Giot Nc Mat Cuoi Cung

(118 Cau Chuyen Suy T Va Cau Nguyen

oi Hang Tam T Cho Mot i Kito Hu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 09 -

Trc Li Phe Bnh Ch Trch

 

Phe bnh ch trch nhieu khi rat kho chap nhan. Nhng neu ta nhan vi mot thai o ha mnh va vi mot c muon thay oi, ch trch phe bnh se tr thanh li ch cho ta.

Khi chung ta b ch trch phe bnh, chung ta hay t hoi: li ch trch o co ung hay khong? Neu ung, ta nen hoc t nhng li ch trch o, du rang li ch trch khong c phat bieu vi ong lc cua tinh than xay dng.

Co bon e ngh giup ta khi b ch trch.

1) Trnh ngay s viec o len cho Chua. Xin Chua loai ra tat ca nhng bc doc chong lai li ch trch, va day cho ta cac bai hoc can thiet.

2) Hay nh rang tat ca chung ta eu la toi nhan, va ngi ch trch cha biet het nhng ieu xau xa h hong cua ta au.

3) Neu ta pham loi hay pham toi nang, hay ha mnh va thanh that xng nhan toi vi Chua va vi ngi ma mnh a lam ton thng.

4) Phai san sang nhan rang mnh khong tranh loi lam c va can n sung cua Chua va khon ngoan e moi luc trong ngay co the i tren ng ngay thang.

5) Khi nao ta b ch trch phe bnh, hay nhan nhng ieu nao ung va hanh ong sa oi, va nh o ta tr thanh ngi manh hn.

Ai thay c li ch trong li ch trch la ngi khon ngoan.

6) Cuoi cung, khong bao gi s ch trch khi mnh ung. Va khong bao gi bo qua ch trch khi mnh sai.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page