Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 1 thang Gieng

Le c Maria Me Thien Chua

(Cuoi tuan Bat Nhat Le Giang Sinh)

Tam Tnh Hoa Bnh

(Ds 6,22-27; Ga 4,4-7; Lc 2,16-21)

 

Phuc Am: Lc 2, 16-21

"Ho a gap thay Maria, Giuse va hai nhi... va tam ngay sau ngi ta goi ten Ngi la Giesu".

Khi ay, cac muc t ra i voi va en thanh Belem, va gap thay Maria, Giuse va hai nhi mi sinh nam trong mang co. Khi thay the, ho hieu ngay li a bao ve hai nhi nay. Va tat ca nhng ngi nghe, eu ngac nhien ve ieu cac muc t thuat lai cho ho.

Con Maria th ghi nh tat ca nhng viec o va suy niem trong long. Nhng muc t tr ve, ho tung ho ca ngi Chua ve tat ca moi ieu ho a nghe va a xem thay, ung nh li a bao cho ho.

Khi a u tam ngay, luc phai cat b cho con tre, th ngi ta goi ten Ngi la Giesu, ten ma thien than a goi trc khi con tre c au thai trong long me.

 

Suy Niem:

(Ngay 1 Thang GIeng - Le c Maria Me Thien Chua)

(Ds 6,22-27; Ga 4,4-7; Lc 2,16-21)

Nhng bai Kinh Thanh chung ta va nghe oc cho thay Le nay co nhieu kha canh. T ngan xa khi mng Le Chua Giang Sinh, Dan Chua van chu tam en c Me va khong ngt chiem ngng khuon mat cua Ngi ni mang co. Co the noi, Mua Giang sinh cung la mua le c Me. Nhng rieng ngay 1 thang Gieng hom nay, Phung vu nhieu khi lung tun: khi th chu trong en viec cat b va at ten cho Hai Nhi, khi lai muon ton knh ac biet c Thanh Mau. c Phaolo VI lai them cho ngay nay mot y ngha xa hoi va at ten la Ngay Hoa Bnh The Gii. Suy ngh cua chung ta co le nen bao gom ca ba kha canh o e Ngay Le hom nay c c hanh mot cach phong phu.

 

1. Cat B Va at Ten Cho Hai Nhi

Trong Thanh Le Na em Giang sinh, Phung vu oc cho ta nghe bai Tin Mng Luca. Tac gia thuat lai cau chuyen Chua ra i mot cach chnh xac khien ta thay ro lch s tnh cua Tin Mng. Nhng Luca a dung mot t ng, ma nhng ngi co kien thc ao c nong can a khong hieu g. Luca noi: c Maria a sinh con au long, lay khan boc lai roi at vao mang co. Co ngi a noi: v sao lai noi la con au long? c Maria co sinh ngi con nao khac na au! Tot hn va chnh xac hn nen noi la Con Mot. Suy ngh nh the cung ung thoi, va khoa hoc ay,nhng lai khong ao c nh Luca la mot tac gia Sach Thanh. Ch Con au long dung trong Tin Mng gi len nhieu am vang trong Cu c, ac biet cac oan sach lien quan ti viec Chua a dan ra khoi Aicap. Ngay ay, than s nha Tri a i qua nc nay va giet het cac con trai au long ngi Aicap va bo qua cac con trai au long ngi Dothai. T o, ca dan c cu vt c coi nh con au long cua Chua va moi con trai au long ngi Dothai phai c hien thanh cho Ngai e tr thanh cua Ngai, en noi gia nh phai dang mot oi chim hay mot con chien nho cho en Th e the lai roi mi c em a con au long ve lai gia nh.

Vay, khi dung t ng con trai au long e noi ve Hai Nhi ma c Maria va sinh ra, Luca muon cho chung ta nhn thay ngay Hai Nhi ve phng dien ao c. ay la Hai Nhi thanh, Hai Nhi cua dan thanh, Hai Nhi c hien thanh, la Con cua Thien Chua. Nhat la Luca a viet trong bai Truyen tin rang: Thanh Than en phu bong tren c Maria; nen Tre Ngi sinh ra se la ang Thanh va c goi la Con Thien Chua. The nen Luca a khong dung t ng Con Mot e noi ve Hai Nhi c Maria va sinh ra; ong a dung t ng con au long e bao trum mang co trong mot bau kh thanh thien ao c.

