Giai Ngha Li Chua Nam B

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 3 Mua Chay Nam B

Nhng en Th

(Xuat hanh 20,1-17; 1Corinto 1,22-25; Yoan 2,18-25)

 

Phuc Am: Ga 2, 13-25

"Cac ngi c pha huy en th nay, noi trong ba ngay Ta se dng lai".

Le Vt Qua cua dan Do-thai gan en, Chua Giesu len Gieru-salem. Ngi thay trong en th co nhng ngi ban bo, chien, chim cau va ca nhng ngi ngoi oi tien bac, ngi chap day thng lam roi, anh uoi tat ca bon cung vi chien bo ra khoi en th. Ngi hat tung tien cua nhng ngi oi bac, xo o ban ghe cua ho va bao nhng ngi ban chim cau rang: "Hay em nhng th nay i khoi ay, va ng lam nha Cha Ta thanh ni buon ban". Mon e lien nh lai cau Kinh Thanh: "S nhiet thanh v nha Chua se thieu ot toi".

Bay gi ngi Do-thai bao Ngi rang: "Ong hay to cho chung toi thay dau g la ong co quyen lam nh vay". Chua Giesu tra li: "Cac ong c pha huy en th nay i, noi trong ba ngay Ta se dng lai". Ngi Do-thai ap lai: "Phai bon mi sau nam mi xay c en th nay, ma Ong, Ong se dng lai trong ba ngay ?" Nhng Ngi, Ngi co y noi en th la than the Ngi. V the, khi Chua Giesu t coi chet song lai, cac mon e mi nh li o, nen a tin Kinh Thanh va tin li Ngi a noi.

Trong thi gian Ngi lai Gierusalem mng le Vt qua, nhieu ke tin danh Ngi, v muc kch nhng phep la Ngi lam. Nhng chnh Chua Giesu khong tin tng ho, v Ngi biet tat ca moi ngi, va khong can ai lam chng ve ngi nao; Ngi biet ro moi ieu trong long ngi ta.

 

Suy Niem:

Chua Nhat 3 Mua Chay Nam B

Xuat hanh 20,1-17; 1Corinto 1,22-25; Yoan 2,18-25

 

Suy niem: Nhng en Th

Trong dp le Vt qua cua ngi Dothai nam 28, Chua Yesu xuat hien en th Yerusalem. Hang nam, Ngi van co thoi quen tray le ni ay nh nhng ngi Dothai ao c khac. Ta con nh cung tai ay, luc len 12 tuoi, Ngi a long trong cong bo: Toi phai tai nha Cha toi, e lo viec Ngi trao pho (Lc 2,49). Chnh long nhiet thanh oi vi nha Thien Chua a thoi thuc Ngi xua uoi cac con buon ang mai miet lam an ni ton nghiem thanh thien (Yn 2,17). Lan nay Ngi cong bo mot li khac, cung long trong va ham cha nhieu y ngha: Hay pha en th nay va sau 3 ngay Ta se xay dng lai (Yn 2,19). Nhng en th nao phai pha? en th nao phai xay?

 

1. Nhng en Th Ngau Tng

Chua Yesu t v than xac mnh nh mot en th, nhng la mot en th phai pha i, v Ngi se chet e song lai vinh quang. Than xac phuc sinh cua Ngi chnh la en th vnh cu, ni ma loai ngi phai th phng Chua Cha mot cach chan that trong Than Tr.

Ngi Dothai khong ngh c y ngha sau sac cua li Chua Yesu noi. Ho ch ngh ti ngoi en th bang a do ai vng Heroe a khi s xay lai t 46 nam trc o. Chnh cac mon e cung cha hieu lien. Sau bien co Phuc sinh, ho nh lai va nh suy niem trong long, nh tm kiem trong Thanh Kinh, ho mi dan da i sau vao mau nhiem cua Thay Ch Thanh, nh mot Yoan va mot Phaolo a lam. Chua Kito muon rang: chung ta cung phai vt qua bnh dien hu hnh cua cai nhn nhan loai, e vn ti nhng thc tai thieng lieng cua mau nhiem Thien Chua.

