GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 26 C THNG NIEN

TIN MNG: Lc 16, 19 31

DU NGON ONG NHA GIAU VA ANH LA-DA-RO NGHEO KHO

Khi ay c Gie-su ke mot du ngon nay rang:

"Co mot ong nha giau kia, mac toan lua la gam voc, ngay ngay yen tiec linh nh. Lai co mot ngi ngheo kho ten la La-da-ro, mun nhot ay mnh, nam trc cong ong nha giau, them c nhng th tren ban an cua ong ay rt xuong ma an cho no. Lai them may con cho c en liem ghe choc anh ta.

The roi ngi ngheo nay chet, va c thien than em vao long ong Ap-ra-ham. Ong nha giau cung chet, va ngi ta em chon. Di am phu, ang khi chu cc hnh, ong ta ngc mat len, thay to phu Ap-ra-ham tan ang xa, va thay anh La-da-ro trong long to phu. Bay gi ong ta keu len: "Lay to phu Ap-ra-ham, xin thng xot con, va sai anh La-da-ro nhung au ngon tay vao nc, nho tren li con cho mat; v ay con b la thieu ot kho lam !" Ong Ap-ra-ham ap: "Con i, hay nh lai: suot i con, con a nhan phan phc cua con roi; con La-da-ro suot mot i chu toan nhng bat hanh. Bay gi, La-da-ro c an ui ni ay, con con th phai chu khon kho. Hn na, gia chung ta ay va cac con a co mot vc tham ln, en noi ben nay muon qua ben cac con cung khong c, ma ben o co qua ben chung ta ay cung khong c".

Ong nha giau noi: "Lay to phu, vay th con xin to phu sai anh La-da-ro en nha cha con, v con hien con nam ngi anh em na. Xin sai anh en canh cao ho, keo ho lai cung sa vao chon cc hnh nay !" Ong Ap-ra-ham ap: "Chung a co Mo-se va cac Ngon S, th chung c nghe li cac v o". Ong nha giau noi: "Tha to phu Ap-ra-ham, ho khong chu nghe au, nhng neu co ngi t coi chet en vi ho, th ho se an nan sam hoi". Ong Ap-ra-ham ap: "Mo-se va cac Ngon S ma ho con chang chu nghe, th ngi chet co song lai, ho cung chang chu tin".

 

SUY NIEM 1:

BIET S DUNG CUA CAI CHUA BAN

Con ngi sinh ra tren i, ai cung muon co i song sung tuc, phu quy, giau sang. t co ngi muon chap nhan i song kho ngheo: hut trc, thieu sau. Giau co do ban tay lao ong lam ra, biet ngh ti ngi ngheo, biet chia se vi ngi c ban cung cc la s giau co c Thien Chua chuc phuc, khuyen khch. Li Chua trong Chua Nhat hom nay a chung ta ve chu e can ban: "Biet s dung cua cai Chua trao i nay se nay sinh hanh phuc vnh cu i sau.

I. CAI THNG TNH CUA CON NGI:

Khuynh hng t nhien cua con ngi la thch de dai, phong khoang, thch giau co va hng thu. Hnh anh ngi an may La-da-ro, Tin Mng Lu-ca 16, 19 31 thuat lai Chua Nhat nay lam noi bat s cach biet gia ngi giau va ngi ngheo trong xa hoi Do-thai thi o va trong xa hoi muon thi. Thanh Lu-ca qua rat d dom khi nhan manh ti cai giau co cua nha phu ho bang cach dien ta dang ve kieu sa cua ong nh cach an mac sang trong: lua la, gam voc va cach an uong cua ngi giau, ngay ngay yen tiec linh nh. oi nghch vi nha phu ho giau co la ngi an may ten La-da-ro cung cc, c ban, khon on. Vi ngoi viet linh hoat va sac ben cua Thanh Lu-ca, hnh anh cua ngi an xin La-da-ro cang ro net trc oc gia va moi ngi khi lang nghe va suy ngh ve oan Tin Mng nay: La-da-ro mnh may ay ghe choc, mun nhot, l loet, ang nam ngoai cong nha phu ho e ch bo th.

Cai nghch ly  ay van la mot ben nha phu ho giau co, d dat: nha ca, vat chat, c ngi ln lao. ang le ong ta phai lu tam, chia se, giup  nhng ngi ngheo, ac biet La-da-ro, ngi an may ang ch c thng tn, nhng chnh cai m c rat tam thng cua anh, c an mot chut mun banh con d ri xuong t ban an cua nha phu ho giau co, van khong la hien thc. Di ngoi but ay cam thng cua Thanh Lu-ca, ngi ta cam thay noi xot xa, cay ang ang xam lan trong tam hon nhng ngi nghe cau chuyen nay. Cai tr treu hau nh vo vong, ch co con cho en liem ghe choc, mun nhot cua La-da-ro.

 ay, ngi phu ho ang co c hoi that tot e thc thi long tot, c bac ai cua Chua. Chua a trao cho ong cua cai, kho tang e lam li cho Chua, cho ong va cho ngi khac ( x. Lu-ca 16, 1 8 ). Nha phu ho co lam tien, nhieu cua a khong thc thi ung vai tro ngi quan ly cua Chua. Ong a ch ky, keo kiet, co nhieu lai muon nhieu them, ch ngh ti mnh, khong ngh ti ngi khac, long tham vo ay, con tim khep kn, lng tam cng hau nh a chet. Ong ch ham cua, ham tien, lien ket vi ta than, vi ma-mon, quen i cai cot loi cua ao la Tnh Thng phai trao ban khi ong a c lanh nhan qua nhieu. V the, nha phu ho ang b nguyen rua, chuc d. Ong ang toi vi Chua va vi moi ngi.

II. CON NG PHAI I

Chua Gie-su a thiet lap ao Tnh Thng cho con ngi. Thanh Gio-an viet: "Thien Chua la Tnh Yeu: ai co tnh yeu thng, ngi o trong Thien Chua, va Thien Chua trong ho" ( 1 Ga 4, 16 ). Ni khac Chua Gie-su noi: "Khong phai nhng ai tha lay Chua, lay Chua la c cu roi ma la nhng ai nghe va thc thi li Chua".

oan Tin Mng cua thanh Lu-ca noi ve ngi thanh nien giau co cang lam ta xac tn ieu Chua day: "...Neu Anh muon nen hoan thien, th hay i ban tai san cua Anh va em cho ngi ngheo, Anh se c mot kho tang tren tri. Roi hay en theo Toi" ( Lc 19, 21 ). hoac Chua Gie-su noi: "...ch co mot chuyen can thiet ma thoi. Ma-ri-a a chon phan tot nhat va se khong b lay i" ( Lc 10, 42 ).  ay, ta ong quan iem vi tien tri A-mot va Thanh Lu-ca: "Gieo gio se gat bao. Gieo giong tot se sinh trai tot. Xem qua biet cay. Lam viec lanh, viec phuc c, thc thi bac ai se gat trai phuc". Tin Mng Mt 25, 31 46 a minh xac ieu o.

