GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 15 C THNG NIEN

TIN MNG: Lc 10, 25 37

DU NGON NGI SA-MA-RI TOT LANH

Khi ay, co mot ngi thong luat kia ng len hoi c Gie-su e th Ngi rang: "Tha Thay, toi phai lam g e c s song i i lam gia nghiep ?" Ngi ap: "Trong Luat a viet g ? Ong oc the nao ?" Ong ay tha: "Ngi hay yeu men c Chua, Thien Chua cua ngi, het long, het linh hon, het sc lc, va het tr khon ngi, va ngi than can nh chnh mnh". c Gie-su bao ong ta: "Ong tra li ung lam. C lam nh vay la se c song". Nhng ong ay muon chng to la mnh co ly, nen mi tha cung c Gie-su rang: "Nhng ai la ngi than can cua toi ?" c Gie-su lien ke mot Du Ngon rang:

"Mot ngi kia t Gie-ru-sa-lem xuong Gie-ri-kho, doc ng b ri vao tay ke cp. Chung lot sach ngi ay, anh nh t, roi bo i, e mac ngi ay na song na chet. Tnh c, co thay t te cung i xuong tren con ng ay. Trong thay ngi nay, ong tranh qua ben kia ma i. Roi cung the, mot thay Le-vi i ti cho ay, cung thay, cung tranh qua ben kia ma i. Nhng mot ngi Sa-ma-ri kia i ng, ti ngang cho ngi ay, cung thay, va chanh long thng. Ong ta lai gan, lay dau lay ru o len vet thng cho ngi ay va bang bo lai, roi at ngi ay tren lng la cua mnh, a ve quan tro ma san soc. Hom sau, ong lay ra hai quan tien, trao cho chu quan va noi: "Nh bac san soc cho ngi nay, co ton kem them bao nhieu, th khi tr ve, chnh toi se hoan lai bac".

en ay, c Gie-su hoi ngi thong luat: Vay theo ong ngh, trong ba ngi o, ai a to ra la ngi than can vi ngi a b ri vao tay ke cp ?" Ong ta tra li: "Chnh la ke a thc thi long thng xot oi vi ngi ay". c Gie-su bao ong ta: "Ong hay i, va cung hay lam nh vay".

SUY NIEM:

TOI LA NGI THAN CAN CUA AI ?

1. Khoang cach rat ln gia hieu biet ve ao va song ao:

Cau chuyen ma Tin Mng Lu-ca ke lai cho chung ta hom nay khien chung ta phai giat mnh suy ngh khi thay rang gia noi va lam, gia hieu biet ve ao va song ao co mot khoang cach ln lao. Thi c Gie-su cung a co tnh trang ay: thay t te cua en th va thay Le-vi cua Do-thai giao eu biet rat ro la gii ran quan trong nhat cua ao Chua la gii ran yeu thng.

The nhng ho eu tm c e khoi phai thc hanh gii ran ay, khi trc mat ho la mot con ngi b nan cp boc lot va a thng ang nam ch c ho giup . Trong khi ay mot ngi ngoai ngi Sa-ma-ri lai la ngi thc thi c yeu thng mot cach cu the, ung luc, ung cach ! Trc mat ngi Do Thai th ngi Sa-ma-ri ch la mot ke ngoai ao, ang khinh khi. Nhng tren thc te ngi ay lai co nhng tam tnh ma chnh c Gie-su a co, trc noi thong kho cua ong loai: o la biet chanh long thng.

Phuc Am ghi lai nhieu lan c Gie-su a chanh long thng, a xuc ong.trc canh bat hanh cua con ngi, trc mo ngi ban than la La-da-ro. Ngi Sa-ma-ri cung chanh long thng trc ngi b nan, nam ben le nggiong nh c Gie-su a chanh long thng trc am ong khong ngi cham lo, san soc. Ngi ngoai ma giong Chua hn ngi co ao, hn ca cac ang bac trong ao. Ngay nay trong cong oan chung ta co thay tnh trang y nh the nay khong ? Thc te cho thay la o ay van xay ra tnh trang tng t. Phai chang v the ma viec truyen giao cua chung ta t co ket qua ? Phai chang v the ma gii tre cang ngay cang xa lanh Giao Hoi ? Phai chang v the ma nghe noi en cong giao, ngi lng van th dng dng, v ho khong thay trong cong giao co g la hap dan, la thu hut ca ?

