Giai Ngha Li Chua Nam B

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 1 Mua Vong Nam B

Tnh Thc

(Ys 63,16b-17;64,1.3b-8; 1C 1,3-9; Mc 13,33-37)

 

Phuc Am: Mc 13, 33-37

"Cac con hay tnh thc, v cac con khong biet luc nao chu nha tr ve".

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Cac con hay coi chng, hay tnh thc va cau nguyen, v cac con khong biet luc o la luc nao. V nh ngi i phng xa, e nha ca lai, trao quyen hanh cho cac ay t, moi ngi mot viec, va can dan ngi gi ca lo tnh thc. Vay cac con hay tnh thc, v cac con khong biet luc nao chu nha tr ve, hoac la chieu toi, hoac la na em, hoac la luc ga gay, hay ban sang, keo khi ong tr ve thnh lnh, bat gap cac con ang ngu. ieu Ta bao cho cac con, th Ta bao cho tat ca moi ngi la: Hay tnh thc!"

 

i Vao Nien Lch Phung Vu:

Vi Chua nhat I Mua Vong, mot nam Phung vu mi se en vi chung ta, mi khong phai ch v chung ta lai sap bat au lai chu ky mot nam nhng ngay le tai hien lch s n cu chuoc, ma con mi v ke t nam 1969, nien lch Phung vu cua Giao Hoi La Ma a c to chc lai.

Khong ke nhieu ngay le knh thanh no thanh kia a b bai bo hoac c xep lai cho ung vi thi gian cac ngai a qua i, ngay en cac ngay Chua nhat knh nh mau nhiem cu chuoc cung c nghien cu lai e tat ca c n gian hoa hn hau giup ta de nhan ra y lc cua Phung vu. D nhien bo luat mi nay van cha c hoan toan n gian v le Phuc sinh van cha c an nh vao mot ngay nao nhat nh cho moi nam. Trong khi ch i, Giao Hoi La Ma a tam a ra mot cai to trong nien lch Phung vu cua mnh.

at cac ngay le knh thanh ra mot ben, lch mi phan phoi cac ngay Chua nhat xoay quanh hai ngay le ln la le Giang sinh va le Phuc sinh. Trc le Giang sinh co 4 Chua nhat goi la 4 Chua nhat mua Vong; roi en le Giang sinh 25 thang Chap va cac le phu i keo dai cho ti le Hien linh se co mot so chng 5-9 Chua nhat goi la cac Chua nhat thng nien, keo dai cho ti th T le Tro (nh vay khong con cac Chua nhat goi la Chua nhat sau le Hien linh va cac Chua nhat 70, 60, 50 nh trc na). T th T le Tro tr i cho ti Chua nhat le La la mua Chay gom 5 Chua nhat. Danh t mua Thng kho cung a b boi trong lch mi. Chua nhat le La khai mac Tuan Thanh ma 3 ngay cuoi cung, v tnh cach long trong ac biet, a c goi la Tam nhat Phuc sinh. T Chua nhat Phuc sinh ti Chua nhat Hien xuong gom 8 Chua nhat la mua Phuc sinh. Roi sau o lai la cac Chua nhat Thng nien cho ti mua Vong nam sau; khien danh t mua Hien xuong t nay cung khong con c dung na.

Nhn qua mot lan nh the, ta thay nien lch Phung vu mi dng nh ch con muon quy tu moi cai nhn cua ta vao hai mau nhiem ln la Nhap the va Cu chuoc. Nhng mau nhiem khac a b bo ? Khong phai, v ngi ta de nhan ra moi mau nhiem khac a c bao trum ay u trong hai mau nhiem ln nay. Hn na, ay that la dp hoa hiem e chung ta y thc ve tnh cach duy nhat cua cac mau nhiem trong ao va do o de hieu ro y ngha cua nien lch Phung vu hn.

