Giai Ngha Li Chua Nam B

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 1 Mua Chay Nam B

Chon Theo Chua La on Nhan Giao c

(Khi nguyen 9, 8-15; 1Phero 3, 18-22; Marco 1, 12-15)

 

Phuc Am: Mc 1, 12-15

"Chua chu Satan cam do va cac Thien Than hau ha Ngi".

Khi ay, Thanh Than thuc ay Chua Giesu vao hoang a va Ngi o suot bon mi em ngay, chu Satan cam do, song chung vi da thu va cac Thien Than hau ha Ngi.

Sau khi Gioan b bat, Chua Giesu sang x Galilea, rao giang Tin Mng cua nc Thien Chua, Ngi noi: "Thi gi a man, va nc Thien Chua a gan en; anh em hay an nan sam hoi va tin vao Tin Mng".

 

Suy Niem:

Chua Nhat 1 Mua Chay Nam B

Khi nguyen 9, 8-15; 1Phero 3, 18-22; Marco 1, 12-15

 

Suy Niem: Chon Theo Chua La on Nhan Giao c

Song i la phan au va chon la. Trong cuoc i tran the, c Kito a khong thoat khoi vong thong le o.

That vay, luc khi au cuoc song cong khai, Ngi a c Thanh Linh a vao sa mac e chu th thach giong nh Aam trong vn a ang va dan Dothai suot 40 nam trng trong sa mac.

Nhng Aam a sa nga.

Dothai a that trung.

Con c Kito a trung thanh ng han ve pha Thien Chua. Nh vay, Ngi a thang Satan.

Sau hanh ong quyet liet ng au vi chc cam do, c Kito a xuat hien trc cong chung, rao giang Tin Mng va keu goi thong hoi (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-15). Chang nhng cn th thach a khong cam chan va quat nga c Ngi, ma trai lai cang lam cho Ngi quyet tam chu toan s mang.

Qua vay, thay v chieu theo nhng li du do me hoac cua Satan (Mt 4,3-11; Lc 4,3-14), c Kito a dung li Kinh Thanh ma khc t manh me. Cuoi cung Satan a rut lui va Ngi a chien thang. Sc manh lam cho Ngi chien thang la chnh li Kinh Thanh va thai o cng quyet ng ve pha Thien Chua.

La tn hu, chung ta cung co the chien thang nh c Kito, neu biet chon ng ve pha Thien Chua va lang nghe li Ngi ma thay oi nep song va e Ngi hng dan i ta.

V the, co the noi chien thang cua c Kito cung la chien thang cua chung ta. Cuoc chien au cua Ngi a chng to: con ngi co the thang nhng chc me hoac cua Satan, neu da vao sc manh cua Thien Chua.

Cung nh c Kito, ta khong chap nhan dung Thien Chua nh mot phng tien e thoa man nhng nhu cau the tuc; hoac nh mot sc manh ma thuat e lam nhng viec phi thng; hay quy luy Satan e c lam chua thien ha (Mt 4,3-10). Chnh Thien Chua mi la chu te vu tru va Ngi ieu khien lch s loai ngi.

Trong lch s Dothai, Thien Chua a trc tiep hng dan dan Ngi va a chuan b ho on nhan Giao c nh mot an hue. Ngi a em ho ra khoi Aicap va dan a qua sa mac e thanh luyen tam hon ho va e ho chon la tin vao Thien Chua, ngha la ng han ve pha Ngi. Con Ngi a nuoi song ho bang Manna, mot an hue t tri xuong, c Kito, sau khi quyet nh ng ve pha Thien Chua va nh o chien thang Satan, cung a c Thien Than mang cua an t tri en nuoi dng va hau ha. Cuoc th thach cua c Kito a chuan b Ngi thc hien chng trnh cu o cua Thien Chua, ngha la thiet lap Giao c mi trong cai chet va cuoc phuc sinh cua Ngi.

Trc khi lap Giao c vi loai ngi, Thien Chua luon dung mot khoang thi gian e chuan b va thanh luyen. Luc ai Hong Thuy 40 em ngay thi Noe la mot bang chng khac. Sau cn tan pha, ma ch mot mnh ong va mot so t ngi theo ong c cu thoat, Thien Chua a ky ket vi ong mot Giao c an tnh: t nay Ngi se khong bao gi con tan pha mat at na. T ay bat au mot giai oan mi vi mot lp ngi biet at het long tin tng vao Chua. Bieu hieu cho Giao c nay la mot cau vong hnh canh cung at ngang tri. Moi khi nhn thay no la Thien Chua nh lai tnh thng vo ieu kien cua Ngi oi vi nhan loai: t nay Ngi giao hoa cung van vat, gac cung len, khong con dung en na va bao toan sinh mang cho muon loai.

