Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 95 -

Phuc Vu Trong Niem Vui

 

"Hay phuc vu Chua trong niem vui" (Tv 100,2).

Nhng ngi phuc vu Chua vi gng mat buon, khong phai la phuc vu Chua. Ngha la co hnh thc cong tac, nhng khong co s song linh hoat. Chua chung ta khong muon nhng ke no le phuc vu trong nc cua Ngai. V nc Ngai la vng quoc tnh thng. Chua muon cac toi con cua Chua co niem vui song ong. Cac thien s hau ha Chua bang nhng tieng than van. V ch mot tieng th tham hay tieng th dai cung a la hanh ong phan nghch trong hang ngu cua ho. V s vang li nao khong t t nguyen cung eu la khong vang li. Chua nhn vao tam hon, neu Ngai thay chung ta v b ep buoc ma phuc vu ch khong phai v yeu Chua, Ngai se khc t ieu ta hien dang.

Phuc vu trong niem vui chnh la phuc vu bang ca tam long. Nh the mi la phuc vu that. Khi niem vui t nguyen khong con na, tc la khong con phuc vu chan thanh. Khi mot ngi b ep buoc vao quan oi va i anh tran, ngi ay khong phai la ngi yeu nc. Nhng khi mot ngi thay nc ngap nguy nan, tnh nguyen ra anh giac, san sang vao sinh ra t cho to quoc, o la ngi phuc vu chan thanh v t nguyen.

Niem vui la sc manh cua ta, v niem vui trong Chua lam ta khang kien. Niem vui giup ta thang vt cac kho khan, v niem vui nh dau lam cho banh xe quay nhanh va nhe nhang. Khong co loai dau nay, chang bao lau truc xe se nong len va can tr xe lan banh.

Trong cuoc song tam linh, neu ta khong co niem vui, tam hon se b lo au lam cho met moi. Mot ngi phuc vu Chua voi niem vui chng to rang vang li la yeu to chnh trong i song ngi ay.

Ban than men! Toi hoi ban rang, ban co phuc vu Chua vi niem vui hay khong? Chung ta phai cho ngi i biet rang: Theo Chua, phuc vu Ngai la ieu t nguyen va chung ta song trong niem vui that, ch khong phai la no le cho ton giao nh ho lam tng. Hay e cho niem vui chng minh rang, chung ta ang vinh hanh c phuc vu mot ong chu cao qu nhat.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page