Giai Ngha Li Chua Nam C

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 22 Thng Nien Nam C

Hay hoc vi Chua Giesu

ma khiem nhng va hien lanh trong long

(Huan ca 3,17-18.20.28-29; Th Hipri 12,18-19.22-24a; Tin Mng Luca 14,1.7-14)

 

Phuc Am: Luca 14,1.7-14

"Hay ngoi cho cuoi"

(1) Mot ngay sa-bat kia, c Gie-su en nha mot ong thu lanh nhom Pha-ri-seu e dung ba: ho co do xet Ngi. (7) Ngi nhan thay khach d tiec c chon co nhat ma ngoi, nen noi vi ho du ngon nay: (8) "Khi anh c mi i an ci, th ng ngoi vao co nhat, keo l co nhan vat nao quan trong hn anh cung c mi, (9) va roi ngi a mi ca anh lan nhan vat kia phai en noi vi anh rang: "Xin ong nhng cho cho v nay". Bay gi anh se phai xau ho ma xuong ngoi cho cuoi. (10) Trai lai, khi anh c mi, th hay vao ngoi cho cuoi, e cho ngi a mi anh phai en noi: "Xin mi ong ban len tren cho". The la anh se c vinh d trc mat moi ngi ong ban. (11) V pham ai ton mnh len se b ha xuong; con ai ha mnh xuong se c ton len".

"Khi ai khach, hay mi nhng ngi ngheo kho"

(12) Roi c Gie-su noi vi ke a mi Ngi rang: "Khi nao ong ai khach an tra hay an toi, th ng mi ban be, anh em, hay ba con, hoac lang gieng giau co, keo ho cung mi lai ong, va nh the ong c ap le roi. (13) Trai lai, khi ong ai tiec, hay mi nhng ngi ngheo kho, tan tat, que quat, ui mu. (14) Ho khong co g ap le, va nh the, ong mi that co phuc: v ong se c ap le trong ngay cac ke lanh song lai".

 

Suy Niem:

Tuan le trc, Chua a day chung ta phai i qua ca hep ma vao Nc Tri. Va tac gia th Hpri a giup chung ta nhan thay cac th thach va kho khan xay en cho ngi tn hu ang m ra trc mat ho con ng hep mi ho i vao. Nhng o ch la mot cach ap dung, mot kha canh cua con ng hep. Li Chua hom nay cho chung ta thay mot kha canh khac va mot cach ap dung mi. Chua day chung ta phai khiem nhng. Thoat nghe chung ta co the ngh ay la mot giao huan n s; nhng oc ky cac bai Kinh Thanh hom nay, chung ta se thay o la bai hoc rat sau xa. Chua dung li noi va kieu noi thong thng cua loai ngi, nhng lai muon gi en nhng mau nhiem tham thuy. Chung ta hay xin n soi sang e hieu ra y Chua.

 

1. Hay Khiem Ha

Bai sach Huan ca cho chung ta nhng li khuyen thc te. Tac gia la Ben Sira, va v the tac pham cua ong con c goi la Siracide. Chung ta xet en noi dung va nhat la cong dung cua cuon sach va at ten cho no la Huan ca, v le ac biet t thi thanh Cypriano noi thng c Giao hoi dung e giao huan tan tong (va v the trong tieng Phap no con c goi la: Ecclesiastique, tc la sach e Giao hoi dung e day do). Noi dung cua noi qua that co gia tr huan luyen.

Tac gia la mot ngi Do Thai ao c, kha gia, va khon ngoan thi Hy Lap o ho, tc la vao khoang nam 200 nam trc Chua Giesu giang sinh. Ong thay van minh Hy Lap ang chi phoi i song cua dan Chua. Triet ly Hy Lap cung ang len loi vao tam t cua nhieu ngi. Ben Sira khong bai ngoai nhng can nhac. Ong suy ngh an o. Ong thay Li Chua van troi vt. Lam sao e ong bao cua ong cung tham tn nh vay? Ben Sira mn loi van khon ngoan, i t nhng kinh nghiem thc te, suy ngh theo lng tri va nhan ra n cu o ch co ni Li Chua mac khai. Ong viet cac suy t vun vat cua ong ra giay trang mc en, e day do con chau va mon sinh trung thanh vi Li Chua. Ong em Li Ngi vao thc te, hoa hp s khon ngoan triet hoc vi chan ly mac khai, lam ra quyen sach co gia tr nay e day do ngi i.