Va chung ta cung phai nhn viec cat b va at Ten cho Hai Nhi trong bau kh thanh thien ao c ay. Moi y ngha to mo eu khong xng ang. Ngi Dothai c hanh ngay th 8 nay sau khi a tre sinh ra, mot cach thanh thien la lung. Ho y thc au la buoi le lien ket gia nh, dong doi ho vao Giao c; ho c gan lien vi Thien Chua e Yave la Chua cua ho va ho la dan va con cua Ngai gia moi dan khac ch la dan ngoai. Gia nh Hai Nhi Belem con c hanh ngay hom nay ao c hn na. V ca Yuse lan Maria se phai at Ten cho Con Tre la Yesu, nh thien than a day. Lam cong viec nay la vang theo Y Chua, la thc hien chng trnh cu o cua Ngai. Ngay hom nay ang dung e suy ngh ve cac Ngai va ac biet ve c Maria.

 

2. c Maria, Me Thien Chua

Con tc hieu nao hp hn e noi ve c Maria trong hoan canh nay bang tc hieu Me Thien Chua? D nhien nhng lac giao nhng the ky III-IV a khien Phung vu nhan manh en kha canh nay. Nhng nh vay cung ch ung vi s that thoi! Nhn c Maria ni mang co, ai khong thay Ngi la Me? Va s d mang co c chung ta chu y va cac the he loai ngi nhn ngam, la v Hai Nhi nam o khong phai la mot tre thng. Ca Luca, ca Yoan va ca Mattheo ch noi ve Hai Nhi nay nh la mot Tre Thanh. Luca du ta chnh xac cau chuyen Chua sinh ra vi nhng chi tiet that cu the, van goi Hai Nhi la con au long nh chung ta a noi tren va van them ca mot khuc trong bai tng thuat e lam noi bat tnh cach than linh trong viec Giang sinh nay. Yoan th ro rang xac nh: Hai Nhi chnh la Ngoi Li tr thanh nhuc the. Va chung ta c hanh Phung vu Giang sinh e cung vi cac thien than tren tri th lay ngi Con ma Chua Cha va sinh ra i. Vay, Hai Nhi ni mang co a la ang Thanh, la Con Thien Chua va la chnh Ngoi Li Thien Chua hoa than lam ngi, th c Maria, me Ngi, cung that la Thanh Mau va la Me Thien Chua.

ng s tc hieu nay xuc pham en Thien Chua Cao Ca. Ngai a chap nhan giang tran e tr nen nh chung ta moi ang ngoai tr toi loi; Ngai chap nhan moi luat le sinh song, au kho va t nan, th tai sao ta lai s noi pham en Ngai khi bao Ngai la con cua mot ngi me? Ngai a goi chung ta la anh em va muon la ban hu cua moi ngi; va chung ta lay o lam vinh d, th chung ta cang khong co ly khi khong muon tuyen xng c Maria la Me Thien Chua. Suy ngh ky, chung ta ch co the thay ay la mot vinh d ln lao cho mot ngi trong loai ngi chung ta. Chung ta phai han hoan chuc tung Me la ang ay n phuc. Chung ta cam men Me va nhat la muon theo gng Me e co tam hon, tam tnh va thai o ao c nh Me.

 

