Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 87 -

Sc Song Mi

 

"Chua oi mi bo mat a cau" (Tv 103,30)

Moi s vat tren at can phai c thay mi. Khong tao vat nao t no tiep tuc ton tai mai c.

Ngay cay co cung khong mon moi v lo lang, khong ton tho v lao lc, nhng phai tham nc ma t tri va hut nhng chat dinh dng qu gia chon dau t at. Cay ba hng Libang do Chua trong ch ton tai v no tiep tuc nhan c dong nha song hut len t long at.

Con ngi chung ta cung vay, khong ai co the tiep tuc song neu khong c Chua lam cho mi. Nh than xac can c thc an boi dng thng xuyen, tam linh chung ta cung can c boi dng bang Li Chua hang ngay.

Cac pham tnh cua ta sinh ngot ngat cho en mc nao, neu ta quen i nhng phng cach ma an sung Chua cung cap cho i song ta c phong phu.

Co nhng ngi goi ten Thien Chua nhng van song ngheo nan, eo uot trong tam linh, la v khong chuyen can trong viec oc Thanh Kinh la Li Chua va cau nguyen rieng t vi Chua.

Neu phan ao c cua chung ta co the ton tai ma khong can en Chua, th phan ay a khong do Chua a en, ma ch la mot cn me. Neu Chua sinh ra no, no phai ch i trong mong Chua nh cay co, nh hoa ch sng moc.

Khong co s phuc hoi sc lc thng xuyen, chung ta khong the nao chong lai noi nhng cuoc tan cong cua hoa nguc hay la nhng bien co ben ngoai cung nh nhng tranh au ben trong.

Khi cn loc a c buong ra, khon thay cho cay nao khong chu hut nha dinh dng. No se bat goc de dang. Khi nhng cn bao bien noi len, khon thay cho nhng con tau nao khong tang cng cot buom, cung khong bo neo hay khong tm ni tru an.

Neu chung ta khong chu boi dng, c e mac cho tam linh suy nhc, chac chan ke thu se thu toan lc va anh mot tran ac liet e thang chung ta. Roi chung ta se gat lay au n, tui nhuc.

Chung ta hay en that gan vi nguon n phuc va nhan lay li ha cua Chua, o la "Sc Mi" Chua ban cho moi ngay khi ta tin cau Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page