2. T Ai la ngi than can cua toi ? en Toi la ngi than can cua ai ?

c Gie-su a kheo lai van e t cau hoi cua ngi thong luat Ai la ngi than can cua toi ? sang gi y tuyet vi cua Ngai: Toi la ngi than can cua ai ? Thanh ra thay v c Gie-su phai tra li cau hoi cua ngi thong luat th ong ay va chung ta phai tra li cau hoi ma c Gie-su a at ra cho ong ay va cho chung ta: Cac ban la ngi than can cua ai ? Noi cach khac: trc nhng ngi ang can en s giup , yeu thng cua cac ban th cac ban a c x nh the nao vi nhng ngi ay, e cac ban tr thanh ngi than can cua nhng ngi ay ?

Toi nh lai mot kinh nghiem oc ao va kho quen ma toi a co c trong khoa huan luyen can bo giao dan ma toi c tham d vao mua he 1995 tai Vien Phat Trien Muc Vu ( Philippines ). Toi xin chia se kinh nghiem ay vi cac ban ay that chan thanh.

Trong mot buoi hoc, cac hoc vien chung toi c giang vien yeu cau moi ngi lay mot t giay va ghi ten tat ca nhng ngi than cua mnh, nhng ngi ma mnh yeu thng en o co the hy sinh mang song v nhng ngi ay ? Ai nay cham chu suy ngh va cam cui viet. Toi cung lam the. Nhng rat nhanh, toi nhan ra rang danh sach nhng ngi than cua toi, nhng ngi ma toi thng yeu hn ca ban than mnh en mc toi san sang chap nhan moi hy sinh v nhng ngi ay th rat ngan ! V ngoai me toi, v toi va hai con toi va mot vai ngi khac, toi khong dam ghi them ten mot ngi nao khac na, v toi khong chac la mnh a yeu thng nhng ngi ay en o co the hy sinh mang song cho mot ai trong ho.

Toi phai thu nhan rang: du giang vien khong yeu cau chung toi nop danh sach, cung khong yeu cau hoc vien noi len so ngi c ghi trong t giay cua mnh nhng rieng toi, toi rat xau ho: xau ho vi Chua va xau ho vi chnh mnh. Te ra nh phng phap nay ma toi kham pha ra rang cach song c Ai cua toi con rat mong lung, ly thuyet, hi ht, thieu oi tng va gii han. Bai hoc khiem ton ma toi rut ra c t kinh nghiem nay qua la mot hong an ln lao ma suot i toi khong bao gi quen.

Cho phep toi mi cac anh ch va cac ban hay danh mot khoang thi gian ranh roi e lam bai tap oc chieu nay ! Toi tin chac rang sau khi lam bai tap nay mot cach nghiem tuc, cac anh ch va cac ban se khiem ton hn trong suy ngh va an noi. Cac anh ch va cac ban cung se khoan dung hn oi vi nhng thieu sot, yeu uoi, tham ch toi loi, cua ngi khac.

CAU NGUYEN:

Lay Chua Gie-su, Chua a day con rang: khong phai nhng ngi c keu: lay Chua, lay Chua la c vao Nc Tri. Nhng ch nhng ai thi hanh Y muon cua Cha, mi c vao ma thoi ( Mt 7, 21 ). Xin cho ieu Chua day in sau vao tam tr con, e con khong bao gi quen, trai lai luon co gang song theo li Chua day !

Lay Chua Gie-su, Chua a day con rang: Chua ch tnh so vi con ve nhng hanh ong yeu thng, bac ai ma con a lam hoac a khong lam cho nhng ngi anh em cua con ma thoi ( x. Mt 25 ). Xin cho ieu Chua day in sau vao tam tr con, e con khong bao gi quen; trai lai luon co gang song theo li Chua day !

Lay Chua Thanh Than, xin hay ban anh sang va sc manh cua Ngai cho con, e con biet song nh ngi khon trong Phuc Am tc biet lang nghe va thc thi Thanh Y Thien Chua, biet hy sinh quen mnh e yeu thng va phuc vu tha nhan. Amen.

Gie-ro-ni-mo NGUYEN VAN NOI

CHNG T:

MOT GIAO X GIA NHNG NGI NHAP C

 

Linh Muc Franois Agen mien ong nc Phap, ni co ong ngi Hoi giao nhap c. Vi moi ngi, cha a chu y en pham cach tng giao hn la s khac biet ve chung toc, van hoa va ton giao gia ngi ban x va nhng ngi nhap c, va ieu o a tien trien tot ep trong i muc vu tan tuy nhiet thanh cua cha...