Nha phu ho va nam anh em giau co a c hng phu quy, vinh than, ph gia  i nay. Ho a co Mo-se va cac ngon s day bao nhng ho khong nghe. Ho a ong long lai, mat ho a ra mu loa, tai ho a ra iec lac. Nha phu ho chet. Ong a sa hoa nguc, i i au kho v khong bao gi c thay Chua. Gia ke song va ke chet co ho ngan cach xa vi vi. Song noi con khong nghe. Chet ve noi sao ma ho nghe c. Mo-se va cac ngon s a noi, a day do, khuyen ln. Ho a t chon ni au kho. Con La-da-ro a chet va anh c cac Thien Than a vao long to phu Ap-ra-ham. Anh a c thng cong v a chu qua nhieu cay ang nghiet nga trong i nhng luon tin cay pho thac ni Chua.

Vay, con ng phai chon chnh la hay "vac Thap Gia moi ngay ma theo Chua". Con ng o la con ng t bo, ng hy sinh, bao dung, bac ai, xa ky. Con ng o khong phai la kiep luan hoi, au thai, hoa kiep ma la con ng Lang Nghe va Thc Thi Li Chua trong cuoc i. "Mac-ta, Mac-ta, con ban ro lo lang nhieu chuyen qua" ( Lc 10, 41 ). Thai o Lang Nghe, Suy Niem va Thc Hanh Li Chua la ieu toi quan trong e bc vao Nc Thien Chua.

III. AP DUNG THC TE

Nh nha phu ho giau sang, chung ta a co thai o nao oi vi nhng ngi au kho ngheo nan ? Xung quanh chung ta co rat nhieu ngi ngheo, ngi neo n, ngi b v vat vng can ta lu tam giup , chung ta co nhn vao ho e nhan ra thc te rang ho ngheo tung that s, ang rat can s chia se, can tnh thng, bac ai cua ta hay mat ta a b khep lai, tim ta het nhay cam e khong nhan ra ho. Ta ch ho hao tren moi mieng hay ta a song chia se bac ai thc s ? Li Chua qua Mo-se, cac ngon s va chnh Li c Gie-su noi co thuc bach va at u tien hang au cho chung ta trong i song ao hay khong ? Chung ta a lang nghe Li Chua va thc thi Li Chua nh the nao ?

Gng cua Me Te-re-sa Calcutta, cac n tu Tha Sai Bac Ai cua Me, gng cua thanh n Te-re-sa hai ong Gie-su, cua thanh Phan-xi-co kho khan va cua nhieu v Thanh, cua nhieu ngi ki-to hu, cua nhieu ngi ngoai Cong giao song t bi hy xa co anh ong long ta hay khong ? Chung ta hay oc t tng cua thi hao An-do R. Tagore: "Ngi ta khong the bang qua bien khi ch ng nhn mat nc ".

Lm. Giu-se NGUYEN HNG LI, DCCT Phu Sn, Lam ong

SUY NIEM 2:

NGHEO TNH THNG

Du ngon Ngi Phu ho va La-da-ro mo ta mot bc tranh tng phan, 2 con ngi vi 2 cuoc song mot tri, mot vc. Ngi phu ho d an d mac, La-da-ro ngheo kho, benh tat oi la.Ngi phu ho mac toan lua la gam voc, La-da-ro rach nat ta ti. Ngi phu ho nha cao ca rong, ngay ngay yen tiec linh nh La-da-ro mun nhot ay mnh, lay lat oi kho trc cong nha Phu ho, them an nhng th rt xuong t ban an nhng chang co, ch co may con cho en liem ghe choc.

Ho that gan nhau trong khong gian, ch cach co mot canh cong van thng khep kn nh long ngi giau co, nhng lai that xa nhau trong nhan cach, trong tnh ngi. Ngi phu ho giau co nhng lai ngheo nan tnh thng, La-da-ro a ngheo kho lai khong c ai xot thng. Ca hai con ngi nay eu thieu ngheo tnh thng. Du ngon that song ong dien ta bc tranh hien thc cua the gii ma trong o ho ngan cach gia giau ngheo ngay cang ln, tnh thng gia ngi vi ngi ngay cang hiem hoi nhat nhoa.

c Cha Ni-co-la Huynh Van Nghi, Giao Phan Phan Thiet, trong Th Muc Vu so 63 nam 2001, a viet:

Tiep tuc suy niem ve s ngheo kho cua con ngi, hom nay toi muon ban vi anh ch em ve s ngheo thieu tnh thng. ay la canh ngheo ang thng hai nhat, v no cham en can tnh cua con ngi, c tao dng theo hnh anh cua Thien Chua, ma Thien Chua la Tnh Thng ( x. 1 Ga 4, 8 ).

Vay th, ban chat cua con ngi la Tnh Thng. c Gio-an Phao-lo a viet trong Thong iep ang Cu Chuoc Con Ngi li nhan nh nh sau:

Con ngi khong the song neu khong co tnh yeu. Khong tnh yeu con ngi khong the tm hieu c chnh mnh. i song con ngi se tr nen vo ngha, neu khong on nhan mac khai cua tnh yeu, neu khong gap g tnh yeu, neu khong cam nghiem va lay tnh yeu lam cua mnh va khong d phan manh me vao o ( so 10 )

NGHEO CAN TNH

V Tnh yeu la can tnh cua con ngi, nen thieu tnh yeu la s ngheo kho tham hai va nguy hiem nhat. No tac ong en ban chat, no lam cho con ngi ra thoai hoa, ban tien va vong than. No huy diet con ngi t tam hon en dung mao, no ha thap con ngi. Thanh Phao-lo viet: Gia nh toi c noi tien tri, c thong hieu moi ieu b nhiem va moi le cao sieu nhng khong co long men, th toi chang la g ( 1 Cr 13, 2 ).

o la tnh canh cua nhng ngi oc ac, nhng ke giet ngi, nhng ten toi pham chien tranh, nhng ngi nang oc ky th, thu oan, vu khong, ch ky, vu li, tham o, lam giau tren xng mau cua ngi khac. S ngheo thieu can tnh nay cang gia tang, khi no xuat phat t nhng be phai, nhng bang ang, nhng tap oan ch biet ngh en quyen li cua phe nhom mnh ma cha ap tren nhan pham, nhan quyen, s song va hanh phuc cua ngi khac hay cua nhng dan toc khac.

oi dien vi nhng ngi hay nhng tap oan giau co, ay quyen lc va quyen bnh nhng thieu tnh yeu nay, la hang trieu, va co khi ca ty ngi cung khon, co n, tan tat, benh hoan, b bo ri, b xa hoi khai tr v ly do nay hay ly do khac, ang khao khat tnh yeu, long thng xot, s chia se, s cam thong nh ngi hanh khat La-da-ro trong Phuc Am, khong c mot ai chieu co, yeu thng va nang .

Li Chua Gie-su trong Phuc Am van con co tnh thi s: Ta oi cac ngi a khong cho an; Ta khat cac ngi a khong cho uong; Ta la khach la, cac ngi khong tiep rc; Ta tran truong, cac ngi a khong cho mac; Ta au yeu va ngoi tu cac ngi a chang tham Ta ( Mt 25, 42 43 ).

