GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 28 C THNG NIEN

TIN MNG: Lc 17, 11 19

PHEP LA CHO MI NGI PHONG HUI

Tren ng len Gie-ru-sa-lem, c Gie-su i qua bien gii gia hai mien Sa-ma-ri va Ga-li-le. Luc Ngi vao mot lang kia, th co mi ngi phong hui on gap Ngi. Ho dng lai ang xa va keu ln tieng: "Lay Thay Gie-su, xin du long thng chung toi !"

Thay vay, c Gie-su bao ho: "Hay i trnh dien vi cac t te". ang khi i th ho c sach. Mot ngi trong bon, thay mnh c khoi, lien quay tr lai va ln tieng ton vinh Thien Chua. Anh ta sap mnh di chan c Gie-su ma ta n. Anh ta lai la ngi Sa-ma-ri. c Gie-su mi noi: "Khong phai ca mi ngi eu c sach sao ? The th chn ngi kia au ? Sao khong thay ho tr lai ton vinh Thien Chua, ma ch co ngi ngoai bang nay ?" Roi Ngi noi vi anh ta: "ng day ve i ! Long tin cua anh a cu cha anh".

SUY NIEM 1:

LONG TIN CHA LANH

Tieng cam n van la li quan trong cua con ngi oi x vi nhau. Con g am em, an ui, phan khch cho bang mot tieng cam n khi ngi khac te nh noi vi ta. Cuoc i lam phien toai hn gap nhng s hng phan, thoai mai, vo ve, an ui. Ta lam n cho ke khac, khong mong c ap tra bao en. Nhng mot tieng cam n van la s khch le ln lam ta quen i nhng s nhoc nhan a giang ay chong chat tren i ta. Li Chua hom nay noi len tam long biet n cua mot ngi Sa-ma-ri ngoai ao a tr lai gap Chua e cam ta tri an Ngi v anh ta a c cha khoi benh phong cui .

I.   Y NGHA LI CHUA:

Tin Mng Lu-ca trch oan 17, 11 19 dien ta cuoc hanh trnh cua Chua Gie-su i Gie-ru-sa-lem. Phep la Chua lam hom nay xay ra trong cuoc i rao giang cua Ngi tai bien gii Sa-ma-ri va Ga-lil-e. Chua gap mi ngi mac benh phong cui. Theo tuc le cua ngi Do-thai luc o, ngi mac benh phong cui la ngi b xa hoi loai tr, ngi b o ue phai song cach xa moi ngi. Le luat cam ho khong c lai gan bat c mot ai. Nen, khi thay Chua Gie-su, ho ch dam ng xa xa ma van xin Ngi chanh long thng xot.Chua Gie-su a ap ng li van xin cua ho va day ho hay i trnh dien cac t te. Le luat Do-thai danh cho cac t te quyen xem xet va tuyen bo benh nhan a khoi benh that cha. c cac t te xac nhan khoi benh, ho mi co quyen tr lai cuoc song bnh thng va hoa nhap vi xa hoi ng thi .

Vang, ca mi ngi en trnh dien vi cac t te a c xac nhan hoan toan khoi benh.Chn ngi Do-thai c cha lanh a khong nhan ra nguyen nhan nao va ai a cha ho khoi benh cui. Ho a qua ne vao le luat va tng rang ho a lam theo le luat day nen ho c lanh benh. Ho ch dng lai viec ho a c khoi benh. Con ngi ngoai giao Sa-ma-ri: mot ngi ang ghet va b liet vao hang toi loi trc mat ngi Do-thai lai la ngi biet n, a quay tr lai e cam n Chua Gie-su khi anh ta c tuyen bo khoi benh. Anh cam nghiem c tnh thng cua ngi a cha lanh anh ta la Chua Gie-su. Anh a quy di chan Chua Gie-su, cam n va ngi khen long thng xot cua Ngi, ang a cu cha anh ta khong ch cn benh hiem nguy than xac ma con cha anh ta ca tam hon. Anh a khong dng lai s song than xac, nhng a i ti long tin. Tin vao Chua Gie-su, ang nhan lanh, thng xot, hien hau.

II. CAI TR TREU VAN LA CAI NGHCH LY CUA TIN MNG:

NGI TRONG LAI PHAI NGOAI VA NGI NGOAI LAI C TRONG:

S i van thng xay ra nhng ieu ta khong hay trc, nhng s bat ng. Tin Mng a nhieu lan nhac lai nghch ly nay. Chua Gie-su a mac khai ao Tnh Thng va xay dng Giao Hoi cua Ngi tren cot loi Tin Mng Tnh Thng. Chua Gie-su day moi ngi hay song tnh thng va thc thi tnh thng bac ai oi vi ngi khac.

Chua Gie-su a qua quyet vien s quan bach quan, ngi ngoai a co long tin manh me hn bat c ngi t-ra-en nao. Toi noi cho cac ong hay:ngay ca trong dan t-ra-en, Toi cung cha thay mot ngi nao co long tin manh nh the ( Lc 7, 9 ). Hay noi ve ngi an ba ngoai Hy-lap, goc Phe-ni-xi thuoc x Xy-ri-a, Chua khen ba: V ba noi the, nen ba c ve i, quy a xuat khoi con gai ba roi ( Mc 7, 29 ). Hoac ben b gieng Gia-cop, Chua Gie-su a biet ro ngi an ba ang noi vi mnh la ai, Ngi thay het ca coi long cua ngi an ba, en noi ngi an ba a chay vao thanh va noi vi ngi ta: en ma xem:co mot ngi a noi vi toi tat ca nhng g toi a lam. Ong ay khong phai la c Ki-to sao ? ( Ga 4, 29 ). Con oi vi ngi Sa-ma-ri nhan hau, Chua a qua quyet: chnh ong ta la ngi a chanh long thng va bac ai vi ngi ong loai ch khong phai la v t te, thay Le-vi hay bat c ngi Do-thai nao khac. ( Lc 10, 29 37 ).

i luc nao cung lan lon vang thau. Cai that va cai gia. Anh sang va bong toi. Cai tr treu ma Chua Gie-su a neu len oan Tin Mng hom nay va nhieu oan Tin Mng khac e day cac mon e va moi ngi muon thi van la ngi co ao cha chac a thc thi bac ai tot, cha chac a co long tin manh neu ho ch mang nhan hieu la Ki-to hu, la Cong giao. Ngi ngoai ao xem ra b coi la toi loi la xau xa trc mat ngi Do-thai, oi vi Chua Gie-su ho lai la nhng ngi thc thi ao. Ho cha c nghe rao giang, nhng long ho a rat gan Chua, ang ho tin chac chan se giup ho. Nen, Chua noi: Ke sau het se tr nen trc va ngc lai qua thc rat ch ly, ang cho muon i suy ngh !

III.  AP DUNG THC TE:

Trong i song, chung ta a nhan c biet bao n hue nhng khong cua Chua. Chung ta co biet ap tra lai tnh thng vo bien dat dao cua Chua hay khong ? Thanh Le, Kinh Nguyen va cac B Tch ( hop thanh Phung Vu ) co giup ta at moi tng quan mat thiet gia ta va Chua Gie-su, ang nuoi song ta ?

Co bao gi chung ta nghi ng long nhan t cua Chua khong ? Chnh Chua Gie-su cu o chung ta.Le luat ch giup ta. S that mi giai phong ta. Chnh Chua Gie-su day ta thc thi nhng ieu thien hao: Hay hoc cung Ta v Ta hien lanh va khiem nhng ( Mt 12, 29 ).

Lm. Giu-se NGUYEN HNG LI, DCCT, Giao X Phu Sn ( Fyan )

SUY NIEM 2:

LONG TRI AN OI VI THIEN CHUA

Lam ngi, ai trong chung ta chang thch song vi nhng ngi co nhan co ngha. The nhng, khong phai luon luon chung ta c nh y muon. Ngi xa co nhng cau chuyen ve thoi vo n bac ngha cua con ngi. Chang han nh chuyen mot ngi v ca mot i hy sinh, lam lu, thc khuya day sm lo cho chong en sach, ganh het trach nhiem cua chong la nuoi day con cai, nhng mong sau nay: Bang vang choi loi kia e ten anh...