Hom nay trong oan sach va nghe, tac gia khuyen chung ta hay khiem ha. Cac ban dch khong nhat tr vi nhau ve moi t ng; nhng y chnh van c ton trong. Ben Sira khuyen rang: trong moi s, ke ca trong giau co va luc the lc, chung ta hay khiem ha. T the cua ong cho phep ong khuyen nh vay ma khong s b phan oi: v ong cung la ngi giau co va co the lc. Kinh nghiem cho ong thay rang ca khi co tien co quyen, tot hn c khiem ha v hai le: va ep long ngi va ep long Chua.

Ngi ta van thch thai o khiem ha, v no noi len long knh trong ke khac va y ch nhan nhuc khong muon e bep mot ai nhng ch i s hieu biet cua moi ngi. No gay c long thien cam cua moi ngi ang khi van lam cho moi ngi thay kha nang ch thc cua ngi co the lc. Ngi co kha nang cang nhieu khiem ha bao nhieu cang de thanh cong bay nhieu v kha nang cua ho chinh phuc c ca long ngi na. Con oi vi Thien Chua, thai o khiem ha cua con ngi la c e Chua cang m rong long rong rai oi vi ho. Ngi thay ho be nho trc mat mnh, nen Ngi cang thng va cang muon ban n. Chnh v vay ma tien tri Sophonia a nhn thay Dan Chua sau nay gom toan nhng ngi khiem ha, tc la nhng ngi kho ngheo c ay n v ho biet mnh hen ha trc mat Chua nen c Ngi o ay n Cu o (3,12). Chung ta ngay nay con hieu ro gia tr cua thai o khiem ha nay hn na v chnh c Giesu a day: Hay hoc vi Ta ma hien lanh va khiem nhng trong long (Mt 11,28-30).

The la t mot nhan xet theo kinh nghiem thay rang con ngi c x khiem ha luon luon c moi ngi chap nhan, tac gia sach Huan ca tm thay gia tr sau xa cua thai o ay nam trong Li Chua, va mac khai cua Ngi. Chnh Ngi muon huan luyen dan c tuyen chon nen nhng con ngi hien lanh va khiem nhng e c chap nhan trong thi ky cu o. Vien tng nay lam cho li khuyen khiem ha cua tac gia co gia tr bat kha khang v het moi con cai Israen thi bay gi khong s g hn b loai khoi nhng con so c cu vt.

Tuy nhien tac gia con muon trien khai them. Ong cho thay net xau ngc lai, tc la tnh kieu ngao la mot th benh nan tr. No la th cay xau a am re t trong long ngi ta, th hanh vi ngon ng het thay cua ho eu xau xa toi loi. Ong co the a ngh en thai o cua Pharao kieu cang co chap nen a i t tham hai nay en tham hai khac. Co le ong cung a ngh nhieu hn en thai o cua dan Do Thai trong suot lch s cng au cng co va long da chai a oi vi Li Chua. Ong ngh rang con ngi co t cach, song ep long Chua va xng ang lanh c Li Ha cua Ngi phai la ke khon ngoan co thai o mon sinh, biet nhan xet thc tai nhng nhat la biet lang nghe Li. Hai thai o nay lam cho ngi ta biet song va ao c. Ngi ta phai hoc hoi va quan sat thc te, nhng nhat la phai e Li Chua hng dan tam t. Mot con ngi nh vay se ep long Chua va khong s sai lam. Ho la ngi khon cua Nc Tri, vt xa s khon ngoan cua the gian.

Li cua Ben Sira a em ao vao i. Quan niem va t tng cua ong con rat mi. Tuy nhien chung ta se thay trong bai Tin Mng, c Giesu con day do cu the va sau xa hn na, lam chng Tan c se kien toan Cu c.

 

2. Hay Ha Mnh Xuong

Theo thanh Luca, hom ay la ngay Sabat; ngi ta va i le va ngh ngi. Cac gia nh an uong kha hn ngay thng. Va ngi ta de m tiec ai khac, vay, mot au muc Biet phai mi c Giesu en dung ba tai nha ong. Co le ong cung chang co thnh tnh ac biet g oi vi Ngi. Nhieu ngi Biet phai khac cung a mi Ngi dung ba (Lc 7,36; 11,37; 14,1). Ho eu muon do xet xem Ngi la con ngi the nao. Nen co nhieu Biet phai va Luat s cung c mi en an e tiep chuyen Ngi.