Long tr con ngi von co xu hng ton th ngau tng la nhng cai hap dan va co li trc mat, lam cho no de mu quang. Li Chua Yesu noi va viec Ngi lam trong nang lc Thanh Than nham giai thoat chung ta khoi s me hoac ay cua ngau tng. Trc tien Than Tr Ngi thuc bach chung ta pha o en th ngau tng ly tr.

Khong phai ch co ngi Hylap xa, ma ca chung ta hom nay van kho chap nhan s ien ro cua Thap gia. o la mot nhuc nha cho tr oc (1C 1,24). oi lai, thanh Phaolo khang nh rang: c Kito chu ong inh tren Thap gia la mot bang chng cho s khon ngoan tuyet nh cua Thien Chua, v s ien ro tot o cua cai chet ay noi len tnh yeu tot o cua Thien Chua oi vi loai ngi (1C 1,24). Ch co c tin Kito giao mi hieu va chap nhan noi ieu nghch ly o. Qua vay, thc tam tin vao c Yesu Kito chet treo tren Thap gia, co ngha la chap nhan cai nhn ngc i cua Thien Chua va song mot nep song khong rap theo khuon thoi the gian phan nghch vi Ngi. Chnh o la khon ngoan ch thc, mot c khon ngoan vt qua gii han cua ly tr va em lai n cu o cung vi s song i i, giong nh anh sang Phuc sinh a xuat hien t trong bong toi s chet va thang vt s chet.

ng trc cai the giang co gia c tin va ly tr, tuy chung ta phai ngh nh thanh Anselmo rang: c tin cung can c ly tr lnh hoi, ngha la toi phai biet toi tin ai, toi tin g va v sao toi tin; nhng cau noi cua thanh Augustino con ung mot cach sau sac hn na: Toi tin e toi hieu, v c tin lam cho toi thay y nh cu o cua Thien Chua trong lch s loai ngi. Nh the c tin em khoa luan ly sieu nhien cua tnh yeu va hy vong bo tuc cho khoa luan ly t nhien cua ly tr hay suy tnh, va c tin lam cho ly tr chap nhan rang Thien Chua co the bien cai nghch ly thanh phng tien cu roi.

Chua Kito con muon ngi ta pha o mot en th ngau tng khac: o la ngau tng V Thien Sai vinh quang tran the. a so ngi Dothai thi bay gi, ke ca nhng mon e cua Ngi, a m c mot ang Cu the co quyen nang em lai thnh vng vat chat va ve vang the tuc cho ho, e ho ua oi vi thien ha. Ho muon rang: Ngi phai la V cu tinh o. Nhng Ngi a quyet liet khc t, v Nc Ngi khong tran gian va s mang cua Ngi tien van khong phai la xay dng i song vat chat, ma la oi mi tam hon nhan loai. Chua Kito muon rang chung ta phai hoan cai, phai thay oi kieu nhn va loi song cho phu hp vi c cong chnh va luat thng yeu la oi hoi cua Chua Cha. ang giai hoa chung ta vi Ngi trong Con Mot yeu dau. S hoan cai noi tam va giai hoa vi Thien Chua bang tnh yeu nh the chac chan se co nhng am hng xa hoi trong tng quan gia con ngi vi con ngi va ong gop hu hieu vao viec xay dng mot the gii nhan ao, huynh e va hanh phuc hn. Do o ngi ta co the noi: Nc Tri lanh-manh-hoa va cung co Nc tran gian t ben trong. S mang cua Chua Kito cung nh cac tn hu oi vi the gii, trc tien la mot s mang tinh than, dung sc manh cua tnh thng va anh sang cua Thanh Than e bien oi va nang cao pham chat i song loai ngi. Tnh hao danh va oc vu li cua ngi Dothai ngay xa cung nh chung ta hom nay la mot ngau tng a va ang ng tr trong long ham muon va y ch thong tr cua tam thc nhan loai. Ta phai pha en th ngau tng ay, cung nh Chua Kito a anh tan hnh anh sai lac ma dan Dothai phac hoa ve s mang Thien Sai cua Ngi. Ngi a cho ho thay mot thc te phu phang la: ang Cu the phai chet tren Thap gia mot c vap pham khong the chap nhan oi vi ngi Dothai- (1C1,24). Nhng chnh cai chet o nhuc ay a em lai cho ta: vinh d c lam con Thien Chua va c cu o muon i.

