Giai Ngha Li Chua Nam C

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 15 thang 8

Le c Me Hon Xac Len Tri

en gan ben Chua Yesu nh c Me

(Khai Huyen 11,19a; 12,1-6a.10b; Th 1 Corinto 15,20-26; Tin Mng Luca 1,46-55)

 

Phuc Am: Lc 1, 39-56

"ang toan nang a lam cho toi nhng s trong ai: Ngi nang cao nhng ngi phan nho".

Trong nhng ngay ay, Maria choi day, voi va ra i len mien nui, en mot thanh x Giuea. Ba vao nha ong Dacaria va chao ba Elisabeth, va khi ba Elisabeth nghe li chao cua Maria, th hai nhi nhay mng trong long ba, va ba Elisabeth c ay Chua Thanh Than, ba keu ln tieng rang:

"Ba c chuc phuc gia cac ngi phu n, va Con long Ba c chuc phuc. Bi au toi c Me Chua toi en vieng tham? V nay tai toi va nghe li Ba chao, hai nhi lien nhay mng trong long toi. Phuc cho Ba la ke a tin rang li Chua phan cung Ba se c thc hien".

Va Maria noi: "Linh hon toi ngi khen Chua, va than tr toi hoan h trong Thien Chua, ang Cu o toi, v Chua a oai nhn en phan hen t n cua Chua. Nay t nay muon the he se khen toi co phc, v ang toan nang a lam cho toi nhng s trong ai, va Danh Ngai la thanh. Long thng xot Chua trai qua i no en i kia danh cho nhng ngi knh s Chua. Chua a vung canh tay ra oai than lc, dep tan nhng ai than tr kieu cang. Chua lat o ngi quyen the xuong khoi ngai vang va nang cao nhng ngi phan nho. Chua a cho ngi oi khat no ay n phc, va e ngi giau co tr ve tay khong. Chua san soc Israel toi t Chua, bi nh lai long thng xot cua Ngai. Nh Chua a phan cung cac to phu chung toi, cho Abraham va dong doi ngi en muon i".

Maria lai vi ba Elisabeth o ba thang, oan Ngi tr ve nha Mnh.

 

Suy Niem:

Nghe qua nhng bai Kinh Thanh hom nay, chung ta thay phung vu dng nh muon hng tam hon chung ta ve tri e thay c Me ang tren o qua bai sach Khai huyen; Ngi ang han hoan ngi khen Chua qua bai Tin Mng; va ac biet Ngi ang cam men n phuc hon xac c trong vinh quang Thien Chua qua bai th Phaolo. Nhng neu oc ky lai, chung ta co the t hoi cha chac nhng bai Kinh Thanh kia n gian nh vay. Va biet au khi o chung ta se thay rang Li Chua hom nay nham vao chung ta hn c Me va dng nh Chua muon gng sang cua cuoc i c Me e giao huan va bo dng chung ta trong cuoc i dng the. Chung ta hay th tm hieu nhng bai oc Kinh Thanh kia.

 

A. Bai Sach Khai Huyen

Thanh Yoan thay ien th Thien Chua tren tri m ra. Va Kham Giao c hien ra trong ien th cua Ngi. Tc la ngi nhn thay thi ai canh chung, thi ai Nc Tri, thi ai Thien Chua en cung nhan loai. Bi v theo tam t cua ngi Do Thai thi bay gi, noi ung hn theo cac sach Khai huyen thi thanh Yoan, ngi ta quan niem en thi gian sung man, Kham Giao c se lai hien ra va luc o ngi ta co mac khai toan dien ve giao c, tc la ve ke hoach cu roi cua Thien Chua.

Thi gian sung man d nhien la thi ai canh chung, nhng cung la thi ai Thien sai, thi c Kito xuat hien mac khai toan dien chng trnh cua Thien Chua cho loai ngi. Chung ta ang song trong thi ai o. The nen hien tng hay dau hieu ma thanh Yoan sap nhn thay han cung phai ang xay ra trc mat chung ta.