Ay the ma, o at roi, anh chong nhanh chong quen an tnh phu phu, voi se duyen mi vi con chau quan quyen, co xua nhanh qua kh ngheo nan, goc gac ban dan cua mnh.

Ngi thi nay cung co nhng cau chuyen tng t. Nghe noi mot giao x no, co mot gia nh ong long chi cha x, chi Hoi ong Giao X, bo ao, bo Chua v b yeu cau di nha ra khoi khuon vien nha th. Trc ay, hai v chong nay ngheo kho, khong co manh at cam dui. Thng hoan canh ngheo nan, kho khan, cha x va Hoi ong Giao X cho mn mot mieng at cat tam can choi, co cho chui vao chui ra, vi giao keo mieng: luc nao giao x can hoac gia nh lam an c, co ieu kien mua at th tra. Hoan canh thay oi, gia nh a kha gia len, nhng thay v mua at, ho lay tien o xay nha. Hoi ong Giao X en trao oi, ban bac, nhat nh khong nghe. Cai chay cai coi. Cha x en, cung khong an thua. The la rum beng.

Li Chua trong Chua Nhat 28 Thng Nien nam C hom nay mi goi chung ta quay lai vi tnh ngha, khong ch oi vi anh ch em, nhng nhat la oi vi Thien Chua.

Bai oc I trch trong Sach Cac Vua quyen th hai ( 5, 14 17 ) tng thuat cau chuyen ve v tng ch huy quan oi Na-a-man cua nc A-ram. Tng Na-a-man ch la mot ngi dan ngoai, trong khi o, dan t-ra-en lai la Dan rieng, Dan tuyen chon cua c Chua. Ong b mac benh phung cui, la chng benh bat tr vao thi o. Chet th khong chet, ma song cung khong ra song. Chang tha chet con hn, v ngi th c l loet, hoi thoi; nay rung mat ngon tay, mai khuyet mat cai mui. Du vinh quang phu quy, bong loc vo van, nhng cuoc song oi vi ong bay gi la vo ngha.

The roi, c nh mot chuyen phim ma ao dien la Thien Chua, ong c tiep xuc vi ngon s E-li-sa va c cha lanh sau khi a vang li ngi cua Thien Chua i tam bay lan trong song Gio-an. Nh mot ngi bnh thng, ong a lam viec phai lam la quay tr lai gap ngon s E-li-sa e ta n. Lam sao khong quay tr lai c khi long ong ang rao rc han hoan v n hue mnh va nhan c; va ngi can c thong tin trc nhat la v s gia cua c Chua, ngi a ch cho ong con ng song.

Nhng chi tiet ky dieu trong cau chuyen nay la: th nhat, ong tng nay biet ro rang khong phai giong nc song Gio-an co sc cha benh. Ong a tng noi: Nc cac song A-va-na va Pac-pa a-mat chang tot hn tat ca nc song t-ra-en sao ? Ta lai khong the tam cac song ay e c sach sao ?. Ong hieu va ong tin ay chnh la quyen nang cua V Than cua ngi t-ra-en a lam cho ong khoi benh, nh li ong tuyen xng: Nay toi biet rang: tren khap mat at, khong au co Thien Chua, ngoai tr t-ra-en.

ieu ky dieu th hai la sau khi a nhan biet c Chua cua t-ra-en la Thien Chua that qua dau la cha lanh, ong tng nay a xin mot t at cua que hng nay mang ve nha cua ong x A-ram, e t nay ong ch th lay va dang le te cho mot mnh Ngi tren manh at cua dan rieng Ngi thoi. Nh the la long biet n cua v tng ngoai giao nay a en ni en chon, ngha la long biet n co sc xoay chuyen cuoc i; hay neu chung ta co the noi, trong trng hp nay, long biet n ong ngha vi long tin, vi c Tin.

Trong bai Tin Mng theo thanh Lu-ca, chung ta gap lai cung chnh ket cau cua cau chuyen ong Na-a-man vi mot vai chi tiet khac biet. Mi ngi b benh phong cui cung keu xin c Gie-su cha lanh. Ngi bao ho i trnh dien vi cac t te. ay la viec ho ch phai lam sau khi lanh benh, theo Luat Mo-se day ( x. Lv 14, 2 3 ). Ho a vang li; va luc i ng, ho nhan ra mnh c lanh sach. Mot ngi a quay tr lai e ta n va ton vinh Thien Chua. Va ngi ay la mot ngi Sa-ma-ri-a, ngha la mot ngi ngoai.

Chung ta co the nhan ra de dang nhng iem tng ong gia hai cau chuyen nh quyen nang cha lanh thuoc ve Thien Chua, s vang li dien ta long tin la ieu kien e c cha lanh va long biet n oi ngi thu n phai quay tr lai ta n va tuyen xng c Tinvao c Chua la Thien Chua that. Neu ch dng lai o, chung ta a co the rut ra nhieu bai hoc cho i song c Tincua mnh.

Tuy nhien, tac gia Tin Mng con muon dan chung ta i xa hn: ngoai ngi Sa-ma-ri-a c cha lanh, con co chn ngi khac na cung c cha lanh, nhng ho a khong quay tr lai e ta n. c Gie-su a than th: Khong phai ca mi ngi eu c sach ca sao ? The th chn ngi kia au ? Sao khong thay ho tr lai ton vinh Thien Chua, ma ch co ngi ngoai bang nay ?

Theo li o cua c Gie-su, th chung ta co the hieu, chn ngi kia la ngi Do-thai. Ca mi ngi eu vang li c Gie-su e i trnh dien vi t te, co ngha la tat ca ho eu tin c Gie-su cha lanh cho ho, nen ho mi ra i lam cai cong viec cua mot ngi a c lanh benh theo Luat day. Chung ta cang co ly e khang nh long tin o cua ca mi ngi, khi nghe li cuoi cung c Gie-su noi vi ngi Sa-ma-ri quay tr lai: ng day ve i ! Long tin cua anh a cu cha anh. Long tin a cu cha anh sa-ma-ri cung nh chn ngi Do-thai, du ho co quay tr lai hay khong.

Tin c Gie-su cha lanh; va khi long tin a c thoa man th ang ly cong viec phai lam ( theo le bnh thng ) la quay tr lai ta n va ton vinh Thien Chua. Vay ma ch co ngi ngoai la lam cong viec ang lam; con chn ngi Do-thai, von t hao mnh la Dan rieng Thien Chua, lai bo qua. o chnh la van e tac gia Tin Mng Lu-ca muon at ra. Mot phan e e cao long tin cua ngi dan ngoai, mot phan e canh giac oc t hao qua ang oi vi nhng ke t cho mnh, ton giao mnh, dan toc mnh la cao trong hn ke khac.

Ngi Sa-ma-ri ngoai bang a tin vao c Gie-su, nen a c cha lanh. ieu o chung ta khoi nhac lai. Anh a quay tr lai e sap mnh xuong di chan c Gie-su ma ta n. Ngi Sa-ma-ri von chang thien cam g vi ngi Do-thai v ho b khinh miet ra mat. The nhng sau khi long tin a c kiem nghiem la s cha lanh, moi ac cam va mac cam do hoan canh xa hoi, ton giao trc kia a b xua tan, nhng cho cho tam tnh biet n sau xa va long tin tng chan thanh. Khong thay oi sao c khi anh t nhan thay mnh ch la ngoai bang, khong thuoc ve cong oan con cai t-ra-en, nen khong co quyen keu xin Thien Chua mot ieu g. V the ma an hue anh va nhan c thc s la n c ban khong, hoan toan do long xot thng vo ieu kien cua Thien Chua.

Hn na, an hue anh va nhan c lai qua ln lao, ta nh n cu song, a chet nay song lai. n ay c ban cho anh qua Thay Gie-su, v the anh quay tr lai sap mnh ta n Ngai, sau khi a ln tieng ton vinh Thien Chua. Tat ca muon noi len: oi vi anh, c Chua la Thien Chua that va c Gie-su la Ngi cua Thien Chua, la S Gia cua Thien Chua. Qua n cha lanh the xac, anh a c n Cu o, c s song i i: nhan biet c Chua, Thien Chua duy nhat va chan that, va nhan biet c Gie-su la ang Thien Sai ( x. Ga 17, 3 ).

