Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 105 -

Thnh Y Chua

 

"avid thnh y Chua" (2S 5,22).

avid thnh y Chua sau khi ong ta va anh thang mot tran ln. Quan oi Philitinh keo en ong ao, nhng c Chua ra tay cu giup nen avid a lam chung tan v. Nhng ta can e y rang, ngi Philitinh lai keo en lan th hai na. avid khong dam y chien thang lan trc ma ra anh tran th hai, nhng ong a en cau xin y Chua.

Theo quan niem thng, avid co the noi rang: Tran trc thang oanh liet nh vay, th tran nay cung se thang, v long quan ang phan khi sao can phai hoi y Chua lam g?

avid y thc c chien thang lan trc la hoan toan do sc manh cua Chua. Ong ch la ngi tha hanh nen ch muon en xin Chua ban lenh nh xin lenh cua mot chu tng. avid ch i Chua cho en khi Ngai ra lenh.

Ta hay hoc gng avid, ng bc i mot bc mi ma khong xin y Chua. Ban muon biet nhiem vu phai thi hanh, hay xin a ban t ni Chua. Muon lai con tau qua nhng cn song cuong, hay at tay lai vao tay Chua. Nhieu oan ng sa mac cat lun se thoat c, neu ta e cho Chua la chon con ng i va hng ta phai i. Ta can nhn nhan s hng dan cua Chua. Neu Chua cha ra lenh, hay vui long i ch. V Chua noi "Ta se day ngi va ch cho ngi con ng phai i". o la li Chua a ha.

Ban hay em het nhng phc tap cua cuoc i en trc mat Chua va xin rang: Lay Chua, Chua muon con phai hanh ong nh the nao.

Ban ng ri nha hom nay ma khong can xin y Chua.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page