Cha thng tam s: Toi hieu la toi co the rao giang khong ch bang li noi, ma con bang i song. Toi a kham pha c moi lien he gia i song va Tin Mng von la gia tr cua mot cuoc i c em se chia cho tha nhan. That ro rang, oi vi toi, pham tnh tng giao la chuyen quan trong, chng ta i song phai i trc muc vu... Toi a en vi Giao X nay cach ay 6 nam. Trong mot chung c gan Nha X co rat nhieu gia nh goc Bac Phi va Bo-ao-nha. e tranh s nghi ngai cua ho, toi ch tm cach en chi bong a vi bon tre san cua chung c. ay la lan au tien trong i Linh Muc, toi a tham nhap vao moi trng cua nhng ngi nhap c, von b ngi dan tai cho e s va o k...

Dan da, ngi ta nghiem thay mot s thuan hoa qua lai. Bon tre en vi nhom sinh hoat chat che hn, con ngi ln th quan tam cham soc cac tre nho. Vi cac ba me gia nh va thanh nien, chung toi co gang giup ho vt khoi y niem bang nhom e tm cach gan lai vi nhau, to chc thanh cac cau lac bo thanh nien nam n... Chung ta hay lang nghe them nhng chia se cua chnh cac ban tre ngi nhap c tai Giao X...

Cau Mustapha 16 tuoi ke lai: Chung em co thoi quen noi ve ton giao, nhng moi ngi van trung thanh vi niem tin cua mnh. Chung em hoc biet cac tn ngng khac nhau. Va kien thc chung em a c m rong. Khi lang nghe nhau va giai thch cho nhau ve nhng ieu ay, ngi ta dan dan khong con e ngai nhau na. Em be Myriam mi 10 tuoi, gia nh theo Hoi Giao, cung lu lo noi nh mot ngi ln: Bon con au co cung ao vi nhau, cha Phrang-xoa a khong tm cach du bon con theo ao cua cha, ma con hay day bao bon con ve ao Hoi. am ra bon con cang them tin vao Thanh Allah va tien tri Mohammed na !

Cha Franois het sc ngac nhien trc s sang tao va sc song cua bon tre von d rat khac nhau ve van hoa va ton giao, nhat la khi chung c bay cach thc t to chc vi nhau thanh nhng Nhom nho, chung tin tng nhau va manh dan cung bat tay vao lam chung mot viec tot. Trong Nhom, chung ton trong nhau ghe lam.

o khong phai la mot lp Giao Ly nhng lai lam trien n nhng hat giong a co san ni chung qua tng bien co, bat au t moi trng xa hoi, gia nh va long tin. Cac hoat ong c hng dan, cac buoi le Hoi Giao hay Cong Giao la bay nhieu dp e gap g nhau, cung tuyen xng long tin vi nhau. V du ve dp le Ramada, cau Emmanuel giai thch: Trong thang Ramada, can phai thinh lang e nh en Chua, cung can phai tha th cho nhau. Chuyen nay kho qua, nhng em cam thay mnh muon tr nen tot hn va than vi ban be hn...

Cac t bch bao cua Nhom khuyen khch viec ao sau tam tnh nay. Qua cac cau hoi thac mac cua bon tre, ngi phu trach Nhom va chnh bon tre tm cach hieu van e cho ti ni ti chon va noi ra bang kieu ngon ng cua mnh ve niem tin cua chung, cua cha me chung. Trong cac buoi hop mat, mot oan Tin Mng, hoac oi khi la mot oan Kinh Coran c cong bo chung, khien cho cac phu huynh bon tre ung ho. Ong bo cua cau thanh nien Hoi Giao ten Yasmana vui ve noi vi con: Con co the i vi cha Franois bao lau tuy y, ngai giup con hoc kinh Coran tot lam !

Cha Franois tam s: Toi tin vao kha nang con ngi co the gap nhau, ben kia moi khac biet chnh la s phong phu ho tng neu nh nhng cuoc gap g o c the hien bang yeu thng, on nhan va oi thoai. Nhng khac biet ay tr nen qua tang cho nhau...