Ca hai hang ngi thieu tnh yeu noi tren eu ang thng. Nhng ngi ngheo th nhat, v long ho a chai cng, khong con hap thu c tnh yeu. Nhng ngi ngheo th hai, v qua t ngi con biet yeu thng ho. The gii hom nay, trong o co que hng chung ta, la mot the gii giau ve vat chat, nhng lai rat ngheo ve tnh thng. Co nhng nc khong ngan ngai bo ra nhng so tien khong lo e mua sam kh gii.

Co nhng chnh phu ot hang ty o-la e xay ai, xay ma, ap tng, xay cat dinh th, trong khi ngi dan cm khong u an, ao khong u mac, viec hoc hanh cua con cai khong lo noi. o la cha noi en s chenh lech gia ngi giau vi ngi ngheo, gia nhng ngi c u ai nh thi the va nhng ngi co than oc ma! Nen van minh cua The gii can c xay dng lai, khong tren cua cai vat cat, ma tren tnh thng: Nen Van Minh Tnh Thng.

NEN VAN MINH TNH THNG

Van minh la hnh thc cuoc song cua mot xa hoi trong cac lnh vc chnh tr, nghe thuat, ao c va ton giao ( T ien Tieng Viet ). Hnh thc cuoc song nay, ng nhien, neu muon c coi la van minh, phai phu hp vi can tnh va pham gia cua con ngi. Do o, mot quoc gia khong ton trong nhan pham va nhng quyen t do can ban cua con ngi: nh quyen t do tham gia viec nc, viec phat trien kinh te, quyen t do van hoa, nghe thuat va ngon luan, cung nh quyen song ao c va t do ton giao, quoc gia o cha ang c goi la van minh. Ly do la v can tnh con ngi la Tnh Thng.

Vay th, trong moi lanh vc: chnh tr, kinh te, khoa hoc, nghe thuat, van hoa, ao c va ton giao, nhng g da tren tnh thng, xuat phat t tnh thng, nham muc ch a en tnh thng nhng cai o mi thc s la van minh. Mot nha khoa hoc, mot ky nghe gia, mot nha chnh tr, thng gia, tng lanh, khong biet thng th van con la nhng ngi khong van minh. The gii cua chung ta van con rat nhieu ngi ngheo thieu o. Thanh kien, han thu, ganh t, tam a nho nhen hep hoi ay ap trong au ho. at nc di bat c chan tri nao, se khong bao gi c thc s van minh, bao lau con co nhng hang ngi tai hai o.

Mot v thu lanh no a noi: Khi en tham mot quoc gia, ieu ma toi muon biet e anh gia trnh o van minh cua nc o, chnh la bau kh va cach oi x lch s, bang hu va yeu thng gia nhan dan ho vi nhau.

Vay, chung ta hay ong vien nhau t bo oc be phai, chia re, thanh kien, nghi k, hep hoi, ky th, chen ep, vu li, khai tr, quan lieu, li dung va lam dung nhau. Hay cung nhau xay dng mot nen van minh phu hp vi ban tnh con ngi: yeu thng, ai o, khoan dung, bnh ang, lien i, ay tnh ngi va tnh ong bao: Nhieu ieu phu lay gia gng, ngi trong mot nc phai thng nhau cung.

CHUA KI-TO, TNH YEU THIEN CHUA

Noi ve gng hy sinh cua Chua Ki-to, Thanh Phao-lo a viet: Anh em biet Chua Gie-su Ki-to, Chua chung ta a co long quang ai nh the nao: Ngi von giau sang phu quy, nhng a t y tr nen ngheo kho v anh em e lay cai ngheo cua mnh ma lam cho anh em tr nen giau co ( 2 Cr 8, 9 ).

Con ng tot nhat e xoa oi giam ngheo tnh thng la au tranh e khai tr toi ac, nhat la ni nhng con ngi, do long tham lam tien bac, quyen bnh, the lc ma tang tan lng tam, diet tr moi nguyen nhan va c hoi gay toi ac: v chung quy moi th toi eu xuat phat t s ngheo tnh thng. ong thi, hay no lc co vu long ao c, tnh yeu thng c cu the hoa bang nhng cong tac t thien, bac ai, phuc vu, tha th va cam thong hay thng ngi nh the thng than: Thng anh em nh Chua yeu thng mnh ( x. Ga 14, 34 ).

The gii van minh lai cang ao sau ho ngan cach gia nc giau va nc ngheo, gia thieu so ngi giau va a so ngi ngheo. Chnh toi cung giau ve mot mat nao o: giau tr tue, giau ban be, giau the lc, giau cho ng trong xa hoi, giau i song thieng lieng. Ho sau ch c lap ay bang cach m tung canh ca yeu thng va chia se, nhn nhan tai nguyen the gii la cua moi ngi, song nh mot nhan v, song nh con cai Thien Chua, song nh anh ch em toi. Moi ngi chung ta eu co mot La-da-ro ch ngoai ca, neu chung ta m ca va mi ngi o ong ban, th chung ta se tr nen ngi giau co thc s, va trng thanh vien man trong nhan cach. ( Trch Manna Nam C ).

Lay Chua, xin cho chung con ng song dng dng, th , khep kn trc ngi ngheo, nhng biet ong long xot thng nh Chua a thng nhng ngi cung khon. Xin cho chung con luon song quang ai cho i, vui ve chia st, khong ch cua cai vat chat ma co khi la mot nu ci than thien, mot cai bat tay khch le, mot li noi an ui nang, mot lan vieng tham, mot cuoc gap g kien tao s hiep nhat bnh an. Xin cho chung con biet en vi Chua nhan lanh tnh thng e quang ai trao ban moi ngay.

Lm. NGUYEN HU AN ( Phan Thiet )

SUY NIEM 3:

KHO CC CUA LOAI NGI LA DO THAI O T CHOI

V xa Ta oi, cac ngi a khong cho an; Ta khat, cac ngi a khong cho uong;

Ta la khach la, cac ngi a khong tiep rc; Ta tran truong, cac ngi a khong cho mac;

Ta au yeu va ngoi tu, cac ngi a chang tham nom" ( Mt 25, 42 tt )

Tat ca nhng noi kho cc n au cua loai ngi eu bat nguon t toi bien lan ma ra. Kho vat chat, la v a co nhng ke ha tien khong bao gi m tay lam phuc. Kho tinh than, la v a co nhng ke tiec li khong bao gi chu m mieng hoi han. Tat ca nhng noi kho cc au nhoi hay am , tat ca nhng noi ang cay, tui nhuc, sau nao, han thu, va tuyet vong tren coi i nay, chung quy la mot cn oi khat khong nguoi, v thieu tnh thng.

T a be khoc nc n v b me anh oan, cho ti cu gia b bo quen v bay gi con chau a la ong no ba kia. T co gai xau so kem duyen kem sac lui thui mot mnh, t ngi v b chong ruong bo vo c, cho ti ngi an ba b phu tnh mn giong nc e ra sach n i. T ke b ban than co tnh that ha la gat, cho ti benh nhan ngheo ang hap hoi mot mnh trong khi y ta trc con ban uong ca-phe phong ben. T a be mo coi ca cha lan me, cho ti ke t toi dap ra phap trng...

