X MHCG ( Sai-gon ) : 200.000 VND

Anh o Hu Loc: ( Sai-gon ) : 100.000 VND

Mot Linh Muc an danh ( Sai-gon ) : 300.000 VND

 


Tong cong tnh en het ngay 29.10.2001 : 1.600.000 VND

THONG TIN VE EM NGUYEN TH HUYEN CAN MOT MAY THEU

Cha Gio-an o Van Ngan, Giao X Ninh Phat, thuoc Giao Phan Xuan Loc, va gi th gii thieu trng hp em NGUYEN TH HUYEN, sinh nam 1983, hien c ngu tai Tap oan 5, ap Nguyen Hue, xa uang Trung, huyen Thong Nhat, tnh ong Nai, mo coi ca cha lan me, khong co ruong ray, song n oc mot mnh, tay trang, khong co von lieng g ca, ch hoc c nghe theu, nay rat mong co c mot may theu e t mu sinh. GOSPELNET quyet nh trch 100 USD ( khoang 1.500.000 VND ) e tr giup mot phan cho em co the mua may theu. So tien nay c trch ra t khoan tr giup cua cha Trnh Tuan Hoang va Nhom Help The Poor ( Hoa Ky ).

THONG TIN VE ANH HO HOANG BACH CAN XE LAN

Sr. Te-re-xa Vu Th Tuyet Trinh, Dong a-minh Rosa Lima, va gi th gii thieu va anh chup anh HO HOANG BACH, c ngu tai Giao X Chnh Toa Long Khanh, thuoc Giao Phan Xuan Loc, tnh ong Nai. Anh Bach b tat teo chan trai, hoan canh gia nh rat ngheo, ang mong co mot chiec xe lan e i ban ve so mu sinh. GOSPELNET quyet nh trch t khoan tr giup cua cha Trnh Tuan Hoang va Nhom Help The Poor ( Hoa Ky ) so tien 750.000 VND e tr giup mot chiec xe lan, va tr giup them 100.000 VND e lam von ban ve so. Tong cong so tien la 850.000 VND.

THONG TIN VE CH NGUYEN TH HNG B UNG TH

Sr. Te-re-xa Vu Th Tuyet Trinh, Dong a-minh Rosa Lima, cung gi th gii thieu trng hp ch NGUYEN TH HNG, hien c ngu tai Giao X Thai Xuan, xa Xuan nh, huyen uan Loc, tnh ong Nai. Ch Hng a mac benh ung th, ang rat can c tr giup e co tien mua thuoc uong theo toa cua benh vien. GOSPELNET quyet nh trch t khoan tr giup cua cha Trnh Tuan Hoang va Nhom Help The Poor ( Hoa Ky ) so tien 650.000 VND e tr giup cho ch Hng mua thuoc.

THONG TIN THEM VE TAN LINH MUC CALLISTO BA NANG LY

Sang ngay 18.10.2001 le Thanh Lu-ca, Thanh s, Nha Th Chnh Toa Kontum c hanh le thu phong Linh Muc cho thay Sau Callisto Ba Nang Ly. ay la le thu phong Linh Muc lan au tien tai Kontum ke t nam 1975 va cung la mot Linh Muc ngi Xe-ang au tien ke t ngay thanh lap Giao Phan ( 1932 ).

Linh Muc Callisto Ba Nang Ly sinh nam 1962 tai Kontum. Sau bien co 1975, thay b lu lac tan Bnh Cang, Nha Trang va c mot gia nh tot bung o nuoi nang, day do. Khi Chung vien Sao Bien Nha Trang c m ra, thay Ly tr thanh chung sinh nien khoa 1993 1999. Cung trong thi gian nay, thay Ly bat au lien lac c vi gia nh Kontum va trong tham tam thay bat au co nhieu ha hen. Von ban chat that tha, chat phat va nhanh nhen trong moi viec, trong sau nam hoc tai ai Chung Vien, thay luon c moi ngi yeu men, va nhat la Cha giam oc, hien gi la c Cha Pho Phe-ro Nguyen Van Nho ( cung la ngi Bnh Cang ) ong vien nang , thay a hoan thanh tot nhng nam triet va than tai Chung Vien.