Chung ta thng noi en cac mau nhiem nhng that s ch co mot mau nhiem, mau nhiem Thien Chua yeu thng chung ta. Khong mau nhiem sao viec Chua yeu thng loai ngi? Ngay en moi tnh gia loai ngi vi nhau a la mot mau nhiem roi, huong na la tnh yeu cua Thien Chua oi vi tng ngi trong chung ta! Ai co the giai thch het c tnh me thng con? Ai co the noi het c v sao chang thanh nien nay bong ien au v ta ao hong va khuon mat nho be kia? Va gia nh ngi ta co tm c vai ly do tam goi la co the giai thch tai sao hai ngi nay lai thng nhau, cac nha tam ly va phan tam cung phai au hang khi phai tra li ve nhp ieu, sang kien, hanh vi, ngon ng gia hai ngi thng nhau. Chnh ban than hai ngi cung chu khong the hieu c v sao ho lai thng nhau manh liet nh vay va v sao ang khi thng nhau manh liet ho lai co the lam cho nhau au kho hao mon, mat an, mat ngu v.v... Nhng c ch nong nan, cung nh hanh vi hn doi trong luc yeu ng that bat ng, that boc phat, that mau nhiem...

Ch mau nhiem nay em ap dung vao tnh yeu cua Thien Chua muon danh cho ta lai phai them nhieu he so na, ngha la con phai hieu theo mot y ngha tuyet oi mi c. Thien Chua yeu ta khong nhng that la kho hieu va nhat la that la vo cung la lung. Tnh yeu cua loai ngi a khong bao gi ngh yen mot luon luon song ong va sang kien, huong na la tnh yeu cua Thien Chua toan nang toan thien.

Chnh tnh yeu a bien Ngai nen mot Thien Chua tao hoa, lam ra khong biet bao nhieu la ky cong cho ngi yeu cua mnh, en noi bang long th mang v ngi mnh yeu.

Dp o a en cho Thien Chua khi hai ong ba nguyen to loai ngi pham toi. Chung ta can phai oc lai trang sach Thanh o e xem tnh yeu cua Thien Chua that la mau nhiem khac han cac moi tnh cua loai ngi. Loai ngi khi hi b xuc pham a lam ra bo mat lanh lung hn doi, neu khong phai la noi xung len, nguyen rua. Con Thien Chua thay loai ngi sa nga van tm en, van goi ten, van au yem nh khong biet co g a xay ra. Va khi thay khong the lam ng bo quen c na, Thien Chua a sang kien mot ke hoach mau nhiem, phong phu khon lng trong cau noi bat hu: Ta se at hiem thu gia may va tong giong ngi an ba, va ngi ay se ap au may. Cha noi g en toi cua nguyen to, Ngai a quyet tam tieu diet mam mong gay chia re va o v gia tnh yeu cua Ngai va loai ngi chung ta. Ngai a mac khai mot chng trnh nhap the cu chuoc trong cau noi mau nhiem ma chung ta va oc lai tren... Ngai cho chung ta thay cung mot mau nhiem a sang tao nay lai cu chuoc chung ta va mau nhiem ay van la mau nhiem tnh yeu.

The th khi thay Phung vu se lan lt trai ra trc mat ta het bien co nay en bien co khac trong lch s n cu o, chung ta ng bao gi quen mat cai nhn duy nhat ay: ng tng mnh ang ky niem mot bien co d vang nhng thc s ang c ng trc mot bieu lo cua tnh yeu sau am cua Thien Chua. Nhng Chua nhat mua Vong chang han, be ngoai co ve nh nhac lai nhng thi buoi xa xa trc khi co viec Ngoi Hai nhap the, nhng ky thc ben trong chnh la tnh yeu tham sau cua Thien Chua muon gi lai thi gian ch i ang Cu chuoc ngay trc, e thuc giuc hng dan tam hon chung ta hng ve ngay Thien Chua lai en e ket hp vi loai ngi trong vinh quang Nc Tri va gan hn trong thanh le nh la bao chng ve tng lai rc r. Roi 40 ngay mua Chay cung the: be ngoai co ve nh dien lai con ng au thng ma Chua Cu the a i qua trc khi Ngai c vinh hien trong Phuc sinh - le Len Tri va Hien Xuong..., nhng ben trong that s muon at chung ta ng trc tnh yeu cua ang a yeu ta en noi hien mang mnh v ta hau ta mem long ra cho n Chua Thanh Than o tran long ngha t xuong, bien nhan loai nen mot cong ong chuan b cho cong ong gia nh thien quoc mai sau. Va muc tieu o cung a c the hien mot cach that s co gia tr bao chng trong mau nhiem Thanh le.

