Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 44 -

Bien Ganh Nang Thanh C May

 

Trong Thanh Kinh co noi en nhieu ganh nang. Mot so ganh nang co the chia se cho ngi khac hay trao het cho Chua. Nhng cung co nhng ganh nang ma Chua bat ta phai vac lay mac du nhng ganh nang ay co luc dng nh ta khong vac noi. Tuy nhien, kinh nghiem cho thay rang Chua luon luon co nhng y nh tot khi Ngai trao cho ta cac ganh nang. Mot trong nhng y nh o la giup ta co the biet cach ma oi au vi cac kho khan mi.

Mot cau truyen ngu ngon ve kien co the cho ta y niem ve viec bien kho khan thanh ra c may.

Mot chu kien nho c trao cho mot cong rm kha dai va nang e a ve to. No phai kho nhoc lam mi le c mot quang ng. Nhng bong en mot cho nt tren ng bang xi mang no khong biet phai lam sao?

ang suy tnh bong no nay ra mot y ngh: Tai sao khong lay cong rm khong lo nay lam chiec cau ma i qua? The la ganh nang no ang mang bong tr thanh phuc lanh cho no. No khe ne a cong rm ngang qua cho nt roi can than i tren cong rm qua ben kia. Vat nang no mang a bien thanh c may cho no.

*

* *

Cau truyen nay vach ra mot bai hoc gia tr. Ganh nang trao cho mot ngi tin Chua nhieu khi tr thanh vong tay tru men cua Chua om lay vai ngi ay. Qua nhng th thach va kho khan Chua thng cung cap nhng nguon mach can thiet e ta vt qua nhng kho khan ch on trc mat ta.

Neu ta nhan ra ieu o va tin cay Chua, ta se c thay nhng g thoat tien ta tng la ganh nang bong lai c dung e a ta en cho tien bo va ac thang.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page