Con chn ngi Do-thai th khong quay tr lai e ton vinh Thien Chua ( tac gia Lu-ca khong noi: e ta n Thay Gie-su ). Tai sao vay ? Phai chang ho tiep tuc vang li c Gie-su, i tm gap cac t te e c chng thc mnh a khoi benh. D nhien o la viec ho phai lam roi. Nhng viec trc tien ang phai lam, theo le thng tnh, o la bay to long biet n oi vi ngi va cu cha mnh, lam cho mnh nh song lai t coi chet.

ay, chn ngi Do-thai kia a khong lam theo le thng tnh, bi ho ngh rang mnh thuoc giong noi c tuyen chon nen co quyen oi hoi c Chua cua ho thi an va ang hng an hue cua c Chua. oi vi ho, c Gie-su ch la mot toi t cua c Chua, lam viec cua c Chua sai bao, nen chang can phai cam n, cung ta nh ay t hay ngi giup viec nha ngi ban cua ta thoi. Y co vang li chu nhan ma giup ta ieu g, th ha tat ta phai mang n y ? Chnh thai o t hao, t ton o a ngan can nhieu ngi Do-thai tin nhan c Gie-su la ang Cu The, va v the ma khong nhan c n Cu o.

Long biet n, ao ngha thng tnh, tng chng nh ch lien quan en i song nhan ban, the nhng lai la con ng dan en c tin; oi khi lai ong nhat vi c tin. a la ngi vo n th ng noi en chuyen tin Chua, tin Tri. Ngi co long biet n luon co mot cam nhan sau xa ve nhng g ngi khac lam cho mnh, va tm moi c hoi co the e dien ta long biet n. Ngi o se cang nhay cam vi bao an hue muon hnh van trang cua Thien Chua: n lam ngi, hong an s song, n nhan biet Chua, c Chua tn nhiem trao cho trong trach nay no, c Chua Quan Phong cho gap ngi ban i tuyet vi...

Moi mot ngay qua i, ngi ay cang them xac tn mnh c thng yeu, mnh mac n Thien Chua qua nhieu, nen tm moi cach, moi dp e ta n. Ta n khi vui, ta n khi buon, ta n khi gap may man va cung ta n khi gap rui ro, bi cach lam vui long Chua nhat la on nhan moi s Ngi gi en trong tin tng, pho thac theo tinh than th be thieng lieng.

Ngc lai, ke vo n chang bao gi ngh en viec en n. Trong au han chang co ch ta n, ma ch luon suy tnh mu li. Han xem viec ngi khac giup mnh la chuyen nho, chuyen bnh thng, chang ang e tam. Te hn, co luc con ngh xau cho ho: no muon li dung mnh chuyen g ay ? Suy bung ta ra bung ngi ma ! oi vi nhng ke ay th lam g co c Tin. Tam tr au ma ngh en Chua c ch ! V the khi quyen li vat chat b ung cham th chi cha x, chi Hoi ong Giao X, bo ao, bo Chua. Chua Gie-su a tng noi: Khong ai co the lam toi hai chu ! Ro rang la nh the !

Ta n Thien Chua ang Tao Hoa a dng nen con ngi la mot the thong nhat: cuoc song tran the khong tach ri cuoc song c Tin. Nh o n Cu o la cho toan the con ngi, ch khong phai ch co phan the xac ma thoi.

Xin Chua cho chung con biet xet mnh nghiem tuc ve thai o biet n cua chung con oi vi Chua va oi vi bo me, anh ch em va moi ngi.

Xin Chua cho chung con n cam nhan bao an hue chung con a nhan c, du chung con chang xng ang, e nh o chung con sam hoi that v a phu n boi ngha cung Chua suot bao ngay thang qua, e chung con co quyet tam cu the oi mi i song, lam ep long Chua hn moi ngay. Amen.

Lm. Giu-se HO AC TAM, DCCT Nha Trang

SUY NIEM 3:

SONG TAM TNH BIET N

Mot ngay no co mot gia nh giau co, quy toc thuoc nc Anh i ve mien que chi vao ngay ngh cuoi tuan. T thanh pho ve thon que vi biet bao phong canh ep va cac tro chi dan gia. Trong khi no ua thoa thch th tai nan xay en, cau con trai nho cua gia nh ho a trt chan nga xuong dong nc chay xiet. Mot chu be, con cua ngi lam vn ngheo gan o nghe tieng keu cu a chay en nhay xuong nc kp thi cu a be kia len.

Mot a be nha giau vi oi ban tay ieu luyen tren phm an, nhng lai khong biet bi. Mot a be ngheo que mua vi oi ban tay chai cng sam nang v cuoc at, nhng hom nay a cu c ngi. S gap g cua hai cau be a tao nen ieu ky dieu sau nay cho lch s nhan loai.

Cha cua cau be giau co biet n cau be ngheo. Thay v cam n, khen ngi, ong ta khong muon nhn c m tuoi th cua cau be c luan quan trong ruong vn. Ong muon ay c m cua cau be len tri cao. Ong hoi cau be: Khi ln len con muon lam g ? Cau tra li: Chac la con tiep tuc nghe lam vn cua cha con. Ong lai hoi: Con khong con c m nao ln hn sao ? Cau be cui au: Da, nha con ngheo the nay th con con c m g ! Ong gan hoi them: Nhng neu con co c m th con c m g ? Anh mat cau be nh nhn xa xam ve cuoi chan tri c m: Tha Ngai, con muon i hoc, muon lam bac s.

Nam thang qua i, hai cau be cung c i hoc. Cau be khong biet bi a tr thanh v nhan cua the gii, o la thu tng Winston Churchill cua nc Anh, ngi a gi vai tro quan trong trong viec thay oi cuc dien cua e nh the chien va a lam cho nc Anh t hao v tai ba chnh tr loi lac.

Con cau be nha ngheo, nh tnh thng va long biet n cua cha cau be Churchill, cau a khong con at c m cua i mnh b e, vn tc. Cau a tr thanh bac s lng danh cua the gii va la an nhan cua nhan loai cho en ngan i. V bac s nay la Fleming, ngi a tm ra thuoc khang sinh Penicillin. Sau nay khi thu tng Churchill lam trong benh, vng quoc Anh a tm nhng danh y lay lng e cu song thu tng cua ho. Cuoi cung ch co v danh y tai ba mi cu c Churchill, o la bac s Fleming, ngi a cu ong nam xa.

Cha cau be Churchill to long biet n ngi cu con trai mnh bang s giup hoc hanh. Fleming biet n ngi lo lang cho mnh nen a hoc thanh tai, em s hieu biet phuc vu cho nhan loai.

Song tren i nay moi ngi can biet n nhau. Biet n la thai o can thiet can phai co oi vi ngi ban n. Trong cuoc song, tieng cam n, xin loi luon co san tren moi mieng nhng ngi co giao duc, lch s, le o. Long biet n, tieng cam n phat xuat t tam long chan thanh luon lam vui long moi ngi. Chnh long biet n Thien Chua, biet n cha me la nen tang cho moi th biet n khac.

Khi oc bai Phuc Am hom nay, toi thay that buon cho chn ngi vo n. Trong so 10 ngi phong hui c Chua Gie-su cha lanh th ch co mot ngi biet ta n Chua thoi, ma ngi nay lai la ngi ngoai giao, con chn ngi thuoc Dan Rieng cua Thien Chua th lai eu phu n.

Chua Gie-su hoi ngi ngoai giao: Khong phai tat ca moi ngi eu c lanh sach ca sao ? Con chn ngi kia au ? Khong thay ho tr lai ton vinh Thien Chua, ma ch co ngi ngoai bang nay ? Chua Gie-su buon khong phai v b phu n ma v trong so mi ngi ch co mot ngi hieu biet tnh trang thieng lieng cua mnh trc mat Thien Chua. Chua xem trong long biet n cung la v ch li cua ke c n ma thoi. Ngi Samari tr lai ta n Thien Chua a ban cho anh phan xac, th Chua lai ban them cho anh n phan hon la cung co niem tin: ng day ve i ! Long tin cua anh a cu cha anh. Nh the, cam n lai la c hoi e nhan c them n.