Ngi thay mot dau la v ai hien ra tren tri: mot Ba co mat tri bao quanh, chan tren mat trang va au co trieu thien 12 ngoi sao. Chung ta muon ong hoa Ba vi c Me. Nhng nhng ieu thay sau dng nh khong cho phep lam nh the. V Ba ang thai nghen va keu la au n, quan quai sinh con... Co mot con rong ng chc trc mat Ba, e Ba va sinh la no nuot con Ba... Nhng con Ba a c cat bong len ni Thien Chua va Ba a tron vao sa mac...

Thu that, chung ta a thay kho hieu roi. anh rang co the giai thch: ay Yoan muon noi en viec c Me sinh Chua Cu the. Nhng loi giai thch nay gap nhieu kho khan. Co ni nao trong Kinh Thanh noi en viec c Me sinh Chua Yesu ma phai au n quan quai au? Va cung chang co ni nao, noi rang c Yesu a tranh Satan nh vay. Ngc lai, Ngi phai en e xua uoi ta than ra khoi tam tr va nh menh loai ngi.

ang khac, trong th Phaolo co cho noi: ngi cu mang phan roi cac giao dan cua ngi va phai vat va sinh ho ra trong c tin. Y tng ay khuyen khch chung ta th nhn ngi an ba trong oan Khai Huyen tren nh la hnh anh ve Giao hoi. Giao hoi ang c n Chua bao boc va co 12 chi ho, 12 Tong o tng trng bang 12 ngoi sao. Giao hoi thi ai sung man nay ang thai nghen au n, quan quai sinh ra cac tn hu... ang trc Giao hoi va chung quanh Giao hoi, Satan luon luon quyen quanh e tm moi can xe. No rnh nuot con cai Giao hoi sinh ra. Nhng chung la con cai Chua, la con cai trong Ngi Con Mot cua Thien Chua. Va Ngi Con nay hien a c cat bong len ni Thien Chua, len ngai cua Ngi. Va theo li Thanh Kinh noi, nhng ngi con khac cung ang c gan Thien Chua trong c Yesu Kito. Con ngi an ba kia, tc la Giao hoi a tron vao sa mac, o Thien Chua cung dng ba 1,260 ngay. Con so nay a c noi ti oan tren cung la 42 thang va la ba nam ri tri. Sach aniel (7,25; 12,7) coi o la thi gian bat ao thi Antiokho Epiphane va v the no tr thanh bieu tng thi ky cam cach. Nh vay trong suot thi ky b bat b va gap kho khan do Satan rao quanh tm moi can xe, Giao hoi khong lo s v luon c n Chua phu tr va dng nuoi, cho en ngay moi s nen tron va quyen bnh hoan toan thuoc ve c Kito Chua chung ta.

Nh the bai sach Khai Huyen hng chung ta nhn ve Giao hoi. Giao hoi la Me hang sinh ra con cai Chua trong au thng vat va. Giao hoi luon b rnh ch bat b, nhng ong thi ca con lan me luon luon c Chua phu tr.

Nhng thng thng nhng g noi ve Giao hoi cung co the hieu ve c Me va ve cac linh hon. V c Me la hnh anh, la khuon mau ve Giao hoi. Hn na Ngi cung la Me cac tn hu. Va ro rang Ngi phai ong lao cong tac vi Chua Cu the e sinh ra Giao hoi va cac linh hon. Ay la cha ke c Me cung la mot tn hu, mot linh hon. Va moi linh hon cung la ngi an ba trong oan Khai huyen tren. Linh hon nao cung phai cu mang c tin va i song an sung. Lam c mot hanh vi bac ai sieu nhien, sinh ra c nhng hanh ong c tin ep long Chua, khong phai la de. Ngi ta phai phan au, chong lai Satan, the gian va xac tht. Ngi ta phai quan quai trong cn au sinh n nh thanh Phaolo noi chung ve than phan toan the tao vat hien nay.