Sau khi tot nghiep, mot so ong mon cua thay cac Giao Phan Nha Trang, Buon Me Thuot va Quy Nhn lan lt bc len ban Thanh, phan thay c c Giam Muc Giao Phan Kontum Phe-ro Tran Thanh Chung xin phep Giam Muc Nha Trang thuyen chuyen ve Kontum trong vien anh cua mot vung at truyen giao ma thay a xuat than t ay. Du la ngi Xe-ang va tng song tai Kontum t luc nho en nam 12 tuoi, thay phai tr thanh mot ngi xa la tren vung at chon nhau, cat ron cua mnh. Thay phai ang ky tam tru tai Toa Giam Muc, phai bat au hoc lai tieng me e cua mnh v hai mi may nam qua thay khong con dung no na. Song, vi ban tnh that tha, chuyen can va nhanh nhen, thay a dan dan chiem c cam tnh cua moi ngi ay.

Cai ten Ba Nang Ly a dan dan tr nen quen thuoc vi cac cha, cac n tu Dong Anh Phep La ( con goi la Dong Anh Vay ), anh em chung sinh va nhat la vi dan lang cua thay. That cam ong va chua xot khi than mau cua thay, ba Ma-ri-a Y Hoe Konau Yop cung thay tam s nhng hai ngi luc au ngon ng con bat ong cha the hieu nhau. Nhng con tim cua ngi me va cua a con lu lac dan da a bat c tan so, thay a bat au tr lai thanh thao ngon ng cua mnh.

5g30 sang ngay 18.10, trong Thanh Le ong te ngoai hai giam muc Giao Phan Kontum la c Cha Phe-ro Tran Thanh Chung, c Cha ngh hu Alexis Pham Van Loc va cac Linh Muc trong Giao Phan, con co hai c Cha Giao Phan Nha Trang va Buon Ma Thuat cung nh cac Linh Muc ban be va than hu cua tan Linh Muc Ba Nang Ly. ay la Thanh Le thu phong Linh Muc ong te ong nhat ke t trc en nay ( gan 100 Linh Muc ).

Vi khau hieu Linh Muc: Ngay lai ngay con xin chuc tung chua, va ca ngi Thanh Danh muon thu muon i ( KoDra, Ih lele tom tdong, Ih uh lele k inh bat k Ih ), v tan Linh Muc 39 tuoi i nay se ha hen nhieu ieu cho mot Giao Phan ong tn hu nhng con so Linh Muc kha khiem ton. Cau chuc tan Linh Muc Callisto Ba Nang Ly luon trung thanh vi n goi va tac vu cua mnh e lam vinh danh Nc Chua.

TRAN PHNG NGHA

CHIEM NGAM:

KHUON MAT CUA TNH YEU

Xin mi ban hay dng tat ca moi viec, ngoi th thai tren ghe trc Monitor, vao View, chon Full Screen, sao cho tam hnh ky la nay nam tron ven trong ecran, roi co gang tap trung nhn that cham chu vao 4 net cham nho gia tam hnh trong vong 30 en 40 giay.  Sau o ban lai hng mat nhn len khoang khong hay len mot mang tng trang trc mat. Ban se thay xuat hien mot vong tron sang hn. Ban hay chp nhe oi mat roi nhn vao trong vong tron o, chac chan ban se thay...

Xin ghi chu: Hien tng th giac nay xay ra hoan toan mang tnh khoa hoc. Ban cung co the s dung tam hnh nay e tap trung tinh than hoac bnh tam lai trc khi cau nguyen hay trc khi phai suy ngh va quyet nh mot viec he trong nao o cua mnh. Chua cung anh ch em...

Giao s TRAN DUY NHIEN