Chon theo Chua la on nhan Giao c. Nhng an hue Giao c luon i kem vi th thach. Ma th thach ch la e chuan b cho loai ngi mot cuoc song mi tot ep hn, v tuy co huy diet nhng la e tai tao, tuy co au kho nhng la e thanh luyen, nham a vao at Ha. c Kito cung a chu chet, nhng Ngi a song lai va em en cho ta s song vnh cu, nh cai chet va cuoc Phuc sinh cua Ngi e tieu diet toi loi va thanh luyen tam hon.

 

Giang Le

Chung ta a bc vao mua Chay Thanh t hom th T le Tro va roi. Va co le theo truyen thong, chung ta a bat au co nhng quan niem nghiem ngat va khac kho ve nep song phai co trong mua nay; en noi sau khi nghe 3 bai oc Sach Thanh hom nay, co le chung ta ch con nh t tng Chua Yesu ngay trc a b cam do trong sa mac. Qua that, ngay Chua Nhat th I mua Chay thng c menh danh la ngay Chua nhat Chua b cam do. Nhng c g chung ta hay ngh ung ve bien co nay, nh cac bai oc Kinh Thanh hom nay cho thay, a biet ung y cua Giao hoi muon chung ta song ngay hom nay va suot tuan le nay nh the nao.

Chung ta hay bat au nh lai ung y tng cua bai oc th I hom nay. Yave Thien Chua ky ket Giao c than hu vi Noe va con chau ong sau khi ho ra khoi tau. Nh vay ro rang bai Cu c muon nhac nh lai quang thi gian nhan loai c hanh phuc song trong tnh ngha cua Chua, sau khi Ngai a cu ho ra khoi nan lut 40 em ngay. Phai chang Giao hoi khong muon dung bai Sach Thanh ay e noi len thi ai An sung ang ch ta 40 ngay chay thanh nay? Thi ai ay, noi cho ung, hien ta ang song ay, nh bai oc II cho thay. Chung ta la nhng ngi a chu phep Ra cua c Kito, a c a ra khoi canh ngap lut toi loi, e song trong tnh than ai cua Thien Chua ma mau nhiem Phuc sinh em lai cho chung ta.

Nh vay thi gian chung ta ang song, thi gian mua Chay Thanh, trc tien la thi gian An sung, thi gian Chua yeu thng chung ta va muon giao c than hu mai mai vi moi ngi. The nen khong ai c s i vao mua Chay Thanh. ng ai ngh ngay ti viec an chay, ham xac, keo am ra ngai ngung. Ngc lai, chung ta can nh mnh la nhng ngi a c chu phep Ra, a c a ra khoi tran lut Hong Thuy cua toi loi, e bay gi c Thien Chua coi nh con cai, nh va hn xa Ngai a x s vi Noe va con cai ong. Ch vi nhng tam tnh nh vay, chung ta mi hieu c het y ngha cua bai Phuc Am hom nay va mi ket hp c vi c Kito trong mau nhiem ma Phung vu hom nay ang c hanh.

That vay, muon hieu ung y may cau Phuc Am van tat ma Marco a viet, chung ta phai nh lai may cau trc, ke viec Chua chu phep ra. Chnh khi va b song thanh tay len, c Kito a c Chua Cha tuyen phong la Con rat yeu dau va c Chua Thanh Than lay hnh chim bo cau au xuong tren mnh. Chnh khi ay, Ngi cung a c Thanh Than hng dan vao sa mac. Va neu dung chnh nhng ch cua Marco, Ngi a c Thanh Than ay vao sa mac, o 40 em ngay. b song thanh tay len, c Kito nh nhan loai trong ngay ra khoi tau Noe. ung hn na, Ngai nh toan the Dan Chua ra khoi dong Bien o. Ngai co ong, tap trung ni mnh, tat ca Dan Chua c cu vt va giai thoat. Ngai that xng ang c tuyen phong la Con yeu dau duy nhat cua Thien Chua Cha. Ngai i au bay gi, neu khong i vao sa mac, v ng tng sa mac la ni ghe gm, ay day quy ma. Khong, theo truyen thong tien khi cua Kinh Thanh, sa mac la ni thoat tuc e con ngi gap g va song than mat vi Thien Chua tnh yeu. Hose a dien ta ung y ngha cua sa mac nhat khi ong viet thay cho Chua: Ta se keo ngi yeu cua ta vao sa mac, e o ta thu th vi nang (2,16). Sa mac, nh vay, la ni song gan gui vi Thien Chua, song trong tnh than mat cua Ngai. c tuyen dng la Con yeu dau cua Thien Chua Cha xong va c ay tran Thanh Than yeu men, c Kito c ay vao sa mac la phai. Chnh tnh yeu a ay bc chan Ngai vao sa mac e song trong tnh mat thiet vi Thien Chua, e song lai tron ven 40 nam tri Dan Chua xa a song trong sa mac, nhng khong c tot lanh hoan toan. Mot chi tiet cuoi cung khien ta phai ngh: c a vao sa mac, c Kito a song trong tnh con thao oi vi Thien Chua Cha.