Suy ngh nh vay, bai sach Khai huyen a mat chung ta nhn len c Me tren tri th t, ma bao chung ta nh lai cuoc i cua Ngi tran gian th nhieu. Moi lan sach Tin Mng cho chung ta thay Ngi ng ben c Yesu, chung ta lai c chng kien Ngi nh phai au n i vao con ng c tin moi ngay mot hoan toan hn. Va nhat la Ngi a that s quan quai khi tr thanh Me cua Yoan di chan Thanh gia, e co the noi hang ngay Ngi phai ong lao cong tac vi c Kito va Giao hoi e sinh ra con cai Chua tran gian nay. Chung ta phai cam phuc Me va biet n Me. Hang ngay chung ta phai mn li ba Elisabet ma chao Me ay n phuc. Va luc ay chung ta se c Me day do them.

 

B. Bai Kinh Ton Dng

Thanh Luca viet: Va Maria noi: hon toi ton dng Chua va than tr toi nhay mng Thien Chua. Nhng that ra Ngi co noi nh vay khong? Mach van va hoan canh kho cho phep chung ta tin rang ay that la nhng li a trao ra t long c Me khi Ngi ng trc mat ba Elisabet. V tr bai kinh Ton dng la mot v tr gia doi. No cat t cau truyen tham vieng kha lau. No lai nang chat Do thai va Cu c, khien chung ta ngh no t hp vi t tng va van chng Hylap cua thanh Luca. Va hoan canh luc hai ngi ba con gap nhau cha han a thuan li en noi lam thot len c nhng cam tnh ton giao ieu luyen en nh the.

Va neu phan tch ky, bai Kinh Ton dng khac nao mot tong hp cac suy t cua bao bai Thanh vnh va khon ngoan. No la tieng noi cua mot cong oan hn la cua mot ca nhan. No co tnh cach khach quan hn la chu quan.

Chung ta co the thay ba phan ro ret. Thoat au linh hon ton dng Chua v Ngi a oai thng en phan hen, toi t cua mnh (46-49). Va nh vay cung la hp vi ng loi cua Ngi xa nay hang nhan ngha vi ke khiem nhu knh s va uoi ve tay khong nhng ke giau sang (50-53). Thai o nhan ngha quang ai cua Chua to ra ro ret nhat khi ap cu Israel toi t Ngi, nh a ha cung Abraham va dong doi ong (54-55).

Chung ta khong thay am ch g ti nhng n trong ai c Me va c. Cang khong neu len viec Chua va vieng tham long ba Elisabet. Tat ca khien chung ta phai ket luan: bai ca ton dng ma chung ta van goi la cua c Me, thc ra khong phai la cua rieng Ngi va do mot mnh Ngi sang tac ra. Nhng o la tam tnh cua ca Giao hoi, trong o co c Maria. o la ban kinh phung vu cua cong oan Do thai - Kito giao tien khi a cam hng khi suy ngh ve n Chua cu o mnh. c hanh phuc cua ngay hom nay, Giao hoi thay mnh la oi tng cua long Chua thng yeu a tuyen chon mnh hau tha t moi Li Ha xa.

c Me trong Giao hoi, la bieu tng cua Giao hoi. Ngi se chang trach thanh Luca a at ban kinh Ton dng tren moi mieng Ngi. Va chac chan Giao hoi phai cam n thanh nhan a lam cho ban kinh cua Dan Thien Chua c them gia tr khi c mo ta nh a t long c Me thot ra.