Tat ca a au kho v thieu tnh thng, v ch nhan c mot th tnh thng nho giot. Tat ca a khong co c mot chut cam thong xot thng ma ngi i t choi khong cho.

Mot ke nao o a cat dau, e danh cho rieng mnh ieu ma nhng ngi xau so tren ay can co e song. Nhng rut cuoc, ieu can thiet cho ngi ang thieu se ch la vo ch oi vi ke a co tha, ke ay co gi rt lai cung en bo ph ma thoi.

ISABELLE RIVIERE. Le Van Loc ( 1988 ) dch. Trch VUI I PHUC VU tap 31

CAU NGUYEN:

Lay Chua, xin en vi moi ke ang co n, sap sa cn tuyet vong, Xin oai nhan ho lam ngha t. Cc kho thay, ke khong co cha me v con, khong ni nng ta ! Tui nhuc thay khi thay noi kho cua mnh co noi ra cung ch lam cho ngi nghe them bc mnh kho chu !

Xin Chua cho hoi sinh nhng ai b long da ch ky keo kiet cua ngi i xo ay vao mot th sa mac. oi vi ke nga long, chap chn muon t t, coi cai chet la mot loi thoat, Xin ban cho ho mot niem ui an mat nh giong suoi, du nh dang nh oi ban tay cua me hien.

FRANCIS JAMES

TAI LIEU:

NGAY 27 THANG 9 KNH THANH VINH-SN PHAO-LO

Cha Vinh-sn, ngi e xng viec bac ai hien ai, la ang sang lap Dong Lazaristes va Tu Hoi N T Bac Ai tai Phap.

La nong dan vung Landes, Vinh-sn Phao-lo ( 1581 1660 ) va thong minh lai va co trc giac tot. Sau khi hoc xong than hoc Toulouse, Thay Vinh-sn c phong Linh Muc nam 1600. Vao nam 1612, ngi ta thay cha trong trieu cua vua Henri IV. Sau o la cha x Clichy, gan Paris, roi tong tuyen uy quan oi.

Nhng vao nam 1617 mi xay ra ieu ma sau nay cha goi la cuoc tr lai" cua mnh. La cha x Chatillon-sur-Chalaronne, nam trung tam vung Dombes, cha kham pha gia vung am lay nay tnh trang ngheo oi va benh tat, mot tnh trang khon kho khung khiep. Cha Vinh-sn lap tc hieu ra rang s cu tr khan cap khong the giai quyet en ni en chon tnh trang khon kho ay. Cha ban bac vi cac phu n la nhng ngi co oc thc te e thanh lap "Hoi Cac Ba Bac Ai". Cha Vinh-sn Phao-lo cung quan tam en viec rao giang Tin mng cho cac mien nong thon: nam 1625 cha thanh lap cac Linh Muc truyen giao ma sau nay ngi ta goi la Dong Lazaristes v cac Linh Muc nay song Paris trong khu vc tu vien Thanh La-da-ro. Cha Vinh-sn cung phu trach viec huan luyen cac Linh Muc la nhng ngi thng rat dot nat vao thi bay gi.

Cha Vinh-sn tuyen mo cac thieu n nong thon cho cuoc chien ac liet nhat chong lai tnh trang ngheo oi: o la cac N T Bac Ai", do Louise de Marillac hng dan. Moi ngi eu nh en chiec ao tho day va cai non trang ln hnh canh chim: cac ch i xe ap hay xe hi hai nga ( 2 cv: 2 ma lc ), o chnh la cac n t bac ai ! Vao thi ay Nc Phap rat can en cac ch. Cac ch lam cho cac benh vien thanh ni de chu hn, v khi ay benh vien la ni lam ngi ta phai s hai v benh nhan chen chuc sau ngi tren mot chiec ging. ng pho ay day cac ngi an xin, Cha Vinh-sn quyet nh m mot nha on tiep, roi m nhieu "nha nho" do cac n tu quan ly. Moi nam co hang ngan tre em b bo ri Paris: Louise de Marillac thanh lap mot benh vien cho cac tre ma ngi ta nhat c nay.

e cu giup vung Lorraine b chien tranh tan pha, cha Vinh-sn to chc oan xe cu tr nhan ao au tien trong lch s. La mot con ngi khiem ton nhng nhiet tam va thao vat, cha Vinh-sn a mac cho Bac Ai mot dung mao hien ai. Cha c phong thanh nam 1737 va la bon mang cua cong viec bac ai t nam 1885.

JEAN HERNIN ( La Voix de nos clochers, No 355 Septembre 2001 ). NGUYEN VAN NOI phong dch.

 

CHNG T:

SONG CHO NGI NGHEO

Tien s Marcello Candia la mot ngi Y a dung tat ca tai san e xay mot nha thng danh cho ngi ngheo ngay gia khu rng gia Amazone cua at nc Brasil. Hn the na, ong cung tnh nguyen lai o va lam viec ben canh nhng ngi ngheo ma ong het sc yeu quy. Ong tam s:

Khi con hoc trung hoc, toi c cung mot nhom trng sinh hoat di s hng dan cua mot cha Dong Phan-xi-co. Chung toi thng i tham cac gia nh ngheo tai ngoai o thanh pho Milano. Roi mot hom, mot tu s gia trong Dong a nh toi phan phat thc an cho nhng ngi thieu oi ang tm en tu vien. Toi chu y thay trong can phong co treo mot tam hnh cha Daniele Samarate, mot v tha sai cua Dong Phan-xi-co a chet v benh cui sau mot thi gian phuc vu cac tho dan Brasil... Trong suot buoi phan phat thc an, hnh anh ay c luon hien hien trc mat toi ni nhng con ngi ngheo khon kho. Ke t lan ay, c muon c phuc vu nhng ngi phong cui a nay sinh trong toi...

Sau khi tot nghiep ai Hoc, Marcello a tnh nguyen i lam viec khong cong tai nhieu quoc gia ngheo tren the gii. Tr ve t mot chuyen ghe tham mot vung dan c ngheo nan lac hau Brasil, Marcello a tr ve va quyet nh ban het gia san tha ke va chuyen sang Brasil hoc lay bang tien s y khoa. Ong a xay cat c mot benh vien vi 120 ging, c trang b ay u cac dung cu e phuc vu rieng cho ngi ngheo.

Trch tap Nh Long Chua khoan dung cua ANTHONY DE MELLO. NOI LA CHO I tap 6.

CAU TRUYEN:

MAU BANH SE CHIA

Tra hom ay, hai ch em Ha va Phng i hoc ve hi muon nen chang kp cm nc, anh chay ra quan me ang ban hang e xin hai o banh m, va i va an ngau nghien cho kp gi chau buoi tra cua oan Thieu Nhi Thanh The. Va c na ng, hai ch em gap mot em be gay go en ui, tay cam chiec mu a cu rach, tay kia dat mot ba cu om yeu mu loa. Em be tien lai cha chiec mu xin hai ch em: Hai ch thng cho ba chau em xin mau banh an cho oi...