o la may cau Phuc Am Marco viet: trong sa mac Ngi song vi thu rng, va cac thien than hau ha Ngi. May li moc mac ay gi len hnh anh cua vn a ang xa. Adong khi ay cung song gia muong thu, nhng chung hien lanh va giao hao vi ong. Viet may cau moc mac tren, Marco cung co y noi len y tng: c Kito la Adong mi; Ngai en trong the gian e xay dng lai vn a ang xa, khien moi hiem khch gia loai ngi va van vat khong con na. Ngoai ra ngi ta con giao tiep vi nhng bac than linh nh cac thien s.

Nh vay, bai Phuc Am hom nay cho chung ta thay c Kito i vao sa mac nh la ang Cu The en trong tran gian e the hien li sach Isaia viet: trong thi ai thien sai, s t se gam co chung vi be non. Ngai em Nc Tri en, hoan tat giao c than hu ma Thien Chua a ky ket vi Noe. Nc Tri o, chung ta a c lanh nhan, v a chu phep Ra toi, nh bai oc th II a viet. Chung ta ang song trong Nc Tri, trong Giao c cua Chua; chung ta ang song trong mua Chay 40 ngay cua Chua trong sa mac, ni Ngai mat thiet lien ket vi Thien Chua Cha, trong Thanh Than yeu men. The th chung ta cung phai co thai o nh Ngai. Va o la y ngha cua viec Chua b cam do, ma chung ta can phai tm hieu bay gi.

trong vn a ang, Adong a b cam do. Con cai Noe song trong Giao c cung a gap th thach. Dan Chua trong sa mac con gap nhieu hn na. Tat ca eu noi len rang hanh phuc con ngi tran gian nay co the b tan v. Tnh yeu Thien Chua ni ta co the b th thach. Va ro ret tat ca loai ngi a sa nga, a pham toi. Adong a pham toi; con chau Noe cung vay; dan Chua ngay xa cung the. Trong Cu c, xem ra ch co mot ngi khong sa nga. Noi ung hn ch co cau truyen mot ngi b cam do ma van khong sa nga, e lam gng cho ta: o la truyen ong Yob, mot truyen c xay dng co muc ch ran bao, nen khong can at van e co hay khong. Nhng ieu ma sach Yob gi len, e cao s trung thanh vi Thien Chua qua bat c gian nan th thach nao, ieu o a c thc hien ni c Kito. trong sa mac, Ngai b Satan cam do, nhng Ngai a lt thang mot cach bnh an chan that, bao trc viec Ngai se i qua con ng thap gia au thng ma cuoi cung van trung tn tha cung Chua Cha: Con xin pho mang song con trong tay Cha.

Chung ta khong can i sau vao chi tiet e thay Chua b cam do va lt thang nh the nao. Bai hoc cua chung ta hom nay ch can ghi nhan: ang song trong Nc Tri, chung ta phai can than keo mat tnh ngha than mat vi Chua. Va neu mat la ri vao so phan cua Adong, cua con cai Noe, cua dan Israel ngay trc. Moi hang ngi ay a khong gi giao c, a khong gi Li Chua, a nghe theo mot tieng noi xui giuc ngc vi Li Chua day. Ngay nay va hang ngay, khong co nhng tieng xui giuc, cam do nh the sao? ng tng ch co tieng noi ben ngoai. Tieng cua Satan se co the noi len ngay trong tam hon ta: song theo Phuc Am lam sao c? Nh vay se thiet thoi qua! Song nh ngi ta, lam nh the gian, de biet bao, li biet may! Nhng nghe theo nhng tieng xui giuc nh vay la phan boi giao c, la t bo Li Chua, la la chon khong i vi Chua na.

Chua a yeu thng i tm ta a vao sa mac. Ngai chu gian kho e dan ta qua dong nc Ra toi. Ta ang song trong Nc Tri va trong tnh ngha cua Ngai. Hom nay ta con en ay e d le, e thay Chua thng ta nh ta va hieu qua cac bai oc Sach Thanh, e con uong them chen giao c cua Ngai trong Thanh The ma ta c hanh bay gi. Chung ta con co the co thai o nao khac hn la dt khoat ng ve ben Chua, chon Li Chua lam le song, lay tnh Ngai lam hanh phuc. Co nh vay chung ta mi that s song vi c Kito trong mau nhiem sa mac, trong mua Chay 40 ngay ma ta ang c hanh.

Chung ta hay cng quyet ng len tuyen xng c tin cua mnh e suot i trung tn vi Phuc Am, vi Giao Hoi, vi tnh yeu thng cua Chua.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page