Va the la Agen, sau nhieu nam song gia cac rao can dng dng lang le, tham ch co ca han thu ngam ngam gia cac ton giao, nhieu ngi trong Giao X a thay oi quan iem. Viec xay dng mot en Th Hoi Giao c quyen gop va ho a nhan c ca s tr giup t cac nc nh Maroc va Algerie. Mot hom, cha gap cac ngi phu trach xay cat en Th va hoi ho la cac giao dan cua cha co the en vieng tham khi en Th hoan tat khong ? Ho ngac nhien va ong y ngay. Pha hoi ong Linh Muc cung tan thanh. Va en mot Chua Nhat no, khoang 50 tn hu cac Giao X tai vung Agen a tu tap tai san en Th. Sau vai li gii thieu va t phut ngap ngng, nhng ngi Hoi Giao ang cau nguyen a tien ra on nhng ngi ban Cong Giao. Tng nhom nho, ho a hng dan cac giao dan vao tham cac phong. Ch trong mot gi ong ho, moi ngi a gap g nhau mot cach bnh d cho viec oi thoai va kham pha...

Ke t hom ay, moi bc tng ngan cach hoan toan bien mat. Mot so Ki-to hu a kham pha ra ngi lang gieng, ngi ong nghiep cua mnh. Tat ca eu c anh ong bi tam long chan thanh cua nhau. Cac ban Hoi Giao a chia se niem vui cam nghiem rang ho a c on nhan va ton trong. Ti phien ho, ho a mi cong oan Giao X en d le khanh thanh en Th. Em Jaonad 13 tuoi a noi mot cach chng chac: Can phai co mot the gii luon luon nh the e chung em c song hanh phuc !

Cha Franois xac tn: Tan ay long cua phan ln nhan loai la cac gia tr tuyet oi. Thien Chua hien dien gia ho. La chon gan bo vi Chua Thanh Than ang hoat ong trong long moi ngi, o la ieu phai at ti !

Theo LI HANG SONG 4.1999

CAU TRUYEN:

Trong cuon sach co ta e la "Nhom 12", tac gia ke lai cau truyen cua mot thng gia giau co bc vao quan an cht bat gap mot em be ngheo ang run v oi trc ca vao. To long thng, ngi thng gia mi em vao cung an vi mnh. Nhng ieu la lung xay ra la mac du oi va ang co trc mat mot da an ngon con ang nong, em be ngheo may man nay khong to ve g xuc ong va muon an lien ca. Mat em nhn ra ca so ngay ben canh, ve mat van buon nh trc. Ngi thng gia hoi em :

- Tai sao con khong an? Hay con khong thch mon an nay?

Em be ngheo voi tra li vi giong ay s hai :

- Khong! con oi lam, nhng lam sao con co the an c khi con a em con cung oi nh vay ang ng ch ngoai ca kia.

Va noi em va ch cho ong thng gia mot em be khac nho tuoi hn, an mac rach ri, ang them thuong nhn vao da o an cua anh mnh trong quan.

Cau tra li thanh that va n s cua em be "Lam sao con co the an c khi con em con ang oi ng ch ngoai ca kia?" Cau tra li nay co the tr thanh cau noi cua tnh lien i nhan loai gia ngi vi ngi. Vi ta, mot ngi anh ch em ben canh ang thieu thon, can nh en long quang ai tr giup cua ta, lam sao ta co the an uong c? Lam sao ta co the song an vui c, khi con bao anh ch em ben canh lam vao hoan canh bi at hn? Em be ngheo kia muon chia se s may man cua mnh vi a em, c chi moi ngi chung ta cung co c tam tnh lien i giong nh vay oi vi anh ch em xung quanh. Thien Chua rat vui long khi thay nhng con cai Ngai song tnh lien i vi nhau, biet chia se nhng hong an lanh nhan t Ngai. Ngai luon muon cho con cai Ngai song chia se va tr giup nhau mot cach vui ti vi tam hon biet n, vi y nh thanh that ngay chnh khong hau y li dung. Ngai khong muon cac con cai Ngai chia se v hau y en toi e thoa man cai toi t ton. Thanh Phaolo tong o ni chng 9 cau 7 cua th th 2 gi giao oan Corinto a khuyen cac tn hu nh sau:"Moi ngi trong anh em hay cho i, hay chia se vi nhau tuy theo y nh tot lanh cua long mnh, khong cau co, khong mien cng, v khi toi vui mng trao ban th Thien Chua mi nhan li". Tiep o thanh Phaolo cung nhac nh cac tn hu cong oan Corinto la "s d moi ngi chung ta c mi goi chia se la v trc o chnh Thien Chua la ang a ban cho chung ta nhng ieu o". Trong tap sach gi y suy t ta e la "Nhng hat ngoc qu", muc s Gun-n a ke lai kinh nghiem song chia se cach quang ai nh sau:

Sau tran hoa hoan ln xay ra tai Chi-ca-go, ong muc s Mun-i a xin nhng v hao tam tr giup vat chat cho cac nan nhan. Ong c gii thieu en mot thng gia giau co. Khi biet c hoan canh cung cc cua cac nan nhan, v thng gia nay a khong ngan ngai ky ngan phieu dang cho cong tac cu tr mot khoang tien that to ln ngoai s tng tng va s mong i cua ong. Khong nhng v thng gia nay cho nh vay, nhng ong thi ong con gii thieu muc s vi nhieu ban be thung gia khac na e co them so tien tr giup nhieu hn na. Vao giay phut bat tay t gia tr lai Chi-ca-go, muc s Mun-i cam ong noi vi ngi thng gia kia nh sau:

- Khi nao co dp en Chi-ca-go, xin ong vui long cho chung toi biet, chung toi se co gang het sc mnh e ap lai tam long tot cua ong.

Nhng v thng gia kia khiem ton tra li:

- Tha muc s, toi khong bao gi co y nh en Chi-ca-go e c ngi ta ap le au. Xin muc s hay danh an hue o cho bat c ai khac va hay quen toi i.

Cau noi thang than nay a anh ong muc s Mun-i suot i.

Chung ta khong the va cung khong m c ong gop ieu g to ln cho nhng anh ch em trong xa hoi. Nhng gan ben chung ta luc nao cung co nhng ngi can en nhng tr giup nho nho, nhng nu ci thong cam, nhng li noi khuyen khch ma khong can phai co cua cai vat chat ta mi chia se cho c. Ch can ta co mot tam hon giau long quang ai, ta co the co mot niem vui thanh tao, khong phai v co nhieu hay c nhan lanh nhieu, nhng v biet trao ban chia se cho ke khac. Neu ta khong co niem vui nao khac th t ra hay hng lay niem vui v biet chia se vi anh ch em xung quanh.

Lay Chua, xin day con song quang ai, biet yeu thng va phuc vu anh ch em con ca trong nhng viec nho thng ngay.Amen.

( Ghi lai t ai Veritas )

 

 

THONG TIN:

THONG TIN THEM VE CHAU PHAM GIA BAO ( B BENH LAO HOA DA )

Ngay 2.7.2001, GOSPELNET a nhan c so thuoc cua bac s BCH AO va ba MINH TRI Phap gi ve thong qua ong ba NG LONG NGOC ANH, gom co 4 tubes Pommade Dirosalic, 1 tubes Diprosone va 1 hop Biafine. Anh MK Phan Tan Hien a mang thuoc en tan nha trao cho ong ngoai va cha me cua chau PHAM GIA BAO. Gia nh het sc vui mng v a co thuoc giup chau be ( 10 thang tuoi ) c au v b lot da lien tuc, luc nao than mnh cung o nh con tom luoc. Chung toi cung lien he vi bac s Nhu Hng e gii thieu gia nh a chau en kham tai phong mach bac s Ly Hu c chuyen khoa Da Lieu hang au hien nay tai Viet Nam. c biet vao cuoi thang 7, bac s Bch ao Phap ve, cung se en tham va kham cho chau be, v ay la mot trong 2 trng hp benh nan y hiem hoi tai Viet Nam.

Hien nay, cha me chau ang phai tro tai nha ong ngoai chau, can nha rieng a phai ban t lau, c 40 trieu VND e chay cha cho chau ma van cha thuyen giam.

GOSPELNET xIn thay mat gia nh chau be e ngo li cam n bac s Bch ao, ba Minh Tri va ong ba ng Long Ngoc Anh. Sap ti, cha Pham c Tr Phap cung se gi ve them loai thuoc ac tr noi tren cho chau be.

 

THONG TIN VE KHOAN TIEN AN NHAN MI GIUP

GOSPELNET a nhan c khoan tien :

-          36 USD va 100.000 VND cua mot an nhan an danh muon chia se vi quy tr giup ngi ngheo.

-          1.000.000VND do anh Tran H. Thien Hoa Ky gi cho cha ang Xuan ong, ho ao Cai Trau, hat Tra long, giao phan Can Th, e giup cac em tat nguyen trong x. Gospelnet a chuyen so tien nay cho cha ong sang ngay 10/07/2001.

