Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 4 Mua Thng Nien Nam A

Chua nhat kho ngheo

(So 2,3.3,12-13; 1 C 1,26-31; Mt 5,1-12)

 

Phuc Am: Mt 5, 1-12a

"Phuc cho nhng ai co tinh than ngheo kho".

Khi ay, Chua Giesu thay oan lu ong ao, Ngi i len nui, va luc Ngi ngoi xuong, cac mon e en gan Ngi. Bay gi Ngi m mieng day ho rang:

"Phuc cho nhng ai co tinh than ngheo kho, v Nc Tri la cua ho. Phuc cho nhng ai hien lanh, v ho se c at Nc lam c nghiep. Phuc cho nhng ai au buon, v ho se c ui an. Phuc cho nhng ai oi khat ieu cong chnh, v ho se c no thoa. Phuc cho nhng ai hay thng xot ngi, v ho se c xot thng. Phuc cho nhng ai co long trong sach, v ho se c nhn xem Thien Chua. Phuc cho nhng ai an thuan hoa, v ho se c goi la con Thien Chua. Phuc cho nhng ai b bach hai v le cong chnh, v Nc Tri la cua ho. Phuc cho cac con khi ngi ta ghen ghet, bach hai cac con, va bi ghet Thay, ho vu khong cho cac con moi ieu gian ac. Cac con hay vui mng han hoan, v phan thng cua cac con se trong ai tren tri".

 

Suy Niem:

(Chua Nhat 4 Thng Nien A)

(So 2,3.3,12-13; 1 C 1,26-31; Mt 5,1-12)

Co the goi ten Chua nhat nay la Chua nhat kho ngheo, Chua nhat ma chung ta phai suy ngh ve tinh than kho ngheo Phuc Am. Nh vay chung ta se khong bo ri cac moi phuc that khac va chung ta se thay bai Tien tri va bai Thanh th sang sua hn nhieu. V tinh than kho ngheo la ieu kien e c rao giang Phuc Am, la c s cua cac moi phuc that. Ngi kho ngheo c Chua oai thng va o ay n cu o.

 

A. Kho Ngheo La C S

Co mot ngo nhan can ban khien viec suy ngh ve Bai giang tren Nui de i en cho lech lac. Ngi ta muon tach ri tng cau, tng moi phuc that, coi nh nhng chan ly tuyet oi, biet lap khong long vao nhau, khong thong vi nhau. Ngi ta ngh o la mot so cac nhan c, ch can tap c mot la c vao Nc Tri. Ngi ta quen boi canh cua Bai giang tren Nui. Ngi ta khong thay ro y cua c Yesu khi tuyen bo cac moi phuc that.

Sach Tin Mng ke hom ay Chua treo len mot sn nui. Ngi goi mon e lai chung quanh, roi m mieng day do dan chung. Ngi noi vi het moi ngi. Ngi khong muon e ngi nao dng dng. Ngi muon moi li Ngi noi tr nen cua an tinh than cho moi ngi. Ro rang Ngi khong noi vi ngi nay trc, ngi kia sau. Ngi cung chang muon ke nghe li nay, ke bo li kia. Ngi khong e ra mot so nhng nhiem vu e moi ngi la chon tuy y hay e moi ngi phai thi hanh tat ca bang nhau. Ngi giang Tin Mng cu o moi ngi ch khong ban bo ch th. Ngi ve ra cac sac thai cua Nc Tri e ngi ta nhan ra Nc o va muon i vao. Sau nay se co lan Ngi ke cho ngi ta nghe nhieu du ngon ve Nc Tri: cac hnh anh tuy khac nhau nhng ch dien ta mot thc tai. Cung vay hom nay trong Bai giang tren Nui, Ngi cho thay co nhieu hang ngi trong Nc Tri hanh phuc; tuy nhien tat ca eu chung mot mau so nao o. Nhng con ngi kho ngheo, hien lanh, oi khat, thng xot v.v... khong phai la nhng con ngi xa la nhau, khong thong cam g vi nhau, v neu khong Nc Chua se la mot cai ch, mot ni o hp. Nhng khong! Nc Tri la mot gia nh, mot dan Nc, mot cong oan hoa hp, mot than the, Than The c Kito. Gia nhng con ngi hanh phuc kia co mot cai g thong hiep vi nhau mot cach mat thiet, en noi co the noi yeu to khien ho c phuc loc quan trong hn cac sac thai rieng biet cua ho.