Co hai th chu n, vat chat va tinh than. Vat chat th co the tnh bang con so, o lng bang mc o nh mot cay vang, mot ngan ong, mot sao at... Tat ca nhng th ay eu co the tra c. Chu n ve tinh than th kho nh ngha ro rang e tra n. Khi mot ngi that vong, chan chng, co n, au kho, benh tat... neu co c mot chut la am tnh thng nang xe chia giup cho ngi o ra khoi em toi, tm lai anh sang, niem vui, bnh an, hy vong, th long biet n o la mai mai. Ke ngh rang tra n la xong, khong can biet n na, o la mot tam hon ngheo nan. Vo n chang lam cho ngi ban n thiet thoi ma ch lam cho tam hon ke chu n ra chat hep. Song vo n la mot cuoc i trong vang tnh yeu va khong cam xuc. Co hy vong ma khong co tri an la s thieu hut cua mot nhan thc tinh te. Long tin ma thieu niem tri an la mot long tin khong co ngh lc. Tat ca nhng nhan c b tach biet khoi long biet n eu tr nen tan tat khap khieng tren con ng thieng lieng ( John Hery Jowett ).

Vay toi phai mang n nhng ai ?

Bat au mam song trong long me, ni ngoi nha am cung, tham kn au tien o, toi c me lay mau tht nuoi dng ln dan tng ngay, ngay o toi a chu n roi. Toi vao i vi tieng khoc nh bieu tng s yeu ui va can en moi ngi. Roi toi ln len nh giong sa, nh hi am, nh nhng ban tay nuoi nang dan dat. Cong cha, ngha me, thay co giao duc. Vao i, toi can tnh yeu, can tnh ban, can thong cam. Cuoc i c det nen bang nhng n ngha noi tiep nhau. S song la an ban cao ca nhat, thieng lieng nhat ma toi c on nhan t Thien Chua. Ngai tao thanh toi va con ban Con Mot cua Ngai chu chet thap gia e cu chuoc va ban cho toi S Song Mi.

Noi en tra n, ch co the tra n ngi, ch khong bao gi tra n Chua c. Hom nay toi ngheo, co ngi giup toi. Thi gian sau, co the kha hn toi co dp tra n. Nhng vi Chua th bao gi toi cung ngheo, cung tung thieu. Chua chang can g e toi co the tra n, v moi s eu en t Chua. Toi ch co the biet n Ngai bang thai o yeu quy nhng g Ngai ban tang. Tang vat ln nhat la s song va li mi goi lam con cua Ngai. Bi o phai yeu quy s song cua mnh, yeu ban than mnh, yeu con ngi va yeu cuoc i. Ghet bo chnh mnh, khong yeu ngi la s vo n oi vi ngi ban tang.

Moi s eu en t Thien Chua. Ngai sap xep hoa ieu e con ngi tham gia vao chng trnh on nhan an sung Ngai trao tang. Nhng g toi on nhan t tha nhan cung la n Chua, nen long biet n oi vi tha nhan cung chnh la long biet n oi vi Chua.

Moi sang khi va tha day, tam tnh au tien la Ta n Chua, dang mot ngay mi cho Chua. Cung cong oan hiep dang Thanh Le chung li Ta n Chua, mot ngay mi tran ay bnh an va n thanh.

Ta n e on nhan them n lanh cho cuoc song nh li Kinh Tien Tung so IV trong Sach Le Ro-ma: That ra, Cha khong can chung con ca tung, nhng c ta n Cha lai la mot hong an cao ca, v nhng li ca tung cua chung con chang them g cho Cha, nhng em lai cho chung con n cu o muon i.

Lay Chua, xin cho chung con luon song tam tnh biet n, biet n Chua, biet n ngi, e cuoc i chung con la bai ca tri an tnh thng cua Chua.

Lm. HU AN, Giao Phan Phan Thiet

CAM NHAN:

TRAI TIM BIET N

Neu co ai a cho toi mot chiec a ay cat va bao toi hay th tm nhng manh sat be nho nam lan lon tren cat, th vi oi mat va nhng ngon tay bnh thng cua mnh, toi kho long ma thanh cong. The nhng, vi mot thoi nam cham, toi lai co the de dang va nhanh chong hut ra nhng vun sat li ti tron lan trong cat.

Mot trai tim vo n co the so sanh vi oi mat tran va nhng ngon tay vung ve cua toi mo mam tren ong cat, khong tai nao kham pha c nhng n lanh Thien Chua a ban cho i toi. Nhng vi mot trai tim biet n, giong nh mot thoi nam cham hut c sat, toi co the lt nhanh qua moi giay phut cua mot ngay song va vui mng oc ra c biet bao nhieu la hong an Chua, ch khac mot ieu la nhng manh sat nho lan trong ong cat cua Thien Chua lai la nhng vat quy gia hn vang !

Nhieu ngi song qua hi ht nen thay cuoc i, nhng bien co xay ra hang ngay, va nhng canh vat chung quanh mang toan mot mau en toi va vo gia tr, nh the at cat tro bui tam thng. The nhng oi vi nhng ngi song co chieu sau noi tam, tng bien co, tng s vat chung quanh, dau tam thng nho be en au cung la dp e ho suy niem va dang li cam ta. o co the la mot nu hong va ham tieu, nhng tia nang tinh nguyen cua mot buoi sang ep tri, mot cai xiet tay cam thong, mot c ch tha th, mot s giup nho nho...

Trch t LE SONG, 27.3.2000

CAU NGUYEN:

CH CAN CAM N CHUA !

Mot hom, mot ngi ban toi cung vi a con 3 tuoi tren xe vi anh, ang tren ng ngang qua mot nga t. Bong, canh ca xe bat tung ra va a be ri xuong khoi xe ngay gia ng xe co tap nap ca bon hng ! ieu cuoi cung ma anh kp nhn thay la mot chiec xe hi ang lao rat nhanh ve pha a con be bong cua anh ! Anh ch con biet keu len: Gie-su ! Ngay khi dng c xe lai, anh phong ra va chay en canh con mnh, no hoan toan bnh yen vo s. Khong ng, chnh ngi lai chiec xe suyt can a be th lai trong tnh trang kinh hoang, gan nh la ong kinh. Ban toi en canh ong va co gang tran an...

Anh bao: Xin ong ng lo ! Con toi khong sao ca, no bnh an vo s... ng ngh ngi g na. Ch can cam n Chua v ong a dng kp thi ! Ngi kia ap ung tra li: Ong khong hieu au ! Chnh toi ang ta n vo cung, v luc nay... chan toi au co kp cham en ban ap thang !

Lay Chua, xin cho long con luon hng ve Chua e biet thot len nhng li tri an trong moi bien co vui buon, ln nho trong cuoc song...

Ban dch cua TRAN DUY NHIEN, trch Noi La Cho i so 6

CHNG T:

CAM TA THIEN CHUA

Mot ngay cuoi nam 1965, tren mot chuyen bay t Y ve Hoa Ky mang theo mot so v Giam Muc My mi i d Cong ong Vatican 2 ve, co mot n chieu ai vien hang khong rat xinh ep, tan tnh va nha nhan phuc vu cac hanh khach. The nhng ac biet trong ca chuyen bay, co van cam thay bc boi trong long va mat t nhien trc mot oi mat c nhn cham chu mai vao khuon mat va voc dang cua co moi khi thay co xuat hien. Lai cang ang bat bnh hn na khi co tm cach kn ao hoi tham mot hanh khach ngoi gan o, th hoa ra o lai la oi mat cua mot giao s, c Cha Fulton Sheen, v Giam Muc Tong o lng danh nc My.

Khi phi c ha canh, i cac hanh khach xuong het, c Cha mi tien en trc mat co gai, ngo y mot cach ng an trang trong nhng khong kem phan tru men du dang: Hi co be, co xinh lam ! Co hay cam ta Thien Chua that nhieu, v Ngi a ban tang cho co mot sac ep tuyet vi...

