Thanh Giuse

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 178 -

Trng Ca Tin Mng

 

Trng Ca Tin Mng

Nt. Anh Th

(RVA News 10-10-2021) - Knh mng Me c Chua Tri. Cung la Me cua loai ngi chung con. Li nao ta het tnh son. Cho bang chuoi ngoc ven tron Man Coi. Nam mi hat ngoc nguyen trinh. Lu ly tnh Chua hien linh tay Ba. Quan thu khiep am thua xa. Oai phong biet may! Bai ca Tin Mng! Say ngat ng! ep qua chng! Ca oan thien s vang lng: Ave! Tran gian ong noi sn khe. Nen dan hp xng say me long ngi (Cao Danh Vien).

Quy v va cac ban than men,

Thang Mi, thang Man Coi Me a ve trong tieng ngan nga cua ngi tn hu "Knh Mng Maria ay n phuc". o la li chao chuc cua s than Chua danh cho Me Maria. Kinh Man coi c xem la ban trng ca Tin Mng. Moi mau nhiem la mot dau chng yeu thng trong chng trnh cu o cua Thien Chua. Trong ban trng ca Man coi, nam mau nhiem Vui c xem la khuc dao au nhe nhang linh thanh. Con Thien Chua am tham gieo than vao gia nhan loai. Trai qua nam thang, khi a trng thanh Ngi Con ay khong s b vay ban nh ue ma ng vao hang toi nhan on nhan s thanh tay cua ong Gioan. Nam mau nhiem Sang ghi lai tng dau chan cua c Giesu rong ruoi khap cac lang mac thanh th e rao giang Tin Mng Nc Tri. Ngi i en au th thi an giang phuc en o, lan toa niem vui va anh sang cu o. Trong ban trng ca Man coi, ta lang nghe mot not tram sau tham, va bi Thng ma rat oi hung trang, o la canh Con Thien Chua trao hien chnh mnh v nhan loai. Ban trng ca tiep tuc nang tam hon ta hng ve tri cao trong niem han hoan Mng Con Thien Chua phuc sinh.

Kinh Man coi la li kinh tuyet dieu chan cha tnh yeu Chua, tham am tnh con thao vi c Maria. Moi mau nhiem Man coi dien ta tam tnh yeu men cua Me Maria trong ke hoach cu o cua Thien Chua. Kinh Knh Mng c det nen t li chao cua s than Gabriel hp vi li mng cua ba Elisabet lam thanh li xng tung c Maria la Me Chua Giesu. Kinh Knh Mng cung la li cau nguyen khan thiet cua ngi tn hu dang len Thien Chua qua s tr giup cua Me.

Me Maria la ang ay n phuc, a c tuyen chon e lam Me cua Con Thien Chua. Cu mang Chua Giesu, Me Maria a cu mang ca van menh cua nhan loai. Me a on nhan Chua Giesu khong ch trong nhng luc tran tre niem vui hanh phuc nhng ca nhng luc ng ben b vc tham au kho. Me a tham d tron ven vao cong trnh cu o nhan loai. Cuoc i Me gan lien vi cuoc i Chua Giesu, thang tram cua i Me gan lien vi moi bien co vui buon cua Con Me. Nh thanh gia Chua ma nhng hy sinh cua Me tr nen y ngha. Nh tieng "Xin vang" cua Me ma li "Vang phuc" cua Chua Giesu c nen tron. Nh nhng giot mau thanh Chua o ra hoa vi nc mat cua Me khai sinh nhan loai mi. Chua Giesu gieo rac hat giong s song tren tha at tot cua long Me.

Cung vi Me Maria, tat ca cac mau nhiem trong kinh Man coi eu hng long tr chung ta ve Chua Giesu. V the kinh Man coi tr thanh phng cach cau nguyen hu hieu cho ngi tn hu. Trong Tong th Kinh Man Coi (so 20), thanh Gioan Phaolo II xac tn "Toan the lch s cu o theo mot ngha nao o a hng ti li chao cua thien s Gabriel "Vui len i, hi ang ay n phuc!" Neu nh ke hoach cua Chua Cha la qui tu van vat trong c Kito, th toan the vu tru mot cach nao o a c an ngha cua Thien Chua cham en, an ngha ma Chua Cha oai en c Maria lam cho Me tr thanh Than Mau cua Con Ngi. Ngc lai, toan the nhan loai c om ap bi li tha "Xin vang", nh o Me Maria san sang e cho thanh y Thien Chua c thc hien".

Hom nay, ngay 13 thang 10, truyen thong Giao hoi knh nh bien co c Me hien ra vi ba tre nho tai Fatima, nc Bo ao Nha. Khi thay Giao hoi gap nhng kho khan th thach va b bach hai, i song c tin cua ngi tn hu sa sut tram trong, Me Maria a hien ra e an ui va mi goi con cai Me: "Hay cai thien i song, sieng nang lan hat Man coi va ton sung trai tim Me". Va Me a ha "Nhng ai trung thanh lan hat Man coi, khi song va nhat la trong gi chet se c anh sang Chua soi dan va se c tha hng vinh quang ln lao tren tri". Nh li chuyen cau cua Me Maria, li kinh Man coi se la chiec cau thieng lieng a dan chung ta vt qua than phan con ngi yeu uoi toi loi e tien vao mien phuc vinh quang.

Lay Chua, cung vi Me Maria, xin cho chung con thiet tha tm kiem Chua qua viec suy niem va cau nguyen bang kinh Man coi, e thau cam tnh yeu sau tham cua Thien Chua, e li kinh tr thanh nguon an phuc thieng lieng nuoi dng i song c tin va cho chung con c hng nguon n cu o. Amen.

Nt. Anh Th

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page