-          Cha Louis Nguyen Van Qui a em t Phap ve 20 hop thuoc ac tr benh lao hoa da cho chau Pham Gia Bao. Thuoc a c chuyen en cho gia nh chau Bao.

Xin het long biet n quy v, chung toi se lam theo ung nguyen vong va thien ch cua quy v.

THONG TIN VE HOAN CANH NGAT NGHEO

       Soeur Hong Que, thuoc Hoi Dong a-minh Tam Hiep, nh Gospelnet ang gium la th cua mot N tu ch em ban ang can s giup cua quy an nhan.

Thanh pho HCM ngay 06/07/2001

Toi la n tu Ma-ri-a Te-re-xa Nguyen Th Lch, sinh nam 1957 tai ac-lac, thuoc Tu vien c Ma-ri-a N Vng Hoa Bnh, 254 Xo Viet Nghe Tnh, thanh pho Buon ma thuot, tnh ac-lac.

Trc het toi xin man phep trnh bay hoan canh gia nh:

Toi co ngi me gia yeu la ba inh Th Trng, sinh nam 1935, ang ieu tr benh hoai t tui mat tai P. 208, khoa Gan Mat, Tong quat II, benh vien Bnh Dan thanh pho HCM.

Thang 7/2000 ba b au nang, a nhap benh vien Bnh Dan vi 2 lan mo trong vong 1 thang. Cuoi thang 06/2001 can benh tai phat phai nhap benh vien va c mo cap cu ngay, en nay a gan 1 thang, benh tnh cha thuyen giam con rat au n , bac s e ngh can phai phau thuat lan 2.

Nhng knh tha quy v,

Vi ieu kien gia nh kinh te qua kho khan ma ba me toi tuoi gia sc yeu lai benh tat lau dai, toi thanh khan xin quy v an nhan rong tay lam phuc giup ba me toi qua bc ngat ngheo nguy t nay. Toi xin chan thanh tri an long quang ai va hao tam cua qu v.

Nguyen xin Thien Chua giau long xot thng ban cho qu v c tran ay an sung va phuc loc cua Ngai.

Knh xin

N tu Ma-ri-a Te-re-xa Nguyen Th Lch

Dong N Vng Hoa Bnh

Gospelnet a gi bieu soeur Lch 500.000VND, rut t quy, e giup me cua soeur cha benh, nh soeur Hong Que chuyen dum.

Moi s giup cua Qu an nhan gi cho soeur Lch, xin gi en a ch :

371 ien Bien Phu, P4, Q3, thanh pho HCM,

hoac tai Benh vien Bnh Dan, P. 208, Khoa Gan-Mat, Khu Tong quat II, la ni me soeur ang cha benh.

       Cha gia An-ton Vng nh Tai va thay Sau Thnh, thuoc DCCT Viet Nam, phu trach vung truyen giao Plei Chuet, giao hat Pleiku, Giao phan Kontum, co gi en cho Gospelnet ly lch cua 3 em hoc sinh ngheo, ngi dan toc Gia-rai, nh Gospelnet xin giup hoc bong cho cac em. Bc vao nien khoa 2001-2002, 2 em se vao lp 9 va 1 em vao lp 12.

Theo c tnh cua thay Sau Thnh, co le moi em can khoang 750.000VND e co the tiep tuc theo hoc tron ven trong nam hoc ti.

Vay Gospelnet knh xin qu v an nhan hao tam giup cho cac em.

TH CAM N

Con xin chan thanh cam n cha Quang Uy va Trung Tam Muc Vu a giup cho em Diem Chau.

Nguyen Chua xuong tran hong an tren cha va quy an nhan. c mong cong tac giup ngi ngheo luon c tien trien tot ep va ngay cang giam i nhng au kho trong cuoc i nay. Con luon nh en cha va cau nguyen cho cong viec cua cha va trung tam muc vu.

Knh chao trong tnh yeu Chua Ki-to

Pr. Hai

 

Xin chan thanh cam n quy v an nhan xa gan a, ang va se con giup cho chau Pham Gia Bao bang nhieu cach, xin Chua tra cong boi hau cho nhng cong viec tot ep cua quy v, va cau mong cho nhng cong viec o mang lai nhieu hoa trai tot lanh. S giup , ong vien, an ui cua quy v a mang lai nhieu niem vui va hanh phuc cho gia nh chung toi.

Nguyen Ngoc Chac (ong ngoai chau Bao)