Theo thong le, khi mi cac bac thay en dung ba, ngi ta muon nghe biet ao ly cua cac Ngai. c Giesu van c ton la Thay, nen hom nay tram mat cung o don vao Ngi e on nghe li ao ly. Noi ung ra, hom nay a co c e c Giesu m mieng phat bieu. Co mot ngi mac benh thuy thung ng trc mat Ngi. Ngi hoi cac Luat s va Biet phai: co c cha benh ngay hu le khong? Ho khong muon tra li. Nhng Ngi a cho ngi kia c khoi benh, e lam chng - hay noi ung hn, e gi len y tng - Ngi la ang Cu The a en gia ho. Ngi muon cha lanh tam t toi loi cua moi ngi.

The nen thay Luat s va Biet phai luon chon cho nhat, cho cao ni ban an cung nh ni hoi ng, c Giesu nh en nhng cau trong bo sach Khon ngoan, ac biet may li trong sach Huan ca va Cham ngon noi rang: Ong ln mi con, con hay xa, e ong cang xch lai mi (Hc 13,9); Con ng xin a v cao sang vi Vua Chua (7,4); Trc mat vua, con ch nen venh vao va ng ngoi vao cho cua ke quyen cao; bi, c ngi ta noi: xin mi len ay th tot hn la b ha xuong trc mat vng cong (Cn 25,6-7). t ra nhng li c Giesu noi vi Biet phai va Luat s hom nay a phan anh va lam doi lai lap trng khon ngoan c ghi trong Sach thanh. Ngi ta co the thay Ngi cung co lap trng chnh thong va ho khong the phan oi Ngi. Hn na Ngi a nhac lai cho ngi ta va cho nhng ngi kieu ngao nhat giao ly cua sach Huan ca day moi ngi hay khiem ha. Va Ngi a ap dung giao ly ay vao mot trng hp cu the va cho nhng con ngi cu the.

Chung ta co the hoi: Khong biet cac Luat s va Biet phai co kho chu khi nghe nhng li nh vay khong? Nhng ro rang c Giesu a muon dung loi van gian tiep, kieu van khon ngoan cua thi ai; nen ho co kho chu cung khong en noi nao.

Ngi cung dung mot kieu noi nh vay e hng ve pha chu nha a mi Ngi. Ong ta cung muon c nghe mot li nao cho rieng mnh, theo nh tam ly cua moi ngi khi mi mot bac thay en dung ba e c nghe li khon ngoan. Ngi day: khi nao thet tiec, ngi hay mi nhng ke an may, tan tat, que quat, ui mu; va ngi se co phuc, v ho khong co g bao en ngi lai. Bi chng ngi se c bao en khi ke lanh song lai.

ay cung con la nhng ieu day trong luat phap, nhng hoac khong ro, hoac b quen lang. c Giesu a trien khai giao huan cua sach Th luat noi rang Cuoi moi ba nam, ngi se em ra tat ca thap phan ve hoa li cua ngi nam ay va ngi se cat lai trong cong thanh ngi; e Levi, ngi khong co phan hay c nghiep chung vi ngi, va khach c ngu, cung mo coi qua phu trong cong thanh ngi se en; ho se an va c no ne; ngo hau Thien Chua cua ngi chuc phuc cho ngi trong moi cong viec ngi lam (14,28). ieu ma luat phap day lam c moi ba nam c Giesu noi hay lam bat c luc nao. Va khi luat phap bao c e san o cho ngi ta en dung, c Giesu bao hay i mi ngi ta lai; cuoi cung luat phap ha cho ngi ta c en bu i nay, c Giesu noi se c bao ap i sau. c Giesu a chang lap lai y nguyen luat phap; Ngi a trien khai, kien toan va a luat phap len bnh dien ao c thieng lieng hn.

Nhng nh vay chung ta ch mi nhn s viec ung luc xay ra trong cuoc i cua c Giesu khi Ngi con tai the. Thanh Luca khi viet lai bai Tin Mng hom nay a co mot kinh nghiem mi hn. Ngi ang song trong Hoi Thanh ma van nhn thay Hoi Thanh c hanh ban tiec Thanh The. Chung ta se khong hieu het y cua Ngi neu dng cau chuyen lai thi c Giesu. Qua cau chuyen ay, chung ta con phai on nhan giao huan cua thanh Luca ve ban tiec Thanh The va Hoi Thanh.