Vay yeu to ay la g?

Chac chan o la yeu to khien ngi ta co kha nang on nhan s song cua Chua, s cu roi cua Ngi, Tin Mng cu o Ngi mang en. The ma ro rang Thanh Kinh viet: Tin Mng c rao giang cho ngi ngheo. Tinh than kho ngheo c Chua nhac en au tien trong Bai giang tren Nui, phai chang khong phai la phuc au tien trong cac moi phuc that, ma la ieu kien i trc e co cac moi phuc that sau? o la c s e phat huy moi nhan c, e on nhan n cu o dan en hanh phuc Nc Tri.

 

B. Nhng Kho Ngheo La G?

Khong thieu g ngo nhan. Phan ong chung ta ngh ngay en phng dien vat chat. Va that la ky cuc. Suy ngh nh vay khong the nao ung c ma ngi ta van khong bo. ieu la hn na, la suy ngh nh the a en nhieu mau thuan ma dng nh ngi ta van c tnh b. ang khi bao Giao hoi phai kho ngheo hn, ngi ta lai hang say phat trien i song vat chat cho con ngi. Cung ng lay le phai hieu kho ngheo ay theo ngha tinh than, ngha la co tinh than kho ngheo ch khong nhat thiet phai thc s ngheo kho. Thoi i nhng luan ieu luan quan ay! Chan ly ro rang la Bai giang tren Nui noi ve Nc Tri ch khong noi en nc the gian.

Vay, trong bnh dien Nc Tri, kho ngheo la g? La con thieu n cu o cua Chua, la muon c n cu o ay nhieu hn, nhng khong co kha nang va con b tram nghn can tr, la thieu thon that s va ch con biet trong i vao lng t bi phong phu cua Chua, la ang i tren ng ve Nc Tri nen khong dng lai ni mot tao vat nao ma ch bat chc Phaolo: bo moi s lai ang sau, lao thang ve pha trc, theo n Chua keu goi.

Hieu nh vay th nhat thiet phai noi moi ngi eu kho ngheo. Nhng thc te th lai t ai co tinh than kho ngheo nh vay. Ca nhng ngi ngheo ve vat chat cung the. Va phai noi nhieu khi cai kho no bo cai khon; ngheo qua con sc lc au ma nhan ra chan ly va theo uoi c nhng s tot lanh. Ngi Kito hu chac nh vay nen nhiet tnh chong giac oi, giac dot va quyet tam i vao con ng phat trien. Tuy nhien nh Chua a day, ngi giau co kho vao Nc Tri v ngi giau thng cay cua, tin vao mnh va chac chan ve tng lai. Ho suy tnh toan chuyen lam an, pha lam cu xay lam mi. Ho bao linh hon: bay gi a bao am, hay ung dung ngoi hng thu.

Van e khong phai la tm ra cho trung dung cho du ao trung dung that la kho vay; nhng la a suy ngh len bnh dien khac, at con ngi khong phai trc mat cua cai, ma la oi dien vi Thien Chua. Ngi kho ngheo at mnh trc Thien Chua, nh ngi thu thue khi vao en th cau nguyen. Ngi ay khong nh ngi biet phai. Ong nay trc mat Chua ma ch thay mnh ay cong trang. Ong giau co qua. Con ngi kia ch thay khiem khuyet va bat lc. Ngi ay ngheo that. Va Chua bao ngi nay ra ve th c cong chnh hn, con ngi biet phai th khong.