The roi ch vai ngay sau, co tieng go ca van phong lam viec cua c Cha Fulton Sheen Toa Tong Giam Muc New York. Co chieu ai vien hang khong hom no vao e ngay khi va ngoi xuong ghe: Tha c Cha, cau noi cua c Cha a lam cho con phai ban khoan suy ngh mai. Vay tha c Cha, con biet phai cam ta Thien Chua nh the nao cho xng ang vi nhng g Ngi a ban cho con ?

c Cha iem am at lai cho co mot cau hoi thay v tra li: The con co bao gi nghe noi en mot trai phong cui mang ten Di Linh Viet Nam ch ? Co gai ngc oi mat xanh nh do hoi: Tha c Cha, co lan con a oc c tren bao va cung a c nghe ai o ke ve trai Di Linh.

c Cha doi nhn xa xam qua khuon ca so: Co the hieu theo mot cach nao o th Thien Chua a danh tat ca nhng net ep cua nhng ngi cui Di Linh ma ban rieng cho con. Neu con thanh tam muon cam ta Thien Chua, con hay xin sang Viet Nam va tm cach an ui ho bang i song phuc vu...

Ch chng ay thoi, co chieu ai vien hang khong sau o a trut bo tat ca tng lai e t nguyen khoac ao n tu. Sau mot thi gian tap tu va hoc hoi, ch a xin Nha Dong cho c sang Viet Nam phuc vu ngay gia nhng con ngi bat hanh Di Linh...

Theo li ke cua Lm. TIEN LOC, trch Noi La Cho i tap 2

CAU TRUYEN:

E TO LONG BIET N

Tuan trc, vao mot buoi chieu ep tri, toi i taxi. C nhn cai cach anh tai xe sang so xe mot cach nong nay, toi hieu ngay la anh ta ang co ieu g khong on trong tam tr. La li hoi han, toi c anh cho biet ly do: Bc mnh qua anh a ! Sang nay, co mot ngi khach bo quen v tien tren xe cua toi. Toi m v e tm a ch mi biet trong v co 1.500 quan tien Phap. Toi bo hn 1 gi e tm cho ra khach san ong ay tro. Anh co tin la ong ta chang them noi mot li vi toi khong ? Ong ta m v em lai tien, nhn toi cham cham y nh toi a moc tui ong ta vay !

Toi te nh hoi them anh tai xe: The ong ay khong bieu anh mot chut sao ? Anh ta ngoai lai bang ghe sau nhn toi phan bua: Khong mot xu ! Toi hoan toan that vong, mat bao nhieu th gi, lai ton xang na ch ! That ra, toi khong ngh en chuyen c thng tien. Gia nh ong ta ch can noi vi toi mot li cam n...

Moi ngi chung ta eu can mot s biet n tng xng vi hanh ong cua mnh. Long vo n de bop chet thien y. Va chung ta nh rang s biet n la mot c tnh ma chung ta khong bao gi thc hanh cho ay u.

Trong chien tranh the gii lan hai, ba me cua mot ngi lnh nhay du My nhan c th con t ben Phap. Anh ke rang anh b thng, b oi khat, nhng lai c mot phu n lang Avranches nuoi dng va che giau khoi quan c ang chiem ong. Rui thay, vai thang sau, ngi lnh t tran trong khi tan cong vung Ardennes.

e cam n ngi phu n cha biet ten kia, trong suot 2 nam, ba me a e danh tien, vt ai Tay dng, en thanh pho c nhac en trong th con. Ba tm c ngi phu n a san soc con ba va tang mot goi qua nho. o la chiec ong ho ma con ba a lnh thng trong ky thi tu tai, mot ky vat vo gia oi vi ba. Viec ba me to long biet n a gay xuc ong cho ngi dan mien Normandie nc Phap, en noi c ch ay tr nen mot huyen thoai tai Avranches va toan vung...

Long biet n la mot nghe thuat chng to mnh nhay cam vi moi thien y cua ngi khac, du ieu ay ln hay nho. a so chung ta eu cam thay vui thch khi c ngi khac oi ai t te, tang qua hoac giup khi c nh. Nhng chung ta cung can hoan thien viec to long biet n bang cach lam cho no tr nen cang chan thanh va cang rieng t cang tot. Qua that, khong co g xuc pham ngi khac bang mot li cam n qua loa, noi cho lay co ni au moi chot li !

Nha viet kch noi tieng cua Hoa-ky la ong James Barrie ke lai mot cau chuyen nh sau: Mot chieu no, toi va mot ngi ban To-cach-lan ang ban chuyen lam an. a con gai 9 tuoi cua ong ay em en mot a banh ngot do be mi lam xong. Ong bo bc mnh v cau chuyen b ngat ngang, lien cam mot chiec banh can mot chut, noi voi mot li cam n con cho xong e tiep tuc noi chuyen vi toi. Co be lang le ri can phong. Vai tuan sau. me co hoi sao be khong con h hng lam banh ngot nh moi khi th be oa khoc: Con se khong bao gi lam banh na au !

Long biet n oi khi cung vt qua khuon kho chuyen rieng t. Con trai toi, mot sinh vien y khoa ke rang, mot benh nhan a c cu song nh truyen mau. Sau khi lanh benh, ong ta hoi cac bac s lieu co cach nao biet c ten ngi a hien mau cho ong. Ngi ta tra li la khong. Vai tuan sau, ong ta tr lai benh vien va xin hien mau. Va ong a hien kha nhieu lan. Mot bac s ngac nhien ve ngha c cua ong th ong n gian ap: Co mot ngi vo danh a hien mau cho toi. Nay toi cung xin hien mau e to long biet n !

Cung can phai ngh rang long biet n co the khong n thuan la mot tnh cam chong qua, nhng lai la mot nguon mach lam troi day sc song trong mot so trng hp. Nha van vat hoc Hudson ke lai cau chuyen sau ay: Mot toi no, toi dan mot ngi ban than ve nha chi, co g an nay. Sau ba an, ong ban ay bao toi: Ban may man co ngi v lo lang sa soan nhng ba an that tuyet vi, mac du toi thay ch co ve yeu va nang ganh con cai. Chnh li khen nay a m mat cho toi. Li khen ay giup toi nhn thay s anh hung trong i thng cua v toi ma von d trc o, toi c xem la chuyen thng tnh !

Long biet n can c bieu lo ca trong tng chi tiet na. Ngi a th, anh th ht toc, co th may, ngi phuc vu khach san... ho eu giup mot cach nao o cho chung ta luc nay luc khac. Khi cam n ho, chung ta bien cac quan he may moc thanh ra nhan ban hn, va bien cac cong viec nham chan eu an thanh ra het sc de chu.

Mot benh nhan cua toi, von la nhan vien ban ve xe buyt Luan-on ke vi toi: oi khi toi chan ngay cong viec. Ngi ta c n, quay ray toi hoac keu ca la khong u tien nen khong chu mua ve. The nhng, co mot ba cu gia i chuyen xe buoi sang va buoi toi a luon cam n toi rat lch s khi toi trao ve cho ba. Toi tng tng nh the ba ang nhan danh tat ca moi hanh khach e cam n toi, va ieu o lam cho toi thay phan chan hn trong cong viec...

Mot so ngi rat ngai viec dien ta s biet n, s rang se quay ray ke khac. Mot benh nhan cua toi, vai tuan sau khi ri benh vien, a tr lai e cam n co y ta. Ong noi: Toi khong en sm hn c, v toi c ngan ngai, ngh rang ch khong thch nhng ngi en cam n... Co y ta ap: Trai lai ch a ! Toi rat mng v ong a tr lai ay tham toi. Rat t ngi hieu rang chung toi can en nhng li khuyen khch ong vien e chung toi co the lam tot hn na cong viec cua mnh...

Chung ta ng s la mnh bieu lo s biet n qua nhieu. Chung ta ng quen rang nu ci, li cam n, li noi tri an cua chung ta se em lai bao li ch cho nhieu ngi trong cuoc song cua ho...

Dch t Selection, bao TTCN 6.1997, trch Noi La Cho i tap 2

CAU XIN VA TA N

Co 2 thien than c sai xuong tran gian, moi v mang theo mot chiec tui ln. Ho chia nhau e i khap hang cung ngo hem, en vi nhng ngi giau co cung nh nhng ke ngheo kho, tham cac tre em va ngi gia lao, ung vao nhng luc ho ang cau nguyen tai nha rieng hay Nha Th.

Sau mot thi gian, 2 thien than gap lai nhau ung thi iem a hen trc e tr ve Nc Tri. Chiec tui cua mot thien than th nang nh ch, con chiec tui cua thien than kia th lai co ve nhe nh bong.