Coi long con ngi cha c cu o qua la mot en th cha ay ngau tng: ngau tng d oan me tn, gan lien vi sai lam va doi tra, ngau tng han thu, ngau tng hng thu, ngau tng tien tai, ngau tng t man. ao Chua cam ton th cac ngau tng ay, nh bang Mi ieu Ran cua Giao c Sinai a cong bo (Xh 20,1-17). Ch co mot ang duy nhat ang ton th: o la Cha c Yesu Kito va cung la Cha chung ta tren tri. en th Ngi khong phai la nhng ngoi nha bang a, nhng la nhng tam hon song ong xay quanh Ngi Con yeu dau cua Ngi: c Yesu Kito, en th cua Giao c mi.

 

2. Phung T Mi, en Th Mi

Hay pha en th nay va sau 3 ngay, Ta se xay dng lai (Yn 2,19). Ngi Dothai, khi nghe li o, a hieu theo ngha en va ngh rang Chua Yesu co y nh pha ngoi en th bang a, trung tam phng t cua dan toc ho. V the ho chat van Ngi tai cho, va sau nay trc toa an cong ngh, ho se to cao Ngi va oi x an t hnh cho Ngi (Mc 14,58). Qua thc trung tam phng t ay b thu hep bi ranh gii quoc gia va chung toc, va ni ay ngi ta sat te chien bo e lam le en toi. en th ay, t nay, trong che o Tan c, a het y ngha, v the phai c thay the bi mot en th mi, e th phng Chua Cha trong Than Tr va S That. Viec phng t mi khong danh rieng cho mot dan toc nao, nhng m rong cho ca loai ngi, quy tu trong c Kito. Te vat khong con phai chien bo na, nhng chnh la Con Thien Chua.

Theo than hoc cua thanh Phaolo, c Kito a tr thanh toi v ta, trong than phan xac tht toi loi cua ta (Rm 8,3). Ngi chap nhan e cho than xac Ngi b pha huy hau en toi thay ta va ket an toi the gian ngay ni than xac Ngi. Mot khi Ngi a t nguyen e cho than xac mnh b dap nat va ha xuong long at, th en th ngau tng khong co quyen ng ngao nghe trong long ta na. Phai pha no i e xay dng lai en th Thien Chua nh mot cong trnh sang tao mi, trong a manh me vn len coi song.

- Hay pha en th nay, en th do ban tay loai ngi lam ra (Mc 14,58). Cai toi toi loi trong ta phai chet i vi cac am me cua no, e con ngi mi song lai vi tinh than cua Thien Chua. Viec phng t hep hoi va b gii han bi cac nghi thc be ngoai cua le loi cu, phai c thay the bang viec phng t noi tam, thieng lieng la cach th phng chan that, v c thoi thuc bi Than Tr cua c Kito Phuc sinh va da theo anh sang cua mac khai tron ay trong Con Thien Chua.

- Sau ba ngay, Ta se xay dng lai mot en th khong do ban tay loai ngi lam ra (Mc 14,58; Yn 2,19). Ba ngay la thi gian Ngi se chet trc khi choi day trong nang lc Thanh Than. T o Ngi tr nen en th thieng lieng, ni phat xuat nguon nc hang song (Yn 7,37-39; 19,34). Than xac a chu chet va song lai cua Ngi chnh la dau ch b tch nen tang, lam phat xuat n Thanh ma ta a lanh nhan qua bay b tch, nhat la b tch Ra toi va b tch Thanh The. Nh o ta th phng Chua Cha cach xng hp va c nuoi dng bi Than Mnh Chua Kito a b sat te v ta. Khi ta c sat nhap vao Than Mnh ang Phuc sinh, ta thc s tr nen en th cua Chua Thanh Than (1C 3,16; 6,19). Va ca Giao Hoi la mot en th rong ln (Ep 2,19-21), trong o phung vu c c hanh e th phng, ton vinh Chua Cha.