Khong chut do d, Ha cam mau banh an d at vao chiec mu: Ba i, chau ch con ngan nay thoi, ba va em an nhe ! Ba cu qu quang cam lay mau banh, run run noi: Gia cam n chau. n Tren se tra cong cho chau... Roi ba a mau banh cho a be va giuc: Chau an i, ba khong oi au... a tre nghen ngao tha vi ba no that le phep: Ba i, ba an i, hai ngay nay, ba a co g lot da au ? Hai ba chau ang thng c nhng nhau mai ma chang ai muon an mot mnh.

Thay vay, Ha cht nh ti mau banh cua Phng cung ang an d, Ha nhe nhang e ngh: Phng nay, hay em cho ho mau banh cua em i ! Phng van than nhien can them mot mieng, va nhai nhom nhoam va tra li: Em an con cha u no ay, con cho ai cai noi g ? Ch a cho roi ma ho co them an au, ro that ngheo ma s ! Thoi, mnh i nhanh len, keo khong kp gi chau bay gi ! Dt li, Phng bo i ngay !

Ha vo cung tc gian, nhng trc mat hai ba chau, chang le lai to tieng vi a em khinh ngi nh the ? Ha anh quay sang, to ve an han, noi vi ba cu: Chau xin loi ba, em chau no noi the ch v oi thoi, ch khong co y hon lao vi ba. Xin ba va em bo loi cho... Ba lao ngc oi mat mu am le nh muon nhn cho c co be tot bung: Chau ngoan qua, ba khong gian em chau au, hai chau i i keo muon...

Ha chao hai ba chau roi voi chay i cho kp vi co em. Ha giang tay Phng lai ma trach c: Nay Phng, ch khong ng em lai tham an, bun xn va tan nhan nh the. Ch em mnh neu khong con banh an th choc na ve nha van co cm an. Con hai ba chau ngi ta th a nhn oi hai ngay nay roi, em khong nghe thay sao ? a vay, em con ra ve khinh ngi ta na ! C x nh vay ma em nh bay gi i chau Thanh The a ? Chua au co muon em ch ky hep hoi nh the !

Nghe ch giai thch, Phng dan dan hieu ra. Em cht ng khng lai, cha ban tay khong ra cho ch va hoi: Nhng... em l an het roi, lam the nao bay gi ha ch ? Ha a thay du long lai, nhe nhang bao em: Het roi th thoi. Nhng em hay quay lai xin loi ho i. Co l tre gi chau mot chut cung khong sao, ch ay ch em...

Phng chay tr lai con ng cu. Gap c hai ba chau, Phng ap ung noi: Da... chau... chau xin loi ba va em, ban nay, chau a l co nhng li khong hay, xin ba tha loi cho chau... Mot lan na, ba cu mu loa lai a nc mat, nhng khuon mat nhan nheo a ti len han: Oi, co g au ! Chau ngoan lam...

Tam biet hai ba chau, Phng chay en cho ch Ha ang i ma long cam thay ron len mot niem vui. Gi chau hom ay, ca hai ch em nh thay Chua Gie-su Thanh The ang mm ci vi mnh...

PHAM TH HONG ( GP. Bac Ninh ) Noi san THANH THE so 7. NOI LA CHO I tap 6.

GIAO DUC:

NHNG NGI NGHEO KHO

Me viet th nay e con oc. Sang nay trng ve, i trc me may bc, con a i ngang qua mot ngi an ba ang thng ang be tren tay mot a be xanh xao va om yeu. Ngi ay xin con tien. Con nhn sng ba ta va con khong cho g het du me biet con ang co tien trong tui.

Nghe me bao con a, ng quen thoi dng dng i qua trc nhng ngi ngheo kho ang nga tay xin mnh giup va nhat la trc mot ngi me xin mot ong cho con cua mnh. Con hay ngh rang co the a be ay ang oi, hay ngh en noi khac khoai cua ngi an ba ang thng.

Hay nghe li me day con a. Thnh thoang con phai biet chia se mot ong tien t tui cua con e at no vao long ban tay cua mot cu gia khong ni nng ta, mot ba me khong co banh an, mot a tre khong co cha me.

Con i, ngi ngheo kho thch c tre con giup , v nh vay, t tui nhuc hn. Con co e y thay luc nao cung co nhng ngi ngheo kho quanh quat gan ni trng hoc hay mot ngoi thanh ng khong ? S giup cua mot ngi ln la mot hanh vi t thien, nhieu khi la mot viec bo th cho yen on lng tam, nhng oi vi mot a tre th o va la mot viec bac ai, lai va la mot li an ui cam thong that n s, me noi vay, con co hieu khong ? Noi cach khac, cung la mot ong tien t tay a be trao tang th o con la mot oa hoa na...

Con hay ngh rang: con chang thieu thon chi het, con ngi ngheo th thieu thon moi th. Trong luc con c mong c sung sng th ho ch can cau xin cho khoi chet oi. That la buon khi ngh rang gia bao nhieu ngoi nha giau co, gia bao nhieu tre em an mac ep lai co nhng ngi an ba va tre em khong co g e an ca...

Con hay suy ngh i, va ng bao gi con hanh ong nh buoi sang hom nay na con nhe...

Trch NHNG TAM LONG CAO CA, cua EDMONDO DE AMICIS.

THONG TIN:

THONG TIN MI VE CAC KHOAN TR GIUP MI NHAN C

GOSPELNET va nhan c cac khoan tien va cac hien vat an nhan tr giup nh sau:

    1.000 USD cua cha Trnh Tuan Hoang, Dong Phan-xi-co, va Nhom Help The Poor ( Hoa Ky ) thong qua ch Thien Hng ( Giao X Hoa Hng ).

    1.200.000 VND do Nhom Viet ba-lo va quy anh ch giao dan Nha Th Sainte Marie, Ha Noi, thong qua gia nh vo pham Lynh, gi tang them cho Quy Mo Tim cua chau be Xuan Mai, nh cha Nguyen Ngoc Sn cam vao Sai-gon.

    200 USD cua mot gia nh Giao Ly Vien tai Hoa Ky muon an danh. GOSPELNET a trch ngay 1.100.000 VND e mua 250 chiec ao thun tre em va 40 thung m e tang cho cac em vui Tet Trung Thu tai Khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan do cha Mai Van Hien, DCCT, va cac anh ch Xom % Giao X MHCG phu trach.

    100 lo dau gio, 70 cay but bic va 100 chiec ao thun tre em cua gia nh anh Nguyen Van Hiep ( Phat giao ). Chung toi chuyen en Giao iem Pleichoet ( Giao Phan Kontum ) do cha Vng nh Tai va thay Nguyen c Thnh, DCCT, phu trach.

    1 may tr thnh do ban Vu Khanh Tng Nhat. Chung toi a chuyen en Trng Cam iec Hoa Lan cua cac soeurs No Ty Thanh The, Tam iep, Bien Hoa.