Thien than co chiec tui nhe mi thac mac hoi: Ngai mang cai g ma nang the ? V kia va th hon hen, va lau mo hoi, tra li: Ngai quen rang toi c sai xuong tran gian e thu nhan tat ca nhng li cau xin cua nhan loai hay sao ? Con ngai, cai gio cua ngai xem ra nhe nhang qua nh ?. V nay buon rau tra li: A, toi c sai xuong e gop nhat tat ca nhng li thien ha cam n Thien Chua v nhng n lanh Ngi a luon ban cho ho ! Va tiec thay, toi ch tm c qua t !

S that ve hai can can nang nhe cua nhng li cau xin va nhng li cam ta Thien Chua noi tren cung c bai Tin Mng ve 10 ngi phong cui a c c Gie-su cha lanh. Ch co moi mot ngi trong bon ho, khi thay mnh a c lanh benh, ben quay tr lai, xap mnh di chan c Gie-su e ta n Ngi, ma ngi ay lai la ngi x Sa-ma-ri von b coi la dan lac ao trong at nc x Pa-let-tin. c Gie-su thac mac hoi anh: Chang le 9 ngi phong cui con lai khong c toi cha lanh ca hay sao ma ch co moi ngi ngoai bang nay ? ( x. Lc 17, 11 19 ).

Trch t LE SONG, 3.2000

THONG TIN:

THONG TIN VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI TANG

5.10.2001: Ba ngoai cua MK Duyen Chau: 500.000 VND giup tre em ngheo.

6.10.2001: MK Le Xuan Phong ( Hoa Ky ): 50 USD giup cac trng hp ngat ngheo.

6.10.2001: MK Nguyen Hau ( Hoa Ky ): 30 USD giup cac trng hp ngat ngheo.

6.10.2001: MK Huynh Cuc ( Hoa Ky ): 20 USD giup Quy Mo Tim cua be Xuan Mai.

8.10.2001: MK Pham Dzung ( Hoa Ky ): 50 USD giup ngi ngheo.

9.10.2001: Ba Tran Th ao Quan 3: 200.000 VND giup ngi ngheo.

9.10.2001: Mot Linh Muc DCCT: 700.000 VND giup ngi ngheo.

9.10.2001: Bac s Mai Tan Phuc: 500.000 VND giup cac trng hp benh tat.

 

THONG TIN VE CHNG TRNH CU TR LU LUT MIEN TAY


Mua lu lut Mien Tay lai en,

Chua muon con thc hien tnh yeu.
o la con song c ieu,
Chia cm se ao cho nhieu tha nhan.

Con nguyen c gop phan nho mon,
Vi c mong goi tron ngha tnh.
The nen con dam hy sinh,
Bt chi an uong v tnh anh em.

Va co g con em chia se,
Chnh ay la ly le tnh thng.
Giup ngi ang gap tai ng,
Khoi cn oi lanh, thoat ng kho au.

Chua giup con biet mau thc hien,
Bi ay la viec thien ieu lanh.
Cho con t bo ban than,
Cu ngi sau kho c phan an vui.

"Xa ta oi, cac ngi a cho an,
Ta tran truong, cac ngi a cho mac"

( Mt 25, 35 36 )

"Thng ngi nh the thng than,
thay ai oi lanh chia phan ao cm."

Mua Lu Lut Mien Tay Nam 2001

Tu s To-ma Nguyen Thien Trieu, OFM


GOSPELNET xin ho tr bc au 200 chiec ao thun cho Nhom cua ban MK QUOC DUY i cu tr hai xa vung sau la Thanh Li va Trng Xuan, huyen Thap Mi, tnh ong Thap. Theo tin VietCatholic cho biet, tnh en ngay 9.10.2001, a co hn 200 ngi dan, a so la tre em, a b thiet mang cang vung au nguon mien Tay nh Long An, Kien Giang, An Giang, ong Thap... Rat mong quy oc gia gan xa hng ng hoac trc tiep tham gia i cu tr, xin lien he vi chung toi qua a ch: uy1959@yahoo.com hoac 0903.34.09.14, hoac vi ban MK Quoc Duy: quocduy@az.com.vn.

 

THONG TIN THEM VE VIEC TR GIUP 2 EM BE D TAT SOC TRANG

Ngay 6.10.2001, GOSPELNET a nh v chong anh Long va ch Nga Nhom Khuyet Tat Can Th chuyen en cha ang Xuan ong, Giao X Cai Trau, Tra Long, Soc Trang, so tien 100.000 VND cua ch INH TH NHAN ( Giao X Tan Phu Hoa ) va 400.000 VND cung mot goi qua nho cua GOSPELNET tang cho gia nh 2 em be tan tat la TRAN TH THUY TRANG va TRAN MINH NHT.

THONG TIN VE ANH INH MINH MAN B BAI NAO

Sang 10.10.2001, GOSPELNET nhan c th cua cha Giu-se o Van Ngan, Giao X Ninh Phat, hat Gia Kiem, Giao Phan Xuan Loc, tnh ong Nai, ien thoai: 061.867.207, trnh bay trng hp sau ay:

Anh INH MINH MAN, sinh nam 1976, con ong inh Viet Thuy, 62 tuoi, ngu tai Tap oan 6, ap Nguyen Hue, xa Quang Trung, huyen Thong Nhat, tnh ong Nai. Anh Man b bai nao t khi c 7 thang tuoi ti nay, khong noi, khong i c, thng xuyen b co quap, ch co the nam vong hoac ngoi xe lan. Cho en nay anh Man a 25 tuoi ma nh a tre th khong biet g. Tnh trang kinh te cua gia nh anh Man hien nay a gan nh kiet que.

GOSPELNET xin tr giup ngay so tien 500.000 VND knh gi en cha o Van Ngan e chuyen cho gia nh anh Man. Knh xin quy oc gia gan xa rong long chia se them.

NHAT KY TRUYEN GIAO:

XE-ANG, MIEN AT HA ( tiep theo )

Ngay 13.5.1998

Mot ngi t benh vien tnh en xin tiep cu e co tien mua mot x mau cho a con sap len ban mo. Lay Chua, Chua hang ban an hue cho con cai Chua qua nhng ban tay quy an nhan xa gan. Con xin ta n Ngai.

Ngay 19.5.1998

Nhieu anh em Xe-ang ve benh vien tnh cha benh. Ra vien vi hai ban tay trang. Ho rat can giup e co tien xe ve lang.

Ngay 1.6.1998

Vung Xe-ang a 3 nam cha co em nao c lanh B Tch Them Sc va Rc Le Lan au. Hom nay Tring Pko gom cac lang Kontu Peng, Kontu Yop, Dak Rao kuen, Dak Rao kram, Dak Moham va Dak Kang Peng a 323 em ve Kontum. Moi em mat 30 ngan tien xe ( 35 cay so ng rng ). em theo vai ky gao. Toi va cac n tu dan toc thieu so Xe-ang on tiep ho. Lo an uong va day do don mnh cho cac chau trong 3 ngay. Sau o, c Giam Muc en ban B Tch Them Sc.

Ngay 4.6.1998

24 em lang Kon Klok ve nhan B Tch Them Sc.

Ngay 7.6.1998

130 em Tring Ngok Tu va Dak Cho ve nhan B Tch Them Sc.

Ngay 11.6.1998

Le Thanh Bac-na-ba Tong o. Cac em Xe-ang t cac thon lang Dak Blai, Dak Ramar, Long Yon, Dak Hnai, Dak Xai va Rotu i hang 100 cay so. ng rng, nui hiem cheo leo ve Kontum lo Xng toi Rc Le lan au va Them Sc. Em nao cung hn h vui ti c dp ve chon th thanh. c Giam Muc la ngi Kinh, lam le va giang bang tho ng Bahnar, phai co ngi thong dch lai Xe-ang hay Jeh.

Ngay 14.6.1998

245 em nhieu thon lang thuoc Tring Dak Mat Huyen Ngoc Hoi ve Kontum Them Sc va Rc Le.