Viec phng t mi cua chung ta cung phai tuan theo nh luat Vt qua cua mau nhiem Chua Cu the: en th cu vi cac ngau tng phai pha i. Con ngi cu vi cac toi loi, phai chet i. Nh the c Kito Phuc sinh se hoat ong trong ta, va xay dng lai ngoi en th mi ngay gia long ta, ni ma Than Tr Ngi se ng tr, se khi day tam tnh ngha t va lam phat len li cau nguyen thiet tha: Abba, lay Cha yeu dau (Yn 4,6; Rm 8,15). o chnh la th phng Chua Cha trong Than Tr va S That (Yn 4,23).

 

Giang Le

Co le khong bao gi chung ta thay Chua Yesu co thai o nh trong bai Phuc Am hom nay. Dng nh khi bc vao en th Yerusalem, Ngi khong con t chu c na. Ngi i vao ni cau nguyen, the ma trc mat ch co canh ch bua mua kem ban hn, on ao lung cung. Nha cua Cha Ngi khong con la ni gap g gia tam hon ao c va dan a c tuyen chon vi Chua Ca tri at va Chua cua dan Israel na! Ngi ta a tu hop lai ay, au con giong nh ngay trc, khi chan nui Sinai, luc Chua ban 10 ieu ran nh bai oc Cu c hom nay con ke lai. Thay vao quang canh phung vu cua buoi le ky ket giao c xa, nay ch con canh buon ban boc lot nhau. Chu lam sao noi mot canh tng nh vay! ang c Chua Cha sai xuong tran the tai lap giao c, khong dep canh khon nan kia i sao c! Long nhiet thanh oi vi Nha Chua, oi vi Giao c nung nau tam can Ngi. Ngi phai nhao vao, anh uoi nhng ke buon than ban thanh, thanh tay en th cho Cha Ngi, ra lai bo mat cho ton giao giao c. Lam nh vay, c Kito a to ra la Cu the, la ang thanh hoa cac tam hon, la v phai en e a ton giao vao con ng chnh ang.

Nhng o ch la hanh ong tng trng. Viec xua uoi hang con buon ra khoi en th ch thanh cong trong mot luc, cung lam trong mot ngay. Phuc Am khong noi co mot sc khang c nao. Nhng lien sau o, c Kito a gap ngay phai nao trang cua ngi Dothai. Chnh au oc toi loi nay a e ra canh ch bua ngay trong en th. Ho chay lai hach Chua Yesu: Ong to ra co uy quyen g ma dam lam nh vay? Ngha la: Ong lay quyen au ma dam i ngc lai th ton giao cua chung toi? Cau hoi that bat ng va sau sac. No dien ta ung nao trang cua ngi Dothai luon luon oi dau la. Phai co nhng phep la tng ng vi cac cong cuoc ky dieu ma xa kia Chua a lam cho cha ong ho, mi lam ho tin c. Sach Thanh nhac nh cho ho biet Chua a lam vo van ky cong cho dan toc nay. Ho hanh dien nhng ong thi lai tr nen cng long. Ho tin vao mnh va vao truyen thong, en noi khong con g nhay cam na oi vi nhng li tinh than. V con co the co li tinh than nao na ngoai au oc cua ho, bi le ho la dong doi cua ngi con tinh than la Isaac? Ho tr thanh biet phai, ky th oi vi het moi ngi c x khac ho. The nen co lan ho dam ke Chua Yesu vao hang ngu Beelzebut. Muon dien ta nom na, th a co lan ho goi Ngi la o quy! Thai o cua ho lam ta co the lien tng ti mot vai thai o hang gap ni chnh chung ta, e chung ta nen biet o la thai o co the i en cho giet Chua va bop nghet chan ly.

Chua Yesu a phan ng the nao trc mot thai o nh vay? Co the noi, Ngi a chang biet phai ap lai the nao. Li noi nh a ng nghen ni co Ngi, e cuoi cung thot ra thanh mot cau that ay y ngha: C pha en th nay i, ba ngay sau Ta se xay lai. D nhien, nhng ngi Dothai kia a chang hieu g. Noi ung hn, ho a hieu theo chieu hng co hu cua mnh: Ong Yesu nay that la long ngon pham thng. Lam nao loan trong en th cha u, ong ta con muon pha o en th nay i, e xay mot en th khac. Ong ta khinh b va thu nghch en th cua ta en nh vay! Ho ghi them mot toi na vao bang cao trang sau nay dung vao viec len an Chua. Nhng o khong phai la y Ngi.

