Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 75 -

Lam Viec Chan Hay Vui

 

Ta thng nghe ngi ta than rang viec lam hang ngay qua nham chan va ch luc ngh mi thay thoai mai ma thoi. Nhng ngi hay than nh vay th song cuoc i chan nan, khong co hng thu g ca. V tm c niem vui khi thi hanh bon phan la mot yeu to can thiet cho mot i song tot lanh.

Mot phu n tm c viec gi thang may cho mot trng ai hoc toan la nam sinh vien. Ba ay biet cong viec gi thang may se rat la nham chan. Nhng ba ay quyet tam bien cong viec nay ra thch thu. V vay, moi khi mot sinh vien bc vao thang may, ba len tieng chao hoi rat von va. neu thay ao quan cau nao nhau nheo, ba ay vuot cho thang ra.

Mot thi gian sau, ca trng eu men ba va coi ba nh me. Con ba th luc nao cung to ra niem n va yeu thch cong viec. Khi ba chet i, ngoi nha th tr thanh qua nho oi vi am ong thng men en t biet ba.

Thai o cua ba ay a khuyen khch nhieu ngi, va nu ci ti tham tren moi ba a an ui nhieu tam hon tre xa nha noi tru trong trng. o cung la thai o lam cho ba yeu thch mot cong viec nham chan va lng rat thap.

*

* *

Niem vui song khong le thuoc cong viec ta lam hay ong tien ta kiem c. Niem vui ay ch en t thai o ci m cua tam hon, t cai nhn lac quan ve cuoc song.

oi vi ngi Kito hu, cuoc song la mot hong an to ln, cong viec chnh ang nao du thap hen nang nhoc, cung van do s an bai xep at cua Thien Chua tnh thng. V the, thanh Phaolo mi goi chung ta "Hay vui luon trong Chua", va "trong moi hoan canh hay dang li cam ta".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page