Ngay 18.6.1998

243 em thuoc 12 thon lang Tring Pxi ve Them Sc va Rc Le Mot ba cu 90 tuoi, tai iec, om tr xng c a chau ch Honda qua rng qua suoi ve ay e c xng toi chu le. Sang hom nay ba len cn sot, ngoi phi nang. Roi lai len Honda tr ve lai lang.

Ngay 19.6.1998

Tai ngoi nha tiep on benh nhan, toi lam Phep Thanh Tay cho mot ngoi thon Dak Ha ( cach Kontum 50cay so ), chet v benh ung th. Chung toi lo tam liem, ong hom va thue xe a thi hai ve vi Song Nui cua ong, va ay la ngi th hai chet trong tuan nay.

Ngay 21.6.1998

186 em thuoc 9 thon lang Tring Dak Ha cach Kontum 70 cay so eo cao doc hiem ( o-to khong len c ) ve Kontum. Tring Dak Ha gom cac lang Kon Pia, Dak Potrang Kong Ling, Dak Koneang, Tytu, Vang sang, Dak Sieng, Ngok Kleang, Dak Ha. Nhng bao quan ao cu cac nha hao tam gi cho, a c phan phoi cho mot so em ve ay vi bo ao quan rach nat.

Ngay 25.6.1998

217 em thuoc Tring Dak Hring ve Kontum e c Them Sc, cac em khong bao gi biet noi cam n. V trong cuoc song hang ngay, n qua ngha lai la chuyen thng xuyen va bnh thng.

Ngay 28.6.1998

192 em thuoc Tring Ngoc Tu Huyen Dakto ve Them sc. Cac em khong biet i theo hang ngu. V rng sau, chang can luat le, trat t lai cha co y ngha g. V Trng Sn co g bang phang ngay thang, ng th quanh co nh ran bo, treo len tut xuong. Moi ngi tuy nghi tranh thu gi lay mang mnh.

Ngay 2.7.1998

279 em thuoc nhieu thon lang Tring Dak Glei Huyen Dak Glei, giap Lao va Quang Nam tuyen Bac va Tay Bac. Ho phai i bo mot ngay ng rng mi co o-to khach e treo len, ngoi chat nh nem. Cac em khong biet dung nha ve sinh. Lam nha ve sinh doi nc th ho ket thuc bang cach dung mot que cay roi bo ngay xuong lo, co lam nha ve sinh thong thng th ho lai khong bao gi chu ngoi tren ong phan ngi khac. Nui Rng, moi sang lam ve sinh, ho ra ba rng san cay e quet, san an heo thanh toan sach se moi trng... Toi nh ngay au tien en nhan Giao X Kbey thuoc bo toc Jrai vao nam 1969. M sang tinh sng toi voi ra ba rng cho kn ao. Nam ba con heo thay bong a chay theo. Toi cha biet ng pho ra sao. Nhn trc nhn sau tng chng nh khong ai thay. Bnh tam ha be, bong co tieng mot cu gia keu: ''Ong cha cung i... ha ?

Ngay 6.7.1998

205 em Tring Dak Tkan ve Kontum e c Them Sc va Rc Le. Song gia rng xanh, khong gi giac, nh chim tri ngay nao hay ngay ay, ba oi ba no la chuyen bnh thng.

Ngay 9.7.1998

35 em thon Kan Dau Yop ve Them sc, ac iem cua lang nay la cac em khuon phep, sach se, co khuon mat ep.

Ngay 12.7.1998

282 em Tring Van Lem ve.

Ngay 15.7.1998

Sau Thanh Le ban B Tch Them Sc, ung 8 gi, c Giam Muc va toi dung chiec xe La Dalat tien len Huyen Dakto tiep xuc vi chnh quyen a phng e cho toi c thng tru tren mien Xe-ang.

Ngay 16.7.1998

237 em Tring Kon Cheo ve Them Sc va Rc Le.

Ngay 19.7.1998

Thon Turmong, Tutem va Pa Cheng co 88 em ve Kontum. Thon Pa Cheng co tat ca 56 nhan khau gom 39 n va 17 nam. ay la lan chot, xem ra c Giam Muc cung kha met moi. Trong Thanh Le, Ngai danh ngoi ngh khong trao Mnh Thanh Chua. Tong cong la 2.600 em 400 ngi ba con va Giao Ly Vien i theo Chung toi phai to chc lien tuc trong hai thang vao dp ngh he e cac em khoi bo hoc. Lay Chua, xin tra cong boi hau cho nhng ai a giup chung con. Amen. Alleluia.

Ngay 26.7.1998

Le Thanh Gia-co-be Tong o, mot em be Xe-ang thon Dak Roleang cach xa Kontum 100 cay so, b hoc xng ca, a 3 ngay khong an uong c. Toi xin xe em em en benh vien Pleiku v benh vien Kontum khong co khoa Tai Mui Hong, 17 gi chieu nhap vien. 21 gi em c bac s gay me gap xng ca ra.

Ngay 8.8.1998

Trong tuan Tnh Tam hang nam cua Linh Muc trong Giao Phan, thay Giu-se Tran c Tn c thu phong Pho Te. Nam 1848, thay Sau Do tm ng len Kontum. Hom nay tron 150 nam, co thay Sau Tn.

Ngay 25.8.1998

Thay Sau Tn c thu phong Linh Muc, Kontum ang mua ma, nhng hom nay nang dep. Ba con t khap neo ng Kontum Pleiku te tu ve Nha Th Chnh Toa Kontum d le phong chc: Anh em Jrai t Ayunpa ( cha Phan ), t Pleikly ( cha Tn ) t Plei Kbey ( cha Hu ), anh em Bahnar ( cha Nen ) Anh em Xe-ang ( cha Bnh ), anh em Rngao ( cha Hu ), anh em Kinh Kontum, Gia-lai, An Khe, Phu Bon quay quan ben nhau...

Sau 23 nam, Giao Phan Kontum mi co c v Linh Muc th hai. Noi vui mng cua oan ket 150 nam truyen giao Kontum. Sau khi on nh chang ng au len Kontum, nam 1852, thay Sau Do c goi ve don mnh chu chc Linh Muc. Gia nam 1853, cha Do tr lai mien at Kontum ma ngai a chon lam que hng.

Ngay 3.9.1988

Mot ngi an ong mang ba-lo t benh vien tnh en, v ong sanh kho, a con a chet, ong mang xac con bo trong chiec ba-lo tm ni chon cat. Toi voi chay nh ngi ong chiec quach con con, thi hai a be nam cong queo trong chiec ba-lo c cac n tu uon nan lai e at vao quan tai, va mot xe honda ch quach va ngi cha en ngha trang.


Ngay 6.10.1998

Hai anh chang thanh nien t Trng Sn ve, em theo mot con kh con khau khnh. Ca hai tng em kh ve tnh se c mot so tien cao e mua sam o ac. Sau mot ngay ma khong ai hoi mua, hai anh chang mat buon thiu, en xin tien xe e ve lai Trng Sn.

Ngay 19.10.1998

Ngi me co c Tinmanh me, khoang tren 65 tuoi, t huyen Ngoc Hoi ve, dan theo cau con trai, ba buon phien phat benh v a con khong muon gi ao na. Ba nh cha s an ui no. Tren 26 nam khong cha s, khong Nha Th ma niem tin van con chay sang trong con tim ngi me gia ay.

Ngay 21.10.1998

Tin cap cu: mot dan lang Pxi b heo rng can trong thng, chung toi voi tm phng tien chay en. S co la ngi an ong nay i tham bay t sang sm. Khi thay anh en, con heo co vung vay lao thang vao can xe anh, ket qua anh b thng nang mong ui va h mot ben mat. May phc la chiec bay kep chan anh dnh vao mot lum cay khac nen anh mi thoat nan.

Ngay 1.12.1998

Cha Sn nghien cu lch s Giao Phan Kontum, a tm thay mot so vien gach cua ngi Cham ben kia song lang Kon Kla. Tan d cua Bxat Ya Hhia, mot thap th than cua ngi Cham. Ngi Cham hien dien tren vung nay co the vao thi ky that thu Kinh Thanh o Ban. Chung toi bang song loi suoi ti hon a Than Hbia. Gia tang a, co hnh chiec ghe nh ngai, mat a t phan hai mau, hng ve pha ong.