Nh vay, bat c thanh le nao cung the hien mau nhiem tnh yeu, khong phai di kha canh nay hay kha canh khac nh ta co khuynh hng noi len nh vay, v tnh yeu ch la mot khoi bat kha phan ly. Thanh le dien ta tat ca mau nhiem tnh yeu cua Thien Chua oi vi loai ngi chung ta... trong thanh le nao Thien Chua cung hien dien ay u; va ay u tnh yeu cua Ngai cung o khien i nay ta khong co cach nao ap lai tnh yeu cua Thien Chua ay u nh trong thanh le, nh viec hiep le.

Chnh v vay ma ta thay trong suot nam, mac du phung vu chia thanh mua no mua kia, oc ca nhap le nay, oc kinh tien tung khac, phung vu cot yeu cua Giao Hoi van la thanh le va thanh le van khong thay oi trong cac nghi thc quan trong. Chnh s kien nay nhac nh cho ta y thc hn ve tnh cach duy nhat cua mau nhiem phung vu; Thien Chua yeu ta hang ngay, hang ngay Ngi muon at ta trc mau nhiem tnh yeu cua Ngai, Ngai khong muon cho mot ngay nao qua i ma khong muon boc lo tat ca tnh Ngai yeu ta e hoi ta co muon ap lai hay khong. Ve pha Ngai bao gi cung duy nhat nh the; nhng e noi vi ta la ngi trong thi gian va khong gian, khong co kha nang nhn thay va lanh hoi tat ca trong mot cai nhn duy nhat. Ngai a phai trai tnh yeu duy nhat cua Ngai ra trong mot lch s dai, khi au t khi sang tao cho ti ngay vinh quang Nc Tri. Chnh cai lch s o, Phung vu moi ngay trong nam lan lt tai hien lai trong thanh le e giup chung ta ta vao mot hanh vi lch s lam khi iem va bao chng e i vao mau nhiem tnh yeu tham sau cua Thien Chua a sang kien ra lch s cu o kia e chng to tnh yeu cua Ngai.

 

Mua Vong:

Tat ca ly do to chc nam phung vu nam cho o. Mac dau mau nhiem c hanh la mau nhiem tnh yeu duy nhat, nhng e nhng con ngi song thi gian va khong gian hieu c mau nhiem duy nhat ay, phung vu phai nai en lch s ma Thien Chua a dung, e khai trien trc mat ta tnh yeu bao la cua Thien Chua a c mac khai dan dan ra cho ta. Mac khai do o ch mac khai co mot mau nhiem duy nhat la tnh yeu bao la cua Thien Chua the hien trong lch s n cu chuoc. Mua Vong, mua Giang sinh, mua Chay, mua Phuc sinh se lan lt en vi chung ta khac nao nh kh tri cua bon mua thien nhien. Canh sac ben ngoai co thay oi, le phuc, giong ca co khac i, th cung ch thay, ch khac e giup kh thieng duy dng sc song trong ta. Ta ng cau ne tach biet cac mua phung vu; hay e cho mau nhiem tnh yeu duy nhat cua Thien Chua the hien toan khoi trong moi thanh le, trong moi ngay cua nam Phung vu.

Tri a oi mua. Phung vu cua Giao hoi cung oi sang mua Vong. Chung ta can canh tan tam hon va i song cho hp vi nhp tien cua lch s Giao hoi va dan toc.