oi vi Ngi, cac ngoi en th bang gach a khong phai la ieu quan trong. Ngi a noi thang vi ngi phu n thanh Samaria: ke ton th chan that, phai th phng trong tinh than va trong chan ly. Ngi en e tm nhng con ngi nh vay. Ma Ngi la Chan ly, la S that, la Li-Thien Chua nhap the. Ai muon th phng trong chan ly, phai nghe tieng Ngi, phai gi Li Ngi, nh nhieu lan Ngi a qua quyet vi dan Dothai. Chnh Chua Cha cung a tuyen bo: Ngi la Con yeu dau, va chung ta phai nghe Li Ngi, nh ta a oc thay trong bai Phuc Am Chua Nhat tuan trc. Nhng ngi Dothai cng au, ho khong vang li. Ho khong e Li Chua giao duc ho i trong Giao c 10 ieu ran. Nen en th cua ho a tr nen ni buon ban; ton giao cua ho i en cho vu hnh thc va phap luat. Chua Cu the phai cai tao nao trang nay, ch khong can thanh tay en th. Ngi thanh hoa en th e noi rang Ngi se cai tao nhng tam hon ma Ngi biet ro ang song trong toi loi.

Chnh en th cac tam hon mi can c thanh tay. Va oi vi nhng tam hon chai a, phai ap nat e xay dng lai hau trai tim moi ngi tr thanh trai tim tht biet yeu men va biet nghe li.

Nhng lam the nao? c Kito a chap nhan ganh lay toi loi cua moi ngi tren vai. Ngi a mac lay than xac cua loai ngi. Ngi bang long e than xac mnh chu ong inh vao thap gia. Than the Ngi se b tan nat trong au thng, e t o song lai vi sc manh thanh thien cua than tnh, than xac Ngi tr thanh en th mi cho ngi ta cau nguyen.

o la con ng Ngi a i. Khong co ng loi cu o nao khac. Ngi mi ta i vao con ng ay trong mua Chay nay. Gng Ngi chu chet e tieu diet toi loi cho ta, khuyen khch ta trong nhng tuan le nay phai ket hiep vi Ngi ma thanh tay tam hon va i song. Bang 10 ieu ran ta oc hom nay nhac nh chung ta kiem iem lai i song. Biet au tam hon va i song ta hien nay khong nh en th Yeruselem ngay trc. Phai uoi, phai xua nhng g khong phu hp vi tn ngng va Phuc Am ra khoi i song cua mnh. Nhat la phai diet cho en tan goc cua toi loi, la s chai l oi vi Li Chua. Khong con nhay cam khi nghe Phuc Am na, ma nh ngi Dothai, dng nh phai ch thay phep la mi sa oi ng loi song ao hien nay. Chua Yesu a tra li cho ngi Dothai roi: c pha en th nay i, ba ngay sau, Ngi se xay dng lai Dan nay oi dau la, nhng ho se chang c thay dau la nao khac ngoai dau la nh Yona thu xa. Ong a trong bung ca ba ngay, th Con Ngi cung se song lai sau ba ngay nam trong long at. Va dau la nay oi ngi ta phai tham d. Moi ngi co bang long chet vi c Kito, ho se mi cung Ngi c song lai. Chang co phep la nao khac co the thay oi c nao trang va i song toi loi cua con ngi, ngoai tr chnh viec ngi ta phai cung c Kito ong inh toi loi vao Thap gia.

Chung ta ang tham d Thanh le. Chung ta muon ket hiep vi c Kito trong mau nhiem Thanh The la mau nhiem chet va song lai cua Chua.

Chung ta ch thanh tam tham d Thanh le nay, neu gi ay ta cung nhau dt khoat em y ch muon tieu diet toi loi len ban th, e ta dang mnh vi c Kito trong mau nhiem hy te, hau n song lai cua Ngi se khien ta oi i va canh tan i song sau khi bc ra khoi nha th nay. Nh vay ta mi that s ket hiep vi Chua trong mau nhiem thanh tay en th la chnh tam hon va i song cua ta.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page