Ngay 12.12.1998

Ngay cao iem Nam Thanh 150 Nam Truyen Giao Kontum a en. Khach mi la cac v Giam Muc, Linh Muc, nam n Tu s, an nhan t khap cac ni trong nc va ngoai nc ron rang te tu ve. 17 Giam Muc va 214 Linh Muc. ong ao n tu cac dong. Tha sai Phap co hai cha Bessellance va Chastenet, hai cu cha s mien Xe-ang. Gan 2.000 anh em Xe-ang keo ve, toi va hai cha noi tren ngoi giai toi suot ngay.

4 gi sang ngay 12.11.1998 ba con giao dan cac dan toc Kinh Thng a ng chat nch khoang rong trc Nha Th Chnh Toa Kontum. 6 gi, Thanh Le vi 4 th tien Kinh, Bahnar, Xe-ang va Jrai vi nhng bai hat va ieu mua, chieng cong theo ban sac dan toc, khach thap phng en ai nay cung eu cam ong khi tham d Thanh Le tai Nui Rng Tay Nguyen. Hiep thong vi nhng ngi con cua Nui Rng vi nhng li ca, tieng hat, ieu nhac, vu mua dan da, bnh d, thanh than ma mat cha tng thay, tai cha tng nghe, long cha mot lan tng nghiem, khach thap phng nhieu ngi a ri le.

oan rc gom Thanh Gia hien ngang i trc dan ng, ke sau la Sach Tin Mng, oan cong chieng vu mua, 4 ngi ai dien cac sac toc Bahnar, Xe-ang, Jrai, va Kinh cam 4 chum bong bong sac mau rc r chuan b tha len thinh khong luc khai mac ai Le. Cuoi cung la cac chc sac, Linh Muc, Giam Muc va v Chu Te. Nghi le bai Thanh To Te-pha-no Cueno The. Hang ngan ca vien ng tren buc ai troi li ca nhap le uy hung cung vi khoang hn 50 ngan ngi chen chuc ng trc mat tien Nha Th Chnh Toa Kontum.

Nhng chum bong bong u sac mau vut bay len khong trung, ung dung bay qua th thanh, hng ve cay cau Dak Bla, cong vao mien at Kontum than yeu. Cac kinh Thng Xot, Vinh Danh, Thanh Thanh, Chien Thien Chua eu c hat theo chieng cong vu mua cua cac dan toc, cac bai oc Li Chua eu c 4 ai dien cac sac toc oc.

Trat t va yen lang en tot o bieu lo long sot sang cua moi ngi. Sau bai giang, co nghi le thanh tay cho 12 anh ch em tan tong thuoc cac sac toc. ay la cua le cuoi mua 150 nam truyen giao. Cua le au mua chnh vao nam 1853 vi Ngui va Pat vao ngay 16.10.1853 cung vi Hmur vao ngay 28.12.1853.

Ba tiec tra khoan ai quy khach va an nhan chu yeu la mon ga nng gion nguyen con vi cm nep, ac san Tay Nguyen. Vai ghe ru can tieu bieu. c Tong Giam Muc Sai-gon, Cac Giam Muc a Lat, Phat Diem nem th ru va am ao vi anh em dan toc. Bo an nc trong khuon vien Toa Giam Muc ong a lien hoi phat ra nhng am thanh muon thu cua Nui Rng... Roi moi ngi ra ve, Rng Nui tr lai lang yen. Nhng bc chan noi tiep lai tiep tuc len ng tren eo cao gio long...

Nam mi Ky Mao, xin Chua chuc lanh cho nhng ngi chung con yeu thng, xin gn gi chung con an toan trong s vu, xin ban muon phuc lanh cho quy an nhan xa gan, xin ban phuc trng sinh cho nhng ngi thng yeu chung con va a ra i trc chung con. Amen. Chuc tung Chua en muon i.


Ngay 21.12.1998

Rei, chu Iao phu thon Kan Klok mat tch. Dan lang bao tin chu Rei len nui tm may, mat tch. Nam nay chu tren 75 tuoi, tuoi gia van khong thch ngoi khong. Nui rng vang lang lai la chon ngh ngi cua tam hon.

Ngay 22.12.1998

Anh em vung sau vung xa mien Xe-ang bat au keo nhau ve Nha Th ChnhToa Kontum e mng le Chua Giang Sinh. Ho nam la liet o ay hai ba tram ngi chen chuc nha vang lai. Tri ve em, sng ri menh mong, gio lanh. Mot ong la bap bung reo t tach, toa lan sc nong, len loi vao tng ot xng. Khoi bay theo ngon gio lua, va lanh va am. Moi ngi nh c noi ket nh mot gia nh, luc vui luc buon, nhng luc nay la niem vui menh mang trong i Chua GiangSinh.

Ngay 23.12.1998

Dan lang chia nhau i tm chu Rei. Tren nh nui cao sng m, ngi ta a gap thay chu Rei nam chet sap the quy khum, tay cam trang hat. Mat may va co a b kien nhot bu an. Co le chui au vao lum cay ram tm bt may, chu a b ran can tren phan au, biet mnh khong the song chu a cam lay trang hat quy sap don mnh, ong thi chu noi au n va a ra i bnh an trong Chua. Xac a bay mui. Dan lang em xac ve an tang tai ngha trang gan lang. La Iao phu, chu a thay mat cha s day Giao Ly, quan ly ho ao lau nam, tan tuy, hy sinh. Dan lang thng tiec nh ngi cha.

Ngay 24.12.1998

Chieu hom nay a co 1.850 anh ch em Xe-ang ve. Co 300 ngi me mang theo con mnh, t mi sinh cha ay thang cho ti ba bon tuoi, ngi que c ba con cong tren lng, ke ui mu c ngi dat du i qu quang, ngi cam ke iec cung chung niem vui nhon nhp. Mot can-tin c m ra vi gia phuc vu bnh dan. Ba con, phan ong em theo nhng ong cm, o la nhng ong na be tron bang co tay, ho o gao nep a ngam, nng ong na tren ngon la, chay het lp ngoai ong na th nep cung va chn. Cm trong ong na co the e danh lau van con mem. Thng ba con dung luc i ng xa. Mot mieng cm trong ong, thm ngat hng rng, m tnh song nui.

em Giang sinh, bay tam ngan ngi con cua Nui Rng gom Bahnar, Rngao, Xe-ang, Jeh, Halang ng im lang trong man em nhn ve tien ng Nha Th Chnh Toa trong anh sang uy linh huyen dieu cua em Giang Sinh. Qua bao nhieu vat va hy sinh, trong em nay ho cung a tm thay mot Gie-su kho ngheo trong niem tin, khong cho tien bac chc quyen, nhng Ngai a cho ho s An Bnh va Tnh Thng.

Lay Hai ong Gie-su, xa cac chu muc ong cung ra ve tay khong. Hom nay cung the, nhng ngi con Nui Rng cung ra ve khong co qua No-en.

Ngi dan toc khong an Tet nh ngi Kinh, ni nao song gan ngi Kinh th ho cung bat chc vui theo chuyen an uong say sa, hn la y ngha cau phuc au nam va i tham nhau.

Ngay 29.2.2000

18g30 ien thoai t Ya Tun goi cap cu. Toi an voi vang ba toi e kp len ng. ung 21g30 ti iem hen, mot ong la bap bung chieu sang. Mot ga an ong nam tren cang, anh chat cay b cay e. Nam bay ngi luan phien khieng anh t ray ve.

Ngay 1.3.2000

Met nhoai, toi nam ghe xep coi ti-vi, muc phim ve cac con thien nga b benh tat, b tai nan, c nhng ngi cu ho ong vat mang ve ieu tr qua chu ao e phuc hoi sc khoe. Toi tham ngh nhng con vat nay sung sng nghn lan hn nhng benh nhan dan toc thieu so Nui Rng Trng Sn nay. Toi tham c g cac benh nhan hay ngi ngheo kho cua Nui Rng cung c nhng an nhan cu ho nh vay. "Khi Ta oi, cac ngi a cho Ta an. Khi Ta khat, cac ngi a cho Ta uong...'' Xin Chua cho chung con nhan ra Chua ni nhng ngi anh em nay...

Lm. Si-mon PHAN VAN BNH, Giao Phan Kontum ( Het ).