La v moi lan mua Vong ti, lch s Dan Chua noi rieng va lch s cac dan toc noi chung lai tien them mot bc na, i ve ngay Chua quang lam, ban cho tat ca con cai Ngi mot tri mi va at mi. Mua Vong v the hng dan chung ta nhn ve tng lai, ch khong tr lui nuoi tiec d vang. Mua Vong chuan b ai le Giang sinh sap ti, nhng ch coi le nay nh ong lc dan ti ngay c Kito tr lai e tat ca tri at rc len trong anh vinh quang cua Ngi. Nhng nhac nh lch s thi gian trc ngay c Kito an sinh, khong c khien chung ta nhn ve qua kh nh thi ai vang son, nhng ch cong hien cho ta mot kinh nghiem va mot hng i e chuan b ngay c Kito lai en, ngay ma Thien Chua se trong tat ca, khien mau nhiem nhap the khi ay mi hoan tat.

Chung ta hay at mnh vao than phan cua Dan Chua thi Cu c. o la mot dan nho be, kem m mang, b coi khinh va mat chu quyen. Nhng long Dan ay om ap mot niem tin v ai.

Belem, ngi se khong con ma mot th tran be nho, v Vua Hoa Bnh se xuat hien t long ngi. Ngi se trai cong bnh chnh trc tren khap mat a cau khien muon nc nh ngi ma c phuc...

o cung la hnh anh Dan Chua moi thi. Nhn vao giao oan Ngi a thiet lap, chnh thanh Phaolo a co lan tuyen bo: xet ve mat the gian anh em chang co g ang ke; ngi ta con de khinh anh em la khac... nhng chung ta van la dan c Chua chon e mang n cu o en khap cung a gii. Va chnh Chua Yesu a noi trc vi Giao Hoi: nay hi oan chien nho, chung con ng s, v Chua Cha a ban Nc Tri cho chung con.

Trong mua Vong nay, chung ta phai suy niem mau nhiem tren, mau nhiem Giao hoi la mot hat cai nho, se tr thanh cay cho chim tri khap ni tm c cho au. Va nh vay, trong bat c hoan canh nao, chung ta van om ap mot niem tin ln lao, khac nao nh c Maria mua Vong ang cu mang Qua co phuc cho moi dan toc.

Maria la mau ngi a hieu li tien tri. Ngi om ap mot niem tin that v ai ve tng lai cua dan toc. Ngi song hien lanh va ao c tin rang Thien Chua mi chnh la c Khon Ngoan ang hng dan lch s khi cng khi nhu... Ngi tin chac, e cong tac vao viec xay dng tng lai tot ep, moi ngi hay ao c chu toan moi phan s cua mot phan t tot trong xa hoi.

The nen, mua Vong con e cao vai tro cua Yoan Tay Gia, va bao ta chu y en s iep cua ong. e chuan b cho ngay Chua en, e co c mot trieu ai thien sai, moi ngi phai hoan cai tam hon va i song. Cho go ghe phai san cho phang, cac ho sau phai lap cho ay, lam sao e cac quan he gia ngi vi ngi khong con la nhng chenh lech bat cong, nhng phai bnh ang giao hoa tot ep. Yoan a co nhng li le nghiem thang vi ca nhng ngi t tin la cong chnh thi xa, e tat ca chung ta ngay nay ai nay cung co gang cai tao va oi i. Khong phai nhng oan than, hay c vong hao huyen em lai c i song an vui va tien bo nhng ch nhng co gang cai thien, lam trong tinh than cau nguyen va ao c, sa soan c ngay Quang Lam cua ang Cu The cua chung ta.

Do o, cong tac trc mat cua chung ta trong mua Vong la:

- Khi lai niem vui vao tng lai rc r ma Chua chung ta hang ha ban cho cac dan toc. o la oi tng mua Vong cua moi thi.

- Tch cc gop phan xay dng tng lai tot ep ay theo tinh than canh tan va hoa giai.

- Cau nguyen va suy niem Li Chua theo gng c Maria mua Vong: Ngi a om ap Li Chua trong long trc khi c phuc cu mang va sinh ra Ngoi Li Nhap The.