Khi m au ba an bang viec cha lanh mot ngi b thuy thung, c Giesu khong muon ba an Ngi d nen ba tiec canh chung va cu the hay sao? Thien Chua, trong ngay cu o, se cha lanh moi tat benh va toi loi cua loai ngi va a ho vao tiec ci muon i cua Ngi. Neu the th khong the co nhng ngi kieu ngao, t phu, t man ban tiec nay, nhng khi thay vao cho cua ho la nhng ke kho ngheo, tan tat, que quat, ui mu.

The nen nhng ngi a c a vao ban tiec nh vay va phai co tinh than khiem ha, va phai co long quang ai vo v li. Ch khi nao nh vay, cac ban tiec Thanh The mi dien ta c ba an tiec ly cua Chua. Ngay dung ba tiec ay, Ngi a ha mnh nh the nao e ra chan cho mon e va Ngi a trao ban rong rai vo v li lam sao khi pho nop than the mnh lam cua an va cua uong!

Suy ngh nh vay, cac bai Kinh Thanh chung ta va oc mi that s y ngha; va mi giup chung ta i sang bai th Hpri.

 

3. Hay Tien Lai Gan

Tac gia ang noi nhng li an ui. Ngi so sanh so phan dan cu va dan mi. Ton giao thi nao cung a ngi ta en gan Thng e. Nhng ngay xa nui Sinai, dan Cu c a tien lai gan nui thanh ma rung ri. Quang canh tri long at l, sam chp hai hung lam cho con cai Israen phai xin vi Mose lam sao e Thien Chua ng noi thang vi ho keo ho chet het. Xin Ngi c dung ong ma mac khai ton y. ao cu v the khong the thoai mai c. o la giai oan con luyen loc thanh tay.

Nhng ao mi khong con nh vay na. Tat ca a thay oi. Chung ta ngay nay a c tien lai gan nui Sion va Gierusalem thien ai, tc la a c a sang mot the gii khac, the gii thieng lieng cua Thien Chua hang song. Cac yeu to thien nhien vat chat nh la, may, sam, chp khong con na. Ngi tn hu luc nay c bao vay toan bang nhng thc tai thieng lieng: nao la cong oan nhng trng t a c ang ky tren tri, tc la cong oan cac tn hu a c ghi danh vao so hang song, nao la van van thien than trong ngay ai hoi. Nhat la ngi theo ao mi a c tien lai gan ngai an sung la chnh Thien Chua, ang phan xet moi ngi nhng vo cung khoan dung rong rai vi con cai, nh ang trung gian mi la c Giesu a o mau ra sach toi loi chung ta.

o la the gii c tin cua ngi tn hu. Ho a c a vao t ngay chu phep Thanh Tay; va ngay nay moi khi en gan ban th e cau nguyen va c hanh Thanh The ho lai c a vao the gii thieng lieng cao ca ay. Than phan cua ho nh vay th cac cho ngoi va ngoi th tran gian nay con ang quan tam na khong? Noi ung hn, n Chua a a con ngi vao the gii thieng lieng tot ep nh vay e ho thay phai em thc hien tng t nh the trong i song tran gian. Ni o con ngi c hoa ong vi moi ngi trong tnh bac ai tot ep va quang ai, th ho cung phai thi hanh nhng tinh than ay khi song trong xa hoi vi moi ngi.

Neu nhng ieu kien chung ta va noi tren ay la ung, th chung ta hay ngh en cong viec chung ta ang lam. Chung ta ang gan ban th. Chung ta sap hiep thong trong thanh le. ay khong phai la ban tiec Nc Tri sao? ay khong c co oc biet phai, nhng phai hoa hp.

Hn na, phai xem gng c Giesu ha mnh va xa than rat quang ai. Chung ta co the nao d le sot sang roi ve nha lai song phan biet ch ky? Cac bai Kinh Thanh hom nay a chung ta vao thanh le, th thanh le phai a chung ta vao i song, e tinh than khiem ha, xa ky khong phai ch la li khuyen nhng tr thanh nep song ao mi cua chung ta theo gng c Giesu, ang a day chung ta hay hoc vi Ngi ma khiem nhng va hien lanh trong long; va a m ca Nc Tri va ban tiec Nc Tri nguyen cho nhng ngi nh vay.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page