Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 31 -

Cach Lam Cho Mnh Khon Kho

 

Mot bai bao co ta e la "Cach lam cho mnh khon kho" noi dung nh sau:

"Muon c khon kho, ban nen lam cac viec sau ay:

- Hay ngh ve chnh mnh, noi ve chnh mnh, dung ch Toi cang nhieu cang tot.

- Luon luon nhn thay mnh qua y kien cua ngi khac.

- Lang nghe cho ro nhng g ngi ta noi ve mnh.

- Luon luon mong ngi ta qu trong mnh.

- Luon luon nghi ng, ganh t va ghen ghet.

- Hi mot chut la t ai noi len ngay.

- Ai phe bnh ch trch la ghet cay ghet ang.

- Khong tin ai ca.

- Bat ngi khac phai ong y vi quan iem cua mnh ve bat c van e g.

- Tc gian khi lam n cho ai ma ngi ay khong biet n.

- Khong bao gi quen viec tot nao mnh lam.

- Tron tranh bon phan neu co the c.

- Lam cho mnh th nhieu, lam cho ngi khac that t.

Bai bao khong ket luan g ca.

Tren i chac khong ai can phai c day cach t lam kho mnh, v con ngi sinh ra a ch ky khong can ai day. Chnh v tnh ch ky ma i song kho s. ch ky a en cho: t ai, kieu ngao, ganh t, ghen ghet...

Nhng ngi ch ky thng khong nhan ra rang mnh ang t lam cho mnh kho.

Chung ta song la song vi nhau. V vay chung ta can en moi ngi va moi ngi cung can en chung ta.

Chua Giesu la gng mau cho moi chung ta noi theo, ch v Chua khong ch ky.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page