Nhng cong tac ay em en cho chung ta mot mua Giang Sinh ti ep va mot cuoc song sang trong.

 

Suy Niem Chua Nhat I Mua Vong Nam B:

(Ys 63,16b-17;64,1.3b-8; 1C 1,3-9; Mc 13,33-37)

Suy niem: Tnh Thc

M au nien lch Phung vu, ba bai oc Thanh Kinh cua Chua nhat th nhat Mua Vong nam nay phac hoa lai cho chung ta mot vai thai o trong khung canh song cua Dan Chua: ngay gia em toi cua th thach, nghi ng, phan au, toi loi, Dan Chua a cung nhau t thu nhng loi pham cua mnh, cng quyet song trung kien mong ch ngay Quang Lam cua Chua Yesu Kito trong niem tin tng va thai o tnh thc.

Qua vay, bai oc Ysaia 63,16-64,7 trnh bay lai boi canh cua oan dan Thien Chua sau thi Lu ay. Kinh nghiem e che cua nhng nam thang song kiep no dch tren phan at ngoai bang a em lai cho ho mot y thc tap the ve nhng loi pham cua mnh. Ho ngc mat nhn ve Thien Chua la Cha e thot len li khan nguyen: Oi phai chi Ngi xe tri ng xuong, th nui non cung se tieu tan trc Nhan Ngai. Tam trang hoi loi va tha thiet khan nai n cu o a giup Dan Chua nhan nh lai n goi cua mnh e song tron vai tro chng nhan trung thanh gia muon dan qua than phan mong don va hen yeu cua cuoc song con ngi.

Bay the ky sau, khoang 25 nam sau ngay c Kito ve tri, thanh Phaolo cung a nhac nh lai n goi thc s cua ngi Kito hu: khong nhng ch y thc nhng sai loi cua mnh, nhng con phai song vn len mong ch ngay c Kito tr lai. Cac cong oan tn hu tien khi a song trong hoan canh hoi hop, nao nc mong ch ngay trong ai o. Nhng li nguyen: Maranatha, Lay Chua, xin hay tr lai (1Co 16,22) cang at ho vao tam trang xao xuyen va ay xuc ong. Ngai ay! Ngai kia! (2Th 2,2). Va co khi v moi met i ch, ho a khong ngan ngai thot len: Co le Ngai en cham.

Tam trang khac khoai o can bat gap c mot cai g vng chac cung co long tin tng: neu khong, thai o tnh thc mong ch cua ho se hao huyen, ao vong.

Qua vay, moi lan c hanh nghi le be banh, cong oan dan Chua van long trong tuyen xng lai niem tin cua mnh:

Lay Chua, chung con loan truyen viec Chua chu chet va tuyen xng viec Chua song lai, cho ti khi Chua lai en.

Noi long mong ch khac khoai o nh c xoa du va soi sang bi li c Kito trong oan Tin Mng theo thanh Marco 13,33-37. Ngai nh mot chu nha phai ra i, vang xa va vang lau. Sau khi trao phan s quan ly c nghiep cho gia nhan, moi ngi theo chc vu cua mnh, Ngai ac biet tn can va can dan ngi canh ca: Hay tnh thc. Phai, hay tnh thc e on ch ngay tai ngo. Cuoc tai ngo co the xay ra mot cach rat bat ng vao mot luc nao o trong ban em. Gia nhan va nhat la ngi canh ca phai tnh thc, luon song trong anh sang ban ngay e khong ngai ngu, khong that ha vi chu nha trc luc ra i.

at oan van tren vao khung canh lch s cu o, gia ngay ve tri va ngay tr lai cua c Kito, chung ta co the noi, thai o tnh thc o chnh la thai o cua Giao hoi, cua toan dan Chua va nhat la cua nhng ngi hu trach cac cong oan.

Nhng tai sao phai tnh thc?

V trc tien, o la y muon, la menh lenh cua chu nha. e cho ca nha em am, an toan va trng ton, phan s cua ngi canh ca, khong phai ch lo bao ve ngoi nha, ma con phai lu tam en nhng ngi song trong o.