Vay c cong chnh hn ngha la g? ay co the ap la c hien lanh, u phien, oi khat, thng xot, tinh sach, hoa bnh, bat b, tc la c moi t cach khac cua cac moi phuc that. ieu nay cung de hieu va de nghiem thoi. Chac chan ngi thu thue kia khi ra ve se oi han nep song. Cung nh ong Zakkhe no, sau khi thay mnh ngheo trc trc mat Chua va c Chua o n d ay cho a giu bo long tham lam ch ky; tr nen nhan ao va oi khat s cong chnh; i song t nay trong sach va san sang hy sinh v Chua. c nh vay la v tinh than kho ngheo, nghe noi th co ve tieu cc, nhng that rat tch cc. Kinh nguyen Hoa Bnh cua thanh Phanxico ay nhng cong thc dien ta chan ly ay. Con ngi cang ngheo trc mat Chua, n Ngi cang o ay vao long ho, khien ta thay tinh than kho ngheo that la c s. Va hieu tinh than kho ngheo nh vay, chung ta mi thay bai sach Sophonia va Thanh th Phaolo that phong phu.

 

C. Thc Hanh Kho Ngheo

Tien tri Sophonia keu goi ngi ta: Hay tm cong chnh va s hien lanh neu muon c che ch trong ngay Chua thnh no. La v Ngi se ch e sot lai mot dan kho ngheo, thieu thon. Chnh ho mi la nhng ke c chan dat, yen han, hanh phuc.

Con thanh Phaolo th khang nh dan kho ngheo thieu thon ma Chua ha e sot lai o, chnh la chung ta, nhng thanh phan khong va chang ra g, ma Chua a chon e o ay s khon ngoan, cong chnh va cu roi cho chung ta.

Chung ta phai cam ta Chua, nhng ng e mat nhng n a c. ng tr nen giau co trc mat Chua va co gang moi ngay cang tr nen kho ngheo. Muon vay, thanh Phaolo noi, mot mat ng t phu cay da vao mnh cung nh vao tien cua, vao kha nang nhan c cung nh vao ai khac; va mat khac hay on nhan c Kito la s khon ngoan, giau co, thanh thien va s cu roi cua ta. S d ta la dan ngheo cua Chua ngay hom nay la v ta a mac lay c Kito. T nay ta cang la dan ngheo co phuc cua Ngi neu ta tiep tuc on nhan Ngai.

Ngai that ngheo khong phai ch v a sinh ra ngheo, a song ngheo va a chet ngheo. Nhng cai ngheo ch thc cua Ngai la cai ngheo trc mat Thien Chua Cha. Khi b cam do ni sa mac, Ngai khong ta vao g khac e chien thang ngoai viec ta vao Li Chua. Suot thi ky giang ao, lng thc cua Ngai la y nh cua Chua Cha. Cuoi cung khi hoan tat s mang tren Thap gia, Ngai a h vo hoa mnh, ra ngheo trong s chet, e c o ay s phuc sinh va c ton lam Chua.

Gi ay, trong thanh le, Ngai lai en trong hnh thc kho ngheo cua banh ru, keu goi chung ta tham d tinh than kho ngheo cua mau nhiem T nan, e n cu roi c thong ban cho chung ta. Vay ai kho ngheo hay en lanh nhan. Ai muon lanh nhan hay thu nhan than phan kho ngheo. Va lanh nhan roi, hay co tinh than kho ngheo e khong phai toi song, nhng c Kito song trong toi. i toi se ch thc la i Kito hu. Chua Kito se sinh ong i toi e moi mat c phat trien, e i toi co u sac thai cua cac moi phuc that, v khong ai co the hien lanh that ma lai khong trong sach, thng xot, hoa bnh, hy sinh v.v... Cac moi phuc that eu thong vi nhau; va yeu to chuyen thong ay chnh latinh than kho ngheo.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page