    600.000 VND va 300 bo long en Ong Sao vui Tet Trung Thu do gia nh ban MK Quoc Duy quyen gop cac an nhan. Chung toi a chuyen ngay 200 bo cho cac em Lp Hoc Tnh thng khu Kinh Te Mi Le Minh Xuan, phu them vi so qua Trung Thu do cha Mai Van Hien, DCCT, va cac anh ch Xom 5 Giao X MHCG phu trach. Chuyen 100.000 VND va 100 bo long en Ong Sao cho cac em ngheo Giao X Hu Thanh ( Giao Phan Vnh Long ) do cha Tran Ngoc Xa phu trach. Chuyen 500.000 VND giup vao quy Hoc Bong An Thi ong do cha Hoang Minh c, DCCT, phu trach.

THONG TIN MI VE HAI TRNG HP CAN CO XE LAN

GOSPELNET va nhan c E-Mail cua sr. Tuyet Trinh ( tuyettrinhop@yahoo.com ), thuoc cong oan Dong a-minh Rosa Lima Xuan Loc, ien thoai: 061.721.053, trnh bay 2 trng hp ngat ngheo sau ay:

Ch PHAM TH NGHA, sinh ngay 4.10.1966, hien c ngu tai Giao X Thanh Gia, ap Bnh Tan, xa Xuan Phu, huyen Xuan Loc, tnh ong Nai. Ch Ngha a b benh sot te liet, gia nh a chay cha rat nhieu ni nhng khong co ket qua, nay hai chan va hai tay cua ch rat yeu, moi lan gng i lai trong nha, ch eu b nga. Ch rat mong co c mot chiec xe lan co can ay e t mnh co the i Nha Th va tm viec lam giup them gia nh a ngheo lai ong con.

Anh YA NIM, 30 tuoi, ngi dan toc Ma Danh Tutra n Dng, mot v hai con: be Ya Ly 5 tuoi va be Ma Chi 4 tuoi. Anh Ya Nim i lam ray b cay e lam liet na chi di. Sau hai nam, gia nh von a qua ngheo, khong con kha nang tiep tuc cha tr tai benh vien nen a xin cho anh ve lang. Cac chi di a b teo c, do vay phai nam mot cho, lai thieu ieu kien cham soc ve sinh tai nha, en nay anh a b l loet tram trong vung lng va hai ben hong, gay au n vo cung. Biet c hoan canh nay, Dong a-minh Rosa Lima a xin a anh ve chay cha nhng vet loet tai Trung Tam ieu Tr cua Dong Gio-an Thien Chua tai Ho Nai, con hai chau be th cac soeurs a-minh nhan nuoi. Hien anh Ya Nim a tng oi cha c cac vet loet va rat can mot chiec xe lan e ngoi len va i lai.

GOSPELNET quyet nh trch t so tien cua Nhom Help The Poor e tr giup mot xe lan co can ay cho ch PHAM TH NGHA, va mot chiec xe lan cho anh YA NIM. So tien mua sam thc te het bao nhieu, chung toi se tng trnh ay u trong so GOSPELNET ky sau, kem theo anh chup.

 

THONG TIN THEM VE QUY MO TIM CHO CHAU BE XUAN MAI

Ngay th sau 21.9.2001, khi gia nh chau HOANG AO XUAN MAI a chau ve thanh pho, en Vien Tim e tai kham nh ky, co y ta MK Thanh Dung a tan tnh giup e chau c u tien quan tam. Gia nh cung a co gang bng trai vay mn, cong vi kha nang tr giup cua GOSPELNET, a ang ky ong gop 10.000.000 VND trong so 1.850 USD chi ph mo can phai co. Khi gia nh chau en gap Nha Dong chung toi e trnh bay, chung toi thay sc khoe chau rat yeu, ung nh ket qua bac s a kham, chung toi a trch them 350.000 VND e gia nh mua thuoc ieu tr tam thi va boi dng cho chau.

Va bay gi la giai oan ch i c xet duyet mien giam va len lch mo, hoan toan pho thac trong ban tay quan phong cua Thien Chua. Cung xin quy an nhan tiep tuc chia se quyen gop e GOSPELNET co the tr giup toi a cho gia nh chau be. Hien tai, sau khi cong them so tien 1.200.000 VND cua cac an nhan NHa Noi mi gi tang, Quy Mo Tim cua chau Xuan Mai a co c 3.700.000 VND. Anh chup kem theo gom ong ngoai ( b tan tat ), cha me va chau Xuan Mai trc ngoi nha la cua gia nh tai Giao Ho Mong Trieu, Giao X Xuan Que, xa Song Nhan, tnh ong Nai, Giao Phan Xuan Loc.

THONG TIN THEM VE GIA NH ANH LE VAN CHO

Nh GOSPELNET so 26 a a tin se tr giup trc mat cho gia nh anh LE VAN CHO so tien 500.000 VND, nhng cha kp gi i. Nay chung toi a gi luon so tien 100 USD ( = 1.500.000 VND ) cho en gia nh anh Cho, thong qua soeur Yen, Dong Men Thanh Gia Cai Mn, c cha Giu-se Nguyen Van Thng, cha s Giao X Thanh Phu, nh i t Ben Tre ve Sai-gon. Chung toi cung xin knh nh cha Thng gi so tien nay va se tan tay chu cap cho gia nh anh Cho hang thang hoac trang trai cac khoan tien nam vien cha tr cho 2 chau be. Chung toi cung xin nh chnh lai: do loi anh vi tnh, chung toi a ghi nham tien thu nhap t viec quet ch cua anh Cho, ch c 180.000 VND ch khong phai la 1.800.000 VND nh a noi trong GOSPELNET so 26. Xin gia nh anh Cho va quy oc gia th loi.

THONG TIN THEM VE HOC BONG AN THI ONG

GOSPELNET trch quy, cong vi 500.000 VND cua ban MK Quoc Duy e gi Hoc Bong An Thi ong cho cha Hoang Minh c, DCCT, e chuyen en 12 em hoc sinh trong 4 thang t thang 9 en het thang 12.2001, tong cong 100 USD + 900.000 VND ( = 2.400.000 VND ).

THONG TIN VE TRNG HP ANH NGUYEN VAN HIEP B TAI NAN V SO

Ngay th hai 24.9.2001, ba me v cua anh NGUYEN VAN HIEP, a cam th gii thieu cua cha Nguyen Van Kch, Dong Don Bosco, cha s Giao X Tan Cang, thuoc Giao Phan Xuan Loc, ni anh Hiep ang phuc vu nh mot ngi ca trng nang ong. Cach ay 3 thang, anh Hiep chang may b ngi i ng gay ra tai nan xe v so, liet toan than va co dau hieu b ton thng than kinh nang. Chi ph ngi gay tai nan boi thng ch c 300.000 VND, khong ang la bao, gia nh anh Hiep a phai ban nha ban at e chay cha cho anh, en nay th hau nh kiet que hoan toan. GOSPELNET a gi giup so tien 20 USD + 500.000 VND ( = 800.000 VND ) en gia nh anh Hiep.