Ngoai ra, tnh thc con la thai o cua mot gia nhan trung thanh oi vi ngi a tn nhiem, uy thac trach vu cho mnh. Va chac chan niem vui cua ngay tai ngo se tron ven neu chu nha gap c gia nhan trong t the i ch va san sang.

Hn the na, tnh thc cung la e khoi ri vao giac ngu! Ma thng ngi ta ch ngu luc ban em, trong bong toi! Theo ngha Thanh Kinh, ban em, bong toi, gi len cho chung ta hnh anh mot moi trng ay nguy hiem, ay th thach. Bong em oi nghch lai anh sang ban ngay. o la chieu kch th thach cua cuoc song. No a en toi loi, au kho, s d... No a en sa nga, nan ch, nghi ng. Ngi canh ca co the boi phan ngi than xa vang, e chay theo nhng quyen ru cua ke khac, cua ngau tng ong loa vi bong em.

Va tnh thc nh the nao?

Phai chang la thap en ngoi ch? La song trong tam trang vien vong! Khong! oc lai Thanh Kinh va lch s dan Chua, chung ta thay viec tnh thc i ch khong phai la mot thai o thu ong. Nhng la mot hanh vi y thc cua ngi hieu biet ly do.

V the, thai o tnh thc cua Giao hoi va ac biet cua nhng ngi hu trach dan Chua phai song ong va ay tnh chat sang tao. o la thc tnh hiep thong vi ngi ban cua mnh. o la thai o cua mot ngi ban trung thanh, ci m e luon lang nghe li noi cua ban mnh. Nh the, tnh thc oi vi Giao hoi, co ngha la khong ngng chien au e sinh ton, e trung thanh vi Li Chua. Dau xa vang, nhng hau nh tieng noi, li ha va s hien dien cua Ngai luon xoay ong trong long Giao hoi va chi phoi moi sinh hoat cua dan Chua. Vi anh en soi sang va si am o, Giao hoi nh co mot ngh lc e cam thong va tm ra c y muon cua Ngai qua moi bien co trong cuoc song, qua moi dau ch thi ai.

S oi nghch gia anh sang va bong toi tao nen trong tam hon moi ngi va trong i song Giao hoi mot s giang co cang thang, ma chung ta phai dung nh mot a tien e vn len, Giao hoi co phan s rut kinh nghiem t cac s kien xay ra trong lch s qua kh va hien tai e sa cha loi lam, t thanh luyen mnh e tien ti s hoan thien nh Chua Kito mong muon. ac biet Giao hoi phai san sang t bo a v u the trong xa hoi e chap nhan than phan ay t phuc vu chu nha mnh va anh em.

e tnh thc ch Chua en, Giao hoi phai nhe long oi vi cua cai tran the va dt khoat vi nhng quyen ru cua cac ngau tng. Khi lam nh the, Giao hoi thc s ang cam en trong tay san sang i c Kito, v ngay tr lai cua Ngai se xay ti bat cht.

ong thi, nep song cua Giao hoi se la anh sang thc tnh moi ngi e ho nhan ra c Kito la ang Cu The ch thc. Giao hoi ang mang trong long sc song va ong lc thuc ay chnh mnh va ca the gii tien len gap c Kito. The nen, tnh thc la phan s can thiet cua nhng con ngi chng nhan cho anh sang. Va Giao hoi phai la kho d tr sc song phong phu va sung man chuan b cho moi ngi on nhan thi vien lai. V the, khi hng ve ngay Chua Kito tr lai, Giao hoi qua la niem hy vong cho toan the the gii va vu tru.

 

Bai Giang Chua Nhat I Mua Vong B:

1. i song con ngi, co the noi, bao gi cung bao ham mot kha canh au thng kho s. Khong phai ch thi nay mi kho; thi trc cung a kho roi va bao lau con song tran gian th con ngi van phai chu ng hy sinh va au kho. Bai sach Isaia chung ta oc hom nay, a c viet ra sau thi dan Dothai b lu ay ben Babylon. Bai sach ay cho ta thay rang: tuy het b lu ay, nhng dan Dothai van tiep tuc ganh chu au kho. ieu lam cho ho au kho nhat, chnh la ho nhan thc ra rang ho a i lac xa ng Chua, a pham toi va a b pho mac cho quyen lc toi loi.