Con chung ta khi oc kinh nay, khong nhng chung ta ngh en nhng tam tnh chan that cua c Me va cua Giao hoi, ma chung ta cung phai sung sng nhan lay lam cua mnh. V that s ai co long ao c ma khong thay mnh trong ban kinh ay? Tat ca i song ao c cua chung ta khong hoan toan la tac pham cua Thien Chua hay sao? S d chung ta c nh ngay nay la v Ngi a nhn en phan hen toi t, v long nhan ngha cua Ngi t i no en i kia, v Ngi nh lai Li Ha cung to phu Abraham cho en muon i. Va chung ta se cang oc kinh nay sot sang khi chung ta cang y thc ang mang trong mnh n cu o cao ca nh c Maria xa, khi Ngi c ba Elisabet nhac en qua co phuc trong long Ngi.

Nh vay, chung ta cang quy kinh nay hn khi biet no la tac pham cua ca Giao hoi va a c c Me ma cho them gia tr. Va cung nh Giao hoi ngay nay ch con muon dien ta kinh nay qua tam tnh cua c Me, th chung ta cung phai ket hp vi c Me moi khi oc kinh nay. c Me, Giao hoi va chung ta gan bo mat thiet vi nhau nh vay, the ma nhieu khi chung ta khong hay biet! ieu ay a ung trong qua kh va hien tai th cung ung trong tng lai nh li th Phaolo hom nay cho thay.

 

C. Bai Th Phaolo

Thanh Tong o khong hieu sao co ngi lai khong tin s phuc sinh, tc la viec ke chet sau nay se song lai. Nh vay th s chet hay t than se khong bao gi b giet sao? Ma no la ket qua cua toi loi, th nh vay cung khong b xoa bo hoan toan ? n cu o cua Chua Kito manh me nh the nao? Ch can suy ngh mot ty la a thay ro van e. Khong, s chet cung se b huy diet. The nen li cuoi cung trong th hom nay noi rang: ch thu sau het se b huy ra khong la s chet.

Nhng e i en chan ly nay, thanh Phaolo khong ly luan suong. Ngi can c vao s kien trong lch s cu o. Ngi nhac lai viec c Kito a song lai t coi chet. Va Ngi a khong song lai cho mnh, nhng vi t cach la tien thng gia cac vong linh, hay nh hoa qua au mua cua toan the nhan loai. Bi v chung ta khong bao gi c quen c Kito la au cua mot than the, khac nao nh Aam la au cua nhan loai. Neu do t Aam s chet a lot vao the gian th le nao s song lai ni c Kito lai khong tran en tat ca nhan loai? The nen ai theo th t nay se song lai sau c Kito.

ang khac, Thien Chua a the ha at moi thu ch di chan Ngai. Ma s chet la ke thu cuoi cung cua nhan loai. S chet cung se b huy diet di chan c Kito e s song cua Thien Chua se trong tat ca.

Chung ta khong can dai dong dien ta mau nhiem xac tht song lai. Chung ta a tin vng vang roi. ay va hom nay phung vu muon chung ta e y en mot cau trong th nay: ai nay cung se theo th t cua mnh ma song lai sau c Kito. Nhng th t nao, neu khong phai la nh li th Phaolo, th t thuoc gan hn ve c Kito? The ma ai gan c Kito hn c Me? Do o, tin hon xac c Me ngay nay ang tren tri la khang nh niem tin xac tht chung ta sau nay se song lai. Va thay ngay nay Ngi a c nh the, th chung ta phan khi chac chan se en lt mnh.

Va cho c nh vay phai en gan Chua Yesu nh c Me, phai chap nhan phan au e cu mang c tin va sinh ra hoa qua cac viec lanh nh ngi an ba trong sach Khai huyen; phai bat chc Giao hoi luon song ton dng Thien Chua a thng en phan hen cua mnh va ban cho mnh tran tre n cu o. Noi tom phai bat chc c Me trong i song phan au, cau nguyen va cay trong e luon luon c gan Chua Kito. Gi ay Ngi en gan chung ta trong Thanh The e vi chung ta trong i song hau a chung ta sau nay song lai. Chung ta hay co tam tnh cua c Me e gan Ngi tran gian hau c gan Ngi tren tri.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page