THONG TIN VE VIEC TR GIUP CAC HO NGHEO GAO X AI LAM

Chung toi a chuyen toan bo so tien 100 o-la Uc cua v chong ban MK Xuan ao Uc cho cha Nguyen Huy Tao cung cac ban Nhom Con c Me Giao X ai Lam, thuoc Giao Phan Bac Ninh tr giup cac ho ngheo oi va benh tat tai xa Tam D, tnh Bac Giang. Ngoai ra, chung toi cung a gi them 100 USD ( trch t tien tr giup cua Nhom Help The Poor ) rieng cho gia nh anh ch Nguyen Van Trong va Pham Th Bnh vi 9 ngi con nheo nhoc. Hien ch Bnh ang b khoi U Hach can phai ieu tr bang phng phap Hoa Tr Lieu o benh vien K ( Ung Th ) Trung ng, Ha Noi.

NHAT KY TRUYEN GIAO:

XE-ANG, MIEN AT HA ( tiep theo )
Ngay 9.12.1997

Sang hom nay toi lam Phep Thanh Tay cho mot cu gia va hai ngi an ba ln tuoi mien Xe-ang. Nhng con ngi n s, moc mac khiem nhu, rong m on nhan hong an cu roi. Lay Chua, ke gieo ngi gat. ay qua that la bong lua chn vang con dang len Chua.

Ngay 12.12.1997

60 em t 4 thon lang mien Dakto keo ve. Mot so cha me i theo. Cac em lai 2 ngay e hoc them giao ly, tnh tam, don mnh xng toi. Toi hoi th xem em nao khong uong ru say, th ch co bon em gai la khong thoi. ay la tap tnh xau cua mot dan toc. Cac em a biet uong ru t trong bung me.

Lay Chua, xin hay uoi con ma men ra khoi cac dan toc mien Cao Nguyen, khi ay ho mi sinh ton c.

Ngay 13.12.1997

Toi phu trach dan dng cay an nc tai Toa Giam Muc. e mng 150 nam Truyen Giao tai Kontum. Cac nghe nhan thuoc dan toc Xe-ang. n nc goi la Tre-but co ca hang tram ong na len tieng, lam thanh ban nhac hoa am c khi ong bang nguon lc nc. Cung co the noi c ay la mot loai n oc ao tren the gii.

Lay Chua, nhng ong tre kho con len tieng hat, huong chl loai ngi chung con. Xin hay m mieng con e con c cao rao nhng li ngi khen Chua.

Ngay 16.12.1997

Toi en nha mot cha ban xin mot con cho con lai cho Nhat. Toi bong cho con trong tay. Va cho me ti ben canh. Me con t gia nhau. Cho me au yem liem mat con mnh. Va cho con se la can ve, la ngi ban ong hanh cua toi tren khap neo rng xanh.

Lay Chua, con cam ta Chua a dng nen muon loai v yeu thng con.

Ngay 17.12.1997

Hom nay co tren 50 ngi gia hoac ln tuoi a i hang 50 100 cay so e ve ay don mnh xng toi. Ho khong buon ngh suy, khong he hay biet nhng g ang xay ra tren the gii: HIV hay AIDS, hoa bnh hay chien tranh, phat trien hay cham tien...

Lay Chua, ai la con ngi hanh phuc ay ? Con ngi tan pha cac nc tien tien ? Hay ngi lang du song tng ngay Chua ban.

Ngay 18.12.1997

Lp nay i, lp khac ti. Hom nay 70 ngi Jeh, giap ranh Lao va Quang Nam. Ho noi mot ngon ng rieng biet trong mien Xe-ang nay. Co ngi tr lai t Tin Lanh. Cac em lo Rc Le V Long. Tnh ra tien xe ho i ve th a het 3.500.000 . Ho ve ay trc mot tuan e on mng Chua Giang Sinh.

Lay Chua, that se co nhng ngi t Phng ong, phng Tay en tm Nc Thien Chua.

Ngay 22.1.1997

21 anh ch em dan toc Jeh c lanh B Tch Thanh Tay. Tai Nguyen ng Thanh Cue not, phan li nguyen va li Chua c dang len Chua bang tho ng Jeh lan au tien t khi co con ngi Jeh, mot dan toc nho be ch co vai ngan ngi. Ho huyen Dak Glei, giap ranh Quang Nam va Lao.

Lay Chua, Le Hien Xuong van con tiep dien hom nay.

Ngay 23.12.1997

Tng oan ngi anh em t mien Xe-ang lan lt tuon ve nh tray hoi len en. Man tri chieu at. Nhieu ba me ap con vao ngc tranh lan gio se lanh. Sng rng lai nhe ri. Tieng ci noi im dan cang lam cho em them lanh lung. Bong au o vang tieng khoc thet cua mot em be. V gio lanh.. em ong... khong nha...

Lay Chua, con ang nhn ngam mang co vi nhng ngi me khong co mai nha am ap, khong co tam chieu qua em, cung co the cha co g lot da em nay...

Ngay 24.12.1997

May ngay nay, toi ngoi Toa Hoa Giai t sang ti chieu. Ngoi nha nguyen co hang 200 ngi. Ngoai ca cung chat nch ngi ngoi i Ho khao khat c n giao hoa gia Tri vi at, gia Thien Chua va con ngi. Phai chang toi ang gap c nhng con ngi be nho c Chua yeu thng. Thanh Le em Giang Sinh ngoai tri. c Giam Muc chu le. Co khoang 8 ngan anh em Bahnar, Rngao, Jrai, Xe-ang xung quanh ban th. Thanh Le bang hai th tieng: Bahnar, Xe-ang...

Tieng cong chieng hoa vi tieng hat: Vinh danh Thien Chua tren tri cao, bnh an di the cho ngi thien tam... Sng bat au nhe ri, Thanh Le tan. Ho ra i tam hon an bnh. Nhng than xac th met moi. Phan ong em nay van khong co mot khuc banh m lot da.

Lay Chua, xin cho nhng ai em nay d ay chia se cho chung con mot tam banh thm ngat tnh ngi va tnh Chua.

Ngay 25.12.1997

6 gi sang mat tri len, am ong dan chung lai tu tap ben c Giam Muc dang Thanh Le rang ong. Anh em hay tham tn Thien Chua luon yeu thng chung ta. V Ngai la Cha a ban chnh Con Mot mnh cho chung ta. e chung ta tin vao Danh Ngai ma c lam Con Thien Chua tng oan ngi, co nhng ngi me tay bong tay dat, tan ve t hng cua Rng Xanh.

Ngay 1.1.1998

Giao Phan Kontum mng 150 Nam Loan bao Tin Mng. Giao dan khap ni trong Giao Phan lu lt keo ve t hom qua va nhat la vao sang sm hom nay. Ho la anh em Jrai vung Pleikly, Ayunpa, anh em Xe-ang vung Dakto, Dak Glei, Ngoc Hoi, Dak Ha, anh em ngi Kinh hai tnh Gia-lai va Kontum. Hai GM Qui Nhn va Buon Ma Thuat va cac cha Tong ai Dien.

Thanh Le bat au bang nghi le Bai To trc pho tng c Thanh Giam Muc Stephan Cueno ang ng trc ngoi Nha Rong mai cao vut, tren manh at bang ma nam 1948 ngai a ra lenh cho thay Sau Do phai tm gap va ha leu tai o.