Toi loi cua con ngi, o chnh la nguyen nhan sau xa gay nen moi au kho. Bai sach Isaia hom nay thoi thuc ta nhn vao kho s hien tai nh la tieng goi canh tnh ta nhan thc toi loi cua moi ngi va cua ca nhan loai e mau hoan cai tr ve vi Thien Chua. Ngai la Cha yeu thng, la ang cu o nhan t va luon luon trung thanh vi li Ngai a ha.

Nhng kho khan kinh te hien nay cung gay nen cho ta nhng kho s, nhng ta nen biet rang o la hau qua khong the tranh c cua mot nc va b 30 nam chien tranh tan pha nh nc ta. Va chung ta, ngi cong giao con phai nhn nhan nh dan Chua thi xa Nay Chua thnh no v chung toi a pham toi. Vi y ch oi i va cai tao, vi quyet tam t bo moi ch ky ca nhan, moi tham lam va han thu, Chua se ban cho ta nguon ngh lc mi e xay dng mot xa hoi tot ep va huynh e hn.

2. Trong cong cuoc nay, chung ta hay lang nghe nhng li ay an ui trong th thanh Phaolo: Toi hang cam ta Chua thay cho anh em, v anh em c ay tran moi n, trong khi mong ch c Kito lai en. Thanh Phaolo ao tng, khong nhn thay thc te sao? Ngai khong ao tng. Ngai biet ro cac giao oan cua ngai. Ho la dan khong giau co, khong the lc. Nhng het thay ho la nhng ngi c keu mi hiep nhat vi Con Thien Chua, la c Yesu Kito. Phai, chung ta la nhng con ngi nh the. Chung ta ng ch nhn vao i song vat chat cua mnh e thay xot xa v thieu thon, nhng con phai biet nhn vao tam hon, vao tinh than, vao thien chc c lam con cai Thien Chua, c vinh d phat huy tnh yeu cua Ngai oi vi tran gian.

Chung ta cung hay hanh dien, tin vao y kien tr cua dan toc Viet Nam trong qua kh, a khac phuc c bao kho khan e vn len trong t the oc lap t do, th trong tng lai cung se thanh cong trong viec xay dng mot nc Viet Nam thong nhat, am no va co tnh yeu thng gia moi ngi ong bao cung mau mu.

3. Mua Vong nhac lai cho ta ca hai chan ly ay, mot ang dan Chua nh ang lam than kho s, nhng ang khac cung chnh dan ay a c bao am mot tng lai tot ep, trc het theo y ngha tinh than, nhng sau o cung kem theo tat ca moi kha canh c Chua thanh hoa e lam nen hanh phuc toan dien cho con ngi. The nen, c Kito trong bai Tin Mng hom nay day ta hay tnh thc ng me ngu. Nhng than van, th dai, ch lam cho than xac ru xng va i song tr nen en toi. Trai lai, neu tnh tao, nhn ve tng lai vi niem tin vng manh, th mot chan tri mi ang dan dan m ra trc mat ta.

Ngi tn hu cung song trong tran gian va phai hy sinh gian kho nh moi ngi. Nhng nh niem tin nh en sang trong tay, chung ta la nhng ngi ang tnh thc ch c Kito tr lai: Ngai la Chua em lai hoa bnh, la ang cu o tran gian. The nen, long ta tran ay hy vong va ta co phan s chieu toa niem hy vong phan khi ay chung quanh ta.

4. Chung ta hay manh dan tuyen xng niem tin cua Giao hoi chung ta, trc khi em cuoc i lam lu at vao a thanh, hien dang s song va con ngi cua ta cho vinh quang Nc Tri ma Chua ang danh cho cac con cai cua Ngi.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page