3. Tam Tnh Hoa Bnh

Trong bai Tin Mng Luca hom nay, Me hien ra nh la mot t mau ghi sau tat ca nhng ieu ve Con va suy i ngh lai trong long. Chung ta quen nhn thai o ay mot cach ao c va co ly e coi Me nh la gng mau ve s chiem niem va cau nguyen. Nhng chung ta cung ng quen nhn thai o ay mot cach t nhien hn, e thay c Maria la mot ba me nh het moi ba me, ghi nh tat ca nhng ieu g ve Con va gam suy nhng ieu o trong long. Qua that, ngi me nao khong t hoi ve tng lai cua a con? Bat c dau hieu nao cung khien ngi me suy ngh. c Maria khong suy i ngh lai sao c khi thay cac muc ong en tham va ke chuyen ve viec cac thien than hien ra ban em? Va Ngi co the nao khong suy ngh ve tieng Yesu ma t nay theo lenh s than, Ngi se dung e goi Con mnh. Chnh s than a giai thch trong buoi Truyen tin: Ba se goi Con Tre la Yesu. Ngi se lam ln va c goi la Con ang Toi Cao. Chnh Chua la Thien Chua se ban cho Ngi ngai vua avit cha Ngi va Ngi se cai tr trong nha Yacob en muon i. Nhng li o khong n s de hieu. Noi dung chac chan vo cung phong phu. Maria d nhien phai suy i ngh lai.

Hom nay cac muc ong lai ke them ve cac li cua thien s. Hai Nhi trong mang co se la Cu The, nen cac thien than a xng ca: Vinh quang Thien Chua tren tri. Bnh an di the cho ngi Chua thng. Nh vay, Yesu Con cua c Maria thc hien li tien tri ha cung nha avt. Ngi se em lai hoa bnh cho Dan Chua va vinh quang cho Chua Tri. c Maria hom nay gam suy nhng ieu ay. Va c Phaolo VI khuyen ta hang nam hay dung Ngay au Nam Dng lch nay e suy ngh ve hoa bnh the gii.

Chung ta a ra khoi nhng nam chien tranh. Chung ta van con nhiem vu phai suy ngh ve hoa bnh. Hoa bnh khong phai ch la het chien tranh. Hoa bnh con la xay dng bnh ang, am no, thnh vng, hanh phuc na. Phan tch cc co the noi con gom nhieu mat hn phan tieu cc la het chien tranh. Va lai het chien tranh cung phai la a het nhng hau qua cua chien tranh la nhng thng tch, o v vat chat va tinh than. Chung ta phai cai tao cai cu, xay dng cai mi. Chung ta con co nhiem vu quoc te va cong giao. Hoa bnh hanh phuc phai la kh th cua moi ngi tren the gii.

Chung ta ong gop c g? Hay suy ngh hoa bnh nh c Maria hang suy i ngh lai. Ngi suy ngh ve Danh Yesu, co ngha la Cu The. Danh o phai c keu cau tren con cai loai ngi, nh bai sach Dan so noi, e phc loc c o xuong tren cac dan. Va phc loc phong phu cu the la chnh Thanh Than yeu men ma Thien Chua muon o xuong long moi ngi, nh li th Galat noi, e khi chung ta goi Chua la Cha th thay mnh la anh em vi nhau.

Nhng lam sao co the keu cau Danh Chua Yesu mang lai hoa bnh nh the, khi khong bat chc c Maria ma keu Danh ay vi tat ca long yeu men dan than. Moi lan c Maria goi ten Yesu, Ngi muon hien than e cung cu the. ieu o that chac chan! ieu o nhac nh ta la Kito hu phai hien than cu i, tc la quen mnh e song v hanh phuc cua xa hoi. Yeu hoa bnh th phai xay dng cong bnh bac ai; phai kien tao bnh ang, am no, thnh vng, hanh phuc; phai dt khoat vi moi hnh thc vinh than ph gia, song chet mac bay mien la cai toi ch ky c thoa man. Nh vay, hoa bnh oi phan au va au tranh e tieu diet cac xau va phat trien cai tot. Rat nhieu cong tac cu the ang tam tay moi ngi. Het thay chung ta hay tch cc e chung ta khong ch noi hoa bnh nhng muon xay hoa bnh.

Chung ta se ap lai nguyen vong cua c Phaolo VI khi at ten cho ngay hom nay la Ngay Hoa Bnh The Gii. Chung ta se bat chc c Maria, Me Thien Chua, hom nay suy ngh ve Danh c Yesu, muon hien than cung cu the vi Ngi. Chung ta se the hien y ngha cua mau nhiem Thanh The sap c hanh, khi em than, em mau mnh ra e huy diet cai cu, xay dng cai mi cho muon ngi c cu o.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page