Hai oan chieng cong thon lang Kontum va Pleikly rc Linh Muc oan tien ve Tien ng Nha Th Chnh Toa hanh le. c Giam Muc Phe-ro Tran Thanh Chung tuyen bo khai mac Nam Thanh, nam Hong an cua Giao Phan. Hang tram chiec bong bong u mau mang theo giai bang Mng 150 Nam bay vut len tri xanh. Theo ngon gio ong a, nhng chiec bong bay qua th thanh, qua nhng oi nui nh loan bao Tin Vui.

Hom nay cung khai mac Phong Truyen Thong toa lac tren tang nhat cua canh phai Tieu Chung Vien. Quang canh ay cam ong la ni truy niem cac bac tien boi Tay Nam t 150 nam nay. Gieo trong nc mat, gat trong vui mng. Nhng cum tng bang go mt cua vn mt thi nguyen s. Vao ay c ng lamnh ang trong mot buon lang nao o. Man mac. Suy t.

Bc tng go rong tuech, hao mon vi thi gian la bieu tng Tieng khoc Cao Nguyen. Mot than cay goc re tr xng that nghe thuat lai la Ngi chet con len tieng noi. Chet va Song Lai, Thng Kho va Phuc Sinh nh hoa quyen lay nhau... Mot cay an nc c dan dng khuon vien Toa Giam Muc. Nh th tham ke chuyen nam xa. Nghe nhan la dan lang Turia mien Xe-ang.

Lay Chua, hom nay chung con tiep bc chan nhng ngl i trc nhng cung chnh hom nay chung con e dau vet lai cho nhng ngi i sau. Oi ! Lay Chua, Ngai la Alpha va Omega !

Nhan dp Nam Mi Dng Lch 1998, xin Thien Chua chuc lanh cho nhng ai giup con trong cuoc song Linh Muc, quy anh em Linh Muc cung lp, cho quy than bang co hu.

Ngay 7.1.1998

Mot so ln anh em Linh Muc Kontum cung hai v Giam Muc Giao Phan tham d Thanh Le Phong chc Linh Muc chc hai thay Uy va Nam, cu chung sinh Kontum. 30 nam Linh Muc phong tran. Le phong chc hom nay qua la bc gng soi lai dung mao Linh Muc hay nh tieng tham nhu cua Tnh Yeu.

o ay nhng bang ch nn lang ma nh ang len tieng noi: Hay tnh thc va ng vng trong c Tin ( 1 Cr 16, 13 ); Hay lam moi s trong bac ai ( 1 Cr 16, 13 ); Con ngi en e phuc vu; Linh Muc nh long Ta mong c...

Tram mac trong d vang, bong toi nghe tieng v Giam Muc chu phong ung dung khan cau: Xin Thien Chua hoan tat viec tot lanh Ngi a khi s ni con.

A ! th ra lay Chua, Chua a lam va se con lam moi s trong con ngi be nho, yeu uoi cua con, oi lay Thien Chua Tnh Yeu. Xin cho con biet men yeu Ngai.

V Chu phong con tiep: Xin Chua Gie-su Ki-to ang ma Chua Cha a xc dau bang Thanh Than va Sc manh, gn gi con e con thanh hoa dan Ki-to giao va dang le len Thien Chua. Tat ca Linh Muc eu len at tay tren dau 7 tan Linh Muc. Hiep thong trong mot chc t te cua c Ki-to. La anh em vi nhau trong c Ki-to. Cung chia se ca thanh thien lan the tuc. Ca vinh quang lan tui nhuc. Ca thanh cong lan that bai. o la tnh anh em Linh Muc. Gi ay toi hieu ro qua 30 nam tuoi i Linh Muc.

Nghi le cuoi cung chuc mng nhng ngi em noi bc i sau. Cac Linh Muc ke nam chat tay, ngi om lay om e, ke hon ap ma cac tan Linh Muc. Nu ci. oi mat. Bong toi nghe th tham: Thay cua con. Tam long ghi n cua ngi hoc tro cu luc mi vao Chung Vien Kontum. Thanh Le be mac. oan ken tay, trong phach troi len tng bng ron ra. Nh tieng ken ra tran... Vui buon, vinh quang, tui nhuc, chien thang, chien bai ang ch i ngi tan Linh Muc !

Ngay 8.1.1998

Giao x Giang Sn, Buon Ma Thuat co hai ngi con tan Linh Muc: cha Uy, cha Nam. Hai Linh Muc au tien. Nha Th nam tren nh oi. Ngap lut hang nam. Le M Tay hom nay tng bng nh le hoi. Nha Th nho u danh cho khach. Giao dan ng xung quanh ben ngoai. Tan Linh Muc tuoi ngoai bon mi thay ngay hong phuc hom nay nh m nh that. Net mat tram lang, giong noi t ton qua 23 nam c trui ren trong at nc XHCN. Tren ng ve, qua cac giao x Chau Sn, Trung Hoa bat ngat hng thm. Mua hoa ca phe...

Lay Chua, bay gi con phai ve lai vi anh em Xe-ang nhng con ngi cham tien, ngheo nan, co lieu. Xin ban cho con ngh lc e quanh con khong ai phai thoai ch nga long.

Ngay 10.1.1998

Anh em vung sau vung xa ve ay don mnh lanh cac B Tch. Ho ln len sau chien tranh. Khong con lay mot Nha Th. Ch biet oc kinh trong mot ngoi nha n s hay di mot goc cay co thu trong rng gia. Hom nay, en Kontum vao Nha Th, ho quy ngc, xay lng len ban th.

Oi ! Lay Chua, that Chua khap moi ni moi hng. Tin nh vay la giai quyet c chieu hng ng quy cua ng anh em con ay

Ngay 11.1.1998

Thanh Le Chua Nhat hom nay, kinh Lay Cha c oc bang tieng Xe-ang lan au tien: O Pa ngien ki oi a pleng ( Lay Cha chung con tren tri ).

Oi ! Lay Cha, Cha a cho con sinh ra tren mien at Xe-ang. Hom nay con vui sng en nghen ngao cung vi anh em Xe-ang keu cau Cha: O Pa ngien, lay Cha chung con. Va con a tr nen Xe-ang vi ngoi anh em Xe-ang cua con.

Ngay 18.1.1998

Tieng hat nhng ngi con Nui Rng. Nang khieu nhay mua anh em dan toc nh ngi Tay Phng. Co hon nhac. Trong thai nghen ho a lang nghe tieng cong chieng tieng trong em, luc nh nhe nhang cam canh, luc nh thoi thuc. Tieng gio thet, thac gao, suoi reo, ngan thong reo. Bc chan xao xac chim cu gay, hay tieng cu meo, chim tap muoi em khuya. o la bai ca thien nhien, hay la dau nhac in vao tam hon t be th. Thanh Le hom nay, nhng ngi con Nui Rng c thanh than hon nhien hoa ca hat mng Thien Chua. Ho t hoa am hai ba be ung ieu cung an phach lac.

Ngan dan i ! an hat len ca tung Chua !

Lm. Si-mon PHAN VAN BNH, Giao Phan Kontum ( Con tiep )